Marc van Egmond spaart niemand PZC Verrassende zege hockeysters Vlissingen H B—I iiassus IlssLuss 4SSan35 IBM Henk Zwartelé is beoogd voorzitter Goes topscorer 48 Morres-volleyballer doet een boekje open over slechte seizoen van Hulster ploeg De Wild blijft in spoor koploper Vrede getekend bij HVV'24 Vermunt wel boven 60 procent Tal van Zeeuwse turnsters naar landelijke finale /an Ulsen stopt net tafeltennis uitslagen Topscorers laten geen treffers noteren dinsdag 14 maart 2006 door Peter van Kouteren HULST - Volleybalvereniging Morres/Hulst moei hopen dat met de degradatie van de sterk ste mannenploeg het eind van een vrije val in zicht is. De club beschikte vorig jaar nog over drie mannenteams, maar nu de tweede opeenvolgende degrada tie van het keurkorps een feit is, weet trainer Werner Tak dat de spoeling volgend seizoen dun is. Morres/Hulst beschikt dan nog over slechts één mannenteam. Dat 'keurkorps' worclt een men geling van aanstormende jeugd en van spelers die amper een jaar geleden nog in de tweede di visie aan het grote werk moch ten ruiken. Het staat nu al vast dat Sander Blommaert, Davy Hoffmann en Jos van de Zande aan het eind van dit seizoen ver trekken. Roy van Egmond is een vraagteken. Zijn broer Mare, die vorig jaar als spelverdeler in de twèede divisie zijn debuut maakte, is er vrijwel zeker van dat hij de club trouw blijft. De 26-jarige Marc van Egmond staat binnen de club bekend als een speler die zijn mening durft te verkondigen en daarbij nie mand spaart. „Er moet in het veld veel meer gepraat worden", vindt hij. „Ik ben heel erg aan wezig, maar als er niks mee ge daan wordt, houd ik op den duur ook mijn mond. Ik zie soms dingen die structureel fout gaan. Ze hadden afgelopen za terdag zeven keer een bal moe ten blokken. Na afloop hadden ze het alleen maar over die twee ballen die ze hard op iemands voeten hadden geblokt. Dan vin den ze dat ze lekker gespeeld hebben. Ik vraag me dan af waar je volleybalintellect zit." Weinig progressie Van Egmond is evenmin tevre den over zijn eigen bijdrage. „Ik neb vorig jaar een half seizoen :n de tweede divisie in de basis gespeeld, maar dit jaar onder mijn niveau gepresteerd. We nebben het als groep te veel in wedstrijden waarin het erop aankwam laten afweten. In prin cipe hadden we een ploeg om op de vijfde of zesde plaats te eindi gen, maar sommige spelers heb ben te weinig progressie ge maakt." Afgelopen zaterdag verving Van Egmond in de uitwedstrijd te gen Rijnmond de trainer. „Ik ben niet bang om tegen een spe ler te zeggen dat hij slecht speelt. Dan haal ik hem eruit, ook al is hij mijn beste vriend. Werner neemt zelf ook geen blad voor de mond. Hij zegt het als het goed is, maar ook als het slecht is. Maar ja, voor veel spe lers moet je lief zijn." „Of Werner te lief is geweest? Ach, hij is in de krant nooit ie mand afgevallen, maar dat had hij wat mij betreft wel mogen doen hoor. Over ons spel is wei nig positiefs te melden geweest. Er zijn alleen jongens die zich niet meer kunnen concentreren als je tegen hen tekeer gaat. Hij had geruft, zonder namen te noe men, mogen zeggen dat op be paalde posities slecht was ge speeld. Dan hadden de betreffen de spelers geweten om wie het was gegaan. Maar hij heeft het altijd netjes gespeeld en in een besloten groep gezegd wat hij er van vond. En dan nóg waren ze verontwaardigd als er kritiek werd geuit. Dan denk ik: jij hebt wel lekker zitten slapen, zeg." Opleiding De kwalitatieve terugval is me de een gevolg van de opleiding van zijn medespelers, stelt hij vast. De Morres-school, geba seerd op bewegingsprincipes en een feilloze volleybaltechniek, is overal in het land een begrip. De belangrijkste oorzaak voor het verval ligt volgens Van Eg mond in het gebrek aan basis vaardigheden bij medespelers, die van andere verenigingen zijn gekomen. „We hebben spe lers die te beperkt zijn qua mo gelijkheden. Dan red je het niet op het niveau van de regiodivi sie. We hebben met jongens ge staan die geen bal pakten in de verdediging. Ik wil mijn teamge noten niet afvallen, maar ik zie bij veel spelers een gebrek aan techniek. Wilco Herrebout is van Scheldesport gekomen, Edo de Looff heeft bij Kwiek ge speeld, Davy -Hoffmann komt uit België en Matthijs Wullems is op latere leeftijd begonnen. Jongens van het huidige tweede zijn wel iets kleiner, maar ais volleyballer completer. Ze kun nen verdedigen, serveren en ook nog een bal passen. In ons team hebben ook maar weinig spelers inzicht. Er zijn dingen gebeurd waarbij ik me afvroeg: waarom doe je dat? Sommige spelers wil den een slechte set-up nog bin nen rossen, in plaats van ge woon de bal in het spel te hou den en de aanval van de tegen partij af te wachten." Goed opgeleid „Ik ben vrij klein, maar als vol leyballer vrij compleet", ver volgt hij. „Jo en Ria Everaert, Mielce Pietefse en Jacques de Booij gaven vroeger een uur lang training in het bovenhands spelen. Oefenstof werd tot in den treure herhaald, maar je werd er wel beter van. Wij moes ten een hele training lang een bal van de grond halen en zijde lings oprollen: Spelers van mijn leeftijd die bij Moires hebben ge speeld, zijn wel goed opgeleid. Wij schreven met Peter-Paul de Gucht, Martin Ferket en mijn broer Frank bij buitentoer- nooien in op eredivisie- en eer- stedivisieniveau en verloren bijna geen wedstrijd. Wij waren geen spectaculaire volleybal lers, maar konden wel allemaal een balletje set-uppen, passen en goed verdedigen." Met goed opgeleide spelers ziet Van Egmond op termijn weer wel mogelijkheden voor Morres/ Hulst. „We hebben twee jaar achter elkaar bijna alles verlo ren. De motivatie om twee keer in de week te trainen en 's zater dags een hele dag weg te zijn, is dus niet zo groot meer. We moe ten volgend jaar weer eens een leuke competitie kunnen spelen. Dan ga je weer beter spelen. Er komt een groep talentvolle jon gens aan. We kunnen weer gaan bouwen aan een echt Mor- res-team, met jongens die ge traind zijn door echte Mor- res-mensen. Dat zal alleen nog een paar jaar duren." Marc van Egmond: „In principe hadden we een ploeg om op de vijfde of zesde plaats te eindigen, maar sommige spelers hebben te weinig progressie gemaakt." foto Camile S.chelstraete ZIERIKZEE - Regerend kampioen Jos de Wild heeft in de onderlinge competitie van damvereniging Zierikzee ge wonnen van Jan Flikweert. Hij blijft daardoor in het spoor van koploper John Honig. De Wild en Flikweert speelden aanvankelijk een gelijk om gaande partij, totdat Flikweert in het middenspel wat te veel risico nam en daarmee zijn verdediging verzwakte Hij moest zelfs een schijf offeren, maar dat bleek geen goe de oplossing. Uiteindelijk besliste De Wild de partij met overmacht in zijn voordeel. Ineke Flikweert en Cor Boot speelden een boeiende partij waarbij ze verwikkelingen niet uit de weg gingen. In de slotfase kwam Boot minder te staan, vooral toen hij een zekere remisegang niet tijdig opmerkte. Ineke Flikweert won zelfs nog op de triktraklijn na een fraai geplaatst of fer. Het achttal van de Goes-Zierikzee Combinatie (GZC) ver- loor de uitwedstrijd tegen 's-Gravenpolder enigszins ge flatteerd met 11-5. De enige GZC-winstpartij kwam op naam van Jan Flikweert, maar eerder was John Honig al tegen verlies opgelopen. Goede remises waren er voor Chiel Poulisse, Aart Walraven en Jos de Wild. De drie res terende partijen van Kees Rijk, Cor Boot en Ineke Flik weert gingen alle pas in de slotfase, en steeds wat ongeluk kig, verloren. HULST - Carlo Blommaert, bestuurslid technische zaken van HW'24, en trainer Michel Leonhart hebben gisteren hun verschil van mening uitgepraat en bijgelegd. Het tweetal kwam zondag tij dens HVV'24-Aardenburg met el- 1 kaar in aanvaring, toen Blommaert bij een wissel van Leonhart riep 'dat hij beter kon wachten met wisselen, omdat een andere speler geblesseerd op de grond lag.' De trainer reageerde met een gebalde vuist richting de tribu- ne toen de betrokken invaller wat later de 2-1 scoorde. Blommaert vroeg zich aanvankelijk af welke doodzonde hij had begaan die Leonhart tot een dergelijk heftige reac- tie had verleid. „Ik ben bestuurslid van HVV'24, maarzit ook als supporter op de tribune. Dat moet Michel willen begrijpen. Als ik een speler geblesseerd zie liggen en de trainer wil óp dat moment een ander wisselen, dan rede neer ik als supporter. Toen heb ik geroepen: 'Wacht even I met wisselen.' Nou, daar kun je geen halszaak van ma ken, vind ik." Gistermiddag sprak hij Leonhart. Tijdens die ontmoeting werd de vrede getekend. WANROIJ - De Zeeuwse ponykampioenen hebben tijdens het NK in Wanroij de verwachtingen niet kunnen inlos sen. Het was duidelijk: met een score beneden 60 procent heb je op een nationaal titelstrijd niets te zoeken. Janey Vermunt was met Prins Melride de enige Zeeuwse combinatie die boven deze score uitstak. De amazone uit Koewacht stuurde de twaalfjarige ruin met een totaal van 62,90 procent in de klasse L2 pony's grote maat naar het brons. Jammer was dat de elfjarige amazone uit het Zeeuws-Vlaamse vlasserdorp de dupe werd van een bij vlagen toch wel falende jury. Voor Vermunt bedroeg het verschil tussen de twee juryleden negentien punten. „Ik kon de jury echt niet volgen", vertelde ze. „Prins Melride liep een hele mooie proef. Dat vond het ene jurylid ook, want die zette mij met 173 punten op de tweede plaats. Maar van het andere jurylid kreeg ik maar 154 punten." MAARHEEZE - De eerste lande- ijke krachtmeting voor de Zeeuwse turnsters is goed verlo- jen. In Maarheeze kwalificeer- le het gros van de turnsters zich 'oor de volgende plaatsingswed- .trijd, die moet leiden naar de andelijke finale. Jelta Sport uit Zierikzee sloot iet toernooi in Maarheeze zelfs tf met twee keer goud, voor Audrey Mol bij de junioren en Ihayenne Bakker bij de pupil- en 1. Eveneens was er winst 'oor Yarah Zandee van Turn- chool Zeeland bij de instap. Iet succes van Delta Sport verd volledig door' de bronzen •lak voor Marika Padmos bij de mpillen 2 en een vierde plaats 'öor Sanne Tamerus bij de se- doren. Michelle Hollestelle van rtlas uit Heinkenszand werd ierde bij de junioren in niveau Plaatsen bij de eerste tien wer en gehaald door Lisa Hendrik- e van Turnschool Zeeland/ lygiëa bij de jeugd niveau 6 (ze- ende), Charis van de Velde van 4TV uit Middelburg bij de pu- •illen 1 achtste) en Bonnie du 'on van Turnschool Zeeland bij e pupillen 2 in niveau 7 (negen- .e). Ook Kaylee Janse en Kelly u Pon van Turnschool Zeeland ijn een ronde verder. iOETERMEER - Opnieuw eëindigt een jonge tafeltennis- ïtemational haar carrière. igrid van Ulsen (19) maakte isteren bekend met onmiddellij- e ingang te stoppen met top- oort. De Groningse kampt met ïotivatieproblemen. De afgelo- en jaren keerden meerdere ta- ;nten het tafeltennis de rug toe. lalun Yu (uit Middelburg), Jörg e Cock en recentelijk Daan liepen behoorden allemaal tot ran je toen ze hun sportieve car- ère beëindigden. ANP Mannen Rapide bij hervatting competitie langs DES van onze sportredactie HULST - Drie Zeeuwse hockey teams hadden een voortvarende start na de winterstop. Bij de mannen won Rapide met 4-1 van DES. Bij de vrouwen ver sloeg Vlissingen het hooggeklas- seerde Shot met 3-2 Een klasse lager was Rapide te sterk (3-0) voor Reeuwijk. Vrouwen Vlissingen-Shot 3-2: Vlissingen speelde in het duel in de derde klasse met veel overtuiging. De thuisploeg deed niets onder voor de hoger geklasseerde bezoeksters. Na negen minuten opende Barbara Kouwijzer de score. Nog geen minuut later werd het al 1-1, Toch was Vlissingen niet aangeslagen en kwamen drie minuten daarna via Iris Koole op 2-1. Op slag van rust werd het na een solo van Merel de Kam zelfs 3-1. Vrij snel na de doelwisseling kwam Shot op 3-2. Pas in de slotfase kon Shot druk uitoefenen. Het stuitte echter op een goed keep ende Mathilde Pop. Rapide-Reeuwijk 3-0 (0-0): Vier deklasser Rapide had vrijwel de gehele wedstrijd een veld- overwicht. Desondanks lukte het Rapide pas na rust om te sco ren. Al vrij snel liet Liesbeth van Damme 1-0 aantekenen. Tien minuten na rust tekende Leonie de Bruijne voor 2-0. Daarmee was de wedstrijd be slist. Zeker toen Elianne Totté uit een straf corner van Karin Martens met een tip-in 3-0 liet aantekenen. Middelburg-Tempo 2-8: Koplo per Tempo is ongenaakbaar in de vierde klasse. Het won tot nu toe alle wedstrijden en heeft na het duel met Middelburg een doelsaldo van 107-7. Voor rust liep een superieur Tempo uit naar 6-0. Na rust kon Middel burg meer tegenstand bieden, al was Tempo nog duidelijk de be tere ploeg. Marte Scholma teken de voor 1-7 en Madelief van Dui- vendijk bepaalde de eindstand op 2-8. Mannen Rapide-DES-4-1: Rapide begon onrustig en speelde lang zonder overleg, Toch kreeg de vierdeklasser kansen. Het was dan ook niet helemaal, verras send dat het in de zevende mi nuut op 1-0 kwam na een fraaie solo van Koen Totté. DES bood echter goed tegenstand en kwam in de 24e minuut na slap verdedigen bij Rapide op gelijke hoogte. In de slotfase van de eer ste helft begon Rapide beter te draaien. Die lijn trok het ook in de twee de helft door. Al na vijf minuten werd het 2-1 via Jelle Inghels uit een strafcorner. Rapide kreeg daarna diverse strafcor- ners. Daaruit werd nog niet ge scoord. Een uitbraak zorgde ech ter wel voor 3-1. De doorgebroken Koen Totté was niet zelfzuchtig en schoof oog in oog met de doelman de bal naar de mee opgekomen Jelle Inghels. Die kon simpel in een leeg doel scoren. Met een fraaie sleeppush bepaalde Jochem Beaart uit een strafcor ner de eindstand op 4-1. Made-Olympia 1-1: Olympia miste aanvoerde Gijs Schueler (één wedstrijd schorsing na drie gele kaarten) en stuwende kracht Arjan de Vries. Toch speelde het team, aangevuld met Toon Ververs en Ingvar Ne ve uit de jongens B, niet slecht. Via een frommeldoelpunt kwam de thuisploeg na een kwartier op 1-0. Olympia kreeg diverse kansen, maar stuitte steeds op de uitstekende Made-doelman. Pas halverwege de tweede helft moest de goalie capitu leren. Jeugdspeler Ingvar Neve liet toen de gelijkmaker note- Rapide-hockeyer Yannick van Putte schiet naast in de wedstrijd tegen DES. foto Camile Schelstraete oor Rudy Booqert OES - Henk Zwartelé keert oógstwaarschijnlijk binnen en- de maanden terug in het eeuwse amateurvoetbal. e vorige week afgezwaaide risarts uit 's-Heerenhoek is de ;oogde voorzitter van voetbal - ub Goes. Vorig seizoen stopte Zwartelé na 23 jaar abrupt als voorzitter van buurvereniging Patrijzen. Verschillende toe komstvisies lagen destijds ten grondslag aan de breuk tussen Zwartelé en Patrijzen. Kort ge zegd had Zwartelé grotere ambi ties dan de rest van de club. Na zijn terugtreden bij Patrijzen bleef het voetbal kriebelen, be kende de 66-jarige Zwartelé gis teren. De interesse van Goes raakte hem derhalve op een tere plek en de contacten worden in middels al enige tijd warm ge houden. Zwartelé: „We onder zoeken momenteel of Goes en ondergetekende bij elkaar pas sen. Iedereen binnen de club moet achter de persoon Zwar telé staan en achter wat hij wil." En wat wil hij? „Ik ben am bitieus. Als je naar de Zeeuwse top in het zondagvoetbal kijkt, speelt daarin geen enkele Beve- landse club. In dat vacuüm zou ik met Goes willen springen." Over enkele weken wil Zwartelé nog gesprekken voeren met on der meer de technische commis sie en de sponsorstichting van de club. Als die op dezelfde lijn zitten als Zwartelé staat niets een benoeming tof voorzitter nog in de weg, menen betrokke nen. Daarmee zou Zwartelé een eerste vacuüm reeds gevuld heb ben, want Goes zit al anderhalf jaar zonder voorzitter. Renesse. Springen LR PC De Schouwse Ruiters. Paarden klasse Z: 1. Chris Werkhoven, Roxy (Tavenu) 0/67.86; 2, Dennis Evertse, Riverwoods (Weelr.) 4/100.55. M: 1. Maxime van der Eijken, Pearl Jam (Prins Auvergne) 0/0/28.88; 2. Dennis Evertse, Olesa, 0/0/30.24; 3. Wilma Stouten, Stouten's Katinka (Welr.) 0/0/31.38. L: 1. Mirnda Ruijten, Odessa V (Scheldestad) 0/0/25.97; 2. Isabel Wessels, RTM Teb- bens, 0/0/26.32; 3. Emely Wiskerke, Nir vana B (Z-Bev.) 0/0/28.43. Progressief klasse ZZ: 1. Han Wattel, Morentes (Vroonr.) 28/58.99. M: 1. Wil ma Stouten, Stouten's Katinka, 36/51.76; 2. Ylona Schroevers, Rodeo (Oranjezon) 28/65.72. L: 1. Miranda R$uijten, Odessa V, 36/39.90; 2. Jan Jan- se, Emblayh (Gpouwe Reyers) 36/45.43; 3. Isabel Wessels, RTM Tebbens, 36/46.63. Pony's klasse Z cat. D: 1. Maximme van der Eijken, Zandbergs (Prins Au vergne) 0/76.39. M cat. CD: 1. Roxanne van der Eijken, Elysy (Prins Auvergne) 0/59.19. L cat. DÉ: 1. Cecike van den Broek, Toscane (Julianar.) 0/0/29.24. Progrtessief klasse (VI cat. CD: 1. Ma- no Steijn, Gabber (Weelr.) 36/45.37. L cat. DE: 1. Margot Vermue, Mirka (Weelr.) 36/42.28. L cat. B: 1. Manouk Romijn, Max (Weelr.) 36/44.66. Lucky Day. 12-16-21-23-25-33-38-39-40-45-48-52- 53-58-59-60-68-70-74-78. (onder voorbehoud) Eerste divisie. Emmen-De Graafschap 2-2 (1-0). 42. Mghizrat 1-0, 66. Robbemond 1-1, 73. Karreman 1-2 (eigen doel), 81. El Khalifi 2-2. Scheidsrechter: Braamhaar. Toe schouwers: 2939. VVV Venlo-BV Veendam 1-1 (O-O). 65. Jans 1-0, 84. Wiekens 1-1. Scheids rechter: Blom. Toeschouwers: 2850. Ge le kaart: van Kouwen, Luizinho (VVV Sahetapy, Slor, Loohuis Veendam). AGOVV-Excelsior 1-1 (O-O). 63. Ter Heide 1-0, 88. Holman 1-1. Scheidsrech ter: Liesveld. Toeschouwers: 1750. FC Omniworld-Haarlem 1-2 (O-O). 57. Ahahaoui 0-1, 65. L. Ten Heuvel 0-2, 82. Gouttebarge 1-2. Scheidsrechter: Steegstra. Toeschouwers: 1524. Gele kaart: Viedma (Omniworld), A. Ten Heu vel, Verweij, Beelenkamp (Haarlem). Go Ahead Eagles-FC Den Bosch 0-1 (O-O). 59. Mihci 0-1. Scheidsrechter: Nij- huis. Toeschouwers: 1400. Gele kaart: Heije (Go Ahead Eagles), Cales (FC Den Bosch). Stormvogels/Telstar-FC Eindhoven O-I (0-1). 42. Barakat 0-1. Scheidsrech ter: Ter Brake. Toeschouwers: 1002. Ro de kaart: 13. Galata (Stormvogels/Tel star). Gele kaart; Junqueira, Jansen, Bossman (Stormvogels/Telstar), Baas, van Leerdam (FC Eindhoven). Cambuur Leeuwarden-FC Volen- dam 2-1 (1-0). 23. Roosenburg 1-0, 58. Karim 2-0, 62. Dissels 2-1. Scheidsrech ter: van der Roest. Toeschouwers: 2869. Gele kaart: de Wagt (Cambuur Leeuwar den). Helmond Sport-MVV 2-0 (1-0). 34. Braber 1-0, 88. Bridji 2-0. Scheidsrech ter: van Dongen. Toeschouwers: 4050. Gele kaart: Braber (Helmond Sport), Luijpers, Kienle (MVV). TOP Oss-FC Zwolle 2-1 (1-0). 40. Zafarin 1-0, 50. van Galen 2-0, 83. Kolk 2-1. Scheidsrechter: van Boekei. Toe schouwers: 1143. Gele kaart: Kolsi (TOP Oss), Boer (FC Zwolle). Fortuna Sittard-FC Dordrecht 0-3 (0-2). 25. Putter 0-1, 30. Putter 0-2, 83. Kalisse 0-3. Scheidsrechter: Janssen. Toeschouwers: 1383. Gele kaart: van Driel (Fortuna Sittard), Putter, Nieuwen- burg (FC Dordrecht). ProTour. Tirreno-Adriatico. Zesde etappe, San Benedetto del Tronto - Torricella Sicura: 1. Ber- tagnolli (Ita) 179 km in 4.40.40,2. Petac- chi (Ita), 3. Ricco (Ita), 4. Pozzato (Ita), 5, Astarloa (Spa), 6. Nocentini (Ita), 15. Thomas Dekker, 16. Kroon, 27. Boo- gerd, 34. Tankink, 79. Knaven 1.56,84. De Jongh, 138. Schmitz 7.30, 153. De Groot 12.34. Opgave: o.a. Veneberg. Algemeen klassement: 1. Thomas Dekker 23.09.24, 2. Jaksche (Dui) 0.14, 3. Ballan (Ita) 0.20. Mannen. Eerste klasse: LïfeDesign/ Delta Sport-Groene Ster 2 15-19, EMM-Tachos 2 20-17. GOES - Eindelijk kwamen dit weekeinde bijna alle goalgetters weer eens in actie, maar tot ver anderingen in het topscorers klassement heeft dat niet geleid. Zowel Jari Vyane als zijn naaste volgers kwamen niet tot scoren. Van de bovenste zeven spelers verschenen alleen Dennie le Comte van Duiveland en Alex Meijer van Spui niet op het veld. De andere vijf speelden wel, maar maakten geen tref fers. Jari Vyane van HW'24 scoorde ih zijn laatste twee duelg niet, maar staat nog steeds op de eerste plaats. Hij maakte 18 doelpunten in 17 wed strijden en heeft als enige een ge middelde van meer dan één doel punt per wedstrijd. Evert van de, Berg was één van de weinige spelers die een plek je steeg. De aanvaller van HW'24 maakte de 1-0 tegen Aardenburg en heeft nu 13 doel punten achter zijn naam. Het Zeeuws topscorersklasseraent ziet er als volgt uit: 1. Jari Vyane (HW'24) 18 doelpunten, 2. Dennie le Comte (Duiveland) 16, 3. Dennis de Nooijer (RCS), Arjen Oostdijk (Temeuzense Boys), Alex Meijeï (Spui), Patrick Vinke (Axel) en Bart Felius (Walcheren) allen 15, 8. Christiaan Boon (SSV'65), Veli Eryürük (AZW) en Gert-Jan Tie- rie (SKNWK) allen 14,11. Mathijs Hage (Zierikzee), Frank AUaart (Serooskerke), Dennis Buijs (Steen), Erik de Rechter (hoofd plaat), Evert van de Berg (HVV'24) en Erik de Groene (Luctor'88) allen 13, 17. Arjan Koopmans (SSV'65), Lars Steyn (Noad'67), Marvin Niemantsverdriet (Vlissin gen), Jelle de Vreeze (Aardenburg) allen 12,21. Peter Willemse èn Ger ard Vogel (beiden Bruse Boys), Tom Nieuwelinlc Veereen Peter Drumont Cling eallen 10.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2006 | | pagina 34