Uitbater frituurwagen is het beu PZC BOUWMAN Verkiezing mooiste donkere Zeeuwse plek Exploitant stopt met snackkraam in Yerseke na diverse vernielingen Knoflook visolie Qio in één capsule! dinsdag 19 September 2006 WJ2 door Ab van der Sluis GOES - Wat is de mooiste don kere plek van Zeeland? Die vraag stelt de Zeeuwse Milieufe deratie (ZMF) aan de Zeeuwse bevolking. Tot dinsdag 10 okto ber kan iedereen locaties nomi neren door een e-mail of een brief te sturen naar de milieufe deratie. Nederland, maar ook Zeeland, wordt steeds lichter. De toena me van nachtelijk kunstlicht be draagt drie procent per jaar. Hoewel ook in deze provincie verlichte kassen en reclamever lichting oprukken, behoort Zee land samen met de noordelijke provincies en Flevoland nog tot de donkerste provincies. Dat blijkt uit satellietbeelden. Uit die beelden wordt, uiter aard, niet duidelijk hoe mensen de duisternis en de nacht erva ren. Dat wil de ZMF graag we ten. Wat is volgens Zeeuwen de mooiste, donkere plek. Is dat de eigen achtertuin, een weilandje in de buurt of een dijk aan de Oosterschelde? Iedereen kan tot dinsdag 10 ok tober locaties insturen aan de Zeeuwse Milieufederatie onder vermelding van 'donker'. Een zo exact mogelijke opgave van de locatie wordt erg op prijs ge steld. De milieufederatie is ook erg benieuwd naar de motivatie van de inzenders. Reacties kun nen naar: Zeeuwse Milieufedera tie, antwoordnummer 151, 4460 WB Goes of e-mailen naar info@zmf.nl Een jury, bestaande uit Vergadering dorpsraad Aagtekerke AAGTEKERKE - De Dorpsraad Aagtekerke houdt donderdag een vergadering. De bijeen komst begint om 20.00 uur in Zaal Kodde in Aagtekerke. Op de agenda staan onder meer: toelichting op de planning wo ningbouw in Aagterkerke en er wordt over jeugdvoorzieningen gesproken op het terrein tussen de Hekweide en het Bergwegje. ZMF-voorzitter J. van der D«f C. Jacobusse (ecoloog bij J Zeeuws Landschap) en nachtiol tograaf J. Koeman beooidei» alle inzendingen. Op zaterdagavond 28 oktobg zal de ZMF tijdens de tweeds Nacht van de Nacht bekendma ken welke plek zich de mooiste donkere plek van Zeeland na noemen. Die zaterdagavond^ den in heel Nederland activit&j ten georganiseerd door dives organisaties, zoals sterren b ken, nachtwandelingen en e- cursies. Vorig jaar deden m dan tienduizend mensen es aan de Nacht van de Nacht. In Zeeland wordt in Grijpt ke gezocht naar vleermuizen, wordt gewandeld door de dui nen bij Neeltje Jans en kan ij Oostkapelle een nachtwande- ling gemaakt worden door de Manteling. Het volledige programma staal op ioww.nachtvandenacht.nl Pasar Malam in Dauwendaele MIDDELBURG - Bij boks school De Stadsring in Middel burg is dit weekeinde een Pasai Malam. De Pasar Malam is bedoeld os mensen kennis te laten maka met De Stadsring. Er is van al les te koop en te eten. Voorkin deren uit de buurt is er een plas backwedstrijd. Op zaterdag r de Pasar Malam open van 1411 tot 22.00 uur en op zondag ra 12.00 tot 20.00 uur. De entree: gratis. agenda STREEKACTIVITEim MIDDELBURG - Wijkcentrum Psl= 13.30-16.30: Seniorenclub, met os biljs ten, kaarten, koersbal en sjoelen; OOST-SOUBURG - Palazzoli Hui 10.00- 11.00 uur: Yoga; RITTHEM - Sportzaal Korfbalverer ging Atlas, 19.30 - 20.30 uur: Gymt trimmen vanaf 50 jaar. VLISSINGEN - Welzijnscentrum i Coortelaan, 13.30 -16.30 uur: Schaaks ciëteit schaakclub Vlissingen; Open Hof, 16.15 uur: Poweryoga; Open Hof, 20.15 - 21.30 uur: Oérdansle sen. door Rob Paardekam YERSEKE - De maat is vol voor Willem Hoekman. Hij stopt met het exploiteren van zijn frituur wagen aan de Breedsendijk in Yerseke. In het verleden zijn al regelmatig vernielingen aange richt aan de wagen, maar in de nacht van zaterdag op zondag is hij helemaal omgegooid. „Op de ze manier is het niet leuk meer." Hoekman is eigenaar van café 't Veerhuis aan de Dam in Yerse ke. Pak 'm beet honderd meter daar vandaan heeft hij sinds een jaar of tien een frituurwagen staan. „Ik verdien daar niet heel veel geld mee", zegt hij. „Het is meer een service. In het verle den moesten kinderen die op het strandje waren de straat overste ken als ze in het café een ijsje of iets anders kwamen halen. Nu hoeven ze alleen maar de dijk over te klimmen." De frituurwagen staat op de kleine parkeerplaats aan het be gin van de Breedsendijk en is Scooter weer terug na diefstal daar enigszins aan het zicht ont trokken. Kortom: een mooi plek je voor raddraaiers om ongezien vernielingen aan te richten. Dat gebeurt dan ook regelmatig. Ooit heeft er volgens Hoekman nog eens een andere wagen op het parkeerplaatsje gestaan, van een man die er broodjes met warm vlees verkocht. Zijn kraam werd compleet gesloopt. Hoekman zelf zag zijn wagen vijf jaar geleden helemaal in vlammen opgaan door brand stichting. Deze keer is hij op zijn kant gelegd. „M'n vader en ik hebben nog geprobeerd om hem recht te zetten", vertelt Hoekman. „Maar er is geen be weging in te krijgen, zo zwaar is hij. Ik denk dat ze zeker met vijf of zes man moeten hebben ge handeld." De café-uitbater denkt niet dat iemand hem per soonlijk heeft willen treffen. „Ik heb geen vijanden en bovendien zijn hier in de buurt meer vernie lingen aangericht. Een afvalbak is van een paaltje gesloopt en een ander paaltje is uit de grond getrokken." Slot Hoekman vermoedt dat de da ders eerst geprobeerd hebben om in te breken in de wagen, om dat er met het slot is geknoeid. Toen dat niet lukte, hebben ze hem kennelijk maar op zijn kant gelegd. De Yersekenaar baalt enorm dat dat juist op dit moment is gebeurd. Na de slech te maand augustus, wilde hij nu nog even profiteren van het mooie weer. Dat gaat niet luk ken, want de schade aan de wa gen is groot en dan is de binnen kant nog niet eens bekeken, om dat hij eerst met een kraan moet worden rechtgezet. Hoekman verwacht dat de frituurpannen, de koelkast en de vriezer er slecht aan toe zijn. En dat is het nog een geluk dat hij vast vet ge bruikt, anders zat alles nog on der ook. Het ziet ernaar uit dat Hoek man zijn laatste frieten heeft ge bakken in de wagen, want hij wil er de brui aan geven. „Op een gegeven moment is de maat vol en dat moment is nu aange broken", zegt hij. „Het zou een oplossing zijn als ik de wagen op het parkeerterrein tegenover mijn café kon zetten, want dan kon ik er toezicht op houden. De gemeente gaat daar echter niet mee akkoord. Dan houdt het op. Voor mij is de lol eraf." VLISSINGEN - Vanaf de Singel in Vlissingen is afgelopen week einde een rode Kymco scooter weggenomen. Het voertuig werd gisteren om 12.09 uur weer teruggevonden op de Kanariesprenk in Vlissin gen. Het is niet bekend of er schade aan de brommer is ont staan. Bedrijfsinbraak MIDDELBURG - Bij een bedrijf aan de Herculesweg in Middel burg is tussen zaterdag 19.30 en maandag 7.00 uur ingebroken. foto Dirk-Jan Gjeltema Uit het bedrijf is computerappa ratuur weggenomen. De da dels) zijn het pand binnengeko men door een ruit te vernielen. De technische recherche van de Zeeuwse politie heeft sporen af genomen. De zaak wordt verder onderzocht. Willem Hoekman bij zijn omver geduwde frietkar. NEW CLASSIC LIFESTYLE Bij BOUWMAN kunt u terecht voor "new classic" INTERIEUR, HEREN EN DAMESMODE. A/iy ook m$- uemci in qoeu Grote markt 1 GOES Ooststraat 1 DOMBURG Bouw mee aan een toekomst voor weeskinderen Kijk voor meer informatie op www.soskinderdorpen.nl SOS-KINDERDORPEN bouwt voor weeskinderen een toekomst Ljliane i/AN/P44£ 0yje.g.\,£66EN DoUfSOUKTW RUWlÉk Jan Peter leidt een noodhulpproject na een natuurramp. Hij hoeft niet na te denken over het bieden van hulp. En jij? Bel 0900-9585 en help mee voor 5 per maand. |VifcT"i>€.vkfcf0 rfiAAK-Po&v ARTSEN ZONDER GRENZEN WWW.ARTSENZONDERGRENZEN N. giro 7 800 800 's-Hertogenbosch Idriss Kabrel is vier jaar en woont in Kameroen. Zijn benen zijn vergroeid, daarom loopt hij met beugels. Idriss gaat 5' graag naar school. In de pauze voetbalt hij samen met zijn vriendjes. Zolang hij groeit, heeft Idriss begeleiding nodig. o* De revalidatiekosten tot nu toe bedragen 114,76 euro. q_ Het Liliane Fonds helpt kinderen zoals Idriss; kinderen die zonder steun geen kans maken op medische en of sociale revalidatie. Helpt u mee Hét speciale fonds voor kinderen met 0= een handicap in ontwikkelingslanden Verbeterde Zwitserse formule; Dat knoflook goed is voor het hart, de bloedvaten en de bloeddruk is natuurlijk allang bekend. Nieuw zijn de knoflook multicapsules die niet alleen bijzonder snel en goed werken, maar die bovendien zijn gecombineerd met een groot aantal andere zeer werkza me preparaten. Wetenschappers zijn er in geslaagd om knoflook vele malen krachti ger te maken. Circulatie Aan het geconcentreerde knoflookmace- raat heeft men heel slim extra kruiden zoals ginkgo, vitaminen, mineralen, vis olie en Qio toegevoegd. Daardoor wordt de werking van de actieve stoffen uit knoflook breder en sterker. De knof look multicapsule heeft dan ook een positieve werking op alles wat in ons lichaam met circulatie te maken heeft. Dagelijkse voedingsstoffen Naast de werkzame bestanddelen bevat elke capsule nog een reeks van natuurlijke stoffen, die de werking van knoflook GOED VOOR: de bloedcirculatie y hart en bloedvaten koude handen en voeten y het geheugen y cholesterol en bloeddruk ondersteunen, versterken en verder uit bouwen. Het gaat om lecithine, de krui denextracten maretak, rutine, ginkgo en meidoorn, het mineraal selenium en de vitaminen A, C en B6. Door de complete en geconcentreerde samenstelling van de knoflookcapsules kunt u met het innemen van slechts één capsule per dag volstaan. Middelburg: Drogisterij De Rode Pilaren, Lange Delft 121 Vlissingen: Drogisterij De Rode Pilaren, Walstraat 91 SUPERAANBIEDING! verpakking 60 capsules Garlic Vitaal Forte: 12,95 2 verpakkingen: nu van 25,90 voor 19,95 geldig t/m 2 weken na verschijning

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2006 | | pagina 12