even Gibraltar wordt simpeler zc Tientallen zeedieren ontdekt voor kust van Nieuw-Guinea Eerste vrouwelijke ruimtetoerist de lucht in lederlandse kritiek )p terreur-aanpak t'S bereikt Congres bsreo Vaticaan heeft moeite om rel in te dammen v Bloedschandaal in Kazachstan dijt uit Man vliegt met pas van dochter naar Nederland irkeer en telecommunicatie beter door akkoord Madrid, Londen en kroonkolonie op"merk"elijke collectie dinsdag 19 september 2006 mui-Ondanks de strenge Oiiibniaatregelen op lucht je in Groot-Brittannië is ^«zakenman op het pas- nn zijn twee Jaar ou<ic ter naar Nederland gevlo ten meldde gisteren het „bladThe Mirror. „Ik was geschokt dat ik op het paspoort van een kind naar een grote internationale luchthaven kon vliegen", aldus de 29-jarige Mark Coshever. Bij de paspoort controle op het vliegveld Luton bij Londen waar hij met een toe stel van easyJet vertrok, was dat kennelijk niet opgemerkt. Coshever merkte pas vlak voor de landing op Schiphol dat hij per ongeluk het paspoort van zijn dochter had meegenomen. Op de luchthaven meldde hij het voorval. Nadat zijn identi teit was gecontroleerd kreeg hij schriftelijke toestemming om 48 uur in Nederland te blijven. De Britse autoriteiten meldden vorige maand dat terroristen van plan zouden zijn geweest vloeibare explosieven aan boord van vliegtuigen op Britse lucht havens te smokkelen. De ontdekking van het complot leidde tot verscherpte veilig heidsmaatregelen in de lucht vaart. ANP JDOBA-Spanje en het Vere- J Koninkrijk hebben giste- 5 «n akkoord gesloten voor samenwerking rond de iiitsers bezorgd tr succes ilreemrechts JLUN - Duitse politici reage- kzorgd op het succes van ötieemrechtse partij NPD drtlstaatverkiezingen van iig. De bondsregering wil itregclen nemen om te voor dat nog meer jongeren rttmrechts zullen stemmen. jjiPDwon 7,3 procent van de P3jn in de deelstaat Meck- Ïiig-Voor-Pommeren en be is van 71 zetels in het deel- atparlement. In Berlijn vero- kde NPD geen zetels in het lüaatpadement. Wel komt ipartij in vijf van de twaalf itoclspaiiementen. ihet licht van de Duitse ge- üaienis is dit een ramp", zei Rf-premier Christian Wulff Neder-Saksen. Mecklen- ■Voor-Pommeren, dat at aan Polen, kampt met i werkloosheid van ruim 18 Kent. Vooral jongere werklo- zouden op de NPD hebben lands Eerder werd de partij ia het deelstaatparlement van hen gekozen. Partijvoorzit- Kiut Beck van de SPD zei Idestrijd tegen het gedachte- *i van extreemrechtse par ui moet worden opgevoerd, irloe wordt een bestaande om de tolerantie on- rjongeren te vergroten uitge- ANP/DPA nstorten pand lilaan eist levens HAAN - Zeker twee mensen jagisleren gedood toen in het van de Italiaanse stad Mi eengebouw instortte. Tien- Itn mensen raakten gewond. gasexplosie is vermoedelijk ooizaak van het drama, meld- lietlialiaanse persbureau An- •Drie van de vier verdiepin- ivanhet gebouw zouden zijn «stort ANP/RTR/AFP Britse kroonkolonie Gibraltar. De overeenkomst biedt geen op lossing voor het wezenlijke pro bleem van de Spaanse claim op 'de rots', maar maakt het leven voor de inwoners van Gibraltar en het Spaanse gebied erom heen wel gemakkelijker. Zo zal bijvoorbeeld voortaan het vlieg veld van Gibraltar gezamenlijk worden gebruikt, iets wat de Spanjaarden al twintig jaar wil len. Behalve de Spaanse minister van Buitenlandse Zaken en de Britse minister voor Europese Zaken, respectievelijk Miguel Angel Moratinos en Geoff Hoon, zette in Córdoba ook de rege ringsleider van Gibraltar, Peter Caruana, zijn handtekening. Zijn medewerking sinds de sa menwerking in 2004 goed op gang kwam, vormt een garantie dat het akkoord een succes wordt. Eerder bleven afspraken zonder deelname van Gibraltar zonder gevolgen. De Spaanse re gering keerde zich tot deze on derhandelingsronde twee jaar- geleden begon, altijd fel tegen deelname van het pro-Britse be stuur van Gibraltar zelf. Spanje zal nu maatregelen ne men om het verkeer van en naar de kroonkolonie te versoepelen. De telecommunicatie in Gibral tar wordt verbeterd omdat Span je zich heeft verplicht aan de verbindingen te werken. Lon den zal schadevergoedingen uit keren aan Spanjaarden die in Gibraltar werkten en hun baan verloren, toen het Spanje van dictator Francisco Franco de weg naar Gibraltar in 1969 af sloot. Vrede van Utrecht De rots van Gibraltar werd in 1704 door Britse en Nederland se troepen veroverd en formeel bij de Vrede van Utrecht in 1713 namens Spanje afgestaan door de vertegenwoordiger van dat land, Frankrijk- Spanje eist de rots sindsdien op van de nieuwe eigenaar: Engeland. Gibraltar meet 6,5 vierkante ki lometer en telt 28.000 inwoners, die bijna allen kiezen voor be houd van de band met Groot-Brittannië. Zij verwer pen ook een gemengde Brit se-Spaanse soevereiniteit. ANP BAIKONOER - Ze is de eerste vrouwelijke 'ruimtetoerist', de eerste vrouwelijke moslim in de ruimte én de eerste ruimtevaarder van Iraanse afkomst. Anousheh Ansari (40), een Amerikaans-Iraanse zakenvrouw, werd gistermorgen samen met een Russische kosmonaut en een Amerikaanse astronaut in een Russische So- joez-capsule gelanceerd vanaf de basis Baikonoer in Kazachstan, op weg naar het internationale ruimtestation ISS. Maar terwijl beroepsastronauten Mikhail Tyurin en Michael Lopez-Alegria daar naartoe gingen voor een verblijf van zes maanden in de ruimte, zal Ansari over tien dagen alweer terugkeren. Ze heeft volgens onbe vestigde berichten twintig miljoen dollar betaald voor de vlucht naar het ISS, waarmee zij zegt „een voorbeeld te willen zijn voor haar landgenoten". Ansari ont vluchtte Iran in 1984. Ze heeft inmiddels de Amerikaanse nationaliteit en woont in Dallas, Texas. foto Shamil Zhumatov/RTR lonzeredactie buitenland iSHINGTON - Het Neder ig verzet tegen de manier üiop de Verenigde Staten om- nmet gevangengenomen sta- &ze terroristen is duidelijk Afkomen bij het Amerikaan- bngres. In een onlangs ver- ['m rapport van het eigen wzoeksinstituut van het ^res staat te lezen dat Neder- zich in het openbaar het kritisch heeft uitgelaten "■roet Amerikaanse beleid. •bereden wenst Nederland !:-et nauw samen te werken 'Amerikaanse troepen in Af eten, aldus het rapport, 'derlandse troepen willen ftties met de Amerikanen -'dekans op arrestatie van ronstische verdachten groot een minimum beperken." wrapport staat ook dat Ne- sacdse commandanten hun ^partners er herhaaldelijk rtebben gewezen dat er geen doden mogen vallen onder Ne derlandse troepen. Nog kritischer is het rapport over de opstelling van de Duitse troepen in Afghanistan. De on derzoeker constateert dat Duit se militairen niet mogen vech ten en geen grote patrouilles mo gen uitvoeren. Vier Canadese militairen van de door de Navo geleide troepen macht Isaf zijn gisteren in het zuiden van Afghanistan gedood bij een zelfmoordaanslag. Bijna 25 kinderen raakten gewond. De Canadese generaal Fraser be vestigde dat het bij alle vier de militaire slachtoffers om Cana dezen ging. Een terrorist blies zich op te midden van kinderen die zich hadden verzameld rond Canadese militairen die school- benodigdheden uitdeelden. Strij ders van de Taliban, de sek teachtige, fundamentalistische groep die Afghanistan van 1996 tot eind 2001 bestuurde, eisten de verantwoordelijkheid op voor de aanslag. ANP/RTR/AFP Advertentie een uitoebrgirtp. combinatiemode op kleur en op merk gepresenteerd FRANKENWALDER, ®RY WEBER, VERSE, TAIFUN, OLSEN, MAC, ZERRES en nog vele andere van onze redactie buitenland OSLO - Wetenschappers heb ben in de zee voor de kust van Nieuw-Guinea tientallen vis-, garnaal- en koraalsoorten ont dekt, waaronder twee bijzonde re typen haai. In totaal zijn de afgelopen maanden 52 tot dan onbekende soorten zeeleven ge vonden rond de Vogelkop, het noordwestelijke deel van het In donesische schiereiland. Een van de meest bijzondere ont dekkingen is die van een zogehe ten epaulethaai, een 1,2 meter lange gevlekte vis die op de zee bodem leeft en 'loopt' met zijn vinnen. Volgens de maritieme biologen van Conservation International, een internationale natuurbe schermingsorganisatie, is het zeegbied rond de Vogelkop een van de rijkste vis- en koraalge- bieden ter wereld. Zij deden gis teren een oproep om de zee rond het schiereiland tot beschermd gebied te verklaren en er af te zien van praktijken als dyna- mietvissen, die de natuurrijk- dom kunnen beschadigen. „We zijn er van overtuigd dat dit het epicentrum is van de onderzeese biodiversiteit in de wereld", zei Mark Erdmann van Conserva tion International, die het onder zoek in de wateren rond de Vo gelkop twee jaar heeft geleid. De wetenschappers vonden 24 nieuwe vissoorten, waaronder de epaulethaaien, twintig soor ten koraal en acht soorten garna len. „Het was vooral verbazingwek kend om haaien te vinden. Dit zijn immer dieren van een hoger niveau, dus geen bacteriën of wormen", zei Erdmann. De epaulethaaien heten zo vanwege de tekening op hun zijkanten die lijken op epauletten zoals die van uniformen. Ook ontdek ten zij vissen die wisselende fel le kleuren kunnen laten zien, van geel tot blauw of rose, ken nelijk als onderdeel van een pa ringsritueel. Slechts één van de nieuw gevon den vissen is geschikt voor men selijke consumptie, aldus Erd mann. Barrière Rif Volgens Erdmann leven in het 18.000 vierkante kilometer gro te zeegebied rond de Vogelkop meer dieren en soorten dan in de zee bij het Grote Barrière Rif voor de kust van Australië, een bekende verzamelplaats van unieke zeediersoorten. Op een stuk zeebodem van slechts vier voetbalvelden groot zijn zo'n 250 soorten koraal gevonden. Bij Vogelkop zijn nu 1233 vis soorten en zeshonderd soorten koraal geregistreerd. Ook leven er veel unieke soorten zeeschild padden. Bij het Barrière Rif le ven 1464 vissoorten, maar 'slechts' 405 koraalsoorten. In de Caraïbische Zee leven zo'n duizend vissoorten, en maar 58 soorten koraal. Het Vogelkop-gebied maakt deel uit van wat Erdmann de Laptop met accu taboe in vliegtuig LONDEN - Eigenaars van laptops van het merk Dell en Apple mogen op internationale vluchten van de maat schappij Virgin Atlantic hun draagbare computer alleen zonder accu gebruiken. De accu's kunnen namelijk in brand vliegen. Dit meldde de Britse omroep BBC giste ren. Ook Qantas en Korean Air eisen dat de accu's uit de laptops van Dell en Apple worden gehaald. Dell kondigde eerder aan meer dan vier miljoen accu's, te rug te halen wegens brandgevaar, Apple 1,8 miljoen. ANP Legertop Nigeria verongelukt ABUJA - Een deel van de Nigeriaanse legertop is om het leven gekomen door een vliegtuigongeluk. Dat meldde een regeringswoordvoerder gisteren. Twaalf legerofficieren, onder wie tien generaals en de pi-; loot, kwamen om, toen hun vliegtuig tijdens slecht weer tegen een heuvel vloog. Zes passagiers overleefden de crash. De Nigeriaanse president Obasanjo, die onmiddel lijk terugkeerde van een bezoek aan Singapore, heeft drie- dagen van nationale rouw afgekondigd. ANP/AFP Afghaan wil Kofi Annan opvolgen SINGAPORE - De voormalige Afghaanse minister van Fi nanciën Ashraf Ghani stelt zich kandidaat voor de post van secx-etaris-generaal van de Verenigde Naties. Dat be- richtte de zakenkrant Financial Times gisteren. In totaal hebben zich nu zeven gegadigden gemeld voor de opvol ging van Kofi Annan, wiens ambtstennijn eind dit jaar af loopt. Ghani was minister van Financiën van 2002 tot 2004, nadat hij in 2001 na 24 jaar afwezigheid was terug gekeerd naar Afghanistan. Na zijn ministerschap werd hij hoofd van de universiteit van Kaboel. Vorige week bleek xxit een peiling onder de vijftien leden van de VN-Veiligheidsx-aad dat de Zuid-Koreaanse minis ter van Buitenlandse Zaken Ban Ki-moon de meeste kans maakt om Annan op te volgen. Andere kandidaten zijn Shasi Tharoor uit India, Sui'akiai't Sathirathai uit Thai land, prins Zeid al Hussein uit Jox-danië en Jayantha Dha- napala uit Sri Lanka. ANP/RTR Belgische kranten niet op Google BRUSSEL- De internetzoekmachine Google mag vanaf- gisteren geen berichten uit de Belgische Frans- en Duit-, stalige kranten meer plaatsen op zijn websites. Dat heeft de rechtbank van Brussel besloten in een kort geding, dat - de Belgische dagbladuitgevers hadden aangespannen. Publiceert Google toch nog berichten uit Belgische kran ten, dan moet er een dwangsom van 1 miljoen euro wor den betaald. Volgens de rechtbank schendt Google het au teursrecht door zonder toestemming berichten door te- plaatsen. ANP Tamil Tijgers doden moslims COLOMBO - In Sri Lanka zijn gistex-en de verminkte li chamen van elf moslims gevonden. Het Srilankaanse ixxi- nisterie van Defensie liet weten dat de elf vermoedelijk door strijders van de rebellenbeweging Tamil Tijgers (LT- TE) zijn gedood. De slachtoffers wex'kten aan een irrigatieproject in het dis trict Ampara in het oosten van het land, ANP/AFP 'koraaldriehoek' tussen Indone sië, de Filippijnen en Nieuw-Guinea noemde. Tot nog toe geldt slechts elf procent van het gebied als beschermd, met name in het Telxxk Cenderawa- sih Nationale Park. Onderzoekers zijn bevreesd voor de plannen om de commer ciële visserij ixit te breiden. Hoe wel het een dunbevolkt gebied is, leven de kustbewonei's vooral van de visserij. Daarom willen de natuurbe schermers een keten van visserij- gebieden waar wel gevist mag worden, terwijl dat in de be schermde gebieden verboden woi'dt. GPD/RTR - - -• door Bengt van Zwol ROME - Excuses van paus Bene- dictus XIV en een diplomatiek offensief van het Vaticaan om de boosheid in de islamitische wereld weg te nemen over de uit latingen van de kerkvorst vorige week over islam en geweld, heb ben nog weinig effect gesor teerd. In diverse islamitische landen demonstx-eerden gisteren men sen tegen de Rooms-Katholieke Kerk. Radicale groeperingen dreigden met geweld. De tak van terroristennetwerk Al Qae- da in Irak beloofde gisteren via een internetsite 'het kruis te ver brijzelen' en 'de jihad te voeren tot het Westen is verslagen'. De Moedjahedien Shura Raad, een overkoepelende organisatie van extremistische soennitische groepeimgen, liet via een op in- temet vex'spreide boodschap we ten de heilige oorlog tegen het Westen voort te zetten en waar schuwde de paus dat hij ver doemd was. „Jij en het Westen zijn verdoemd zoals je kunt zien aan de nedex'lagen in Irak, Af ghanistan, Tsjetsjenië en elders. We zullen het kruis breken, de drank laten wegvloeien en kop- geld invoei'en (een prijs zetten op iemands hoofd, redactie). Dan is er alleen nog maar de keus tussen bekering (tot de is lam) of het zwaard (de dood)", aldus de raad. Sjiieten in de Iraakse stad Basra gingen ook gisteren weer de straat op om te betogen tegen de uitlatingen van de paus. Een me nigte verbrandde een pop van de kerkvorst. Ook in Indonesië protesteerden mensen. Ze verza melden voor de zwaarbewaakte ambassade van de Heilige Stoel en scandeerden leuzen waarin ze de paus beschuldigden van het bouwen van een religie van haat. Ambassadeurs van het Vaticaan hebben opdracht gekregen de politieke en religieuze autoritei ten in moslimlanden uitleg te ge ven over de volledige tekst die de paus uitspx-ak. Kardi- naal-staatssecx-etaris Tarcisio Bertone liet volgens de Italiaan se krant Com ere della Sera we ten dat de nuntii (ambassa deurs) in hun uitleg de nadruk zullen leggen op passages uit de toespraak van de paus 'die in al le opwinding zijn genegeerd'. Volgens Bertone, na de paus de belangrijkste man in het Vati caan, zijn de uitspraken van Be- nedictus XVI verdraaid. Verband De leider van de Rooms-Katho- lieke Kerk suggereerde vorige week tijdens een rede in Regens burg in Duitsland een verband tussen islanx en geweld. Hij haal de een uitspraak van een Byzan tijnse keizer aan over het ver spreiden van de islam met het zwaard. ANP De ontdekte 1,2 meter lange epaulethaai loopt met zijn vinnen over de zeebodem. door Remco Reiding MOSKOU - Een schandaal rond besmet bloed in Kazachstan neemt steeds grotere vormen aan. Zeker vier baby's zijn over leden en 55 kinderen zijn geïn fecteerd met hiv. Bijna tienduizend vooral jonge kinderen hebben mogelijk een besmetting opgelopen bij een be handeling in een ziekenhuis van de stad Tsjimkent. Ongeveer de helft van de kinderen is al aan een test ondex-woi*pen. De autoriteiten ontdekken nog steeds nieuwe slachtoffers. Ze zijn ook op zoek naar zeventien mensen die met hiv geïnfecteerd bloed hebben gedoneerd. De openbaar aanklager onder zoekt de kwestie en overweegt een strafzaak te openen. „Er is sprake van simpele nalatigheid en het overtreden van medische normen", verklaarde minister van Volksgezondheid Erbolat Dosajev. Paxiementsleden heb ben zijn ontslag geëist. Het hiv-virus, dat tot aids kan leiden, heeft zich na het uiteen vallen van de Sovjetunie in rap tempo verspreid in Kazachstan. Ook in andere voormalige sovjet staten in Centraal-Azië vormen infectieziektes een groot pro bleem. GPD

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2006 | | pagina 5