Zeeuws Vlaanderen dinsdag 22 augustus 2006 Overleden "En niemand weet, wat leven is. alleen dat het gegeven is en dal van dit geheimenis God het begin en einde is. Huiib Oosterhuis Vanaf vandaag moeten we haar missen: mi jn echtgenote, onze moeder en mijn dochter. Haar optimisme, humor, wijsheid en dankbaarheid waren haar kracht. Cornelia Paulina Kakebeeke-Meijers - Conny- 1 november 1955 19 augustus 2006 Job Kakebeeke Annemie Beatrijs J. Meijers-de Schipper Koos Vorrinkstraat 4 4465 TW Goes We nodigen u uit om samen met ons de afscheids- dienst bij te wonen die gehouden zal worden op woensdag 23 augustus om 11.00 uur in de aula van j rouwcentrum 'De Bevelanden', Geldeloozepad 20 te Goes. Aansluitend zal om 12.00 uur de begrafenis plaatsvin den op de Algemene Begraafplaats te Goes, eveneens aan het Geldeloozepad. j Hierna bent u opnieuw welkom in bovengenoemd rouwcentrum om de familie te condoleren en elkaar te i ontmoeten. Wat wij zo vaak belangrijk vinden Verliest zijn glans, verliest zijn zin. Maar achter haar gesloten ogen Glanst nu een nieuw begin. Intens verdrietig ben ik nu Conny van me is heengegaan. Haar ernstige ziekte heeft zij op een bijzondere wijze gedragen. Ik hoop dat God mij de kracht geeft om dit verlies te dragen. En ik wens Job. Annemie en Beatrijs veel moed en sterkte toe. Mama Brabersweg 2 4528 NN Burgh-Haamstede j Veel te vroeg ben je bij ons weggegaan, maar in onze herinnering zal je gewoon verder gaan. Conny We zullen je missen. Piet en Leny Onze medepelgrim Conny is overleden Voor je laatste reis wensen we je dat de zon je tegemoet komt de wind steeds in je rug is de zon je gezicht verwarmt en zachte buien je velden beregenen en dat God, tot ons weerzien je bewaart in de palm van zijn hand. Marja, Joke, Mieke, Marianne en Nico, Willem en Els, Hannie en Sjaak, Annie, Hannie en Maarten, Janny en Adri, Bertie, Pieter Han, Mieke en Gert, Carla en Albert Met droefheid hebben wij kennisgenomen van het overlijden van Conny Kakebeeke-Meijers Zij was een deskundig en betrokken medewerkster en een zeer gewaardeerde collega. Wij wensen Job. Annemie. Beatrijs en overige familie leden en vrienden heel veel sterkte toe om dit verlies te verwerken. Namens medewerkers, directie en raad van bestuur van Emergis Leen van Leersum, raad van bestuur Paul Rijnders. directie volwassenenzorg Verdrietig zijn wij door het overlijden van onze collega Conny Kakebeeke-Meijers Conny, bedankt voor alles. We wensen Job, Annemie en Beatrijs veel sterkte. Namens collega's van Emergis ambulant team volwassenenzorg Goes Willemijn van Woensel, interim hoofd Afscheid nemen doet zo 'n pijn. toch vonden wij het fijn om tot het laatste moment bij je te zijn. ik heb je niet verloren, daarvoor gaf je mij te veel. Wat jij me zei dat blijf ik horen. Van wat ik ben, ben jij een deel. Ik kan je overal nog horen, in wat ik doein wat ik laat. Jij was en blijft voor mij een zegen, waarvan het spoor steeds verdergaat. Na het moedig voeren van een ongelijke strijd is in alle rust van ons heengegaan mijn lieve, zorgzame man en onze lieve vader Piet Moreauw in de leeftijd van 53 jaar. José Moreauw-de Winter Humphrey Miranda 21 augustus 2006 Vinkehof 2.4451 BW Heinkenszand Mijn man en onze vader is thuis opgebaard, alwaar donderdag 24 augustus van 19.30 lot 20.30 uur ge legenheid is om afscheid van hem te nemen. De uitvaartdienst zal worden gehouden vrijdag 25 augustus om 10.30 uur in de parochiekerk van de H. Eligius te Lewedorp. Aansluitend zal om 12.00 uur de crematieplechtigheid plaatsvinden in het crema- torium, Westelijke Oude Havendijk 5 te Middelburg. Na afloop van de plechtigheid is er in de koffie kamer van het crematorium gelegenheid tot condole- ren. Eenieder die wij vergeten zijn een rouwbrief te sturen, gelieve deze advertentie als zodanig te beschouwen. Met grote verslagenheid hebben wij kennisgenomen van het overlijden van onze medewerker, de heer P.A. Moreauw Gedurende vele jaren heeft Piet een belangrijke •i bijdrage geleverd aan het ADZ. i Wij wensen zijn familie en vrienden veel sterkte toe. Medewerkers en directie ADZ Met verslagenheid hebben wij kennisgenomen van het overlijden van onze collega, de heer Piet Moreauw Piet was van 1995 tot aan het begin van zijn ziekte in juni 2005 vanuit het ADZ bij WaterLand Neeltje Jans gedetacheerd. Wij zullen zijn inzet en enthousiasme niet snel verge ten. Wij wensen José, de kinderen en verdere familie veel kracht om dit verlies te verwerken Namens, WaterLand Neeltje Jans Directie en medewerkers Verslagen hebben we kennisgenomen van het nog onverwachte overlijden van onze gewaardeerde medewerker en collega Paul Schopman Ruim 32 jaar was Paul binnen ons bedrijf werkzaam. Altijd wanneer het op precisie en structuur aan kwam, werd er een beroep op hem gedaan. Zijn inzet bij de bouw van onze twee grootste ammoniakfabrie- ken in de tachtiger jaren en zijn betrokkenheid bij het uitvoeren van productieberekeningen tot en met z'n laatste werkdag eind mei jl„ zijn hiervan slechts voorbeelden. In Paul verliezen we een zeer betrokken en gewaar deerd medewerker en collega. We zullen hem bijzon der missen. We wensen zijn vrouw Magda, dochter Karin en de verdere familie en vrienden heel veel sterkte in deze verdrietige periode. Managementteam, ondernemingsraad en medewerkers van Yara Sluiskil B.V. Conny Het leven vraagt niet om grootse dingen maar om kleine dingen, met veel liefde... Een sterk, bevlogen, warm en mooi mens is niet meer. j Je collega's van het team Bemoeizorg GGD Zeeland/Emergis Florence. Masja, Annemieke, Patrick. Janske, Leonard r ii i tvaa rtve rzorgin j de Groot-de Kam informatiecentrum begrafenissen en ereinatics dag en nacht bereikbaar gratis informatiepakket tel. 0118-612868 Vcerscwcg 36.4332 BG Middelburg interna: www.degrootdekam.nl j Mogelijkheid tot opbaren in Middelburg. Vlissingen en Veere. Het bericht van het overlijden van onze collega Paul Schopman heeft ons allen diep getroffen. Nog maar sinds kort wisten we dat Paul ernstig ziek was. Het is onbegrij pelijk dat we hem van nu af zullen moeten missen. Zijn motto, zorgen dat ieder jaar de 365 dagen productie netjes in 200 werkdagen in het productie systeem worden verwerkt, zal ons zeker bijblijven. Dat het daarbij regelmatig behoorlijk na half vijf was, dat hij zelf de deur achter zich dichttrok, typeer de z'n betrokkenheid. Paul zal in onze herinnering voortleven als een rusti ge en prettige collega. We wensen Magda en Karin en de verdere familie en vrienden veel kracht om dit verlies te verwerken. De collega's van de Administratieve Dienst van Yara Sluiskil B.V. Wij hebben je mogen begeleiden in je laatste levens dagen. Het was fijn dit in saamhorigheid voor je te mogen doen. Vandaag is na een moeilijke strijd op 59-jarige leef tijd van ons heengegaan onze lieve vader, schoon vader, opa, zoon, broer en schoonbroer Johannes Franciscus Temmerman (fan) Hoofdplaat, t Aardenburg, 26 februari 1947 20 augustus 2006 We konden altijd op hem rekenen. We zullen hem missen. (schoon)vader van: Peggy en Marco Davy Opa van: Kayiee Bo Daimy Zoon van: t E. Temmerman en A.M. Temmerman-Mercy (schoon)broer van: Gusta en Eddy, Leo 4527 CJ Aardenburg St. Bavostraat 16 Pa is thuis bij ons. Gelegenheid tot afscheid nemen op woensdag 23 augustus vanaf 19.00 uur. De afscheidsplechtigheid. waarbij u wordt uitgeno digd. zal gehouden worden op vrijdag 25 augustus om 15.30 uur in crematorium "Temeuzen", Bella- mystraat 28c teTerneuzen. Na afloop is er gelegenheid tot condoleren. Zij die geen rouwkaart hebben ontvangen, gelieven deze aankondiging als zodanig te beschouwen. Pa, alles kon jij aan, totdat deze ziekte je de das heeft omgedaan. Je ging bij ons weg, veel te vroeg, maar van het lijden had je genoeg. Wat deed het je ontzettend veel pijn, dat je niet langer bij ons kon zijn. Al ben ik dan nu een volwassen vrouw, Pa, ik hield oneindig veel van jou. Je ging veel sneller dan we hadden verwacht, maar ik troost me met de gedachte dat jij daarboven op me wacht. Tot ziens Pa Je dochter Je wilde nog zoveel maar had niet meer de kracht. Je ziekte had je volkomen in zijn macht. Je was zo moe. Je hebt je strijd gestreden. Je zorgen en verdriet behoren nu tot het verleden. Rust nu maar uit. Je bent bevrijd uitje lijden. Maar ach, wat is het zwaar van jou te moeten scheiden. Davy Er is eens een vogel gestorven en een goudvis is ooit doodgegaan en ook het konijn van Marieke daarvan was ik ondersteboven, ik wist toen dat dood kon bestaan Maar opa's die mogen niet doodgaan niet mijn opa die groot is en sterk. Wat moet ik daar nu mee aan? Eerst dacht ik: hij slaapt alleen maar, hij rust gewoon een beetje uit. Maar hij is zo koud en hij zegt niets, er is geen enkel geluid. Hij is zo stil als de sneeuw in de vroegte van de morgen, zo leeg als de jas aan de kapstok. Trok hij zo zijn lichaam uit? Waar is hij gebleven sindsdien? Opa, ben je een engel geworden, een onzichtbare engel met vleugels? Wil je dan mijn beschermengel blijven, ook al zal ik je niet kunnen zien? Zo zal ik je dichtbij me weten, want opa's die mogen niet doodgaan, wel engelen misschien. Een dikke knuffel van Kayiee, Bo en Daimy En Jezus zeide: "In hel Huis mijn 's Vaders zijn vele woningen. Ik ga heen om u plaats te bereiden. Na een moeilijke tijd ging van ons heen op bijna 59- jarige leeftijd mijn geliefde dochter, onze zus, schoonzus en tante Els Kareis (Neeltje Maria) T.M. Karels-Meeusen Piet en Nellie van der Lijke-Verdouw Neven en nichten 4511 NH Breskens Ringlaan4-k. 1 14 Intens verdrietig hebben wij kennisgenomen van het overlijden van onze actieve vrijwilliger Els Kareis Wij wensen de familie veel sterkte! Vrijwilligers BorstkankerVereniging Nederland Lieve ome Jan De storm is gaan liggen een lichte bries steekt op De zeilen worden gehesen het vaantje in de top Je laatste reis, het is jouw tijd je laat ons los en gaat op weg naar de eeuwigheid Rust zacht. Erwin en Willianne, Björn en Tirza Rudy en Bianca, Romy en Indy Jan Als duivenmaatjes kwamen wij in eikaars leven. Beste vrienden zijn we voor altijd gebleven. Vaarwel. Jaap en Emmie Buijze Bedroefd hebben wij kennisgenomen van het over lijden van onze beste buurman Jan Temmerman Wij wensen kinderen, kleinkinderen en verdere familie heel veel sterkte toe. Rob en Janny van Marlen Jerry, Jacqueline, Mireille en Ryan de Fouw Dorpsplein. Schoondijke Heden namen wij kennis van het overlijden van Jan Temmerman Jan heeft ruim 32 jaar als timmerman gewerkt op onze projecten in Nederland en België. Hij was een zeer gewaardeerde vakman, die erg be trokken was bij het bedrijf. Wij wensen zijn familie veel sterkte toe in deze moeilijke dagen. Directie en medewerkers van Aannemersbedrijf Van der Poel BV Met grote dankbaarheid voor wat mijn lieve zoon Catharinus Klercq voor mij heeft betekend, maar met veel verdriet en pijn nu hij is overleden. Hij is 63 jaar geworden. J.A.Klercq-Wattez Vrijlandstraat 86 4337 EG Middelburg Diepbedroefd geven wij u kennis dat na een kort stondig ziekbed, door de HEERE uit ons midden is weggenomen mijn geliefde man, onze lieve, zorg zame vader en schoonvader, geliefde broer, zwager en oom Rogier Boogaard echtgenoot van Geertruida Boogaard-Boom in de leeftijd van 67 jaar. Sterke de Heere ons allen om dit smartelijk verlies te dragen. Meliskerke: G. Boogaard-Boom Meliskerke: Arina Boogaard Borssele: Aagje en Hendrik Cijsouw-Boogaard Meliskerke: C. Boogaard A.H. Boogaard-Jansen Hardinxveld- Giessendam: P. Boom L. Boom-de Groot Kruiningen: A. Oostdijk-Boom J.C. Oostdijk Neven en nichten 19 augustus 2006 Beukelmanstraat 19 4365 AS Meliskerke Er is gelegenheid tot condoleren D.V. woensdag 23 augustus van 19.00 uur tot 19.45 uur in het kerk gebouw van de Gereformeerde Gemeente aan de Valkenburgstraat 25 te Meliskerke. De rouwdienst zal gehouden worden D.V. donder dag 24 augustus om 11.00 uur in voornoemd kerk gebouw. Aansluitend zal om 12.00 uur de begrafenisplechtig heid plaatsvinden op de algemene begraafplaats te Meliskerke. Na afloop van de plechtigheid is er tevens gelegen heid tot condoleren in het kerkgebouw. Geen toespraken. Geen bloemen. Indien u door omstandigheden geen rouwbrief heeft ontvangen, wilt u dan deze advertentie als zodanig beschouwen. Een bijzondere, lieve zus is overleden. "Jannie Maria van Eikereif echtgenote van J. Remijn Zussen en schoonzussen Broers en zwagers Goes, 18 augustus 2006 Met diepe droefheid delen wij u mee dat na een huwelijk van 45 jaar, toch nog plotseling is overleden mijn man, onze vader en schoonvader Johannes Jacobus Kemperman Jan echtgenoot van Henny van Zandwijk in de leeftijd van 71 jaar. Goes: H.S. Kemperman-van Zandwijk Goes: Gerard Kemperman Goes: Cor en Jolanda Kemperman 20 augustus 2006 Joost de Moorstraat 7 4461 XG Goes Jan is opgebaard in het rouwcentrum van Monuta, Zuidvlietstraat 37 te Goes, waar gelegenheid is om afscheid van hem te nemen op woensdag 23 augus tus van 20.00 tot 20.30 uur. De crematieplechtigheid, waarvoor u wordt uitgeno digd, vindt plaats op vrijdag 25 augustus om 14.00 uur in crematorium "Middelburg", Westelijke Oude Havendijk 3. Gelegenheid tot persoonlijke condoleance na de crematieplechtigheid. Geheel onverwachts is vandaag, na een leven dat ge tekend was door inzet, eerlijkheid en hartelijkheid voor allen die hem omringden, van ons heengegaan mijn lieve levenspartner, onze lieve pa en opa Jannes Pieter van Luijk weduwnaar van Margaretha Hoolhorst levenspartner van Coby Hoekstra-Leenhouts Cadzand, t Oostburg, 23 mei 1924 19 augustus 2006 Wij zijn dankbaar voor de liefdevolle verzorging die hij in Verpleeghuis "De Stelle" heeft mogen ontvan gen. Oostburg: Coby Hoekstra-Leenhouts Cadzand-Bad: Elly en Ronny Clyncke-van Luijk Allice en Jelle Arnoud en Annewil Oostburg: t Piet en Marja van Luijk-Both Arjan, Stefan St. Kruis: Frank en Katelijne van Luijk-Cuelenaere Marie, Paulien 4501 AH Oostburg Pastoor van Genklaan 41 De afscheidsdienst, waarvoor u wordt uitgenodigd, zal gehouden worden op donderdag 24 augustus om 10.00 uur in de Hervormde kerk te Cadzand. waar na de crematie in besloten kring zal plaatsvinden. Gelegenheid tot condoleren na de dienst in de kerk. Zij die geen rouwkaart hebben ontvangen, gelieven deze aankondiging als zodanig te beschouwen. Met grote verslagenheid hebben wij kennisgenomen van het overlijden van de heer Jan van Luijk grondlegger van Gruva Techniek B.V. Wij wensen de familie heel veel sterkte toe. Personeel Gruva Techniek B.V. i Middelburg, 19 augustus 2006 Niet klagen maar dragen Hij nam het leven zoals het kwam, dapper 1, zijn beperkingen gedragen, dankbaar dat hij zoL ons midden mocht zijn, hebben wij toch no* I ling afscheid moeten nemen van mijn lieve vader, opa en superopa Jozias Joziasse Jo Hij is 84 jaar geworden. C.C. Joziasse-Ovaa Joke en Wim Cindy en Yuri Bo Desirée en Jeroen Ad en Karin Annabel Bart Middelburg, 19 augustus 2006 "'t Gasthuis", afdeling "Watertoren" Correspondentieadres: Beatrixstraat 4 4388 JH Oost-Souburg Onze clank gaat uit naar het verplegend persom dokter de Laet en de vrijwilligers van 't Gasthuij U kunt afscheid nememvan Jo op woensdag 25at tus van 12.15 tot 12.45 uur in de consistorie vai. kerkgebouw de Goede Aarde aan de Kanaalstraat 11 Oost-Souburg. j Aansluitend zal de afscheidsdienst om G.OOuurij den gehouden in bovengenoemde kerk. De begrafenis zal om 14.00 uur plaatsvindenopde: gemene begraafplaats te Oost-Souburg. Na afloop is er gelegenheid de familie te condoleren! zaal "Irene", achter de Goede Aarde kerk. Jo hield van bloemen. Zij die geen rouwbrief hebben ontvangen, oelieva deze advertentie als zodanig te beschouwen.' K Op zaterdag 19 augustus is op 84-jarige leeftijd o\^ leden onze geliefde broer, zwager en oom Jozias Joziasse C. Joosse-Joziasse Jac. Joosse Neven en nicht Op zaterdag 19 augustus is op 84-jarige leeftijd os? '1 leden onze geliefde zwager en oom Jozias Joziasse Hij droeg zijn ziekte op bewonderenswaardige rik - J. Koole-Ovaa J. Ovaa W. Ovaa P. Ovaa A.R. Ovaa-Lesterhuis A.S. Mulder-Ovaa J. Mulder M. Boone-Stroo J. Boone Neven en nichten Oost-Souburg, 21 augustus 2006 Enige en algemene kennisgeving Wat is mijn wereld wazig noi wat wordt mijn wereld klein. ed Ik kan mij niet herinneren wie jullie allemaal zijn. Soms zie ik iets bekends of voel ik wat vertrouwds. En is het weer heel even net zoals vanouds. Diepbedroefd, maar intens dankbaar voor alles»; hij voor ons heeft betekend, hebben wij afsctó moeten nemen van onze lieve vader, schoonvaÈ, grootvader en overgrootvader Hendrik Burgerhoff weduwnaar van Adriana van As f 3 maart 1917 120 augustus 2t\s iv,, Vlissingen: Jan van der Velde Gees van der Velde-Meedendorp Arnemuiden: Els Siereveld-van der Velde Ko Siereveld Goes: Rinus Burgerhoff Marloes Esseling Vlissingen: Wim Burgerhoff Klein- en achterkleinkinderen Correspondentieadres: E.A. Siereveld-van der Velde Prinsens Margrietstraat 14 4341 GH Arnemuiden Er is gelegenheid tot condoleren en om afscheid van hem te nemen op donderdag 24 augustus van tot 11.15 uur in het uitvaartcentrum '0verto« Groen' aan de van Dishoeckstraat 620 te Vlissingen. Vertrek vanuit het uitvaartcentrum om 11.20uur. Aansluitend zal om 12.00 uur de crematieplechf heid plaatshebben in het crematorium 'Middelburg aan de Westelijke Oude Havendijk 5 te Middelburg. Tevens is er gelegenheid tot samenzijn na afloop® de plechtigheid in de ontvangkamer van hetcremffi' rium. Wij willen het verzorgend personeel van verpleegt:i ter Reede: Carin, Ljiljana. Ellen. Eyob en Ineke bedanken voor hun liefdevolle verzorging de afgelopen jaren. Voor een zorgzame begeleiding in geheel Zeeuws Vlaanderen f Uitvaartdienst-verlening Maakt deel uit van Uitvaartverzorging 'De Bevelanden' HopFOKANTOOR:GEU),Etooz£pad 20,4463 A) Goes (0113)31 M44 s Begrafenis- en Crematieverzorgi»? OVERTOOM-GRC© Kantoor en rouwcentrum' Van Dishoeckstraat 620 4382 XW Vlissingen Telefoon: 0118-413417

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2006 | | pagina 38