Jonge musici zijn gedreven op rondslingerende tas Alerter Beelden die een glimlach oproepen Canadese film in Vlissingen VLISSINGEN - 'Film by the sea door het jaar' ver toont vanavond de Canade se speelfilm C.R.A.Z.Y van regisseur JeanMarc Vallee. De film won de prijs voor de beste Canadese speel film tijdens het filmfestival in Toronto. De voorstelling in bioscoop CineCity be gint vanavond om 19.00 uur. dinsdag 22 augustus 2006 Grotere afstand tot zendmast TERNEUZEN - De gemeente Terneuzen moet in navol; ging van andere gemeenten plaatsing van telefoonmaster binnen vierhonderd meter van de bewoonde wereld ver' i bieden. Daarvoor pleit raadslid C. Freeke (LCF), naar aam leiding van de ruim honderd bezwaren in Hoek tegen eex zendmast bij de Noordstraat. Het raadslid wil dat burge- j meester en wethouders bij hun beoordeling van de bouw- 1 aanvraag door KPN alle nieuwe informatie over de geva. j ren van UMTS-masten betrekken.Volgens Freeke wordexj; uit alle delen van de wex-eld steeds meer gezondheids! i klachten bekend over UMTS-masten. „Het gemeentebe; stuur mag zich niet langer verschuilen achter de regering j die naar goed koopmansgebruik miljarden euro's aan li. centies heeft verdiend", betoogt Freeke. De kans dat e.- j een zendmast in de achtertuin van de Noordsti-aatbewoi i ners komt, is overigens niet groot. Immers, de landbou; j wer op wiens akker KPN de mast wil bouwen heeft aange; i kondigd geen grond beschikbaar te stellen. Ruiten van Goese winkels ingetrapt GOES - Een 35-jarige man uit het Zuid-Hollandse Lange: rak is zondagnacht kort na één uur op de Steenenbrug ir Goes door de politie opgepakt, nadat hij ruiten van win, kels aan de Lange Vorststraat kapot had gemaakt. Di man kon worden aangehouden dankzij een tip van een poi litieagent die in zijn vrije tijd in de binnenstad was ge; weest en in de Lange Vorststraat een hoop geschreeuw ex kabaal hooi'de. Hij ging op het lawaai af en zag dat d: Zuid-Hollander tegen ruiteij aan het tx-appen was. D> agent belde dienstdoende collega's, die de vandaal op d< Steenenbrug aanhielden. De verdachte zei niet meer t<, weten wat hij had gedaan. Na verhoor is hij vrijgelaten. Veel leerlingen bij herdenking TERNEUZEN - In het eindexamenpi'ogramma geschiede: nis voor havo en vwo is dit jaar speciale aandacht voor d>. historie van Indonesië. De eindexamenkandidaten vai scholengemeenschap De Rede zijn daarom vrijdag aanwe: zig bij de herdenkingsdienst en kranslegging van de Stichi ting Oost-Indië Monument Zeeuwsch-Vlaanderen. De Ter; neuzense scholengemeenschap is elk jaar vei'tegenwoor digd, sinds ze het monument aan de Koninginnelaan eim vorige eeuw adopteerde. Maar de stichting is zeer vereert dat de school dit jaar een afvaax-diging van zo'n zestij' man stuxxrt. De stichting herdenkt jaarlijks in augustui de 35 Zeeuws-Vlamingen die tussen 1945 en 1962 in d: voorcnalige rijksdelen NedexTands (Oost-)Indië en Neder lands Nieuw-Guinea om het leven kwamen. De herdeni kingsdienst in de Goede Herderkerk - ook in de Koningini nelaan - begint vrijdag om 14.00 uur. Omstreeks 15.li uur lopen de herdenkex-s van de kerk naar het monument, Wandelen langs natuur Terneuzen TERNEUZEN - De nieuwste VW-wandelx'oute 'Vai Schelde naar Stad' is mim acht kilometer lang en loop; langs de Westerschelde en door een deel van de binnent stad van Terneuzen. Het thema van deze wandeling is d natuur. Terneuzen ligt aan de Westerschelde en heeft d. grootste en breedste kreek van Zeeuws-Vlaanderen. Maai ook de binnenstad en de buitenwijken hebben volgens d. VW heel wat natuurwaarden. Woesndag wordt de nai tuu:rwandelroute officieel gepresenteerd. Nationaal Jeugd Orkest bereidt zich in Veere voor op festival Edinburgh +door Rolf Bosboom Maja Neijssel maakte voor het kunstuitwisselingsproject Ultramar veertien mensfiguren. foto Marijke Folkertsma door Esme Soesman b BROUWERSHAVEN - Negen kunstenaars met uiteenlopend werk. Het Spaans-Nederlandse samenwerkingsproject Ultra mar weet de expositieruimte in de Brouwse Grote Kerk aardig n k vullen. Waarbij vooral het keramiek imponeert. Van het 'ar- chitectouische' werk van Els Bottema uit Zutphen tot het rij- 1 tje mensen dat Maja Neijssel uit Zoetermeer heeft gekneed. i Veertien figuurtjes, zittend op de bank. Een zuigeling op 15. schoot. Twee kinderen hangend i aan de voeten van hun moeder. Van de mensenbeelden van Ne ijssel gaan de mondhoeken om- s hoog. Het goedkope parfum van de vrouw met het paarse, luchti- i ge jurkje en de roodgestifte lip- Pen dringt zich haast aan de kij ker op. De stoffige saaiheid van haar vriendelijke buurman ligt in de bijna voelbare wolligheid van z'n 'trui-met-daaron- der-stropdas' besloten. Het is xxiet de perfectie maar de herken ning die treft: de benen over el kaar geslagen, de aktentas op de grond. Handen losjes op de knie ën rustend. Hoe anders timmert Bottema, aan de overzijde van de ruimte, aan de weg. Zij is als gastdeelne- mer bij het project Ultramar be trokken. Een uitwisselingspro ject dat door de in Brouwersha ven wonende Marijke Lamboo naar de Grote Kerk is gehaald. Ultramar betekent 'overzee'. On der die naam worden sinds een paar jaar uitwisselingstentoon stellingen tussen Zoetex-meer en omgeving en het Canarische ei land La Palma georganiseerd. Initiatiefneemster is Friederike Kimmerle, die gedeeltelijk op La Palma en gedeeltelijk in Zoe termeer woont. Lamboo, crea tief therapeute en maker van di verse collages en keramisch werk dat in de Grote Kerk is te zien, trok de lijn door naar de Schouwen-Duivelandse smal- stad. Zij verhuisde begin 2005 van Zoetermeer naar Brouwers haven. Voor deze specifieke ten toonstelling werd het 'Ultra- mar-aanbod' met het werk van twee gastdeelnemers verleven digd: Neeltje Meerman uit Brou wershaven en Els Bottema. Aardse tinten De raku-gestookte objecten van de laatste doen het uitermate goed in het indrukwekkende kerkgebouw. In aardse tinten maakt Bottema veelal op gebou wen lijkende constructies, die in een expressionistische film niet zouden misstaan. In stukken deelbaar en stapel- baar, zoals ook haar doosjes met nauwkeurig bijpassende deksel tjes gepresenteerd worden. Ster- ke ontwerpen die, ondanks het feit dat ze zo klein zijn, aan dacht op weten te eisen tegen de monumentale gewelven. Die kracht compenseert het min dere werk, dat steevast circu leert in een grotere groep. Teke ningen en objecten die, zeker zonder begeleidend verhaal, te veel aan zeggingskracht tekort schieten. Daar doet zich ook het gebrek aan een gastheer of -vrouw gelden. Iemand die uit leg geeft en daardoor het rondje Ultramar meex'waarde geeft. De informatietafel in de expositie ruimte is weüswaar volgesta- peld met heel veel moois maar kan die leemte toch niet opvul len. De expositie in de Grote Kerk in Brouwershaven is nog tot en met vrijdag te zien. Dagelijks van 13.30 tot 16.30 uur. VEERE - Het Nationaal Jeugd Orkest (NJO) bivakkeert vanaf vandaag drie dagen in Veere. Er worden, in diverse samenstellin gen, in totaal vier uiteenlopende concerten gegeven. Voor de zesde keer houdt het NJO de zogeheten Summer Academy. Rond de 140 jonge, veelbelovende musici uit een groot aantal landen komen in de zomermaanden bijeen om onder leiding van prominente di- rigenten programma's in te studeren en concerten te geven. Voor de deelnemers dus geen vakantie. Dat wordt echter vanzelfsprekend geacht. „Top- voetballers gaan tenslotte ook geen drie maanden op het strand liggen", zegt zakelijk lei der Arthur van Dijk. „Het gaat hier om topmusici, mensen die van muziek hun beroep willen maken. Dan kun je je echt niet veroorloven om lang op vakan tie te gaan." Beroepspraktijk Bovendien kunnen de musici bij het NJO ervaring opdoen die ze later hard nodig hebben. „Op het consexwatorium leer je vooral het instrument zelf be heersen, maar de beroeps praktijk bestaat uit het samen spelen in kameiTnuzieken- sembles en orkesten. Dat is wat wij hun aanbieden", zegt Van Dijk. De audities voor de zomerschool wox'den op een groot aantal plaatsen in Europa gehouden. Het gevolg is dat dit jaar zo'n twintig nationaliteiten zijn ver- Het Nationaal Jeugd Orkest biedt rond de 140 jonge, veelbelovende musici uit diverse landen de kani om in de zomermaanden te werken met prominente dirigenten en concerten te geven. tegenwoordigd. Het NJO kan zich ook niet permitteren uitslui tend nationaal te werken. „De muziekwereld is zo ongelooflijk internationaal geworden." On der de deelnemers is deze keer één Zeeuwse: celliste Marlon Dek uit Goes. Tournee Dit jaar wordt gewerkt in zeven programma's. Voor het eerst maakt het orkest ook een uit gebreide internationale tournee, met optredens op onder meer het Festival van Vlaanderen, het Schleswig Holstein Musik Festival en als hoogtepunt komend weekeinde het Edin burgh Internationaal Festival. „Dat is toch een van de aller belangrijkste festivals in Euro pa." Het NJO deed de afgelopen jaren incidenteel ook Zeeland aan. Dit jaar is dat in samen werking met Muziekpodium Zeeland in Veere uitgegroeid tot een driedaags evenement, dat mede dient als voor-bereiding op 'Edinburgh'. Het is de bedoeling dat 'in een of andere vorm' jaarlijks te la ten terugkeren, zegt Van Dijk. „Het wordt een structurele sa menwerking met het Muziekpo dium." Het orkest verzorgt in Veere een rijk aanbod aan muziek. Van avond wordt de NJO-drie- daagse geopend met een kamer muziekprogramma onder lei ding van dirigent Reinbert de Leeuw, met onder meer drie wer ken van de Russische compo niste Sofia Gubaidulina, die dit jaar de rol van composer in resi dence vervult. Een van haar wer ken is Am Rande des Abgrunds, een opmerkelijk stuk voor zeven celli en twee aquafonen dat bij het NJO zijn Nederlandse pre mière heeft beleefd. Een van cle uitvoerende cellisten is Marlon Dek. Slagwerk Op de Markt in Veere wordt morgenmiddag een slagwerkpro gramma gespeeld, met werk van Josep Vicent, Astor Piazzolla, Pat Metheny, Nigel Westlake en Ruud Wiener, 's Avonds geeft het blazersensemble een con cert, met Divertimento KV 186 van Mozart, Kammerkonzert van Berg, Serenade op. 7 van Strauss en Serenade op. 44 van Dvorak op het programma. Diri gent is William Purvis. Het hoogtepunt van de driedaag; se is donderdagavond, als he; grote symfonieorkest onder leii ding van Reinbert de Leeu\| Des Canyons aux Étoiles vaij Olivier Messiaen ten gehor' brengt, met William Purvil (hoorn) en Benjamin Kobler (pial no) als solisten. Hetzelfde proj gramma wordt zondag gespeeld in Edinburgh. Voor de deelnemers is de Sumj. mer Academy een verrijkende en varing. „Ze leren veel van ell kaar", zegt Van Dijk. „Ze lerei. veel mensen kennen, een net.i werk opbouwen. Dat is late; heel belangrijk." De musici, z<.' merkt hij elk jaar opnieuw, zijn allemaal zeer gedreven. „Z; staan op scherp, gaan echt to; het gaatje. Het is erg inspire: rend om jonge mensen zo bezi;! te zien. Dat heeft ook een elektrii serende werking op het pui bliek." Nationaal Jeugd Orkest Driedaag se in Veere. Vandaag, 20 uur, Gro te Kerk: kamermuziek o.l.v. Rein bert de Leeuw. Morgen, vanaf 1 uur, Markt: slagwerkprogramm o.l.v. Mike Schaperclaus. Morgen 20 uur, Grote Kerk: blazerspro gramma o.l.v. William Purvis. Dom derdag, 20 uur, Grote Kerk: groc: orkest o.l.v. Reinbert de Leeuw. 1 Treinen Zeeuwse treinreizigers zijn niet bang voor een terroristische aanslag. Wel letten ze beter op verdachte bagage. foto Ruben Oreel in het vliegtuig kunnen, maken zij zich geen zox'gen. Het idee om met mi nimale handbagage in het vliegtuig te zitten, daar moeten ze niet aan den ken. „Geen boek, geen flesje water, geen nxp3-speler, geen gsm of een ca mera", somt Roos op. „Da's echt niks", vult haar vriendin aan. Voorlo pig vliegen de beide meiden echter niet. Ze verwachten dat volgend jaar zomer, als ze weer naar Turkije wil len, alles weer normaal is. Marjan beschrijft beeldend hoe enorm de handbagage van velen deze zomer was. Ze kan zich niet voorstellen dat toeristen het accepteren als ze maar een minimale hoeveelheid mogen mee nemen het vliegtuig in. „Dan gaan al je souvenirs toch kapot." Zelf heeft ze een mooie vaas meegenomen vanuit Antalya. „Alleen als handbagage kan je zo'n ding heel meenemen." Chris Vermeulen laat zich net als de andere Vlissingse treinreizigers niet afschrik ken door het nieuws rondom de ter reurdreiging in het openbaar vervoer. Hij let wel meer op, zegt de zelfstan dig ondernemer. Laatst zat hij in een coupé en een andere reiziger stond op, liep in de richting van het toilet en ligt.. zijn tas onbeheerd achter. Hij heeft hem toen wel gevraagd zijn tas mee te nemen. Israël Enkele jaren geleden zou hij zoiets nimmer gedaan hebben. Nu vindt hij het feitelijk raar als mensen hun baga ge onbeheerd achterlaten. De Vlissin- ger was enkele jaren terug op familie bezoek in Israël en merkte dat daar ie- dereen attent was op mogelijke ter- reunïsico's. „Daar laat niemand zijn bagage even onbeheerd achter. Ook herinnert hij zich nog goed de vei ligheidscontroles bij de ingang van een warenhuis, een restaurant en zelfs -het ziekenhuis van Tel Aviv. „Toen be sefte ik dat wij in West-Eixropa in een luxe positie verkeren. Er komt volgens mij een moment dat dat soort contro les gemeengoed wordt." Hij wijst naar het toelatingsbeleid bij tal van openba re instellingen. „De tijd dat je bijvoor beeld gewoon een gemeentehuis kon binnenwandelen is toch ook voorbij. Nog even en ook daar vragen ze naar je legitimatiebewijs en moet je je laten fouilleren." Ook geen van de Middelburgse trein reizigers overweegt om in de toekomst de trein te negeren. Ze treinen omdat ze juist niet met de auto kunnen of wil len reizen. Het risico op een calamiteit is volgens Nicky Vervaet bij het reizen per auto veel groter. Ze kent de statis tieken niet uit haar hoofd, maar weet wel dat reizen per trein vele malen vei liger is. „Zeker in Nederland." Maar de Middelburgse geeft wel toe dat ze sinds de aanslagen in Madrid extra alert is op bagage. „Soms zie ik mensen lopen met een rugzak of een gx'ote tas en dan vraag ik mij af of dat wel pluis is", aldus de docente. Peter de Bie geeft eveneens aan dat rondslingerende bagage hem extra alert maakt. Een paar weken geleden zag hij dat op station Tilburg een gro te koffer onbeheerd was achtergelaten tegen een muur, recht tegenover zijn coupé. Dat vond hij 'toch een eng ge zicht'. Hij was opgelucht toen iemand die koffer oppakte en wegliep. Op station Goes is hetzelfde geluid ho ren. Geen angst om persoonlijk het slachtoffer te worden van terreur, maar wel wat meer aandacht voor de bagage van anderen. Merel de Leeuw bekent dat ze ronduit is geschrokken van het nieuws vanuit Duitsland. De Goese studente: „Het gevaar komt zo wel erg dichtbij." HnnrEmileCalon Bang om in de trein te stappen? Nee, dat is Kees Marteijn niet. De Vlissinger laat zich niet afschrikken. Ook niet nu hij weet dat in Duitsland een aanslag op een trein is mislukt. De 34-jarige ambtenaar acht de kans dat hem in een trein iets overkomt als ge volg van een terreuraanslag, verwaar loosbaar klein. Daar komt bij, zo zegt hij met nadruk, dat toegeven aan angst ervoor zorgt dat terroristen win nen. „En dat mag dus niet." Niemand die maandagochtend op het station Vlissingen in de trein stapt, is bang voor een terroristische aanslag, zo vertellen de reizigers stuk voor stuk. De studenten Roos Dijkstra en Marjan van Buren reageren zelf wat lacherig als hen gevraagd wordt of reizen met het openbaar vervoer bedreigender is geworden na de recente onthullingen van mogelijke aanslagen in Duitsland en Engeland. Zolang de NS op tijd rij den en ze met voldoende handbagage

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2006 | | pagina 35