Korps Yeere wil samenwerken Mooi huwelijk na een valse start Verkiezing mooiste donkere Zeeuwse piel Orgelketting ter ere van jubileum PZC Brandweer wenst krachtenbundeling met Noord-Beveland op preventief vlak A/U OOK mi- fCLEOlNQ IN QO&l IHss Knoflook visolie Qio in één capsule! Goes: Drogisterij De Rode Pilaren, Lombardstraat 6 dinsdag 19 september 2006 bl2 door Edith Ramakers SEROOSKERKE - Brandweer commandant in de gemeente Veere R. Baijens ziet voordelen in nauwe samenwerking met het Noord-Bevelandse korps voor met name de preventieve taken van de brandweer. Het kantoor zou gebouwd kunnen worden bij de nieuwe uitrukpost van Serooskerke (W). Hij ziet de uitbreiding bij de uit rukpost als een voor de hand lig gende ontwikkeling met de komst van de Veiligheidsregio Zeeland. Serooskerke ligt gun stig voor beide gemeenten en als daar dan toch nieuwbouw komt, kan daar direct een kantoor voor circa tien personeelsleden bijgebouwd worden", zegt hij. „Dat leek me een slim plan om uit te werken en om in overwe ging te nemen." Baijens heeft dit idee onder de aandacht ge bracht bij collega's en gemeente bestuurders. Maar niet iedereen is er voor te porren. „Ik denk dat het nog te vroeg is voor de vorming van de cluster Veere en Noord-Beveland", zegt Baijens. De bundeling zou voor de brandweermedewerkers gelden, die zich bezighouden met de zo genoemde koude kant van de brandweer. Die zetten zich in om onveilige situaties te voorko men. De medewerkers houden nu vaak kantoor in de gemeente huizen. „Door bij een uitruk post een centrale post te rege len, kan er sneller onderling overlegd worden en kunnen de mensen van de preventie van de verschillende Zeeuwse korpsen elkaar snel vinden." Geen drammer Hij dacht aan de samenwerking met Noord-Beveland, omdat die gemeente gelijkenissen heeft met Veere. „Door samen te wer ken, kunnen we kostenbespa rend en efficiënter werken. Maar ik ben geen drammer. Het leek mij gewoon een goede ge dachte. Als er geen steun is, moet je die gedachte voorlopig naast je neerleggen." Baijens werd begin dit jaar aan gesteld in de gemeente Veere als brandweercommandant. Hij liet direct merken dat hij voorstan der is van bundeling van krach ten. Bij zijn aanstelling zei hij ook dat hij een bijdrage wil leve ren aan de vorming van de nieu we organisatie van de brand weer, de Veiligheidsregio Zee land. In zijn vorige baan als brandweercommandant in Woudrichem heeft hij eerder clustervorming van enkele brandweerkorpsen meege maakt. „Met als doel om de vei ligheid te vergroten. En dat kan door goede organisatorische maatregelen te treffen. In Woud richem functioneert het veilig heidshuis goed." door Rob Paardekam YERSEKE - Het huwelijk van Adrie en Marie Braber uit Yer- seke bewijst dat een slechte start lang niet altijd tot een slecht vervolg hoeft te leiden. Het paar is al zestig jaar geluk kig getrouwd en geniet nog el ke dag met volle teugen van het leven. Adrie Braber (79) en Marie Schot (80) werden geboren in respectievelijk Noordgouwe en Ridderkerk. Allebei verhuis den ze op hun derde naar Rot terdam. Daar leerden ze elkaar jaren later, tijdens de oorlog, kennen. Kort na de huwelijks voltrekking op 18 september 1946 moesten Adrie en zijn vrouw voor lange tijd afscheid van elkaar nemen. Hij zat bij het leger en werd voor meer dan drie jaar uitgezonden naar Nederlands-Indië. „Ons huwe lijk kende een valse start", zegt hij daar nu over. „Voor ons trouwen was ik ook al vaak van huis, want ik heb onder meer in Engeland gezeten. In de eerste vijf jaar dat we el kaar kenden, zijn we alles bij elkaar misschien drie maanden samen geweest." Toen Adrie terugkeerde uit In- dië trok het echtpaar in bij zijn ouders. Pas een kleine twee jaar later, er was inmiddels een dochter geboren, vonden ze een eigen huis in Rotterdam. Adrie: „Dat zouden we eerst niet krij gen, omdat ze een woning met vier kamers niet wilden geven aan een gezin met maar één kind. Ik heb toen een brief aan prins Bernhard geschreven, om dat hij voorzitter was van de demobilisatieraad. Hij heeft er- Adrie en Marie Braber trekken er nog regelmatig met de fiets op uit. voor gezorgd dat we de woning wel kregen." Na tientallen gelukkige jaren in Rotterdam, waar Adrie lang bij de gemeente werkte en Ma rie zeventien jaar achter de co deermachine van de PTT zat, kwam het echtpaar ruim zes jaar geleden in Yerseke wonen. Na de verhuizing zijn ze opge houden met het maken van ver re reizen, wat ze veel hebben gedaan. „We zijn nu doorlo pend op vakantie, want het is hier zo mooi en rustig", zegt Marie. „Ik durf 's avonds ook weer alleen over straat. Dat deed ik in Rotterdam niet meer." De echtelieden zijn bei den nog goed van gezondheid en trekken er regelmatig met de fiets op uit. De Yerseke Moer is hun favoriete plekje. „We gaan hier nooit meer foto Dirk-Jan Gjeltema weg", zegt Adrie vastberaden. „De rust en de ruimte zijn als een warme deken over ons heen gevallen." Samen met de twee kinderen, hun partners en de vier kleinkinderen wordt de diamanten bruiloft gevierd met een weekend in de Ardennen. door Ab van der Sluis GOES - Wat is de mooiste don kere plek van Zeeland? Die vraag stelt de Zeeuwse Milieufe deratie (ZMF) aan de Zeeuwse bevolking. Tot dinsdag 10 okto ber kan iedereen locaties nomi neren door een e-mail of een brief te sturen naar de milieufe deratie. Nederland, maar ook Zeeland, wordt steeds lichter. De toena me van nachtelijk kunstlicht be draagt drie procent per jaar. Hoewel ook in deze provincie verlichte kassen en reclamever lichting oprukken, behoort Zee land samen met de noordelijke provincies en Flevoland nog tot de donkerste provincies. Dat blijkt uit satellietbeelden. Uit die beelden wordt, uiter aard, niet duidelijk hoe mensen de duisternis en de nacht erva ren. Dat wil de ZMF graag we ten. Wat is volgens Zeeuwen de mooiste, donkere plek. Is dat de eigen achtertuin, een weilandje in de buurt of een dijk aan de Oosterschelde? Iedereen kan tot dinsdag 10 ok tober locaties insturen aan de Zeeuwse Milieufederatie onder vermelding van 'donker'. Een zo exact mogelijke opgave van de locatie wordt erg op p4 steld. De milieufederatie is bV vendien erg benieuwd naar de motivatie van de favoriete pfe van de inzenders. Reacties kun-' nen naar: Zeeuwse Milieufedera-( tie, antwoordnummer 151. WB Goes of e-mailen nas; info@zmf.nl Een jury, bestaande ZMF-voorzitter J. van der Doei! C. Jacobusse (ecoloog bij ia- Zeeuws Landschap) en nachtfo-i tograaf J. Koeman beoordela alle inzendingen. Op zaterdagavond 28 c_„ zal de ZMF tijdens de tweede Nacht van de Nacht bekend4. ken welke plek zich de mooiste, donkere plek van Zeeland mag noemen. Die zaterdagavondsor-j den in heel Nederland activitd-i ten georganiseerd door divers organisaties, zoals sterren kij ken, nachtwandelingen en ex-j cursies. Vorig jaar deden me dan tienduizend mensen m aan de Nacht van de Nacht. In Zeeland wordt in Grijpske. ke gezocht naar vleermuizen, i wordt gewandeld door de di nen bij Neeltje Jans en kan Oostkapelle een nachtwande-" ling gemaakt worden door de; Manteling. Het volledige programma staa:-) op www.nachtvandenacht.nl ZIERIKZEE - In de vorm van een 'ketting van orgels' nemen Zierikzee en Goes deel aan de landelijke viering van het jubi leum van Marcussenorgels op za terdag 30 september. De ketting bestaat uit kleine concerten op orgels in Moerdijk, Zierikzee en Goes. De concertge vers zijn Lambert van Eekelen, Mar van der Veer, Wim Boer en Kees van Eersel. De bouwer van de Marcussenor gels uit Denemarken bestaat tweehonderd jaar. Dat wordt landelijk gevierd. Alle kerken in Nederland waar een orgel van deze bouwer staat, zullen op 30 september geopend zijn en tg; orgelspel laten horen. Zierikzee beschikt over tros Marcussenorgels: in de prole tante Gasthuiskerk en in de Ka-I tholieke Willibrorduskerk. In Goes prijkt in de Maria Mag-' dalenakerk een Marcussenorgei De orgelketting begint om K IK uur in de kerk in Moerdijk, Mar van der Veer bespeelt twee uur later het orgel in de Gasthuis- kerk in Zierikzee. Het Zierikzee- se onderdeel wordt om 17.00 uur afgesloten met een kort con cert in de Willibrordusköj door Wim Boer. Het concert van Kees van Eersel in Goes b om 20.00 uur. Bij BOUWMAN kunt u terecht voor "new classic" INTERIEUR, HEREN EN DAMESMODE. NEW CLASSIC LIFESTYLE 1 v"?v I N&U Grote markt 1 GOES Ooststraat 1 DOMBURG Bouw mee aan een toekomst voor weeskinderen Kijk voor ineer informatie op www.soskinderdorpen.nl SOS-KINDERDORPEN bouwt voor weeskinderen een toekomst giro 7 800 800 's-Hertogenbosch Idriss Kabrel is vier jaar en woont in Kameroen. Zijn benen zijn vergroeid, daarom loopt hij met beugels. Idriss gaat 53' graag naar school. In de pauze voetbalt hij samen met zijn vriendjes. Zolang hij groeit, heeft Idriss begeleiding nodig. o' De revalidatiekosten tot nu toe bedragen 114,76 euro. q_ Het Liliane Fonds helpt kinderen zoals Idriss; kinderen die zonder steun geen kans maken op medische en of sociale revalidatie. Helpt u mee? Hét speciale fonds voor kinderen met ^bf= een handicap in ontwikkelingslanden Verbeterde Zwitserse formule: Dat knoflook goed is voor het hart, de bloedvaten en de bloeddruk is natuurlijk allang bekend. Nieuw zijn de knoflook multicapsules die niet alleen bijzonder snel en goed werken, maar die bovendien zijn gecombineerd met een groot aantal andere zeer werkza me preparaten. Wetenschappers zijn er in geslaagd om knoflook vele malen krachti ger te maken. Circulatie Aan het geconcentreerde knoflookmace- raat heeft men heel slim extra kruiden GOED VOOR: zoals ginkgo, vitaminen, mineralen, vis olie en Qio toegevoegd. Daardoor wordt de werking van de actieve stoffen uit knoflook breder en sterker. De knof look multicapsule heeft dan ook een positieve werking op alles wat in ons lichaam met circulatie te maken heeft. Dagelijkse voedingsstoffen Naast de werkzame bestanddelen bevat elke capsule nog een reeks van natuurlijke stoffen, die de werking van knoflook y de bloedcirculatie y hart en bloedvaten y koude handen en voeten y het geheugen y cholesterol en bloeddruk ondersteunen, versterken en verder uit- vitaminen A, C en B6. Door de complete en bouwen. Het gaat om lecithine, de krui- geconcentreerde samenstelling van de denextracten maretak, rutine, ginkgo en knoflookcapsules kunt u met het innemen meidoorn, het mineraal selenium en de van slechts één capsule per dag volstaan. SUPERAANBIEDING! verpakking 60 capsules Garlic Vitaal Forte: 12,95 2 verpakkingen: nu van 25,90 voor 19,95 geldig t/m 2 weken na verschijning Uw voordeel 5,95

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2006 | | pagina 26