los wachter ij focust op voorlichten Uit- Deauvillers zijn geen scheurneuzen Kinderboerderij zoekt ook oudere klandizie Duitsers met woning in Kamperland balen van ozb-aanslag J BEDBI Internationaal treffen in Renesse xcursieschuur is verbouwd, nieuwe entree is in de maak incert ctor et Emergo Werkstraf voor geweld Boete voor bezit agressieve hond CDA Sluis wil wegterroristen kwijt v^|| M" iek verkoop Piet Kleemans ^adierweg 17b, Middelburg _ji-641386, www.baderie.nl '°9(rE BADERIE VAN HET JAAR Vanaf het parkeerterrein bij gastheer hotel De Zeeuwse Stromen vertrokken de Deauvilles voor een toerrit. door Piet Kleemans RENESSE - Luisa en Sérgio Lourieiro uit Portugal legden 2225 kilometer af om het mee te kunnen maken en ze wa ren bepaald niet de enige. Het gisteren in Renesse begonnen vierde Internatio nale Honda Deauville-treffen trok 140 deelnemers. Het doel: motorrijden zoals motorrijden bedoeld is. Zonder fratsen of stunts. Deauville-rijders zijn geen scheurneuzen. Alles zit erop en eraan. En waarom zou je dan meer uitgeven? Toegegeven, het is geen pk-pakhuis, maar dat is volgens woordvoerder van de organisatie Mar cel Verhagen uit Capelle aan den IJssel ook helemaal niet nodig. „Hij heeft een topsnelheid van zo'n 190 en accelereert in 5,5 seconden van nul naar honderd. Bij het verkeerslicht kun je nog steeds een Porsche eruit trekken. Wat wil je nog meer?", steekt hij de loftrompet over de lichte toermotor. Het parkeer terrein bij de Zeeuwse Stromen stroomt ondertussen in rap tempo vol met rustig roffelende Deauvilles. Een sportuitlaat is aan een Deauvillerijder niet besteed, satellietnavigatie wel. De meeste deelnemers aan het treffen zijn veelrijders. „Ik gebruik de Deauvil- le voor woon-werkverkeer. Ideaal, want een auto zou ik bij mijn werk niet kwijt kunnen", zegt Deauville-rijder Ko Hes- sel. Hij rijdt al acht jaar Deauville en legt jaarlijks een kleine 45.000 kilome ter af met deze toermotor. Met veel ple zier. „Hij is heerlijk handelbaar in stadsverkeer maar doet het ook prima op de snelweg. Natuurlijk kun je groter en sneller. Maar dan ben je ook twee keer zoveel geld kwijt." Verstokte motorrijders Luisa en Sérgio Lourieiro uit Portugal zijn al net zo en thousiast over wat inmiddels een ever green in het modellengamma van Hon da is geworden. In drie dagen tijd leg den zij met hun Deauville 2225 kilome ter af. Van Lissabon naar het Franse Bayonne, vandaar naar Parijs en van Pa rijs naar Renesse. Geen probleem. „Wij zijn echte Deauville-fans", zegt Luisa. „Wij hoeven niet zo nodig hard te rijden. Het gaat ons om lekker rustig touren, genieten van de reis." Het idee voor het Internationaal treffen - nu voor de eerste keer in Nederland gehouden - werd in 2002 gelanceerd. Het plan was om met de Deauville naar de Franse stad te gaan die zijn naam gaf aan de motoren. In 2003 was de eerste Deauville meets Deau ville een feit. Een eerste editie met hin dernissen, herinnert Verhagen zich. foto Marijke Folkertsma „Ze vonden het maar niks in Deauvil le, zo'n grote groep motorrijders. We zijn erin geslaagd alle vooroordelen over motorrijders weg te poetsen. En sindsdien is de belangstelling voor dit evenement nog elk jaar toegeno men." Toerrit Vooral in Duitsland blijkt de motor po pulair, maar ook Frankrijk, Tsjechië, Engeland, Finland en Portugal zijn ver tegenwoordigd. De deelnemers kregen gisteren de keuze tussen toerritten in de omgeving of om mee te rijden met de toerrit naar Brugge. Een rit van circa tweeënhalf uur. Vandaag staan ook weer verschillende toerritten op het po- gramma en de Deauvilles en hun berij ders worden op Neeltje Jans verwacht voor een groepsfoto. Daarna volgt een gezamenlijke maaltijd in Hotel De Zeeuwse Stromen, gevolgd door een af sluitend feest. Morgen gaat ieder weer zijns weegs. (Advertentie) Jobsttor9klachten: P0-0231231 maandag t/m vrijdag ge- 'ende de openingstijden; erdags tot 12.00 uur ihou n <ie DACTIE "P° HOUWEN-DUIVELAND j_~ ichtweg 23a stbus 80 10 AB ZIERIKZEE 0111-454647 "0111-454657 nail: redzzee@pzc.nl ircel Modde (chef) Kleemans Pankow ne Soesman ilita Lanting dy Boogert (sport) iNTRALE REDACTIE itionspark 28 itbus 31 iO AA GOES (0113)315500 "(0113)315669 nail: redactie@pzc.nl ternet "W. pzc.nl nail: web@pzc.nl snel gegaan. Fluijt: „We zijn in 1997 met 3500 bezoekers per jaar begonnen en nu zitten we op zo'n 25.00 bezoekers per jaar. We zijn een beetje door ons eigen succes ingehaald." Zo veel bezoek dient op gepaste wijze onthaald te worden, rede neert Staatsbosbeheer, en daar om werd in maart dit jaar begon nen met een ingrijpende verbou wing van de schuur. Het ge bouw is rolstoeltoegankelijk ge maakt, de toiletgroep is ver nieuwd en uitgebreid met een in validentoilet en er is een ruime entreehal gemaakt. De vaste basisexpositie van kaarten, foto's, opgezette dieren en andere zaken is gebleven en ook is plaats ingeruimd voor wisseltentoonstellingen van kunst. Alles mag, mits het maar met natuur te maken heeft. Met behulp van video- en dvd-appa- ratuur worden films over de sei zoenen, reeën en damherten ver zorgd. Verder wordt gewerkt aan een omgevingsplan voor de entree van de Boswachterij. Het is de bedoeling dat in het oude, al eni ge tijd niet meer gebruikte kan toortje van Staatsbosbeheer, pal tegenover de schuur, een perma nente expositie komt. Een nieuw aan te leggen pad moet schuur en kantoortje met elkaar gaan verbinden. Momenteel wordt gewerkt aan het opnieuw leggen van de paden bij de schuur, en vuilcontainers en der gelijke worden ergens anders neergezet of op een andere ma nier aan het oog onttrokken. Met de verbouwing van de schuur is volgens Fluijt een for se stap voorwaarts gezet. „Het heeft veel meer uitstraling gekre gen. Ik ben heel trots op wat we hier bereikt hebben en dat we nu veel beter kunnen laten zien wie we zijn." De verbouwing van de schuur heeft ongeveer een ton gekost. Het informatiesteunpunt is van af vandaag elk weekend en tij dens de schoolvakanties ook doordeweeks open van 13.30 tot 16.30 uur. J)EREEDE - De Oud Le- Fanfare Korps der Genie |t zaterdag 1 juli op in lereede tijdens de braderie. Merste optreden is om 14.30 i( min om 19.00 uur het tweede. zijfis er ook een optreden van Jen fuinisser Visserskoor. JESSE - Muziekvereniging tkop ir et Emergo uit Renesse n' 2' op vrijdag 30 juni een con- nneri n strandpaviljoen de Bran- in Renesse. Op het pro- ma staan onder meer From nd with love, Aanzoek zon ingen en Can't take my nit of you. strandconcert begint om uur. Strandpaviljoen de ding is te vinden achter de dovergang aan het einde e Loane. ier TENSCHOUWEN - Staats ieheer timmert stevig aan de in Boswachterij Wester- uwen. De excursieschuur je hoofdingang is verbouwd jnformatiesteunpunt en er gewerkt aan een omge- splan voor de entree van ends grootste naaldbos. jen laten genieten van de ur is een van de kerntaken [staatsbosbeheer en voor J betreft de Boswachterij an Jferschouwen krijgt die kem- 1^ie'|in rap tempo handen en ^jn. Boswachter D. Fluijt: [dichting aan het publiek >en$Jvroeger ondergeschikt. De ■ksufcr is in de jaren zeventig gaatezet als werkschuur en :clcjLs er ook ruimte voor voor- ingsmateriaal. Sinds eind en. (negentig wordt het accent „meer op ontvangst van gas- 'e m voorlichting gelegd. Het n werkschuur voorlichtings- "Te geworden." Sinds de om- (in de jaren negentig is het door Marcel Modde ZIERIKZEE - Het zonovergoten erf van kinderboerderij De Punt in Zierikzee ademt oer-Holland- se gezelligheid. Accordeonist Frans Kasander strooit onafge broken klassieke meezingers uit over het terras, waar een groep je oudere dames geniet van het speciale middagje uit. De eerste bolussen laten zich goed sma ken. „Fijn zo", betitelt één van de bezoekers de eerste senioren middag van de Punt. Kinderboerderijbeheerder René de Klerk heeft alles op alles ge zet om zoveel mogelijk oudere inwoners van Schouwen-Duive- land naar zijn toko te halen. Al le zorgcentra hebben een uitno diging gekregen en een plaatse lijk taxibedrijf brengt de bewo ners tegen gereduceerd tarief uit en thuis. Binnen Zierikzee doet de eigen paardentram van De Punt zijn rondje om belang stellenden op te halen. De Vrij- willigerscentrale en het Meld punt Vrijwillige Thuiszorg zijn ingeschakeld voor de nodige be geleiding. Aan het begin van de middag loopt het nog niet echt storm, maar alles heeft z'n tijd nodig, beseft De Klerk. Met de seniorenmiddag wil de Frans Kasander zorgt op de accordeon voor de nodige gezelligheid. foto Marijke Folkertsma beheerder benadrukken dat de kinderboerderij een ont moetingsplaats is voor jong én oud. Hoewel het voor de be woners van Borrendamme slechts de straat oversteken is, komen ze zelden langs, aldus De Klerk. De reden daarvoor is vrij simpel, geeft één van de dames (woonachtig in De Wieken) uit het groepje aan. „Ik zit in een rolstoel, dan kom je alleen niet overal zo makkelijk meer." Als het aan De Klerk ligt, wordt de seniorenmiddag de aftrap van meer thema-bijeenkomsten waar ook ouderen bij worden be trokken. Volgende week zater dag pakt hij door met een 'opa- en-omadag', waarbij de verkie zing van de liefste opa of oma centraal staat. De winnaar wordt getrakteerd op een dagje attractiepark. Het feest (aan vang half één) wordt opgeluis terd met een optreden van het zangduo De Jochies, met liedjes van weleer. Ondertussen druppelt het be zoek op de seniorendag lang zaam binnen en wordt voorzich tig een blik geworpen op de kraam met Zeeuwse streekpro ducten. „Ziet er lekker uit, maar ik mag eigenlijk geen zoet", en de vrouw schuifelt ver der voor een kijkje in de stal. De accordeonist uit Koudekerke tin gelt onvermoeibaar verder en krijgt met een Ik hou van Hol land eenvoudig de zangers on der het gezelschap op zijn hand. Langs de Scheldestraat pro beert een medewerkster van De Punt, gekleed in een koeienpak, klanten te lokken. Vooralsnog een hoop geloei, maar helaas weinig wol, blijkt uit de kaart verkoop aan de kassa. zaterdag 24 juni 2006 s 13 MIDDELBURG - Een 25-jarige inwoner van Temeuzen werd gisteren conform de eis tot 150 uur werkstraf en twee maanden voorwaardelijke gevangenisstraf veroor deeld wegens geweld in de relatiesfeer Aan het slachtoffer moet hij 648 euro schadevergoeding betalen. „Hier past een lange gevangenisstraf bij, maar ik geef u een laatste kans om niet verder af te glijden", waar schuwde politierechter L. van Dijke de verdachte. De man heeft de afgelopen jaren een aanzienlijk strafblad met geweldsdelicten opgebouwd. Daarin speelt mee dat de man een alcoholprobleem heeft. Ook 24 augustus vorig jaar in Terneuzen was hij onder invloed toen hij niet kon verkroppen dat een (ex-)vriend met zijn (ex-)vriendin aan de haal was gegaan, de woning van de man binnendrong en hem met een schaar hij over zijn gezicht kraste. Volgens officier van justitie J. Zondervan kon poging tot toebrengen van zwaar lichamelijk letsel worden bewezen. Ook de vernieling in de woning werd bewezen. De reclas sering achtte het risico dat de Terneuzenaar weer in de fout zal gaan behoorlijk groot. Strafpleitster C. Kouwij- zer onderkende de alcoholproblematiek van haar cliënt en pleitte voor een begeleiding van de verslavingszorg van Emergis, dat door de politierechter werd overgeno men. Verder was de advocate het eens met de straf. MIDDELBURG - De hond van het echtpaar uit Oost-Sou burg was al afgemaakt, maar gisteren moesten ze zich in Middelburg strafrechtelijk verantwoorden voor het bezit van het pitbullterriertype. De 27-jarige man en zijn 22-ja- rige vrouw kregen 300 euro boete opgelegd, omdat de ver boden hond (een Amerikaanse Staffordshire) de kenmer ken had die onder de regeling agressieve dieren vallen. „We wisten niet dat we de hond niet mochten houden", zei de man. Ze hadden met de hond gefokt en de puppy's verkocht aan mensen in Polen. De man vertelde dat in hun geboorteland de honden los mogen rondlopen. Het paar kon 28 oktober geen certificaat van een stamboom overleggen, waarna de hond in beslag werd genomen. Ze hadden gisteren hun baby naar de zitting meegenomen. „De hond kan ontzettend lief zijn, maar is ook gevaarlijk. Er worden ook baby's door agressieve honden doodgebe ten", merkte de politierechter op. Het paar kon zich vere nigen met de gedachte dat ze de pitbullachtige hond niet meer in bezit hadden. Ze zeiden voorlopig niet van plan te zijn een andere hond aan te schaffen. SLUIS - Het CDA in de gemeente Sluis klaagt over 'weg terroristen'. Grote groepen wielrenners die volgens frac tievoorzitter L. Flikweert voor overlast zorgen op de West-Zeeuws-Vlaamse wegen. Dit fenomeen doet zich overigens niet alleen voor in West-Zeeuws-Vlaanderen. Ook de wegen in Oost-Zeeuws-Vlaanderen zijn met name op zondagmor gen het toneel van grote groepen vooral Belgische wielren ners, compleet met volgwagens, die tot ergernis van veel recreatieve fietsers en andere weggebruikers de hele weg voor zich op eisen! Burgemeester J. Sala van de gemeente Sluis kan daar niet veel aan doen. Hij wijst op de verschil len in wetgeving van Nederland en België. Hij heeft het probleem wel aangekaart bij de politie, maar het is vol gens hem in de praktijk erg lastig om in eén groot gebied als dat van de gemeente Sluis hierop te controleren. door Harmen van der Werf KAMPERLAND - Duitsers met een eigen woning in bungalow park Ruiterplaat bij Kamper land voelen zich benadeeld door de gemeente Noord-Beveland. Huizen van Duitsers zijn hoger gewaardeerd voor de onroeren- dezaakbelasting (ozb) dan die van Nederlanders, beweren H. Strittmatter uit Duisburg en L. Beeking uit Hamm. De ge meente Noord-Beveland ont kent ten stelligste dat dit is ge beurd. Strittmatter heeft de strijdbijl geheven tegen de gemeente Noord-Beveland en is voorlopig niet van plan die te begraven. Hij is er met medebewoner Beeking van de Ruiterplaat zon der meer van overtuigd dat Duit se en Nederlandse woningbezit ters verschillend worden behan deld. Om dit te bewijzen heeft hij een ronde gemaakt door het park aan het Veerse Meer en de taxatiewaarden van zestien bun galows verzameld, per 1 januari 1999 en op de laatste peildatum 1 januari 2003. Het beeld dat daaruit naar voren komt, is nog al wisselend. Zo kreeg Strittmat ter zelf te maken met een stij ging in die vier jaar van 104 pro cent. Beekings woning is 97 pro cent hoger getaxeerd. Het huis van een andere Duitser is daar entegen slechts 27 procent in waarde gestegen. Woningen in Nederlandse handen laten waar destijgingen zien van 28 tot 128 procent, waarbij de meeste op Strittmatters lijstje onder de zes tig procent zitten. Strittmatter en Beeking zeggen geen problemen te hebben met het betalen van belastingen, maar zij kunnen zich niet aan de indruk onttrekken dat 'er sprake is van discriminatie van Duitsers'. Zij hebben inmiddels allebei eerst bij de gemeente en later bij de belastingkamer van de Middelburgse rechtbank be zwaar gemaakt tegen hun (Advertentie) k i Den Dekker KAPELLE 0113-330330 www.dendekkermuziek.com ozb-aanslag. Strittmatter heeft het daar niet bij gelaten. Hij heeft de Duitse pers ingescha keld, grote regionale kranten in Nordrhein-Westfalen als WAZ (Westdeutsche Algemeine Zei- tung) en Rheinische Post én ra diozender WDR. In het Euro pees parlement zijn er vragen over gesteld door de Duitse christen-democraat K. Florenz. De Noord-Bevelandse WD-wet- houder P. de Putter (financiën) is op vakantie en niet bereik baar voor een reactie. Ambtena ren financiën B. Priem en R. de Bruijn doen het woord. Wat Strittmatter en Beeking bewe ren, is volgens hen absoluut niet waar. De taxaties zijn door het onafhankelijke taxatiebureau Tog Nederland uitgevoerd, de gemeente zit daar niet tussen. „Tog weet niet eens wie welk huis in bezit heeft", aldus de ambtenaren. Priem en De Bruijn zitten wel in hun maag met de acties van Strittmatter en Beeking. „Noord-Beveland is afhankelijk van het toerisme", geeft De Bruijn aan. „Wij zijn daarom als gemeente juist heel erg op de hand van toeristen en dan is het zonde dat er zo'n negatief beeld van Noord-Beveland wordt ge schetst in Duitse media." Noord-Beveland heeft cfe bezwa ren van Strittmatter en Beeking afgewezen. Zij hebben beroep aangetekend in Middelburg en zijn van plan door te gaan tot het einde. Zij verwijten de ge meente een hooghartige hou ding. „De overheid is hier, an ders dan in Duitsland, echt een ouer-heid. Alles wordt zo for meel afgehandeld." Ambtena ren De Bruijn en Priem zeggen niets anders dan de afgesproken procedures te kunnen volgen. (Advertentie) cc ui i O co II LU Q Grote Markt I I -1 3 4461 AH Goes Tel.; 01 I 3 227607 www.delscher.nl

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2006 | | pagina 67