Buurtnieuws op de buis Steeds meer advertenties via sms PZC itïïro2™™-20®""' Die kraak in vinyl hoort er nu eenmaal bij 15 PZC dinsdag 11 juli 2006 bezoektijden jlêüand Ziekenhuis Walcheren Koudekerkseweg 88, 4382 EE Vlissingen fiSpw™*SmMO uur- afd Psychiatrie dag. 19.00-20.00 uur ioe.za en zo 14.00-16.30 uur aid IOCCU en Stroke Unit CVA dag. 1500-16.00 en 19.00-20.00 uur Oosterscheldeziekenhuis •sGravenpolderseweg 114, 4462 RA Goes, tel. (0113) 234000 Afd D M,S,T en Hartbewaking: 13 00-13 45 en 18.30-19.45 uur; Afd A'B 14.30-19 30 uur; Aid C; 11.00-20.00 uur; Afd F: 14.00-20.00 uur. Aid H-11.00-11-30.14.00-14.30 en 19 00-19.30 uur; Afd. L 14.00-15.00 en 18.30-20.00 uur. Lindenhof revalidatie 'sGravenpolderseweg 114, 4462 RA Goes. tel. (0113) 236236 mat/m vrij: 14.00-21.00 uur zat en zon: 12.00-21.00 uur Emergis Oostmolenweg 101 4481 PM Kloetinge, tel. 10113) 267000 woe, zat en zon: 14.00-21.00 uur ma,di, doen vrij; 18.30-21.00 uur Zeeuws-Vlaanderen Locatie de Honte Wielingenlaan 2 4535PATerneuzen, iel. (0115) 688000 Aid. A1, A2, B1, B2, C1 dag. 14.30-16.00 en 18.30-20.00 uur Obstetne en Gynaecologie van 14.30-15.15 en 19.00-20.00 uur; afd. Psychiatrie ma, di, do en vrij l8.00-20.00uur, woe, weekeinde. feestdagen 14.00-16.30 uur en 18 00-20.00 uur; afd. IC/CCU dag 14.3015.15 en 19.00-20.00 uur. Kinderafd. 14.00-19.00 uur Locatie Antonius Pastoor van Genklaan 6 4501 AJ Oostburg, tel. (0117) 459000 afd 2:14,30-16.00 /18.30-20.00 uur; afd.4:09.00-21.00 uur. Goeree-Overflakkee Ziekenhuis Dirksland Stationsweg 22 3247 BW Dirksland, tel.(0187)607300 dag. 16.00-17.00 en 17.45-19.30 u idem tot 20.00 uur Bergen op Zoom Ziekenhuis Lievensberg Boerhaaveplein 1 4624 VT Bergen op Zoom, tel.(0164)278000 14.30-15.15 en 18.30-20.00 uur i zo 14.30-16.00 en 18.30-20.00 GGZ Westelijk Noord-Brabant Hoofdlaan 8 4661 AA Halsteren. tel.(0164)289100 woensdag, zaterdag en zondag 13.00-17.00 uur Rotterdam Erasmus MC (Dijkzigt) iDr.Molewaterplein 40 3015 GD Rotterdam, tel. (010) 4639222 (voor inlichtingen bezoektij den van alle afdelingen) Erasmus MC Sophia Di Molewaterplein 60 3015 GJ Rotterdam, lel. (010) 4636363 Bezoektijden ouders: 07.00-12.00 uur Bezoektijden iedereen: 14.00-20.00 uur; Afd. Verloskunde: dag. 11.00-12.00 en 18.00-20.00 uur Voor partner/echtgenoot: 09.00-12.00 en 15.00-21.00 uur. Erasmus MC Daniël den Hoed Gioene Hilledijk 301 3075 EA Rotterdam, tel.(010)4391911 dag. 16.00-20.00 uur. Algemeen Ziekenhuis Sint Jan Brugge Ruddershovelaan 10 tel. (0032) 50 452111 dag 14.00-20.00 uur (muv IC en hart bewaking) Algemeen Ziekenhuis Sint Lucas Brugge Sint Lucaslaan 29 lel. (0032) 50 369111 dag 14.00-20.00 uur (muv IC en hart bewaking) Universitair Ziekenhuis Gent De Pintelaan 185 tel.(0032)9 2402111 dag, 14.30-20.00 uur Universitair Ziekenhuis Antwerpen Wilrijkstraat 10 tel.(0032)3 8213000 Alg. bezoekuren: werkdagen 16 00-20.00 uur. weekeinde en feest dagen 14.00-20.00 uur Afd BI (cardiologie) dag.16.00-17.30 en 18.30-20.00 uur. Afd. IC dag. 14 00-14.30 en 19.00-19.30 uur De Provinciale Zeeuwse Courant -waarin opgenomen de Middelburg- sche, Vlissingsche.Goesche en Bres- kensche Courant, Vrije Stemmen en de Zierikzeesche Nieuwsbode - is een onafhankelijk dagblad, dat zich met bindt aan levensbeschouwelijke en politieke opvattingen, stromin gen of partijen. bronvermelding De redactie van de Provinciale Zeeuwse Courant maakt- naast de eigen nieuwsgaring gebruik van de volgende bron nen: Geassocieerde Pers Diensten IGPD), Algemeen Nederlands Persbureau (ANP), Bridge, Deutsche Presse Agentur DPA, Agence France Presse (AFP), Reu ters (RTR), Belga en European Press-Photo Agency (EPA). beeldrecht De publicatierechten van werken van beeldende kunstenaars aange- oten bij een CISAC-organisatie zijn geregeld met Beeldrecht te Amstel- door Inge Heuff Elke woensdag en donderdag om half zes kunnen de bewoners van Rotter dam Noord hun televisie afstemmen op kanaal 67. Dan presenteert Cineac Noord het buurtnieuws volgens de al oude Cineacmethode: elke keer worden de nieuwste onderwerpen het eerst ge presenteerd en verdwijnen de oudste items van het scherm, 's Avonds wordt het programma herhaald. Cineac Noord bestaat sinds 1999 en was eigenlijk onmiddellijk een succes. Met twee parttime krachten en ruim twintig vrijwilligers wordt wekelijks een tv-pro- gramma samengesteld over de wijk. De opening van een nieuwe winkel, activi teiten op een basisschool, het tijdelijk sluiten van een fietstunnel, de onthul ling van een beeld, (muziek)festivals, het kan groot en klein nieuws zijn maar Cineac Noord staat erbij. „We houden niet van sensatie", zegt Wim Nottroth. „We gaan dus geen moord of overval verslaan en slachtoffers filmen. Maar we kijken bijvoorbeeld wel na enige tijd of de moordenaar of overvaller is aange houden en hoe het onderzoek verloopt." Nottroth is een van de twee parttimers die in 1999 met Cineac Noord begon nen. Cineac Noord was de eerste wijk- editie van Cineac TV dat in januari 1999 begon met uitzenden. Tegenwoor dig hebben ook Delfshaven, Charlois en Feyenoord hun eigen straattelevisie. Nottroth is inmiddels directeur-hoofdre dacteur van de centrale organisatie. „Ci neac TV is ontstaan na de ontwikkeling van nieuwe digitale televisietechniek die relatief goedkoop is, van een goede kwaliteit en redelijk eenvoudig te bedie nen omdat de computer veel werk over neemt. We werken met vi'ijwilligers van wie een deel langdurig werkloos is. Zij leren uitzendingen maken en krijgen op deze manier weer structuur in hun le ven. Een enkeling weet zelfs door te stromen naar een reguliere baan in de media." Concurrentie Cineac TV zendt twee uur per dag uit op kanaal 67 van het doorgeefkanaal Rotterdam TV en is volledig gericht op de multiculturele berichtgeving over Rotterdam, door Rotterdammers en voor Rotterdammers. De uitzendingen- vormen volgens Nottroth geen concur rentie voor TV Rijnmond dat een veel breder werkgebied heeft en juist het Wim Nottroth van Cineac Noord: „We houden niet van sensatie." kleine nieuws laat liggen. „Met Cineac Noord hebben we inmiddels zo'n 2300 onderwerpen gefilmd. Ik denk dat we TV Rijnmond tien keer gezien hebben", zegt de voormalige eindredacteur. Het werkgebied van Cineac Noord is de gelijknamige deelgemeente. De startsub sidie kwam vanuit de deelgemeente maar omdat Noord door de Europese Unie als een achterstandswijk werd be schouwd, kon Cineac Noord vijf jaar lang een beroep doen op Europese subsi dies. Nu betaalt de deelgemeente weer maar het televisiestation is bezig co-fi- nanciers te vinden. „Veel wijken komen eigenlijk alleen negatief in de krant of op de tv", weet Nottroth. „Wij brengen vooral ook positief nieuws. Zo hadden we laatst een jongen die een portefeuil le met' vierhonderd euro en bankpasjes had gevonden. Die heeft hij bij de eige naar terugbezorgd. Dat vinden wij leuk nieuws om te presenteren." Aan nieuws geen gebrek. Behalve met de gebruikelijke persberichten werken de programmamakers vooral ook van uit de eigen ervaringen. „Onze vrijwilli gers wonen in de wijk waar de program ma's over gaan, sommigen werken er ook. Die zitten zo dicht op het nieuws dat we er vrijwel altijd bij zijn." Internet Reacties van de kijkers blijken vooral uit de dvd-aanvragen van mensen die een programma gemist hebben. „En door internet. Via www.cineac- noord.tv zijn onze uitzendingen te downloaden. Wij kunnen zien hoe vaak dat gebeurt." foto Marijke Folkertsma Topper is een uitzending waarbij Not troth het aan de stok kreeg met de poli tie. Dat filmpje is ruim 53 duizend keer aangeklikt. „Dat was na de moord op Theo van Gogh. Kunstenaar Chris Rip ken had op de muur van zijn atelier de tekst Gij zult niet doden geschreven en wij stonden dat te filmen. De politie vond dat we daarmee moesten stoppen en dat de tekst verwijderd moest wor den. Dat escaleerde en ik werd opge pakt. Binnen 48 uur had ik de pers uit alle delen van de wereld aan de telefoon die wilde weten wat er gebeurd was en waarom Nederland zo verkrampt rea geerde." Vorig jaar werd Cineac Noord door de landelijke organisatie van lokale omroe pen Olon uitgeroepen tot het beste mul ticulturele programma. Eerder al won de televisiezender de European City Award voor een videoclip over school kinderen en daklozen. ondernemend zeeland door Jeffrey Kutterink VLISSINGEN - Adverteren via sms neemt toe; de irritatie over het ongevraagd berichten stu ren ook. Het Vlissingse Epoint- ment heeft een manier bedacht waarbij bedrijven toch kunnen adverteren via de mobiele tele foon, zonder mensen tegen hun wil te bestoken. Sommige krijgen er rsi van in hun duim: het versturen van een short message service (sms). Het is een van de meest gebruikte in detail manieren om berichtjes te stu ren. Er zijn steeds meer diensten die 'iets met sms' doen. Epointment heeft een maand geleden onder dezelfde naam een online-agen da geïntroduceerd. Inmiddels zijn er 226 geregistreerde gebrui kers. De idee voor 'smsvertising' hangt samen met de online-agen da. Want sms-diensten zijn bij lange na niet gratis. „Vaak onbe wust - want het wordt verre kend met het beltegoed - beta len mensen veel geld voor de be richten die ze van sms-diensten krijgen", zegt Ivo Jansch van Epointment. „We zien ook dat het bedrijfsleven graag via sms wil adverteren. Maar mensen willen geen ongewenste reclame ontvangen. Een commerciële sms ervaren ze als hinderlijk." De ogenschijnlijke tegenstelling combineert Epointment in de dienst 'smsvertising'. Jansch: „Het idee is eenvoudig: we laten bedrijven adverteren via sms'jes waar mensen zelf om hebben ge vraagd. Ze ontvangen die berich ten gratis en bedrijven kunnen er hun commerciële boodschap in kwijt. Zonder dat die beschik ken over telefoonnummers of persoonsgegevens, waardoor ze ongevraagd berichten kunnen rondsturen." Epointment biedt daarvoor ver schillende mogelijkheden. „Een voetbalvereniging kan fans per tekstbericht op de hoogte hou den van de uitslagen, zonder dat de liefhebbers daarvoor hoeven te betalen. Want aan het eind van het tekstbericht volgt een commerciële boodschap." Adverteerders geven aan Epoint ment door welke tekst in een sms moet komen te staan. Epointment koppelt adverteer ders niet rechtstreeks aan een sms-dienst. Alle diensten ma ken gebruik van een pool van ad verteerders. Epointment voert deze week een gesprek met een Zeeuwse recrea tie-ondernemer ('de naam kan ik nog niet noemen'). Jansch: „Vakantiegangers die dat willen, kunnen per sms gra tis op de hoogte worden gehou den van bijvoorbeeld activitei ten op het park." Jansch somt de voordelen op: mensen betalen niets en krijgen wel de informatie die ze willen. Adverteerders kunnen wel via sms adverteren, maar beschik ken niet over telefoonnummers. Op die manier wil Epointment de 'drempel om te adverteren via sms' weghalen. „We geloven niet in spam", be nadrukt Jansch. „Wel in 'fair play'. Als, ondanks zorgvuldige controle, een aanbieder toch on gevraagde berichten verstuurt, kunnen wij de berichten blokke ren. Bovendien kunnen consu menten dat zelf ook via internet aangeven. De eindgebruiker blijft baas over zijn telefoon." Meer informatie via: www.sms vertising.eu Koninklijke Prins Dingemanse uit Yerseke verkoopt voortaan ook mos selen uit de Spaanse provincie Galicië. De gepatenteerde waterdichte verpak king, een uitvinding van Prins Dinge manse, maakt het mogelijk om mosse len van ver te halen. Zo levert het be drijf Canadese en Noorse mosselen. De Spaanse mosselen worden in hangcul- tuur gekweekt. Het is een ander ras dan Noord-Europa gewend is, namelijk niet de Mytilus edulis maar de Mytilus gal- loprovincialis, aldus Prins Dingeman se. Het voedsel voor deze mosselen, aangevoerd door de stromen vanuit de Atlantische Oceaan zorgt voor 'een warmrode kleur' en een 'pittig zilte smaak' Coppejans Partners in Goes, financieel adviseur voor het Midden- en Kleinbedrijf in Zuidwest-Nederland, richt zich voortaan ook op hypotheken voor particuliere huizenkopers. Spe ciaal daarvoor opent het bedrijf een kan toor aan de M,A, de Ruyterlaan in Goes. Het kantoor aan de Piet Heinstraat blijft open. Het bedrijf neemt twee extra men sen in dienst. Tegelijkertijd introduceert de financieel adviseur 'my-hypotheek'; een formule waarbij de onderneming een vaste vergoeding voor haar dien sten rekent. My-hypotheek keert een deel van de provisies die banken en ver zekeraars uitkeren uit aan de huizenko pers, aldus Coppejans Partners. Installatiebedrijf Synto uit Goes heeft zijn dienstenpakket uitgebreid met een afdeling beveiligingstechniek (brand- en inbraakbeveiliging en came rabewaking). De Synto groep is ont staan uit de samenvoeging van Installa tiebedrijf Goes en Boone Melse in Middelburg. Het bedrijf, waar zestig mensen werken, haalt een omzet van circa zes miljoen euro per jaar. Het werk gebied is Zuidwest-Nederland (Zee land, West-Brabant en de Zuid-Holland se Eilanden). Isabelle Zwaan opent op 3 septem ber haar balletschool aan de Kenau Has selaarstraat in Vlissingen (aan de achter kant van de boulevard). Isabelle is afge studeerd als eerstegraads docente in klassieke en jazzdans aan de Dansacade- mie Brabant (nu Fontys Dansacademie) in Tilburg. Ze geeft ruim tien jaar les in Vlissingen. Beginners kunnen kennis maken met klassiek ballet, jazzstreet- dance en moderne dans, Gevorderden kunnen verder werken aan hun tech niek. Voor meer informatie; 0118- 551953. door Jeffrey Kutterink MIDDELBURG - Muziekwinkel De Waterput in Middelburg is niet meer. Maar de liefhebbers van vinyl kunnen voortaan te recht bij de opvolger; Spin - LP CD Speciaalzaak op het Dam plein. Eigenaar Bart Gabriëlse: „Ook jongeren tonen interesse voor vinyl." De 'nieuwe Waterput' is kleiner, maar door een andere indeling is de collectie groter, aldus eige naar Bart Gabriëlse. Behalve de reguliere verkoop van cd's en lp's is de winkel ge specialiseerd in oude pop (The Beatles), metal, Americana (on der meer country, singer-song- writer, folk en roots). Warmer Voor het kopen van vinyl be staat een schare trouwe fans, zegt Gabriëlse. „Wat je veel ziet is dat mensen, ook jongeren, oude muziek graag op lp willen hebben. Behalve dat ze de hoe zen mooier vinden dan die van cd's, vinden ze ook het geluid warmer. En die kraak? Die hoort erbij." Niet alleen ouderen kopen vi nyl. „Ik zie juist ook jongeren, waaronder dj's, die jazz- en soul- samples van lp's halen." Behalve cd's en platen van be kende artiesten, richt Spin zich ook op de in eigen beheer uit gegeven cd's van regionale bands. Ook kunnen mensen er kaartjes kopen voor regionale festivals en optredens, kunnen ze the- De rubriek Ondernemend Zeeland staat onder redactie van Jeffrey Kutterink. Vra gen, tips en mededelingen kunnen schriftelijk worden aangeboden aan de redactie van de PZC, postbus 18, 4460 AA Goes, fax: 0113-315669, e-mail: redactie@pzc.nl agenda I EVENEMENTEN AARDENBURG - St. Baafskerk, 20.00 uur: Orgelconcert Juli Peter Ledaine m.m.v. Anne-Sofie Verbraecken en Tim Breckpot. FILMS BERGEN OP ZOOM Cinem'actueel, Over the hedge (nl): 13.45 en 16.00 uur; Over the hedge (orig.): 18.30 en 21.15 uur; Zoop in India: 13.45, 16.00 en 18.30 uur; The Da Vinci Code: 20.45 uur; Aste- rix en de Vikingen: 1345 uur; The break-up: 16.00, 18.30 en 21.15 uur; Cars (nl): 13.45. 16.00 en 18.30 uur; Po seidon: 21.15 uur; HULST - Koning van Engeland, Just My Luck: 19.00 en 21.00 uur; Over de Hedge (orig.): 14.00, 16.00, 19.00 en 21.00 uur; The American Dreamz: 21.00 uur; X-Men 3: 19.00 uur; Poseidon: 21.00 uur; The Da Vinei Code: 20.00 uur; Over the Hedge (nl): 14.00 en 16.00 uur; Zoop in India: 13.30,16.00 en 19.00 uur; Shaggy Dog: 16.00 uur; Cars (nl): 13.30 en 16.00 uur; Asterix en de Vikingen: 14.00 uur; Ice Age 2 (nl): 13.30 en 16.00 uur; Syriana: 20.00 uur; MIDDELBURG - Schuttershof, The White Masai: 20.00 uur, OOSTBURG - Ledeltheater, Memoirs of a Geisha: 20.30 uur; VLISSINGEN - Cine City, Just my luck: 14.00, 16.15 en 19.15 uur; Midsummer dream: 14.00 uur; Over the hedge (orig.): 16.00, 19.00 en 21.45 uur; Over the hedge (nl): 13.45 en 16.15 uur; She's the man: 14.15,16.30 en 19.30 uur; The break-up: 19.15 en 21.45 uur; The Da Vinci Code: 16.00 en 21.00 uur; 16 Blocks: 22.00 uur; Cars (nl); 16.15 uur; Cars long.): 19.15 en 21.45 uur; Grote kleine muis, Cirkelientje: 14.00 uur; Uni ted 93: 19.00 en 21.30 uur; Zoop in In dia: 14.00,16.30 en 19.00 uur; The Dark: 22.00 uur; Poseidon: 22.00 uur; Yentle: 14.00 uur. TENTOONSTELLINGEN AARDENBURG - Galerichel, 13.00 - 18.00 uur: Beelden en keramiek; BRESKENS - St. Barbarakerk, 10.00 - 12.00 en 14.00 - 17.00 uur: Beelden van Omer Gielliet; Visserijmuseum, 10.00 -17.00 uur: Kwal len, foto's Carla Kestelo; BROUWERSHAVEN Sint Nicolaas- kerk, 13,30 en 16.30 uur: Beelden, Mar- jet Hendrix (t/m 9/9) Naald en draad (t/m 13/7); BURGH - Kerk, 13.30 -16.30 uur: Schil derijen en tekeningen Janus Nuiten (t/m 22/7); BURGH-HAAMSTEDE Burghse Schoole, 12.00 -17.00 uur: o.a. Kastelen op Schouwen-Duiveland en Vikingen en ringwalburgen; DOMBURG - Duingalerie. 12.00 - 21.00 uur: Kunst aan de kust, schilderijen en beelden o.a. Yolanda Philippen en Kees van Oostmalle (t/m24/9); Marie Tak-van Poortvliet museum, 13.00 - 17.00 uur: Het verborgen naakt (t/m 27/8); Galerie Pop, 9.00 - 17.30 uur: Werken van Collin van der Sluijs (t/rr>27/8); DREISCHOR - Museum Goemanszorg, 10.00 - 17.00 uur: Met naald en draad, en werken van plantaardig vormgeef ster Marion van der Veen; ELLEWOUTSDIJK - Het Fort. 10.00 - 17.00 uur Installaties van Nederlandse en Belgische kusntenaars geïnspireerd op de geschiedenis van het fort (t/m 1/10); GOES - Lunchcafé. 9.00 - 18.00 uur: In- ger Rees, foto's en zeefdrukken (t/m 31/7); GRIJPSKERKE - De Osseberg, 14.00 - 17.00 uur: Roeli Willekens, Uschi Rubin stein en Martha Woonink, schilderijen en tekeningen (t/m 29/7); HEINKENSZAND - Binnenuit, 9.30 - 17.30 uur: 'IJsland winter wonderland', foto's van Jan en Riet Elen-Noorduin (t/m 15/7); Meerkotsedijk (Heinkenszandsewg 42); Kunstproject van 10 Zeeuwse vrouwen in kader van 'Dijken van Wijven' (t/m 22/7); Schaapskooi, informatiecentrum, 13.00-16.00 uur: Julie v.d. Poest Cle ment, schilderijen en collages; HENGSTDIJK - H. Catharinakerk, 14.00 - 17.00 uur: Werk van kunstenaars uit de streek (t/m30/7); KAPELLE - Gemeentehuis. 9.00 -13.00 uur: Kunstwerken kunst cultuurroute Wemeldinge (14/7); MELISKERKE - Galerie World of silk, 12.00 - 17.30 uur: Metamorfose II, Schil derijen, keramiek, beelden en sieraden van o.a. Marita ter Hark en Kedo Ernè (t/m 17/8); MIDDELBURG - De Drukkerij, 9.00 - 18.00 uur: De Illustraties van de Kranten poes door Peter Pontiac; 'Het Heden daags Naakt op Walcheren', werk van Walcherse kunstenaars (t/m 19/7); 'Bij zondere dieren', Carolien Adriaanse; 'knutsel-de frutsel', boekpresentatie Francesca Vonk; Schatten uit het Zeeuws Archief (t/m 28/8); 'Zeeuwse Monumenten opengewerkt', tekenin gen Jan Egas (t/m 14/8); Kabinetten van de Vleeshal, 13.00 - 17.00 uur: 'Aurora', Annemiek de Beer, verstilde impressies van de natuur (t/m 10/9); Gallery Maritime, 12.00 - 17.00 uur: Werk van Nico Peeters en Frits Hoogstrate (t/m 29/7); De Vleeshal, 13.00 - 17 00 uur: Dylah Graham (papierknipkunst) Pier Stock holm (tekeningen) (t/m 10/9); Synagoge, 11.00 - 16.00 uur. Werk vah Uschi Rubinstein en Martha Woonink-Hofman (t/m 2/8); Zeeuws Archief, 9.00 - 17.00 uur Tops tukken uit de collectie, van perkamen ten aktes tot glasnegatieven; Zeeuwse Bibliotheek, 10.00 - 21.00 uur. Honderd jaar Verkade albums (t/ifi 12/8), Poëzieposters, Leendert Beije (t/m 25/8); OOSTKAPELLE - Terra Maris, 10.00 - 17.00 uur: Ontstaansgeschiedenis van het Zeeuwse land; OUWERKERK Watersnoodmuseum, 11.00 - 17.00 uur. De 16 dagen van de Commando's tijdens de watersnood ramp (t/m 14/8); PAAL - Atelier De Paaien, 13.00 - 18.00 uur; Antonio Plettenberg, diverse tech nieken (t/m30/7); RENESSE - Blikmuseum, 10.00 - 12.00 uur: Poppenkamers, poppenwinkels en poppenserviesjes (t/m 17/9); RILLAND - Middenhof 3a, 11.00 -17.00 uur: Kunst in de polder, sieraden, kera miek, brons en glas van Zeeuwse kun stenaars o.a. Loes Müller, Frans Kegels en Gerjane Wierseum (t/m 16/7); RITTHEM - Fort Rammekens, 13.00 - 17.00 uur; 'Oog oogt oogst', keramiek Bas van Damme, objecten Bert v.d. Sluijs en tekstbeelden D. Buwalda (t/m 1/8); SINT-ANNALAND - De Meestoot, 14.00 - 17.00 uur. Poëzie-albums, oude fietsen, 75 jaar voetbalvereniging WHS; SINT-ANNA TER MUIDEN - Stadhuis je, 13.00 - 17.00 uur: Willy de Vrienden Agatha Oosting, schilderijen (t/m 15/7); Streeklandbouwmuseum, 13.30 - 17.00 uur: 'Molens zonder grenzen, molens in ventief, molens van 't Zwin' (t/m 28/7): SLUIS - Raadskelder, 14 00 - 17.00 uur: Willem Vermandere, schilderijen, gra fiek en beeldhouwwerk (t/m 27/8); TERNEUZEN - Omgeving Scheldebou- levard. Beeldententoonstelling (t/m 24/9); VEERE - Grote Kerk, 9.00 - 16.30 uur: World Press Photo (t/m 23/7); Galerie d'Oude Lantaarn, 11.00 - 17.00uur: Georg van Duijse, beeldhouw werken (t/m 31/7); Museum De Schotse Huizen, 13.00 - 17.00 uur; 'Oógdaegen', feestelijke mo menten op Walcheren, kostuums; Herin neringen aan Veere, werk van Wim Vaarzon Morel (t/m 24/9); VLISSINGEN Boekhandel 't Spui, 9.00 -18.00 uur: Foto's voortgang bouw project Fonteyne, gemaakt door Ruben Oreel (t/m 2/9); deWillem3, 12.00 - 17.00 uur: Michel Boekhoudt, schilderijen en Kathelijne Toosen. foto's en work in progress (t/m 27/8); Zeeuws Maritiem Muzeeum, 10.00 - 17.00 uur: 'Verborgen ruimte', de ont dekking van de ondergrondse architec tuur; Pauline Vos Oscar Verpoorten, maritieme grafiek (t/m 20/8), Willem Sprong, een maritiem tekenaar uit Vlis singen (t/m 20/8), De jonge Wim Hof man, Vlissingen en Het Vlot (t/m 20/8) WESTKAPELLE - Polderhuis, 10.00 - 18.00 uur: 'Volk van Bazalt'; YERSEKE - Bibliotheek, 14.00 - 17.00 en 18.30 - 20.30 uur: Schilderijen in olie verf en aquarel van Diny de Kok (t/m 31/7); Oostersc-heldemuseum, 10.00 - 12.00 en 13.00 - 16.00 uur: Schelpen; ZIERIKZEE - Burgerweeshuis, 11.00 - 17.00 uur: Nederlandse plastiek, kunst en antiek (t/m 27/8). HULPCENTRA Alarmnummer: tel. 112. Centraal Meldpunt Milieuklachten Zee land, tel. 0118-412323. SOS Telefonische hulpdienst Zeeland, tel. 0118-615551 of 0900-0767. Stichting Blijf van m'n lijf Zeeland, tel. 0118-469869. Hulp- en advieslijn Blijf van m'n lijf Zee land, tel. 0118-467003 (ma t/m vr 9.00 - 17.00 uur). Kindertelefoon Zeeland, tel. 0800-0432 (gratis, dag. 14.00 - 20.00 uur). Advies Meldpunt Kindermishande ling, tel. 0900-1231230. Aids Infolijn, tel. 0118-638384. Ouders en verwanten van drugsgebrui kers (Lsovd), tel. 0900-5152244 (ma t/m vr 16.00-22.00 uur). Palazzoli Huis, Voor mensen met kan ker, tel.0118-413932. SOA-spreekuur GGD Zeeland: 0900- Dierenambulance Dierenbescherming (24 uur bereikbaar), tel. 0900-7673437. Zorginfo Klaverblad Zeeland, tel. 0113-212783 (ma t/m vr 9.00 - 13.00 uur). lezers schrijven ma-avonden bezoeken en oude lp's tegen vergoeding inleveren. Hoewel de winkel al toeganke lijk is, opent Spin - LP CD Speciaalzaak zaterdag 15 juli om 16.00 uur officeel met een op treden van de band Nuff Said. Deze rubriek is uitsluitend bestemd voor reacties op de in de PZC ver schenen redactionele berichten, artikelen of commentaren. De reactié- tijd beloopt uiterlijk 7 dagen. Plaatsing van bijdragen betekent niet dat de redactie de meningen en stellingen van de inzenders onderschrijft. Open brieven, oproepen, gedichten en anonieme inzendingen worden niet geplaatst. Bijdragen mogen niet langer zijn dan 250 woorden. De redactie behoudt zich het recht voor inzendingen te bekorten. Over ge weigerde brieven wordt niet gecorrespondeerd. Flitspalen 2 Bart Gabriëlse in zijn winkel Spin - LP CD Speciaalzaak in Middelburg. foto Ruben Oreel Na alles wat je in positieve zin kunt zeggen over het verband van veiligheid en snelheidscon trole, zijn er altijd nog mensen die het spekken van de schatkist als hoofdreden voor snelheids controles zien. Volgens de heer Nieuwenhuize (PZC 6-7) wor den automobilisten oneerlijk be handeld. Iedere automobilist die zijn rijbewijs heeft, weet hoe hij/zij moet rijden: tijdens het examen werd het toch ook goed gedaan? Met dat rijgedrag krijg je nooit een bekeuring. Als hij stelt dat 'deze soort boetes in de meeste gevallen staatsdiefstal zijn', dan zou ik snelheidsover treders 'potentiële moorde naars' willen noemen. En als je die 5/20 km-overtredingen wil voorkomen, moeten er mis schien wat elektronische speel tjes tijdens het rijden uitgescha keld worden. Bram van Belzen Prinses Beatrixstraat 8 Middelburg Huren Lees ik dat de bovenmatige huurverhoging waar de meeste huurders mee te maken hebben gekregen, door minister Dekker wordt afgeroomd om huurtoe- slag te kunnen betalen. Nu is het wel zo dat woningcorpora ties bij het bouwen niet kijken naar optimalisatie van het woon genot van huurders. Ze probe ren enkel net onder de huursub- sidiegrens te blijven. Dus daar van kan je zeggen: eigen schuld, dikke bult. Maar waarom moe ten de huurders boeten voor dë fouten van de coöperaties? Di rectiesalarissen tot 430.000 euro (Vestia)? Huurders boeten nu al en zuchten met warm weer in d;e te goed geïsoleerde woningen. Maar waarom geldt dit broek zak-vestzakmodel ook niet voor de hypotheekrenteaftrek? Waar om vraagt de minister de twaalf miljard euro niet terug van de huiseigenaren? Immers, de helft van die aftrek, zes miljard eurp dus, komt terecht bij de zeven procent rijksten. De andere 93 moet procent het dus doen met de helft. Een simpele manier om te bezuinigen, de hypotheekren teaftrek is nooit bedoeld voor de rijksten. Wat nu gebeurt: er wordt bezuinigd op de 2,5 mil jard euro huurtoeslag en als klap op de vuurpijl de huurders dan ook nog zelf de huurtoeslag laten betalen. Alsmaar gekker met Dekker dus. Cees Boogaart Willem van Beierenstraat 28 Oud-Vossemeer

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2006 | | pagina 15