ROVINCIALE ZEEUWSE COURAN Zorginstellingen zijn gevaarlijk Oost-Souburgse zit vast voor dood baby Top Th rillen PZC Reizen Historisch openluchtspektakel in Burgh ié Topkwaliteit Tuurlijk bij: mttm )riekwart verpleegaf delingen scoort dikke onvoldoende op brandveiligheid itbraak ebola ook mogelijk iEuropa Nederlandse commando's onder vuur in Uruzgan d brund www. foj7fhnJJencoJjecfie.fi] EB EB Duitsers voelen zich benadeeld Michaëlla Krajicek in finale A.i ochtend nner weer met maxima vanmiddag s$en 20 en 24 graden. Geleidelijk wat er zon. Zwakke zuidoostenwind. luimimlc rum ai verschoore.nl r-r- I i l n"'-. internet: www.pzc.nl 18e jaargang no. 147 jterdag 24 juni 2006 jsnummer 1,80 ij ar Jan Salden ;1 IS HAAG - In driekwart in de zeventienhonderd instellingen in Neder- nd lopen bewoners groot vaar als er brand uit- eekt. Ontruimingsplan- »n ontbreken of zijn onvol- idig, gebouwen zijn verou- >rd en er is te weinig perso- eel voor evacuatie. it blijkt uit onderzoek van vei- leidsexperts en brandweerlie- j, die in opdracht van de brandweer en het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN) ontruimingsplannen voor zorgin stellingen opstelt. Het NEN ont wikkelt normen en regels op al lerlei terreinen, voornamelijk voor de bouw. Uit bezoeken aan enkele tiental len verzorgings- en verpleeg huizen komt volgens veiligheids expert J. Putman, lid van de commissie, een verontrustend beeld naar voren. Zo is de perso neelsbezetting in de nachtelijke uren 'bedroevend laag'. Vaak is één nachtzuster verantwoorde lijk voor een verpleegafdeling met tientallen patiënten, die niet mobiel en soms zelfs bedle gerig zijn. Om die snel te kun nen te ontruimen zijn minstens tien bedrijfshulpverleners no- dig. Het personeel dat er wel is, weet vaak niet wat het bij een brand moet doen. Als er brand uit breekt, dan is het hopen op een wonder, zegt het verpleegkun dig personeel. Putman: „Toen we directeuren vroegen wat er volgens hen gebeurt als er brand uitbreekt, was het ant woord: dan gaan er doden val len." Vluchtwegen Twee jaar geleden werden ook al tekortkomingen gecon stateerd, zoals onvoldoende brandwerende wanden en daken, geblokkeerde vluchtwe gen en een tekort aan bedrijfs hulpverleners. De Vrom-inspec- tie droeg gemeenten op bij con troles meer aandacht te beste den aan de zwakke punten. Of zij dat ook doen, weet de inspec tie niet. Het ministerie van Volksge zondheid en brancheorganisatie Arcares erkennen dat het aan de brandveiligheid in zorginstel lingen schort en dat deze 'ver betering behoeft'. Daarom wordt nu de laatste hand gelegd aan een checklist waaraan in stellingen vanaf het volgend jaar moeten voldoen. Ook ko men er nieuwe bouwvoorschrif ten. Het ministerie erkent dat de maatregelen extra investeringen vergen, maar volgens een woord voerster is er nog geen geld voor vrijgemaakt. GPD Aan veel buitenlandse kunst zit een luchtje 2006 Togo - Frankrijk 0-2 Zwitserland - Zuid-Korea 2-0 Saudi-Arabië - Spanje 0-1 Oekraïne -Tunesië 1-0 GROEPG Zwitserland 3-7 frankrijk 3-5 Zuid-Korea 3-4 Togo 3-0 GROEP H Soanje 3-9 Oekraïne 3-6 Tunesië 3-1 Saudi-Arabië 3-1 ICLAPZC ONDEN - De illegale handel 1 vlees van Afrikaans wild kan «iden tot een uitbraak in Euro- ,j«van dodelijke ziektes als ge- Jilg van de verspreiding van Jlola- en marburgvirussen. waarschuwing uitte de i-Afrikaanse autoriteit op gebied van bloederziektes, Swanepoel, gisteren, import van wild uit Afrika Groot-Brittannië is de afgelo- n jaren sterk toegenomen. De ropers hebben het voorzien op diersoorten, waaronder gord en andere bedreigde dier- orten. De Britse douane onder- nepte vorig jaar 25.000 keer il- 3'aal vlees dat via vliegvelden 'd binnengesmokkeld. We- Iwijd.zou het gaan om 5 mil- Ikilogram vlees per jaar. woordvoerster van de Voed en Waren Autoriteit meldde deren dat in Nederland nog )it. een partij 'bushmeat' is on- ichept. Zij wijst erop dat een I als Groot-Brittannië veel r directe verbindingen heeft ii Afrika dan Nederland. Swanepoel zijn er Is vaker uitbraken van ebo- marburg en zijn er aanwij- i dat die worden veroor- door het eten van Afri- wild. „Door het luchtver- kan ebola net zo dichtbij in Amerika of Europa als in wpachtige verschijnselen, met je koorts. Daarna leiden Wendige bloedingen tot uitval BURGH - Aan de voet van de Karolingische Burcht in Burgh is gisteravond De Bruiden van Burgh in première gegaan. In dit openluchtspel van de Stichting His torische Spelen Zierikzee gaan de spelers - zo'n honderd in totaal - terug naar het jaar 927; de tijd van de Noormannen. Het spel, waarin het onder meer gaat over conflicten over liefde en geloof, wordt vanavond, donderdag 29 juni, vrijdag 30 juni en zaterdag 1 juli nogmaals opgevoerd. foto Marijke Folkertsma van onze redactie MIDDELBURG - Het Openbaar Ministerie in Middelburg ver denkt een vrouw uit Oost-Sou burg van doodslag of mishande ling met de dood als gevolg, van een zes maanden oude baby. De vrouw werd dinsdag aange houden op verdenking van be trokkenheid bij de dood van de baby. De rechter-commissaris heeft gisteren bepaald dat de vrouw nog maximaal veertien dagen in voorlopige hechtenis blijft. Haar man was ook opge pakt, maar is al weer vrijgela ten. Wat er met het kind ge beurd is en waarom, is niet be kend. Het OM liet gisteren we ten geen verdere mededelingen over de zaak te doen, omdat het om een gevoelige kwestie gaat. Lijkschouwer Het lichaam van een kind dat on verwacht overleden is, zal altijd nader worden onderzocht door een onafhankelijk lijkschouwer. Dat heeft de ministerraad giste ren besloten. Bij het overlijden van een kind moet nu nog de huisarts beslis sen of sprake is van een natuur lijke dood. Als dat niet zo is, dan komt de lijkschouwer in beeld. Dat wordt in de toekomst een automatisme. Het kabinet wil op die manier kindermishan deling beter op het spoor ko men. (Advertentie) door Bouke Berqsma Deze bon ingevuld inleveren bij onder staande verkooppunten. U ontvangt 3,00 korting op een boek uit de 7-delige Top Thrillers Collectie. Norm. prijs 8,95 en alle deelnemende boekhandels Voor abonnees: het alfabet van Zeeland DEN HAAG - Nederlandse com mando's hebben gisterochtend in de Afghaanse provincie Uruz gan weer hevig gevochten met waarschijnlijk taliban-strijders. Aan Nederlandse kant zijn geen doden of gewonden gevallen; aan de kant van de taliban-strij ders waarschijnlijk wel. Dat is gisteren gemeld door een woordvoerder van het ministe rie van Defensie. De Nederland se commando's werden uiteinde lijk te hulp geschoten door Ne derlandse Apache-gevechtsheli kopters. Ook verleenden vlieg tuigen van coalitiegenoten lucht steun. De commando's werden bescho ten met geweervuur en raketgra naten. De schermutselingen had den plaats in het gebied ten noorden van Tarin Kowt. Daar komt de hoofdbasis van de Ne- PARTNERS ÉCHTE MAKELAAR 0118 - 616617 Even weg van de Franse snelweg Lekker gamen tegen je baas Voor Nieuwlandse boerderij werd de klok teruggedraaid Duitsers met een eigen woning in bungalowpark Ruiter- plaat bij Kamperland beweren dat ze meer gemeentelijke belasting moeten betalen dan Nederlanders. De gemeente Noord-Beveland zou hun huizen hoger gewaardeerd heb ben voor de onroerendezaakbelasting (ozb) dan die van Nederlanders. Dat stellen althans twee Duit sers. De gemeente ontkent ten stelligste dat dit is gebeurd. Michaëlla Krajicek heeft gisteravond de finale bereikt van het Orclina Open in Rosmalen. De zeventienjarige Ne derlandse tennisster won in de halve finale een heroïsch gevecht tegen de eerste geplaatste Russische Elena De- mentjeva: 1-6, 7-6 (5) en 6-4. In de tweede set had Kraji cek een matchpoint tegen. Voor de Nederlandse is het de derde WTA-finale uit haar loopbaan. Eerder won ze die in Tasjkent en Hobart. Varia; 2; Binnenland: 3; Feiten Meningen: 4; Buiten land: 5; Economie: 7; Radio Televisie: 8 en 9; Zeeland: 11, 13, 15, 16en 17; Sport: 18, 19, 20 en 21Reportage: 23, 24, 25, 26 en 27; Wonen: W1, W3 en W5; Trends: W9 en W11; Jong: W13; Reizen: W15, W17 en W21 (Advertentie) PvdA-Tweede Kamerlid Arib reageert verbaasd op het plan van het kabinet. Zij heeft eerder een wetsvoorstel ingediend met, volgens haar, dezelfde strek- king. Het voorstel ligt sinds anderhal ve maand ter beoordeling bij Raad van State. (Advertentie) derlandse militairen. Nu zitten daar bijna vierhonderd, vanaf 1 augustus zeker veertienhonderd militairen. De Nederlandse eenheid be stond uit enkele teams van com mando's, die normaal gesproken uit acht militairen bestaan. De commando's verkennen het ge bied, ter voorbereiding op de komst van de hoofdmacht in au gustus. ANP pagina 27 wellicht zijn wij te sterk voor de taliban (Advertentie) plaats: telefoon: e-mail: i Ipostlbankrekeningnumme:: O Noteert u mij voor een proefabonnement van 5 weken voor 14,95 Ik geef daarbij éénmalig toestemming voor automalische incasso van dit bedrag van mijn rekeningnummer. Ik heb de laatste drie maanden geen proefabonnement gehad. U Noteert u mij voor een vast abonnement. De eerste twee weken ontvang ik de krant gratis. Daarna wil ik betalen: G per maand met automatische incasso 20,551' G per kwartaal met automatische incasso 59.751" O per jaar met automatische incasso 229.201". mei gratis PZC-paraptu i Kijk op www. pre nl/abonneren. bel gratis 0800 0231231 of stuur deze bon naar: i P2C, afdeling lezersservice Antwoordnummer 713. 4460 WB Goes het alfabet van Zeeland

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2006 | | pagina 1