Sta jij ook paraat na een ramp? Q PZC i' Cornells Adriaan Stroo Na een ramp helpt het Rode Kruis zo snel mogelijk. Word vrijwilliger! Je helpt met contactherstel tussen slachtoffers en hun familie. Bel voor meer informatie: 070 44 55 888. woensdag 5 juli 2006 Sluitingstijden familieberichten: Overlijdens- en geboorteberichten: Aanleveren: maandag t/m vrijdag 08.30-17.00 uur, zondag 16.00-18.00 uur, plaatsing de volgende dag. Overige familieberichten: Voor de krant van maandag t/m vrijdag: twee werkdagen voor plaatsing 15.00 uur, zaterdag: woensdag 16.00 uur. Tel.nr. 076-5312550 Faxnr. 076-5312340 via e-mail: alléén in Wordbestand aangeleverde tekst: familieberichten@pzc.nl Overleden Lieve pa, opa Kees Je wilde nog zoveel, maar het mocht niet zo zijn. In ons hart zul je altijd bij ons zijn. Rust zacht. Karei, Renate. Dennis, Lisanne en Jom Geschokt zijn wij door het, toch nog onverwachte, overlijden van Kees Verschuren Kees is op 53-jarige leeftijd overleden. Kees is 28 jaar werkzaam geweest bij ons bedrijf, waarvan ruim 20 jaar als procesoperator op de afde ling Satellite 2. Wij verliezen in hem een enthousias te en gewaardeerde medewerker. Wij wensen Ria, kinderen, kleinkinderen en overige familie en vrienden veel sterkte om dit zware verlies te dragen. Directie en medewerkers Cargill, Sas van Gent Alles wie ik was. Ik vertelde, Ik luisterde, Ik zong wanneer ik kon. Ik werd ziek, Ik wilde nog wel. Ik streed zolang ik kon. Ik was op. Vandaag bereikt ons het droevige bericht dat onze collega, na een lange, moedige strijd helaas op 53-jarige leeftijd overleden is Kees Verschuren 20 april 1953 - 2juli 2006 Wij wensen zijn vriendin Ria en naaste familie veel sterkte toe in deze moeilijke tijd. Collega's ploeg D Satellite 2 Arno, Jos, Sjaak. Karei, Fons, Anton, Edwin, Mariska, Natascha, Jaco, Georges en Herman Cargill, 2 juli 2006 Herinner het goede en aanvaard het onvermijdelijke Intens bedroefd om zijn te vroege afscheid, maar dankbaar dat hem verder lijden bespaard is gebleven, is na een kortston dige ziekte op 61-jarige leeftijd, rustig en kalm ingeslapen onze broer, zwager en oom vader van Rianne t A.C. Stroo A.H. Stroo - de Blonde Anna en Jordi, Kris Pieter en Nicolien Zevenaar, 3 juli 2006 Correspondentieadres: A.C. Stroo Zanddijkseweg 6a 4351 NN Veere Als u afscheid van Cees wilt nemen bent u welkom donderdag van 19.00 tot 19.30 uur en vrijdag van 14.30 tot 14.50 uur in uitvaartcentrum "Lubbers De Wit Rosorum", Methen 2 te Zevenaar. Wij komen samen om Cees te gedenken vrijdag 7 juli om 15.00 uur in vermeld uit vaartcentrum, aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op begraafplaats "Rosorum". Nadien nodigen wij u uit om met ons samen te zijn in het uitvaartcentrum. Na een liefdevolle verzorging in verpleeghuis "De Vliedberg", overleed tot onze droefheid Henk de Nooijer 31 maart 1939 1 juli 2006 Mede namens de familie: HuibTilroe Correspondentieadres: Mesdaglaan 7 4382 TB Vlissingen De crematieplechtigheid heeft op 4 juli in besloten kring plaatsgevonden. De Nederlandse Hyperventilatie Stichting zoekt op verschillende plaatsen in het land Vrijwilligers (regionale contactpersonen, telefonische contactpersonen en gespreksgroepbegeleiders) Bel of schrijf voor informatie met het landelijk bureau van de stichting, tel. 020- 66 2 88 76, Postbus 74386,1070 BJ Amsterdam www.hyperventilatie.org e-mail nhs.hyperventilatie@wxs.nl Nederlandse Hyperventilatie Stichting Steun de Nederlandse Hyperventilatie Stichting. Word donateur! Diep bedroefd hebben wij veel te vroeg afscheid moe ten nemen van mijn innig geliefde man. onze vader, schoonvader, opa en broer Gerard Dille Gerardus Johannes In de leeftijd van 68 jaar. Middelburg: Leny Dille-Hoogenboom Zwijndrecht: Jack Huibregt Monique van Gils Harlingen: Cora Huibregt Pricilla Albert-Gerard Middelburg: An van der Kloor-Dille Wij bedanken verpleeghuis 't Gasthuis (afd. Watertoren) voor de liefdevolle verzorging. Middelburg, 4 juli 2006 Keurhove 48 4336 GP Middelburg Er is gelegenheid om afscheid van Gerard te nemen op zaterdag 8 juli a.s. om 11.00 uur in de aula van het crematorium aan de Westelijke Oude Havendijk 3 te Middelburg, waarna de crematieplechtigheid zal plaatsvinden. Aansluitend is er gelegenheid de familie te condoleren in de koffiekamer van het crematorium. Zij die geen rouwbrief hebben ontvangen, gelieven deze advertentie als zodanig te beschouwen. Verdrietig om het gemis, maar dankbaar dat hem verder lijden bespaard is gebleven, geven wij u ken nis van het toch nog onverwachte overlijden van mijn lieve man, onze vader en opa Leo van den Berg echtgenoot van Hendrikje Moen 27 april 1930 - f 4 juli 2006 Goes: Rik van den Berg-Moen Kwadendamme: Leotine en Ad Remijn-van den Berg Middelburg: Elbert van den Berg en Els Parent Oudelande: Dirk van den Berg Goes: Annemieke van den Berg en Henk Schipper Lewedorp: Han en Corinda van den Berg-Steenbakker Goes: Leon van den Berg en Connie de Vries Klein- en achterkleinkinderen Karei Doormanstraat 19,4461 GN Goes Op donderdag 6 juli is ervan 19.30 - 20.00 uur gele genheid om afscheid van Leo te nemen in Rouwcen- turm Van der Hooft, Bosseweide 2 te 's-Gra venpolder. De uitvaartdienst zal worden gehouden vrijdag 7 juli om 10.30 uur in de parochiekerk van de H. Maria Magdalena aan de Singelstraat te Goes. Aansluitend zal de crematieplechtigheid plaatsvinden om 12.00 uur in het crematorium. Westelijke Oude Havendijk 3 te Middelburg. Na afloop van de plechtigheid is er in de koffiekamer van het crematorium gelegenheid tot condoleren. Eenieder die wij vergeten zijn een rouwbrief te sturen, gelie\>e deze advertentie als zodanig te beschouwen. Dag lieve opa Iris, Nina, Roos Onze lieve broer Sam Coomans is overleden. We zullen hem heel erg missen. Domburg: Cor Geertse-Coomans Canada: Anna en Ko van Strien-Coomans Maatje van der Linde-Coomans Dankbaar wat hij voor ons tijdens zijn leven heeft be tekend geven wij u met veel verdriet kennis dat van ons is heengegaan onze lieve, zorgzame vader en opa Leendert de Jonge sinds 2005 weduwnaar van Jacomina Catharina van den Ouden in de leeftijd van 81 jaar. Bruinisse: Dini van den Berg-de Jonge Bram van den Berg Dennis Jeroen Carolien Beesd: Ella Polder-de Jonge Herman Polder Richard Leon en José Bruinisse: Ina Verspoor-de Jonge Leo Verspoor Kees en Milou Marjan en Alex Linda Renesse: Janny de Jonge Bruno van der Hoek Kimberley 3 juli 2006 Dokter de Kockstraat 53 4311 EL Bruinisse Gelegenheid tot condoleren donderdag 6 juli van 19.00 tot 20.00 uur aan het woonhuis. De rouwdienst voor familie en belangstellenden zal gehouden worden D.V. vrijdag 7 juli in het kerkge bouw van de Ger. Gem. in Ned., Schoolstraat 13 te Bruinisse, aanvang 13.30 uur. Aansluitend zal de begrafenis plaatshebben op de al gemene begraafplaats te Bruinisse, omstreeks 14.30 uur. Na de begrafenis is er alsnog gelegenheid de familie te condoleren in de zaal van bovengenoemde kerk. - Geen bloemen - Met verdriet hebben wij kennisgenomen dat onze buurman Leendert de Jonge waar we 36 jaar mee bevriend waren, is overleden. We zullen hem missen. We wensen de familie veel sterkte toe. Familie Siesse Bruinisse, 3 juli 2006 Alle vrienden en kennissen van bure Scheele en tante Iet kunnen afscheid van haar nemen op donderdag 6 juli om 11.00 uur op de algemene begraafplaats aan de Burchtlaan in Axel. Wilt u dat samen met ons delen, dan bent u nadien welkom in de Oranjestraat 22 te Terneuzen. Marianne, Francien, Neellie, Maltie, Han en Wilma Bedroefd, maar met dankbaarheid voor alle liefde, zorg en aandacht die wij van haar mochten ontvan gen, geven wij u kennis dat, na een ernstige ziekte, door de Heere uit ons midden is weggenomen mijn geliefde vrouw, onze lieve moeder, oma en overoma Suzanna Oostdijk-van Velzen 28 oktober 1922 14 juli 2006 Krabbendijke: H. Oostdijk Krabbendijke: Rien Oostdijk Carla Oostdijk-Wolfers Kraggenburg: Truus Versprille-Oostdijk Chris Versprille Krabbendijke: Mattie Vaders-Oostdijk Frans Vaders Krabbendijke: Gerjo Oostdijk Adrie Oostdijk-Versprille Krabbendijke: Suzanne Oosterlee-Oostdijk Piet Oosterlee Giessenburg: Annelies Boer-Oostdijk Lode wijk Boer Klein- en achterkleinkinderen Correspondentieadres: Kerkpolder 9 4413 GA Krabbendijke Gelegenheid tot condoleren vrijdag 7 juli van 19.00 tot 20.00 uur in het mortuarium van zorgcentrum Krabbendijke. Ingang via de Nieulandestraat. De rouwdienst wordt D.V. zaterdag 8 juli om 10.00 uur gehouden in één der zalen van de Gereformeerde Gemeente, J.W. Frisostraat 1 te Krabbendijke. Aansluitend zal om 11.00 uur de begrafenis plaats vinden op de Algemene Begraafplaats te Krabbendij ke. Met dank voor de liefdevolle verzorging van Nieulande en Ter Weel te Krabbendijke. De Heer is mijn Herder Met veel respect en veel goede herinneringen, dank baar voor wat hij heeft betekend, delen wij u mee dat onze vader en opa Cornelis Jan Visser weduwnaar van Elizabeth Reinhoudt (t 1995) eerder weduwnaar van Cornelia Weststrate (f 1955) is overleden. 6 augustus 1920 13 juli 2006 Wij zijn het personeel en de vrijwilligers van Zorgcentrum St. Maarten in de Groe en Ter Weel (Unit Serg dankbaar voorde liefdevolle verzorging. Rinus en Dineke Judith en Rolf Marion Remco Corry en Cor Wim en Simone Correspondentieadres: Bob Marleylaan 27 4462 LR Goes De dienst van Woord en Gebed, waarvoor U wordt uitgenodigd, zal worden gehouden vrijdag 7 juli om 13.30 uur in de Protestantse Gemeente i.w.. Plein 1 te 's-Heer Hendrikskinderen, waarna aansluitend om 15.00 uur de crematieplechtigheid zal plaatsvinden in het crematorium "Middelburg", Westelijke Oude Havendijk 3 te Middelburg. Gelegenheid tot persoonlijke condoleance en ont moeting na de crematieplechtigheid vanaf 16.00 uur in Hotel Goes Van der Valk, Anthony Fokkerstraat 100 te Goes. Zij die geen rouwbrief hebben ontvangen, gelieven deze advertentie als zodanig te beschouwen. Tot het laatste toe wilde ik léven, door een sterke wif hiertoe gedreven. Zolang als 't maar kan bij jullie zijn. Mijngeest nog op volle kracht, maar over mijn lichaam had ik geen macht. Blijven jullie in hannonie leven, Verdrietig, maar dankbaar voor alles wat ze in ons leven heeft betekend, delen wij u mede, dat onze moeder en oma is overleden Comeliajacoba Mast-GeCuk echtgenote van Pieter Mast f 1995 in de leeftijd van 88 jaar. Leeuwarden: Jépé Mast en Hilde Mast-Franken Carolien en Peter, Kevin Jeroen en Anouk, Merlijn, Gijs, Keetje Saskia en Jeroen, Maaike Wageningen-Hoog: Ad Mast en Corry Mast-de Regt Maikel en Katrin Tamar Aagtekerke: Anne Mast en Ada Mast-Dekker Jasmijn en Bart Renée en Friso Benjamin en Anna Axel: Tonnie Mast en Ria Mast-Dekker Thomas Ruth Beervelde(B.): Janie-Jeanette Ongenae-Mast Matthieu Ongenae Dimitri Naomi Koewacht: Kees Mast en Manon Mast-Michielsen Kelly Sidney en Michiel Melody Ivory Hoek, 2 juli 2006 Gelegenheid om afscheid te nemen van moeder, vrijdag 7 juli van 12.30 tot 13.00 uur in het uitvaart centrum Hughersluys, Hughersluys 22, 4536 HM Terneuzen. Aansluitend zal de crematieplechtigheid plaatsvin den om 14.00 uur in de aula van het crematorium, Bellamystraat 28c te Terneuzen. De dienst zal worden geleid door Ds. R.J. Wasterval. Gelegenheid tot condoleren na de plechtigheid, in de aula van het crematorium. Correspondentieadres: J.P. Mast, De Kei 360, 8918 BN Leeuwarden, tel. 058-266 4353 Wilt u, indien u geen kennisgeving heeft ontvan gen, deze aankondiging als zodanig beschouwen. Thuis in haar vertrouwde omgeving is, voor ons toch nog plotseling, overleden onze innig geliefde en zorg zame moeder, schoonmoeder, oma en ouwe oma Francina Maria de Roos-Lute sinds 1976 weduwe van Johannes de Roos in de leeftijd van 92 jaar. Vlissingen: Albert de Roos Middelburg: Jo de Roos Annie de Roos-Versluijs Neerkant: Esther de Roos Maarten Jongmans Jonas Veere: Anita de Roos Ernesto Silvius 1 juli 2006 4382 SN Vlissingen Vincent van Goghlaan 35 Gelegenheid tot afscheid nemen vrijdag 7 juli van 10.00 uur tot 10.30 uur in uitvaartcentrum Over toom Groen, Van Dishoeckstraat 620 te Vlissingen. De begrafenis zal aansluitend plaatsvinden om 11.00 uur op de algemene begraafplaats te Vlissingen. Na de begrafenis is er in genoemd uitvaartcentrum gelegenheid tot condoleren. Met droefheid geven wij kennis van het plotseling overlijden van onze geliefde tante en oudtante, mevrouw Francien de Roos-Lute Scottsdale, Ariz. USA: Frank Meijers Jeanine Meijers-van der Heijden Scottsdale, Ariz. USA: Victor Meijers Pamela Meijers-Knutsen Courtney, Stephanie Gilbert, Ariz. USA: Sherman Mohler Eeke Mohler-Meijers Alexander, Benjamin Scottsdale, 1 juli 2006 Niet willen vragen Nooit willen klagen Tot het einde zo gebleven Dat was haar leven Wij hebben je mogen begeleiden in je laatste levens dagen. Het was fijn dit in saamhorigheid voor je te mogen doen. Na een leven van arbeid, goedheid en hartelijkheid voor ons allen die haar kenden, is van ons heengegaan onze lieve moeder, schoonmoeder, groot- en overgrootmoeder Cathalina Pladdet sinds 21 maart 1999 weduwe van Leunis Minikus van Liere in de leeftijd van 93 jaar. Vrouwenpolder: Cor t en Tiny van Liere-van de Bekke Putte: Truus en Ab Risseeuw-van Liere Kloetinge: Cobi en Tonie van de Kreeke-van Liere Cadzand: Herman en Jenny van Liere-Bouwens Kleinkinderen en achterkleinkinderen Sluis, 3 juli 2006 Correspondentieadres: Mariastraat 12 4506 AECadzand Onze moeder en oma is opgebaard in het mortuari um van het Antonius ziekenhuis te Oostburg. Er is gelegenheid tot afscheid nemen op donderdag 6 juli van 19.00 tot 19.30 uur en op vrijdag 7 juli van 12.30 tot 13.00 uur. De afscheidsdienst, waarvoor wij u uitnodigen, zal gehouden worden op vrijdag 7 juli om 14.00 uur in Rozenoord te Sluis, waarna de begrafenis zal plaats vinden op de algemene begraafplaats te Cadzand. Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in het gebouw 't Zwin te Cadzand. Wij bedanken het personeel van Rozenoord voor de liefdet'olle zorgen aan haar bewezen. Zij die geen rouwkaart hebben ontvangen, gelieven deze aankondiging als zodanig te beschouwen. In verband met het overlijden van onze Oma van Liere samen met opa de grondleggers van Strandpaviljoen 'Caricole' is het strandpaviljoen vrijdag 7 juli aanstaande de gehele dag gesloten Ingrid en Wessel Anne. Jeroen Dankbetuiging Helaas is het onmogelijk ieder persoonlijk te bedanken. Getroffen waren wij door de vele kaarten en andere blij ken van medeleven na het overlijden van mijn man, onze vader en opa Germain Petrus Michael Geeraert We zeggen u hiervoor hartelijk dank. Het doet ons goed dat velen aan ons denken en met ons meeleven. E. Geeraert Verbrugghe en kinderen Vlissingen, juli 2006 Vriendschap en medeleven, heeft ons veel steun en troost gegeven, bij het overlijden van onze dochter. Maja Schout-Geelhoed Wij willen u langs deze weg hartelijk bedanken. Fam. Geelhoed-Vos Hoogerheide In Memoriam 5 juli 1978 5 juli 2006 Met veel liefde denken we aan Arne Neelke, Charles, Niels en Fieke Corrie Hoogstrate-Kole 5-07-2005 5-07-2006 Lieve Corrie, we missen je zo. Niemand kon ons zoveel warmte geven. Johan Kinderen Kleinkinderen De volgende stap is een J implanteerbare kunstnier. -i Dialyse is een briljante uitvinding van een briljante Nederlander. Professor Kolff. Zijn apparaat redt nierpatiënten het leven. d< De volgende stap is een implanteerbare kunstnier. De Nierstichting gaat ervoor. SI De Nierstichting zoekt naast de implanteer bare kunstnier naar andere structurele oplossingen voor nierziekten. Ook zetten we ons in voor verbetering van de kwaliteit van leven van nierpatiënten en werken we aan de preventie van nierziekten. Meer weten over ons werk? Kijk op www.nierstichting.nl NIERSTICHTING GEEFTTOEKOMST. GIRO 88000 Het Nederlandse i Rode Kruis www.rodekruis.nl +c A pari of the international Red Cross and Red Crescent Movement gratis advertentie

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2006 | | pagina 34