De zwarte dagen Familieritueel in de Voerstreek Steunpunten in het buitenland Mistachterlicht verplicht Groene vakantiegids zaterdag 24 juni 2006 W17 Bulgarije Hoewel helaas niet bij een breed publiek be kend, timmert het 'Europees Centrum voor Eco- en Agrotoe- risme' (ECEAT) al heel wat jaar tjes aan de weg. Min of meer be gonnen in Oost-Europa, waar boeren na de omwenteling andere inkomsten zochten, heeft het centrum inmiddels in diverse landen vestigingen (in ons land in Amsterdam) en een van de belangrijkste activiteiten van ECEAT is het uitbrengen van 'groene gidsjes'. Gidsen die eenvoudige accom modaties beschrijven waar natuur en milieu hoog in het vaandel staan, waar 'duurzaam toe risme' in de praktijk wordt gebracht. Samen met de ANWB is een herziene editie uit gebracht van de 'Groene Vakantiegids Europa'. Met daarin 950 logeeradressen op het platte land in 25 Europese landen. Met kaartjes en een uitgebreide index om het zoeken te vergemak kelijken. De accommodaties, variërend van landhuizen, boerderijen, natuurkampeerterrei nen en herbergen tot Alpenhutten, worden uit voerig beschreven. Met kleurenfoto, routebe schrijving, adresgegevens en een beschrijving van de directe omgeving. Prima hulpmiddel om 'groen' op vakantie te gaan. Groene Vakantiegids, 950 adressen voor natuur, rust en ruimte. Uitgave van ECEAT en ANWB, 656 blz., 17,95 euro, ISBN 90-18-02089-3, www.eceat.nl GERARD CHEL Tolvignetten Voor België is het gelukkig (nog) niet nodig maar in heel veel andere Europese landen moe ten automobilisten al wel een tolvignet heb ben. Omdat de controle vaak alleen aan de grens plaatsvindt, omzeilen Hollandse slimme riken vaak de grote grensposten om via bin nenweggetjes het land binnen te glippen. Ook is er op internet een levendige handel in tolvig netten. Maar wie daar allemaal geen zin in heeft, trekt gewoon de portemonnee. Het is per slot van re kening vakantie. Hieronder een overzicht van de landen die een tolvignet eisen, met de prij zen (voor auto's onder de 3500 kilo). Zwitserland Zwitserland heeft veruit het eenvoudigste vig net, geldig vanl-12-2005 tot 1-02-2007. De prijs: 40 Zwitserse francs (bij de ANWB 27,84 euro). Het vignet wordt behalve voor de auto tot 3500 kg ook voor een motorfiets en een aanhangwagen verlangd. Een auto met aan hangwagen heeft dus twee vignetten nodig. Oostenrijk Oostenrijk heeft een vignet voor 10 dagen (7,60 euro), twee maanden (21,80 euro) en een jaar (72,60 euro). Voor een motorfiets zijn deze bedragen respectievelijk 4,30 euro, 10,90 euro en 29 euro. Te koop bij de ANWB, Duitse tankstations in de buurt van de Oostenrijkse grens en in Oostenrijk bij postkantoren en ben zinestations. Tsjechië Tsjechië heeft een vignet voor 10 dagen, 1 maand of een jaar. Voor auto's met of zonder aanhangwagen kost een vignet voor 10 dagen 200 Tsjechische kroon (circa 7,00 euro), voor 1 maand 300 kroon (circa 10,50 euro) en voor een jaar 900 kroon (circa 31,50 euro). Voor een motorfiets is geen vignet nodig. Te koop bij de grens, grotere benzinestations en de Tsjechi sche postkantoren. Slowakije Slowakije heeft een vignet (alleen verplicht voor auto's) voor 7 dagen (150 Slowaakse kro nen, circa 4 euro), 1 maand (300 kronen, circa 8, euro) en een jaar (1.100 kronen, circa 29,50 euro). De vignetten zijn te koop bij grensover gangen, grotere benzinestations en (Slowaak se) postkantoren. Hongarije Hongarije kent verschillende vignetten: voor 4 dagen, 10 dagen, 1 maand en 1 jaar. Het vignet voor 4 dagen kost van 1 mei tot 1 oktober 1.520 forint (circa 6,00 euro) en van 1 oktober tot 1 mei 1.170 forint (circa 4,60 euro). De kos ten van de overige vignetten: voor 10 dagen 2.500 forint (circa 10 euro), 1 maand 4.200 fo rint (circa 16,75 euro) en een jaar 37.000 forint (circa 147,50 euro). Deze vignetten zijn geldig voor een motorfietsen en auto's met of zonder aanhangwagens. Een vignet is overigens alleen vereist voor de autosnelweg Ml (Boedapest - Hehyeshalom), de M3 (Boedapest -Füzesabony), de M5 (Boedapest - Kiskunfélegyhaza), de M7 (Boedapest - Balatonaliga) en de M30 (Emöd - Miskolc). Te koop aan de grens bij de kantoren van de Hongaarse automobielclub MAK, benzi nestations en de opritten van de tolplichtige snelwegen. Het jaarlijkse ritueel van ons familieweekend voltrekt zich dit keer in de Voerstreek. Het is mijn vierjaarlijkse beurt om het te organise ren, een weekend waarop we met een kleine vintig mensen drie dagen bijeen zijn: van twaalf tot ichtig jaar. X. fietste vorig jaar met zijn broer door de 'oerstreek en kwam op deze locatie terecht: een prope- 2,verbouwde boerderijschuur met gites, een weitje, een j£ sic, ezels, een trampoline, een voetbal annex volleybal- ddje, skelters, een glijbaan, een zandbaken veel gezelli ge terrassen met bloembakken, te keurig geschrobd en degelijk klop-klop eiken inge richt. Het drietalige echtpaar dat de boerderij verhuurt, woont op het erf en voorziet ons van brood, barbecue en allerlei andere service en vriendelijkheid. Het land- chap in de ochtendnevel lijkt de noordelijke versie van oscane: vruchtbare weidse valleien, rijke boerenhoeves R kastelen in zinnelijk overdadig groen, trage rivieren, ilen spreekt Frans, Vlaams-Nederlands en Duits. Op de eerste dag trekken we door drassige weilanden om het familiespel boer'ngolf te spelen. Boer'ngolf speel je tussen de koeien, met een bezemsteel met een klomp eraan gemonteerd als golfclub, en een klein formaat voetbal. We sjokken door de heuvels, door hoog gras en modderige karrensporen. Geloof me, het is een overwinning voor een Liza om deze weinig sophisticated activiteit in het openbaar toe te ge ven. Wat nog veel erger is: we vinden het leuk! De spor tieve neven en nichten sloven zich uit om de teamscores, door notoire krukken als ikzelf steevast omlaag gehaald, op te krikken. Opa maakt een snoekduik op een steil hei linkje, gelukkig landt hij in het zachte gras. De mannen stoten oerkreten uit wanneer ze de bal meer dan twintig meter wegslaan. Het jongste nichtje slaat het best, de oudste neef het verst. Halverwege krijgen we ondrinkbare boerenschnapps van boer Marcel, die in een heus boer'ngolf autootje over het terrein crosst. De zon schijnt, de koeien loeien en maken een pasje opzij voor de bal, mijn zus slaat een spetterende bal vanuit een verse koeienvlaai, kortom we hebben boer'n lol. Een dag later willen we fietsen. Ik heb fietsen gereser veerd bij een locaal verhuurbedrijf, omdat niet iedereen de zijne mee kon nemen. Oma (79) blijkt al een tijdje op een fiets met gebroken vooras te rijden; ook zij moet van ons een huurfiets. Na een rit diep in het steile dal naast Aubel bereiken we de fietsverhuurder. We hebben tien fietsen nodig, nee acht, oh nee zes want neven en nich ten maken in de gïte werkstukken voor school deze mid- dag. De fietsen blijken mountainbikes met veel versnellingen van het formaat waar in Nederland twaalfjarigen mee rondrijden. Na een halfuur Poolse landdag-familiegekra- keel over de formaten van de fietsen, de hoogte van de zadels en sturen en de betrouwbaarheid van de remmen blijkt dat oma ondanks het kleine formaat fiets haar ne- genenzeventigjarige beentjes niet over de stang geslin gerd krijgt. Zij past ook niet op de meegebrachte andere fietsen, zodat ze eenzaam op het terras een tonicje moet blijven drinken. Route 38 is een aanrader: door het heu velachtige landschap met gemene korte klimmetjes strekt zich dit beschutte, lommerrijke fiets en wandelpad uit, gelegen op de oude spoorroute: de heuvels zijn geëf fend naar de stijg en daalmogelijkheden van de oude die sellocomotieven die hier ooit hun stoom afbliezen. Wij merken slechts een consistent vals plat richting het wes ten en een comfortabele daling richting het oosten als we huiswaarts keren. Toch geven twee zussen er na een dik halfuur de brui aan: Schouderklachten en een pijnlij ke kont, zeg maar sneutjesproblematiek, maken pijnlijk duidelijk dat er in onze familie veel te weinig wordt ge fietst. Gelukkig maar, zo krijgt oma vlot gezelschap. Wij fietsen nog een paar uur in rustig tempo door. We besluiten de dag in de locale brouwerij, waar am bachtelijk bier wordt gebrouwen. Een plateau met locale specialiteiten harmonieert perfect met de Brice& Youp bieren, die pogen de twee locale clans in een bier te vere nigen. Voldaan, maar met verbrande neuzen en lome be nen rollen we onze gite weer in. Hier gaan we zeker nog eens terug. LIZA VAN SAM BEEK Vakantiegangers zijn net lemmingen. Massaal en bijna blind storten ze zich elk jaar weer in de lange vakantiefïle naar camping of strand. Zelfs als vooraf glashard voorspeld wordt dat je op sommige dagen echt beter niet kunt gaan rijden. Verder in deze special een gebruiksaanwijzing voor Schiphol en enkele tips om op vakantie verantwoord van de zon te genieten. rionr HANS VAN ALEBEEK I Afgelopen zomer stond er op de gevreesde Zwarte Zaterdag in Frankrijk in totaal 750 kilometer file. Een pikzwart re cord. Al in de nacht van vrijdag op zaterdag begonnen de eerste opstoppingen te ontstaan die la ter uitgroeiden tot files met angstaanjagende lengtes. Zo stond er zaterdagochtend op de 'Autoroute du Soleil' tussen Lyon en Orange een stoet blik van maar liefst 70 km lengte. Op de AIO van Parijs naar Bordeaux was het al niet veel beter met een file van 60 km lengte. In de Alpen moesten automobilisten soms drie tot vier uur wachten voor befaamde tunnels als de Tauem (Oostenrijk) en de Gott- hard (Zwitserland). Vergelijkbare ellende verwacht de ANWB dit jaar op 29 juli, Frankrijk's Zwartste Zaterdag van 2006 en in heel Europa met afstand het allerdrukste vakan tieweekeinde. Maar eigenlijk zijn alle weekends van juli ra zend druk met vertrekkende va kantiegangers op weg naar het zuiden. Vanaf eind juli (incluis Zwarte Zaterdag) wordt het extra druk door terugkerend ver keer. Ook op de nationale Fran se feestdag, 14 juli, en de donder dag ervoor wordt veel verkeer op de weg verwacht. De drukste weekends in Duitsland zijn in juli: 8 en 9 juli, 15 en 16 juli, 22 en 23 juli en 29 en 30 juli. In Oos tenrijk zijn de weekends 15 en 16 juli, 22 en 23 juli, 29 en 30 juli en 5 en 6 augustus het aller drukst. In Italië wordt het vooral tijdens de laatste weekends in juli en alle weekends in augus tus dringen op de weg. Voor een overzicht van de knel punten, wegwerkzaamheden en dergelijke van de belangrijkste landen: ga naar de website van deze krant en klik op de rubriek Reizen. Maar wellicht het beste advies is om op donderdag en zondag te rijden want dat zijn de rustigste dagen. Maar het is de vraag of va kantiegangers daar op kunnen wachten? Om files te vermijden is vertrekken op donder dag of zon dag het beste advies, foto: GPD/Marc van der Kort Ontdek Eindhoven en omgeving Hampshire Inn Eindhoven is het leukste en best- bereikbare cenihmihotel van Eindhoven Hei hotel hssóhiktover 42 modem inge.n'chte kamérs die van alle gemakken zijn vooraen 2-dtug, Shup- en Lur.cli arrangement l 45.50 pp I everiwehauguid ontbijt in comfortabele kamer; 1 overheerlijke Innmiivh i .cnji'im.io^.n.Rndhor-i'.u' st.irisplajt.egipnd van F.indhnveiv, landkaartje Holland CitanH-Éincihovcn. Kijkt :.f:pp w\vvv.ii)tidjtebooicipgs.nl uu» beschikbare ifciu eri boekingsinfomiatic ofïliteiiu - cmv.k fop mrt hei hotel opieléfoonflurnrripr 040,212 1110. Logeren in een luxe kasteelhotel De Reiijptls van de Gsti-ia:l£vre:ilx>i;d sdirevl in me; 2006 -valt de negen 3; keken Kuits-- en IXsigiiliólijfeSiekvii Üifcaji jvuiycu m Kr-tistKrcnhotv! erra;; l-.operv&Iunideiï bovenuit" «i daarmee ted Chateau de Raay to. gf-vc-gd andeYonselcciié. 'Graag{aten wc u nok kennis-, maken mei dit unieke luxe iciieeiboicl, r.U ca ^^ntrekkelijk mei onderstaand arrangement Hw^dErgjpvtjii orouigefneiR.':?' IW,s nu v.a.tW,- p.p. \vc|kotnsulmnkjc hij aankomst: wctijflchtfh'fi in een prachiipt%-.rtchte vflgmrtkamer, ind: ombijt; 1 culinair 1 gangen diner; - te'l' g^bdiik van een flets met fietsroutes. Ikivengenwmde .uiaiigcinenien kunt it cm fine boeken via wwwaindtelx)C'kings;.ftl;r4difW'thi| OaitecfetcÊry op telefoonnummer 077-321 40 Ofi I Actie f genieten in Resort Bad Boekelo I Op het Sesurt bevinden ach 64 ftStepgeaetLe ilnekar.erappuftatte.ier. die middel van eu: 1fc®todckte passage vetbonitóif'djn me: het hotel iVappoiuinrricn beschikken C-et cc,y.-;Vnk.;- fcnfc, kitchenette (roet magnate, koelkasten •S-ffekms.-Ire kpoMarenl, twee -daa^kamgKUl; met FW ttnpetsodfts' bedden, twee badkamers en «rtgjwt tcmtte balkon met age 5-tUtgsMidzomcijniclw.'ekarrangjpicm t'370.- nu t-"l!o-u verblijft4nach»n jpmirónjioréibel aPpanRiuf:nt voor 4 personen: ontbijt in kittel: h-' ld.bO nu h 10,- p.fLp.n.; igan)?ótet:tetnd.-ii-, I eindsdioontjiiak l'. jd,5ö,;lxdiihhêii;fv(4p!i£hiï:C 3,25 pp.l ter b.wtegdnldi'hidc s«r':-'n3W- www,s«,t(Jt<»rife>fikfirgs.nl óLbéfditeKpict'Réstfrt Bad k Dockelö np iajéfonnnumnier 6n:!-428,300r Hieronder de plaatselijke steun punten: Duitsland Steunpunt München Leonhard-Moll-Bogen 1-3 81373 München Tel.: 089-76"76 41 70 Fax:089-76 76 41 14 Griekenland Vouliagmenis 38 16777 Elliniko, Athene Tel.: 0031-70-3141414 Fax:0031-70-3147040 Spanje Steunpunt Barcelona Edificio Muntadas, Escalera B, Planta 1, Pare de Negocis Mas Blau, Car- rer Solsonés 2, 08820 El Prat de Llobregat (Bar celona) vanuit Spanje: Tel.: 93 5080303 Fax: 93 4782887 vanuit Portugal/Andorra: Tel.: 00 34 93 508 0303 Fax: 00 34 93 478 2887 Turkije Steunpunt Izmir P/a ANWB Alarmcentrale Wassenaarseweg 220 2596 EC Den Haag Tel: 0031-70-3141414 Per 1 juli dit jaar moeten alle aan hangwagens, caravans en vouw wagens tot 750 kg een mistachter licht hebben. Wie bij de eerste va kantiecontrole in Nederland al niet meteen een bon wil scoren, moet dus maatregelen nemen. Bij het bepalen van het gewicht wordt uitgegaan van het totaal ge wicht. Dit is het gewicht van de le ge aanhangwagen plus de maxi mum toegestane lading. Bij aan hangwagens boven 750 kg staan deze gegevens in het kenteken vermeld. Lichte aanhangers ken nen geen eigen kentekenbewijs. De ANWB heeft een top 10 van de belangrijkste mankementen ge maakt. 1. Verkeerde kogeldruk 2. Geen aanvullingsblad of aante kening op het kentekenbewijs 3. Te lage bandenspanning Bij controles vallen elk jaar weer veel caravanners door de mand. Foto GPD Harmen de Jong 4. Onvoldoende verlichting 5. Geen NL-sticker voor landen buiten Europa 6. Loszittende schokbrekers 7. Caravan te zwaar voor de auto 8. Verdroogde, verouderde of be schadigde banden 9. Onvoldoende werking veersys- teem 10. Defecte handrembreekkabel Actief genieten in Resort Bad Boekelo Reson Bad Boekelo b een prachtig gelegQi wt-rstCTren-resort temidden van hel Twenise coulfisen- landschap m£t alle denkbare faciliteiten voor jong er. oud Vbor dc m.tatidcn juli-en augustus hebben we voor u de volgende aantrekkelijke zonu:ini nnigeineme'ii;s,ioie,rigeMeld "I-daag; Nordic Walking arrangement v.a. t' W. p.p. welkomsidrankje hij aankomst: 2 overnachtingen incl. ombijt in comfortabele kamer. I culinair '3 gangen diner, nórdte walking poles mei. handleiding en wandelroutes; 'Jur gebruik van sauna en ntrks stoombad. Voor boekingsinformatie sui l naar www.sandlonbookings.nl of bel direct, mei Kccurt..B.td Boekelo op telefoonnummer 053-4283005. Een filosofische ontdekkingstocht door Amsterdam Direct aan hei Vondelpark, op loopafstand van de grootte trekpleister \;m Amsterdam. een •- van de metst spedale hotels van Nederland: Hotel de Filosoof. Maak nu kennis, rhèi ilit lieedijkt hotel en geniet in de maanden juli en augustus van onderstaande aantrekkelijke .".rrangeinemei'.: 2-daags Nachtje Amsterdam arrangement 67.50 p.p. welkomstdiartkju bij 'aankomst; I overnachting incl ombijt in comfortabele kamer; stadsplattegrond' van Amsterdam. U kuiu De l'ilosoO! bereiken op telefoonnummer 020-6833013 en u luuii direct ticcLu via wwws.tndtonbookings.nl Genieten van luxe op de Hellendoornse berg Het oorspronkelijk uti I°28 stammende theehuis De Uitkijk, bovenop ée HeHemlpomte berg. heropende begin 2005 haar deuren ais lu-tehotel met allure. Ontdek nu d.m staand arrangement dc veelzijdigheid van de Uitkijk en haar omgeving. 2-daags Culinair arrangement v.a. C BV, p.p. welkonisidnuikju bij aankomste'Sv I overnaehlinK in een deluxe kumcr, incl. ombijt; I culinaü 4.gangen diner. Neemt u contact op met De Lilkijk via telefoonnummer '0548 65 41' 17 of boek direct via www.sandioiibookings.fil! De ANWB alarmcentrale in Den Haag is voor veel vakantiegan gers in nood de ultieme red dingsboei. Dag en nacht bereikbaar en al tijd vertrouwd Nederlands aan de andere kant van de lijn, dat is wel zo prettig als de camping is overstroomd of de caravan in de kreukels ligt. Naast de alarmcentrale in Den Haag heeft de ANWB in een aan tal toeristisch belangrijke lan den een eigen steunpunt. Zo kan lokaal snel hulp gebo den worden. Er zijn Nederland se steunpunten in München (Duitsland), Innsbrück (Oosten rijk), Lyon (Frankrijk), Barcelo na en Benidorm (Spanje), Athe ne (Griekenland), Praag (Tsje chië) en Izmir (Turkije). Vanuit overige landen kan men rechtstreeks, 24 uur per dag, bel len met de ANWB Alarmcentra le in Den Haag: tel. 070-314 14 14. Topdrukte op het kantoor van de ANWB alarmcentrale. FOTO. GPD/Phil Nijhuis Geachte heer/mevrouw, Sandton. Summer feeling 2006, zomers geprijsde arrangementen in een van de veelzijdige Sandton Hotels. Indien u meer informatie wenst over de hotels en de mogelijkheden kunt u sui len naar www sandton hotels nl. Kijkt u ook eens op www.sandlonhookingB.nJ voor de metst actuele prijzen en aanbiedingen. See you at Sandton! Me: vriendelijke groen Personeel en directie Sandton Hotels R.S. Vanaf medio maart 2007 opent Sandton linteis nog twee nieuwe hotels: 1 Intel Pillows in Zwolle en liet vermaarde IJsselhotel in Deventer Kijk op onze site voor Je artist nnpivsshn van deze hotels Sandton Summer Feeling 2006 6 zomers geprijsde airangementen SANDTON 'HOTELS Bij Bulgaarse grensposten is het tolvignet voor Bulgarije te koop. Dit vignet is verplicht op de Bulgaarse auto(snel)wegen. Voor motorfietsen en auto's geldt hetzelfde tarief. Voor een week- moet 4 euro worden betaald, voor een 9 euro en voor een jaarvignet 51

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2006 | | pagina 47