Plan themapark op achtergrond CDA-Vlissingen wil niet betalen voor verdiept spoor Aardappels kleuren het landschap Glas zorgt voor beschutting WK? STELT KL MORGENAVOÜD Imbitieus idee voor sluizencomplex Hansweert strandt op financiën Project grote windmolens in Sloe op losse schroeven Werkstraf voor bezitten speed Kom naar Zierikzee voor: Modern Wonen iiiSi (011 (JVjnfrinQ'e/snl miiBM vuii u^Vü Bouw Amaliahof begint na zomer Rijontzegging na rammen van pui Lift hapert door stuk papier Voorwaardelijke straf voor mishandeling vriendin 0F www.hetoranjeplein.nl zeeuwse almanak Beton ïdactie: 0113-315649 jnyv.pzc.nl mail:redactie@pzc.nl istbus 31, 4460 AA Goes jvértentie-exploitatie: iord- en Midden-Zeeland: 0113-315520; euws-Vlaanderen: 0114-372770; ilionaal: 020-4562500. jterdag 24 juni 2006 editie Bevelanden-Tholen oor Rob Paardekam jOES - De kans is klein dat er I korte termijn een themapark init in het oude sluizencom- |ex in Hansweert. „Het plan jordt overal met lof ontvangen, dat is het dan ook", aldus oorzitter A. Kortlever van de orpsraad. „Er is gewoon geen ïld." [et ambitieuze plan staat in het dorp bekend als Plan Verbeem, naar de bedenker ervan. De dorpsraad, waar Verbeem in het verleden deel van uitmaakte, heeft het de afgelopen jaren levend gehouden. Het doel van het plan is om Hansweert weer wat te verlevendigen en meer toeristen naar het dorp te lokken. In het voormalige slui zencomplex moeten onder meer een miniatuursluis met water aan beide kanten, een muziek tent, een museum over de ge schiedenis van het dorp, een beeldentuin, trekkershutten en standplaatsen voor campers ko men. Dat alles zou door vrijwilli gers gerund moeten gaan wor den. Hoewel de dorpsraad altijd op een strijdbare toon heeft gezegd dat het plan hoe dan ook gereali seerd moet worden, sloeg A. Kortlever - die sinds kort op nieuw voorzitter is - deze week tijdens de algemene dorpsverga dering ,een veel bescheidener toon aan. Fractie Toen vanuit het publiek ideeën geopperd konden worden voor de besteding van het dorps budget van 40.000 euro, stelde iemand voor om het in het the mapark te steken. Kortlever zei dat niet te zien zitten. In het plan gaat zoveel geld zitten, dat met het genoemde slechts een fractie, of misschien wel helemaal niets, voltooid kan worden. Volgens Kortlever is iedereen die hij er over spreekt enthousiast over het plan. Het ontbreekt echter aan financiële middelen. De dorpsraad beschikt daar sowieso niet over, en ook in de gemeentelijke kas zit op het moment niet genoeg geld om het project te kunnen betalen. Eerder was uit een iORTGENE - Dat veel aardappelrassen in de zomer erg mooi kunnen bloeien, blijkt op Noord-Beveland. Daar voorzien de witte en paarse bloemetjes (afhankelijk van het ras) op andschap van een mooi kleurtje. Zo biedt de pieper ons niet alleen veel eetgenot, maar ook een adembenemend plaatje. door Harmen van der Werf MEUWDORP - Het plan om srote windmolens te bouwen over het goederenspoor in Vlis singen-Oost lijkt op losse schroe ven te staan. H. van Rooijen van initiatiefnemer WinWind uit Iemeuzen zegt moeilijk uit de voeten te kunnen met de bouw hoogte die de gemeente Borsele wil voorschrijven voor dat deel van het Sloegebied, te weten honderd meter. WinWind kwam eind 2004 voor het eerst met het plan om 25 windmolens in het Sloegebied te bouwen waarvan de rotorbla- tot 145 meter reiken. De 25 windmolens krijgen samen een vermogen van 75 megawatt, ofte wel ruim één derde van wat in 2010 aan windenergiecapaciteit in Zeeland zou moeten staan. WinWind heeft voor het project samenwerking gezocht met ha venschap Zeeland Seaports en spoorwegbeheerder ProRail die over de goederenspoorlijn in het Geschrokken van het plan van MDDELBURG - Een 27-jarige aan en een 48-jarige vrouw uit Middelburg zijn gisteren voor bet bezit van speed veroordeeld tot werkstraffen van respectieve lijk veertig uur, waarvan de helft voorwaardelijk en twintig uur. Politierechter L. van Dijke vond bewezen dat beiden vorig ,aar november behoorlijke hoe veelheden speed thuis hadden. WinWind hebben de gemeenten Borsele, Vlissingen en Middel burg de hoofden bij elkaar gesto ken en een beleid uitgestippeld voor de bouw van windmolens in Vlissingen-Oost. Aan de rand bij de dorpen Borssele, Nieuw- dorp én Nieuw- en Sint-Joos- land is een zone aangegeven waar molens mét rotorbladen maximaal honderd meter hoog mogen zijn. In cle rest van het Sloe is de maximale hoogte voor alsnog op 175 meter gezet. Het verschil is gemaakt vanwege het zicht uit de dorpen, aldus de Borselse wethouder M. Vermue- Vermue (CDA, ruimtelijke orde ning). De hoogten moeten nog in gemeentelijke bestemmingsplan nen opgenomen worden. Voor het project van WinWind zou dit grote consequenties heb ben. Coördinator Van Rooijen: „Als de windmolens zoveel la ger moeten worden, scheelt dat enorm in de opbrengst aan ener gie. Dat is niet goed voor het mi lieu, terwijl het voor het zicht uit de dorpen weinig uitmaakt of er windmolens van honderd of 145 meter staan. In het ge bied zijn al hoogspanningsmas ten en de rest van de bebouwing van het Sloegebied poets je daar mee ook niet weg." Van Rooijen zegt zich niet zo maar gewonnen te geven, maar desnoods gaat WinWind met ProRail buiten Zeeland aan de slag. Van Rooijen: „Ik zou dat doodzonde vinden." Advertentie door Miriam van den Broek VLISSINGEN - De provincie heeft weer goede hoop dat de Westerschelde Container Termi nal er komt. Als dat lukt, wil het CDA in Vlissingen wel na denken over een bijdrage aan een verdiept spoor in Goes. Maar op voorhand vijf miljoen betalen, gaat fractievoorzitter M. Geilenkirchen echt te ver. „Moeten we dat dan straks voor Bergen op Zoom ook doen?" Vlissingen en met name de CDA-fractie probeert zich te verzetten tegen de bijdrage van havenschap Zeeland Seaports aan een verdiept spoor in Goes. Het verdiepte spoor moet de overlast van goederentreinen be perken na de komst van de WCT in Vlissingen-Oost. Vijf van de twintig miljoen euro die Zeeland Seaports investeert, is afkomstig van de gemeente Vlissingen. Daar zijn ze in het gemeentehuis niet blij mee. „Met vijf miljoen euro kan Vlis singen zelf ook heel veel doen", zei Geilenkirchen tijdens de laat ste raadsvergadering. Wethou der T. Verhage (PvdA) zei toen ook niet gelukkig te zijn met het besluit en beloofde te onderzoe ken of Vlissingen er nog onder uit kan. Vlissingen ziet de WCT graag ko men op haar grondgebied. Ze denkt dat het goed is voor de werkgelegenheid en de econo mie. Dan is het toch logisch ook geld uit te trekken om de nega tieve gevolgen tegen te gaan Geilenkirchen: „Dat klinkt in derdaad heel logisch. Maar het gaat ons om de verantwoorde lijkheid van het havenschap. Wij denken dat die zover niet gaat. Dat dit een taak is van de provincie, niet van Zeeland Seaports." Het havenschap heeft ook mee betaald aan de Westerschelde- tunnel en de Sloelijn. Voor de aanleg van de tunnel bij Sluiskil is jaren geleden al twintig mil joen gulden toegezegd. Waarom zijn jullie dan nu wel tegen de bijdrage voor het spoor in Goes? „De Westerscheldetunnel is een ander verhaal. Die houdt direct (Advertentie) Haringylietplein 4 Zierikzee telefoon: 0111 4S6161 (Advertentie) Luxe vierstenen-duinsuites van Hotel Bos Duin aan de WWcherse kust... Meer informatie? Kijk in het woonkatern van deze krant. GOES - Bewoners van seniorencomplex Nassau- hof in Goes hoeven voortaan niet meer bang te zijn om hun voordeur uit te stappen als een wind je de kop op heeft gestoken. Een nieuwe glaswand - voor de gehele voorgevel van het gebouw - zorgt voor een aangename beschutting. Het glas is niet het enige nieuwe. Het complex aan de 's-Heer Els- dorpweg is de afgelopen maanden geheel drempel loos gemaakt en alle appartementen hebben een nieuwe keuken gekregen. Daarnaast is de verbin ding met het naastgelegen zorgcentrum Randhof verbeterd. Wethouder J. Adriaanse symboliseerde dat gisteren door in die nieuwe verbindingsgang door een papieren wand te breken. Daarmee open de hij het vernieuwde appartementencomplex offi cieel. foto Willem Mieras Scoren met onze WK-rentes! 1 jaar 3,40 10 jaar 4,20 30 jaar 4,85 PERT haalbaarheidsonderzoek van de gemeente al gebleken dat het park jaarlijks een exploita tietekort van 20.000 euro laat zien. Het zou een optie kunnen zijn om het plan gefaseerd uit te voe ren of een veel bescheidener the mapark te bouwen. Toch duurt het inmiddels al zo lang, dat wei nig Hansweertenaren er nog fi ducie in hebben dat het park er überhaupt komt. de aardappelvelden het foto's Willem Mieras WISSENKERKE - Na bijna drie jaar wachten is er einde lijk zicht op de bouw van het nieuwe woonzorgcentrum Amaliahof tussen de Juliana- en Weststraat in Wissenker- ke. Stichting Ouderenzorg Noord-Beveland draagt na de zomervakantie de grond over aan de ontwikkelaar van het project, Marsaki in Goes. Volgens directeur M. Oos- dijk van zorgcentrum Cleijenborch in Colijnsplaat is de transactie lange tijd opgehouden door gesteggel over de verkoopprijs van de grond. Een landelijke instantie die over dergelijke projecten gaat, vond de gevraagde prijs aanvankelijk te laag. „Maar", aldus Oosdijk, „je kunt grond in Amsterdam niet vergelijken met grond in Wissen- kerke." Een akkoord is uiteindelijk bereikt. Amaliahof, dat op de plek komt van het eind 2003 gesloopte rusthuis Vredestein, gaat uit vierenvijftig seniorenappartementen bestaan, waarvan tweeëntwintig koop en de rest huur. De bouw neemt naar verwachting anderhalf jaar in beslag. Ouderenzorg Noord-Beveland gaat er zorg verlenen en de toekomstige bewoners kunnen voor welzij nsactiviteiten in Cleijenborch terecht. MIDDELBURG - Een 28-jarige vrouw uit Goes is giste ren in Middelburg voor dronken rijden en doorrijden na een ongeval veroordeeld tot tien maanden rijontzegging, waarvan drie maanden voorwaardelijk en vijftig uur werkstraf. De beginnend bestuurder was 7 maart in Goes na een feestje in haar auto gestapt. In een bocht stuurde ze de auto de verkeerde kant op, waarna ze door de voor tuin tegen de pui van een woning botste. Schade: 6800 eu ro. In plaats van uit de auto te stappen reed .ze naar huis. „Ik kreeg een astma-aanval en kon mijn puf niet vinden. Mijn eerste reactie was om naar huis te rijden", voerde ze aan. „Ik wilde teruggaan, maar toen stond de politie al aan de deur." Uit de blaastest kwam een score van 775 mi crogram, terwijl voor een beginnend bestuurder de alco- holgrens op 88 microgram ligt. „Ik weet niet wat me be zielde." De verdachte zei sindsdien geen alcohol meer te drinken. Officier van Justitie J. Zondervan had geen bood schap aan de omstandigheden, die de vrouw aanvoerde. „Daar heeft een ander die schade door u lijdt niets mee te maken." Politierechter L. van Dijke liet zich in dezelfde termen uit en nam de eis van de officier over. TERNEUZEN - De lift naar de parkeergarage onder de Oostkolk in Terneuzen heeft donderdagmiddag enkele uren dienst geweigerd. De storing werd volgens de ge meente veroorzaakt door een rondslingerend stuk papier. De lift is van ongeveer half een tot drie uur buiten ge bruik geweest. Dat was vooral vervelend voor mensen die slecht trap kunnen lopen. verband met Zeeland Seaports. Maar tussen het havenschap en Goes is geen enkele link. Goes valt niet binnen het gebied van het havenschap. Wat krijgen we dan straks nog? Een stuk spoor bij Bergen op Zoom of Roosen daal? En wat als de WCT niet doorgaat? Dan ligt daar een ver diept spoor dat door ons is be taald." En als de WCT wel doorgaat? „Dan kunnen we altijd nog eens praten over een bijdrage." Is het verzet niet ingegeven door de eigen Vlissingse tekorten? „Als Vlissingen een fors over schot had gehad, waren we hier misschien makkelijker overheen gestapt. Maar ik vind dat we toch ook dan hier goed naar had den moeten kijken. Twee jaar ge leden vroegen wij of de extra winst van het havenschap aan ons kon worden uitgekeerd. Vol gens onze toenmalige wethou der Van der Maden had Zeeland Seaports zelf al het geld hard no dig. En nu is er ineens twintig miljoen over. Het gaat ons ook om de manier waarop het alle maal is gegaan. Dat de provin cie het Algemeen Bestuur van het havenschap om een bijdrage vraagt. Het had over een andere schijf moeten lopen, de politieke schijf. De gemeenteraad had zich er over moeten kunnen bui gen." U hebt de wethouder gewezen op de inhoud van de gemeen schappelijke regeling die het ha venschap is. Daaruit zou blijken dat de bijdrage aan het spoor on rechtmatig is. Wat als de wet houder daar verder niets mee doet? „Dan zullen wij als CDA-fractie overwegen zelf stappen te onder nemen om het besluit door een rechter nietig te laten verkla ren." Wethouder Verhage zei gisteren niet meer te willen reageren op de kwestie. Ze benadrukte dat het besluit over de bijdrage in beslotenheid is genomen en be sloten moet blijven. Ook ontken de ze eerder gezegd te hebben dat ze gaat onderzoeken of ze on der de bijdrage kan uitkomen. door Aector Dooms MIDDELBURG - Politierechter L. van Dijke heeft gisteren een twintigjarige Middelburger een voorwaardelijke werkstraf van zestien uur opgelegd voor mis handeling van zijn vriendin. De verdachte had vorig jaar 19 september in Middelburg zijn vriendin bij de keel gepakt en met zijn elleboog tegen het strot tenhoofd gedrukt. Ook had hij haar eerder een keer mishan deld. „Ik denk dat ik boos werd", zei hij gisteren in de rechtbank. De politierechter hield er reke ning mee dat de relatie tussen de verdachte en zijn vriendin in middels is hersteld. Zij hebben zelfs plannen om te gaan samen wonen. (Advertentie) In de bouw valt altijd wat te beleven. Nu eens wordt pan- nenbier gedronken vanwege het bereiken van het hoogste punt van een bouwwerk, dan weer dient hevig gefloten te worden naar een dartele pas serende deerne. Op het kan toor van het aannemingsbe drijf in Terneuzen werken se rieuze mensen, die zich voor namelijk bezighouden met het uitwerken van nieuw- bouwplannen. Op zo'n kan toor gebeurt dus weinig ener- verends, zou je denken, maar dat valt reuze mee. Administratieve bolleboos Peter voerde deze week bij voorbeeld een opmerkelijk te lefoongesprek. Een man wil de van hem weten hoelang het duurt voor een betonvloer is opgedroogd. Op de vraag van Peter wanneer hij was ge stort, luidde het onverwachte antwoord: 'Dertig jaar gele den'. Waarop Peter grinni kend: 'Dan zal-ie toch zo lang zamerhand wel droog zijn ze ker?'.' Dat viel dus verkeerd. Voordat hij de telefoon neer gooide, brieste de man: 'Nee snuggere, ik heb een lekkage!'

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2006 | | pagina 59