T PZC 1 Zeeuws Vlaanderen mi God lieeft je gedragen op Zijn zachte hand over de heuvels van verdriet naar het dal van stille vreugde Hij heeft je willen brengen tot de Bron Springlevend! Verdrietig delen wij u mee, dat na een zwangerschap van 22 weken levenloos ter wereld kwam onze dier bare zoon Dirk Marinus Knook Diederick Diederick is op maandag 10 juli in stilte begraven op de begraafplaats te Kloetinge. Hij zal voorgoed in onze harten blijven voortleven. Marlijn en Charlotte Knook H ernst raat 26 4481 BM Kloetinge dinsdag 11 juli 2006 Zoals een vogel op zijn eerste vlucht de wijdte van de lucht al kent maar niet de plek van landen Zo wisten wij. Door de poort van de dood is gegaan onze lieve zorg zame man, vader en zoon en onze lieve broer, zwager en oom André Peter Dirk van Trigt 21-10-1954 08-07-2006 Agneta van Trigt- van Roon Willemijn en Redgy Maarten Matthijs Roeland Maarten van Trigt Conny en Arwie Oosthoek- van Trigt Kerstin en Jan van der Linden- van Roon Neven en nichten 't Speelhof 6, 8200 St. Michiels (Brugge) De afscheidsbijeenkomst waarin we André willen herdenken zal worden gehouden op vrijdag 14 juli om 14.00 uur aan de Moerkerkse Steenweg 77,8310 St. Kruis. (Brugge) Aansluitend is er gelegenheid de familie te condole ren. Degene die geen kaart ontvangen heeft gelieve deze advertentie als zodanig te zien. We are the Dead We lived, felt dawn, saw sunset glow Loved and were loved, and now we lie In Flanders Fields (Uit: 'In Flanders Fields'. John McCrae) Met grote verslagenheid vernamen wij dat André van Trigt op 8 juli 2006 is overleden. André was secretaris van de Euregio Scheldemond. In die hoedanigheid gaf hij tevens leiding aan ons secretariaat. Wij hebben André leren kennen als een zeer gedre ven en betrokken mens. Hij verrichtte altijd met veel inzet zijn werkzaamheden voor de Euregio en kop pelde dat aan een grote belangstelling voor ons als medewerkers. Onze samenwerking was er een van vriendschappelijke collegialiteit. Zijn overlijden is daardoor een extra zwaar verlies. Wij zullen ons zijn humor, zijn soms wat onortho doxe optreden, zijn creativiteit om tot oplossingen te komen en de steun die hij ons altijd bood, steeds blijven herinneren. Wij wensen zijn vrouw Agneta, zijn kinderen en familie veel sterkte bij het verwerken van dit verlies. Leen Ervinck Kaatje Gevaert Bram de Kort Iris Lafaut Els Piqueur Heidi Tency Miguel Verstringe Hans de Jonge De Scheldemondraad en de stuurgroep Interreg III van de Euregio Scheldemond vernamen tot hun ont steltenis dat de heer André van Trigt secretaris van de Euregio Scheldemond, op 8 juli 2006 na een langdurig ziekbed is overleden. De heer Van Trigt gaf in zijn functie van secretaris leiding aan het secretariaat van de Euregio Schelde mond in Gent. Zijn functioneren kenmerkte zich door een grote betrokkenheid bij de ontwikkeling van de regio, waarbij hij steeds de mogelijkheden die Europese structuurfondsen daarbij boden opti maal wist te benutten. Dankzij zijn inzet konden in de afgelopen jaren veel projecten binnen de regio succesvol worden afgerond. Wij zijn hem daarvoor zeer erkentelijk. Onze gedachten gaan uit naar zijn vrouw Agneta, zijn kinderen en familie. Wij wensen hen veel sterkte bij het verwerken van dit verlies. Namens de Scheldemondraad, P. Breyne, gouverneur van de provincie West-Vlaanderen, fungerend voorzitter Namens de Stuurgroep Interreg III Euregio Scheldemond, J. Suurmond, gedeputeerde van de provincie Zeeland, fungerend voorzitter Met leedwezen hebben wij kennis genomen van het overlijden van de heer André P.D. van Trigt senior beleidsmedewerker bij directie Welzijn, Economie en Bestuur en vanuit deze functie werkzaam als Algemeen Secretaris bij de Euregio Scheldemondraad te Gent Met waardering denken wij terug aan de wijze waarop hij vanaf 1 januari 1992 in dienst van de provincie Zeeland heeft gewerkt Onze deelneming gaat uit naar zijn vrouw, kinderen en overige familieleden. Gedeputeerde Staten van Zeeland, drs. W.T. van Gelder, voorzitter drs. C.J. Colijn, waarnemend secretaris Middelburg, 10 juli 2006 Met droefheid en verslagenheid hebben wij kennis genomen van het overlijden van André van Trigt senior beleidsmedewerker bij directie Welzijn, Economie en Bestuur en vanuit deze functie werkzaam als Algemeen Secretaris bij de Euregio Scheldemondraad te Gent André was voor ons een enthousiaste en gemotiveerde collega, die al zijn kwaliteiten aanwendde om de taken waarvoor hij zich gesteld zag tot een goed eindresultaat te brengen. Dit deed hij op een hem kenmerkende en markante wijze met een bijbehorend gevoel voor humor. Wij zullen hem als collega missen waarbij wij ons gelijktijdig realiseren dat het gemis voor zijn vrouw en kinderen vele malen intenser is. Wij wensen zijn vrouw, kinderen en overige familieleden heel veel sterkte toe. Directie en medewerkers van directie Welzijn, Economie en Bestuur Middelburg, 10 juli 2006 Diepbedroefd, maar dankbaar voor dit te korte le ven, hebben wij, na 5 lange jaren stijd tegen een zeer agressieve kanker, afscheid moeten nemen en terug moeten geven aan onze Schepper, mijn zeer beminde vrouw en mijn zeer toegewijde, zorgzame moeder. Pieternella Willemina de Kan echtgenote en moeder van Leo de Voogd sr. en Leo de Voogd jr. *24 juli 1952 1 19 juli 2006 De rouwdienst zal worden gehouden in de kerk van de Exodusgemeente aan de Dorpsweg te Sommels- dijk op vrijdag 14 juli om 13.00 uur. Daarna zal de begrafenis plaatsvinden op de Algeme ne Begraafplaats van Middelharnis aan de Rotten- burgseweg. Voorafgaand aan de begrafenis is er een condoleance op donderdagavond van 19.00 uur tot 20.30 uur in de zaal van het rouwcentrum "Media Vita" aan de Westelijke Achterweg 3 te Middelharnis. Tevens is er na de begrafenisplechtigheid nog gele genheid om te condoleren in bovengenoemd rouw centrum. "Els hield heel erg van bloemen." Zondagmorgen is na een zwaar lijden overleden onze schoonzuster en tante Els de Kan echtgenote van Leo de Voogd Mien en Piet de Visser Ina en Jan Dobbelaar Gerard en Karin de Voogd Aarnoud en Gina de Voogd Laura en Wim Huijssoon Adrie en Anneke t de Voogd Nel en Gunther van Leerdam Nichten en neven Nw en St Joosland, 9 juli 2006 Met droefheid hebben wij kennisgenomen van het overlijden van onze neef Lou Moelker in de leeftijd van 59 jaar. Onze gedachten zijn bij Joke en de kinderen. Ooms en tantes Smallegange Neven en nichten Correspondentieadres: Trambaan 16, 3299 BN Maasdam Heinkenszand, 9 juli 2006 Buiten schuld opdrachtgever pas heden geplaatst Met leedwezen hebben wij kennisgenomen van het overlijden van ons gewaardeerde lid Piet Pleune Onze gedachten gaan uit naar zijn nabestaanden. SV Serooskerke Opgewekt en zorgzaam, nimmer klagend, altijd stil dragend. Moedig ging je door, steeds weer. Tot op het laatste moment, Het wilde niet meer Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat zij voor ons heeft betekend, delen wij u mede dat van ons is heen gegaan mijn lieve vrouw, moeder, schoonmoeder, oma en overgrootoma Anna Maria Heeren-Blok Rie t Koudekerke 8 juli 2006 J.C.J. Heeren Karei en Marian Heeren Monique en An>id Edwin en Leentje Jeremy Lia Heeren Chris Jessica Mieke en Frans van Laarhoven Ricardo Manuel Erik Heeren en Karin Francke Lynn Vincent Banckertplein 3 4335 HA Middelburg Gelegenheid tot afscheid nemen op donderdag 13 juli om 15.30 uur in de aula van het crematorium aan de Westelijke Oude Havendijk 3 te Middelburg. Aansluitend willen wij haar gedenken, waarna de crematie zal plaatsvinden. Na afloop is er gelegenheid de familie te condoleren. Zij die geen rouwbrief hebben ontvangen gelieven deze advertentie als zodanig te beschouwen. Middelburg 16 november 1932 Middelburg: Middelburg: Oost-Souburg: Middelburg: Middelburg: Middelburg: Zoutelande: Op zondag 9 juli is van ons heengegaan onze lieve zwager K.H. Brand Dat hij ruste in vrede. C.Boone t E. Boone-Joziasse A. Boone D. Boone-Joziasse C.A. Joziasse t J. Dekker J. Dekker-Joziasse Met droefheid geven wij kennis, dat uit onze vriendenkring is overleden de heer Kees Brand Wij wensen Corrie, kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe. Arnemuiden: Lein en Neeltje Dieleman-Wrsse Middelburg: BetsTheune-Houterman Heden ontvingen we bericht van het overlijden van onze clubvriend Kees Brand Na ruim 47 jaar te zijn aangesloten bij onze vereni ging is hij begonnen aan zijn laatste vlucht. Leden en bestuur Postduivenvereniging De Telegraaf Middelburg Met droefheid hebben wij kennisgenomen van het overlijden van onze biljartvriend Kees Brand Wij wensen Corry en familie veel sterkte toe met dit grote verlies. Stichting Welzijn Ouderen Veere afd. Oostkapelle Liefde gaat vooraf aan Le\>en en strekt voorbij de Dood Heel verdrietig, maar dankbaar voor alles wat zij voor ons heeft betekend, hebben we vol goede herinnerin gen thuis afscheid genomen van mijn lieve vrouw, onze lieve moeder en oma Maatje Maljaars-Corré echtgenote van Willem Maljaars Aagtekerke, 's-Heer Arendskerke, 5-12-1930 10-7-2006 's-Heer Arendskerke: Willem Maljaars Fijnaart: Suzanne de Wit-Maljaars Piet de Wit Zevenbergen: Carla Waldekker-Maljaars Flits Waldekker Roeland en Joyce Erik Amsterdam: Wilma Maljaars Ron Meulensteen Pim Emma Arendstraat 14458 AN 's-Heer Arendskerke De afscheidsdienst wordt gehouden donderdag 13 juli om 11.00 uur in de 'Petruskerk' aan de Torenring te 's-Heer Arendskerke. Aansluitend zal om plm. 12.00 uur de begrafenis plaatsvinden op de Algemene Begraafplaats te Einde- wege. Na de begrafenis kunt u de familie condoleren in het 'Heer Arendhuis', Torenring 46 te 's-Heer Arendskerke. Met droefheid geven wij u kennis dat na een kortston dige ziekte is overleden onze geliefde zus, schoonzus en tante Maatje Maljaars-Corré in de leeftijd van 75 jaar. Wij wensen Willem en de (klein)kinderen veel sterkte toe met dit verlies. Aagtekerke: A.C. Corré-Hugense Domburg: Kr. Corré Domburg: A. Corré L. Corré-Dekker Grijpskerke: C.J. Francke-Corré Teteringen: J. Hollebrandse-Corré J. Hollebrandse Neven en nichten 10 juli 2006 Met droefheid namen wij kennis van het overlijden van onze geliefde scoonzuster en tante Maatje Maljaars-Corré in de leeftijd van 75 jaar. Domburg: J. Corré-Maljaars J. Corré 's Gravenpolder: E. Maljaars-Overdulve Oostkapelle: Ch. Maljaars A.H. Maljaars-Kleinveld neven en nichten 10 juli 2006 Het is mijn tijd om te gaan mijn taak is hier voorbij Vlissingen, 18 maart 1931 Denk met vreugde terug aan mij blijf niet om mij treuren mijn leven was mooi, vol kleuren Draag mij mee op een plaatsje apart Intens bedroefd om zijn afscheid, maar oprecht dankbaar voor alles wat hij tijdens zijn leven voor ons gedaan en betekend heeft, delen wij u mee dat van ons is heengegaan mijn man, onze pa en opa Jo Nieuwland (Johan Adriaan) t West-Souburg, 9 juli 2006 Netty Nieuwland-Dingemanse Annemieke en Lucas Marijke Peter en Manuela Kimberly, Amber, Damien, Timo, Storm Jacco en Yvonne Laura, Evert José en Hans Daphne,'Martijn, Jeroen Susan Davlna Frank Myrthe en Niels Celine 4386 AB West-Souburg, Marnixplein 36 Jo is thuis, waar u welkom bent om afscheid te nemen. De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op vrijdag 14 juli om 12.00 uur in de aula van het crematorium aan de Westelijke Oude Haven- dijk 3 te Middelburg. Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condo leren in de ontvangkamer van het crematorium. Verdrietig om het gemis, maar dankbaar voor alle goede herinneringen nemen wij afscheid van onze lieve zwager, oom en vooral onze vriend Jo Nieuwland Leny en Sytze Adema Marion Adema en Torn Calon Sytze Astrid en Gerben Adema Sjoerd.Leonie en Hieke Helen Kamermans Gina en Angel Na een kortstondige ziekte is rustig ingeslapen m» lieve vader Balthasar Kroon Bart sinds 17 juli 1986 weduwnaar van Pieter Dina Strobos in de leeftijd van 77 jaar. Met dank aan de medewerkt st Iers van zorgcentrum Ter Reedeafd. Noord voor de liefdevolle venoi- ging die hij daar kreeg. KoKrog 9 juli 2006 Correspondentieadres: Irislaan 40a, 4382 TP Vlissingen Er is gelegenheid tot afscheid nemen op 13 juli van 13.30 lot 14.00 uur in het uitvaarten trum Monuta "de Voorzorg", Industrieweg 20 Vlissingen. Aansluitend zal om 14.30 uur de begrafenis plaats hebben op de algemene begraafplaats te Oost-Sou. burg. Na de begrafenis is er gelegenheid tot condolerend eerdergenoemd uitvaartcentrum. Met droefheid heb ik afscheid genomen van broer Bart Middelburg, 9 juli 2006 '.Krce Herinner mij zoals ik was in mijn goede dagen. Na een lange periode van ziekte is zacht en kalmvs mij heengegaan mijn lieve man Franciscus Moens Frans echtgenoot van Margaretha Maria Moens-Stuyt Terneuzen, 12 juni 1927 t Terneuzen, 9 juli 2006 Terneuzen: Gre Moens-Stuyt Breitnerstraat 52,4532 GW Terneuzen De uitvaartdienst wordt gehouden op donderdag Ij juli om 14.00 uur in de Emmaüsparochiekerk, AH» dingk Thijmstraat te Terneuzen, gevolgd door dt begrafenis op de Zuiderbegraafplaats aldaar. Na afloop van de begrafenis is er gelegenheid lol condoleren in restaurant 'het Vijverhof". Frederü van Eedenstraat 2 te Terneuzen. Wilt u. indien u geen kennisgeving heeft ontvangg deze aankondiging als zodanig beschouwen. Verlaten wie zij lieflieé om te gaan naar wie zij lief fa Bedroefd, maar dankbaar voor alle liefde, bijzonder: zorg en toewijding tlie wij van haar mochten ontvta- gen, geven wij met verslagenheid kennis dat voorat veel te vroeg en geheel onverwacht is heengegaz onze lieve moeder, schoonmoeder, grootmoeder er overgrootmoeder Jannetje Nagtegaal-de Rijke sinds 27 oktober 2000 weduwe van Marinus Hendrik Nagtegaal 20 juni 1926 t 8 juli 2006 Vlissingen: Henk Nagtegaal Gerda Nagtegaal-van Vliet Henny en Yvette Quincy Joey Randy Johnny en Liesbeth Vlissingen: Joop Nagtegaal Joost Gijs Oost-Souburg: Rinus Nagtegaal Wilma Nagtegaal-van Damme Lex Ilse Correspondentieadres: J.M. Nagtegaal Boulevard de Ruyter 116 4381 KC Vlissingen De afscheidsdienst zal worden gehouden op woer; dag 12 juli om 10.45 uur in uitvaartcentrum Ovc toom-Groen aan de Van Dishoeckstraat 620 teVfc- singen. Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinds op de Algemene Begraafplaats te Vlissingen. Gelegenheid tot condoleren is na afloop van de 'k grafenis in het uitvaartcentrum. Zij die geen kaart hebben ontvangen, gelievende- advertentie als zodanig te beschouwen. Wij zijn verdrietig om het overlijden van onze oma Nagtegaal Geen moeite was haar teveel om te zorgen dat niets tekort kwam. Henny en Yvette Quincy Joey Randy Johnny en Liesbeth Joost Gijs Lex Ilse Vlissingen. 8 juli 2006 Voor het vervolg van de familieberichten zie ook pagina 14 Voor een zorgzame begeleiding in geheel Zeeuws Vlaanderen Uitvaartdienstverlening Maaktoeel uit van Uitvaartverzorging 'De Bevelanoen' Hoofdkantoor: Geldeloozepad 20,4463 aj Goes (0113): 3114 44

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2006 | | pagina 8