Vlannenacht moet nog knutselen Tom Boonen dicht bij zaligverklaring r i i1 lm Mjj l'l" |l|| Transferluik bij voetbal opent niet altijd even eerlijk Vertrek André Ooijer naar Blackburn Rovers nadert ederlandseroeiers tijdens het WK in Eton aangewezen op herkansingen 'ominguez op on-actief na ositieve test ockeysters in S aan leiding i ui. L mr mstlL j 20 or Robert-Jan Friele }n haag - De roeibond kn- wil op de Olympische Spe- van Peking medailles halen .t de achten. Maar op het wk jEngeland is de vrouwenacht vezig en roeien de mannen ,>ralsnog helemaal achteraan, .werd gisteren zesde en laat- in de voorwedstrijden. -LEN - Juan Carlos Domingu- kreeg gisterochtend na een ge- 'idheidscontrole in de Eneco ar een startverbod. Bij de aanse renner van Unibet.com rd een te hoge hematocriet- arde vastgesteld. Dat kan dui- op het gebruik van verbo- i middelen. Unibet heeft Do- aguez op non-actief gezet, "t moment waarop Domingu- .'bnitenspel werd gezet, is ui- ]st ongunstig voor zijn ploeg. ,ibet hoopt dat de licentiecom- [isie van de UCI de ploeg toe- :t tot de ProTour. Gisteren .•gaderde de commissie over .licenties. „Maar ik denk dat de zaken niets met elkaar te .ken hebben", zei ploegleider .'aire Vanderschueren. GPD éonard gaat zo red als zeker aar Feyenoord TTERDAM - Philippe Léo- •d wordt vrijwel zeker de uwe linksback van Feye- >rd. Léonard (32) komt trans- vrij over van Standard Luik. k heeft de Rotterdamse club oog laten vallen op Dwight ndalli, nu nog rechterverdedi- bij FC Utrecht. Als mogelij- opvolger voor Dirk Kuijt rdt Vagner Silva de Souza, eend onder zijn voetbalnaam gner Love, genoemd. Hij elt nu bij CSKA Moskou. olland Triatlon jrplaatst finish egens blauwalg MERE - Het bestuur van de Hand Triatlon in Almere laat erdag het onderdeel zwem- n niet eindigen in de haven- n van Almere-Haven. Reden le aanwezigheid van blauw- op deze aankomstplaats. finish verhuist wegens de uwalg" voorlopig naar het na gelegen surf strand. Daar ligt ditioneel het startpunt. Me- gen moeten de komende da- 1 uitwijzen of het strand wel lig is. Is dat niet het geval, kiest de organisatie morgen er een andere start- en finish- k ANP k>ods wint voor ïrde keer PGA 1DINAH - De Amerikaanse fer Tiger Woods heeft voor derde keer in zijn loopbaan US PGA Championship op naam gebracht. de laatste dag van het vierde laatste Majortoernooi in Me- ah, Illinois, had hij 68 slagen lig voor de achttien holes. eindigde het toernooi op ittien onder par, vijf minder de nummer twee van het d Shaun Micheel. Woods won der in 1999 en 2000. ANP kSHINGTON - De Nederland- ïockeysters gaan na de eerste 2 van het dubbele vierlanden- rnooi in de Verenigde Staten ;eslagen aan kop. inje won het derde duel met van Australië. Sylvia Karres -in) en Minke Booij (strafcor- scoorden in de eerste helft fr Nederland. ANP helps en Hansen -eken records 1TORIA - Op de laatste dag i de Pan Pacific zwemkam- enschappen in Canada zijn :e wereldrecords verbeterd. Amerikanen Michael Phelps Brendan Hansen doken bei- onder hun eigen toptijd, dps deed dat op de 200 meter selslag (1.55,84), Hansen was Her dan ooit op de 200 school- (2.08,50). ANP/RTR Verzachtende omstandigheden waren er wel: Jurriën Rom Colt- hoff en David Kuiper voelden zich enkele dagen ziek en wer den zelfs apart gehouden van de rest van de ploeg. Aan de andere kant: voor zo'n groot toernooi als een WK gebeurt het zelden dat alle roeiers zonder pijntjes of andere ongemakken zijn. De laatste plek van de acht bleef gistermiddag dan ook niet zonder gevolgen. Slagroeier Rog ier Blink kreeg van bondscoach Mark Emke te horen dat hij van plek moet wisselen met de num mer zes in de boot, Peter Vos. „Het was ritmisch niet oké. We door Frans van den Nieuwenhof EINDHOVEN - PSV en Black burn Rovers zijn een stuk dich ter bij een akkoord over een transfer van André Ooijer. Ma nager Stan Valckx hoopt dat de deal vandaag wordt gesloten. Ooijer kreeg gisteren te horen dat hij ook vanochtend niet wel kom is op de training. De verde diger weigerde afgelopen zon dag aan te treden tegen NEC en wordt door trainer Ronald Koe man sindsdien uit de selectie ge weerd. Valckx had gisteren 'veel vuldig contact' met Blackburn- directeur John Williams. „Het lijkt erop dat ze serieus werk maken van een transfer", zei Valckx. „Blackburn heeft een moeten knutselen", zei Emke. Voordat de acht afreisde naar Groot-Brittannië was Emke re delijk hoopvol. Zijn roeiers had den in juli de prestigieuze Grand Challenge Cup in I-Ienley gewonnen. Dat gebeurde door Duitsland - dat altijd een goede acht op het water heeft - en En geland te verslaan. De week er na tijdens de wereldbekerfinale finishte Nederland op de tegen vallende vijfde plaats. Wat in Henley nog klopte, liep op de Rotsee in Zwitserland niet lek ker. Dat was misschien wel de vermoeidheid geweest, oordeel de Emke achteraf. Als alles goed valt bij de acht, is een me daille haalbaar, zo zei hij vorige nieuw bod op Ooijer uitge bracht en dat komt in de buurt van het bedrag dat wij willen." Het vorige bod van Blackburn Rovers lag rond de twee miljoen euro. PSV kan conform de clau sule in Ooijers contract onge veer zes miljoen wagen. De ver wachting is dat beide partijen el kaar vinden in een deal van drie tot vier miljoen. Valckx bevestigde dat PSV niet vast zal houden aan het vastge stelde bedrag. „Het doel is om eruit te komen." Volgens Valckx verlopen de on derhandelingen met Blackburn Rovers in een goede sfeer. „De verhouding is prima, het zijn prettige gesprekken. Wij zijn niet boos op Blackburn. Ik zou niet weten waarom." Gister- week nog. Dat optimisme was mede ingegeven door het laatste trainingskamp in Frankrijk. Maar Rom Colthoff, Christof Coenders, Kuiper, Roel Haen, Daniël Mensch, Peter Vos, Si mon Glazenborg, Blink en stuur man Chun Wei Cheung roeiden vanaf het begin van hun voor wedstrijd helemaal achterin het veld mee en kwamen in 5.38,89 over de finish. De achterstand op winnaar Verenigde Staten - die in een andere samenstelling olympisch goud won in Athene - bedroeg uiteindelijk een dikke negen seconden. Mensch: „We kwamen in een vicieuze cirkel en konden dat niet doorbre ken." Nadat alle tegenstanders avond kreeg Ooijer te horen, dat hij ook vandaag niet welkom is op de training. De verdediger heeft dat ter kennisgeving aan genomen, zo zei Valckx. De club leiding beraadt zich vandaag over eventuele verdere stappen. De club overweegt Ooijer een boete te geven. Valckx: „Het is in ieder geval duidelijk dat wij zijn afwezigheid tijdens de wed strijd tegen NEC niet zomaar vergeten en vergeven." De toekomst van Jan Vennegoor of Hesselink blijft onduidelijk. PSV bereikte met Celtic overeen stemming over een transfer, maar de spits is nog in onderhan deling met de club. PSV heeft de speler geen termijn gesteld, maar verwacht dat er deze week duidelijkheid komt. GPD snel startten, ging Nederland verkrampt op zoek naar een ma nier om die achterstand goed te maken en verloor het ritme. Logisch Morgen, met Vos op slag, hoopt Nederland dat weer te vinden. De 22-jarige roeier uit Wagenin- gen zat tijdens het laatste trai ningskamp ook op slag. „Dat voelde heel logisch aan", zei Mensch. Omdat Vos geen erva ring had op grote toernooien, be sloot de acht toch met Blink als slagroeier van start te gaan. Emke en Mensch benadrukten dat de acht nog niet klaar is in Eton. Bovendien zagen ze ook nog wel voordelen in de slechte race van gisteren. „Hiervan wor den ze niet moe", aldus Emke. Mensch: „Wij zijn een ploeg die goed functioneert als we wak ker worden geschud." Voor de acht kwamen er nog twee Nederlandse boten op het water. Eeke Thomee en Linde Verbeek eindigden in de lichte dubbeltwee kansloos achteraan in het veld, op liefst vijftien se conden van de winnende Poolse combinatie. De lichte vier-zon- der-stuurman deed het beter. Ar- noud Greidanus, Wolter Blan- kert, Paul Drewes en Tom van den Broek werden naar de her kansingen verwezen, maar fi nishten slechts op 0,8 seconde achter winnaar Australië. GPD door Antal Crielaard ROTTERDAM - Het was een grap die droop van cynisme. PSV-trainer Ronald Koeman zag zich geconfronteerd met het naderende vertrek van André Ooijer en Jan Vennegoor of Hes selink. „We kunnen voortaan be ter in februari de teamfoto ma ken in plaats van in juli." Koeman sneed een onderwerp aan waar alle Nederlandse clubs mee te maken hebben: goe de spelers vertrekken op het mo ment dat de competitie al bezig is. De internationaal vastgestel de transferdeadline loopt af op 31 augustus en tot die tijd mo gen spelers van club wisselen. Voor de Nederlandse clubs was die datum de laatste jaren zwart- omrand. In 2004 vertrok Zlatan Ibrahimovic op het laatste mo ment bij Ajax. Vorig seizoen raakte PSV op de valreep Lee en Bouma kwijt en vorige week ver liet Kuijt Feyenoord. PSV wordt wellicht weer geraakt door het mogelijke vertrek van Ooijer en Vennegoor of Hesselink. Oplossing Chris Woerts, algemeen direc teur van Feyenoord, heeft de op lossing. Hij wil dat het transfer venster eerder sluit, zodat clubs met een vaststaande selectie aan de competitie kunnen beginnen. Ook is hij een voorstander van een uniforme competitiestart in Europa. „Als in alle landen de competitie op dezelfde datum begint en twee weken daarvoor de transfermarkt sluit, heb je een veel eerlijker situatie." Volgens Woerts zijn er meer lan den die de huidige situatie niet zien zitten. „In landen als Frank rijk, Duitsland, België, Enge land en Schotland zijn ze ook niet gelukkig met het transfer luik. Op 4 en 5 september is er een internationaal clubforum, waaraan 106 clubs deelnemen. Misschien is dat een podium waar we het moeten bespreken. Maar tot nu toe heb ik geen be weging gezien bij Fifa en Uefa." T egenargumenten Frank Rutten van de Eredivisie CV is een voorstander van een vroege deadline, maar heeft ook een hoop tegenargumenten. „Wat doe je met competities in Rusland, Oekraïne en de Scan dinavische landen, die traditio neel anders lopen? Het voordeel van de huidige situatie is dat. er duidelijkheid is. En de datum van 31 augustus is al geënt op de West-Europese competities. Daarbij: een club als Feyenoord wist al een jaar van tevoren dat Kuijt en Kalou waarschijnlijk zouden vertrekken. Bij PSV is de situatie veel verrassender." Bikkelhard Rutten pleit voor een betere planning, iets wat de trainers juist door de late transferdeadli ne niet kunnen. Feit is dat het voor de clubs soms bikkelhard is op het laatste moment spelers te zien vertrekken. Misschien ligt er een taak voor de KNVB? Directeur betaald voetbal Henk Kesler kan zich wel wat voor stellen bi j de kritiek op de over schrijvingstermijn van 31 augus tus, maar vindt dat er sprake is van een democratisch genomen beslissing. „Neem bijvoorbeeld de loting van de groepswedstrij den van de Champions League en de eerste ronde van de Uefa Cup. Die vinden inderdaad plaats voor het einde van de transfertermijn. Dit betekent dat clubs na de loting nog spe lers van de concurrent kunnen halen en dat zou inderdaad kun nen leiden tot competitieverval sing." „Maar vergeet niet dat dit sys teem twee kanten op werkt. Soms hebben Nederlandse clubs hier voordeel van, soms nadeel. Daarnaast hebben we wel te ma ken met het vrije verkeer van personen. Deze regeling is tot stand gekomen op basis van af spraken tussen de Fifa en de Eu ropese Commissie. De invoering van twee transferperiodes is hier het resultaat van." Probleem? Op advies van de Uefa is door de nationale bonden cle datum van 31 augustus bepaald. En hoe groot is nou eigenlijk het probleem? Een deel van de ge schetste problematiek zou ook ontstaan indien de termijn een maand wordt vervroegd. Ook dan zullen op de laatste dag spe lers gekocht worden. Bovendien is iedereen van deze regeling op de hoogte en handelt iedereen daar dus ook naar." ANP 1 "T~ Jan Vennegoor of Hesselink geniet legen NEC intens van wat wel eens zijn laatste doelpunt in dienst van PSV kan zijn geweest. foto Broer van den Boom/GPD dinsdag 22 augustus 2006 foto Vincent Jannink/ANP Wielrenner Tom Boonen schenkt België waar het land zo lang op wachtte: een zege in zijn eigen woonplaats. Belgische wielrenner wint in zijn woonplaats etappe Eneco Tour door Harm Vonk BALEN - De oude man in de Vaart straat staat vervaarlijk buiten zijn ven sterraam. Zijn blik is gericht op het Marktplein van Balen. Wanneer hij iets meer voorover helt om het voorbijrazen- de peloton beter te bekijken, wordt het een macaber gezicht. Het is net of hij wil springen om zichzelf van het leven te beroven. „Zo erg is het niet, hoor", roept de man naar enkele passanten. „Nóg niet." Zo ver komt het ook niet, want enkele uren na de eerste doorkomst stelt Tom Boonen zijn dorpsgenoten gerust. In 'zijn' Balen wint hij de vierde etappe van de Eneco Tour. Balen, een gemeen schap van twintigduizend zielen, is blij. Kort na de etappe krijgt 'Tornado Tom' het ereburgerschap van Balen. „We zijn het in de raad over veel zaken niet eens, maar nu eens wel", grapt burgemeester Johan Leysen. „Ge koopt niks voor zo'n eretitel, maar bekijk het maar als het voorgeborchte van de zaligverklaring. Maar die bevoegdheid hebben wij niet." Balen viert feest en iedereen mag meege nieten. De middenstand heeft cle win kels gesloten en de gemeentelijke instel lingen zijn allemaal ingezet rond het wielerevenement. „Er zal misschien nog een bakker open zijn, want we moeten wel blijven eten bij het drinken." Bierbus Niet dat de Balenaar op de finish van hun Boonen wacht om te drinken, want al vanaf elf uur 's ochtends zijn de bier- stammen bezet en staat de Markt zwart van de Belgen. „En Nederlanders", ver betert Ivo Aerts, bestuurslid van De Kasseifretters, de fanclub van Tom Boo nen. Duizend leden hebben ze én een net aangeschafte lijnbus. „Een bier bus", lacht Aerts, die vol trots de nieuw ste aanwinst van de club laat zien. Trots is het woord in Balen. Burgemees ter Leysen beschrijft Boonen als „nog al tijd herkenbaar in woord en gedrag." En dat de wereldkampioen anderhalf jaar geleden naar Monaco verhuisde? Ach, vriendin Lore woont nog altijd in buurdorp Meerhout en Toms ouders, André en Agnes, zijn in Balen gebleven. „Monaco zal net als Balen leuk zijn om te wonen, maar 't heeft misschien ook andere voordelen", zegt Leysen met een knipoog naar het belastingklimaat. Het doet er even niet toe: Balen viert feest omdat Tom voor het eerst sinds hij 'groot' is een profkoers in eigen dorp rijdt. „Als nieuweling heb ik een keer in Balen gewonnen. En ik werd een keer tweede", kijkt de uitgelaten Boonen zelf terug in de tijd. „De vreugde is er, maar die is anders dan bij een WK. Maar de grootte van de koers heeft er niks mee te maken. Heel België wachtte hierop en ikzelf ook." „Paiijs-Roubaix is onze grootste dag, maar dit is ook mooi", zegt Aerts even verderop met gevoel voor trots en dra ma. Mol bij Balen Ludo Dierckxens, oud-renner en trai ningsgezel van Tom Boonen, luistert het feest op. 'De Kale', afkomstig uit buurdorp Mol, is absoluut niet afgun stig op zijn jongere oud-collega. „Jaloe zie is de grootste ziekte ter wereld en ge lukkig heb ik die ziekte niet." En dat is maar een geluk. Want wat be kendheid betreft, is het kleinere Balen het grotere Mol al voorbijgestreefd. Ley sen: „Vroeger moesten we uitleggen waar ons dorp lag. Niemand wist of het bij Limburg of Antwerpen hoorde. Dan zeiden we: 'Balen ligt bij Mol'. Nu ligt Mol bij Balen." GPD Juventus stapt naar burgerrechter TURIJN - Juventus stapt naar de burgerrechter om onder meer de degradatie naar de Serie B aan te vechten. Door die juridische actie moet de start van de Italiaanse compe titie mogelijk weer worden uitgesteld. De begindatum is al verschoven naar 9 september. Een sporttribunaal straf te Juve onlangs fors voor fraude en manipulatie. De club moest cle laatste twee landstitels inleveren, werd terugge zet naar cle Serie B en begint het nieuwe seizoen met 17 punten achterstand. Juve vroeg het Italiaans Olympisch Comité (CONI) vergeefs om strafvermindering. ANP/RTR Doelpuntenrecord van keeper Ceni DEN HAAG - De Braziliaan Rogerio Ceni van Sao Paulo FC heeft zich met twee goals gekroond tot topscorer aller tijden onder de keepers. Ceni scoorde tegen Cruzeiro uit een vrije trap en een strafschop en bracht zijn totaal op 64 treffers. Daarmee passeerde hij de Paraguayaan Chila- vert, die tijdens zijn (in 2004 beëindigde) loopbaan 62 keer doel trof. Ceni maakte 43 doelpunten uit vrije trap pen en schoot 21 keer raak vanaf de penaltystip. GPD Pires zes maanden aan de kant MADRID - De Franse voetballer Robert Pires (32) is zes maanden uitgeschakeld door een knieblessure. De mid denvelder mist hierdoor een groot deel van zijn eerste sei zoen bij het Spaanse Villarreal. Pires heeft een kruisband in zijn linkerknie gescheurd. De voormalig voetballer van het Engelse Arsenal tekende aan het einde van het vorige seizoen een tweejarig contract bij Villarreal. ANP Boulahrouz tekent bij Chelsea DEN HAAG - Khalid Boulahrouz heeft een vierjarig con tract getekend bij Chelsea. Zijn oude club HSV krijgt voor de international naar verluidt 12 miljoen euro. Chel- sea-coach José Mourinho roemde de veelzijdigheid van de oud-RKC'er. „In een land waar je maar zestien spelers mag oproepen voor een wedstrijd, is het belangrijk datje alle posities kunt bezetten, Ik heb met Boulahrouz opties voor het centrum, de linkerkant en de rechterkant." GPD Vitesse zet Richard Knopper terug ARNHEM - Vitesse heeft middenvelder Richard Knopper (28) teruggezet naar Jong Vitesse. Knopper liep donder dag boos weg van de training toen hij hoorde dat hij geen basisplaats tijdens het duel met Sparta had. De discipli naire maatregel duurt tot 1 september. ANP Petrovic wordt trainer bij Boavista DEN HAAG - Zeljko Petrovic wordt de nieuwe trainer van Boavista. Bij de club uit de hoogste Portugese divisie staat hij voor het eerst op eigen benen als hoofdtrainer. De 40-jarige Montenegrin was in Nederland eerder assis tent van Ruud Gullit bij Feyenoord en hij was tevens werkzaam in de technische staf van RKC Waalwijk, waar hij ook als speler in totaal zes seizoenen actief was. Daar naast speelde hij onder meer voor PSV, FC Den Bosch en Sevilla. Hij is bij Boavista cle opvolger van Jesualdo Fer- reira, die bij FC Porto Co Adriaanse opvolgt. GPD Wisselen

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2006 | | pagina 44