AIRCOCONTROLE 42.' bij de grootste 0 (flensen .nlj mannenmode-winkel van Zeeland Zeeuws Vlaanderen Voor een Zorgzame Begeleiding .als u iemand nodig heeft om alles verder te regelen. Monuta W De Voorzorg De Praktijk voor Osteopathie Van Sonja de Deckere D.O.-MRO Eén meidnummer vo dierenmishandeling 0900 - 20 21 210 zaterdag 24 juni 2006 Familieberichten vervolg van pagina 12 Dankbetuiging Voor uw blijken van medeleven na het overlijden van mijn lieve schoonzus en onze tante Dina Johanna Geschiere-de Vrieze Betuigen wij u onze hartelijke dank. M.C. Schaalje Jan en Lenie Schaalje Mario en Petra Justin, Kiftten 's-Gravenpolder, juni 2006 Voor de vele persoonlijke gelukwensen, brieven, kaarten, bloemen en cadeaus, ontvangen bij ons 65-jarig huwe lijksjubileum, willen wij u hartelijk danken. Zoutelande, juni 2006 Fam. W. Leijnse Wij willen iedereen bedanken voor het medeleven zowel persoonlijk als schriftelijk, gedurende zijn ziekte en na hel overlijden van mijn innig geliefde man, onze lieve, 1 zorgzame vader en opa Jan van Belzen Het heeft ons in deze moeilijke tijd gesteund. Nel van Belzen-Wijkhuijs Kinderen en kleinkinderen Arnemuiden, juni 2006 Nog steeds weet ik niet waarom je weg bent, nu je weg bent Geen mooi vaarwel Ie zult nooit mijn geheugen verlaten En het blijkt zo anders te zijn dan onze dromen Nu ben je. ben je een ster aan de hemel |e bent nu een ster aan de hemel |e bent een ster aan de hemel fa. je bent mijn ster. (One word, Anouk) Wij ontvingen talloze warme blijken van medeleven, vele hartelijke reacties, kaarten en prachtige bloemstukken na het overlijden en bij de crematieplechtigheid van onze lieve Chantal Besse-de Fouw Hiervoor willen wij u hartelijk bedanken. Al deze reacties hebben ons veel goed gedaan. Door de overweldigende belangstelling is het helaas niet mogelijk u allen persoonlijk te bedanken. Het is voor ons een blijvende troost te weten, dat zoveel mensen van haar houden. Danny en Jessy, Leen en Jenny, Rob en Ans, Erik en Tineke, Marlon en Dennis Vlissingen/Oost-Souburg, juni 2006 Dankbetuiging Langs deze weg willen wij u allen bedanken voor de kaar ten. bloemen en vele andere blijken van medeleven, die wij van u ontvingen na het overlijden van Marie Cornelissens-van Waterschoot Uw belangstelling was en is voor ons een grote steun. Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind Hulst, juni 2006 Het heeft ons goed gedaan dat u, met zovelen op verschil- lende manieren, blijk heeft gegeven van uw medeleven na - het overlijden van onze lieve vader en opa Wim Dekker onze dank daarvoor. Henriëtte en Harm Karin en Ernst Jan en kleinkinderen juni 2006 Voor al uw blijken van medeleven die wij, zowel persoon lijk als schriftelijk van u mochten ontvangen tijdens de ziekte en na het overlijden van Hendrika Dekker-Louws willen wij u oprecht dank zeggen. Kinderen en kleinkinderen Domburg, juni 2006 In plaats van kaarten Een hand, een woord, een kaart, bloemen. Hartverwarmend waren de vele blijken van medeleven, die wij mochten ontvangen na het zo onverwachte overlij den van onze lieve moeder en oma Catharina Johanna Kole-Weststrate - Tiny - Het heeft ons goed gedaan. Omdat het voor ons niet mogelijk is een ieder persoonlijk te bedanken, hopen wij dat u langs deze weg onze dank wilt aanvaarden. Peter en Annemarie Kole Els en Maurice ICerybin i Ad Kole en (achter)kleinkinderen. - Juni 2006. De vele hartverwarmende blijken van medeleven, na het overlijden van onze moeder en oma Neeltje Adriana Moerdijk-Goud hebben ons steun en troost gegeven. Wij willen u hiervoor dan ook hartelijk danken. Het heeft ons goed gedaan. Kinderen en kleinkinderen juni 2006 Dankbetuiging Wij danken iedereen hartelijk voor het betoonde medeleven, na hel overlijden en tijdens de uitvaart van mijn man, onze vader, schoonvader en lieve opa Edegard Pieter Schram Hiervoor onze hartelijke dank. Ook dank aan uitvaartzorg Monuta Haerens te Oostburg, voor de zorgvuldige begeleiding en de keurige verzorging van de uitvaartplechtigheid. A.E. Schram-Verstringhe Kinderen en kleinkinderen Sluis, juni 2006 Voor uw blijken van medeleven ondervonden na het over lijden van onze vader, schoonvader en opa Albrecht Remijn betuigen wij u onze hartelijke dank. Kinderen en kleinkinderen 's-Heerenhoek, juni 2006 Dankbetuiging Een hand, een woordeen gebaar, doen zo goed, Als je iemand, die je lief hebt. verliezen moet. De lege plek. het doet zo 'n pijn. Maar in gedachten zal hij altijd bij ons zijn. De bloemen, vele kaarten en brieven, de telefoontjes, de woorden van troost en steun, de aanwezigheid van u allen doen ons beseffen dat onze lieve vader bij velen goede herinneringen heeft nagelaten. Wij willen iedereen die met ons heeft meegeleefd na het overlijden van onze lieve vader Alouisius Adrianus Eugien Rottier (Wies) hartelijk danken. Een bijzonder woord van dank aan. Pastor W. Poppe voor de mooie dienst en de medewerkers van Monuta Terneu- zen voor de keurige verzorging van de begrafenis. Jan en Riet van Heese-Rottier Peter en Jeanneke Rottier-Aerts Kloosterzande, juni 2006 Dankbetuiging Een hand, een kaart, een gebaar soms zonder woorden, Het doet zo goed als je iemand die je lief is verliezen moet. 't Is een fijn gevoel dit te hebben mogen ervaren bij het overlijden van mijn lieve man, onze zorgzame pa en opa Willy Tangelder Hiervoor onze hartelijke dank. Alie Tangelder-van de Velde Kinderen en kleinkinderen Axel, juni 2006 Uw aanwezigheid bij het afscheid en de enor me hoeveelheid kaarten en bloemen na het overlijden van mijn lieve man, vader en schoonzoon Rinus Vermaire hebben wij zeer gewaardeerd. Hiervoor onze hartelijke dank. Corrie Vermaire-de Koster Coen Vermaire Oma de Kosler-Quakkelaar 's-Gravenpolder, juni 2006 Al uw brieven, telefoontjes en persoonlijke blijken van medeleven, die wij na het overlijden van onze lieve, zorg zame moeder en oma Francina Vermeer-Kleinendorst hebben mogen ontvangen hebben ons enorm gesterkt bij het dragen van ons verlies. Kinderen en kleinkinderen Arnemuiden, juni 2006 Dankbetuiging Voor uw medeleven na het overlijden van onze geliefde moeder en oma Jannetje Pieternella de Visser-Gideonse danken wij u hartelijk. kinderen, klein- en achterkleinkinderen Voor uw blijken van medeleven, die wij mochten ontvangen na het overlijden van onze geliefde, zorg zame moeder, groot- en overgrootmoeder Magrieta Vleugel-Kole betuigen wij u onze hartelijke dank. Familie Vleugel-Jobse Familie Schot-Vleugel Juni 2006 Abraham Voogdt 10 oktober 1911 - 15 mei 2006 Na het overlijden van onze geliefde Vader, Opa en Oude Opa heeft u de begrafenis bezocht of op een andere manier uw medeleven getoond. Uw steun en betrokkenheid hebben wij bijzonder op prijs gesteld en wij willen u daarvoor dan ook hartelijk bedanken. De familie Voogdt Hierbij willen we onze dank betuigen aan de Zorgin stellingen "Emmaus" en "De Stelle" voor de uitste kende en liefdevolle verzorging van onze vader Abraham Voogdt Ook onze dank voor de opvang van de familie in De Stelle" tijdens het ziekbed van onze vader. Familie Voogdt Voor een zorgzame begeleiding in geheel Zeeuws Vlaanderen Uitvaartdienstverlening Centraal telefoonnummer: ■n Maakt deel uit van Uitvaartverzorging 'De Bevelanoen' Hoofdkantoor: Geideloozepad 20,4463 AJ Goes (0113)311444 Huisartsenpraktijk 's-Gravenpolder In verband met de promotie van A. Korstanje tot Doctor in de Geneeskunde zijn de praktijk en apotheek in 's-Gravenpolder MAANDAG 26 JUNI DE GEHELE DAG GESLOTEN Voor spoedgevallen en spoedrecepten wordt waargenomen door de praktijk en apotheek van Dr. Ingelse, Laustraat 1 te 's-Heerenhoek, tel. 351280. Uitvaartverzorging Janneke den Besten dag nacht bereikbaar Londensekaai 9, Middelburg tel: 0II8 623359 Dag en nacht bereikbaar op (0111) 45 07 17 of (0111) 46 26 00 Alle voorzieningen om thuis op te baren Aandacht voor uw persoonlijke wensen Vraag om ons gratis informatiepakket! UITVAARTVERZORGING „SCHOUWEN-DUIVELAND" M. DE BRUIJNE J. C. HOEKMAN Werckendetstraat 4, Zierikzee Postbus 189, 4300 AD Zierikzee www.uitvaartzorgcentrum.nl Na een overlijden krijgt u noodgedwongen te maken met het vele regelwerk. De medewerkers van Monuta De Voorzorg zijn er om u op dat moment te helpen en met u mee te denken. Vooreen persoonlijk afscheid, geheel naar eigen wens... Onze naam is veranderd; onze dienstverlening is als vertrouwd (voorheen De Voorzorg Sinke) Uitvaartcentrum: Vlissingen, Monuta De Voorzorg Industrieweg 20, Tel: (0118) 41 27 60 gaat per I juli verhuizen naar Verwerijstraat 51A 4331 TB Middelburg Tel.nr. blijft 06-21.68.18.75 De praktijk blijft t/m 30 juni op Seissingel 4 te Middelburg Ook uw autoairco moet Wij controleren graag voor u: regelmatig in onderhoud om dichtheid van het systeem zo lang mogelijk goed te uitblaastemperatuur in de blijven functioneren. Lente, auto zomer, herfst en winter; de V-snaarspanning van de ieder jaargetijde is een compressoraandrijving geschikt moment. de uiterlijke Conditie van de hoofdcomponenten Voor onze klanten heben wij Compleet voor slechts een Basisonderhoudspakket samengesteld. JÊi ifiYj Vraag ook naar onze aircoreiniging! Bosch Car Service... Daar kom je graag terug AXEL, Autocenter Snoodijk KAPELLE, Garage Hoogesteger Drieschouwen-zuid 18, Telefoon 0115 - 56 20 43 Quistenburg 8, Telefoon 0113 - 35 15 51 Dijkwelstraat 59, Telefoon 0113 - 34 13 15 Karreveld 4, Telefoon 0118 - 55 19 91 Kanaalweg 12a, Telefoon 0118 - 62 76 80 Gerbrandystraat 4, Telefoon 0118 - 46 46 44 Vrouwenpolderseweg 75, Telefoon 0118 - 59 15 24 Oostvoorstraat 23, Telefoon 0113 - 37 12 10 ZIERIKZEE. Autobedrijf Leqemaate Boerenweg 4, Telefoon 0111 - 41 26 86 :©:BDVflEc^> www.boschcarservice.nl Het Van Westen Mannenmode verkoopteam wordt weer uitgebreid! In 2004 won het een prijs voor het beste verkoopteam. Wil jij dit team versterken en werken bij de grootste mannenmode-winkel van Zeeland? vanaf 1 september 2006 verkoopmedewerker (M/V) leeftijd tot 40 jaar winkelervaring vereist 27 uur per week (donderdag, vrijdag, zaterdag) sollicitatie (met foto) naar: Van Westen Mannenmode, Plein 10-11, 4543 BH, Zaamslag of via e-mail: vacature@vanwesten.com Meer informatie over Van Westen Mannenmode: www.vanwesten.com 2004 service prijs voor het beste verkoopteam 2004 genomineerd voor de verkiezin: beste winkel van Nederland 2000 gekozen tot landelijke ModeZï van het Jaar 1999 prijs voor beste internetsite op gebied van mode Begrafenis- en Crematieverzorging OVERTOOM-GROEN Kantoor en rouwcentrum: Van Dishoeckstraat 620 4382 XW Vlissingen Telefoon: 0118-413417 EXECUTIE VERKOOP Op maandag 26 juni 2006 om 11.00 uur, vindt een openbare verkoop plaats. De verkoop komt voor rekening van Pro va Trading B.V. Te koop worden aangeboden: 1 Quad Motortek 125, 1 Quad Yamaha 660 R, 2 waterscooters Seadoo XP, ongeveer 10 motor- steps, 1 gesloten wagen, Mercedes Benz 638i, kenteken 35-BD-TH, bouwjaar 2000, 1 personen auto, Mercedes Benz A 160, kenteken 53-DZ-FP, bouwjaar 2000, en wat verder te koop zal worden aangeboden. De plaats van verkoop is Goes, Livingstoneweg 2-6 (Loods van Mourik). Bezichtiging een uur voor de verkoop. Alleen contante betaling. Geen opgeld. De verkoop vindt plaats in opdracht van de Belastingdienst Zuid West, kantoor Goes. Voor inlichtingen tel. 06-51968578 (het kan zijn dat om een of meerdere redenen de verkoop niet doorgaat). De belastingdeurwaarder belast met de executie verkoop. (10 ct/min) "Uitgemergelde paarden in beslag genonj "Jonge katten in afvalcontainer", "Verwaarlo schapen onder de maden" en "Zwaar vermi51 de jonge herders in eigen uitwerpselen ac troffen". Wie kent niet die afschuwelijke be ten in de krant. De Dierenbescherming wi: hier een eind aan komt. U kunt helpen. Om voor u het melden van dierenmishandf11 en -verwaarlozing makkelijker te maken de Dierenbescherming vorig jaar het meldr11 mer dierenmishandeling voor heel Nedeim beschikbaar gesteld: 0900 - 20 21 210 ct/min). Wat doet de Dierenbescherming nog meer: Kijk op www.dierenbescherming.nl Steun de Dierenbescherming. GIRO 309 Compleet Op Mensenlinq.nl vindt u een compleet overzicht van alle overlijdensberichten uit uw regio. Op eenvoudige wijze vindt u de gezochte overlijdensadvertentie en kunt u deze bekijken. Ervaar hét levensverhaal van de overledene. Interactief U kunt op de site het condoleance bericht lezen én een bericht achterlaten, waarin u uw medeleven betuigt! Bovendien kunt u via de site direct een deeïnemingskaart of rouwboeket versturen. Een kleine moeite en toch vaak een grote troost Informatief Op Mensenlinq.nl vindt u veel onderwerpen die direct of indirect .te maken hebben met overlijden. Alle adressen op het gebied van uitvaart en afscheid worden op de site vermeld. Een initiatief van Provinciale Zeeuwse Goui

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2006 | | pagina 74