erneuzense Boys door het stof eere-schutter ïerritsen kan u relativeren Zweistra wint Pikeur Trophy Motorcrossers naar nationale successen Daan zat friet te eten in kantine van de Boys oorzitter Willaert bekent schuld in affaire met rode kaart 5 topscorer 3333833$ uitslagen Duatlonzege Van Anrooy agenda dinsdag 19 September 2006 wb 17 [Rudyjtoogert )p het moment dat Drongelen zaterdag 'rode kaart kreeg in Leer- iiat hij net een frietje te ju de kantine van Terneu- Dat vertelde zijn neef Piet Moes gisteravond. Fa milieleden van de gehandicapte supporter van de Boys schrok ken zich een hoedje toen ze gis terochtend in deze krant lazen dat Daans naam gebruikt was om een rode kaart te verdonkere manen bij het duel met LRC. „Zeker omdat ik wist dat Daan niet was meegegaan", zei Moes. „Hij had last van zijn voet." De familie vatte het oneigenlijke ge bruik van Daans naam luchtig op. „De Boys doen zoveel voor Daan. Bij een uitwedstrijd ko men ze hem met de spelersbus thuis ophalen en hij mag altijd mee. Maar het was natuurlijk niet slim van die elftalleider om de verkeerde naam op het wed strijdformulier in te vullen. „Vandaag is de voorzitter (Frans Willaert) bij Daan langs geweest om zijn excuses aan te bieden. Ik ben ook net bij Daan geweest en gelukkig tilt hij er niet zo zwaar aan. Zaterdag zit hij gewoon weer bij de Boys." Riidv Boogert a.De voetbalclub Terneu- Boys is door het stof ge- De club liet zaterdag na indstrijd tegen LRC een (dicapte supporter, die (JUSbij de wedstrijd aanwe- 35, opdraaien voor een ro- tsatl. „We zitten fout", er evoorzitter Frans Willaert. art liet daarmee een ander horen dan een dag eer- Toen zei hij er niets van te 5 dat de naam van Daan Drongelen. de gehandicapte m. Boys kan i straf van de id rekenen {S-Bij de KNVB hebben ze veel meegemaakt. Maar een tmdicapte supporter een ro- b3rt in de schoenen schui- Lffasook op het districtskan- in Breda een nieuwe erva- vertelde districtsmanager gistermiddag naar van de rode kaartaf- ebijTemeuzense Boys. „Me- ierkers van de tuchtcommis- achten dat ze alles al wel ge- itadden, maar clubs worden ibaarsteeds creatiever." ïuzense Boys riskeert in de straffen die uiteenlopen boetes tot punten in minde- meldde Wim van Varik ide afdeling Tuchtzaken. Ver- jkbare zaken uit het verle- kunnen Jagt en Van Varik ibiet heugen. tuchtcommissie zal over en- weken uitspraak doen over ode kaart van Robert Rijn en over het gesjoemel met wedstrijdformulier. supporter, ten onrechte op het wedstrijdformulier terecht was gekomen. Gisteren gaf hij de leu gen toe: „Op de terugweg reali seerden we ons al dat dit feite lijk niet kon." De voorzitter heeft per e-mail een schuldbekentenis naar het districtskantoor van de KNVB in Breda gestuurd. „Want we zit ten fout. Met ondergetekende voorop. Ik had zaterdag in de be stuurskamer van LRC moeten in grijpen, toen een verkeerde naam op het wedstrijdformulier werd ingevuld. Dat heb ik niet gedaan; dat had ik wel moeten doen." Volgens Willaert heeft het be stuur van Temeuzense Boys maatregelen getroffen tegen de betrokkenen. Welke en tegen wie precies wilde hij niet vertel len. Hij legt de schuld deels bij de spelersgroep. „Het voorstel is uit de kleedkamer gekomen en elftalleider Mark de Pooter heeft het overgenomen." In de slotfase van het duel ont stond zaterdag tumult, toen Ter- neuzense Boys-speler Marco Bol- leman een rode kaart kreeg van scheidsrechter Stange uit Zeven bergen. Op de reservebank maakte de geblesseerde verdedi ger Robert Rijnberg zijn onge noegen daarover in woord en ge baar kenbaar. Twijfels Stange gaf hem daarvoor de ro de kaart. Na afloop werd vervol gens niet de naam van Rijnberg op het wedstrijdformulier gezet, maar die van Daan van Dronge len. Deze 54-jarige Terneuzense fan in hart en nieren was die middag echter niet meegereisd naar Leerdam. Scheidsrechter Stange sprak aan de bestuurstafel zijn twij fels al uit of de juiste naam wel op het formulier was ingevuld. nEugènede Kok DELBURG - Als politie- in Spijkenisse maakt ^Michel Gerritsen wat smeedan de gemiddelde me sas. Zijn baan hielp de aan- k van zaterdag-derdeklas- Veerc te leren relativeren, bleek ook van pas te komen bet voetbalveld. ier treffers van zaterdag te- Hemkenszand (5-1) zijn een bewijs van. brute moord, een aanrij- waarbij een veel te jong je was betrokken. Door zijn ibij de politie in Spijkenis- Gerritsen genoeg ellende, 'gebeuren gelukkig ook veel zaken, hoor. Maar je ill van alles mee. Ik heb nu ft veel dingen gezien, die een saai mens nooit zal zien", de toch pas 24-jarige Mid- siger. tmaakt je als mens veel stei le realiseert je dat het leven a betrekkelijk is. Een paar [geleden kon ik me over klei- -'les nog enorm druk ma- armheb ik dat niet meer.'" instelling heeft hij ook naar voetbalveld vertaald. „Ik ivroeger echt zo'n mannetje, continu tegen zichzelf liep ®elden als het even tegen- •Nuniet meer, het lijkt echt hoe ouder, hoe rusti- En ik zit op het moment goed m mijn vel." positieve geluid van de vro- slinkende, praatgrage Mid- lijkt in contrast te to met de slechte seizoens- ""g van zijn club. Veere g»«PY pHjygens Tj^sw'djan tichel Gerritsen Wde Graaf ■Meer ""sBaas sn Vermeer psNijmeiier pBademakers nï Pinas PEJenhout he Bout 'snFeleus pSvan Haaften wFfansé Jong Ambon 5B 7 1 7 Hoek HB 3 2 6 Terneuzen 1C 3 2 6 Veere 3A 4 1,5 6 SVD 4A 6 1 6 ZSC'62 4B 6 1 6 Arnemuiden 2E 3 1,5 4,5 GPC Vlissingen 2E 3 1,5 4.5 Tholense Boys 2E 3 1,5 4,5 Zaamslag 2E 3 1.5 4.5 Goes 3A 3 1,5 4,5 Zeelandia Middelburg 3A 3 1.5 4,5 Colijnsplaatse Boys 4A 4 1 4 Nieuwland 4A 4 1 4 Smerdiek 4B 4 1 4 Lewedorpse Boys 58 4 1 4 Voorzitter Frans Willaert van Terneuzense Boys ontkende zondag het bedrog van zijn club. Eén dag later bekende hij schuld tegenover de voetbalbond. De Temeuzense delegatie (De Pooter, Willaert en vice-voorzit- ter Adrie de Putter) bleef er ech ter bij dat hel de juiste naam had ingevuld. Waarom Willaert niet ingreep in de bestuurska mer? „De sfeer was gespannen. Niet ten opzichte van het bestuur van LRC, maar tussen onze men sen en de scheidsrechter. Dat had alles te maken met die rode foto Peter Nicolai kaart van Marco Bolleman, die wij onrechtvaardig en mis plaatst vonden. Daarmee begon de ellende." kende een zwakke voorberei ding en een matige competitie start. „Het is lekker voor het elf tal dat we nu eens met 5-1 heb ben gewonnen." Gerritsen, die opgroeide in de jeugd van Middelburg, maar bij de senioren de overstap maakte naar Veere waar zijn vader Jan Gerritsen ooit een gevreesde back was, denkt wel een verkla ring te hebben voor de kwakkel ende start. „Volgens mij heeft die wedstrijd tegen Tholense Boys een grote impact gehad op veel jongens. Het heeft lang doorgewerkt. Veel jongens krij gen nu pas weer wat vertrou wen", wijst hij de spannende, maar verloren nacompetitiefina- le (3-2) van vorig seizoen als oor zaak aan. „Helaas stond ik toen zelf langs de kant, omdat ik mijn middenvoetsbeentje had ge broken. Bovendien zat ik mid denin mijn opleiding bij de Mo biele Eenheid. Die ga ik nu in oktober afmaken Door de slechte prestaties nam trainer Rinus Zegers vorige week even afstand van de groep. De oefenmeester uit Zaamslag vond dat de band tussen hem en spelersgroep niet goed genoeg was, wilde zijn ontslag indie nen, maar kwam met het be stuur overeen een time-out te ne men. „Hij komt wel weer te rug". venvacht de balvaste spits. „Zondag kreeg ik een sms'je dat hij blijft en deze week weer voor de groep staat. Er waren een paar redenen voor zijn stap, maar het is nu een maal gebeurd. Wij schieten er niets mee op als hij weggaat, het lag ook niet aan hem." Thamar Zweistra en Roumanda worden in het zonnetje gezet door de sponsor van het evenement. foto PZ door Koen de Vries GOES - Thamar Zweistra is winnaar ge worden van de Pikeur Trophy, een wed strijd voor dressuurruiters en -amazones tot 30 jaar uit België en Nederland. De 23-jarige amazone van Stal Hexagon uit Schore behield met Hexagons Rouman da voor 14.000 toeschouwers in het Bra bantse Deurne de voorsprong vast die ze in de halve finale had genomen. Zweistra had vier weken geleden in de hal ve finale in het Belgische Wiekevorst een voorsprong van één procent opgebouwd op de eerste achtervolger, Dominique Fil- lion met Pride. Dankzij haar score op de fi naledag van 70,25% in de kür op muziek kwam de eindzege niet meer in gevaar. Mo- niek van Dijk uit Rockanje, die op Stal Hexagon getraind wordt door Leunus van Lieren, scoorde in de kür met Now I'me Here 0.05% hoger, maar had in de halve fi nale al een onoverbrugbare achterstand opgelopen. Mooi totaalbeeld Overallwinnaar Zweistra werd door de ju ry geroemd om haar technische uitvoering én het artistieke deel. Jan Peeters, hoofd van de jury: „Thamar Zweistra weet wat kürrijden is. Ze had passende muziek en dat gaf een mooi totaalbeeld. De draf van Roumanda was spectaculair, de galop iets vlak." Roumanda is een nakomeling van Hexa gons Rubiquil en een halfzus van Ollright, de tienjarige ruin waarmee Laurens van Lieren grote internationale successen viert. De paarden hebben veel met elkaar gemeen. Zo hebben ze beide een prachtige draf en zijn ze enorm werkwillig en niet snel bang. „Ze lopen op hun best als er veel publiek is", weet Thamar Zweistra. Vanwege haar prestaties in de dressuur wordt Roumanda niet gebruikt als fokmer- rie. Ze is nog maar acht jaar oud en rijdt al anderhalf jaar in de lichte tour. Een overstap naar de zware tour ligt voor de hand, maar daar wacht Zweistra nog even mee. „Ze kan alle oefeningen van het hoog ste niveau al, maar is nog erg jong. We wachten tot de oefeningen er nog beter in zitten." klasse goals factor totaal door Herman Heuvink GOES - Motorcrosser Mark Boot uit Burgh Haamstede is winnaar geworden van een na tionale jeugdwedstrijd die mee telt voor het Nederlands kam pioenschap 85 cc grote wielen. Op het circuit De Herikerberg in Max-kelo reed hij in beide manches naar een overwinning. In de eerste manche leidde hij van start tot finish. In de tweede wist de 14-jarige Yamahacou- reur zich in enkele ronden van de vierde naar de eerste plaats te rijden. De koppositie kwam niet meer in gevaar. Met nog twee tellende wedstrij- den voor de boeg heeft Boot zijn voorsprong weten uit te bouwen tot meer dan 200 punten. De naaste concuiTent voor de titel, Michael van Wezel, bleef door pech in de eerste manche punt loos en is terug gezakt naar plaats drie in de stand. In Eersel en Stein werden natio nale wedstx'ij den verreden van de Motor Organisatie Neder land (MON). In Eersel kwamen Marco Oreel uit Oost-Souburg en Thijs Lampio uit Vlissingen aan de start. In het dagklasse ment werd Oreel derde. In de eei'ste manche moest hij ge noegen nemen met een vijfde plaats, in de tweede vocht hij zich knap naar de overwinning. Zijn Kawasaki-teammaat Lam pio bleef door een vierde en zes de plaats in de manches op de vijfde positie steken. In de stand staan de Zeeuwen nog één en twee, Drie medailles Jansen en Vermue AMSTELVEEN - Tijdens estaffettewedsti-ijden op de atle tiekbaan van Amstelveen hebben Marije Jansen en Ester Veimue met hun ploeg Rottex-dam Atletiek drxe medailles behaald. Zatei'dag werd het officiële Nedexiands kampioenschap op de 4x400 meter gelopen. Met een tijd van 3.58.96 minu ten behaalde de half Zeeuwse ploeg een bronzen plak. Winnaar werd de ploeg van De Spartaan en tweede werd AV Hollandia. Marije Jansen liep als derde, Ester Vermue was slotloopster. Een dag later werd eveneens een bronzen plak behaald op de 4x200 meter. Met een tijd van 1.45.45 minuten moest de Rottei-damse vereniging Continental Sport en De Spartaan voor zich dulden. Op de Zweedse estafette werd een tweede plaats behaald, achter AV Atverni. Podiumplaatsen Staal en Roelofs ZAANDAM - Tommy Staal en Milan Roelofs mochten op de dag na de Open Zeeuwse kampioenschappen baanatle- tiek in Terneuzen opnieuw het podium beklimmen. Na het behalen van de eei'ste en tweede plaats op de 1000 me ter in Tei-neuzen liepen de atleten van AV Delta Sport mee in de Mini Dam tot Damloop, over een afstand van 2,2 kilometer. In deze jeugdloop, ondei'deel van de Dam tot Damloop van Amsterdam naar Zaandam, hield het tweetal onge veer 4500 kinderen in de leeftijd van tien tot twaalf jaar achter zich. Tommy Staal liep de afstand in 7.33 minuten. Milan Roelofs finishte in een tijd van 8.05. Met deze tij den verdeelden zij opnieuw het goud en zilver. Romario moet nog zestien goals MIAMI - Het avontuur van Romario in de Verenigde Sta ten is vooi'bij. De veertigjarige spits verloor met Miami FC ook de tweede ontmoeting in de kwax-tfinale van de play-offs tegen Vancouver (2-0). Na negentien treffers keert de aanvaller terug naar zijn club Vasco da Gama. Romario bracht bij Miami FC zijn doelpuntentotaal op 984. Hij is nog zestien doelpunten verwijderd van zijn gro te doel: de duizendste treffer in zijn profloopbaan. ANP Doelman Shay Given geopereerd NEWCASTLE - Doelman Shay Given van Newcastle Uni ted is geopereerd aan een scheur in zijn maagwand. Gi ven kwam zondag in de wedstrijd tegen west Ham United ongelukkig in botsing met tegenstander Marlon Hare- wood. Eerst werd gedacht dat Given alleen even naar adem moest happen, maar na de wedstiijd bleek dat de blessure veel ernstiger was. De Ier moest per ambxxlance naar het ziekenhuis worden gebracht. GPD Wisla Krakau ontslaat Petrescu WARSCHAU - De Poolse voetbalclub Wisla Krakau heeft de Roemeense coach Dan Petrescu ontslagen. De oud-international zou volgens het bestuur onvoldoende resultaat hebben geboekt in de Poolse competitie, die nu een maand loopt. Wisla was in laatste zes jaar vier keer landskampioen en is nu tweede, na zeven gespeelde wed- stx'ijden. Zaterdag bereikte de ploeg een moeizaam gelijk spel tegen degradatiekandidaat Gornik Leczna. GPD Hilvarenbeek. 30 km mannen: 22. Jon van Caspel (LPK Vlissingen) 2.15.06, 60. Wim Tempelaar (Dynamica) 2.30.31. Nieuwerkerk. Eindstand persoon lijk kampioenschap driebanden der de klasse, poule noord: 1. Cees de Graaf (Windenburg) 7-12, moyenne 0.379, hoogste serie 4, hoogste partij 0.512; 2. Anne Stins (Even Buiten) 7-10, 0.376, 5, 0.512; 3. Henk Reede (Witte van Haemstede) 7-8, 0.341, 5, 0.408; 4. André van der Made (De Graanbeurs) 7-8, 0.337, 8, 0.512; 5. Hans Stols (Win denburg) 7-8, 0.309, 3, 0.384; 6. Jan Schouwenburg (De Graanbeurs) 7-4, 0.316, 3, 0.344; 7. Toon Klaassen (Delta) 7-4, 0.310, 4, 0.454; 8. Wim van Dijke (OKK) 7-2, 0.192,4, 0.333. Kolkata (Ina). Vrouwen. Eerste ron de: Hingis (Zwi/1) - Czink (Hon) 6-1 6-2, In Stein reed Martin Stroo uit Oost-Souburg naar een elfde plaats in het dagklassement. Ook Roland Melse uit Melisker- ke kwam aan de start, in de klas se MX 1 senioren. Met twee ze vende plaatsen in de manches werd hij achtstee in het dagklas sement. Stefan Hage uit Goes kende min der geluk. De 14-jarige KTM crosser, die uitkomt met een Luxemburgse licentie, deed voor dat land mee aan een jeugd wedstrijd in het Belgische Angreau. Tijdens de tijdtraining kwam hij ongelukkig ten val en brak zijn rechter sleutelbeen, waardoor zijn seizoen zo goed als voorbij is. LANKLAAR - Lindy van An rooy uit Kapelle heeft in het Bel gische Lanklaar de Powerkid of- froad duatlon gewonnen in de categorie D10. Over de 500 meter cross, acht ki lometer fietsen op de mountain bike en nog eens 500 meter cross liet zij een winnende tijd note ren van 37 minuten. Haar broer Franklin werd twee de in de categorie H8 en deed 36 minuten over de drie discipli nes. Over twee weken nemen broer en zus Van Anrooy deel aan het NK duathlon in Limburg. Gilles de Bilde kan niet spelen: hond overleden GEEL - Gilles de Bilde, voorma lig spits van onder meer PSV, Anderlecht en Sheffield Wednes day, kwam zondag niet in actie voor zijn huidige club, de derde klasser Willebroek Meerhof. De spits liet aan trainer Luc Beyens weten dat hij niet van de partij kon zijn, omdat zijn hond in de namiddag was overleden. „Gilles meldde dat hij niet in staat was te voetballen", aldus Beyens. „Ik weet dat hij heel ge hecht is aan zijn dieren. Zo her-, inner ik me nog wel dat hij zijn hond illegaal liet overbrengen naar Engeland toen hij bij Shef- fiefd speelde. De trainer vindt dat hij De Bilde niet kon ver plichten om te spelen. „Als hij niet voor honderd procent gecon centreerd is, zal de ploeg weinig aan hem hebben." GPD Rezai (Fra/4) - Bhambri (Ina) 6-2 7-6 (3), Tanasugarn (Tha) - Kanepi (Est/6) 6-7 (10) 7-5 6-0, Obziler (Isr) - Beygelzimer (Oek) 6-2 6-3, Spears (VSt) - Amanmura- dova (Oez) 6-3 6-4, Poetsjek (WRu) - Keothavong (GBr) 6-2 6-7 (5) 6-3. Sint Maartensdijk. Smalstad Open. HE5: G. van Kempen-M. van Nijnat- te7-6 5-7 6-4, N. Hogendoorn-N. Bijl w.o. HD4: J. Helmons /M. Vermeu- len-J, Leeuwenhaag/K. Lindhout 6-3 6-7 6-1. HD6 17+: S. Wirht/A. Vermeu- len-F. Liefting/A. van Damme 6-2 6-3, J. van de Velde/J. Krist-A. Laanen/B. van Dam 6-4 6-2, M, van der Est/J. Neele-M. v.d. Graaf/R. Schrauwen 2-6 6-3 6-4. GD5: P. van Overveld/J. Dhooge-S. Verswijveren/M. Oosdijk 7-6 6-4. GD6 17+: I. Giljam/R. Schrauwen-M. van der Est/G. van der Est 6-3 6-1 Goes. Goese Open dubbelkampioen- schappen. DD6 17+: I. Hulshof/A. Hoosemans-F. vd Linde/P. Remijn 6-3 6-1. DD7 17+: J. de Boevere/A. Veld- hof-R. Boone/K. den Ouden 6-2 6-1. DD7 35+: J. Mijnsbergen/R. Potter-Van Damme-M. van Belzen/K. van Sabben w.o. DD8 17+: H. de Klerck/L. Ras-S. de Witte/M. Vermin 6-0 7-6. GD6 17+: C. Grimminck-Van Der Borgt/P. Noordij- ke-L. Houtepen-Bustraan/P. Bustraan 4-6 6-0 7-6. GD7 35+: P. Remijn/P. Re- mijn-Y. Looij/B. Huijs 6-1 6-2. Voetbal Vrouwen. Vijfde klasse: Walcheren- ZSC'62 4-1, RCS-Nieuwland 4-0, Zeelan- dia Middelburg-Zaamslag 1-2, Wol- faartsdijk-SVD 9-0, Nieuwdorp 2-Tholen- se Boys 6-0. Stand: Wolfaartsdijk 3-9, Walcheren 2-6, RCS 2-6, Nieuwdorp 2 2-6, Zaamslag 2-3, Zeelandia Middel burg 3-3, ZSC'62 3-3, Tholense Boys 1-0, Veere 1-0, SVD 2-0, Nieuwland 3-0. GEmaïïXMBHHHBi Jeugdwielerronde van Uden. Catego rie 2, veertig deelnemers 1. Denise Gunst (Theo Middelkamp). Categorie 1: 7. Nick Janssen (Middelkamp). dinsdag Biljarten Landelijke competitie driebanden groot. Vierde divisie, poule 5: Groot Avontuur-Van Halteren/Blom. (Biljart centrum Yip Plaza, Goes). Aanvang: 19.30 uur. Voetbal Vriendschappelijk: Zaamslag-Hoek (19.00 uur), SSV'65-Zierikzee (20.00 uur). Meerman derde in studentenrit GRONINGEN - Jordy Meerman uit Middelburg heeft op het NK wielrennen voor studenten in Groningen de bronzen plak be haald op het onderdeel tijdrij den. Over de 19,2 km noteerde Meel man een tijd van 27 minuten en 49 seconden, goed voor een ge middelde van 41,41 kilometer per uur, Voor het zilver kwam Meerman, die op de smalle land weggetjes nog werd opgehouden door een tractor, slechts elf se conden tekort.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2006 | | pagina 17