Parkshuttle terug op baan PZC Bierliefhebbers uren in de rij voor trappist van Vlaamse abdij 16 bezoektijden PZC lezers schrijven agenda dinsdag 22 augustus 2006 Zeeland Ziekenhuis Walcheren Koudekerkseweg 88, 4382 EE Vlissingen tel. (0118) 425000 Bezoek: dag, 15.00-20.00 uur Kinderafd. ouders gehele dag, overig bezoek 14.00-19.00 uur. afd. Psychiatrie dag. 19.00-20.00 uur en woe, za en zo 14.00-16.30 uur. afd. IC/CCU en Stroke Unit CVA dag. 15.00 -16.00 en 19.00-20.00 uur. Oosterscheldeziekenhuis 's Gravenpolderseweg 114, 4462 RA Goes, tel. (0113) 234000 Afd. D, M,S,T en Hartbewaking: 13.00-13.45 en 18.30-19.45 uur: Afd. A/B :14.30-19.30 uur; Afd. 0:11.00-20.00 uur; Afd. F: 14.00-20.00 uur; Afd. H: 11.00-11.30,14.00-14.30 en 19.00-19.30 uur; Afd. L: 14.00-15.00 en 18.30-20.00 uur. Lindenhof revalidatie 's Gravenpolderseweg 114, 4462 RA Goes, tel. (0113) 236236 ma t/m vrij: 14.00-21.00 uur zat en zon: 12.00-21.00 uur Emergis Oostmolenweg 101 4481 PM Kloetinge, tel. (0113) 267000 woe, zat en zon 14.00-21.00 uur ma. di, do en vrij: 18.30-21.00 uur Zeeuws-Vlaanderen Locatie de Honte Wielingenlaan 2 4535 PA Terneuzen, tel. (0115) 688000 Afd.AI, A2, B1.B2, Cl dag. 14.30-16.00 en 18.30-20.00 uur. Obstetrie en Gynaecologie van 14.30-15.15 en 19.00-20.00 uur; afd. Psychiatrie ma, di, do en vrij 18.00-20.00uur, woe, weekeinde, feestdagen 14.00-16.30 uur en 18.00-20.00 uur; afd. IC/CCU dag.14.30-15.15 en 19.00-20.00 uur. Kinderafd. 14.00-19.00 uur Locatie Antonius Pastoor van Genklaan 6 4501 AJ Oostburg, tel. (0117) 459000 afd.2:14,30-16,00 /18.30-20.00 uur; afd,4:09.00-21.00 uur. Goeree-Overflakkee Ziekenhuis Dirksland Stationsweg 22 3247 BW Dirksland, tel. (0187)607300 dag. 16.00-17.00 en 17.45-19.30 u zo idem tot 20.00 uur Bergen op Zoom Ziekenhuis Lievensberg Boerhaaveplein 1 4624 VT Bergen op Zoom, tel.(0164)278000 dag. 14.30-15.15 en 18.30-20.00 uur za en zo 14.30-16.00 en 18.30-20.00 GGZ Westelijk Noord-Brabant Hoofdlaan 8 4661 AA Halsteren, tel. (0164) 289100 woensdag, zaterdag en zondag 13.00-17.00 uur Rotterdam Erasmus MC (Dijkzigt) Parkeren: Dr. Molewaterplein 40 3015 GD Rotterdam, Hoofdingang: 's-Gravendijkwal 230 tel. (010) 4639222 (voor inlichtingen bezoektijden van alle afdelingen) Erasmus MC Sophia Dr. Molewaterplein 60 3015 GJ Rotterdam, tel. (010) 4636363 Bezoektijden ouders: 07.00-12.00 uur Bezoektijden iedereen: 14.00-20.00 uur; Afd. Verloskunde: dag. 11.00-12.00 en 18.00-20.00 uur Voor partner/echtgenoot: 09.00-12.00 en 15.00-21.00 uur. Erasmus MC Daniël den Hoed Groene Hilledijk 301 3075 EA Rotterdam, tel. (010) 4391911 dag. 16.00-20.00 uur. België Algemeen Ziekenhuis Sint Jan Brugge Ruddershovelaan 10 tel. (0032) 50 452111 dag. 14.00-20.00 uur (muv IC en hart bewaking) Algemeen Ziekenhuis Sint Lucas Sint Lucaslaan 29 tel. (0032) 50 369111 dag. 14.00-20.00 uur (muv IC en hart bewaking) Universitair Ziekenhuis Gent De Pintelaan 185 tel.(0032)9 2402111 dag. 14.30-20.00 uur Universitair Ziekenhuis Antwerpen Wilrijkstraat 10 2650 Edegem tel.(0032)3 8213000 Alg. bezoekuren: werkdagen 16.00-20.00 uur, weekeinde en feest dagen 14.00-20.00 uur Afd. B1 (cardiologie) dag.16.00-17.30 en 18.30-20.00 uur. Afd. IC dag. 14.00-14.30 en 19.00-19.30 uur. De Provinciale Zeeuwse Courant - waarin opgenomen de Middelburg- sche, Vlissingsche.Goesche en Bres- kensche Courant, Vrije Stemmen en de Zierikzeesche Nieuwsbode - is een onafhankelijk dagblad, dat zich niet bindt aan levensbeschouwelijke en politieke opvattingen, stromin gen of partijen. BRONVERMELDING De redactie van de Provinciale Zeeuwse Courant maakt- naast de eigen nieuwsgaring gebruik van de volgende bron- Geassocieerde Pers Diensten (GPD), Algemeen Nederlands Persbureau (ANP), Bridge, Deutsche Presse Agentur DPA, Agence France Presse (AFP), Reu ters (RTR), Belga en European Press-Photo Agency (EPA). door Andrea Bolle Het heeft even geduurd, maar hij gaat weer rijden. Vanaf februari 2007 vervoert de parkshuttle weer pas sagiers tussen het Rotterdamse metro station Kralingse Zoom en het bedrij venpark Rivium in Capelle aan de IJs- sel. Tot die tijd wordt het futuristische karretjenog uitvoerig getest. De voorval len van vlak na de lancering vorig jaar, mogen niet nog eens gebeuren. Het lijkt een gouden zet van vervoersbe drijf Connexxion, een shuttle die over een speciaal aangelegde baan op afroep rijdt. Het systeem is te vergelijken met een lift, maar dan een horizontale. De passagier hoeft na een druk op de knop maar een paar minuten te wachten. Het busje rijdt heen en weer over het korte traject (1,9 kilometer) zonder dat er een bestuurder aan te pas komt. Vanuit de controlekamer bij Kralingse Zoom hou den medewerkers van Connexxion de shuttle in de gaten met behulp van ca mera's en computers. Capellenaar en premier Jan-Peter Bal kenende zorgde op 2 december vorig jaar door een druk op de knop voor de eerste rit van de Parkshuttle II. Vier dagen later sloeg het noodlot al toe. Door een menselijke fout in de con trolekamer botsten twee wagentjes op elkaar. Nog meer pech volgde ruim twee maanden later. In de nacht van 7 op 8 februari brak er brand uit in de ga rage van de parkshuttle. Van de zes bus jes raakten er drie zwaarbeschadigd; één busje brandde helemaal uit. Sinds die tijd is er op het Rivium geen park shuttle meer gezien. Korter traject De Parkshuttle II heeft een voorganger gehad. Die reed ook naar het bedrijven park, maar kende een iets korter tra ject. In de eerste versie pasten maxi maal tien personen. In de vernieuwde shuttle is dat aantal verdubbeld. Toch waren het traject en het aantal zit plaatsen niet het probleem. Het was de techniek die ervoor zorgde dat de eerste peoplemover (persoonsvervoerder) niet direct een doorslaand succes werd. De sensoren werkten zo goed, dat elk blaad je of plastic zakje op de baan werd aan gezien voor gevaar. Dat was genoeg voor de shuttle om op de remmen te staan en te wachten tot de kust weer vei lig was. De vernieuwde versie is uitgerust met De zes parkshuttles hebben geen bestuurder. Ze vervoeren mensen over een speciaal aangelegde baan tussen Kralingse Zoom en het Rivium-bedrijventerrein in Capelle aan de IJssel. foto Ronald Schmets een dubbele sensor, zodat onnodige stops worden voorkomen. Als de park shuttle iets langs de rijbaan ziet, zal hij langzamer gaan rijden in plaats van te stoppen. Exploitant Connexxion is ervan over tuigd dat de scepsis die over het vervoersmiddel bestaat, weg te halen valt. „Het is een nieuw concept, daar over zijn mensen altijd sceptisch", al dus H. Opmeer van Connexxion. „Men vindt het in het begin vreemd om in een busje zonder bestuurder te rijden. Maar als je op de knop drukt en je vervoer komt binnen twee minuten voorrijden, is dat toch perfect?" De eerste testritten worden half okto ber gereden, zonder passagiers. Van elk van de zes busjes wordt de elektronica uitvoerig onderzocht. Vervolgens rijden ze om beurten het traject met een con- troleur 'achter het stuur', om uiteinde lijk een non-stop dienstregeling te reali seren. Kosten van de Parkshuttle II, ex clusief infrastructuur, bedragen zo'n twee miljoen euro. Volgens Opmeer kan deze vorm van ver voer op meerdere plekken in Nederland ingezet worden. „Als het over een niet te grote afstand is, tot maximaal zeven kilometer, is de parkshuttle overal inzetbaar. Denk aan verbindingen tussen woonwijken, win kelcentra, maar ook naar het strand rij den is mogelijk." Om dit mogelijk te maken is er wel een vrije infrastructuur nodig. Aparte ba nen moeten worden aangelegd en afge zet met hekwerk. „Misschien is dat in het begin een investering, maar op ter mijn heb je weinig tot geen personeels kosten", aldus Opmeer. Of Connexxion interesse heeft in een volgend traject? „Door de botsing zitten we niet te springen om iets nieuws te starten. Laten we eerst de scepsis maar eens wegnemen voordat we geld investe ren in een tweede locatie." Deze rubriek is uitsluitend bestemd voor reacties op de in de PZC ver schenen redactionele berichten, artikelen of commentaren. De reactie tijd beloopt uiterlijk 7 dagen. Plaatsing van bijdragen betekent niet dat de redactie de meningen en stellingen van de inzenders onderschrijft. Open brieven, oproepen, gedichten en anonieme inzendingen worden niet geplaatst. Bijdragen mogen niet langer zijn dan 250 woorden. De redactie behoudt zich het recht voor inzendingen te bekorten. Over ge weigerde brieven wordt niet gecorrespondeerd. Mosselen BEELDRECHT De publicatierechten van werken van beeldende kunstenaars aange sloten bij een CISAC-organisatie zijn geregeld met Beeldrecht te Amstel veen. Ik krijg langzamerhand genoeg van al die drukte over de mosse len (PZC 14-8). Ik ben niet zo jong meer, maar er is nu een maal een natuurlijke wet dat de mosselen pas goed zijn wanneer er een R in de maand is. Dat de mensen (vooral de Belgen) ze het gehele jaar willen eten, is een ander geval en hun zaak en hun volste recht. Als nu de res taurants eens beginnen met mos sels aan te bieden in september en eindigen in april, dan is het hele gedoe over de mossels eens over. Dan is er geen gebrek meer aan mosselzaad. Ook'altijd een kwestie van ruziemakerij en meningsverschillen. Er moeten van overal mossels aangevoerd worden om aan de vraag te vol doen. Canada, Frankrijk, Grie kenland en weet ik waar overal vandaan. Daar komen allerlei ziekten mee en minder kwali teit. Ik weet dat ik op zere tenen trap van de groothandelaren en vissers en natuurlijk restau ranthouders, maar volgens mij moet er flink gesaneerd worden. De restaurants zouden een sei zoen moeten maken van mossels en daarop aansluitend twee maanden de asperges. Ze moe ten zelf zo creatief zijn om die andere maanden ook te over bruggen. Wanneer ze zich daar op toeleggen, kunnen zij daar mee ook een grote klantenkring opbouwen. En kunnen daardoor meer aspergestelers ook weel een boterham verdienen. Dan ontstaat er een heel andere ge woonte en ziet men de Belgen in mei naar hier komen om asper ges te eten. Zoals in Limburg ook de asperges vanaf mei hoog in het vaandel staan. Leendert Fremouio Duindoornstraat 14, Cadzand Mosselen 2 In de Zeeuwse mosselen zitten tot nu toe veel krabbetjes. Het kan geen kwaad krabbetjes uit mosselen op te eten, stelt schelp dieronderzoeker A. Smaal (PZC 19-8). Over het algemeen is het eten van die krabbetjes onge vaarlijk. Maar er zit ook een gif tige soort tussen, waarvan je ern stig ziek kunt worden en zelfs van kunt overlijden. De kleine krabbetjes met hun weke pant ser zoeken bescherming in de stevige mosselschelpen en krij gen daar nog te eten bovendien- Begin mei komen zij in minifor maat binnen en blijven daar tot ze eind augustus groot genoeg zijn en een flink pantser heb ben. Vandaar de oude Zeeuwse gewoonte om alleen mosselen te eten als de R in de maand zit. Belgisch ongeduld veroorzaakt de te vroege oogst en het krabbe tjesprobleem. Hangcultuur, dus vrij van de bodem, heeft weinig last van de krabbetjes daar dat voor de bodemdieren buiten zicht is. Daarmee zijn de Belgen tevreden te houden tot de juiste oogsttijd. Dat er te weinig schelpdieren zijn, komt doordat het water te schoon en dus voed- selarm is. De zee leeft van het land. Voor ons moet het zwem water schoon zijn, er dient dus een groot deel van het afvalwa ter niet gezuiverd te worden. An ders sterven schelpdieren en vis sen uit in de Noordzee, geen goe de beurt van de milieuridders. N.A. BLomme Ruys de Beerenbrouckstraat 32 Vlissingen Libanon In Libanon zijn meer dan 1300 doden gevallen, van wie meer dan eenderde kinderen. Wat ik me afvraag is, waren die kinde ren dan al die gevaarlijke Hez- bollah-strijders waar Israël te gen tekeer gaat? In Israël zijn on der de slachtoffers meer dan 90 procent doden gevallen onder de militairen. Dit is overeenkom stig het recht van een land om zich te verdedigen, er zijn bijna alleen militairen gedood door Hezbollah. Hezbollah is dus heel goed in staat om zo min mo gelijk onschuldige slachtoffers te maken. Voor Israël is dat te moeilijk. En waar staat Neder land hierin, als het toestaat dat Amerika wapens voor Israël mag leveren via Schiphol? Ne derland helpt dus Israël aan wa pens, die gebruikt worden om onschuldige kinderen te doden. Dan hebben we ineens de mond vol over twee Nederlandse kin deren die zo graag naar Neder land willen en niet mogen van hun Syrische vader. Dat is pas erg. Dan doen we toch net als Is raël, dan nemen we gewoon de president van Syrië gevangen, of we gooien een paar bommen op Damascus. Zo doet Israël het ook, en dat is zogenaamd de eni ge ëchte democratie in het Mid den-Oosten. Cor van der Poel Opaal 6, Middelburg Libanon 2 De Fransen krabbelen terug nu het erop aankomt soldaten te le veren voor de vredesmacht in Li banon. Israël heeft niet uitgeslo ten dat het aanvallen ter 'verde diging' zal blijven uitvoeren. Al de door Israël gevoerde agres sie-aanvallen werden als nood zakelijk voor de verdediging aangekondigd, ook de recente aanval tegen Libanon. Israël heeft al sinds haar bestaan de VN-resoluties aan haar laars ge lapt, welke waarde heeft deze nieuwe resloutie dan? Israël wil geen vredesmacht die invallen in Libanon zou verhin deren. In 2005 heeft Israël liefst 2400 keer het Libanese grondge bied en luchtruim geschonden. Maar, het Israëlische leger heeft deze oorlog tegen Libanon verlo ren. De Israëlische media ston den vol met verhalen over slech te planning, klachten over ge brek aan water, voedsel en uit rusting voor de soldaten. Israëli sche soldaten hadden weinig rustpauzes omwille van het gro te aantal aanvallen die Hezbol lah op hen uitvoerde. Het was dikwijls onmogelijk om verblij ven, veldkeukens en commando centra op te richten. De 60-ton Merkavatank is de trots van het Israëlische leger, maar met een dodelijke precisie werden er ze ker meer dan twintig vernietigd door Hezbollahstrijders. Met de nieuwe Wa'ad-raket werd zeker één Israëlische legerhelikopter neergehaald. Het Israëlische le ger is kortdurende oorlogen ge wend (zesdaagse oorlog 1967, de Yom Kippoer 1973: 20 dagen) en het opperbevel miskeek zich op het Libanese verzet: 'de klus zou binnen een week geklaard worden'. Hezbollah en het Liba nese verzet wisten van zich af te bijten! Luk Brusselaers Hoefkensdijk 11, Kuitaart Winkelwagens Wat een faan-taas-tie-sl organi satie, die Stichting Consument en Veiligheid! De doorgeleerde dames en heren hebben een on derzoek verricht naar de ver schrikkelijke gevaren die ons be dreigen wanneer we een winkel wagentje gebruiken in de super markt (PZC 18-8). Mij zien ze niet meer bij AH, Bas, Cl000, Dirk, Edah en wat het alfabet nog meer aan grootgrutters ople- vert. Mijn krant scheef er ook nog bij dat de kruideniersvloe- ren van een héél hard materiaal zijn vervaardigd. En dat je, wan neer je daarop ten val komt, zeer ernstige letsel kunt op lopen! Het is toch een schande! Je kroost in zo'n karretje door de supermarkt vervoeren blijkt meer risico op te leveren dan ki- tesurfen, bungyjumpen en diep- zeeduiken tegelijk. Maar dat hebben AH, Bas, C1000, Dirk, Edah (en wat het alfabet nog meer aan grootgrutters ople vert) altijd voor ons verzwegen! (Tussen haakjes, ik hèb weieens horen fluisteren dat aandeelhou ders van AH, Bas, C1000, Dirk. Edah nóóit vertoeven in de res pectievelijke filialen. En gelijk hebben ze!) En hoe staat 't eigenlijk met de risico's van de werknemers van AH, Bas, C1000, Dirk, Edah? Is daar wel een goeie collectieve verzekering voor afgesloten? Of vindt het management van AH, Bas, C1000, Dirk, Edah dat mis schien te duur? Kamervragen wil ik! Werkonderbi'ekingen! Kopersstakingen! Dat een zich beschaafd noemend land zó met z'n onderdanen omgaat! Men sen, pik het niet langer; eis veili ge karretjes voor uzelf en uw bloedjes van kinderen. En de Stichting Consument en Veilig heid dient voox-gedragen te wor den voor de Nobelprijs voor de Veiligheid. Joop van Dijk Wijtvlietstraat 50, Wissenkerke Loonmatiging Ik ben belazerd, ik ben bedon- dex'd, niet dat het mij verwon dert, zong Wim Sonneveld al. Het jaarlijkse loonmatiging-to neelstukje wordt weer opge voerd. En de bonden spelen het spel mee, want met 50 miljoen euro bijdragen van de werkge vers is het diens brood men eet diens woord men spreekt. Hoge lonen lijken mooi, maar het bete kent wel dat Nederland banen verliest, zegt Balkenende (PZC 19-8). Gezien de stijging van top inkomens is er dan voor tot en met modaal zeker 10 procent loonruimte. Loonmatiging is af knijpen van koopkracht en eco nomische groei want die is daar van voor de helft afhankelijk. Ons inflatiecijfer (Eurostat), het hoogste van de EU, geeft de ach teruitgang aan, die woi'dt voor 20 procent veroorzaakt door prijsverhogingen en de helft door de overheid. Als de bevol king net zo van de stijgende eco nomie had gepx-ofiteerd als de bedrijven en ovei'heid, was het minimumloon nu 60.000 euro ge- door Bart Declerck WESTVLETEREN - De paters van de Sint-Sixtusabdij in West- vletereu, vorig jaar internatio naal erkend als brouwers van het beste bier ter wereld, kun nen de enorm gestegen vraag niet meer aan. Sinds 'Westvleteren twaalf' na een peiling door de toonaan gevende Ameiikaanse bier-web site RateBeer.com werd uitge- ï'oepen tot beste bier ter wereld, kennen de bi'oeders van de abdij (noordwestelijk van leper) geen rust meer. Van heinde en verre komen bierliefhebbers naar Westvleteren voor het trappis tenbier, dat niet in de handel te koop is. Aanschuiven Het aanbod kan de vraag al een hele tijd niet meer aan. Voxïge week was er al vanaf woensdag geen bier meer te krijgen. „Maandag opnieuw", klonk het aan de telefoon. „Maar ver wacht dat je drie uur moet aan schuiven." Om iets aan de lange rijen wach tenden te doen, voex-t de abdij/brouwerij binnenkort een systeem van telefonische reser vering in. „Op die manier kan de rust van de abdij en haar om geving beter gerespecteerd wor den", zeggen de cisterciënzer monniken. Vanaf 25 september kunnen klanten via de bestaande bierte lefoon hun bestelling plaatsen. Ze moeten de nummerplaat van hun auto opgeven en krijgen dan te horen wanneer ze hun be stelling kunnen ophalen, per nummerplaat mag de klant slechts twee bakken trappist re- seiveren. Volgens Philip De Backer, uitba ter van café In De Vrede tegen- over de abdij, zal het dan aange namer toeven zijn in West vleteren. „Geen files meer van twee kilometer, geen rijks wacht. Het zal onze buurt alleen maar ten goede komen." Telefoonfile Toch verwacht hij andere pro blemen. „Er is maar één tele foonlijn, en er is maar één per soon die zal opnemen. Telefoon files zijn onvermijdelijk." De paters maken zich sterk dal het zal lukken. Ze zijn in ieder geval niet van plan om de pro ductie op te voeren. „We brou wen om te leven, we leven niet om te brouwen", is hun credo. De opbrengst van de brouwerij volstaat ruimschoots om het klooster te onderhouden en om nog wat te schenken aan goede doelen. De Sint-Sixtusabdij brouwt on geveer 4700 hectoliter per jaar. Ter vergelijking: in Chimay en Westmalle wordt jaarlijks onge veer 120.000 hectoliter geprodu ceerd. In Orval wordt 45,000 hectoliter gebrouwen, in Roche- fort - bronzen medaille in dezelf de peiling onder bierkenners uit zestig landen - zo'n 20.000 hecto liter. EVENEMENTEN GROEDE - De Twee Duiven, 21.00 uur: Voorstelling Winderig door Adrie Oos terling; MIDDELBURG - Nieuwe Kerk, 20.00 uur. Orgelconcert Margreeth de Jong; RITTHEM - Fort Rammekens, 19.30 uur: Rondleiding olv gids; VEERE - Grote Kerk. 20.00 uur: Kamer muziek o.l.v. Reinbert de Leeuw, werk van Shostakovich via Gubaidulina naar Ustvolskaja; FILMS weest in plaats van een achter uitgang met zeker 25 px'ocent. De productiviteit en economi sche groei zijn sinds 1982 ook het hoogste van de EU en VS, omzet per werknemer is verdub beld en winst verzesvoudigd, ter wijl lonen ver achterbleven bij de rest van de EU. Dus als je tot modaal verdient en bij de vol gende verkiezingen CDA of WD stemt en/of bondslid bent, ben je zelf schuldig aan je ar moede en achteruitgang en die van je medeburgers. Cees Boogaart Willem van Beierenstraat 28 Oud Vossemeer Ringrijden De Zeeuwse Ringlijders Vereni ging (ZRV) was blij met de aan dacht die de PZC heeft geschon ken aan het Zeeuws Kampioen schap ringrijden in de editie van 18 augustus. Echter één passage was onjuist. De ZRV heeft vanaf het begin in goed ovexieg met Si mon Lous naar een nieuwe prijs gezocht omdat de vorige in ei gendom werd gereden door Den nis Willeboordse. Simon Lous heeft dan ook een prachtige wis- selprijs, een beeld van een paard, geschonken voor de win naar van het Zeeuws Kampioen schap. In het stukje staat dat - bij gebrek aan een prijs - het Zeeuws Kampioenschap is inge steld. Dit is dus niet juist, er was een nieuwe prijs, het beeld geschonken door Simon Lous en de ZRV heeft vervolgens beslo ten om de winnaar van deze prijs uit te roepen tot Zeeuws Kampioen. Sjaak Janse, secretaris ZRV Ceresstraat 30, Vlissingen Monument 2 Het monument in Kats zou op gezette tijden geloei van wind, beukende golven en hulpgeroep (op de achtergrond) laten hox-en. Bijna het hele dorp was erop te gen. Groot gelijk, want waarom moet je die voor veel mensen on aangename geluiden laten ho ren? In Amsterdam heb je de Schrei erstoren. Die is zo ge noemd omdat daar vroeger schreiende vrouwen stonden op die plek. Hun mannen waren niet tenxggekomen van de zee. Die toren laat toch ook geen ge luiden horen? Zou gewoon onge past zijn. Maak er een monu ment van zonder geluiden. J.S. Slingerland-Memelink Valeriusstraat 1, Veere BERGEN OP ZOOM - Cinem'actueel, Tokyo Drift: 20.00 uur; Pirates of the Ca ribbean 2: 20.00 uur; Da Vinci Code: 20.00 uur; Romance Cigarettes; HULST - Koning van Engeland, The Hills Have Eyes: 20.00 uur; You, Me and Dupree: 20.00 uur; The Lake House: 20.00 uur; Pirates of the Caribbean 2: 20.00 uur; The Da Vinci Code: 20.00 uur; The Tiger and the Snow: 20.00 uur; MIDDELBURG - Schuttershof, Ballets Russes: 20.00 uur; OOSTBURG - Ledeltheater, The Da Vin ei Code: 20.00 uur; VLISSINGEN - Cine City, Cars (nl): 13.45 en 16.15 uur; Doodeind: 19.00 uur; Fast Tokyo Drift: 22.00 uur; Gar field 2: 13.45, 16.15 en 19.00 uur; K3 en het ijsprinsesje: 14.00 en 16.30 uur; Monster House: 13.45 en 16.00 uur; Over the Hedge (nl): 14.00 en 16.15 uur; Pirates of the Caribbean 2:13.30,16.00. 19.00 en 21.30 uur; Superman Returns: 18.45 en 21.00 uur; The Da Vinci Code: 19.00 uur; The Lake House: 22.15 uur; You, Me and Dupree: 19.15 en 21.45 uur; Zoop in India: 14.00 en 16.15 uur; United 93: 21.45 uur; C.R.A.Z.Y.: 1S.00 uur; (film by the sea); Little Man: 22.00 TENTOONSTELLINGEN AARDENBURG - Galerichel, 13.00-18.00 uur: Beelden en keramiek; BRESKENS - Visserijmuseum, 10.00- 17.00 uur: Kwallen, foto's Carla Kestelo; BROUWERSHAVEN - Sint Nicolaas- kerk, 13.30 en 16.30 uur: Marjet Hendrix beelden (t/m 9/9) Marijke Lamboo, kera miek (t/m 25/8); BURGH-HAAMSTEDE De Bewaer- schole, 13.30-16.30 uur: Vakantie-labora torium (t/m 3/9); Burghse Schoole, 12.00-17.00 uur: o.a. Kastelen op Schouwen-Duiveland en Vi kingen en ringwalburgen; Atelier 'tZuuddek, 11.00-17.00 uur; Luts- ke Strating schilderijen en Liesbeth Mul- lemeister, keramiek (t/m 30/9); DOMBURG - Artaurum, 10.30 - 18.00 uur: Beelden Corrie Davidse, schilde rijen Uta Goebel-Gross, Sieraden 15 in ternationale sieradenontwerpers, kineti sche ringen B. Schulte-Hengesbach (t/m 5/11); Duingalerie, 12.00-21.00 uur: Kunst aan de kust. schilderijen en beelden o.a. Yo- landa Philippen en Kees van Oostmalle t/m 24/9); Marie Tak van Poortvliet museum, 13.00-17.00 uur: Het verborgen naakt (t/m 27/8); Galerie Het Noorderlicht, 13.00-17.00 uur: Kunst in Domburg (t/m 17/9); Galerie Pop, 9.00-21.00 uur: Werken van Collin van der Sluijs (t/m 27/8); DREISCHOR - Museum Goemanszorg, 10.00-17.00 uur: Met naald en draad, en werken van plantaardig vormgeefster Marion van der Veen; ELLEWOUTSDIJK Het Fort, 10.00-17.00 uur: Installaties van Neder landse en Belgische kusntenaars geïn spireerd op de geschiedenis van het fort (t/m 1/10); EMMADORP - Bezoekerscentrum Saef- tinge, 13.00-17.00 uur: Interactieve wa terexpositie (t/m 30/9); GRIJPSKERKE De Osseberg, 13.30-16.30 uur: Marja de Lange, schil derijen, tekeningen en objecten (t/m 16/9); HEINKENSZAND Binnenuit, 9.30-17.30 uur: Andalusië, foto's van Jan en Riet Elen-Doorduyn (t/m 2/9); HULST - Bibliotheek, 13.00-17.30 uur: Verzameling bierglazen (t/m 31/8); De 4-Ambachten, 14.00-17.00 uur: Ne derlandse streekdrachtmutsen (t/m 5/11); KATS Zeeuwse Rozentuin, 10.00-17.00 uur: Marijke van Os, beel den (t/m 9/9); KLOOSTERZANDE Bibliotheek, 14.00-17.00 uur; Sportboekjes met ver- zamelplaatjes uit de jaren vijftig (t/m 31/8); MELISKERKE World of Silk, 12.00-17.30 uur: Metamorfose III, raku keramiek Anke v.d. Kwaak, schilderijen Erli Esselink, glasobjecten Hein Jans sen en schilderijen Odette Lansinklt/m .31/10); MIDDELBURG - CBK, 9.00-17.00 uur Ramon de Nennie en Hans Oven/liet,In stallatie met wisselende elementen(t'st 30/8); Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland, 9.00-16.00 uur: De Zeeuwse klapbani, multimedia presentatie Zeeuws dialect De Drukkerij, 9.00-18.00 uur: De Illustra ties van de Krantenpoes door Peter Pon- tiac; Bijzondere dieren, Carolisn Adriaanse; knutsel-de frutsel, boekpre sentatie Francesca Vonk; Schatten uit het Zeeuws Archief (t/m 28/8); Tulpen goud, foto's van Leo Erken (t/m 1/10); Kabinetten van de Vleeshal, 13.00-17.0Ö uur: Aurora, Annemiek de Beer, verstil de impressies van de natuur (t/m 10/9); Lange Jan, 10.30-17.00 uur: Trees Vei- willigen, schilderijen (t/m 15/9); Gallery Maritime, 12.00-17.00 uur: Ro nald van Rikxoort, aquarellen en Diana Hoogeveen pastels op oude zeekaarten (t/m 15/9); De Vleeshal, 13.00-17.00 uur: Dylan Gra ham (papierknipkunst) 8r Pier Stoet holm (tekeningen) (t/m 10/9); Zeeuws Archief, 9.00-17.00 uur: Tops tukken uit de collectie, van perkamen ten aktes tot glasnegatieven: Zeeuwse Bibliotheek, 10.00-21.00 uur Poêzieposters, Leerlingen Buys Balio: College en Leendert Beije (t/m 25® Bouw Oosterschelde Stormvloedkering (t/m 7/10); OOSTKAPELLE Terra Mars 10.00-17.00 uur: Ontstaansgeschiede-^ van het Zeeuwse land; PAAL - Atelier De Paaien: 13.00-18.CC uur: Wim Kooyman, selectie uit 20 jaar zwart-wit fotografie 27/8); RENESSE - Blikmuseum, 10.00-120J uur: Poppenkamers, poppenwinkelsei poppenserviesjes (t/m 17/9); RETRANCHEMENT - Bezoekerscen trum 't Zwin, 10.00-17.00 uur: Gedroog de planten; SINT ANNALAND - De Meesloof 14.00-17.00 uur: Poèzie-albums, oude fietsen, 75 jaar voetbalvereniging WHS; SLUIS - Raadskelder, 14.00-17.00 uur Willem Vermandere, schilderijen, gra fiek en beeldhouwwerk (t/m 27/8); TERNEUZEN - Galerie Echo-Auto 13.00-18.00 uur: Elly de Koster, penteke ningen (t/m 5/9); Omgeving Scheldeboulevard, Beelden route (t/m 24/9); VEERE - Museum De Schotse Huizen, 13.00-17.00 uur: Oögdaegen, feestelijke momenten op Walcheren, kostuums; Herinneringen aan Veere, werk van Wim Vaarzon Morel (t/m 24/9); VLISSINGEN - Boekhandel 't Spui, 9,00-18.00 uur: Foto's van Ruben Oreel over voortgang bouwproject Fontoyne (t/m 2/9); deWillem3, 12.00-17.00 uur: Michel Boekhoudt schilderijen), Agnieskato)- kowska (fotografie) en Kathelijfê Roosen, foto's en work in progressItm 27/8); Zeeuws Maritiem MuZEEum. 10.00-17.00 uur: Verborgen ruite. deon: dekking van ondergrondse architectuur WESTKAPELLE Polderhuis 10.00-18.00 uur Volk van Bazelt; YERSEKE - Oosterscheldemuseum 10.00-12.00 en 13.00-16.00 uur Scte- pen; ZIERIKZEE Burgerweeshuis, 11.00-17.00 uur: Nederlandse piastiet. kunst en antiek (t/m 27/8); Museumhaven Zeeland. 13.00-»® uur: Foto's restauratie 'De Zuio- vlief(9/9); Nieuwe Kerk, 10 30 -16.30 uur: Wee/to to's Floris Bijlsma (t/m 24/8); HULPCENTRA Alarmnummer: tel. 112. Centraal Meldpunt Milieuklachten land, tel. 0118-412323. SOS Telefonische hulpdienst Zeelano, tel. 0118-615551 of 0900-0767. Stichting Blijf van m'n lijf Zeeland, tei. 0118-469869. Hulp- en advieslijn Blijf van m'n lijf/ land, tel. 0118-467003 (ma t/m 9.00-17.00 uur). Kindertelefoon Zeeland, tel. 0800-0 (gratis, dag. 14.00-20.00 uur). Advies Meldpunt Kindermishanoe- ling, tel. 0900-1231230. Aids Infolijn, tel. 0118-638384. Ouders en verwanten van drugsge kers (LSOVD), tel. 0900-5152244 (mi t/m vr 16.00-22.00 uur). Palazzoli Huis, Voor mensen met w ker,tel.0118-413932. SOA-spreekuur GGD Zee 0900-3696969. u Dierenambulance/Dierenbeschermi (24 uur bereikbaar), tel. 0900-767343/ Zorginfo Klaverblad Zeeland, 0113-212783 (ma t/m vr 9.00-13.00uu

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2006 | | pagina 28