Gebeurtenissen deel je op PZC Mensenlinq.nl; dé site met alle overlijdensberichten uit uw regio. Zoek, vind en reageer! fêt (flensen .nl Manisch-depressief. Wat nu? - DokreR i IKBEM^ISCH VMJJb ■nl www.vmdb.nl Sluitingstijden familieberichten: Overlijdens- en geboortefaerichten: Aanleveren: maandag t/m vrijdag 08.30-17.00 uur, zondag 16.00-18.00 uur, plaatsing de volgende dag. Overige familieberichten: Voor de krant van maandag t/m vrijdag: twee werkdagen voor plaatsing 15.00 uur, zaterdag: woensdag 16.00 uur. Tel.nr. 076-5312550 Faxnr. 076-5312340 via e-mail: alléén in Wordbestand aangeleverde tekst: familieberichten@pzc.nl Overleden "En niemand weet, wat leven is, alleen dat het gegeven is en dat van dit geheimenis God het begin en einde is. Huub Oosterhuis Vanaf vandaag moeten we haar missen: mijn echtgenote, onze moeder en mijn dochter. Haar optimisme, humor, wijsheid en dankbaarheid waren haar kracht. Cornelia Paulina Kakebeeke-Meijers - Conny- 1 november 1955 19 augustus 2006 Job Kakebeeke Annemie Beatrijs J. Meijers-de Schipper Koos Vorrinkstraat 4 4463 TW Goes We nodigen u uit om samen met ons de afscheids- dienst bij te wonen die gehouden zal worden op woensdag 23 augustus om 11.00 uur in de aula van rouwcentrum 'De Bevelanden', Geldeloozepad 20 te Goes. Aansluitend zal om 12.00 uur de begrafenis plaatsvin den op de Algemene Begraafplaats te Goes, eveneens aan het Geldeloozepad. Hierna bent u opnieuw welkom in bovengenoemd rouwcentrum om de familie te condoleren en elkaar te ontmoeten. Wat wij zo vaak belangrijk vinden Verliest zijn glans, verliest zijn zin. Maar achter haar gesloten ogen Glanst nu een nieuw begin. Intens verdrietig ben ik nu Conny van me is heengegaan. Haar ernstige ziekte heeft zij op een bijzondere wijze Ik hoop dat God mij de kracht geeft om dit verlies te dragen. En ik wens Job, Annemie en Beatrijs veel moed en sterkte toe. Mama Brabersweg 2 4328 NN Burgh-Haamstede Veel te vroeg ben je bij ons weggegaan, maar in onze herinnering zal je gewoon vt Conny We zullen je missen. Piet en Leny Onze medepelgrim Conny is overleden Voor je laatste reis wensen we je dat de zon je tegemoet komt de wind steeds in je rug is de zon je gezicht verwarmt en zachte buien je velden beregenen en dat God, tot ons weerzien je bewaart in de palm van zijn hand. Marja, Joke, Mieke, Marianne en Nico, Willem en Els, Hannie en Sjaak, Annie, Hannie en Maarten, Janny en Adri, Bertie, Pieter Han, Mieke en Gert, Carla en Albert Met droefheid hebben wij kennisgenomen van het overlijden van Conny Kakebeeke-Meijers Zij was een deskundig en betrokken medewerkster en een zeer gewaardeerde collega. Wij wensen Job, Annemie, Beatrijs en overige familie leden en vrienden heel veel sterkte toe om dit verlies te verwerken. Namens medewerkers, directie en raad van bestuur van Emergis Leen van Leersum, raad van bestuur Paul Rijnders, directie volwassenenzorg Verdrietig zijn wij door het overlijden van onze collega Conny Kakebeeke-Meijers Conny, bedankt voor alles. We wensen Job. Annemie en Beatrijs veel sterkte. Namens collega's van Emergis ambulant team volwassenenzorg Goes Willemijn van Woensel, interim hoofd Conny Het leven vraagt niet om grootse dingen maar om kleine dingen, met veel liefde. Een sterk, bevlogen, warm en mooi mens is niet meer. Je collega's van het team Bemoeizorg GGD Zeeland/Emergis Florence, Masja, Annemieke, Patrick, Janske, Leonard Afscheid nemen doet zo'n pijn, toch vonden wij het fijn om tot het laatste moment bij je te zijn. Ik heb je niet verloren, daarvoor gaf je mij te veel. Wat jij me zei dat blijf ik horen. Van wat ik ben, ben jij een deel. Ik kan je overal nog horen, in wat ik doe, in wat ik laat. Jij was en blijft voor mij een zegen, waarvan het spoor steeds verdergaat. Na het moedig voeren van een ongelijke strijd is in alle rust van ons heengegaan mijn lieve, zorgzame man en onze lieve vader Piet Moreauw in de leeftijd van 53 jaar. José Moreauw-de Winter Humphrey Miranda 21 augustus 2006 Vinkehof 2,4451 BW Heinkenszand Mijn man en onze vader is thuis opgebaard, alwaar donderdag 24 augustus van 19.30 tot 20.30 uur ge legenheid is om afscheid van hem te nemen. De uitvaartdienst zal worden gehouden vrijdag 25 augustus om 10.30 uur in de parochiekerk van de H. Eligius te Lewedorp. Aansluitend zal om 12.00 uur de crematieplechtigheid plaatsvinden in het crema torium, Westelijke Oude Havendijk 3 te Middelburg. Na afloop van de plechtigheid is er in de koffie kamer van het crematorium gelegenheid tot condole ren. Eenieder die wij vergeten zijn een rouwbrief te sturen, gelieve deze advertentie als zodanig te beschouwen. Met veel verdriet hebben wij kennisgenomen van het overlijden van Bep van de Vaate onze concerten zullen nooit meer hetzelfde zijn. Leden en bestuur Luctor et Emergo Renesse Dag Bep Stil zijn onze instrumenten. Patricia, John, Paul, Lennard en Bieneke, Corine en Arjan Met grote dankbaarheid voor wat mijn lieve zoon Catharinus Klercq voor mij heeft betekend, maar met veel verdriet en pijn nu hij is overleden. Hij is 63 jaar geworden. J.A.Klercq-Wattez Vrijlandstraat 86 4337 EG Middelburg Diepbedroefd geven wij u kennis dat na een kort stondig ziekbed, door de HEERE uit ons midden is weggenomen mijn geliefde man, onze lieve, zorg zame vader en schoonvader, geliefde broer, zwager en oom Rogier Boogaard echtgenoot van Geertruida Boogaard-Boom in de leeftijd van 67 jaar. Sterke de Heere ons allen om dit smartelijk verlies te dragen. Meliskerke: G. Boogaard-Boom Meliskerke: Arina Boogaard Borssele: Aagje en Hendrik Cijsouw-Boogaard Meliskerke: C. Boogaard A.H. Boogaard-Jansen Hardinxveld- Giessendam: P. Boom L. Boom-de Groot Kruiningen: A. Oostdijk-Boom J.C. Oostdijk Neven en nichten 19 augustus 2006 Beukelmanstraat 19 4565 AS Meliskerke Er is gelegenheid tot condoleren D.V. woensdag 23 augustus van 19.00 uur tot 19.45 uur in het kerk gebouw van de Gereformeerde Gemeente aan de Valkenburgstraat 25 te Meliskerke. De rouwdienst zal gehouden worden D.V. donder dag 24 augustus om 11,00 uur in voornoemd kerk gebouw. Aansluitend zal om 12.00 uur de begrafenisplechtig heid plaatsvinden op de algemene begraafplaats te Meliskerke. Na afloop van de plechtigheid is er tevens gelegen heid tot condoleren in het kerkgebouw. Geen toespraken. Geen bloemen. Indien u door omstandigheden geen rouwbrief heeft ontvangen, wilt u dan deze advertentie als zodanig beschouwen. Een bijzondere, lieve zus is overleden. Jannie Maria van Eikereif echtgenote van J. Remijn Zussen en schoonzussen Broers en zwagers Goes, 18 augustus 2006 Met grote verslagenheid hebben wij kennisgenomen van het overlijden van onze medewerker, de heer P.A. Moreauw Gedurende vele jaren heeft Piet een belangrijke bijdrage geleverd aan het ADZ. Wij wensen zijn familie en vrienden veel sterkte toe. Medewerkers en directie ADZ Met verslagenheid hebben wij kennisgenomen van het overlijden van onze collega, de heer Piet Moreauw Piet was van 1995 tot aan het begin van zijn ziekte in juni 2005 vanuit het ADZ bij WaterLand Neeltje Jans gedetacheerd. Wij zullen zijn inzet en enthousiasme niet snel verge ten. Wij wensen José, de kinderen en verdere familie veel kracht om dit verlies te verwerken Namens, WaterLand Neeltje Jans Directie en medewerkers dinsdag 22 augustus 2006 Met diepe droefheid delen wij u mee dat na een huwelijk van 45 jaar, toch nog plotseling is overleden mijn man, onze vader en schoonvader Johannes Jacobus Kemperman Jan echtgenoot van Henny van Zandwijk in de leeftijd van 71 jaar. Goes: H.S. Kemperman-van Zandwijk Goes: Gerard Kemperman Goes: Cor en Jolanda Kemperman 20 augustus 2006 Joost de Moorstraat 7 4461 XG Goes Jan is opgebaard in het rouwcentrum van Monuta, Zuidvlietstraat 37 te Goes, waar gelegenheid is om afscheid van hem te nemen op woensdag 23 augus tus van 20.00 tot 20.30 uur. De crematieplechtigheid, waarvoor u wordt uitgeno digd, vindt plaats op vrijdag 25 augustus om 14.00 uur in crematorium "Middelburg", Westelijke Oude Havendijk 3. Gelegenheid tot persoonlijke condoleance na de crematieplechtigheid. Geheel onverwachts is vandaag, na een leven dat ge tekend was door inzet, eerlijkheid en hartelijkheid voor allen die hem omringden, van ons heengegaan mijn lieve levenspartner, onze lieve pa en opa Jannes Pieter van Luijk weduwnaar van Margaretha Hoolhorst levenspartner van Coby Hoekstra-Leenhouts Cadzand, t Oostburg, 23 mei 1924 19 augustus 2006 Wij zijn dankbaar voor de liefdevolle verzorging die hij in Verpleeghuis "De Stelle" heeft mogen ontvan gen. Oostburg: Coby Hoekstra-Leenhouts Cadzand-Bad: Elly en Ronny Clyncke-van Luijk Allice en Jelle Arnoud en Annewil Oostburg: t Piet en Marja van Luijk-Both Arjan, Stefan St. Kruis: Frank en Katelijne van Luijk-Cuelenaere Marie, Paulien 4501 AH Oostburg Pastoor van Genklaan 41 De afscheidsdienst, waarvoor u wordt uitgenodigd, zal gehouden worden op donderdag 24 augustus om 10.00 uur in de Hervormde kerk te Cadzand, waar na de crematie in besloten kring zal plaatsvinden. Gelegenheid tot condoleren na de dienst in de kerk. Zij die geen rouwkaart hebben ontvangen, gelieven deze aankondiging als zodanig te beschouwen. Met grote verslagenheid hebben wij kennisgenomen van het overlijden van de heer Jan van Luijk grondlegger van Gruva Techniek B.V. Wij wensen de familie heel veel sterkte toe. Personeel Gruva Techniek B.V. Niet klagen maar dragen Hij nam het leven zoals het kwam, dapper heeft hij zijn beperkingen gedragen, dankbaar dat hij zo lang in ons midden mocht zijn, hebben wij toch nog plotse ling afscheid moeten nemen van mijn lieve man, vader, opa en superopa Jozias Joziasse Jo Hij is 84 jaar geworden. C.C. Joziasse-Ovaa Joke en Wim Cindy en Yuri Bo Desirée en Jeroen Ad en Karin Annabel Bart Middelburg, 19 augustus 2006 "'t Gasthuis", afdeling "Watertoren" Correspondentieadres: Beatrixstraat 4 4388 JH Oost-Souburg Onze dank gaat uit naar het verplegend personeel, dokterde Laet en de vrijwilligers van 't Gasthuis. U kunt afscheid nemen van Jo op woensdag 23 augus tus van 12.15 tot 12.45 uur in de consistorie van het kerkgebouw de Goede Aarde aan de Kanaalstraat 8 te Oost-Souburg. Aansluitend zal de afscheidsdienst om 13.00 uur wor den gehouden in bovengenoemde kerk. De begrafenis zal om 14.00 uur plaatsvinden op de al gemene begraafplaats te Oost-Souburg. Na afloop is er gelegenheid de familie te condoleren in zaal "Irene", achter de Goede Aarde kerk. Jo hield van bloemen. Zij die geen rouwbrief hebben ontvangen, gelieven deze advertentie als zodanig te beschouwen. Op zaterdag 19 augustus is op 84-jarige leeftijd over leden onze geliefde broer, zwager en oom Jozias Joziasse C. Joosse-Joziasse Jac. Joosse Neven en nicht Middelburg, 19 augustus 2006 Op zaterdag 19 augustus is op 84-jarige leeftijd over leden onze geliefde zwager en oom Jozias Joziasse Hij droeg zijn ziekte op bewonderenswaardige wijze. J. Koole-Ovaa J. Ovaa W. Ovaa P. Ovaa A.R. Ovaa-Lesterhuis A.S. Mulder-Ovaa J. Mulder M. Boone-Stroo J. Boone Neven en nichten Oost-Souburg, 21 augustus 2006 b 14 Enige en algemene kennisgeving Wat is mijn wereld wazig wat wordt mijn wereld klein. Ik kan mij niet herinneren wie jullie allemaal zijn. Soms zie ik iets bekends of voel ik wat vertrouwds. En is het weer heel even net zoals vanouds. Diepbedroefd, maar intens dankbaar voor alles wat hij voor ons heeft betekend, hebben wij afscheid moeten nemen van onze lieve vader, schoonvader, grootvader en overgrootvader Hendrik Burgerhoff weduwnaar van Adriana van As 3 maart 1917 f20 augustus 2006 Vlissingen: Jan van der Velde Gees van der Velde-Meedendorp Arnemuiden: Els Siereveld-van der Velde Ko Siereveld Goes: Rinus Burgerhoff Marloes Esseling Vlissingen: Wim Burgerhoff Klein- en achterkleinkinderen Correspondentieadres: E.A. Siereveld-van der Velde Prinsens Margrietstraat 14 4541 GH Arnemuiden Er is gelegenheid tot condoleren en om afscheid van hem te nemen op donderdag 24 augustus van 10.45 tot 11.15 uur in het uitvaartcentrum 'Overtoom Groen' aan de van Dishoeckstraat 620 te Vlissingen. Vertrek vanuit het uitvaartcentrum om 11.20 uur. Aansluitend zal om 12.00 uur de crematieplechtig heid plaatshebben in het crematorium 'Middelburg' aan de Westelijke Oude Havendijk 3 te Middelburg. Tevens is er gelegenheid tot samenzijn na afloop van de plechtigheid in de ontvangkamer van het cremato rium. Wij willen het verzorgend personeel van verpleeghuis ter Reede: Carin, Ljiljana, Ellen, Eyob en Inelce bedanken vóór hun liefdevolle verzorging de afgelopen jaren. uitvaartverzorging de Groot-de Kam inform atiecentrüm begrafenissen en crematies gratis informatiepakket tel. 0118 -612868 ■Veersewcg 36,4332 13(3 Middelburg www.degrooldekum.nl Mogelijkheid lol opbaren in Middelburg, Vlissingen en Veere. Begrafenis- en Crematieverzorjdno OVERTOOM-GROEN Kantoor en rouwcentrum: Van Dishoeckstraat 620 4382 XW Vlissingen Telefoon: 0118-413417 Afwezig op vrijdag 25 en maandag 28 augustus. Er is dan geen inloopspreekuur. Wel apotheek Tevens vakantie van 8 t/m 15 september. Wie er waarneemt verneemt u via de assistente op telefoon 0113-612327. spoed 0113-613600 G. A. C. Aarnoutse, Nieuwdorp Heeft u een idee om de zelfredzaamheid van ouderen te vergroten? Kijk dan op; .zorg-voor-een-goedldee.nl Compleet Op Mënsenlinq.nl vindt u èën compleet overzicht van alle overlijdensberichten uit uw regio. Op eenvoudige wijze vindt u de gezochte overlijdensadvertentie en kunt u deze bekijken. Ervaar het levensverhaal van de overledene. Interactief U kunt op de site het condoleance bericht lezen en een bericht achterlaten, waarin u uw medelevèn: betuigt. Bovendien kunt u via de site direct een deelnemingskaart of rouwboeket versturen. Een kleine moeite en toch vaak een grote troost. Informatief Op Mensenlinq.nl vindt-u veel onderwerpen die direct of indirect te maken hebben met overlijden. Alle adressen op het gebied van uitvaart en afscheid worden op de site vermeld. Een initiatief van Provinciale Zeeuwse Courant depressief. In Nederland hebben zo'n 150.000 mensen een mamsch-depressieve stoornis. Een ernstige ziekte waarbij stemmingswisselingen kunnen leiden tot oncontroleerbaar, irreèel denken en gedrag. Dat gebeurt in de depressieve en in de manische fase. De ziekte gooit het ieven van de patiënt flink overhoop en grijpt ook diep in bi) de naaste omgeving. Voor patiënt en betrokkenen is het zwaar om met deze stoornis om te gaan. Gelukkig vinden veel patiënten baat bij medicijnen, therapie en lotgenotencontact. Het maakt hun leven stabieler. Hoewel de meeste patiënten de rest van hun leven last houden van deze stoornis, kunnen ze leren zich te wapenen tegen verslechtering. De Vereniging voor Manisch Depressieven en Betrokkenen (VMDB) is hierbij een bondgenoot voor zowel patiënten als direct betrokkenen. Dat zijn samen zo'n 1 miljoen mensen. Bijna iedere Nederlander heeft dan ook op de een of andere manier met manische-depressiviteit te maken. Vraag met de bon gratis informatie aan of word lid. Bellen, faxen of e-mailen kan ook. Lotgenoten-telefoon 0900 - 202 53 77 (10 cpm) (alle dagen 9.00 tot 21.00 uur) Landelijke bijeenkomsten Regionale contactgroepen Informatie via kwartaalblad, website en publicaties VMDB Postbus 24076 3502 MB Utrecht T (030) 280 30 30 F (030) 280 28 80 E vmdb@nsmd.nl JA, IK WAPENEN MIJ TEGEN DE MANISCH-DEPRESSIEVE STOORNIS Ik word lid voor 20,- per jaar. Stuur mij informats en een acceptgiro voor mijn betaling. (leden ontvangen 4 x per jaar het kwartaalblad FLUSmté en uitnodigingen voor vijf landelijke bijeenkomsten; om deelname aan regionale contactgroepen ismogeP Stuur mij eerst meer gratis informatie. Naam:ÜM_QV 0900 - 202 53 77 lotgenotenlijn nocpmi E-mail: (A.U.B invullen en aankruisen wat van toepassing is.) Knip de bon uit en stuur deze in een envelop naar VMDB, Antwoordnummer 52034, 3502 VB Utrecht. Postzegel hoeft niet.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2006 | | pagina 14