FBI verijdelt aanslagen ïx-generaal Mladic ou op sterven liggen Bloedbaden in Irak eisen tientallen levens Brussel vormt wijnpias om Bevolking van China piekt tot 1,5 miljard 'ogelgriep an mens ip mens Verdachte terreurgroep wilde schoenen en geld Al Qaeda JF-directeur is Is positiever 10% Gevaarlijke rots Gotthard opgeblazen Woede over feesten Lenin Museum Strijd tegen wegmoffelen borsten Lichtreclames taboe in Madrid Honderden vermisten in Sulawesi Zweed doodgeschoten in Somalië Naslagwerk van alle genetische mutaties mens zaterdag 24 juni 2006 UiARTA - De Wereld- londheidsorganisatie HO) heeft voor het eerst na ^gesteld dat de gevaarlij- tes variant H5N1 van het gelgriepvirus ook van sns tot mens overdraag- lar is. Dat is gebleken in re® donesië, waar een vrouw ovft jen van haar familie us' eKft besmet.. kt n v® plgens de WHO is er even- a el geen reden tot paniek, k:® et H5N1-virus was tot nss isver alleen in staat om :onii ensen te besmetten die in Va irect contact waren ge- 'ems eest met besmet pluimvee Bï andere dieren. Sinds 03 zijn 130 mensen aan erd* o besmetting overleden, joral in Azië. fe WHO heeft steeds de he ees uitgesproken voor be ien settingen tussen mensen ind; derling, zeker als het vi- 8 gzo kan muteren dat de Dsj fkte zich rap als een olie- ijós over de aarde kan ver- I reiden. In dit scenario o? innen er miljoenen doden rcs dien. due dit geval gaat het om li familie in het noorden in Sumatra, die al zeven den heeft verloren door I vogelgriep. Volgens m Fukuda van de WHO lbe [jat intussen vast dat een Isge esmette vrouw binnen de he unilie in een kleine ruim- hf I andere familieleden A01 sft besmet, waarschijn- jkdoor hoesten, et vims dat binnen dit it luster' van mensen rond- ve aart, is volgens onderzoe- aais ers inderdaad enigszins anuteerd. e genetische veranderin- nif jen zijn evenwel niet van Vï ien aard dat de besmet- ingskans tussen mensen mj nderling nu echt noemens- 2ardig is vergroot. De ensen binnen het cluster J ijn in quarantaine ge- laatst. „Het gaat niet om tfó waardoor we bezorg- efi irzijn geworden", aldus ac ikuda. ANP/AFP Pi van onze redactie buitenland BRUSSEL - Griekenland en Spanje vormen honderdduizen den hectoliters overtollige wijn om tot industriële alcohol of bio brandstof. Dat is mogelijk ge worden nadat Brussel gisteren heeft toegezegd mee te betalen. Griekenland mag 500.000 hecto liter omvormen; Spanje 300.000 hectoliter. Europa kampt al enige tijd met een wijnpias. Europeanen drin ken steeds vaker wijn uit niet-Europese landen als Chili en Australië. Om de inkomens van de wijn bouwers te steunen, betaalt Brussel mee aan de omvorming van de wijn. Europees Commissaris Fischer Boel (Landbouw) kondigde don derdag al aan af te willen van de 'crisisdistillatie'. „Opnieuw spenderen wij grote sommen geld om van een wijnpias af te komen, terwijl wij het zouden moeten besteden aan verbete ring van de concurrentie kracht." Begin deze maand opende de Eu ropese Commissie al crisisdistil latie voor Frankrijk en Italië. Hierbij is 5.6 miljoen hectoliter uit de handel genomen. ANP door. Arts Bouwmans WASHINGTON - De plannen van een donderdag in Miami op gerolde groep verdachte terroris ten zijn in een, vroeg stadium verijdeld. De verdachten zaten nog in de fase van praten, aldus FBI-adjunctdirecteur J. Pistole gisteren op een persconferentie in Washington. „Er was geen sprake van een on middellijke dreiging", zei de openbare aanklager A. Acosta in Miami. Justitie in Florida heeft zeven mannen aangeklaagd voor sa menzwering om met terreurorga nisatie Al Qaeda oorlog te voe ren tegen de VS. De groep zou onder meer van plan zijn ge weest om aanslagen te plegen op de Sears-toren in Chicago en het gebouw van de FBI in Miami. Volgens de aanklacht probeerde de leider van de groep, een jongeman met de naam Narseal Batiste, geld en materiaal los te krijgen van Al Een man met wie hij daartoe contact legde was 'een infor mant die bekend stond als een lid van Al Qaeda', aldus de mi nister Gonzales van Justitie. Hij wilde niet ingaan op de precieze rol of status van de informant. Volgens de aanklacht diende Ba tiste in december vorig jaar een verlanglijstje in bij de infor mant, met daarop machinegewe ren, auto's en 50.000 dollar in contanten, laarzen, uniformen en radio's. In februari vertelde hij de 'vertegenwoordiger van Al Qaeda' dat zijn 'soldaten' ge traind wilde worden voor een volledige grondoorlog tegen de VS om 'alle duivels te doden'. Met een camera die de verdach te terroristen van de informant hadden gekregen, maakten zij foto's van overheidsgebouwen in de regio, aldus de tenlasteleg ging. De groep arrestanten bestaat uit vijf Amerikaanse staatsburgers en twee Haïtianen die in Miami woonden. Zij noemen zichzelf 'broeders'. De opslagloods in de zwarte achterstandswijk Liber ty City waar zij vaak verbleven was hun 'ambassade', aldus aan klager Acosta. Bijbelstudiegroep Volgens familieleden ging het om een bijbelstudiegroep, met de naam Seas of David, waar van de leden een gedisciplineerd leven leidden. Zowel Gonzales als vertegen woordigers van de FBI bena drukten gisteren dat terrorisme- dreiging ook een probleem van eigen bodem is. Deze verdach ten ontwikkelden hun haat te gen de Verenigde Staten in de VS zelf, zo werd gewaarschuwd. Er zijn bij de invallen van don derdag geen wapens of explosie ven aangetroffen. Ook hebben de verdachten geen icontact gehad met echte leden van Al Qaeda, aldus Gonzales. „Onze filosofie is dat wij ingrij pen zodra wij voldoende infor matie voor een vervolging heb ben." GPD er economie ir.: 8 DRID - Directeur R. Rato het Internationaal Monetair ■'as ids (IMF) gaat ervan uit dat wereldeconomie dit jaar 5 tent groeit. voorziet in 2007 een verge el- haar groeitempo als dit jaar. april hield het IMF het nog k sngroei van 4,7 procent. •kwam gisteren met de cij- (tijdens een bezoek aan Ma- Hij zei dat de wereldeco- zich voortvarend beweegt, inks de hoge olieprijzen en onevenwichtigheden in de tussen een aantal grote ken. Hij zei dat Japan zich ütig herstelt en noemde de kaanse landen ten zuiden de Sahara dynamisch. Ook eurozone gaat het de laatste beter, aldus Rato. ANP Irakezen verzamelen de lichaamsresten van slachtoffers van de aanslag in Basra. foto Atef Hassan/RTR door Thomas Verfuss BASRA - Bij aanslagen in Irak zijn gisteren tientallen doden ge vallen. De Amerikaanse bezet tingstroepen meldden ondertus sen de arrestatie van een belang rijke leider van terreurnetwerk Al Qaeda. In het dorp Hibhib bij de stad Baquba brachten onbekenden gisteren een bom tot ontploffing voor een soennitische moskee. Minstens twaalf mensen vonden de dood ën twintig anderen raakten gewond. In Hibhib doodden op 7 juni Amerikaanse militairen de gezochte topterro rist Al Zarqawi. Zeker tien mensen zijn gisteren omgekomen door een zelfmoord aanslag in de zuidelijke stad Basra. Volgens de Iraakse poli tie raakten achttien anderen ge wond toen de dader zichzelf bij een pompstation in zijn auto op blies. Ten noorden van Bagdad vonden agenten gisteren de li chamen van zeker vijf mensen die twee dagen eerder waren ontvoerd. Gewapende mannen namen woensdag zestig werkne mers van twee fabrieken mee. Een dag later lieten zij de helft van de gijzelaars lopen. De vrij gelaten arbeiders waren soennie ten. De overige gevangenen zijn vermoedelijk sjiitisch. Het Amerikaanse leger in Irak heeft naar eigen zeggen een be langrijk lid van Al Qaeda in Irak aangehouden. De man werd tegelijk met drie anderen gearresteerd bij Baquba. Negen anderen werden gearres teerd bij Yusifiyah, ten zuiden van Bagdad. De negen arrestan ten zouden lid zijn van de Taw- hid Waal Jihad-groepering, die 'verantwoordelijk is voor talrij ke aanslagen tegen Irakezen en coalitietroepen', aldus de Ameri kanen. ANP/AFP/RTR [Clemens Inqwersen üRADO - Een Servische it heeft gisteren bericht dat (Advertentie) SSEN vullen TIJDENS DE ÜMMER SALE BIJ VERVAT! mpeersupermarkt 1TEN - VOUWWAGENS iRAVANS - OCCASIONS Vroege Vogel Voordeel!!! 10.00-11.00 uur. Extra Kassakorting in de kampeersupermarkt en op alle k kampeertenten! ERVAT ROTTERDAM :g 31/33, 3077 AP Rotterdam fel: 010 - 497 08 22 de voortvluchtige Bosnisch-Ser- vische ex-bevelhebber Ratko Mladic stervende is. De plaats waar hij zou moeten worden be graven, is reeds uitgekozen. Mladic wordt al meer dan tien jaar door het Joegoslavië-Tribu- naal gezocht onder meer wegens de massamoorden rond de Bosni sche enclave Srebrenica in 1995. Woordvoerder A. Nikiforov van de aanklagers van het tribunaal hechtte gisteren weinig waarde aan het door het blad Kurir ver spreidde 'gerucht'. Van officiële zijde is in de Servische hoofd stad Belgrado niet gerept over Mladic' slechte gezondheid, laat staan diens aanstaande overlij den. De inlichtingendienst van Ser vië had het onlangs nog wel over nieuwe aanwijzingen over Mladic' verblijfplaats. Nikiforov acht het daarom mo gelijk dat er een verband be staat met een uitspraak van een prominent partijgenoot van pre mier Kostunica. Die vroeg zich tijdens gesprekken over de toe nadering tot de Europese Unie maandag plotseling hardop af: 'En wat als Mladic doodgaat?'. De EU eist dat Servië Mladic op spoort en uitlevert aan het Joe- goslavië-Tribunaal alvorens Ser vië serieus op weg kan gaan naar het EU-lidmaatschap. Niki forov zei ook dat Kurir wel va ker de sluis is geweest voor der gelijke geruchten. Het blad baseerde zich gisteren op 'een bron die erg dichtbij Mladic stond in de Bosnische af scheidingsoorlog' (1992-1995). Al voor het einde van die oorlog kreeg Mladic een hersenbloe ding. Het overkwam hem op nieuw in 1999 en een week gele den was het weer raak. Van die laatste beroerte herstelt hij niet, omdat er geen medische hulp voorhanden is. Hij is stervende, zo meldde Kurirs bron. De plaats waar hij begraven wordt is al uitgekozen. Het gaat om een Servisch-orthodox klooster in noordelijk Servië. Oud-premier De Servische politie heeft oud-premier Gojko Klickovic van Republika Srpska opge pakt. De voormalige regerings leider van het Servische deel van Bosnië-Herzegowina wordt verdacht van verduistering en machtsmisbruik. Bosnië heeft om zijn uitlevering gevraagd. Klickovic werd gezocht via In terpol. ANP/AFP/DPA GURTNELLEN - De Zwitserse autoriteiten hebben gisteren een gevaarlijk rotsblok boven de Got- thard-snelweg (A2) laten opblazen. De overhangende rots vormde sinds eind vorige maand een be dreiging voor het verkeer, toen rotsmassa's op de weg vielen en een Duits echtpaar in zijn auto verpletterde. Het is nog steeds onduidelijk of de belangrijke Alpen-route op weg naar het zuiden voor het vakantieseizoen kan worden vrijgegeven. foto Sigi Tischler/EPA OELJANOVSK - Russische communisten zijn woedend over de wilde feesten, stripteasedansen en andere uitspat tingen in het Lenin Museum in Oeljanovsk, de geboorte plaats van de stichter van de Sovjet-Unie. Dat heeft de Russische krant Izvestiya gisteren gemeld. De regionale leider van de Communistische Partij, Aleks- ander Kroegilov, riep op tot actie tegen de mensen die vol gens hem schuldig zijn aan de verloedering van het mu seum. Hij doelde daarmee op het management van het mu seum, dat het complex verhuurt. ANP/DPA YAOUNDE - Een groep Kameroense vrouwen is begon nen met een landelijke campagne, die moeders moet ont moedigen om de beginnende borsten van hun dochters te 'strijken'. Volgens een landelijk gebruik proberen de moeders hun puberdochters met die hardhandige methode zó lang mo gelijk een kiriderlijk uiterlijk te laten behouden, om te voorkomen dat zij de seksuele belangstelling van mannen wekken. Naar schatting een kwart van de meisjes wordt in Kame roen bewerkt met een verhitte houten stamper. Ook ver warmde bananen of kokosnoten woi*den op de borsten ge slagen om de vrouwelijke vormen terug te dringen. ANP MADRID - Het gemeentebestuur Madrid laat 120.000 lichtreclames uit het historische centrum van de Spaanse hoofdstad verwijderen. „We moeten voorkomen dat Ma drid verandert in een chaotische, ongecontroleerde win keletalage", stelde de Madrileense burgemeester Alberto Ruiz-Gallardon gisteren. Vanaf september krijgen bedrijven en instanties een jaar de tijd om de neonreclames weg te halen. Het gemeentebe stuur maakt alleen uitzonderingen voor enkele lichtrecla mes die karakteristiek zijn voor Madrid. ANP JAKARTA - Hulpverleners in Indonesië zochten gisteren naar de ongeveer driehonderd mensen die op het eiland Sulawesi worden vermist na de overstromingen en aard verschuivingen van de afgelopen week. Rahman Bando, hoofd van de Rode Halve Maan in de pro vincie Zuid-Sulawesi, zei dat vooral langs de kust wordt gezocht. De Rode Halve Maan liet donderdag weten dat ruim tweehonderd mensen zijn omgekomen. ANP/RTR MOGADISHU - In de Somalische hoofdstad Mogadishu hebben onbekenden een Zweedse fotograaf doodgescho ten. Dat heeft het Zweedse ministerie van Buitenlandse Zaken gisteren bevestigd. De journalist die onder meer werkte voor de krant Afton- bladet kreeg een kogel in de borst tijdens een demonstra tie. De betoging was georganiseerd door aanhangers van de Islamitische Rechtbanken die het in grote delen van So malië voor het zeggen hebben. Volgens ooggetuigen was het geen ongeluk. Een schutter schoot hem van dichtbij neer. Het slachtoffer was op slag dood. ANP/AFP/RTR door Patrick Selbach PEKING - Het aantal Chinezen komt rond 2030 uit op 1,5 mil jard. China telt ongeveer 1,3 mil jard mensen. Na 2030 neemt de bevolking geleidelijk af. Dat meldde The China Daily gis teren op basis van een overheids rapport. Aan het document is twee jaar lang gewerkt. De onderzoekers uiten in het rapport hun zorgen over het overschot aan jongens in China. Al vele jaren komen er meer Chi nese jongetjes bij dan meisjes. De verhouding zal uitkomen op 119 jongens op elke honderd meisjes. Nu is de verhouding on geveer 117 tegen honderd. Inter nationaal geldt dat 103 tot 107 op elke honderd aanvaardbaar is. De scheve verhouding tussen jongens en meisjes in China is al lange tijd bekend. Verscheidene experts hebben al gewaar schuwd voor de sociale gevolgen van een opstormend leger aan vrijgezelle jongens die niet aan de vrouw kan komen. Het tekort aan meisjes kent ver schillende oorzaken. Enerzijds geldt in grote delen van China nog dat meisjes gewoonweg min der belangrijk zijn dan jongens. Jongens bieden zekerheid aan de familie en in sommige delen van China was het zelfs niet on gewoon dat na de geboorte van een meisje het kind werd ge dood. Nu speelt vooral het stringente beleid van geboortebeperking een rol. Chinese koppels mogen in principe maar één kind op de wereld zetten, alhoewel er voor al op het platteland wel uitzon deringen gelden. Daar mogen vaak twee kinderen in een fami lie opgroeien. Gezien de hogere sociale status die jongens genie ten, laten zwangere vrouwen massaal bepalen of ze een jon gen of een meisje zullen krijgen. Het aantal abortussen wegens de ongewenste sekse van het kind is in China erg hoog. Zowel de seksebepaling tijdens de zwangerschap als het plegen van een abortus op niet-medi- sche gronden is illegaal in de volksrepubliek, maar de handha ving van deze verboden schiet te kort. Als er toch ongewenste meisjes ter wereld komen, vooral als er een meisje is in een gezin, wor den deze veelal te vondeling ge legd. Ook dat is illegaal in Chi na, maar de kindertehuizen zit ten stampvol. Een deel van deze meisjes wordt geadopteerd door buitenlandse koppels. De Chinese overheid maakte kortgeleden nog duidelijk niet te willen tornen aan het beleid van geboortebeperkingen. Vol gens officiële opgave heeft de po litiek ervoor gezorgd dat de afge lopen dertig jaar zeker vierhon derd miljoen geboortes van nieu we Chineesjes uiteindelijk wer den voorkomen, en daarmee even zoveel monden om te voe den. Een Chinees koppel heeft nu gemiddeld 1,8 kind, vergelijk baar met het gemiddelde kinder tal in Nederland. Rond 1970 kreeg een Chinese vrouw nog ge middeld zes kinderen. ANP LONDEN - Australische weten schappers willen een encyclope die samenstellen van alle beken de genetische mutaties die bij mensen voorkomen. Artsen kun nen dat naslagwerk gebruiken om sneller een diagnose te kun nen stellen bij mensen met een genetische afwijking. Wetenschappers hebben tot dus ver honderdduizend genetische mutaties ontdekt. Dat is vermoe delijk slechts 5 procent van het totale aantal genetische verande ringen die bij mensen kunnen voorkomen. Volgens de Austra liërs zijn sommige mutaties vast gelegd in databanken, maar heb ben artsen en onderzoekers geen wereldwijde methode om infor matie uit te wisselen. Volgens R. Cotton van het onder zoekscentrum voor genetische stoornissen in Melbourne zijn artsen vaak veel tijd kwijt aan het uitzoeken of een bepaalde af wijking eerder bij een patiënt is vastgesteld en wat de gevolgen zijn. „Mutaties die mensen ziek maken, moeten fatsoenlijk gedo cumenteerd worden, dat is de opzet van dit project", aldus de onderzoeker. Cotton en zijn collega's maak ten hun plan gisteren wereld kundig tijdens een conferentie in Melbourne. Hun project kost naar schatting 50 miljoen euro in vijf jaar tijd. ANP

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2006 | | pagina 5