0 PZC Jeremiasse Voor het vervolg van de familieberichten zie ook pagina 14 dinsdag 14 maart 2006 Sluitingstijden familieberichten: Overlijdens- en geboorteberichten: Aanleveren: maandag t/m vrijdag 08.30-17.00 uur, zondag 16.00-18.00 uur, plaatsing de volgende dag. Overige familieberichten: Voor de krant van maandag t/m vrijdag: twee werkdagen voor plaatsing 15.00 uur, zaterdag: woensdag 16.00 uur. Tel.nr. 076-5312550 Faxnr. 076-5312340 via e-mail: alléén in Wordbestand aangeleverde tekst: familieberichten@pzc.nl Geboren Met grote blijdschap en in stille verwondering ontvingen wij uit Gods scheppende en bewarende hand een dochter Joëlle 12 maart 2006 Jaco en Sandra de Visser-Riemens Koepelstraat 31 4353 AK Serooskerke Walcheren Overleden Wij zijn verrast door het plotselinge overlijden van Saskia de Ruijter dochter van onze medewerkster en collega Marijke de Ruijter. Het heeft ons erg aangegrepen. Wij wensen Marijke, Wijnand en Erik en de verdere familie veel kracht toe om dit verlies te dragen. Namens Livera Middelburg/Goes en Lindessa Goes Directie: Steven en Diny Witkam En collega's: Ely, Jolanta, Lenie, Marga, Jolanda, Nel v/d S., Willeke, Greetje, Marian, Annelies, Monique R., Cocky, Norma, Nel de J., Leny, Sandra, Monique B., Marion en Danielle En opstaande ging hij naar zijn vader. En als hij nog ver van hem was, zag hem zijn vader, en werd met innerlijke ontferming bewogen. Lucas 15:20a Met groot verdriet geven wij u kennis dat na een geduldig en bewonderenswaardig gedragen ziekte, op Gods tijd van ons is heengegaan mijn innig geliefde man, onze lieve vader en opa Joos Baas in dé leeftijd van 58 jaar. Zijn zorgzaamheid voor ons allen was zeer groot. Arnemuiden: H. Baas-Cosijn Annet en Ad Alain Michel 4341 GN Arnemuiden, 12maart2006 Schorerstraat 26 De rouwdienst voor familie en belangstellenden zal gehouden worden op vrijdag 17 maart om 13.00 uur in de Nederlands Hervormde kerk te Arnemuiden, die geleid wordt door de weleerwaarde heer Ds. A. Goedvree. De begrafenis zal plaatsvinden om 14.15 uur op de begraafplaats aan de Veerseweg te Arnemuiden. Na afloop van de begrafenis is er gelegenheid de familie te condoleren in voornoemde kerk. Geen bezoek aan huis Geen bloemen Bedroefd geven wij kennis van het overlijden van onze lieve broer, zwager en oom Joos Baas N.N. de Klerk-Baas R. de Klerk (in herinnering) P. Baas (in herinnering) C. Baas-Goverse J. de Nooijer-Baas L. de Nooijer H. Baas G. Baas-van Belzen Neven en nichten Dankbaar voor alle liefde die wij van hem mochten ontvangen géven wij met veel verdriet kennis van het overlijden van mijn geliefde schoonzoon, onze lieve zwager en oom Joos Baas C. Cosijn Gerard en Lia Corina Willemijn Tot onze diepe droefheid heeft de Heere weg genomen onze neef en beste vriend Joos Baas Wij wensen allen die hem lief en dierbaar waren veel sterkte toe. Tante Riete Nel en Lieven Genna en Piet Arnemuiden, 12 maart 2006 samen lachen samen huilen Verdrietig heb ik afscheid genomen van mijn altijd meelevende buurman Joos Baas Hermien en kinderen veel kracht en sterkte toe gewenst om deze moeilijke weg verder te gaan. Arnemuiden: Janny Schroevers-de Ridder Met ontroering hebben wij kennisgenomen van het overlijden van onze buurman Joos Baas Dies van Belzen Wim en Jaan ICerkhove Mientje Timmerman Nel Poortvliet Arnemuiden, 12 maart 2006 je hart was gul, breed en diep, bood ruimte aan zovelen. Ruimte die vaak overliep van warmte om te delen. Als ik 's avonds naar de hemel kijk zie ik uw sterretje en bent u heel dicht bij mij. Dan kan ik naar u zwaaien en zullen we u nooit vergeten. Dag lieve opa Kees Brian Kirsten Gail We zijn heel verdrietig dat veel te snel is overleden mijn innig geliefde man, onze lieve zorgzame vader, schoonvader en opa Cornelis Marinus Jeremiasse in de leeftijd van 66 jaar. Goes: Cobie Jeremiasse-Allewijn Goes: Heieen Jeremiasse en Won Yip Brian Kirsten Driewegen: Jeroen en Rianne Jeremiasse Cail 11 maart 2006 Kleine Wei 7 4464 BL Goes De crematieplechtigheid zal in kleine kring plaatsvinden op donderdag 16 maart. -Geen bezoek aan huis- Met droefheid delen wij u mee dat, na een ernstige ziekte, is overleden mijn geliefde zoon, onze dierbare broer, zwager en oom Cornelis Marinus Jeremiasse in de leeftijd van 66 jaar. Wij wensen Cobie, kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte toe om dit verlies te kunnen dragen. M.H. Jeremiasse-Visser Hans Jeremiasse Nellie Jeremiasse-Kole Kinderen en kleinkinderen Dick Jeremiasse Liesbeth Vogel Goes, 11 maart 2006 Verslagen en bedroefd moet ik afscheid nemen van mijn broer, zakenpartner en medevennoot C.M. (Kees) Jeremiasse Samen hebben wij het in 1929 opgerichte bedrijf uit gebouwd tot een aantal succesvolle ondernemingen. Kees blijft in mijn herinnering voortleven als een krachtdadige en toegewijde bestuurder, verant woordelijk voor alle vestigingen van Jeremiasse Care2Move. De gedachten gaan uit naar zijn vrouw Cobie, kinde ren en kleinkinderen. Goes, 11 maart 2006 Jeremiasse Beheer BV J.C. (Hans) Jeremiasse Aangeslagen en bedroefd, vernamen wij het trieste nieuws dat, op een veel te jonge leeftijd van 66 jaar, is overleden dhr C.M. (Kees) Jeremiasse Kees heeft in het verleden, samen met zijn broer Hans, mede de support geleverd en de basis gelegd voor de succesvolle ondernemingen van Jeremiasse Fiets Fitness. Namens alle medewerkers zijn wij hem daarvoor dankbaar. Onze gedachten gaan uit naar zijn vrouw Cobie, kinderen en kleinkinderen. Goes, 11 maart 2006 Marten en Anneke Jeremiasse Team Jeremiasse Fiets Fitness Goes Team Jeremiasse Fiets Fitness Vlissingen Na enkele moeilijke maanden, die het slot vormden van een welbesteed leven, is tot ons verdriet overle den onze zwager en oom Kees Jeremiasse Jan en Mineke van Luijk-Allewijn Wim en Annelies de Feijter-van Luijk Marvin en Serena William en Mariska Westdorp-van Luijk Denzo *1 Wij wensen Cobie, kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe met dit grote verlies. Tot ons verdriet hebben wij kennisgenomen van het j overlijden van onze vriend Kees Jeremiasse Na-een werkbaar leven, nu genietend van vrijheid en j plezier, sloop als een dief in de nacht een verwoesten- j de ziekte binnen, die alle leven en hoop op de toe- komst in een klap wegvaagde. Wij wensen Cobie en de kinderen veel sterkte om dit j grote verlies te dragen. Pierre en Annie Nolly en Theo - in herinnering - j Han en Ria Bert en Fieke Cor en Lies Begrafenis- en Crematieverzorging OVERTOOM-GROEN Kantoor en rouwcentrum: Van Dishoeckstraat 620 4382 XW Vlissingen Telefoon: 0118-413417 Met enorme bewondering en respect voor de manier waarop hij zijn strijd heeft gestreden, hebben wij afscheid moeten nemen van de grondlegger van ons bedrijf Cornelis Marinus Jeremiasse in de leeftijd van 66 jaar. Door zijn visie, inzet en manier van zaken doen heeft hij ervoor gezorgd dat 'de zaak', zoals hij het altijd noemde, zich heeft kunnen ontwikkelen tot een modern, gezond en innovatief bedrijf. In onze gedachten zullen wij hem herinneren als hartelijk, behulpzaam en begaan met zijn familie, klanten en medewerkers. Een man die graag eerlijk en oprecht zijn zaken deed. Wij wensen mevrouw Jeremiasse, de kinderen en klein kinderen veel sterkte met het verwerken van het verlies van deze bijzondere man, vader en opa. Directie en management Jeremiasse Care2Move Op 16 maart nemen wij afscheid van Cornelis Marinus Jeremiasse daarom zullen alle vestigingen van Jeremiasse deze dag gesloten zijn. Wij vragen uw begrip daarvoor. (Voor noodgevallen is Jeremiasse Care2Move wel bereikbaar). Jeremiasse Goes-Vlissingen-Middelharnis Ij Jeremiasse Heden ontvingen wij het droevige bericht van het overlijden van Dhr. C.M. Jeremiasse onze oud-directeur en oprichter van Jeremiasse Reva lidatie Techniek. Wij zullen ons hem blijven herinneren als een sociaal betrokken werkgever die altijd voor zijn werknemers klaarstond. Wij wensen mevr. Jeremiasse, kinderen, klein kinderen en familie veel kracht toe om dit verlies te verwerken. Medewerkers Jeremiasse Care2Move Met verbijstering namen wij kennis van het overlijden van Kees Jeremiasse Wij wensen de familie veel sterkte met dit verlies. Johnny Yip en Linda Yang Menno Martens Andry O'Keefe en Emel Bikhan Marcello Supuseppa en Jolanda de Munck Medewerkers van YIP Holding en haar gelieerde bedrijven Amsterdam, 11 maart 2006 Met cZroefè/us- ZicZZem utff Zenm&yenomw aan /tel ouer- Zyi/m ofzufe/'Z/ry maart 200ZZof 6f/ur/yc Ze/ftycZaan cZ&Ziec/' ffcrctf) ^ffeo'e.'ion/ie te-Z/oec ff/iaf Meênesmne> maaZite ■iccZcrt /yarn/art 2004 (Ze.cZ uit aar/, cZc GZ/ën/ewaaeZ <Stic//uty. GieaaZ/cZatïeymeecZu/uZc ZeeZineZ Met ueeAyoër- Zeeft Zty z/cZt, myezet aoor cZe> ZeZanyen en foe/tin aan reaaZuZanten. Jt/cZt/ny ZfeuaZuZa/(cycnce.ïZancZc zCecZand ZZZM.ff. e/e/b (Roer, (Raat/aan, (Restaur GZ/ën/enraacZ (RZ/ïC- /near. jV. ZZZomóury, aoorzitter I-'andaqy Zere/Zit eonsdiet- óeric/t dat de-//eer f-ftraf? d(feii*€sofvie afycZofm zate/dat/, onocrwacZit ès. oaer/eden GZc Zeer Me/reconne u/as SOyaaryeZecZen één- aan- cZc- ofricZ/te/'s aan, de JtuZtmy ZZëZefon/ccZe dZcttf/dfenrt Zee Zand. IZanofdat moment was Z/y' tenens aoorzitter- aan de- ■st/cZ/t///y tol z//n aftreden /n ZZZèl Zestuar-, directie-, medewe/Zc/s, en arywdZyers zyn- de Zieer Me/resonne zeen er/ienlcZyZt- aoor zynjyro/c Zu/'drcryi: en wensen- de naZ/eslaane/cn Z/eeZ aeeZ ■sterZte 6y> Ziet aer- we/Zien aanZmaerZi.es. I 'a/ne/is-Ziet- óestewr, medewe/Z/e/s en aryw/ZZ/yers- aande-dticZ/tü/y- Gent rum-aoor ZZëZefo/uscZ/e ZZZèdfocr/enüty ZeeZanzZ, ZZ/nus GZuys, directeur ./(ZicZcZeZZury,, /Smaar/200G diet 0ienstmcentruM aan de Zdj-oteslar/fse EZZerZten in 'ZeeZand en JiicZliny Mt\fJ0l/(-ZeeZaa.dZie&óen- met ont- ro erinyZ/ennisyeno men aa/oZictfZölseZir/y- oae/'Zydem aan ffZM'feifesorme was meer dan 24yaar acróonden, aan Zet Znerefor- mecraZf •SoeiaaZ Gent rum te ZZiddeZZju/y, tot zyn afcZ/eid eincZ Giptt m was een ZetroZZen en c/esZtund/y- co/Zeya aoor Zet MaatscZ/c/ffeZyZ/.- n(ctiaer/nyswe/Zu of de terreinen, aan zory-, Zjestaur/yZ/- werZ/., adaies- aan Zier/ten en maatscZ/af- feZyZie-insteZZinyen. JfZfyedézdtem Z/em in danZZaarZeid. aniens ZRrotestants <3)ienstence/drum ZeeZand QAart aan.Aoord ,Jiidliny.3C\Cf&A-ZeeZand Z/ommerf (Rurycr Glcdroqfd' ZeZ&en wy- Zennisyenomen aan Zet oaerZyden aan-ons óestuurdiden onze oud-aoorzilier cZZu'. ffaaf)f/ct/'esonnc Ma W' zicZi zeer aeZe-yaren en/Ziousiast, Zwndiy, en Z/efro/dten- inyczct aoor onze >ft:/ëZtü/y MSG ZeeZand, aoo/Zeen de- Sociaal'ZZedayoy/scZ/e QZienst. yZc/af was- een ofme/Z/eZyZie fecsoonZyZd/eid. Metj/rotc ZetroZZc/d/eid, scZ/ecf zianiy- ontwddieZi/iyen anaZyserend, nieuwsyieriy- Z/eid en- met ooy- aoor eZe motieoen aan anderen, zette Z/y zicZi in aoor óreedyed'qye//- Z/ed/ss/i/ye//.. Zyrn dry/been was Ziet uenslerZt.cn aan de fositie aan Z.wetsZarem.c//sen.. GZct f/eoorderen aan de- eiyen reyie en Ziel stinuderen aan zefZ- Z>escZ/iZdnnysrccZ)t waren d&doeZen waar Z/y naarstreefZe. GoZ- de Zaatsteynren, toen zynyezondZieidssituatie Zuaets- Zaarme/d, toonde ffaaf zynstec/teZ/antmetof tin/isme en- Zeoens/ust stond Zti/ tn Ziel Zeven. Q)aarZ/y zyn ofrecZte óeZa/tysleZZüiy /h de ander aoZof deruimleyeoe/id. Z'fZy deunen met aeeZ waarderi/iy aan ffaaf- teren/- en wensen GmiZie, ëAernard, ZZnye, (RacZteZ/e-, <Steoen, MarianneZZfalricZt en ÖZiaiaoeeZ-sterZete- toe in Zeel aer- eae/Ze/i aan-dit ae/Zies, \ame//s•-aZZen dieZetroZdien zyn 6y MSG fZee/and, Zfeintie clZe/meuZenM&'ScZucre., óesteeeersaoorzitter Zdeter GfiraZnutn, drect.eur Ons bereikte het bericht van het plotseling overlijden van de heer PieterNeels Wij wensen onze collega's Corrie en Corina veel sterkte bij het dragen van dit verlies. Medewerkers afdeling schoonhoud Leidinggevenden afdeling hotel locatie De Honte Ziekenhuis Zeeuws-Vlaanderen Bedroefd hebben wij kennisgenomen van het over lijden van de oud-centraal commandant brandweer van de voormalige gemeente Oostburg KeesKolijn Kees was een collegiaal, daadkrachtig en sociaal bewogen mens die nauw betrokken was bij zijn werk en gebied. Wij wensen zijn vrouw, dochter, schoonzoon, klein kinderen en verdere familie veel sterkte toe. Het college en de medewerkers van de gemeente Sluis, J.F. Sala, burgemeester mr. T.A.M. Reijns, gemeentesecretaris Oostburg, 13 maart 2006 Een moeder sterft altijd te vroeg al wordt ze nog zo oud. Je wilt haar nog niet missen, omdat je van haar houdt. Maar eens komt de dag dat je haar moet laten gaan. Je verstand zegt dat het goed is, maar in je ogen blinkt een traan. Zeer bedroefd, maar met een onuitwisbare herinnering aan haar leven, hebben wij toch nog on verwacht afscheid moeten nemen van onze lieve zorgzame moeder, schoonmoeder en oma Maria Magdalena Lampo weduwe van Aloysius Albertus Breijaert in de leeftijd van 79 jaar. Bodegraven: Harry en Marleen Breijaert-van Vooren Paul en Roosje Mireille IJzendijke: Freddy en Monique Breijaert-Seegers Marina Carina en Erik Serge Nieuwpoort (B.): Marleen Breijaert t in herinnering Pascal Francis Dorian Familie Lampo Familie Breijaert Wij zijn dankbaar voor de goede en liefde\>oÜe zorgen, die zij in "DéStelle" afdeling Korenbloem, heeft mogen ontvangen. Oostburg, 13 maart 2006 Correspondentieadres: F. Breijaert Kazernestraat 17 4515 AG IJzendijke De uitvaartdienst, waarvoor u wordt uitgenodigd, zal worden gehouden op vrijdag 17 maart om 10.30 uur in de parochiekerk van FI. Maria Hemelvaart te Aardenburg. Daarna zal de crematie om 13.00 uur plaatsvinden in crematorium "Temeuzen", Bellamystraat 28c te Temeuzen. Enkel schriftelijke condoleances achter in de kerk. Zij die geen rouwkaart hebben ontvangen, gelieven deze aankondiging als zodanig te beschouwen. Eén week na haar 80e verjaardag is onverwacht over leden, onze lieve moeder en oma Maria Don-de Vos geb. op 4 maart 1926 te Westkapelle overl. op 12 maart 2006 te Delfzijl Ciska Stephan en Mavis llona Martin en Ardie Sanne en Youri Moeder en oma is opgebaard in 'Ons Dorpshuis', Wirdumerweg 21 te Loppersum, gelegenheid tot af scheid nemen op dinsdag 14 maart 2006 van 19.00 tot 19.30 uur. De dienst waarin wij afscheid nemen zal worden ge houden op donderdag 16 maart 2006 om 14.00 uur in de Herv. Kerk te Leur (gem. Wijchen), waarna aansluitend de teraardebestelling zal plaatsvinden. Na de teraardebestelling zal er gelegenheid zijn tot condoleren in Rest. 'De Leurse Hof' te Leur. Correspondentieadres: Martin Don, Maasbandijk 66, 6606 KE Niftrik tel. 0486-414009 Heengevaren Na een onvoorspelbare reis Met al die hem liefhadden Tot rust gekomen We zijn heel verdrietig dat na een vol en actief leven plotseling is overleden mijn lieve man, onze sportieve vader en bijzondere opa Maarten Loeve Rotterdam: 10-11-1921 Goes: 12-3-2006 Goes: M.G. Loeve-Lengkeek Houten: Jaap en Henny Loeve-Sterken fannelee en Niels Marline en Kenneth Amsterdam: Ellie Loeve en Jos van den Berg Peter Pauw - in herinnering - Ruben Kapelle: Hans en Anja Loeve-Koningen Gerdina Selma en Ruben Frank St. Maarten: Anneke en Rini van Vugt-Loeve Wouter en Sibrechje Bram en Paulien Marjolein en Harm Heerlen: Paulien Loeve en Evert van de Vrie Mathijs Roe li en Goes: Mieke Loeve en Peter Bilterijst Marijn Leonie en Harold Anna Paulownaplein 39 4461 RC Goes Maarten is thuis opgebaard. We nodigen u uit om samen met ons afscheid van Maarten te nemen op donderdag 16 maart om 10.00 uur in de aula van het rouwcentrum aan het Geldeloo- zepad 20 te Goes. Aansluitend zal om 11.00 uur de begrafenis plaats vinden op de Algemene Begraafplaats te Goes. Hierna bent u opnieuw welkom in bovengenoemd rouwcentrum om de familie te condoleren en elkaar te ontmoeten. Heel verdrietig, maar dankbaar dat hij zo lang bij ons mocht blijven, delen wij u mede dat op 12 maart 2006, op 84-jarige leeftijd is overleden onze broer, zwager en oom Maarten Loeve Wijkbij Duurstede: M.M.C. Lems-Loeve in herinnering E. Lems in herinnering Goes: J. van Wanrooij-Loeve C.A. van Wanrooij Bergschenhoek: S. Loeve G. Loeve-Kind Capelle a/d IJssel: P. Loeve in herinnering Burgh-Haamstede: A. Loeve in herinnering C.J. Loeve-Kruik Neven en nichten Geschokt ontvingen wij het bericht van het plotseling overlijden van onze medebewoner Maarten Loeve Wij wensen zijn vrouw kracht en moed om in ons midden door te gaan. Namens de VvERS, Jaap vaade Velde, voorzitter Verdrietig geven wij u kennis dat plotseling is heen gegaan mijn lieve man, onze vader, opa en overopa Hermanus Hendrik Jacobus Steinmeier - Herman - echtgenoot van Maria Cornelia de Laat *10 maart 1921 - f 13 maart 2006 Kapelle: Maria Steinmeier-de Laat 's-Heer Arendskerke: Herman Steinmeier Sien Steinmeier-de Vries Kapelle: Peter Steinmeier Hannie Steinmeier-den Herder 's-Heer Abtskerke: Hennie Steinmeier Ina Steinmeier-Mol Hansweert: Yvonne Scheepers-Steinmeier Leo Scheepers - Klein- en achterkleinkinderen Correspondentieadres Conferencestraat 24,4421 DS Kapelle Woensdag 15 maart is er van 19.00-19.30 uur gelegenheid tot afscheid nemen in rouwcentrum Van der Hooft, Bosseweide 2 te 's-Gravenpolder. De afscheidsdienst zal worden gehouden vrijdag 17 maart om 14,00 uur in het crematorium, Westelijke Oude Havendijk 3 te Middelburg. Na afloop van de plechtigheid is er in het cremato rium gelegenheid tot condoleren. Onze dank gaat uit naar dokters en verplegend per soneel van het Oosterscheldeziekenhuis (afd. D) te Goes. Eenieder die wij vergeten zijn een rouwbrief te sturen, gelieve deze advértentie als zodanig te beschouwen. Dag lieve opa we zullen je missen, je blijft in onze herinnering. Marja en Adrie Ramon, Janine Han en Karin Christina en Danny Rubben, Rebecca Herwin en Ankie Lloyd, Levy René en Chantal Jeanne en Jacco Denise Mirjam en Arthur Monique en Rene Richard Timothy en Fenna Leslie Pascal

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2006 | | pagina 36