pekker topper in hecht wereldje 'ZC Dynamica vraagt om haast Jam van 't Westende evende op jeugd-EK z~21 pve bowler grijpt bij debuut in nationaal team meteen goud op EK Derde wedstrijd ATB Zomercup in Wemeldinge Tiende editie 24 uur Veerse Meer Jubileumduel RIA tegen Lokeren Sluis weer gastheer Lierse SK Minderhoud derde in Rotterdam Clement langer bij Bouygues uitslagen Laatste plaats springruiters zaterdag 24 juni 2006 nrEugène de Kok lap m)( iet; rat bbj; [JPSKERKE - Het oorzakelijk ver- id is lastig te bewijzen, maar op het f«te grote toernooi waaraan de dove der Wouter Dekker deelnam, greep I Nederlands team het eerste goud in historie. De bowler uit Grijpskerke inteerde in het nationale team op de ,j iropese kampioenschappen voor do- °'n 'ict Zwitserse Muntelier. ots laat hij de medaille en het bijbe- rencle diploma zien in de woonkamer azijn ouderlijk huis in Grijpskerke. 22-jarige Wouter Dekker glundert a oor tot oor. Op tafel ligt een foto zes man tellende team. On- aks het late tijdstip waarop de foto genomen - de beslissing in de finale om twee uur 's nachts - lacht benjamin van de groep ook daarop en" bundig. Zijn rechterhand steekt hij de lucht; de duim opzij, de wijsvin- ren pink omhoog. Het gebaar bete- j V d I l°ve y°u zegt Dekker. ,,Dat de- on; we naar het publiek op de tribu- c, Er zaten daar nog tientallen sup- |C rters en andere spelers." toeschouwers hadden eerder op de ond een zeer goede laatste set van Ne- rland gezien, waarmee het de titel bij teams greep. „Na de eerste drie ga- i stonden we derde in de tussen- snd", weet Dekker, die drie maanden zijn geboorte doof werd. „Na een i van drie uur moesten we weer e bak. Na games vier en vijf ston- ms fi we al eerste, maar wij wisten dat nog niet. Onze teamleider Rino Ssterink vertelde dat niet aan ons. Hij ilde niet dat we onder druk zouden den. We moedigden elkaar ontzet- ud aan. We stonden allemaal te breeuwen als er een strike werd ge jold. Dat gaf een enorme stoot adrena- se. iedereen bleef maai- strikes gooien! de zesde set waren we echt heel erk. In het tiende frame gooiden we al- maal drie strikes. Al die andere ploe- n waren veel stiller dan wij, ze leken lis een beetje bang van Nederland." oncurrentie tegenstand loog er niet om. Aan het emooi in het Zwitserse Muntelier na- en zo'n tweehonderd bowlers uit 24 M c aden deel. „Er was enorm veel con- in-fe irrentie. We versloegen Zweden (vijf- indig Europees kampioen) en Finland ampioen in 1998). We hebben echt burjjeen geluk gehad, maar gewoon heel 01 is ui erg goed gespeeld. Na afloop hebben we het gevierd. We waren allemaal ont zettend blij", zegt hij. Zijn moeder Francien Dekker kan het beamen. „Om half vier 's nachts kregen we nog een sms'je." Het feest ging tot in de kleine uurtjes door. Twee van Dekkers teamgenoten - Joost Duivenvoorden en Martin Visser - werden de volgende ochtend echter weer op de baan verwacht voor het mas- ters-toernooi (de beste 16). „We zijn toen met zijn allen gaan kijken en het ging opmerkelijk goed. Martin Visser werd uiteindelijk tweede en Joost Dui venvoorden werd 5e." De resultaten (goud en zilver) van de Nederlandse ploeg waren boven ver wachting. Zeker na de eerste dagen, toen het maar niet wilde lukken. „Pas cal Moity, dié al voor de zesde keer mee deed, bonkte op een gegeven moment met zijn hoofd tegen de muur. Hij be greep er niets van! Er werd goed ge speeld, maar niemand won een medail le. Blijkbaar heeft dat geholpen, want de dag erna wonnen we goud." Zenuwen Ook bij Dekker wilde het in het begin niet lukken. In het singles-toernooi had hij zijn zenuwen niet onder controle en werd hij 85e, bij de doubles eindigde hij als 40e en bij de trio's 24e. In het teamtoernooi was alles anders. Naast het grijpen van de titel, verbeterde de ploeg ook een Nederlands record. Met een pinfall van 1033 in de zesde en laat ste set lieten de -bowlers de oude top prestatie van 1003 verbleken. „Het is een score waar een horend team ook trots op zou zijn", zegt Dekker. Voor dove bowlers is de top van Neder land niet haalbaar vanwege hun handi cap. „Bijna alle doven hebben last van hun evenwicht. Het evenwichtsorgaan is bij doven bijna altijd beschadigd. Dat is erg lastig met bowlen", legt en beeldt hij uit, terwijl hij doet alsof hij op een bowlingbaan staat. „Als je do ven en horenden mixt, zijn dë~Iaatsten bijna altijd beter. Bovendien", zegt Dekker, „ik voel me meer thuis tussen de doven. Het is een heel klein, maar hecht wereldje. We begrijpen elkaar al lemaal." Toch bowlt hij bij De Kruitmo- len in Middelburg ook met hórenden. Daarnaast speelt hij met het bowling team van Zeedo (Zeeuwse doven) com petitie in Nieuwegein. Daar werd hij vier jaar geleden geselecteerd voor het nationale team. Eerder mocht hij al mee naar een paar vriendschappelijke wedstrijden in Zwitserland, maar het EK was zijn eerste grote toernooi. Dek ker hoopt dat er meer zullen volgen. De Deaflympics 2009 in Taipei zou mooi zijn, maar eerst staat het WK in Singa pore op de agenda. „Ik hoop dat ik daarbij ben. We hebben een jaar tijd om daar naartoe te werken, maar het probleem is geld. We weten niet zeker of we daar naartoe kunnen. Ook bij de bond moeten ze bezuinigen, maar ge lukkig zei de NebasNsg: „Jullie zijn nu Europees kampioen, dan moet je ook naar het wereldkampioenschap." Wouter Dekker: „Als je doven en horenden mixt, zijn de laatsten bijna altijd beter." foto Ruben Oreel 3or Roeland van Vliet OES - Sam van 't Westende is Jsteren in het Hongaarse Mis- leio'plc als zevende geëindigd op Europees kampioenschap oor judoka's onder zeventien oar. Daarmee maakte de Vlis- inger, die pas veertien jaar is, idruk. „Hij heeft de compli- tnten gehad van Chris de Kor en Theo Meijer", vertelde va- Loek van 't Westende vanuit 3er| J wedstrijdhal. „Dan heb je niet verkeerd gedaan." am van 't Westende, die debu- j srde op een groot titeltoer- ooi, won zijn eerste twee par- jen in de klasse tot 50 kilo met root machtsvertoon. Zowel de irviër Branislav Zaric als de Is- aëlier Ido Bar vloog er met ip- 'vBilon a^' Daarna werd de opmars an de jónge Vlissinger gestuit choo ioor de Oekraiener Suren Mkrt- ".van, die met een yuko won. !er Mi de herkansingen pakte Van wf (Westende nog één overwin- teSen de Fin Petri Luuk- dhnónen - alvorens hij definitief ke fe terd uitgeschakeld door de msec Sebastian Seidl. Daar- .00 u Mor liep hij de strijd om het 'peid? irons net mis en werd hij zeven- e. In totaal deden er 32 judo- j& a's mee in zijn klasse, Iedereen is trots op wat hij hier "lui ^a^en zien", liet zijn vader o eten. „Hij heeft de hele tijd iim;? invallend gejudood, hij is er Verkhove strandt Sin halve finales KOPENHAGEN - De halve fina- bij het ÏTF-tennistoernooi in bet Deense Kopenhagen zijn het eindstation gebleken voor Le- Kerkhove. r: Vei Neren werd de tennisster uit ^t'ikzee een halt toegeroepen ®d®j tooi' de Tsjechische Sinika Jez- jre!$ .ova: 2-6 en 4-6. De veertien- ai'ige Kerkhove loopt daardoor een wildcard mis voor het inter- oN "toionale jeugdtoernooi in Tune- lië. liervK Ook in het dubbelspel beteken de»* halve finales het eindsta- 3ere'-'' 'ton voor Kerkhove. Het Zweed- (njJ duo Jessica Gardefjord/ Re- toeka Persson bleek in drie aïho& spannende sets over een iets lan- aerc adem te beschikken dan 'ij Kerkhove en haar dubbelpart- 5er Sabine van der Sar. vol voor gegaan. Maar hij kwam nog wel wat ervaring tekort. De tegenstanders die hij trof, heb ben allemaal al de zwarte band en zijn dus al zestien. Die jon gens hebben allemaal al eerder aan zo'n jeugd-EK meegedaan en zijn op sommige punten net iets slimmer. Maar tussen hen heeft Sam zich goed staande ge houden." Van 't Westende, die de rege rend Nederlands kampioen is, kwam eerder dit jaar tijdens in ternationale toernooien in Bre men en Berlijn tot respectieve lijk een negende en een vijfde plaats. De zevende plaats op het EK lag dus in de lijn der ver wachting. „Mare van der Ham, één van zijn trainers bij De Kor te in Hoogvliet, was na afloop zeer enthousiast vertelde Loek van 't Westende. „Hij zei dat Sam, als hij zo doorgaat, vol gend jaar een van de titelkandi daten is." WEMELDINGE - Op het circuit van de Wemeldingse motorcross club De Sproeier wordt maan dag de derde wedstrijd in de strijd om de ATB Zomercup van mountainbikevereniging X-Tre- me gehouden. In de voorgaande twee wedstrij den stelde Richard Slabbekoom zijn kandidatuur voor de opvol ging van Jamo Veerhoek. De coureur uit Kapelle was in Wol- phaartsdijk en Kruiningen de sterkste bij de senioren. In Wemeldinge gaat Slabbe koom ongetwijfeld weer als één van de favorieten van start. Hij zal het daarin op moeten nemen tegen jonkies als de voor eigen publiek rijdende Marco Min- naard, Jarno Veerhoek en Jacco Wagenaar. Bij de veteranen werden de eer ste twee wedstrijden gewonnen door Eric Bogers. De Bredanaar gaat dan ook aan de leiding, met in zijn spoor Huib Slabbekoorn (vader van Richard) uit Kapelle die beide malen als tweede wist te eindigen. Adri Jongenelen uit Bosschenhoofd is de goede der de in deze categorie. De eerste wedstrijden gaan om 18.00 uur van start. door Koen de Vries MIDDELBURG - Wie op de Middelburgse atletiekbaan wil kijken hoe ver hij kan sprin gen, moet uitkijken dat de af stand minder dan nul meter is. De kans dat er bij de aanloop iets mis gaat, is namelijk be hoorlijk groot. De verspring bak en diverse andere onderde len van de accommodatie zijn hard aan vervanging toe. Om dat de gemeenten Middelburg en Vlissingen nog steeds plan nen hebben om tussen beide steden samen een Sportboule- vard te bouwen, wordt er in de huidige banen nauwelijks meer geïnvesteerd. We gaan even terug naar 1997. In het Arionhotel aan de Vlis- singse boulevard wordt met enig ceremonieel de fusie tus sen twee atletiekclubs beze geld. Het Vlissingse Atletica en het Middelburgse Dynamo gaan samen verder als Dynami ca. Er liggen plannen voor een stadsgewestelijke sportaccom modatie - Sportboulevard ge noemd - en daarop vooruitlo pend smelten de twee clubs sa men. Negen jaar later liggen die plannen er nog steeds. De ge meenteraad van Middelburg is allang akkoord, maar in Vlis singen wil het maar niet vlot ten. De Scheldestad en omlig gende plaatsen kampen met een financieel tekort, waar door de beslissing om te inves teren keer op keer uitgesteld wordt. Het laatste afstel vond in mei plaats. Pas in oktober gaat men zich weer over de plannen buigen. Ondertussen knaagt de tand des tijds aan de atletiekbanen in Middelburg en Vlissingen. Die in Middelburg is er inmid dels zo slecht aan toe, dat de at- letiekbond heeft verboden er nog wedstrijden te houden. Klein wonder Het is daarom een klein won der dat Dynamica-voorzitter Nel Verhoeven er op de trai ningsavond zo opgewekt bij loopt. „We hebben goede hoop dat de gemeente Vlissingen bin nenkort een positieve beslis sing neemt", legt ze uit. „Theo Jansen, de voorzitter van de Vlissingse Sportraad, is druk aan het lobbyen. Hij heeft sterk de indruk dat de tijd rijp Dynamica-voorzitter Nel Verhoeven staat voor de kogelstootring „Het begint nu wel heel erg lang te duren." foto Ruben Oreel is voor en positieve beslissing. Het besef wordt steeds groter dat het ook veel geld kost als de bestaande accommodaties moeten worden opgeknapt." Een rondje over de atletiek baan aan de Middelburgse Nas- saulaan leert dat vadertje tijd inderdaad heeft toegeslagen. Een kleine greep uit de vele ge breken: de verlichting heeft op sommige plaatsen de capaci teit van een schemerlampje, op andere plaatsen is het nog min der. De ring voor het discus werpen en het kogelstoten is le vensgevaarlijk, In het net erom heen zitten grote gaten. De atle tiekbaan is aan de binnenkant uitgesleten, de randen brokke len af, op sommige plaatsen is hij verzakt en de afwatering is op sommige plaatsen niet in or de. Polsstokhoogspringen is niet meer mogelijk omdat van dalen de mat in brand hebben gestoken. Hetzelfde gebeurde bij de hoogspringmat, maar die is tot ieders tevredenheid vervangen. Het materialenhok voldoet niet aan de minimale eisen. „Hier zet je nog geen var kens in", is een treffende op merking van een van de leden van Dynamica. Vijfhonderd leden De club groeit ondanks alle on gemakken sterk. Dit jaar is de klip van vijfhonderd leden ge rond. „We hebben over onze problemen vaak overleg gehad met de gemeente", zegt Nel Verhoeven, die weet dat de twee Walcherse hockeyclubs zich in dezelfde spagaat bevin den als Dynamica. „Over een aantal zaken heb ben we niet moeilijk gedaan, omdat we toch een nieuwe baan zouden krijgen. Maar het begint nu wel heel erg lang te duren. We voelen ons aan het lijntje gehouden." Een van de grootste gevaren die Verhoe ven op zich af ziet komen, is dat de schwung uit de club gaat. „Omdat we op twee ba nen actief zijn, hebben we alles dubbel nodig. Het grootste pro bleem is om genoeg vrijwilli gers te vinden. Dat wordt steeds moeilijker. Zeker als blijkt dat deze situatie nog ja ren blijft duren." De voorzitter hoopt dat de Vlis singse gemeenteraad nu einde lijk actie onderneemt. Het is de bedoeling dat de volksvertegen woordigers in oktober de kop pen weer bij elkaar steken over dit onderwerp. Het zou Verhoe ven echter heel wat waard zijn als dat eerder zou gebeuren. „We hebben nu wéér een half jaar vertraging opgelopen, ter wijl die baan er allang had moeten liggen. Als er nu weer uitstel komt, dan komt de club volgens mij echt in proble- GOES - Op het Veerse Meer gaat vanmorgen om 11.00 uur de tiende editie van de zeilwedstrijd De 24 uur van Het Veerse Meer van start. De ongeveer dertig kajuitsche pen varen een met boeien uitgezette ronde en proberen die zo vaak mogelijk af te leggen. Drie begeleidingssche pen houden in de gaten of dat reglementair gebeurt en kunnen indien nodig hulp bieden. Voor het eerst is er ook een wedstrijd die twaalf uur duurt. Die is dus vanavond om 23.00 uur afgelopen. Om verschillende boottypen met - elkaar vergelijkbaar te maken wordt er gevaren met een handicap-factor. De wedstrijd wordt georganiseerd door watersportvereni ging Arnemuiden, die zijn thuishaven heeft op jachtha ven Oranjeplaat. WESTDORPE - In het kader van het 75-jarig bestaan speelt vierdeklasser Ria W. zaterdag 1 juli tegen de Bel gische eersteklasser Lokeren. Hoewel de club officieel pas 1 september jubileert, wordt dit duel als een van de festiviteiten beschouwd. In septem ber hebben alle betaalde clubs immers competitieverplich tingen. Het is onmogelijk om ze op dat tijdstip vast te leg gen. Sporting Lokeren, dat getraind wordt door Ariel Ja cobs, komt naar Westdorpe met twee weken training en twee oefenwedstrijden in de benen. De Belgische ploeg heeft toegezegd om met een complete selectie te verschij nen. SLUIS - Zoals de laatste jaren gebruikelijk slaat de Bel gische eersteklasser Lierse SK als voorbereiding op het nieuwe seizoen de tenten op bij de voetbalvereniging Sluis. Van 3 tot en met 7 juli traint het Belgische gezel schap op het sportcomplex van de vijfdeklasser. Onder deel van dat trainingskamp is de oefenwedstrijd tegen het eerste team van SV Sluis. Dat duel begint dinsdag 4 juli om 19.30 uur. ROTTERDAM - Hans-Peter Minderhoud is tijdens het OHIO van Rotterdam als derde geëindigd in de dressuur- wedstrijd op Prix Saint George-niveau. De voormalige in woner van Westkapelle reed op Exquis Nadine naar een score van 71.30 procent. Thamar Zweistra van Stal Hexagon uit Schore werd met Hexagons Roumanda zevende met 67.95 procent. De wed strijd werd gewonnen door nationaal kampioene Jeanette Haazen met Nartan. BREDA - Wielrenner Stef Clement heeft met zijn Franse werkgever Bouygues Telecom een overeenkomst bereikt over contractverlenging tot en met 2008. Clement werd dinsdag nog Nederlands kampioen tijdrijden. Clement verhuisde afgelopen winter van de opleidings- ploeg van Rabobank naar het Franse ProTourteam. De Bredanaar presteert naar volle tevredenheid van team baas Jean-René Bemaudeau en kreeg een verbeterde aan bieding. ANP Gieneagles. Johnnie Walker Cham pionship, Europese Tour. Stand na tweede ronde: 1. Montgomerie (Sch) 136 slagen (-10), 2. Casey (Eng) 138, 3. Fraser (Aus), Sören Hansen (Den), Mars hall (Eng) 139, 34. Derksen (Ned) 144 (-2). Kuala Lumpur. Sultan Azlan Shah Cup, mannen, halve finales: Neder land - India 1-0 (0-0). 64. Weusthof 1-0' Australië - Nieuw-Zeeland 7-1 (3-0). Assen. WK, TT, kwalificaties. Mo- toGP: 1. Hopkins (VSt) Suzuki 1.36,411 (gem. 170,084 km/uur), 2. Nakano (Jap) Kawasaki 1.36,424, 3. Edwards (VSt) Yamaha 1.36,755, 4. Hayden (VSt) Hon da 1.36,758, 5. Pedrosa (Spa) Honda 1.36,993, 6. Vermeulen (Aus) Suzuki 1.37,077, 18. Rossi (Ita) Yamaha 1.40,298. Kwalificatie 250cc: 1. Lorenzo (Spa) Aprilia 1.40,007 (gem. 163,968 km/uur), 2. De Angelis (SMa) Aprilia 1.40,137, 3. Dovizioso (Ita) Honda 1.41,194, 4. Aoya- ma (Jap) Honda 1.41,260, 5. Takahashi (Jap) Honda 1.41,279, 6. Simoncelli (Ita) Gilera 1.41,327,25. Schouten/Honda 1.45,393, 26. Gevers/ Aprilia 1.46,266, 27. Roelofs/Yamaha 1.46,495, 28. Appelo/Honda 1.46,927. Kwalificaties. 125cc: 1. Kallio (Fin) KTM 1.44,532 (gem. 156,879 km/uur), 2. Bautista (Spa) Aprilia 1.44,580, 3. Pesek (Tsj) Derbi 144,838,4. Gadea (Spa) Apri lia 1.44,874, 5. Pasini (Ita) Aprilia 1.44,925, 6. Faubel (Spa) Aprilia 1.45,240, 25. Litjens/Honda 1.46,809, 28. Van den Berg/Aprilia 1.47,013, 41. Kok/Honda 1.48,662, 43. Van de Waarsenburg/Honda 1.51,554. Rotterdam. CHIO. Springen. Landen- wedstrijd. Super League: 1. Zwitser land (Melliger/Lea 4+0, Schurtenberger /Cantus 4+0, Muff/Plot Blue 4-+, Schwizer/Unique opgave+niet gestart) 12 strafpunten, 2. Zweden en Frankrijk 16, 4. Verenigde Staten 18, 5. Duitsland en Groot-Brittannië 20, 7. Ierland 33, 8. Nederland (Dubbeldam/BMC Nassau 20+1, Smolders/Exquis Oliver 1+0, Zoer/Okidoki 12+8, Gerco Schroder/ Eu- rocommerce Milano 12+8) 34. Stand Super League: 1. Duitsland 34,125,2. Verenigde Staten 27,5,3. Zwit serland 26,125,7. Nederland 9,625. Springconcours, 1,50 met barrage: 1. Van der Vleuten (Ned) Audi's Jikke 0-40,11, 2. Van der Schans (Ned) Broere Maroon 0-41,15, 3. Stenfert (Ned) BMC Octavia 0-41,58. Hilversum. NK. Mannen, zesde ron de: Timman - Smeets 1-0, Tiviakov - Van der Wiel 1-0, Stellwagen - Sokolov 1-0, Werle - Van Wely 0-1, Visser - Bosch 0-1, L'Ami - Nijboer 0-1. Stand: 1Tiviakov 5, 2. Van Wely 4 1/2, 3. Stell wagen 4, 4. Sokolov, Nijboer 3 1/2, 6. L'Ami, Timman, Werle, Van der Wiel 2 1/2, 10. Smeets, Bosch 2, 12. Visser 1 1/2. Vrouwen, vierde ronde: Schuurman - Van Nies 1-0, Van Weersel - Muhren 1/2-1/2, Peng - Jap Tjoen Sang 1-0, De Jonge - De Mie 0-1, Lanchava - Gera- gousian 1-0. Stand: 1. Muhren, Peng 3 1/2, 3. Lanchava 3, 4. De Mie 2 1/2, 5. De Jonge, Van Weersel 2, 7. Jap Tjoen San 1 1/2, 8. Van Nies, Schuurman 1,10. Ge- ragousian 0. uimwatim-p Lucky Day 4042, d.d. 23.06.2006: 10-17-27-31 -32-36-41 -44-47-49-51 -52-56 -59-64-68-72-78-79-80. Hulst. Rabo Reynaerttoernooi. HE4: D. de Maagt-J. Smits 7-6 6-4, W. van Noord-T. de Rijk 7-5 6-1. HE5: M. Muur mans-N. Samijn 6-2 6-3. HE6: J.P. de Bakker-E. Claassens 6-2 2-6 6-1. HE6-35+: H. de Letter-H. Nanninga 6-3 6-3. DE5: N. de Haas-J. Boeding 7-5 6-3. HD5: D. Audenaerdt/R. Boddae- rt-R. van den Berg/M. Leenknegt 6-1 6-4, D. de Block/F. de Smet-E. Neve/B. Ysebaert 4-6 7-6 7-5. HD6: M. Baart/R. de Meijer-R. Lammerts/P. Pijpelink 6-2- 6-1. HD6-35+: R. de Saegher/P. Segh- ers-P. van Graefschepe/M. van Overdul- ve 5-7 6-1 6-3. DD6: T. Lammens/M. de Milliano-M. Blanckaert/T. Dobbelaar 6-0 6-1. GD6: T. van Waardenburg/J. de Kort-R. Eshuis/R. de la Ruelle 6-7 7-5 6-3, R. Rademakers/H. Moens-B. Naerebout/A. Pieters 6-1 6-4. Breskens. B&P K4 Vechtkuikentoer- nooi. Jongensenkelspel, t/m 12 jaar: S. van de Broecke-W. Breen 6-1 6-0. T/m 14 jaar: R. Tazelaar-J. de Bruijckere 6-1 6-1, J. Kies-B. Buijsse 6-0 6-2. Meisjesenkelspel, t/m 12 jaar: D. En gelaar-S. Vonck 2-6 6-2 6-1, M. Taze- laar-A W. Hirdes 6-0 6-0. T/m 14 jaar: D. Kuystermans-K. Wisse 6-0 6-0. Jongensdubbelspel, t/m 14 jaar: R, Martens/R. Tazelaar-W. Breen/S. van de Broecke 6-0 6-0. Meisjesdubbelspel, t/m 14 jaar: M. Flohil/L. van Tilburg-I. d'Hoore/R. van Voren 6-0 6-0. Kopenhagen. ITF-jeugdtoernooi. Meisjesenkelspel, halve finale: S. Je- zkova-Lesley Kerkhove (Zierikzee) 6-1 6-4. Meisjesdubbelspel, halve finale: J. Gardefjord/R. Persson-Lesley Kerkhove/S. van der Sar 4-6 6-3 6-4. Rosmalen. Ordina Open, zesde dag. Mannen, halve finale: Ancic (Kro/3) - Baghdatis (Cyp/6) 7-6 (4) 6-3, Hernych (Tsj)-Serra (Fra) 6-2 7-6 (3). Vrouwen, halve finales: Safina (Rus/2) - Daniilidou (Gri) 6-3 4-6 6-3, Krajicek - Dementjeva: 1-6,7-6 (5) 6-4. Nottingham. Mannen. Halve finale: Gasquet (Fra) - Söderling (Zwe) 7-6 (7) 7-6 (5), Björkman (Zwe)- Seppi (Ita) 6-3 6-1. Eastbourne. Vrouwen. Halve fina les: Henin-Hardenne (Bel/3) - Clijsters (Bel/2) 6-3 5-7 6-1, Miskina (Rus/5) - Koe- znetsova (Rus/4) 6-4 2-6 6-4. ROTTERDAM - De Nederland se springruiters zijn in de lan- demvedstrijd van het Chio van Rotterdam, tellend voor de Su per League, als laatste geëin digd. De équipe bestond uit Jeroen Dubbeldam (BMC Nassau), Har ry Smolders (Exquis Oliver), Al bert Zoer (Okidoki) en Gerco Schroder (Eurocommerce Mila no). Zwitserland won de wed strijd. In Rotterdam voldeed slechts Harry Smolders met Exquis Oli ver Q. Hij maakte slechts één tijdfoutje in twee ritten over het nieuwe zand van de hoofdpiste. Met Jeroen Dubbeldam (20), Al- bert Zoer (12) en Gerco Schro der (12) ging het volledig mis. „Een reeks van factoren speelde een rol", zei Dubbeldam, de olympisch kampioen van Syd ney en de laatste maand met Nassau juist goed in vorm. Van te veel druk voor eigen pu bliek wilde het kwartet niets we ten. ANP

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2006 | | pagina 77