Robodock is niet voor watjes PZC Kunstfestival in Amsterdam biedt vlammenwerpers, staal en robotkunst Brits platteland is jungle Schuld puzzel Heer Bommel en de Unistand Casper Hobbes recept Gestoomde bloemkool met garnalen f3^- dinsdag 19 september 2006 van onze redactie binnenland Steekvlammen van veertig meter hoog, computerspelle tjes waarbij na het spelen de striemen op je handen staan. Technologie- en kunstenfestival Robodock, van morgen tot en met zaterdag op het NDSM-ter- rein in Amsterdam, is niet voor watjes. „Wij laten veel over aan de ei gen inschatting van het pu bliek", zegt Robodock-directeur Maik ter Veer (39). „Er is al ge noeg gereguleerd in dit land. Maar vergis je niet. Wij hebben een immens veiligheidsplan." „Je ziet er weinig van als bezoe ker, maar achter de schermen houden wij alles goed in de ga ten. Brandweerlieden vinden het trouwens maar wat leuk hier, volgens mij zijn dat zelf verkapte pyromanen." Het rauwe karakter van Robo dock zit niet alleen in de pro grammering, die bol staat van de robotica, computerkunst en spektakeltheater. Vanaf het moment dat je voet aan wal zet op de voormalige scheepswerf, sta je in een we reld van betonnen vloerpanelen, hoge loodsen en stalen hijskra nen. Het kantoor van de organi satie is niet meer dan een twee verdiepingen tellende bouw keet, die uitkijkt over het rom melige terrein. Fabrieken Ter Veer, een kraker van het eer ste uur, voelt zich er als een vis in het water. „Ik heb vijftien LONDEN - Waar Nederland zich moet behelpen met een waarschijnlijk mythische poe ma, baadt het Britse platteland zich in een enorme variëteit aan exotische dieren. In vijf jaar tijd zijn er meer dan 10.000 keer exotische dieren waargenomen, waaronder zelfs een krokodil. Het gaat om bij voorbeeld apen die uit een parti culiere verzameling waren gesto len, een kolonie kleine kangoe roes, wolven, exotische slangen, een piranha in de rivier de Theems en een chinchilla in een brievenbus. ANP jaar in fabrieken gewoond. Ik heb geleerd om te gaan met gro te ruimtes en industrieel materi aal. Met die kleine culturele broedplaatsen van de gemeente heb ik nooit uit de voeten ge kund." Ondanks dat het kunst festival dit jaar zijn negende edi tie beleeft en meer dan tiendui zend bezoekers verwacht, hangt het voortbestaan nog altijd aan een zijden draadje. Het gebrek aan een vaste locatie en subsi dies maken het iedere keer weer spannend. Bijna failliet „Wij gaan elk jaar bijna fail liet", zegt Ter Veer. Wat hem be treft, is dat zo snel mogelijk af gelopen. „Volgend jaar, bij ons jubileum, wil ik een vast pand hebben. Dan kunnen wij het he le jaar door theatershows geven en kunst exposeren. Wij hebben nu wel genoeg met ons laten sol len." Tijdens een rondleiding in een loods met twintig meter hoge toegangsdeuren overheerst zijn enthousiasme weer. Om hem heen wordt druk gelast en ge spijkerd. „We hebben weer een prachtige hoop schroot weten te bemachtigen. De chill-out wordt een sprookjesbos van staal, prachtig toch?" ANP Een geisha met audio-apparatuur in actie. Met een grote frons ligt M. in bed en zegt streng: „Nee, zwaktebod. Nee, dit mag niet." Ze ligt lekker zondags haar kranten te le zen. Ik druip teleurgesteld af. Twee mislukte co lumns op één zondag. Bah. Ze zal wel gelijk heb ben. Aan mijn horizon doemen valse pakjes sigaret ten op. Lekker volle asbakken. Maar nee, geen optie. Met een sigaret zouden die columns ook niet deugen. Niet met één, niet met twee en niet met een vol pakje. Nee. Niet roken dus. Radio Eén biedt op zondagmiddag ook geen soe laas. Die programma's zijn uitsluitend voor he ren met flapperende onderbroeken met schop- schoenen aan die elkaar verrot trappen. Ik blijf maar een meisje. Meisjes houden niet van vech ten en blauwe plekken. Trouwens die radio, het wordt steeds erger. Is het u ook opgevallen dat er steeds meer domme dreinliedjes gedraaid wor den met maar één regel tekst? Het jengelt maar door. Drie minuten één en dezelfde regel. Het nieuws is minder lang. Dat wordt ademloos in Chawwa Wijnberg twee minuten afgeraffeld. Zou dat de vooruit gang zijn? Of aangepast aan de behoefte van het hedendaags publiek? Rappers zeggen wel meer dan één zinnetje. Die herhalen zich niet zo. Maar dat zal wel niet mogen van de omroep. On ze goeie ouwe radio 747 is ook al geruisloos om zeep geholpen. Daar hebben ze nu een zender voor de oudere gehoorgestoorden van gemaakt. Met 'veil Neiderlangse sangers, gesellig'. Repor tages? Te duur. Documentaires? Te duur. Inter views? Te elitair. Boekbesprekingen? Onzin. Kijk maar op internet. Straks krijgen we nog een verbod op nadenken. Zou dat nou komen omdat al die jonge beslis mensen steeds met van alles op en aan hun oren lopen? De hele dag gedreun aan hun kop. Dan is het natuurlijk geen wonder dat ze per liedje maar één zin verdragen. Je kunt jezelf hoe dan ook al niet horen denken. Over denken gesproken. Nu blijkt opeens dat er heel veel mensen gelo ven, echt waar, geloven, dat de aanslagen van elf september door Bush zelf gedaan zijn. De com plottheorieën druipen van het scherm en kliede ren uit de radio. De zolen bladderen van mijn schoenen als ik die onzin aanhoor. Dat er van Arabische kant al gezegd was dat de Joden het gedaan hebben, verbaast me niet. Die haat en Op elke verticale regel dient een woord van vier een van vijf en een van zes letters te worden inge vuld. Het woord van vijf letters bestaat uit de letters van het voor gaande woord plus 1, het woord van zes letters bestaat uit de vijf letters van het voorgaande woord plus 1. Als de hele puzzel juist is ingevuld, vormen de letters op de vet omlijnde regel een woord. 1. Graad, gesponnen draad, met genoegen; 2. grondsoort, muggenlarve, eier- 1 23456789 10 3. schandpaal, Eskimovaartuig, bros en droog koekje; 4. venster, treurspel, stad in India; 5. advies, rang, leuk; 6. groot onheil, ternauwernood, kampeerwagen; 7. stop, stopplaats, werk van Willam shakespeare; 8. gordel, stad in Frankrijk, toch; 9. staat, soort hert, schade; 10. lusthof, slot, korte afstand. HORIZONTAAL: 3. Hartstochtelijk dansfeest (7); 6. Geen kleding om bij neer te zitten (6); 8. Café op de camping (4); 11. Daar in Zuid-Afrika wordt het vooral niet droog (5); 13. Met een ei niet duur (5); 14. Voor kippen die haast hebben (6). VERTICAAL: 1. Zo vol dat men er genoeg van heeft (4); 2. Die gierigaard dunt drui ventrossen (5); 4. Voor zuur moet je de eerste wezen! (4); 5. Bij deze arbeider voelt een kat zich thuis (7); 7. Dieren afsnauwen (6); 9. Om een vroegere rivier te laten zien? (4); 10. Licht voor de vogels (3); 12. Schuift en gaat aan de rol met vlees (4). GELD Peter heeft 22 maal zoveel geld als Olivier, die vier maal zoveel geld heeft als Naomi. Als Naomi en Olivier samen 1.000 euro hebben, hoeveel heeft Peter dan? Oplossingen van gisteren: Kruiswoord-min-een Horizontaal: 1. Li(n)k; 5. (o)ven; 7. (w)eerloos; 8. or(d)e; 9. et(n)a; 11. Ieni(n)g; 14. en(k); 16. de(n); 17. een(d); 18. e(r)go; 19. te(e); 20. pa(s); 22. gev(o)el; 25. (b)Ase; 27. (b)oer; 29. pen sioen; 30. (s)tal; 31. (s)tel. Verticaal: 2. (B)ier; 3. ke(t)el; 4. plan(k); 5. v(r)oeg; 6. (t)Est; 8. oke(r); 10. al(g)e; 12. einde(r); 13. (s)lrene; 15. (s)nee; 16. do(r)p; 19. tra(m); 21. aar(d); 22. ge(z)el; 23. vest(e); 24. (b)loot; 26. spa(r); 28. (g)ene. Cryptogram: Horizontaal: 4. Overheid; 6. uitwonen; 8. rijzing; 9. zoek; 10. eind. Verticaal: 1. Zooi; 2. netwerken; 3. Chinezen; 5. innen; 7. fok. Puzzelland.com Sudoku Omdat de sudoku-opgave gisteren ver minkt op deze pagina is verschenen, wordt deze nu herhaald. Vul het diagram zo in dat alle cijfers van 1 tot en met 9 slechts één keer voorkomen in alle hori zontale rijen en verticale kolommen, én dat alle cijfers van 1 tot en met 9 voor komen in elk van de negen vierkantjes van 3x3 vakjes. 4 6 1 8 2 5 1 2 5 1 4 5 7 8 3 5 6 7 9 9 8 4 7 1 2 3 7 7 8 9 3 4 dgSL- ©Toonder Studio's Op dat moment werden zijn droevige gedachten onderbro ken door het gepiep van autoremmen en hij stapte haastig in de berm. „D-de jonge vriend", stamelde hij, verrast opkijkend. „D-daar ben je dan eindelijk. Maar je bent te laat. Net als heer Bas, die daar naast je zit. Er zijn vreselijke dingen ge beurd, terwijl jullie pret maakten, zodat ik nu..." „Wat is er gebeurd?" vroeg Tom Poes ongeduldig. „Waar gaat u heen?" „Naar een spelonk in het gebergte", hernam heer Bommel. Hij trok zijn zakdoek en vervolgde met haperende stem: „N-nergens een plaats om heen te gaan. Bom-Bommelstein is in... is in brand gestoken en het volk is tegen mij in op stand gekomen, terwijl de politie niets kon doen, zodat ik nu een gezocht iemand ben. Ik v-vorm een gevaar v-voor mijn omgeving... als je nu begrijpt wat ik bedoel." „Ik begrijp het", zei Tom Poes. „Gauw; stap in, heer Ollic. We moeten zo vlug mogelijk naar de bank." Op de Rommeldamse Bank was de kassier naar de hoofdkas sier gegaan om hem de cheques te laten zien. „Het zijn grote bedragen", gaf deze toe. „Maar de handteke ningen van meneer Bommel en de burgemeester zijn in or de. En hier staat duidelijk, dat die Priembickel door de Uni stand is aangesteld. Ja, ja, door hem zit ik hier in een pop- jas, en dan praat ik nog niet eens over de boetes die ons bo ven het hoofd hangen. Ik zou maar gauw betalen." NIETTE 6ELOVEN.' PE SCHOOL IS NOC NIET BEC0NNEN OF IK HEB N/WEER HUISWERK! IK MOET EEN ALINEA SCHRIJVEN OVER WAT IK VAN PE ZOMER HEB CEP AAN! EEN HELE ALINEA'/ HET LUKT ME NOOIT OM ZOVEEL TE 9CHKIJVEN.' HET 19 NIET EERLIJK// Klaas Kasma Na de hete luchtoven op ooghoog te en het megafornuis met 6 pit ten en een wokbrander is de mo derne keuken niet compleet zonder een stoomoven. Tenminste volgens de fabrikant. Als belangrijkste reden om zo'n apparaat aan te schaffen wordt de gezondheid genoemd. Bij koken van bijvoorbeeld bloemkool verdwijnt slechts 57 procent van de vitamines. Traditioneel koken in water is veel slech ter, want dan verdwijnt bijna 70 procent in het kookwater. Dit aldus de fabrikant die tussen de 1200 en 4000 euro voor dit culinaire speeltje vraagt. Waar hij aan voorbij gaat is dat je voor 2 tientjes bij de toko een stoompan koopt waarin je net zo snel en gemakkelijk die 57 procent vitamine C uit je bloemkooltje stoomt. Benodigdheden 1 bloemkool zout 12 ongepelde gamba's 1 eetlepel olijfolie 2 deciliter crème fraïche 1 eetlepel klein gesneden bieslook Pel de gamba's. Doe de koppen en de schillen in een sauspan met een eetlepel olijfolie. Stoof ze op niet te hoog vuur tot ze beginnen te kleuren. Voeg de crème fraïche toe en laat alles 10 minuten zacht jes sudderen. Wrijf de saus door een zeef en breng hem verder op smaak met zout en de gesne den bieslook. Houd de saus warm. Snijd de bloemkool in roosjes en bestrooi deze met zout. Vul de onderste helft van een stoompan met water. Breng dit aan de kook en plaats dan het gedeelte met de gaatjes er op. Doe de bloemkool er in en stoom deze in een paar minuten beetgaar. Doe de gam bastaarten erbij en stoom deze 1 minuut mee. Schep de bloemkool en de gamba's op een schaal en giet de saus er overheen. weer Zuidenwind Zuidenwinden kunnen tot diep in de herfst warme lucht naar ons toe blazen. Vorig jaar konden we zelfs in de herfstvakantie de korte broek nog aan zonder kippenvel te krijgen. Of dergelijke omstandigheden dit jaar in de herhaling gaan, is nog niet te voorzien. Wel lijken de laatste dagen van het officiële zomerseizoen hoge temperaturen op te leveren. Zover is het vandaag nog niet. De wind waait uit het westen en bovendien valt er vanochtend enige buiige regen. Vanmiddag is het wel droog en arriveren brede opklaringen. Met 20 graden is het niet koud, maar de straffe wind zal de 'kortebroekendrager'weerzin inboezemen. Komende nacht en morgenochtend draait de wind geleidelijk van v/e^ naar zuid en kan de instroom van warmere lucht beginnen. Dat leidf morgenmiddag tot temperaturen rond 22 graden. De zon schijntflink en de donderdag lijkt vooralsnog zelfs wolkenloos te verlopen. De zui denbries trekt iets aan en daarmee wordt Spaanse warmte in vliegende vaart aangevoerd. Er gaat natuurlijk onderweg -tijdens het transport wel wat van de warmte verloren. De 27 tot 30 graden die woensdag middag in het Spaanse binnenland worden gehaald, wordt iets getem perd. Maar toch, donderdagmiddag verwachten we in Zeeland maar liefst 26 a 27 graden. De dagen daarna neemt de kans op een buitje toe en gaat ook de temperatuur iets naar beneden. Nederland vandaag die fantasie zijn dom, maar fascinerend, maar dat nuchtere Hollanders in dit soort kolder gelo ven, onvoorstelbaar. Maar daar komt het natuur lijk door. Het is ook onvoorstelbaar dat er men sen zijn die tot zoveel kwaadaardigheid in staat zijn, zo'n gruwelijke aanslag willen plegen. Maar dat denken die mensen dus van Bush. Oor log in Irak. Ja, gruwelijk genoeg. Dan kan hij dus ook zijn eigen volk...? Dat geloof je toch niet. Waarom zou je die onzin willen geloven? Dat vraag ik me af. Als je eigen mensen zo ge meen en slecht zijn, blijven die zielige anderen dan buiten schot? Maakt dat het makkelijker? Dan heb je nog lekker veel zielige slachtoffers om je om te bekommeren? Tot het volk ook daar de 'p' over in krijgt. Dan krijgen de zieligerds weer van alles de schuld. De Joden, de fietsers en Liesbeth. Had ik maar iemand om de schuld te geven als mijn column niet goed is. Ik kan moeilijk M. de schuld geven. Zij schrijft ze niet. Ik moet ook al tijd alles zelf doen. - m Uk éb_ m Een vrij krachtige westelijke wind, 5 Bft. Het zicht is vooral vanmid dag goed. Binnenwateren zijn rond 20 graden. Geen onweer. (78©. Laagste verwachte min.tf Ell 9°C Hoogste verwachte max.temp. Woensdrecht 21°C Zon/maan Zon 45» m a o r u F •f r oron: Meteo Consult 7.25 19.50 3.38 19.05 Nederland verwachting Wo Do Vr Za Zo A Mr M M min. temp. 10/14 12/17 15/18 14/16 13/16 max.temp. 20/23 23/27 22/25 22/25 21/23 wind ZW3 Z 4 Z4 Z 3 ZW3 uren zon 8 11 7 6 6 neersl.kans 10% 10% 30% 30% 20% Extremen Nederland Extremen van 20 september in De Bilt hoogste min. temperatuur hoogste max. temperatuur laagste min. temperatuur laagste max. temperatuur hoogste neerslagsom lóJTC in 1980 28,6°C in 1926 1,8°C in 1962 12,1in 1994 22 mm in 1936 Waterstanden dinsdag Vlissingen Terneuzen Cadzand Roompot Buiten Roompot Binnen Zierikzee Krammersluizen West Hansweert Stavenisse/Y e rseke woensdag Vlissingen Terneuzen Cadzand Roompot Buiten Roompot Binnen Zierikzee Krammersluizen West Hansweert Stavenisse/Yerseke Hoog uur cm 1.16 192 1.30 214 0.45 179 1.25 150 2.16 133 2.30 157 2.36 161 1.56 229 2.36 155 1.55 217 2.15 240 1.35 203 2.05 166 3.10 147 3.28 171 3.36 182 2.51 259 3.26 174 water uur cm 13.36 187 13.49 210 13.10 173 13.56 139 14.36 121 14.55 141 15.06 151 14.19 226 14.56 146 14.16 208 14.35 231 13.49 194 14.25 153 15.19 133 15.45 154 15.50 168 15.05 249 15.46 161 Laag water uur cm uur era 7.24 143 19.56 17! 7.49 1 55 20.21 185 7.10 137 19.36 li! 7.34 102 19.5513) 8.24 96 20.44 lil 8.45 111 21.10 13! 8.35 116 21.0010 8.10 169 20.40 202 8.36 112 21.00 IS 8.15 154 20.3618 8.35 167 20.58 20 7.44 147 20,0918-! 8.40 1 06 20.25 135 9.25 101 21.40 12 9.35 114 21.551® 9.25 122 21.46149 8.56 183 21.22 21 9.36 118 21.45 145 door Bill Watterson NIET ECHT. WAT HEB JE NOC MEER CEPAAN BEHALVE TV KIJKEN? Weersverwachtingstabel zonnig f ik opklaring bewolkt 4Ê. regen Sk. buien onweer hagel Plaats Alicante Athene Barcelona Berlijn Boedapest Bordeaux Brussel Faro Genève Hamburg Helsinki Heraklion Istanbul Kopenhagen Las Palmas Londen Luxemburg morgen 20 28 4* 20 28 18 26 13 20 13 23 15 30 11 23 18 24 10 23 a 11 20 a 13 17 21 27 18 25 11 20 a 22 26 jl 13 22 11 22 Plaats morgen Mallorca If 16 28 Mélaga 19 28 Nice 18 25 Oslo 8 17 Parijs 12 25 Praag <k 11 20 Rome 15 27 Stockholm 10 18 Warschau 14 20 Wenen 15 22 Bangkok 26 33 Johannesburg 7 22 Los Angeles 17 23 Melbourne 8 19 New York 16 22 Peking 14 27 Tokyo A 23 31 overmorgen 20 29 19 27 19 26 O 12 25 13 24 ff 19 30 14 26 f 19 24 12 24 4 11 25 10 18 a 21 25 18 23 12 21 - 22 27 15 26 14 25

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2006 | | pagina 2