\mmoniakfabriek brommend uit Formule van Caricole is ijzersterk PUZZELPAUZE Veerman laat hoop niet varen voor Perkpolder-Hansweert lp Strandtent bestaat vijftig jaar Burgemeester Hulst betreurt boycot van SP Uileggen Sluiskilse installatie voor groot onderhoud geeft overlast Croma caravan on tour Veel mensen prikken met hun vork in het vlees! Daardoor wordt het minder mals en sappig. De Croma Caravan trekt het land in om te laten zien hoe hetzelfde vlees lekkerder wordt. Voor meer informatie Croma.nl Vul het diagram zo in dat in elke rij. elke kolom en elk vierkant van 3x3 vlakjes alle cijfers van 1 toten met 9 precies één keer voorkomen. 6 4 7 1 5 8 9 8 6 4 9 5 3 6 7 5 9 2 3 8 1 2 7 2 6 3 Ihema-avond over begeleiding sterfgevallen iCHOONDIJKE - De Regionale fantas West-Zeeuws-VIaande- an houdt donderdag een avond ^stervensbegeleiding in dien- «enlrum De Moaneblusser aSchoondijke. fetor Marinus van de Berg Eindt een inleiding op het the- b. Van de Berg is geestelijk ver- Mrger'in het verpleeghuis Anto- jius IJsselmonde in Rotterdam, begint om 20.00 uur. 'Aanmelden kan via en tel. Ü17-453993. (Advertentie) ZEEUWS VEILINGHUIS VANDAAG KIJKDAG in 10.00 - 20.00 uur. KUNST ANTIEK 20 cn 21 sept. veiling Herengracht 74, 4331 PX. Middelburg. Tel. 0118 - 650 680 iv.zceuwsveilinghuis.nl Advertentie Den Dekker I K Muziek -ÜT 0113-330330 Wf.dendekkermuziek.com Strandpaviljoen Caricole in de jaren vijftig, met de eerste eigenaar in de deuropening, door Frank van Cooten CADZAND-BAD - Leunis van Liere uit Cadzand was in 1956 zijn tijd ver voor uit. De plaatselijke bakker zag brood in de toeristen op het strand en begon een strandtent, de eerste in Zeeuws-Vlaan- deren. Restaurant-strandpaviljoen Cari cole wordt inmiddels gerund door de derde generatie: Wessel en Ingrid Bon- neveld-van Liere. „Dat we vijftig jaar bestaan is best bijzonder", zegt Ingrid. Een door Ingrid Bonneveld-van Liere gemaakt boekwerk vertelt het verhaal van vijftig jaar Caricole en vijftig jaar toerisme in Cadzand-Bad. Foto's tonen opa Leunis, oma Ka, vader Herman en moeder Jenny die het paviljoen in 1978 overnamen. Foto's van toeristen ook uit bijvoorbeeld de jaren zestig en zeventig met de daarbij horende haardracht en badkleding. Omdat Leunis een pionier was en het toerisme zag oprukken, begon hij in 1956 met een kiosk op het strand. Leu nis en Ka van Liere-Pladdet verkochten ijs en koffie met gebak. Hij wilde de strandtent Kreukel noemen. „Opa was echter bang dat iedereen hem dan Van Liere kreukel zou gaan noemen. Hij koos daarom voor een chique vertaling. Caricole." De strandtent werd knalgeel geverfd, de favoriete kleur van het ondernemers- echtpaar. De hoofdkleur van Caricole is nog steeds geel. Het exploiteren van een strandtent mid den jaren vijftig was geen sinecure. Met een aggregaat werd Caricole van elektri citeit voorzien. Gas kwam uit gaspullen en het water werd met kratten tegelijk over de duinen gesjouwd. De strandtent moest ook ieder jaar worden afgebro ken en het jaar daarop weer worden op gebouwd. Zoon Herman van Liere en zijn vrouw Jenny namen Caricole in 1978 over. Vol ledige nieuwbouw volgde. Herman was van huis uit timmerman. Hij bouwde derhalve alles zelf. „Al het houtwerk komt van de hand van mijn vader", zegt Ingrid. Het toerisme groeide en Caricole groei de mee. Het toeristische seizoen werd langer en er kwamen ook steeds meer dagjesmensen. Dochter Ingrid nam Caricole met haai man Wessel over op 1 januari 2002. Haar vader en moeder helpen echter nog wel in de weekenden mee, als het druk is. „Zo veel ervaring gooi je na tuurlijk niet overboord." De derde generatie legde zich meer toe op het restaurant. „De toerist werd veel eisender. Wilde ook een goed hapje kun nen eten op het strand. Wij speelden daar op in. Bij ons kun je nu ook van al les krijgen. Van friet tot kreeft. Maar aan de basis hebben we eigenlijk niet zo veel veranderd. Mijn opa had zo'n ijzer- sterke formule." Kapitein Wessel moest wel even wennen aan de mores van het horecavak. Voordat hij met Ingrid Caricole overnam, had hij zo'n beetje zijn hele leven lang gevaren. „Wat de kapitein zei, werd uitgevoerd. Geen discussie mogelijk. Maar als ik een klant vraag zijn voeten van de stoel te halen, wil hij daar nog wel eens een discussie met mij over voeren. Daar moest ik wel aan wennen. Maar 99 pro cent van onze klanten is leuk." Ingrid en Wessel Bonneveld-van Liere koesteren warme herinneringen aan feesten, partijen en bruiloften die in Ca ricole zijn gevierd. Een feest voor hon derd man, inclusief viergangendiner is geen uitzondering bij Caricole. „Je krijgt ook een band met mensen die bij ons hun trouwfeest houden. Of je hoort dat ze een jaar later alweer zijn geschei den. Maar ja, dan heeft het in ieder ge val niet aan ons gelegen", aldus Ingrid. De tijd staat niet stil voor Caricole. Het project Zwakke Schakels komt eraan. Om de veiligheid te garanderen moet de zeewering worden verstevigd. Caricole moet veertig tot zestig meter richting zee opschuiven. Het echtpaar zit niet bij de pakken neer. Ingrid en Wessel hebben een plan voor volledige nieuwbouw gemaakt. Een megaproject, zoals ze zelf zeggen. Wessel laat trots de maquette zien. Een gebouw met twee verdiepingen. Op de begane grond onder meer de strand- post, de frituur en de toiletten en op de eerste verdieping twee grote buitenter- assen en een groot rond, geheel van glas voorzien, restaurant. Gemikt wordt op uitvoering in 2008. „Het project is voor negentig procent realiseerbaar", zegt Wessel Bonneveld. We hopen wel op vol ledige medewerking van de overheid, want ook de strandpaviljoenhouders zijn belangrijk voor het toerisme in de gemeente Sluis." Wessel en Ingrid Bonneveld-van Liere houden zaterdag een Zeeuws buffet voor vrienden en familie ter gelegen heid van het vijftigjarig bestaan van Ca ricole. De vierde generatie dient zich inmid dels aan. „Onze kinderen van acht en zes willen later dolgraag Caricole over nemen. Onze zoon is al in voor kok. Dus dat zit wel goed." gU.ml ri de Puysseleir ImgT - Burgemeester Jan- frans Mulder betreurt het dat „meenteraadsfractie van de vfialistische Partij (SP) gister- de werkvergadering over j! voorgenomen bezuinigingen Kde Wet Voorzieningen Gehan- dicapten (WVG) heeft geboycot. „Het wekt de suggestie dat wij achter gesloten deuren beslissin gen hebben genomen, maar dat is helemaal niet het geval", al dus Mulder. Hij legt uit dat, in een gezamenlijke bijeenkomst, de adviescommissies Middelen en Welzijn uit de gemeenteraad gisteravond alleen nog maar hebben nagedacht over mogelij ke oplossingen voor het pro bleem. „De insteek daarbij is ge weest hoe we die bezuiniging vorm kunnen geven zonder de doelgroep al te veel pijn te doen." De gemeenteraad moet zich donderdag wel akkoord ver klaren met de financiële nota Hulst Herstelt, waar de bezuini gingsmaatregel in staat. Het ef fectieve besluit hoe er 300.000 euro kan worden bespaard op de uitvoeringskosten van de WVG wordt pas in een later sta dium genomen. De burgemeester wijst erop, dat er binnen het stadhuis vrijwel dagelijks bijeenkomsten plaats vinden die ten doel hebben raadsbesluiten voor te bereiden. En ook die bijeenkomsten zijn niet openbaar, aldus Mulder. Bezorgklachten: 0800-0231231 opmaandag t/m vrijdag ge durende de openingstijden; zaterdags tot 12.00 uur REDACTIE ZEEUWS-VLAANDEREN Willem Alexanderlaan 45 Postbus 145 *530 AC terimeuzeim Tel: 0115-645769 fax:0115-645742 E-mail: redtern@pzc.nl Rsné Hoonhorst (chef) Wout Bareman Raymond de Frel René van Stee Fits Bakker (sport) Baudeloo 16 Postbus 62 *560 AB HULST Tel: (0114)372776 fax: (0114)372771 E-mail: redhulst@pzc.nl Sheila van Doorsselaer centrale redactie Stationspark 28 Postbus 31 **60 AA goes Tel: (0113)315500 Pax: (0113)315669 E-mail: redactie@pzc.nl 'nternet WVvw.pzc.nl E-mail: web@pzc.nl door Harold de Puysseleijr agenda PERKPOLDER - Een tegenval lend seizoen van zijn toeristen pontje tussen Perkpolder en Hansweert ten spijt, houdt schipper Laurens de Brouwer de stille hoop dat de veerdienst nog toekomst heeft. Hij zegt dat nu het seizoen 2006 van de veerverbinding tussen Oost-Zeeuws-Vlaanderen en Zuid-Beveland ten einde is. Desalniettemin verkocht De Brouwer met zijn rederij De Atol dit jaar tien seizoenkaarten minder (dertig tegenover veertig vorig jaar) en maakten in totaal 1264 mensen de overtocht, een kleine zeshonderd minder dan in het eerste jaar dat hij het toe ristenpontje vanuit Perkpolder liet varen. Met subsidie van de provincie vaart het bootje in ie der geval volgend jaar nog, daar na is de toekomst van het veer voor fietsers en voetgangers nog onzeker. „Het is een matig sei zoen geweest, maar daar zijn heel wat oorzaken voor te ge ven", zegt De Brouwer. „Of het was veel te warm weer, of het was te nat en door de dijkver sterkingswerkzaamheden in Hansweert was het lastig om daar aan te leggen." Uit gesprek ken die hij met de gemeente heeft gevoerd, put de schipper van het motorschip De Onderne ming toch hoop. „De gemeente is zich er naar mijn idee in elk geval van bewust dat het geen eendagsvlieg mag zijn. En bij de provincie leeft het besef dat het belangrijk is om veel toeris tische activiteiten aan te kun nen bieden." Hoewel De Brou wer weet dat de gemeente Hulst dusdanig slecht bij kas zit, dat hij van die kant niet al te veel fi nanciële ondersteuning voor zijn veerdienst moet verwach ten, blijft hij optimistisch over de toekomst. Hij hoopt dat Hulst wil helpen om een toeris tenpontje in cle vaart te houden. „Dat kan dan misschien op ter mijn toch nog uitgroeien tot een permanente veerdienst." STREEKACTIVITEITEN AXEL - Gregoriuscentrum, 13.15 uur: Kaarten, biljarten, partydansen; 13.30 uur. Jokeren; De Halle, 13.30 uur; Kaarten, biljarten, aerobics; 14.00 uur: Koersbal; Trefpunt, 13.00 uur; Kaarten, biljarten, sjoelen; CLINGE - Malpertuus, 13.30 uur: KBO volksdansen, zingen en biljarten; Café De Troubadour, 13.30 uur: Kaar ten; GRAAUW - Gemeenschapshuis. 13.15 uur: Jokeren; HEIKAIMT - t Heike, 14.00 uur: Oude- renkoor; HOEK - De Lovenhoek, 9.30 uur; Biljar ten, gymnastiek; 13.30 uur; Kaarten bie den en jokeren; HULST - De Lieve, 9.00 uur: Biljarten: 10.00 uur: Volksdansen; 13.00 uur; Bil jarten; 13.30 uur: Prijskaarten; 19.30 uur; Stijldansen,; De Blaauwe Hoeve, 14.00 uur: Filmclub, koersbal; KOEWACHT - Kerklaan 87, 19.00 uur: Creatieve bijeenkomst; NIEUW-NAMEN - Café St. Cecilia, 20.00 uur: Kaarten; OSSENISSE - Hof ter Nesse, 19.30 uur: Aerobic; SAS VAN GENT - De Regenboog, 13.00 uur; Biljarten; SINT-JANSTEEN - De Warande, 13.00 uur: Biljarten; 13.30 uur: Ouderenzang- koor; 15.30 uur: Kreatieve Vorming; TERNEUZEN - De Veste, 10.30 uur; Gymnastiek; 13.00 uur: Biljarten, soos; 13.30 uur; Bridge, handwerken; 19.00 uur: Lijndansen; Buurthuis de Hoeve, 9.30 uur: Yoga; 13.30 uur: Biljarten; 't Schelpenhoekje, 15.00-18.00 uur: Jeugdcentrum Meetpoint; Eetcafé Ter Nose, 19.30 uur: Bijeen komst Fybromyalgie Patiënten Vereni ging; Dansschool Verberkmoes, 14.00 uur: Anbo dansen; VOGELWAARDE 't Gelaag, 13.30 uur; Kaarten; WALSOORDEN - Café Rue du Nord, 13.30 uur: Schieting voor ouderen; WESTDORPE - Zaal Concordia, 13.30 uur: KBO koersbal; ZAAMSLAG - Centrum Hella, 19.30 uur: Cursus hypnose. dinsdag 19 september 2006 Gentse Bonnie krijgt drie jaar cel GENT - De correctionele rechtbank in Gent heeft gisten ren de vrouwelijke helft van het Gentse gangsterpaar dat eind vorig jaar en begin dit jaar zo'n dertig overvallen eri diefstallen pleegde in de grensstreek en in Gent, veroor deeld tot vijf jaar celstraf, waarvan twee jaar voorwaarde lijk. Tegen de 28-jarige vrouw was acht jaar geëist. Het koppel werd bekend als de Gentse Bonnie en Clyde. De vrouw gaf zichzelf in maart aan bij de politie omdat ze wilde worden herenigd met haar dochtertje. De man, een 31-jarige Algerijn, werd eind mei opgepakt door de poli tie in Algerije. Hij wordt zo goed als zeker in dat land be-' recht. De man pleegde in 1995 een moord in de binnen stad van Terneuzen. Daarbij raakten ook twee mensen zwaargewond. Het ging om een afrekening in het drugsmfr lieu. De Gentenaar zat zeven jaar vast voor de moord en de verwondingen. Vechten in café bestraft MIDDELBURG - Een 49-jarige inwoner van Eede is giste-; ren voor zijn aandeel in een vechtpartij door de Middel burgse politierechter L. van Dijke conform de eis veroor deeld tot 120 uur werkstraf. Officier van justitie LI. den Hartog achtte een poging tot zware mishandeling bewe zen. De verdachte had op 30 maart in een café in Oost burg twee mannen geschopt en geslagen, waarbij ze aar dig toegetakeld waren. Eén van de slachtoffers trapte hij in het gezicht en hij gebruikte ook een dienblad om mee te slaan. Beide mannen liepen verwondingen aan het hoofd op. De Eedenaar kreeg zelf ook klappen. „Zij zijn ook geen lieverdjes", stelde hij. De vechtpartij ontstond toen de verdachte geen bier meer kreeg en daarom zelf maar bier ging tappen. Dat lokte een reactie uit, waarna de situatie escaleerde. De Eedenaar zat nog in zijn proef tijd van een eerdere veroordeling voor een café-incident. „Het is lang goed gegaan, maar de laatste twee jaar ging het mis", zei hij. De man zou geen alcoholprobleem meer hebben. Hij zei al zes maanden 'droog' te staan. Familiedrama eindigt voor rechter MIDDELBURG - De Middelburgse politierechter L. van Dijke heeft gisteren een 27-jarige vrouw uit Retranche- ment veroordeeld tot dertig uur werkstraf wegens verduis tering. De vrouw sloeg in februari dit jaar een aantal goe-; deren van haar overleden partner in een loods op. Dat had zij niet mogen doen. De man, die eerder gehuwd was, ging na de echtscheiding met de verdachte samenwoners Ook zijn dochter trok bij hen in. Twee zoons gingen met de moeder mee. Toen de man kwam te overlijden, bleek hij de nalatenschap niet goed te hebben geregeld. De offiy cier achtte de verduistering wel bewezen, maar hield in haar eis rekening met verzachtende omstandigheden! Raadsman A. Cambier vroeg zijn cliënt, die de voogdij heeft over de dochter, vrij te spreken. „De inboedel heb ben ze destijds gezamenlijk aangeschaft. Na het overlijd den van de man wordt mijn cliënt door de ex, die jaren uit beeld is geweest, op de huid gezeten." De ex van de overleg clene diende een schadeclaim in van 55.000 euro, maar dië! vordering werd niet-ontvankelijk verklaard. iv^.lan van Zuilen iLl'ISKlL - Yara Sluiskil ^nl donderdag een van haar ftammoniakfabrieken uit pro- ödie wegens groot onderhoud. Ik stop, die ongeveer drie we- taduurl, kan de eerste vier da- ra voor geluidsoverlast in de Spring zorgen. keer is dat het uit bedrijf nemen van een van de ammoniakfabrie- ken met geluidsoverlast ge paard gaat. De geluiddemper die verant woordelijk is voor het lawaai, wordt namelijk vervangen door een moderne demper en die doet volgens Van Damme beter zijn werk. „Als het goed is, moeten de mensen dat bij het opstarten al kunnen merken", aldus Van Damme. Dat opstarten duurt drie dagen en is gepland van 8 tot 11 oktober. De andere twee ammoniakfa- brieken van Yara zijn bij hun laatste onderhoudsbeurten al uitgerust met de nieuwe geluid demper. zodat in de toekomst ook hier geen overlast meer van te verwachten valt. Het besluit om de oude geluiddemper te ver vangen is een toezegging van Ya ra aan de klankbordgroep van omwonenden. De onderhoudsbeurt die de fa briek ondergaat, moet eens in de vijf jaar worden uitgevoerd. De belangrijkste werkzaamhe den zijn de keuring van risi covolle onderdelen (zoals druk vaten), een revisie van alle grote machines en het herstellen van vaten en leidingen waar zich on der de isolatie corrosie heeft ge vormd. Ook wordt de werking van een aantal beveiligingscir cuits getest. Bij de uitvoering van de werk zaamheden zijn, naast de eigen medewerkers van Yara, in to taal zo'n veertig leveranciers met zo'n 450 medewerkers be trokken. meeste lawaai is te verwach- 2 op donderdag, meteen na s; stopzetten van de installa- Waarde overlast het grootst stangt af van de wind. De laat- pkeer dat de fabrieken uit be- p werd genomen (dat was in Lstus)hadden vooral de in- paeis van Westdorpe last van fe geluid, dat volgens directie- Urdvoerder Jos van Damme gibest te omschrijven is als het gèrom van een vliegtuig. Het Kde nieuws voor de omwonen- èn is echter dat dit de laatste (Advertentie) m .illc regionale dagbladen van NRp dagbladen rmalic: e-mail inloOnrpnl o.v.v. Nimiwt gelipt voor u!

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2006 | | pagina 39