jpzc F SS 4 4 4 44 jLfcè W aj, na ti s A zaterdag 24 juni 2006 W 5 John van der Wiel doet dit jaar voor de 27e keer mee aan het schaakkampioenschap van Nederland. Dat is ongetwij feld een record dat niet gemak kelijk gebroken zal worden. Tweemaal won hij de titel, in 1984 en 1986. Vorig jaar slaagde hij er voor de eerste keer niet in om zich te plaatsen voor de finale. Het zal veel schaakliefhebbers plezier doen, dat hij nu weer van de partij is. Toen hij in 1979 jeugd kampioen van Europa werd, be stond de hoop, dat hij tot de we reldtop zou kunnen gaan beho ren. Dat is niet gebeurd, hoewel hij er in zijn beste jaren heel dichtbij is geweest. In het kampioenschap van dit jaar behoort hij niet meer tot de kanshebbers, maar is hij nog steeds gevaarlijk. Van zijn mes scherpe stijl van vroeger, waar mee hij zo veel grootheden liet beven, zijn de scherpste kantjes een beetje af, maar hij speelt nog altijd met het hart. Van der Wiel is nog steeds een sieraad voor elk toernooi. In deze ru briek enkele van zijn meest aan sprekende partijen. John van der Wiel - Genna So- sonko. Rotterdam 1998 l.e4 c5 2.Pf3 d6 3.d4 cxd4 4.Pxd4 Pf6 5.Pc3 Pc6 6.Lc4 e6 7.Le3 Le7 8.Lb3 0-0 9.De2 Ld7 10.0-0-0 De Velimirovic-aanval, een op stelling die past bij de stijl van Van der Wiel. 10...Pxd4 ll.Lxd4 Da5 12.Thgl Lc6 13.g4 Pd7 14.Kbl Tfe8 Alles luistert in een opening als deze erg nauw. Na de gespeelde zet is zwart eigenlijk al verlo ren omdat hij de stormloop op zijn koningsstelling niet goed kan opvangen met een tegenac tie aan de andere kant. Volgens deskundigen was meteen 14...Pc5 beter. Het is aardig om te onderzoeken waar dat ver schil in zit. Heel eenvoudig ei genlijk, Tfe8 is tempoverlies. 15.g5 Pc5 16.Tg3! Lf8 17.Th3! Sterk gespeeld. De zet houdt een pionoffer in, dat zwart niet kan weigeren. 17...Pxb3 18.axb3 Dxg5 19.f4ü Da5 De verrassende pointe is 19...Dxf4 20.Tgl! e5 21.Le3 Df6 22.Dh5 h6 23.Lxh6 g6 24.Lg5 Dg7 25.Dh4 Te6 26.Pd5 Een ge forceerde variant. 20.Tgl g6 Gedwongen. Er dreigde dode lijk 21.Lxg7! Lxg7 22.Dg2 met mat. 21.b4! Beslissend. De pion kan niet ge nomen worden wegens 22.Dh5 h6 23.Txg6+ fxg6 24.Dxg6+ en mat. 21...Dc7 22.Dh5 h6 Nu is het offer op g6 niet goed omdat de zwarte dame de zeven de rij beschermt. Maar het kan ook anders. 23.Lf6! Met de bedoeling 24.Dxh6 Lxh6 25.Txh6 en mat op h8ü 23...Kh7 24.Dh4 Db6 25.Tg4ü Zwart gaf het op. Het dreigend mat met 26.Dxh6+ Lxh6 27.Txh6 Kxh6 28.Th4+ is niet te voorkomen, tenzij zwart zijn da me offert. Een van de zwaarste nederlagen, die Sosonko ooit op Nederlandse bodem heeft gele den. Ook Hans Ree heeft meermalen met de aanvalsdrift van Van der Wiel te maken gehad, getui ge o.a. de volgende gruwelijke nederlaag. Van der Wiel - Ree. Nederlands kampioenschap 1987. i;e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.d4 exd4 4.Pxd4 Lc5 5.Pb3 Lb6 6.a4 Df6 7.De2 a6 8.a5 La7 9.Pc3 Pge7 10.Pd5 Pxd5 ll.exd5+ Pe7 12.h4 d6 13.Ta4! In razendsnel tempo worden de witte strijdkrachten naar de zwarte koning gestuurd. 13...0-0 14.Tf4 Lf5 15.g4 Tae8 16.gxf5 Pxd5 17.Te4 Lxf2+ 18.Kdl Pe3+ 19.Lxe3 Txe4 20.Dxf2 Dxb2 21.Ld3 Ta4 22.Tgl f6 23.Dg2 Tf7 24.Dxb7 Tal+ 25.Kd2 Txgl 26.Da8+ Zwart gaf op. Op 26...Tf8 be slist 27.Lc4+. Ook als hij verloor, haalde Van der Wiel vaak de internationale schaakpers. Zie het fantas tische gevecht dat hij in 1986 le verde met Ljubójevic, een par tij, die de Leo van Kuijk prijs kreeg voor de meest spectaculai re van het toernooi. Het is een van de ingewikkeldste partijen van de afgelopen twintig jaar. Ljubójevic - Van der Wiel. Hoogovens Wijk aan Zee, 1986 l.d4 Pf6 2.c4 g6 3.Pc3 Lg7 4.e4 d6 5.f4 0-0 6.Pf3 c5 7.dxc5 Da5 8.Ld3 Pfd7 9.cxd6 Lxc3+ 10.bxc3 Dxc3+ ll.Dd2 Dxal 12.dxe7 Te8 13.e5 Pc6 14.0-0 Pd4 15.Lb2 Pxf3+ 16.gxf3 Dxa2 17.f5 Pc5 18.f6 Ld7 Deze stelling is het onderwerp geweest van diepgaande studie. Redding was er misschien met 18...Db3 19.Le4 Lh3 20.Dh6 Pe6 21.Tbl Lf5 22.Ld5 Txe7ü 23.Lxe6 fxe6 24.fxe7 enz. 19.Le4 Kh8 20.Ld5 Le6 21.Tal Db3 22.Ta3 Db6 23.Kg2 Tac8 24.Ld4 Lxd5 25.cxd5 Dbl 26.Tc3 Pd3 27.Dxd3 Da2+ 28.Kgl Mooi was geweest 28.Dc2! Dxc2+ 29.Txc2 Txc2+ 30.Kg3 rs Diagram 1 Td2 31.e6 Kg8 32.d6 Txd4 33.d7l! een unieke vondst van Gerard Welling. 28...Dxd5 29.Lxa7 De6 30.Txc8 Dxc8 31.Kg2 h6 32.Le3 Kh7 33.Db3 Kg8 34.Lxh6 Dc5 35.De3 Dxe3 36.Lxe3 b5 37.Lc5 Tc8 38.Kg3 g5 39.Kg4 Kh7 40.Kxg5 Tg8+ 41.Kf5 Tb8 42.h4 Tc8 43.Lb4 Te8 44.h5 Ta8 45.f4 Tb8 46.Ld6 1-0 Een van de hoogtepunten van zijn carrière beleefde Van der Wiel in hetzelfde Hoogovens- toernooi in 1986, toen hij samen met Ljubójevic tweede werd achter Short, maar voor een he le reeks topgrootmeesters. Zijn meest aansprekende partij uit dat toernooi was het volgende kunststuk. Van der Sterren - Van der Wiel. Hoogovens Wijk aan Zee, 1986 l.d4 Pf6 2.c4 e6 3.Pf3 b6 4.Pc3 Lb7 5.a3 d5 6.cxd5 Pxd5 7.Dc2 c5 8.e4 Pxc3 9.bxc3 Pd7 10.Lf4 cxd4 ll.cxd4 Tc8 12.Db3 Df6 13.Lg3 Dg6 14.Ld3 Le7 15.0-0 0-0 lö.Tfel Tfd8 17.Tadl Dh5 18.Lc4 Lf8 19.d5 Pc5 20.Da2 b5! De inleiding tot een schitte rende combinatie, die Van der Diagram 2 Wiel tot in lengte van jaren tot eer zal strekken. 21.Lxb5 Zie diagram 1. 21...Pxe4ü De onderste rij van wit is zoda nig verzwakt, dat deze zet moge lijk is. 22.Txe4 Txd5! 23.Txd5 Lxd5 24.Tc4 Lxc4 25.Lxc4 Dd5ü De prachtige slotpointe van de combinatie. 26.Pd2 Txc427.Dxc4 Dxd2 28.h3 Lxa3 29.Dc8+ Lf8 30.Da8 a5 31.f3 Db4 Wit gaf het op. Een van Van der Wiels klassiekers. Oplossing opgave van de vorige Troitsky 1898. Wit: Kb4, Dfl, Te2. Zwart: Kc6, Dg7, Tf6. Wit wint met l.Te6+ü Txe6 2.Da6+ Kd5 3.Dc4+ Kd6 (3...Ke5 4.Dc3+) 4.Dc5+ Kd7 5.Da7+ enz. Probleem van de week. Henri Rinck, 1928. Wit: Kcl, Pc4, Le3, Th4. Zwart: Kb3, Db8. Zie diagram 2. Wit speelt en wint. Cor Jansen II In Huissen spelen de Rijns- burgse damclub en Van Stigt Thans uit Schiedam vandaag de finale van de KNDB-beker. De Rijnsburgers plaatsten zich voor de eindstrijd dankzij een 6-2 overwinning op DVSB en Van Stigt Thans schakelde in dè halve finale met 5-3 Hiltex uit. Voor de twee Zeeuwse teams viel er dit jaar weinig eer te be halen. PWG 's-Gravenpolder schopte het ten koste van Gorin- chem nog wel tot de tweede ron de, maar in de wedstrijd tegen Warnswerd haalde alleen Henk Gunter een acceptabel niveau. Het werd 5-3 voor de Friezen. De Goes Zierikzee Combinatie strandde al in de eerste ronde. Het Amsterdamse Hiltex was veel te sterk en won met 7-1. Toch heeft één speler ondanks de nederlaag van zijn viertal goede herinneringen aan het be- keravontuur. Cor Boot, wed strijdleider persoonlijke wed strijden van de PZDB, verdient een pluim voor zijn gelijkspel te gen Paul Oudshoorn. Paul Oudshoorn - Cor Boot: I.32-28 17-21 2.37-32 21-26 3.32-27 26x37 4.41x32 11-17 5.46-41 20-25 6.41-37 14-20 7.37-31 17-22 8.28x17 12x21 9.33-28 10-14 10.39-33 5-10 II.44-39 21-26 12.50-44 26x37 13.42x31 7-12 14.48-42 1-7 15.42-37 7-11 16.31-26 20-24 17.37-31 15-20 18.47-42 10-15 Op 2-7 zou wit ongetwijfeld 28-22! hebben gespeeld. Er kan dan bijvoorbeeld volgen 10-15 34-29 4-10 42-37 19-23 26-21! 23x34 39x19 14x23 44-39 met boeiend spel. 19.34-29 4-10 Zwart bereidt de ruil 19-23 voor, maar dat laat de Amsterdammer natuurlijk niet toe. 20.40-34 24-30 21.35x24 19x30 22.44-40 20-24! Beter dan 30-35,49-4,4! en zwart zit in gro te problemen. De ruil 20-24 29x20 15x24 is verhinderd door 34-30 25x34 39x19 13x24 27-21 etc. en op 2-7 volgt sterk 28-23! 20-24 29x20 18x29 (gedwon gen) 33x24 en zwart ziet zijn schijf waarschijnlijk niet meer terug. De beste zet voor zwart na 49-44 is dus 11-17. Na 42-37 en de vereenvoudiging 17-22 en 18-23 staat wit oppermachtig. 23.29x20 15x24 24.49-44 10-15 25.42-37 14-20 26.34-29 30-35 27.40-34 9-14 28.45-40?! Veel actiever, maar ook riskanter dan het terugruiltje 44-40 35x44 39x50. 24-30 29.27-21! Wit opent de aanval over links. 16x27 30.31x22 18x27 31.32x21 11-16 32.37-32 Wit kon hier ook kiezen voor de ruil 21-17! 12x21 26x17. Waarschijnlijk vond Oudshoorn de stand na 13-18 (2-7 verhindert welis waar 36-31 door de combinatie 20-24 29x18 8-12 17x8 3x41, maar na 37-31 staat zwart zeer slecht) 28-23 8-12 17x8 3x12 29-24 30x28 33x13 20-24 38-32 24-30 31-27 14-19 etc. te dun om nog winstkansen te hebben. 16x27 33.32x21 3-9? Met deze zet geeft zwart een belangrijk steunpunt op. 13-18 of de ruil 12-17 21x12 8x17 zien er beter uit. 34.21-17! Wit grijpt onmid dellijk zijn kans en plaatst, on der aanmerkelijk betere voor waarden dan op de 32ste zet, een voorpost op veld 17. 12x21 35.26x17 20-24 36.29x20 15x24 37.28-22? Waarom speelt de meervoudige NK-finalist hier niet 34-29? Zowel na 14-20 als na 2-7 29x20 7-12 17-11 6x17 36-31 heeft wit volop kan sen. Na de tekstzet kantelt de partij en is het verrassend ge noeg de zwartspeler die het ini tiatief verovert. 2-7 38.33-28 Van essentieel be lang is dat zwart op 34-29 kan doorbreken naar dam met 13-19 29x20 19-24 20x29 30-34 39x30 25x45. Dankzij deze fi nesse slaagt zwart er binnen en kele zetten in de opsluiting aan de rechterkant van het bord eco nomisch te maken: met drie schijven houdt hij er vier van zijn tegenstander vast. 14-19 39.36-31 8-12! 40.17x8 13x2 41.38-33 19-23! 42.28x19 24x13 Zwart heeft nu één speel bare schijf meer dan zijn tegen stander, maar dat is natuurlijk nog geen garantie voor succes. 43.43-38 7-12 44.33-28 2-7 45.38-32 7-11 46.31-26 12-17 47.32-27 (zie diagram 1) 11-16? Logisch maar niet de sterkste zet. Zwart had hier 13-19! moe ten spelen. 28-23 verliest dan snel na 19x28 22x33 11-16 33-29 9-14! 29-23 6-11 23-18 14-19 etc., zodat wit gedwon gen is tot 27-21. Zwart ant woordt daarop met 19-23 21x12 23x32 12-8 9-13 8x19 32-38 26-21 11-16 22-18 (beter dan m i O O i O O w« m m m mmWi m sa O °o <5<s ®r O O O O O O Diagram 1 21-17 38-43 etc.) 16x27 18-13 38-43 met een voordelig eindspel. 48.22x11 6x17 49.27-22 9-14 50.22x11 16x7 51.26-21 Wit heeft vrij baan op links zodat een puntendeling binnen hand bereik is. 14-19 52.28-22 19-23 53.21-16 13-18 54.22x13 23-28 55.13-9 28-33 56.39x28 30x50 57.9-4 35x44 58.4-10?? Een onbegrijpelijke foutzet van de speler van Hiltex. Met 4-18 kon hij simpel remise forceren. Helaas profiteerde Boot niet van deze misser: de spelers kwa men op dit moment remise over een. Na 50-45! is de witte stand niet meer te redden. Zwart dreigt met 44-50 schijf 22 op te peuzelen en op 10-4 44-50 4-22 volgt 45-23! 28x19 50x17 19-14 17-28 14-9 28-14 met winst. Tot slot een fragment uit de kwartfinale. In de wedstrijd tus sen het Drentse Hijken en de la tere finalist RDC verraste voor malig Nederlands kampioen Martin Dolfing zijn tegenstan- Diagram 2 der Richard Kromhout met een offerwending die ik nog niet eer der heb gezien. In diagram 2 de stand na 20.8-13. Toen Krom hout ruilde met 21.34-29?! 23x34 22.39x30 bracht Dolfing zijn tegenstander in verwarring met 22-28! Waarschijnlijk is 33x22 nu het beste, bijvoorbeeld 20-25 31-26 25x34 37-31 gevolgd door de ruil 22-17 en 32-28. Wit sloeg echter 23.32x23? 19x39 24.43x34 en kreeg dankzij een 'korte vleugelopsluiting zeer las tig spel. De rest van de partij geef ik zonder commentaar. Bin nen vijftien zetten heeft Dolfing de winst in de knip. 20-25 25.37-32 11-17 26.49-43 14-19 27.38-33 3-8 28.43-38 2-7 29.33-28 17-21 30.42-37 15-20 31.48-43 20-24 32.38-33 21-26 33.43-38 7-11 34.28-22 12-17 35.33-28 17-21 36.45-40 4-9 37.38-33 11-17 38.22x11 6x17 en wit gaf het op. Daaf Kasse De prestaties van de Neder landers op het WK-bridge in Verona bleven achter bij de verwachtingen. In alle catego rieën zijn de Nederlandse deel nemers niet bij de top geëin digd. Uitzondering waren de Neder landse senioren die met hun viertal brons wonnen. De Ameri kaan Larry Cohen schrijft regel matig interessante artikelen over bridge. Hij deed een mooi verslag van een 4Sch contract van Rosalien Barendregt. Zie diagram 1. Als zuid opende ze met ISA (10-12) en na 4Ha van haar part ner (Texas-conventie) bood ze 4Sch. De klaverentwee uit komst kon ze lezen als een sin gleton en liet ze naar haar hand lopen. Ze speelde schoppen vrouw, west dekte en ze nam met het aas. Een schoppen naai de tien zou betekenen dat noord niet te bereiken was om de laat ste troef te trekken vanwege de veronderstelde singleton klave ren bij west. Ze nam liever de kans mee dat schoppennegen zou vallen onder de boer. Toen B864 HV10 Al 0965 #3 HV2 B843 He? H72 Oost gever, niemand kwetsbaar *- 765 *6 B hv IO 9 4B109 n w o *- B84 - *7 Diagram 1 schoppennegen inderdaad viel, werd met de acht de laatste troef getrokken. Er kwamen elf slagen binnen en Barendregt haalde een score van 96 procent. Interessant is het om na te gaan hoe dit spel loopt als 3Sch in Noord wordt gespeeld. Als oost uitkomt met ruitenaas zal west de vrouw daar op bijspelen; vraagt om harten. West maakt dan twee hartenslagen en speelt harten naar de heer van oost. Als oost nu zijn vierde harten speelt (in de triple renonce) ont doet west zich van klaveren twee. Het maakt niet uit waar getroefd wordt, want er gaat nu altijd een troef slag verloren. Ook Matthew Granovetter is een gewaardeerd publicist met artikelen over bridge. Dit spel komt ook uit de mixed-paren wedstrijden en hij was nog niemand tegengekomen die die 4Ha had gemaakt; zich zelf inbegrepen. Zie diagram 2. Oost opent lRui; zuid: doublet; west: pas; noord 2Rui (cuebod); oost: pas; zuid: 2Iia en noord 4Ha. Uitkomst: klavei'envrouw. Granovetter stelt dat als je west op lengte klaveren inschat, dan moet je oost op HVx van harten inschatten. Dan heb je een strip en ingooi mogelijkheid. Schoppennaspel Neem de uitkomst in noord en speel ruitenvrouw. Oost zal niet nemen, maar neemt de nage speelde ruitenboer met het aas. Dan adviseert hij het ruiten- of schoppennaspel te nemen en har tenaas te incasseren om te zien of een secce heer of vrouw valt. Dat is niet het .geval. Kom met schoppen terug in zuid, incasseer ruitenheer en speel een schoppen naar het aas. Dan speel je een klaveren naai de heer. Het heeft voor oost geen zin om te troeven als klave ren vanuit noord wordt ge speeld dus met de heer wordt een slag gemaakt. Deze kaarten zijn nu nog over met zuid aan slag. Zie diagram 3. Nu wordt oost met harten aan slag gebracht. Die mag ook zijn andere hartenhonneur maken maar moet dan in de dubbele re nonce spelen. Op die manier wordt 4Ha gemaakt. Maar Brad Moss had zuid elf sla gen laten maken in 4Ha. Hij had hartenvrouw onder het aas bijge- speeld en toen harten werd door gespeeld zag hij zijn tien onder de boer vallen. Hij hoopte dat zijn partner die boer zou heb ben. Ook hij werd later aan slag gebracht om in de dubbele re nonce te spelen, maar hij raakte niet opgewonden over zijn ver keerd tegenspel. In plaats van tien procent op dit spel, haalde hij nu helemaal niets. Ruud van den Bergh Horizontaal: 1. Vogel, vogel; 2. wal, ontkenning, machinesmeerder; 3. oevergewas, insecte neter, insect, voor (Latijn); 4. landbouwwerktuig, soort appel, slotwoord, plas; 5. bezinksel, plus, grond; 6. raar, ontvangkamer, suikerpalm; 7. insect, scha penvacht zonder wol, rivier in België; 8. naderhand, eenmaal, jongeling; 9. kwaadaardige vrouw, godin van de vrede, flauw grappig; 10. vestingwerk, nauwe doorgang, olie uit oranjebloesem; 11. ontvangdraad, lusthof, vrachtrij der; 12. patient, vis, lastdier, tennisterm; 13. ten bedrage van, tropisch cultuur gewas, vreemde munt, opera van Bellini; 14. draaikolk, ingenieur, kleur, mid dag; 15. vangarm, betaalmiddel, hevig. Verticaal: 1. Roofvogel, vogel; 2. vogel, bijbelse naam, denkbeeld; 3. nakomeling, droog- vloer, bijwoord, sein; 4. doopgetuige, voedsel, deficit; 5. scheidingslijn, de dag na vandaag, bijbelse naam; 6. insectenwapen,, huilerig kind, achter, woon schip; 7. luizenei, groente, koorhemd; 8. rustteken1, bitterheid, onkruid, mager; 9. chaos, rund, onderdanig; 10. pinda, een zekere, overwinning; 11. telwoord, tegen, denken, oude lengtemaat; 12. lid van een bepaalde volksstam, vroeger, haarkleur; 13. ternauwernood, kippenloop, slim, vlaktemaat; 14. epiloog, me talen bak, rivier in België; 15. knevel, vitaliteit, knijpwerktuig. 1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 15 puzzelland.com Uw oplossing moet uiterlijk woensdagmorgen in ons bezit zijn op het volgen de adres: Puzzelredactie PZC Postbus 31 4460 AA Goes e-mail: redactie@pzc.nl Vermeld uw naam, adres en woonplaats. De PZC stelt de volgende prijzen beschikbaar: eerste prijs een Iris-cheque van €25,=. Tweede, derde en vierde prijs een Iris-cheque van €12,50. De oplossing en de namen van de prijswinnaars vindt u in de PZC-bijlage Wonen van vol gende week. Oplossing woordzoeker Het sleutelwoord van de woordzoeker van vorige week is BEVOORRADERS De Iris-cheque van €25,= gaat naar: C. Van Ouwerkerk, Zierikzee. De Iris-cheques van €12,50 gaan naar: T. Heijboer, St. Annaland, F. Bareman, Terneuzen en B. Wondergem, Middelburg. De prijzen zullen binnenkort worden toegezonden. Liefhebbers van, behalve van oldtimers en autoge schiedenis, racewagens kunnen hun hart ophalen met Deense en Oostenrijkse uitgiften. Denemar ken heeft 7 juni klassieke race wagens laten duelleren, Oosten rijk kwam op dezelfde dag met een velletje Formule 1-Legen den. De Deense serie bestaat uit vier zegels met motieven ontleend aan foto's die zijn genomen tij dens de Copenhagen Historie Grand Prix: op de voorgrond een Alfa Dana Midget met op de achtergrond een Zweedse Swe- be (4,75 Dkr.); een Austin Mini Cooper S (5,50 Dkr.); een Jaguar E-Type voor een Volvo P 1800 (10,00 Dkr.) en drie Lotus-Elans (17,00 Dkr.). Ook twee postzegel boekjes: 10 x 4,75 Dkr. en 10 x 5,50 Dkr. Het Oostenrijkse velletje telt acht beroemde Formule 1-cou- reurs. Op de bovenste rij links Jim Clark, 1936-1968 (55c), rechts Bruce McLaren 1937-1970 (100c.), en op de vol gende rijen: Stirling Moss, 1929 (75c); sir Jack Brabham, 1926 (125c); Jacky Ickx, *1945 (55c); Jackie Stewart, *1939 (55c); Mario Andretti, *1940 (75c) en Alain Prost, *1955 (55c). Formule 1 In de afgelopen tijd hebben de volgende landen aandacht be steed aan racewagens en de For mule 1 te beginnen met een na- brander: Mozambique zes zegels met Albert Ascari (1918-1955), Sir Jack Brabham, Graham Hill 1929-1975), Juan Manuel Fan- gio (1911-1995), Ayrton Senna (1960-1994)en Alain Prost; Gi braltar (1/11 '04), zes zegels met Formulel racewagens; San Mari no (28/2 '05), Juan Manuel Fan- gio, Niki Lauda (*1949), John Surtees (*1934), Michael Schu macher (*1969), een Farrai F2004 en Alberto Ascari; Mona co (1/4 '05), 100 jaar FIA, Fede ration International Automobil, enkele racewagens; Oostenrijk (11/6 '05), Jochen Rindt (1942-1970); Frankrijk (2/6 '05), 100 jaar autoraces om de Gor- don-Bennett-bokaal (6 x 53c); Hongarije (17/18-6-'05), Grote Prijs van Hongarije (2 zegels) en een velletje met 1 zegel, circuit Hungaroring; Oostenrijk (13/9 '05), Niki Lauda. Terug naar De nemarken waar 7 juni ook met de uitgifte van drie zegels het feit herdacht dat brouwer Carl Jacobsen de naar hem genoem de Ny Carlsberg Glypotek op richtte. Als kunstmuseum van internationaal formaat bezit de glyptotheek de grootste Noord-Europese oudheidkundi ge vondsten uit het Middelland- se-Zeegebied. Te zien zijn een detail van een witmarmeren grafreliëf uit 330 v. Chr.(4,75 Dkr.), de koepel van de winter tuin (5,50 Dkr.) en een danseres, een beeldje van de Franse kun stenaar Edgar Degas (8,00 Dkr.). Ook een miniatuurvelle tje en een boekje met 10 x 4,75 Dkr.-zegels. NB. Om in de Mid- dellandse-Zeesfeer te blijven, Portugal gaf 21 juni vier zegels uit met in Portugal gevonden kunstschatten uit de Romeinse tijd; waarden 0,30, 0,45, €0,50 en €0,60. Heilige Hemma Ook nog enkele opmerkelijke Oostenrijkse uitgiften: op 4 juni werd de reeks Volksbrauchtum und volkskundliche Kostbarkei- ten uitgebreid met een 55c-zegel gewijd aan het Weitensfelder Kranzelreiten; op 8 juni ging Die Post naar de beurs hetgeen gevierd werd met een 55c-zegel waarop het logo van de poste rijen; de Heilige Hemma staat op een 55c-zegel die 27 juni uit komt in de reeks Schutzpatrone en op 30 juni verschijnt in het kader van de MozartPhila in Salzburg een zegel van 55c. met een portret van Mozart. Herö Wit NY CARl-SKEPr; GLY1TOT8K j danmari

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2006 | | pagina 35