Klompenmachine was een zegen PZC Geroosterde ham a 1'orange Museum in Best geeft aardig beeld van verdwijnend ambacht De Antiekboerderij Zuster puzzel Heer Bommel en de Unistand Casper Hobbes recept weer /'9© Sfk r m I [K222EE222B dinsdag 22 augustus 2006 door Anneke Liebrand Rien van Laarhoven glundert als hij naar de pas gerestau reerde klompenmachine wijst in het klompenmuseum van Best. „Dit is de slagroom op de taart." Maandenlang is hij samen met zijn vader Wim bezig geweest om het oude vastgelopen ap paraat weer aan de praat te krijgen. En die moeite loont: vanaf nu kan hij bezoekers met echte demonstraties een kijkje geven in de klompenindustrie aan het begin van de twintigste eeuw. De machine, in 1920 vervaar digd door de Franse fabrikant Baudin, betekende in de jaren twintig van de vorige eeuw een enorme vooruitgang. Hij werkt als een soort kopieermachine, ongeveer vergelijkbaar met het Advertentie De grootste en de mooiste in de regio. inkoop - verkoop - taxaties Hét adres voor al uw antiek! Top kwaliteit Engelse Chesterfields. Scheipe prijzen - hoge inruil certificaat 10 jaar garantie. Alle kleuren - vele modellen Geopend: dinsdag t/m zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur en na telefonische afspraak. Tel. 0111-641936 Sint Joostdijk 25 Oosterland. www.antiekboerderij.com bij laten maken van sleutels: de machine tast een vooraf ge maakte 'voorbeeldklomp' zorg vuldig af en maakt daarbij on dertussen uit een blok hout een exacte kopie van die klomp. Voorheen was de productie van het houten schoeisel volledig handmatig. „Het moet een feest zijn geweest voor de klompen maker", verwoordt Van Laarho ven de ontwikkeling. „Voorheen was je uren kwijt voor een paar klompen. Het nieuwe apparaat had voor één klomp maar drie minuten nodig." Bovendien scheelde het een hoop zwaar werk. „Je kon het zo ongeveer doen met je handen in je zak ken." Aanvulling Van Laarhoven ziet de opgelap te machine als een aanvulling op zijn museum. „Eerst konden we alleen laten zien hoe de klom pen met de hand werden ge maakt en draaiden we een video band af." Rien van Laarhoven runt het museum sinds dit jaar samen met zijn vrouw Remy. Hij is een telg uit een echt klom pengeslacht, dat teruggaat tot 1830. Riens vader Wim runde de klompenfabriek aan de Broek- dijk tot 1998 samen met twee broers. De laatste uitbaatster, die in 2004 aantrad, kon het hoofd niet boven water houden. Rien en Remy verwachten dooi de verkoop van klompen en aan verwante produkten quitte te spelen, zodat het museum open kan blijven. „Ik ben zo gezegd Ik noem je mijn zuster. Nafis vind ik een mooie naam. Zo zal ik je noemen. Wij, jij Nafis en ik Chawwa, huilen om ons volk. Jij om het jouwe en ik om het mijne. Jij om het Palestijnse volk. Ik om het joodse volk. Jij bent in een oorlog gebo ren. Ik ook. Jij woont nog steeds in een vluchte lingenkamp. Ik heb meer geluk gehad. Wat we ten jij en ik van elkaar? Ik denk dat jij bent opge voed met haat tegen mij, dat wil zeggen tegen mijn volk. Is dat zo? Denk jij ook dat ik jou en jouw volk haat? Ik haat noch jou, noch jouw volk. Maar ik haat oorlog. Ik neem aan dat jij daar ook niet blij mee bent. Jij, mijn zuster, bent in Libanon geboren, in een vluchtelingenkamp. Niemand wil de Pales- tijnen. Geen moslimland wil jullie opnemen. Hoe wreed. En dat het jullie omringende broe dervolk op je zal schieten als je het kamp uit wilt. Nu Hezbollah de oorlog tegen 'de joden' is begonnen en de Israëli's terugvechten vanuit het uiterst kleine landje waar jullie ook willen wo- Chawwa Wijnberg nen, en terecht, staat het Libanese leger om je kamp heen zodat je niet kunt vluchten. Mannen en oorlog. Kunnen wij vrouwen nu niets verzin nen om dat te stoppen? Wat kan ik voor je doen, mijn zuster? Behalve aan je denken, Nafis? Wij hier in het Westen met al onze inspanningen als feministen om vrouwen te emanciperen en bewust te maken van machtsstructuren, zijn er ook nog niet in geslaagd om oorlogen die man nen maken te voorkomen. Misschien lukt het on ze dochters of kleindochters. Ook wat dat be treft hebben de vrouwen in de Arabische wereld nog een lange, moeilijke weg te gaan. Ooit hoor de ik de voorzitster van de Bond van Plattelands vrouwen zeggen: dames, onze vijand is onze lief ste. Jij en je familie in het Palestijnse vluchtelin genkamp zijn aangewezen op uitsluitend vijan den. Mannen met wapens en mannen met haat. Vandaag ontving ik Brigitte Gabriel Speech at Duke University. Het verhaal van een christelij ke, Libanese vrouw. Misschien kun je haar ver haal lezen op internet. Zij heeft van haar tiende tot haar zeventiende in schuilkelders geleefd, toen de moslims en de Palestijnen de jihad uitrie pen tegen de christenen in Libanon. Zij haat Is raël en de joden niet, maar spreekt voor hen, on- Op elke verticale regel dient een woord van vier een van vijf en een van zes letters te worden inge vuld. Het woord van vijf letters bestaat uit de letters van het voor gaande woord plus 1, het woord van zes letters bestaat uit de vijf letters van het voorgaande woord plus 1. Als de hele puzzel juist is ingevuld, vormen de letters op de vet omlijnde regel een woord. 1. Deel van een kachel, anders genaamd, stad in Frankrijk; 2. schooljaar, rijtuig, veevoer; 3. teken, niemendal, geleed dier; 4. dierenverblijf, kaartenboek, onlangs; 5. kledingstuk, soort stof, zeker persoon; 6. schuifbak, zuidvrucht, roei spaan; 7. toespraak, scheepsexploitant, liever; 8. waterplant, toevluchtsoord, vorstelijk huis; 9. ondeskundige, belhamel, fair; 10. vogel, mooi, dun bindmateri- aal. 1 23456789 10 HORIZONTAAL: 3. Aap of ijsbeer (7); 6. De andere is het hoekje om (6); 8. Lees aandach tig ter ontspanmngi (4); 11. Jos in het dorp (5); 13. Reeds heeft men weinig aan deze opschudding (5); 14. Vertederen met een pollepel (6). VERTICAAL: 1. In Engeland gemaakte larve (4); 2. Daar is de drank voor de predikant (5); 4. Bedrijf van de notaris (4); 5. Die liederlijke figuur maakt schoon schip (7); 7. Doorzichtige stof (6); 9. Ontwerp van niveau (4); 10. Dier zonder energie (3); 12. Wordt afgezet door er een blok voor te zetten (4). PAARDENWEI Van de paarden in een wei zijn er drie maal zoveel hengsten als merries en een- vierde maal zoveel ruinen als er hengsten zijn. Als er twee merries meer zijn dan er ruinen in de wei rondlopen, hoeveel paarden zijn er dan in totaal? Oplossingen van gisteren: Kruiswoord-min-een Horizontaal: 1. Dor(p); 5. (g)rot; 7. (v)oor- deel; 8. pro(p); 9. e(t)en; 11. str(o)op; 14. k(a)t; 16. (e)er; 17. (w)elp; 18. tri(o); 19. (t)al; 20. s(o)l; 22. s(p)leet; 25. (s)met; 27. (b)erg; 29. negatie(f); 30. hek(s); 31. J(u)id. Verticaal: 2. (K)oor; 3. (b)roos; 4. a(d)der; 5. (g)reep; 6. ol(i)e; 8. pa(r)k; 10. n(a)ar; 12. te(m)pel; 13. optie(k); 15. tel(g); 16. (r)eïs; 19. (w)arm; 21. lo(o)g; 22. ste(r)k; 23. elan(d); 24. (s)teil; 26. (g)ene; 28. (p)rei. Cryptogram: Horizontaal: 4. Weerwerk; 6. invallen; 8. naaien; 9. kuil; 10. erts. Verticaal: 1. Zwijn; 2. wegaanleg; 3. zwelkast; 5. ronde; 7. mul. ©Toonder Studio's Hij moest schreeuwen om zich verstaanbaar te maken, want nu verscheen er om de hoek van het gebouw een luid knetterende machine, die met grote snelheid voortraasde en Argus en Tom Poes van de voeten wierp. „Grootaardig!", juichte professor Prlwytzkofski. „Der gas- senbrenner werkt voortuigelijk. Der roer kan nog een wei nig bijgesteld worden, maar der vermissing is volkomen." „Wat was dat?", vroeg Tom Poes, die het verdwijnende toe stel onthutst nakeek. „Ener grassnijder", verklaarde de hoogleraar. „Afstan delijk regelbaar. Maar dat is nevenbij. Het handelt zich om de hexogeenbindingen, die ik heb tezamengesteld en die..." AL9 JE ME NIET éAAT mmZEti, 6A IK NIET NAAK M!< ÖEv was eens een jon^e+je da+ Casper VieeHe en al+ïyJ z'n Zin poesi Webben. Op een qpele dacj was z'n vader We+ beu en sloof Wem voor de resf van Zn leven '\n de kelder op. Alle anderen leefden noj lanQ en geVjYkvj. Einde. IK HOU NIET VAN PIE VERHALEN MET EEN MORAAL. Puzzelland.com Hans Belterman Dit gerecht komt oorspronkelijk uit Texas. Buiten Amerika heeft het ge recht nogal wat veranderingen onder gaan, Texanen herkennen het nog nauwe lijks. Het recept van vandaag is een Neder landse bewerking, met Indonesische in vloeden. Voor 2 hoofdgerechten: 2 dikke plakken gekookte (ach- ter)ham, elk ca. 125 gram; 2 eetl. sinaasappelmarmelade; 2 eetl. rietsuikerstroop of honing; 1 eetl. zoete Indonesische sojasaus; Vz theel. sambal oelek; 1 knoflookteentje. Snijd de vetranden van de ham met de punt van een mesje tot op het vlees in, met een onderlinge afstand van ca. 3 cm. Hierdoor wordt het kromtrekken van de ham tijdens het roosteren zoveel moge lijk voorkomen. Roer in een kommetje marmelade, rietsui kerstroop of honing, sojasaus en sambal oelek krachtig door elkaar. Even droog 18° in de klompen geboren", vertelt Rien. „Dan heb je er toch meer gevoel voor." GPD 18° 'J (2© Thoi a W\4 Vlissingen Lange droge periodes lijken ons niet gegund, maar vandaag is het eindelijk weer een echt droge dag in Zeeland. Over Noord-Frankrijk breidt een uitloper van een hogedrukgebied, dat op de Atlantische Oceaan ligt, zich uit naar onze omgeving. Even kunnen we profite ren van mooi weer, al zal het door de hoeveel heid vocht in de lucht vaker bewolkt zijn dan zonnig. Ook is er van ochtend kans op enkele mistbanken. Het wordt vandaag een aardige maar iets te koele dag met een matige noordwestenwind en maximumwaarden van 19 graden. Woensdag zou de mooiste dag van de week kunnen worden als we op de weerkaarten afgaan. De uitloper van hoge druk houdt nog even stand en er wordt meer zon verwacht dan vandaag. De wind iszwaktor matig en draait bij naar zuidwest. Het wordt dan ook iets minderkoel met 21 graden. De weersontwikkelingen gaan in de tweede helft opnieuw op wisselvallig tot onbestendig staan. In de bovenlucht schuift er koude en zeer onstabiele lucht in de vorm van een lagedrukgebied over Noordwest-Europa. De afgelopen drie weken is gebleken dat een dergelijk lagedrukgebied hardnekkig kan blijven liggen en dat het ook grote hoeveelheden regen kan opleveren. De laatste modelresultaten laten het lagedrukgebied aan het einde van de week wel wegtrekken Tot die tijd vallen er veel buien. Oosibuig v Nederland vandaag danks haar Arabische Libanese opvoeding. In alle oorlogen zijn vrouwen en kinderen slachtof fer. God verhoede dat ook vrouwen daders wor den. (Welke god dan ook, hoewel ik eigenlijk niet in een god kan geloven.) Als er dan gebeden moet worden laat het gebed dan zijn: verlos ons van de haat en verlos ons van de wapens. Ach mijn zuster. Ook in het kleine Nederlandje wordt het leven ontwricht door de oorlogen in het Midden-Oosten. Niet zichtbaar zoals in Liba non en Israël waar de bommen en granaten hun verwoestingen in puin schrijven, maar in de har ten van mensen. Haat en onbegrip zijn kennelijk van alle tijden en alle plaatsen. Nafis, wij vrouwen moeten samenspannen, el kaar helpen om de haat uit te bannen. Onze kin deren met liefde opvoeden en ze leren mededo gen te hebben. Hen leren dat liefde beter is dan wapens die alles kapot maken. Ach Nafis, kon ik je maar werkelijk troosten, mijn zuster. isffi a Matige noordwestenwind, kracht 4, later krimpend naar west. Vroeg 's ochtends kans op mist, verder goed zicht. Watertemp.l9è20'C mm.v.twrmmf Laagste verwachte min. temp. Twente 11 °C Hoogste verwachte max.temp. Amsterdam Schiphol 2TC Zon Bron:Meteo Consult •f 6.40 20.53 1 4.34 20.43 Nederland verwachting Wo Do Vr Za Zo weer at A <Ék min. temp. max.temp. 7 7/75 20/21 12/15 19/21 11/16 18/21 7 7/75 18/21 12/15 18/21 wind uren zon neersl.kans ZW3 5 10% W4 S 60% NW4 3 60% W4 4 40% W 4 5 40% Extremen Nederland Extremen van 23 augustus in De Bilt hoogste min. temperatuur hoogste max. temperatuur laagste min. temperatuur laagste max. temperatuur hoogste neerslagsom 19,0°C in 1997 34,7°C in 1944 4,8°C in 1964 14,6°C in 1954 28 mm in 1912 „Nee!", riep de verslaggever uit. „Het gaat om de Uni stand! Het handelt zich om de Bommelpersoon. Ik wil we ten hoe die modaalburger is geworden." „Dat weet ik ja niet", mompelde de geleerde, voorzichtig aan zijn instrumentje draaiend. „Ik heb gans ordentelijk mijn goedachtens opgestuurd. Lang is het heer; schoon vele jaren." „Maar waarom...", herhaalde Argus. Doch nu had de geleer de genoeg van zijn gezeur. „Wat men met mijne voorslagen maakt, is mijner zaak niet!", riep hij driftig. „Ik heb wichtiger dingen aan der kop, en der Unistand is ener waadnzin. Maakt u zich voort, bid ik u. U verstoort mijn wetenschappelijker arbeid." Waterstanden Hoog water Laag v\ /ater dinsdag uur cm uur cm uur cm uur cm Vlissingen 2.15 214 14.38 207 8.25 158 20.55 190 Terneuzen 2.40 238 14.56 230 8.56 170 21.26 201 Cadzand 1.56 200 14.11 193 8.05 151 20.29 184 Roompot Buiten 2.40 162 14.45 150 8.50 108 20.44 135 Roompot Binnen 3.26 143 15.45 131 9.34 103 21.54 126 Zierikzee 3.48 167 16.10 152 9.55 117 22.18 143. Krammersluizen West 3.58 180 16.21 167 9.45 124 22.05 149 Hansweert 3.09 256 15.32 248 9.18 187 21.46 217 Stavenisse/Yerseke 3.51 171 16.11 159 9.57 120 22.15 145 woensdag NM Vlissingen 2.58 227 15.15 216 9.06 158 21.29 196 Terneuzen 3.19 250 15.31 239 9.29 170 21,56 205 Cadzand 2.36 213 14.49 203 8.39 153 21.08 191 Roompot Buiten 3.04 169 15.14 156 8.54 105 21.15 140 Roompot Binnen 4.10 148 16.25 134 10.25 98 22.45 127 Zierikzee 4.35 173 16.45 157 10.30 112 22.55 145 Krammersluizen West 4.42 188 17.01 171 10.23 118 22.46 149 Hansweert 3.56 268 16.08 255 9.56 185 22.26 220 Stavenisse/Yerseke 4.36 177 16.45 162 10.37 115 22.44 145 door Bill Watterson Bestrijk de hamplakken er aan weerszij den mee. Leg de plakken in een met wat olie bestre ken hete grillpan of -plaat of onder een reeds hete grill. Trek voor het roosteren niet meer dan 2 minuten voor elke zijde uit. Presentatie: Leg de geroosterde ham op voorverwarm de borden. Geef er apart met seroendeng (geroosterde kokos en pinda's) bestrooi de drooggekookte rijst bij. Rien van Laarhoven bij de gerestaureerde klompenmachine uit 1920. foto Vincent Wilke/GPD Weers verwach tings tabel Plaats morgen overmorgen Alicante 20 30 21 30 Athene 25 35 24 34 Barcelona 19 29 20 29 Berlijn 14 21 14 21 Boedapest 14 24 13 25 Bordeaux 14 26 14 25 Brussel 12 20 14 20 Faro 22 29 21 29 Genève lit 12 25 14 24 Hamburg 14 21 13 19 Helsinki 13 21 11 20 Heraklion 24 31 23 30 Istanbul 23 29 22 29 Kopenhagen 14 20 14 19 Las Palmas 22 29 22 28 Londen 15 21 12 19 Luxemburg 11 20 12 19 Plaats morgen matap Mallorca 17 32 18 3' Malaga 22 30 - 2230 Nice 19 27 *19 28 Oslo 13 20 11 20 Parijs a 1 1 23 13 22 Praag 11 21 *10 20 Rome 17 28 *17 28 Stockholm -*11 21 a I" 21 Warschau 13 20 '3 22 Wenen i* 14 23 *'22^ Bangkok 27 34 27 33 Johannesburg 7 20 7 Los Angeles 19 26 '925 Melbourne 4 15 2 NewYork *21 28 *'927 Peking 19 32 *16 31 Tokyo 25 32 *2931 zonnig A opklaring 4© bewolkt regen

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2006 | | pagina 2