PZC Bruse horeca wil soepeler regels nO Prinsjes voelen zich koning te rijk 7/10 1 Ga toch naar daar is alles véél goedkoper! Verkoeling PHOTO Percussie en circus voor kinderen in zomervakantie Café Storm kaart sluitingstijdenbeleid aan naar aanleiding Visserijdagen MP3-SPELER GRATIS 128Mb SIXARD rastelevn KG PER MAAND mince Naturist Redactie: 0113-315649 www.pzc.nl E-mail:redactie@pzc.nl Postbus 31, 4460 AA Goes Advertentie-exploitatie: Noord- en Midden-Zeeland: 0113-315520; Zeeuws-Vlaanderen: 0114-372770; Nationaal: 020-4562500. woensdag 5 juli 2006 waarin opgenomen de Zierikzeesche Nieuwsbode 1844-1998 editie Schouwen-Duiveland door Esme Soesman BRUINISSE - De Bruse horeca pleit voor een soepeler toepas sing van de regels rond sluitings tijden. Bij een evenement moet het totaalplaatje in ogenschouw worden genomen in plaats van dat er een vast maximum van twee ontheffingen per maand geldt, bepleit S. van den Berg van café-restaurant Storm. Zijn café is dit jaar met de Visserijda gen weer volop van de partij. Vo rig jaar was er heibel rondom zijn muziekvergunning. Een evenementgerichte benade ring is één van de verbeteringen die de Bruse horeca wil aandra gen als het gemeentelijk evene- mentenbeleid in september wordt geëvalueerd. Nu is be paald dat ondernemers twaalf dagen per jaar ontheffing kun nen krijgen op hun sluitingsuur, tot een maximum van twee keer per maand. In het geval van de drie dagen durende Visserijda gen - van woensdag 13 tot en met zaterdag 15 juli - schiet een dergelijke regel al bij voorbaat tekort. „Bekijk nou met z'n I allen zo'n evenement in z'n ge- heel en maak daar samen afspra ken over", vinden Van den Berg en zijn collega's. Daarmee voor kom je ook, redeneren de onder nemers, dat er - door spreiding - de hele week door sprake is van afwijkende sluitingstijden op I het dorp. Het evenementenbe- leid heeft eerder tot stevig pro test geleid in Bruinisse. Feesttent De eigenaar van café-restaurant Storm is dit jaar weer een van de gangmakers achter de Visse- rijdagen Bruinisse. Vorig jaar kreeg Van den Berg - ondanks een kort geding - geen muziek vergunning van de gemeente Schouwen-Duiveland in ver band met geluidsoverlast. Om dergelijke ellende dit jaar te voorkomen, wordt de feesttent van Storm niet meer achter het café in de buurt van de ldagers, maar aan de voorzijde neerge zet, op de parkeerplaats van Al- bert Heijn. Daarnaast is sprake van aangepaste tijden; die zijn sterk vervroegd. In plaats van feestgedruis' tussen 21.00 en 2.00 uur, begint het spektakel 's middags om 16.00 uur en ein digt het al om 23.00 uur. Door elkaar Helemaal gelukkig is Van den Berg daar niet mee. „Nadeel is dat jong en oud meer door el kaar gaan lopen." Met alle risi co's van dien, geeft de kroegeige naar aan. Zoals kinderen die bier krijgen van oudere gasten en jonge gasten die tussen dron ken publiek komen te lopen. „Maar goed, dat is ook een kwes tie van uitproberen", blikt hij op de nieuwe aanpak vooruit. Aan de programmering van Storm zal het in ieder geval niet liggen. Woensdag 12 juli wordt in de feesttent afscheid geno men (18.30 uur) van de Miss Vis serij 2005. Met medewerking van entertainersduo De Jochies. Donderdag 13 juli staan, afwis selend in tent en café, Linke Soep, Trio 't Bruust en een dri ve-in karaokeshow op het pro gramma. Vrijdag gevolgd door optredens van Ed Anita, Trio 't Bruust, coverband 4-Rent en een piratenfeest voor kinderen. Zaterdag is het afwisselend de beurt aan Surrender, Trio 't Bruust en The Twinkels. SEROOSKERKE - Spetteren in het water om de kop koel te hou den. De koeien en kalveren in Tureluur zoeken met deze tempera turen veelvuldig" het water op. Niet om te drinken, want het wa ter is wat zilt, maar gewoon om af te koelen - want schaduw heb ben de dieren niet. In Tureluur groeien geen bomen en het is de bedoeling dat zo te houden. Volgens Staatsbosbeheer hebben de koeien daar tot nu toe geen hinder van ondervonden. De dieren hebben hun eigen manier gevonden om een beetje af te koelen. foto Dirk-Jan Gjeltema Nu bij 100 foto's afdrukken in de 1-uur service GüATI MP3-speler S 128 Mb SD-geheugenkoort! Gewonde bij kettingbotsing N59 KERKWERVE - Een 56-jarige vrouw uit Rosmalen is gis terochtend rond half twaalf gewond geraakt bij een ket tingbotsing op de N59 ter hoogte van Kerkwerve. Het on geval ontstond doordat een 46-jarige Rotterdamse te laat merkte dat er voor haar zich een file vormde. Ze reed ach terop de laatste auto in deze file; daarin zat de vrouw uit Rosmalen. Door de klap schoof haar auto een stuk naar voren, raakte het voertuig ervoor, en die auto raakte op zijn beurt ook weer zijn voorganger. De auto van de gewonde vrouw raakte aanzienlijk bescha digd. De brandweer moest de vrouw uit haar voertuig knippen. Ze is overgebracht naar het ziekenhuis. Jongeren gewond bij aanrijding VLISSINGEN - Op de President Rooseveltlaan in Vlissin- gen zijn gistermiddag rond twaalf uur zes jongeren ge wond geraakt bij een botsing tussen twee busjes. Van de drie busjes met daarin kinderen en begeleiders die op va kantie waren in Koudekerke, stopten de eerste twee bij een rotonde en merkte de bestuurder van het achterste busje dat te laat op. Hij botste tegen het middelste busje, dat vervolgens tegen het voorste voertuig werd geduwd. Zes personen melden zich bij de eerste hulp van het zie kenhuis in Vlissingen. De slachtoffers zijn 16, 17, 18, 40 en 41 jaar oud en afkomstig uit Bergen op Zoom, Roosen daal, Etten-Leur en Zegge. Eén van de bussen moest wor den weggesleept. Het is niet bekend welke verwondingen de slachtoffers hebben opgelopen. Boete voor heling fles wijn MIDDELBURG - De Middelburgse politierechter I. Wolt- ring heeft gisteren een 31-jarige man uit de Zeeuwse hoofdstad voor heling van een fles wijn conform de eis tot 110 euro boete veroordeeld. De Middelburger was vorig jaar 30 december in Vlissingen betrokken bij de diefstal van een fles wijn. Een vriend gooide uit balorigheid een steen door de ruit van een slijterij. De verdachte nam van hem de (gestolen) fles wijn aan. Werkstraf gevaarlijk rijgedrag MIDDELBURG - De Middelburgse politierechter I. Wolt- ring heeft gisteren een 23-jarige vrouw uit Oost-Souburg voor het inrijden op twee parkeercontroleurs veroordeeld tot 120 uur werkstraf, waarvan veertig uur voorwaarde lijk. De parkeerwachters wilden vorig jaar 11 november in Vlissingen de vrouw beletten van een parkeerplaats weg te rijden, omdat ze de parkeertijd had overschreden en als wanbetaler te boek stond. De Souburgse wist ach ter het stuur van de de auto te kruipen en reed pal langs de parkeercontroleurs, die nog net opzij konden springen. Ruzie om plekje TERNEUZEN - In Terneuzen bafe zijn afgelopen maandag een n te Belg en een Francaise aangehou den. De twee kregen ruzie nadat enkele Fransen met hun auto een groepje Belgen op een par keerplaats de pas hadden afge- sneden. Een Belg sloeg een Fran- gaise. die spoot daarop traangas em» in het gezicht van de Belg. (Advertentie) PREMATUUR BABYKLEDING Lange Vorststraat 26 - 28 Goes Tel.: 0113 - 22 76 23 Advertentie Van den Dongen PARKETVLOEREN geluidsisolerend in appartementen Amundsenweg 15, GOES Tel. 0113-233365 www.vandendongcnparket.nl Advertentie Mee; l^dyi Afslanken ei AFSLANKEN! Korte St. Janstraat 6 4301 AE Zierikzee T 0111 -41 29 45 zierikzee@bodymince.nl Blijven we thuis of pakken we de koffers? De PZC besteedt deze zomer zes weken lang aandacht aan vakantie in Zeeland. Verslaggevers schrijven over Zeeuwen die jarenlang hun vakantie doorbrengen in de eigen provincie. Ook aan bod komen de bijzondere hotelkamer, de knusse bed breakfast en het privéparadijsje in de achtertuin. Trossen los Het opstapje van de steiger naar de Tomer in box N7 is wat aan de hoge kant voor een te strakke zomerbroek, maar de houvast in de punt biedt uitkomst voor het betere hijswerk. Echt soepel stap ik derhalve niet aan boord bij Jan (69) en Janny (65) Prins uit Scharendijke. Het varend koninkrijkje ligt op steenworp afstand van hun rian te woning, die ze eind jaren ze ventig vanuit Boxmeer betrok ken. „Driehonderd meter lopen, even de dijk over en we zijn bij de boot. Onze toegangspoort tot mooi Zeeland", zegt Jan Prins, zich terdege bewust van zijn be voorrechte positie. De Tomer is een klassieke zeil boot, afgewerkt met veel hout. Het elf meter lange schip werd in 1962 ontworpen door Bressi- aander Frans Maas en is tussen 1970 en 1972 op een werf elders in het land gebouwd. Het is de derde en voorlopig ook laatste boot die de Prinsjes kochten, op de groei omdat ook zoon en dochter groter werden. De ka juit oogt luxe en biedt slaap- ruimte aan vijf tot zeven perso nen. Een keukentje volstaat voor het bereiden van een een voudige maaltijd, die kan wor den genuttigd aan de opklapta- fel centraal onderdeks, of bui ten in de kuip van de boot. In het voorsteven is een Mein toi let annex badkamer onderge bracht. Prins licht in het mid den van het wc-deksel een klep je op. „Weet je waar dat voor is?" Triomfantelijk pakt hij een greep in de wand vast en schuift zo de 'lade' over de pot. „Het is de afvoer van de wastafel. Inge nieus niet!" Onder de trap gaat een Noorse tweepitsmotor schuil, een Massieker op zich. Met een druk op de knop slaat het groene hart aan. Wanneer Prins nog maar een beetje gas geeft, wordt direct duidelijk Leukste plekje: Daar denken Jan en Janny Prins heel ver schillend over. Hij geeft de voorkeur aan de Oosterschel- de in zijn volle breedte. Daar heb je alle aspecten van het zeilen, wind, stroming en ruimte bij elkaar. Zij houdt het juist daarom liever bij de gemoedelijker Grevelingen, aantrekkelijk door zijn gebor genheid en vele eilandjes. We- meldinge is daarnaast vol gens Jan Prins het voorbeeld van hoe een haven in zijn ogen hoort te zijn. „De lig ging is fantastisch en de voor zieningen zijn helemaal bij de tijd." Beste eten: Wanneer ook de maag in het oordeel mag mee wegen, voert de wind de Prinsjes naar het Portugese restaurant Boa Tarde in Zie rikzee. „Praktisch voor de deur aanleggen en genieten maar", zegt hij zonder naden ken. Tip van Jan: „Ben je nieuw of onbekend in de Zeeuwse wate ren, vraag dan alles wat je wil weten aan je buren in de ha ven. Wanneer je het beste kunt uitvaren, waarheen, wat het weer doet. Vooral niet in paniek raken als het even iets anders loopt dan verwacht. Dat is het allerbelangrijkste." Jan en Janny Prins: „Als het moet, ben je in een dag weer thuis." waarom hij het liefst de zeilen hijst en zich puur op de wind verlaat. „Die rust, een wel daad!" Dik 28 jaar bevaart de familie Prins al de Zeeuwse wateren. Een uitstapje naar Engelse en Deense kusten heeft hen alleen maar gesterkt in de opvatting dat er niets boven Zeeland gaat. „We zijn ook een aantal keer zui delijk gegaan, maar dat was me veel te warm. Ik wil dat niet meer. Doe mij maar een graadje of 25 en ik ben helemaal geluk kig. Het Zeeuwse klimaat is voor ons de perfecte zomerva kantie. Af en toe een buitje re gen mag best. We zijn net terug van een negendaagse tocht. Ge weldig hebben we het gehad. Zo zeldzaam rustig nog. We lagen bijna alleen in de sluizen! Dan is het genieten hier hoor! In Mid delburg kwamen we midden in het smaakfestival terecht. In het altijd gezellige stadshaventje van Goes pak je eens een terras je en een restaurant. Je moet je zelf af en toe ook eens lrietelen. Een stevige noord-ooster geeft mooie Oosterscheldedagen. Wan neer je het ook nog eens een beetje uitkient met het tij, dan tref je aan de buitenkant (zee kant) van de Zeelandbrug nog geen twintig scheepjes aan. Die rust, mosselvissers die bezig zijn op de banken, schitterend! Dat is Zeeland ten voeten uit. Mijn vrouw is niet het type dat het huis lang alleen wil laten. Een paar weekjes, daar houdt het echt mee op." Echtgenote Janny is er niet meer om dat te beamen. Ze is tussendoor weggeslipt, bood schappen doen voor de zeiltocht die middag op de Grevelingen. „Waar in Zeeland we ook zijn, al is het in Breskens, als het moet, zijn we in een dag thuis." Een buurman uit de haven van Scharendijke vaart uit. „Hoe lang ga je weg?", roept Prins. „Drie weken", luidt het ant woord. De man zet koers naai de Belgische kust. Prins wenst hem plezier, maar voelt niet de geringste kriebel het voorbeeld te volgen. „Van zo'n tocht vaar je tweederde op de motor, om- door Esme Soesman ZIERIKZEE - Het huttendorp is over en uit, maar de kinderen op Schouwen-Duiveland hoeven zich deze zomer toch niet te vervelen. Het Welzijnshuis heeft twee zomeractiviteiten op poten gezet: percussie en capoeira en circustheater. Maandag 7 en donderdag 10 augustus kunnen kinderen in het Zierikzeese Sportcentrum Onderdak voor deze activiteiten terecht. Edson Gomes verzorgt - in dit geval speciaal op kinderen ge richte - workshops Braziliaanse percussie. Hij neemt de kinde ren mee op wereldreis langs di verse muziekstijlen, waarbij zij ook daadwerkelijk aan het trom melen en dansen slaan. Ook ca poeira, een combinatie van vechtsport, dans en zang, komt maandag 7 augustus aan bod. Heuse voorstelling De tweede dag, donderdag 10 augustus, is gewijd aan circus theater. Mensen van Theaterbu reau Giel van Dam gaan aan de slag met de kinderen om de jon ge circusartiesten uiteindelijk zelfs een heuse voorstelling op te laten voeren. Die staat die dag om 14.00 uur gepland. Doel De twee activiteiten zijn bedoeld voor kinderen tussen de zes en twaalf jaar. Met deze bezigheden wordt geprobeerd kinderen een leuk laatste weekje zomervakantie aan te bieden, schetst M. Legerstee van Het Welzijnshuis het doel ervan. De laatste paar jaar werd in gezet op het bouwen van een huttendorp. Met losse activi teiten is dit jaar voor een andere aanpak gekozen. De bedoeling is dat deze opzet in de toekomst verder wordt uitgebouwd. Per dag kunnen maximaal honderd kinderen meedoen. Zij zijn beide dagen van 10.00 tot 15.00 uur in de weer. Voor meer informatie en opgave kan contact worden opgenomen met het Welzijnshuis aan de Ca- landweg 51: 0111-453444. foto Dirk-Jan Gjeltema dat de wind uit de verkeerde hoek waait. Dat zul je mij niet snel zien doen. Je krijgt dan zo veel slecht weer over je bootje heen, dat je vrouw nooit meer mee wil. Ik ben een echte zeiler. Dat betekent dat de wind be paalt waar ik heen ga. Niet ik." Prins brengt zo'n tachtig dagen per jaar zeilend door. In de ha vens is het doorgaans gezellig heid troef. Jaloezie over afme ting en type boot ontmoeten ze zelden. „Booteigenaren zijn mensen uit alle lagen van de sa menleving. Anders dan bijvoor beeld golfers, ontstaat er geen kliek." Hij wijst op de boot naast hem en gaat met de Tor- ner als centraal punt in vogel vlucht de cirkel rond. „Die man is anesthesist, dat is een glasbla zer, de man van die boot zit in verzekeringen, dat is een oud-onderwijzer. Niemand zal zich laten voorhouden op wat hij is. Een ligplaats word je toe gewezen en daar zul je het mee moeten doen. Gelukkig maar!" Marcel Modde (Advertentie) zeeuwse almanak Ze hadden op de camping een aardige man ontmoet, die ook zonder schroom vertelde over zijn grote hobby: naturisme. De verhalen erover werden minzaam en soms met lichte gêne aangehoord. Aan het eind van de vakantie waren ze toch wel benieuwd geworden hoe de overtuigd naturist de kost pleegt te ver dienen. Het antwoord verbijs terde alleen hemzelf niet meer. „Ik zit in de textiel.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2006 | | pagina 33