0 PZC Jeremiasse Voor het vervolg van de familieberichten zie ook pagina 14 dinsdag 14 maart 2006 swbl Sluitingstijden familieberichten: Overlijdens- en geboorteberichten: Aanleveren: maandag t/m vrijdag 08.30-17.00 uur, zondag 16.00-18.00 uur, plaatsing de volgende dag. Overige familieberichten: Voor de krant van maandag t/m vrijdag: twee werkdagen voor plaatsing 15.00 uur, zaterdag: woensdag 16.00 uur. Tel.nr. 076-5312550 Faxnr. 076-5312340 via e-mail: alléén in Wordbestand aangeleverde tekst: familieberichten@pzc.nl Geboren Met grote blijdschap en in stille verwondering ontvingen wij uit Gods scheppende en bewarende hand een dochter Joëlle 12 maart 2006 Jaco en Sandra de Visser-Riemens Koepelstraat 31 4353 AK Serooskerke Walcheren Overleden Wij zijn verrast door het plotselinge overlijden van Saskia de Ru ij ter dochter van onze medewerkster en collega Marijke de Ruijter. Het heeft ons erg aangegrepen. Wij wensen Marijke, Wijnand en Erik en de verdere familie veel kracht toe om dit verlies te dragen. Namens Livera Middelburg/Goes enLind essa Soes Directie: Steven en Diny Witkam En collega's: Ely, Jofanta, Lenie, Marga, Jolanda, Nel v/d S., Willeke, Greetje, Marian, Annelies, Monique R., Cocky, Norma, Nel de J., Lenv, Sandra, Monique B., Marion en Danielle En opstaande ging hij naar zijn vader. En als hij nog ver van hem was, zag hem zijn vader, en werd met innerlijke ontferming bewogen. Lucas 15:20a Met groot verdriet geven wij u kennis dat na een geduldig en bewonderenswaardig gedragen ziekte, op Gods tijd van ons is heengegaan mijn innig geliefde man, onze lieve vader en opa Joos Baas in de leeftijd van 58 jaar. Zijn zorgzaamheid voor ons allen was zeer groot. Arnemuiden: H. Baas-Cosijn Annet en Ad Alain, Michel 4341 GN Arnemuiden, 12 maart 2006 Schorerstraat 26 De rouwdienst voor familie en belangstellenden zal gehouden worden op vrijdag 17 maart om 13.00 uur in de Nederlands Hei-vormde kerk te Arnemuiden, die geleid wordt door de weleerwaarde heer Ds. A. Goedvree. De begrafenis zal plaatsvinden om 14.15 uur op de begraafplaats aan de Veerseweg te Arnemuiden. Na afloop van de begrafenis is er gelegenheid de familie te condoleren in voornoemde kerk. Geen bezoek aan huis Geen bloemen Bedroefd geven wij kennis van het overlijden van onze lieve broer, zwager en oom Joos Baas N.N. de Klerk-Baas R. de Klerk (in herinnering) P. Baas (in herinnering C. Baas-Goverse J. de Nooijer-Baas L. de Nooijer H. Baas G. Baas-van Belzen Neven en nichten Dankbaar voor alle liefde die wij van hem mochten ontvangen geven wij met veel verdriet kennis van het overlijden van mijn geliefde schoonzoon, onze lieve zwager en oom Joos Baas C. Cosijn Gerard en Lia Corina Willemijn Tot onze diepe droefheid heeft de Heere weg genomen onze neef en beste vriend Joos Baas Wij wensen allen die hem lief en dierbaar waren veel sterkte toe. Tante Riete Nel en Lieven Germa en Piet Arnemuiden, 12 maart 2006 samen lachen samen huilen - Verdrietig heb ik afscheid genomen van mijn altijd meelevende buurman Joos Baas Hermien en kinderen veel kracht en sterkte toe gewenst om deze moeilijke weg verder te gaan. Arnemuiden: lanny Schroevers-de Ridder Met ontroering hebben wij kennisgenomen van het overlijden van onze buurman Joos Baas Dies van Belzen Wim en Jaan Kerkhove Mientje Timmerman Nel Poortvliet Arnemuiden, 12 maart 2006 'Je hart was gul, breed en diép, bood ruimte aan zovelen. Ruimte die vaak overliep van warmte om te delen. We zijn heel verdrietig dat veel te snel is overleden mijn innig geliefde man, onze lieve zorgzame vader, schoonvader en opa Cornelis Marinus Jeremiasse in de leeftijd van 66 jaar. Goes: Cobie Jeremiasse-Allewijn Goes: Heieen Jeremiasse en Won Yip Brian Kirsten Driewegen: Jeroen en Rianne Jeremiasse Gail 11 maart 2006 Kleine Wei 7 4464 BL Goes De crematieplechtigheid zal in kleine kring plaatsvinden op donderdag 16 maart. -Geen bezoek aan huis- Als ik 's avonds naar de hemel kijk zie ik uw sterretje en bent u heel dicht bij mij. Dan kan ik naar u zwaaien en zullen we u nooit vergeten. Dag lieve opa Kees Brian Kirsten Gail Met droefheid delen wij u mee dat, na een ernstige ziekte, is overleden mijn geliefde zoon, onze dierbare broer, zwager en oom Cornelis Marinus Jeremiasse in de leeftijd van 66 jaar. Wij wensen Cobie, kinderen enkleinkinderen heel veel sterkte toe om dit verlies te kunnen dragen. M.H. Jeremiasse-Visser Hans Jeremiasse Nellie Jeremiasse-Kole Kinderen en kleinkinderen Dick Jeremiasse Liesbeth Vogel Goes, 11 maart 2006 Verslagen en bedroefd moet ik afscheid nemen van mijn broer, zakenpartner en medevennoot C.M. (Kees) Jeremiasse Samen hebben wij het in 1929 opgerichte bedrijf uit gebouwd tot een aantal succesvolle ondernemingen. Kees blijft in mijn herinnering voortleven als een krachtdadige en toegewijde bestuurder, verant woordelijk voor alle vestigingen van Jeremiasse Care2Move. De gedachten gaan uit naar zijn vrouw Cobie, kinde-. ren en kleinkinderen. Goes, 11 maart 2006 Jeremiasse Beheer BV J.C. (Hans) Jeremiasse Aangeslagen en bedroefd, vernamen wij het trieste nieuws dat, op een veel te jonge leeftijd van 66 jaar, is overleden dhr C.M. (Kees) Jeremiasse Kees heeft in het verleden, samen met zijn broer Hans, mede de support geleverd en de basis gelegd voor de succesvolle ondernemingen van Jeremiasse Fiets Fitness. Namens alle medewerkers zijn wij hem daarvoor dankbaar. Onze gedachten gaan uit naar zijn vrouw Cobie, kinderen en kleinkinderen. Goes, 11 maart 2006 Marten en Anneke Jeremiasse Team Jeremiasse Fiets Fitness Goes Team Jeremiasse Fiets Fitness Vlissingen Na enkele moeilijke maanden, die het slot vormden van een welbesteed leven, is tot ons verdriet overle den onze zwager en oom Kees Jeremiasse Jan en Mineke van Luijk-Allewijn Wim en Annelies de Feijter-van Luijk Marvin en Serena William en Mariska Westdorp-van Luijk Denzo *il Wij wensen Cobie, kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe met dit grote verlies. Tot ons verdriet hebben wij kennisgenomen van het overlijden van onze vriend Kees Jeremiasse Na een werkbaar leven, nu genietend van vrijheid en plezier, sloop als een dief in de nacht een verwoesten de ziekte binnen, die alle leven en hoop op de toe komst in een klap wegvaagde. Wij wensen Cobie en de kinderen veel sterkte om dit grote verlies te dragen. Pierre en Annie Nolly en Theo - in herinnering - Han en Ria Bert en Fieke Cor en Lies Begrafenis- en Crematieverzorging OVERTOOM-GROEN Kantoor en rouwcentrum: Van Dishoeckstraat 620 4382 XW Vlissingen Telefoon: 0118-413417 Met enorme bewondering en respect voor de manier waarop hij zijn strijd heeft gestreden, hebben wij afscheid moeten nemen van de grondlegger van ons bedrijf Cornelis Marinus Jeremiasse in de leeftijd van 66 jaar. Door zijn visie, inzet en manier van zaken doen heeft hij ervoor gezorgd dat 'de zaak', zoals hij het altijd noemde, zich heeft kunnen ontwikkelen tot een modern, gezond en innovatief bedrijf. In onze gedachten zullen wij hem herinneren als hartelijk, behulpzaam en begaan met zijn familie, klanten en medewerkers. Een man die graag eerlijk en oprecht zijn zaken deed. Wij wensen mevrouw Jeremiasse, de kinderen en klein kinderen veel sterkte met het verwerken van het verlies van deze bijzondere man, vader en opa. Directie en management Jeremiasse Care2Move Op 16 maart nemen wij afscheid van Cornelis Marinus Jeremiasse daarom zullen alle vestigingen van Jeremiasse deze dag gesloten zijn. Wij vragen uw begrip daarvoor. (Voor noodgevallen is Jeremiasse Care2Move wel bereikbaar). Jeremiasse t/yy Jeremiasse Goes-Vlissingen-Middélharnis Goes-Vlissingen Heden ontvingen wij het droevige bericht van het overlijden van Dhr. C.M. Jeremiasse onze oud-directeur en oprichter van Jeremiasse Reva lidatie Techniek. Wij zullen ons hem blijven herinneren als een sociaal betrokken werkgever die altijd voor zijn werknemers klaarstond. Wij wensen mevr. Jeremiasse, kinderen, klein kinderen en familie veel kracht toe om dit verlies te verwerken. Medewerkers Jeremiasse Care2Move Met verbijstering namen wij kennis van het overlijden van Kees Jeremiasse Wij wensen de familie veel sterkte met dit verlies. Johnny Yip en Linda Yang Menno Martens Andry O'Keefe en Emel Bikhan Marcello Supuseppa en Jolanda de Munck Medewerkers van YIP Holding en haar gelieerde bedrijven Amsterdam, 11 maart 2006 jffe.t cAroefè/u.? AcAAe/z, ui//. AeU/usyeuu/mem oer/// Act ovec- A/Ge/i o/> zuC/wcAcg. ma/r/t200Go/z- ga/ge- lce/(gcAvcuz/ cAe-Aee/' ffraaf>MGet/,eso/me te>£/oaS' ffera/j Me/reso/uie/ mac/Ate- .ra/at /Jamuw// 2004 c/eeA cut oa//, c/& GA'mteuzaacl Sl/cA/t/ug- IhevaAuAatecge/ieoGuu/Ge ZeeAr/z/A. Jêkt óeeAjfoer Aee/t lui z/'cA //gezet, voor cA& AeAa/ge/// en/- /jos/teé oam revalu/antem/. JticAtug/ GievaA/cAvtegen/ierAiunGe/ Zeelazul cAe/o GSoe/1, GtcuuA/mm Gdez/u/w GA/mtc/waacA GtA/Z mevr. AC Glom.Au/g', voorzitter fAcvic/acg.■6eraAitC'OnsAetAa,uAi/ycAaicAe>Aiec/< Mfeirumonne/ aAgcAofem zatercAm7. o/zve/wacAit cs ove/AecAem. A/ccr- Memesomw zua/t- SOgaa/'-geAecAe/// éét vcm cAc oftrccA/ierS' vcguzAe/ Gtuhévf/t (GcAfAj/uzcAieGAuA/uA/emtt Zee land. AAi/zuf-cAat moment evers Au/, tevens- ooorzetter van, de- ■rticA/te/g tvt-zgmg/trecAe/z Giet Aestuur, d/rectie-, medecve/Ate/'sen/ o/gw/AAgem zz/m de- Aieer JÜfe/resonnv- zeer erAenteA/Ao voor zgmg/'ote/ AgcA/'/gc- em loensen/ de- naAestaernden A/eeA occA sterA/te- Ac/-- Aet oer- iverAien. uam/uzm ver Aces,: A ermens A/et Aestuur, medecoerAiers en. v/gw/AAge/'s oeu/.- de•Jt/.cA/tvg Gen/rum ooor JGëAe/o/uscA/o G&d/joerlenüu//Zeeland, G/nus Glc/f/s-, directeur M(ddclAu/y,ZS/z/aart200G Giet Qfienstencenteun//. vam de> GBrotestantse/ Gle/A/en.v tm /Lee/and- en. •StuAt/'/g, .GACfAGteGZeela/ulA/eAAen mei 0//1- roeri/u/Aten/ziu/cnomen/vand/et/jloiscli/u7. over Ai/den. oam ffC.MJef/'e.so/i/ie Jaafi eoas meer dam 24jaar oerAondem aam -Aet A/ergfor- mee/d •Sociaal Gentrum, to M/cAAAAu/g. tot züm a/scAeid eüid/Sl<)f. Gfg/ was een/ AetroAAem en des/tundiy, collegaooor Aet: MaatscA/afif/eAgA teCcliveri/u/s/oc/A/, of de, terreinen/ oam zo/g/, AestuurAyA/ /.oe/Aladvies aam Ate/Aiem en maatrcA/af- J/eAi/Ae insteAA'/u/en. Af4/[ycdmA/en/ A/cm in danAAaa/A/eid. jVc/mens- Gfy'otestants- Wienstcn.au/trum- Zee/and Wart oan.jSAord StiiAti/y.SlACl?SGGZeeAand ■Gomn/eri Qoucyer Qledroefd A/eAAen au/ A/ec/niu/enomen, ocui Aet ooerA/den oamons AestueusAidemonzooudHJoorzitterdA/r. (cfaafr/l/et/<e<sofi/te jfcicr/j Aec/t. zicAi zeer veAe/jaren enthousiast, Aiundiy en, ActroAAe/z ingezet ooor oam Stichting .MSG Zeeland, ooorhieem dé/SociaalAZcdqgogisihe/ 0/e//st. ffc/aft- u/as een, o/>mer//eA/A.& fie/soonh/Adieid. Met grote- Aetrohhcnheid, scher/jzinng ont/viAAeli/gen anaAgseren.dk nieucv-giirig- A/eid en met oog/ voor de motieoen/ oam anderen, zette Ag- zicA/ in ooor Areedged'qgen Aeslissingem. Zi/mdri/Aocer cvas Aiet oersterhen, oam de/jositic ocm AuoetsAare mensem. Glèt Aeoorderem oam de- cgen regie en A/et stimuleren, oam zeAA- AeschiAdu/gsrecAt ivoren. dc/doele///ivactrAu//na.arstregdA&. Oo Ar de laatstejarem, toen zgngezoncAheidssituatie Aivets- Aaarcverd, toonde/^Aaa/i zi/n sterAeAtunt:met optimisme en levenslust stond Ag im Aet, leven. QJaarAg- zg'm o/)ccchte Aela/gstellvg, <yz d&anzleroolo/rdereii/ntégevend. 114/ denhen met, oeel ivaardering aan ffia/z terig. én ia&isem Smilie, G&emard, AG/ge, Gïachello, Steven-, Marianne, GUcitricA/ em GAioier oeel- sterAte toein Aet oer- loe/hemoamdit oer Acs. JshmcnS'alle// dieAetroA/hen zgn Ag .MSS Zeeland, A(eing'e AAermeule/mGescA/ierc', Acstuuesooorzitter GSetcr GSraAmam, directeur- Jan heeft zijn leven op zijn manier geleefd. Hij zal voor altijd in onze harten blijven. Tot onze grote ontsteltenis hebben wij vanmorgen geheel onverwacht afscheid moeten nemen van mijn lieve en zorgzame man, onze papa en opa Jan Nicolaas de Ronde echtgenoot van Thea de Ronde-de Vin Hij is maar 67 jaar geworden. Temeuzen: Thea de Ronde-de Vin Terneuzen: Monique en Kees van de Wege-de Ronde Jessica, Michelle Terneuzen: Marcel de Ronde lOmaart 2006 van der Waalsstraat 44,4532 LD Terneuzen Wij willen afscheid nemen van Jan op woensdag 15 maart om 14.00 uur in de aula van het crematorium Bellamystraat 28-c te Terneuzen. Na afloop is er gelegenheid tot condoleren. Wilt u, indien u geenkennisgeving heeft ontvangen deze aankondiging als zodanig beschouwen. Diep geschokt en met verdriet geven wij u kennis van het plotseling overlijden van mijn schoonzoon en onze zwager Jan Nicolaas de Ronde echtgenoot van mijn dochter en onze zus Thea Een liefdevolle herinnering is een herinnering voor altijd. J.P. de Vin Magda en Kees de Wit-de Vin Hetty en Jan Robër-de Vin Eén week na haar 80e verjaardag is onverwacht over leden, onze lieve moeder en oma Maria Don-de Vos geb. op 4 maart 1926 te Westkapelle overl. op 12 maart 2006 te Delfzijl Ciska Stephan en Mavis Ilona Martin en Ardie Sanne en Youri Moeder en oma is opgebaard in 'Ons Dorpshuis', Wirdumerweg 21 te Loppersum, gelegenheid tot af scheid nemen op dinsdag 14 maart 2006 van 19.00 tot 19.30 uur. De dienst waarin wij afscheid nemen zal worden ge houden op donderdag 16 maart 2006 om 14.00 uur in de Herv. Kerk te Leur (gem. Wijchen), waarna aansluitend de teraardebestelling zal plaatsvinden. Na de teraardebestelling zal er gelegenheid zijn tot condoleren in Rest. 'De Leurse Hof' te Leur. Correspondentieadres Martin Don, Maasbandijk 66, 6606 KE Niftrik tel. 0486-414009 Heengevaren Na een onvoorspelbare reis Met al die hem liefhadden Tot rust gekomen We zijn heel verdrietig dat na een vol en actief leven plotseling is overleden mijn lieve man, onze sportieve vader en bijzondere opa Maarten Loeve Rotterdam: 10-11-1921 Goes: 12-3-2006 Goes: M.G. Loeve-Lengkeek Houten: Jaap en Henny Loeve-Sterken Janneke en Niels Martine en Kenneth Amsterdam: Ellie Loeve en Jos van den Berg Peter Pauw - in herinnering - Ruben Kapelle: Hans en Anja Loeve-Koningen Gerdina Selma en Ruben Frank St. Maarten: Anneke en Rini van Vugt-Loeve Wouter en Sibrechje Bram en Paulien Marjolein en Harm Heerlen: Paulien Loeve en Evert van de Vrie Mathijs Roelien Goes: Mieke Loeve en Peter Bilterijst Marijn Leonie en Harold Anna Paulownaplein 39 4461 RC Goes Maarten is thuis opgebaard. We nodigen u uit om samen met ons afscheid van Maarten te nemen op donderdag 16 maart om 10.00 uur in de aula van het rouwcentrum aan het Geldeloo- zepad 20 te Goes. Aansluitend zal om 11.00 uur de begrafenis plaats vinden op de Algemene Begraafplaats te Goes. Hierna bent u opnieuw welkom in bovengenoemd rouwcentrum om de familie te condoleren en elkaar te ontmoeten. Heel verdrietig, maar dankbaar dat hij zo lang bij om mocht blijven, delen wij u mede dat op 12 maan 2006, op 84-jarige leeftijd is overleden onze biWr zwager en oom Maarten Loeve Wijk bij Duurstede: M.M.C. Lems-Loeve in herinnering E. Lems in herinnering Goes: J. van Wanrooij-Loeve C.A. van Wanrooij Bergschenhoek: S. Loeve G. Loeve-Kind Capelle a/d IJssel: P. Loeve in herinnering Burgh-Haamstede: A. Loeve in herinnering C.J. Loeve-Kruik Neven en nichten -—I Geschokt ontvingen wij het bericht van het plotseling overlijden van onze medebewoner Maarten Loeve Wij wensen zijn vrouw kracht en moed om in ons midden door te gaan. Namens deVvERS, Jaap van de Velde, voorzitter Verdrietig geven wij u kennis dat plotseling is heen gegaan mijn lieve man, onze vader, opa en overopa Hermanns Hendrik Jacobus Steinmeier - Herman - echtgenoot van Maria Cornelia de Laat 10 maart 1921 - f 13 maart 2006 Kapelle: Maria Steinmei er-de Laat 's-Heer Arendskerke: Herman Steinmeier Sien Steinmeier-de Vries Kapelle: Peter Steinmeier Hannie Steinmei er-den Herder 's-Heer Abtskerke: Hennie Steinmeier Ina Steinmeier-Mol Hansweert: Yvonne Scheepers-Steinmeier Leo Scheepers Klein- en achterkleinkinderen Correspondentieadres: Conferencestraat 24,4421 DS Kapelle Woensdag 15 maart is er van 19.00-19.30 uur gelegenheid tot afscheid nemen in rouwcentrum Van der Hooft, Bosseweide 2 te 's-Gravenpolder. De afscheidsdienst zal worden gehouden vrijdag 17 maart om 14.00 uur in het crematorium, Westelijke!' Oude Havendijk 3 te Middelburg. Na afloop van de plechtigheid is er in het cremato-j rium gelegenheid tot condoleren. Onze dank gaai uit naar dokters en verplegend per soneel van het Oosterscheldeziekenhuis (afd. D) Ie Goes. Eenieder die wij vergeten zijn een rouwbrief te sturen, gelieve deze advertentie als zodanig te beschouwen. Dag lieve opa we zullen je missen, je blijft in onze herinnering. Marja en Adrie Ramon, Janine Han en Karin Christina en Danny Rubben, Rebecca Herwin en Ankie Lloyd, Levy René en Chantal Jeanne en Jacco Denise Mirjam en Arthur Monique en Rene Richard Timothy en Fenna Leslie Pascal Heden overleed onze beste zwager en oom Pieter Jeras weduwnaar van Jannie Jeras-Janse Nieuw en St. Joosland: G. Janse en M. Janse-Pleijte Arnemuiden: W. Janse en G. Janse-Marteijn Nieuw en St. Joosland: J. Janse f en T. Janse-Vinke Haarlem: P. Janse en M. Janse-Griffioen neven en nichten Zoals een boot heel langzaam aan de horizon verdwijnt zo hebben wij de laatste jaren stap voor stap afscheid van je moeten nemen wat blijft zijn herinneringen Toch nog onverwacht en omringd door goede zorgen is van ons heengegaan, in de [eejtijd van 88 jaar, mijn innig gedijde man, onzevader, schoonvader en grootvader George Constantinus Serrarens Middelburg: Irene Serrareris-Mattheeuws Ron Serrarens Valentina Serrarens-Janssens Girginie Middelburg, 7 maart 2006 Verpleeghuis 't Gasthuis Armeniaans Schuitvlot 8, 4331 NT Middelburg De wens van George was om in besloten kring begraven te worden. a spierziekte A.I.S. te lijf* Giro ie>e 000 R.v. A.l .S. Centrum -Amsterdam

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2006 | | pagina 30