Roggeveenhuis kampt met hitte Prinsjes voelen zich koning te rijk eind 2007 beginnen Gaudniaar I Jongen mishandeld door fietsendieven Aanleg Middelburgs deel nieuwe N57 kan GRATIS MP34PEÜR GRATIS 128Mb SD-CARD Cliëntenraad vraagt om koeling Middelburgs zorgcentrum pastelevn Naturist I Redactie. 0113-315649 t vvww.pzc.nl E-mail:redactie@ pzc.nl I Postbus 31,4460 AA Goes 1 Advertentie-exploitatie: J Noord- en Midden-Zeeland: 0113-315520; kzeeuws-Vlaanderen: 0114-372770; ■Nationaal: 020-4562500. |.W( woensdag 5 juli 2006 Nu bij 100 foto's afdrukken in de 1-uur service GRATIS MP3-speler GRATIS 128 Mb SD-geheugenkaart! editie Walcheren rinnrSelma Osman a n MIDDELBURG - Zorgstroom k zoekt naar manieren om de f warmte in het tijdelijke zorgcen- trum Roggeveen in Middelburg te verminderen. Een proef om het dak van de portacabins te la ten besproeien door de brand weer is gisteren mislukt. De oudere bewoners van Rogge- veen hebben de laatste dagen [last van de hoge temperaturen. ^.Het is er binnen bijna net zo warm als buiten. De tempera tuur in de kamers stijgt tot bo ven de dertig graden. W. Adriaansen (60, de jongste bewoner en bewonerslid van de cliëntenraad) vindt dat er iets moet gebeuren. „Dit kan ge woon niet. Het is bloedheet. De mensen klagen steen en been." De cliëntenraad van Roggeveen heeft de directie gevraagd om maatregelen te treffen. Eén van de suggesties was om tuin- sproeiers op de daken te plaat sen. Zorgstroom heeft gisteren tegen betaling de brandweer in geschakeld om het dak van het centrum te koelen door het nat te spuiten. Dat is voortijdig ge stopt, omdat het dak volgens de brandweer niet helemaal water dicht bleek te zijn. Na een klein uur spuiten ontstond een kleine lekkage in de gang. Er is toen geen risico genomen. Zorgmanager A. van den Hum mel erkende dat het erg warm wordt op de kamers. Zij hoopte dat het koelen zou helpen. Zij door Maurits Sep WESTKAPELLE - Een 16-jari- ge jongen uit Weert is gisteroch tend in Westkapelle ernstig mis handeld door twee onbekende mannen. De jongen betrapte de twee toen zij de fiets van zijn vriendin wilden stelen. Dat gebeurde gisterochtend vroeg om vier uur op de Grind weg in Westkapelle. De jongen zag dat de mannen een fiets mee namen. Die was van een vrien din van hem, een meisje van 16 J dat ook uit Weert komt. De jongen ging achter het twee tal aan. Even later werd hij zwaar mishandeld aangetroffen wees er anderzijds wel op dat niet alle 63 bewoners evenveel last van de hitte hebben. Sommi gen zitten zelfs met de tropische hitte nog graag buiten, ook in de zon. Bovendien hebben bewo ners soms ook last van tocht als ventilatoren worden ingezet of als ramen open staan. Volgende week worden wel twaalf koepels op de daken ge plaatst. Die kunnen 's nachts openblijven zodat het gebouw kan luchten. Omdat het een noodgebouw is, kunnen de deu ren nu 's nachts niet openblij ven. Deze maatregel om koepels aan te brengen is overigens vo rig jaar al aangevraagd. Rogge veen is nog tot eind 2007 aange wezen op de noodbehuizing. Het is volgens Van den Hummel niet eerder zo warm geweest in de ba rakken. De brandweer heeft Zorgstroom aangeraden het probleem bij de bron aan te pakken door de lucht in het gebouw zelf te koe len. Bijvoorbeeld met aircondi tioning of een ventilator. Aircon ditioning is er in Roggeveen nu alleen in de huiskamer. Adriaansen heeft zijn eigen maatregelen getroffen. Hij heeft zelf een kleine airco aange schaft. „De goedkoopste voor twee-en-half-honderd euro." Helemaal tevreden is hij er niet over: „De hoogste stand is nog te weinig." 's Avonds verhuist de airco naar zijn bed, naast de grote ventilator die er al staat. „Dan is het tenminste nog een beetje uit te houden." in de berm langs de Grindweg. Hij was in zijn gezicht geschopt en geslagen. De mannen hadden ook zijn mobiele telefoon ge pakt en weggegooid. Zelf waren ze gevlucht, maar de fiets had den ze achtergelaten. De jongen uit Weert is met een ziekenwa gen naar het ziekenhuis ge bracht. De daders zijn nog niet gepakt door de politie. Daarom is een signalement verspreid. Het gaat om twee mannen met een licht getint uiterlijk. Eén van hen heeft kort zwart steke lig haar en droeg een zwarte trui met witte letters. Getuigen kunnen zich melden bij de poli tie of bellen met 0900-8844. Op verzoek van Zorgstroom hield de brandweer gisteren het dak van de portacabins bij zorgcentrum Roggeveen nat. dig beëindigd omdat het dak lekte. De proef werd voorti j- foto Ruben Oreel Beenbreuk bij bedrijfsongeval MIDDELBURG - Bij een bedrijfsongeval aan de Nijver- heidsweg in Middelburg is gistermiddag rond half vijf een 25-jarige man uit de gemeente Borsele gewond ge raakt. De man kwam met zijn been onder een stalen wiel van een rijdende rolsteiger (met een gewicht van 16 tot 20 ton). Een collega, die enkele meters verderop stond, rende naar een takel en haalde de steiger omhoog. Het slachtof fer kon zichzelf opzij slepen. De ambulance kwam ter plaatse en het personeel constateerde een gecompliceerde beenbreuk. De 25-jarige werd met de traumahelikopter naar het ziekenhuis in Antwerpen vervoerd. De arbeidsin spectie is in kennisgesteld. Jongeren gewond bij aanrijding VLISSINGEN - Op de President Rooseveltlaan in Vlissin- gen zijn gistermiddag rond twaalf uur zes jongeren ge wond geraakt bij een botsing tussen twee busjes. Van de drie busjes met daarin kinderen en begeleiders die op va kantie waren in Koudekerke, stopten de eerste twee bij een rotonde en merkte de bestuurder van het achterste busje dat te laat op. Hij botste tegen het middelste busje, dat vervolgens tegen het voorste voertuig werd geduwd. Zes personen moesten naar de eerste hulp van het zieken huis in Vlissingen. De slachtoffers zijn 16, 17, 18, 40 en 41 jaar oud en afkomstig uit Bergen op Zoom, Roosendaal, Etten Leur en Zegge. Eén van de bussen was dusdanig be schadigd dat die moest worden weggesleept. Het is niet bekend welke verwondingen de slachtoffers hebben opgelopen. Straf voor bedreigen controleur MIDDELBURG - De Middelburgse politierechter I. Wol- tring heeft gisteren een 50-jarige ondernemer uit Middel burg voor bedreiging van een controleur van de Voedsel en Waren Autoriteit conform de eis tot 330 euro boete, waarvan de helft voorwaardelijk. De controleur was niet welkom toen hij vorig jaar 6 september in zijn zaak kwam. De VWA-medewerker was eerst in gesprek met de vrouw van verdachte. Hij wilde een kwaliteitscontrole uit voeren, maar zover kwam het niet. De ondernemer rea geerde kwaad en zette hem zijn zaak uit. De verdachte gaf gisteren toe 'opdonderen' te hebben gezegd. Officier van justitie R. Rammeloo kon zich voorstellen dat de controleur door zijn taalgebruik en forse gestalte zich bedreigd had gevoeld. Er speelden al langer conflic ten met de VWA. Raadsman J. Wouters bepleitte vrij spraak. „Hij bleef moeilijk doen en wilde niet luisteren. Mijn cliënt wist niet dat het de controleur was", meende de strafpleiter. De politierechter was ervan overtuigd dat de Middelbur ger wel degelijk wist dat het de controleur betrof en vond de bedreiging bewezen. Hengels weg MIDDELBURG - Bij een in braak in een schuur aan de Ko ningin Emmastraat in Middel burg zijn tussen maandagavond half elf en gisteravond half acht unieke hengels weggenomen. Er bestaan in Nederland nog maar zes exemplaren van. De totale waarde van het gestolen visge- rei bedraagt drieduizend euro. (Advertentie) PREMATUUR BABYKLEDING Lange Vorststraat 26 - 28 Goes Tel.: 0113 - 22 76 23 Van den Dongen geluidsisolerend in appartementen Amundsenweg 15, GOES Tel. 0113-233365 www.vandcndongenparket.nl (Advertentie) rlr\r\r IV/lai irïtc Qor\ riool ic rlnnv rlo Rciorl van Blijven we thuis of pakken we de koffers? De PZC besteedt deze zomer zes weken lang aandacht aan vakantie in Zeeland. Verslaggevers schrijven over Zeeuwen die jarenlang hun vakantie doorbrengen in de eigen provincie. Ook aan bod komen de bijzondere hotelkamer, de knusse bed breakfast en het privéparadijsje in de achtertuin. Trossen los Het opstapje van de steiger naar de Torner in box N7 is wat aan de hoge kant voor een te strakke zomerbroek, maar de houvast in de punt biedt uitkomst voor het betere hijswerk. Echt soepel stap ik derhalve niet aan boord bij Jan (69) en Janny (65) Prins uit Scharendijke. Het varend koninkrijkje ligt op steenworp afstand van hun rian te woning, die ze eind jaren ze ventig vanuit Boxmeer betrok ken. „Driehonderd meter lopen, even de dijk over en we zijn bij de boot. Onze toegangspoort tot mooi Zeeland", zegt Jan Prins, zich terdege bewust van zijn be voorrechte positie. De Torner is een klassieke zeil boot, afgewerkt met veel hout. Het elf meter lange schip werd in 1962 ontworpen door Bressi- aander Frans Maas en is tussen 1970 en 1972 op een werf elders in het land gebouwd. Het is de derde en voorlopig ook laatste boot die de Prinsjes kochten, op de groei omdat ook zoon en dochter groter werden. De ka juit oogt luxe en biedt slaap- ruimte aan vijf tot zeven perso nen. Een keukentje volstaat voor het bereiden van een een voudige maaltijd, die kan wor den genuttigd aan de opklapta- fel centraal onderdeks, of bui ten in de kuip van de boot. In het voorsteven is een klein toi let annex badkamer onderge bracht. Prins licht in het mid den van het wc-deksel een klep je op. „Weet je waar dat voor is?" Triomfantelijk pakt hij een greep in de wand vast en schuift zo de 'lade' over de pot. „Het is de afvoer van de wastafel. Inge nieus niet!" Onder de trap gaat een Noorse tweepitsmotor schuil, een klassieker op zich. Met een druk op de knop slaat het groene hart aan. Wanneer Prins nog maar een beetje gas geeft, wordt direct duidelijk Leukste plekje: Daar denken Jan en Janny Prins heel ver schillend over. Hij geeft de voorkeur aan de Oosterschel- de in zijn volle breedte. Daar heb je alle aspecten van het zeilen, wind, stroming en ruimte bij elkaar. Zij houdt het juist daarom liever bij de gemoedelijker Grevelingen, aantrekkelijk door zijn gebor genheid en vele eilandjes. We- meldinge is daarnaast vol gens Jan Prins het voorbeeld van hoe een haven in zijn ogen hoort te zijn. „De lig ging is fantastisch en de voor zieningen zijn helemaal bij de tijd." Beste eten: Wanneer ook de maag in het oordeel mag mee wegen, voert de wind de Prinsjes naar het Portugese restaurant Boa Tarde in Zie- rikzee. „Praktisch voor de deur aanleggen en genieten maar", zegt hij zonder naden ken. Tip van Jan: „Ben je nieuw of onbekend in de Zeeuwse wate ren, vraag dan alles wat je wil weten aan je buren in de ha ven. Wanneer je het beste kunt uitvaren, waarheen, wat het weer doet. Vooral niet in paniek raken als het even iets anders loopt dan verwacht. Dat is het allerbelangrijkste." Jan en Janny Prins: „Als het moet, ben je in een dag weer thuis." waarom hij het liefst de zeilen hijst en zich puur op de wind verlaat. „Die rust, een wel daad!" Dik 28 jaar bevaart de familie Prins al de Zeeuwse wateren. Een uitstapje naar Engelse en Deense kusten heeft hen alleen maar gesterkt in de opvatting dat er niets boven Zeeland gaat. „We zijn ook een aantal keer zui delijk gegaan, maar dat was me veel te warm. Ik wil dat niet meer. Doe mij maar een graadje of 25 en ik ben helemaal geluk kig. Het Zeeuwse klimaat is voor ons de perfecte zomerva kantie. Af en toe een buitje re gen mag best. We zijn net terug van een negendaagse tocht. Ge weldig hebben we het gehad. Zo zeldzaam rustig nog. We lagen bijna alleen in de sluizen! Dan is het genieten hier hoor! In Mid delburg kwamen we midden in het smaakfestival terecht. In het altijd gezellige stadshaventje van Goes pak je eens een terras je en een restaurant. Je moet je zelf af en toe ook eens kietelen. Een stevige noord-ooster geeft mooie Oosterscheldedagen. Wan neer je het ook nog eens een beetje uitkient met het tij, dan tref je aan de buitenkant (zee kant) van de Zeelandbrug nog geen twintig scheepjes aan. Die rust, mosselvissers die bezig zijn op de banken, schitterend! Dat is Zeeland ten voeten uit. Mijn vrouw is niet het type dat het huis lang alleen wil laten. Een paar weekjes, daar houdt het echt mee op." Echtgenote Janny is er niet meer om dat te beamen. Ze is tussendoor weggeslipt, bood schappen doen voor de zeiltocht die middag op de Grevelingen. „Waar in Zeeland we ook zijn, al is het in Breskens, als het moet, zijn we in een dag thuis." Een buurman uit de haven van Scharendijke vaart uit. „Hoe lang ga je weg?", roept Prins. „Drie weken", luidt het ant woord. De man zet koers naar de Belgische kust. Prins wenst hem plezier, maar voelt niet de geringste kriebel het voorbeeld te volgen. „Van zo'n tocht vaar je tweederde op de motor, om- door Maurits Sep MIDDELBURG - Eind volgend jaar kan de eerste spade de grond in voor de aanleg van de Dammenroute in Middelburg. Dat verwacht gedeputeerde T. Poppelaars van verkeer. De aanbesteding voor de aanleg van de nieuwe N57 in Middel burg staat volgens het laatste schema gepland voor september van dit jaar. Over een jaar moet bekend zijn welke aannemer de weg mag aanleggen. „Dan kun nen we eind 2007 beginnen", voorspelt Poppelaars. In Middelburg wordt een nieu we aansluiting gemaakt op de rijksweg A58. Onder het Kanaal door Walcheren komt. een tun nel tussen Arnestein en Rams- burg. Langs Ramsburg komt een rondweg die aansluit op de N57 achter Sint Laurens. In september neemt de provin cie ook een besluit over het Veer- se deel van de Dammenroute. Het eerdere besluit over dat deel is door de Raad van State vernietigd. Op dit moment wordt een nieuw onderzoek ge daan naar de luchtkwaliteit. Dat is volgens Poppelaars in sep tember klaar. Zodra de provincie het nieuwe besluit over de Dammenroute tussen Middelburg en Vrouwen polder heeft genomen, kan mi nister Peijs van Verkeer en Wa terstaat het licht op groen zet ten voor de werkzaamheden in Middelburg. Het dagelijks provinciebestuur had hierover al mondeling over eenstemming met Peijs. Op ver zoek van de minister en van Rijkswaterstaat heeft Poppe laars ook nog eens schriftelijk gevraagd aan de minister om niet met het werk in Middel burg te wachten tot het bestem mingsplan voor Veere onherroe pelijk is. Dat zou nog zeker an derhalf jaar kunnen duren en zo veel uitstel kan de verkeerssitua tie in Middelburg niet lijden, vinden de provincie en de ge meente. foto Dirk-Jan Gjeltema dat de wind uit de verkeerde hoek waait. Dat zul je mij niet snel zien doen. Je krijgt dan zo veel slecht weer over je bootje heen, dat je vrouw nooit meer mee wil. Ik ben een echte zeiler. Dat betekent dat de wind be paalt waar ik heen ga. Niet ik." Prins brengt zo'n tachtig dagen per jaar zeilend door. In de ha vens is het doorgaans gezellig heid troef. Jaloezie over afme ting en type boot ontmoeten ze zelden, „Booteigenaren zijn mensen uit alle lagen van de sa menleving. Anders dan bijvoor beeld golfers, ontstaat er geen kliek." Hij wijst op de boot naast hem en gaat met de Tor ner als centraal punt in vogel vlucht de cirkel rond. „Die man is anesthesist, dat is een glasbla zer, de man van die boot zit in verzekeringen, dat is een oud-onderwijzer. Niemand zal zich laten voorhouden op wat hij is. Een ligplaats word je toe gewezen en daar zul je het mee moeten doen. Gelukkig maar! Marcel Modde (Advertentie) zeeuwse almanak Ze hadden op de camping een aardige man ontmoet, die ook zonder schroom vertelde over zijn grote hobby: naturisme. De verhalen erover werden minzaam en soms met lichte gêne aangehoord. Aan het eind van de vakantie waren ze toch wel benieuwd geworden hoe de overtuigd naturist de kost pleegt te ver dienen. Hel antwoord verbijs terde alleen hemzelf niet meer. „Ik zit in de textiel."

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2006 | | pagina 9