De lommerd helpt aan contanten PZC 895,- Zeventig procent van beleners komt artikelen weer terughalen weer 3© GiD 4? 4® Rotje 19 IHES2ZZ332B puzzel Heer Bommel en de Toekomer recept Kalfsbiefstukjes met whisky/honingsaus dinsdag 14 maart 2006 Kou blijft doorThea van Beek Geld lenen bij de bank? „Daar begin ik niet aan", zegt de vrouw die aanklopt bij de Amsterdamse Stadsbank van Lening. Ze heeft zojuist twee gouden kettingen en een armband voor taxatie afgege ven. „De vorige keer kreeg ik er 1250 euro voor, maar nu heb ik weer schulden." De 'lommerd', 'ome Jan' of de 'stoep der schaamte' worden ze wel genoemd. Plekken waal mensen hun spullen kunnen be lenen om soelaas te bieden bij gebrek aan geld. Soms is dat om schulden af te lossen, of om er een week van te kunnen eten. Soms zijn het andere redenen. „Bij mensen van Turkse af komst zien we ook dat een hele familie haar sieraden beleent (Advertentie) Relaxfauteuil elektrisch verstelbaar in stof of leer noord, achterweg 58-79A - 4424 EG wemeldinge tel. 0113 - 621296 Geopend: dinsdag t/m vrijdag van 8.30-12.00 uur en 13.00-17.30 uur (zaterdags 10.00-12.00 uur en 13.00-17.00 uur) vrijdags koopavond tot 20.00 uur/"s maandag gesloten om een winkeltje te beginnen", zegt Eline Vulsma van de Stads bank van Lening. De bank dateert van 1614 en is de oudste in Nederland. Ooit als sociaal doel opgericht om een einde te maken aan de toen geldende woekerrente bij parti culiere leenbanken. Sindsdien is het een gemeentelijke instel ling zonder winstoogmerk waal mensen hun spullen tegen een redelijke rente kunnen belenen. Eind jaren zeventig van de vori ge eeuw dreigde opheffing van de bank. Te weinig mensen kwa men er hun spullen brengen. „We werden gered toen er een hausse aan migranten naar Ne derland kwam. Toen trok de markt weer aan", zegt Vulsma. Cash Converters is de jongste loot op deze markt. Sinds 1997 zijn daarvan nu negen winkels in de vier grote steden. Die doen aan de in- en verkoop van gebruikte goederen, met de mo gelijkheid de spullen een maand te laten opslaan ,en bin nen die termijn terug te kopen. Verlenging is mogelijk tot twee maanden. Volgens directeur J. Rensen is juist die dienst sterk gegroeid. „Jaarlijks zien we daar een toename van tussen de 15 en 25 procent. Zeventig pro cent van de beleners komt de ar- ZO 4 m 4° Middelburg *>.s Vlissingen Middelliatnb :yX Zierikzee lbo Ito - Bergen oggS y I Opslag in Cash Converters van bij particulieren ingekochte goederen. tikelen weer terughalen." De be leende spullen lopen uiteen van mobiele telefoons en laptops, tot tv's en muziekinstrumenten. Het aanbod aan juwelen neemt sterk toe en vormt een kwart van de te belenen goederen. Bij de Stadsbank van Lening gaan tegenwoordig voorname lijk juwelen over de toonbank. Vooral onder migranten is het een populaire vorm om sieraden tijdelijk te gelde te maken. „Daar geldt vaak dat je in goe de tijden goud koopt om dat in slechte tijden te belenen", zegt Vulsma. Als klanten hun beleende onder pand niet meer bij de bank op halen, belandt het op een vei ling. Wordt het daar ook niet verkocht, dan gaat het voor ver foto GPD/Cees Zorn koop naar de eigen winkels. Daar zitten soms waardevolle spullen tussen, zoals een Car- tier-horloge van bijna 30.000 eu ro. Meestal gaat het om meer be scheiden bedragen, zoals blijkt bij Cash Converters. Daar le vert een vrouw haai- gouden ring in, die dertig euro oplevert. „Van dit geld kan ik weer een week eten." Net als vórig jaar beleven we ook dit jaar in Zeeland een nogal koude start van de maartmaand. Staat de start van vorig jaar misschien nog wat meer in het geheugen gegrift vanwege de flinke hoeveelheid sneeuw die er toen in de regio viel, wat de temperaturen betreft mag die van dit jaar er ook zijn. Een station als Vlissingen, dat de laat ste jaren wat vorst betreft zeker geen hoogvlieger is geweest, heeft deze maand alweer zes vorstnachten mogen optekenen. In andere delen van Zeeland zijn dit er nog meer geweest. En daarmee laatms? 2006 zich heel goed vergelijken met maart 2005. Sloeg het weervoro jaar halverwege de maand om naar de lente, dit jaar lijkt de koude periode nog wat langer aan te houden. Mogelijk krijgt ook Vlissingen er dus nog een aantal vorstdagen bij. Vandaag is er in vergelijking gisteren wat meer bewolking in de lucht. Toch kan de zon zich nog ai en toe laten zien en blijft het gewoon droog. Er waait een matige oostelijke tot zuidoostelijke wind en de temperaturen lopen op tot 4 of 5 graden. Komende nacht en morgen lijken de wolkenvelden zier weer wat naar het westen terug te trekken. Het gaat opnieuw een paar graden vriezen en de wind verdwijnt niet helemaal. Morgen zijn er perioden met zon, er waait een matige oostelijke wind en in de temperatuur verandert weinig. Ook daarna koud. Oostburg - zen j? I Nederland vandaag <2É> Omdat ik denk dat ik er al ben, kletter ik van de voorlaatste traptrede. In het donker na tuurlijk, omdat ik bovenaan de trap niet het be- nedenlicht kan aandoen. Op een koude vloer is het mooi zielig huilen. Mijn rechterenkel is niet gebroken, maar een beetje verzwikt, en mijn heup en billen doen ook pijn. Ik huil maar iets harder, want M. hoort het nog niet. Dat werkt, ze komt spoorslags troostend aansnellen. Mijn linkerknie deed al bij het trappenlopen ver velend en nu ook nog mijn rechterenkel. Ik ben een watje en een rotje. Bont en blauw. En de mannen die de badkamer verbouwen die kunnen alles en werken altijd door. Ik hoef alleen maar overal emmers water te plaatsen, omdat de vol gende dag het gas eraf gaat en het water niet uit de kraan zal stromen. Dreinen kan ik wel, maar stampvoeten niet zo goed. Wat zijn we toch verwend bij nader inzien. Wij hoeven niet met veertig graden in de schaduw met een emmer op het hoofd tien kilometer naar Chawwa Wijnberg de dichtstbijzijnde bron te sjokken. Maar ik kruip trappen op en af omdat alles een andere plaats gekregen heeft. En waar, vloek, ligt nu al les? Op wat ooit mijn mooie kamer was, ligt nu zo veel gereedschap dat er een nieuwe kerk mee ge bouwd kan worden. Grote stapels zakken beton- specie, ijzeren ondervloerdelen en honderddui zend koperen buissokjes en sehroefhandschoen- tjes. Maar waar is mijn haarborstel? Daar in ie der geval niet. Soms vraag ik me af of cle hele we reld in de verbouw is. Want de manier waarop mensen zich gedragen lijkt me toch behoorlijk overspannen. Bij onze dochter zijn ook mannen bezig met haar douchekamertje. Wij gaan daar ook helpen om het huis iets minder bouwstofwit te maken. De grote strijk is klaar. Het wiegje is gereed. Al leen de babyfoon moet nog gekocht. Dochter loopt nu duidelijk op alledag, eerst de buik en daarna onze Janine. Maar wat kan het mij schelen, eerst mag ik nog een nachtje voor een snurkonderzoek in het Vlis- singse ziekenhuis slapen. Heel lieve zusters, Ni cole en Ingrid, brengen thee, tweede kussen, troostende woorden omdat ik alleen moet achter blijven. En extra handdoekjes, omdat ik ge vraagd heb of ik me met deze postzegel ook aan de achterkant moet afdrogen? Wat ben ik toch een verwend kreng. Gelukkig heb ik een kamer tje voor één persoon. Ze komen me in een tuigje hijsen. Drie banden. Eén boven de borst, één on der de borst en één om de taille. Een plakkex-tje op de keel. Een snoertje onder de mouw van mijn T-shirt naar mijn wijsvinger die daarna een rood lichtje heeft: ET phone home... Twee kleine paaltjes in mijn neus. Hoe moet ik nu snuiten? Dan een klein kastje op de maag streek, ook met een lichtje. Dat is gewoon wit. Het landingsgestel, dunkt mij. Heel veel snoer tjes en piepkleine stekkertjes. En nu lekker sla pen. Ik kijk naar.mijn rode lichtje op mijn wijsvinger nagel. En onder de dunne dekens naar het licht je bij m'n navel. Het bed is smal. Mijn radiootje heeft dode batterijen. Gelukkig krijg ik nieuwe van de zusters. Morgen is er weer een dag. Dan gaan M. en ik naar onze hoogzwangere dochter. Tenminste als ik niet uit het kx-appe bed kletter. 4® ZO|4 '9 De zuidoostelijke wind is matig kracht 3 tot 4. Het zicht is goed Watertemperaturen rond 3 a 4 graden. Laagste verwachte min.tempi Lelystad -5°C Ï9 Bron:Meteo Consult Hoogste verwachte max. temp Maastricht 6°C 7.00 18.45 18.17 6.59 Nederland verwachting Wo Do Vr Za Zo weer «flfe JL min. temp. -5/1 -3/0 -3/0 -3/1 -2/2 max.temp. 2/8 3/7 4/8 5/8 5/8 wind 03 NO 4 04 NO 4 N4 uren zon 8 3 5 6 4 neersl.kans 10% 20% 10% 10% 30% Op elke verticale regel dient een woord van vier een van vijf en een van zes letters te worden inge vuld. Het woord van vijf letters bestaat uit de letters van het voor gaande woord plus 1, het woord van zes letters bestaat uit de vijf letters van het voorgaande woord plus 1. Als de hele puzzel juist is ingevuld, vormen de letters op de vet omlijnde regel een woord. 1. Legio, kwaal, snoepje; 2. wagenvracht, stelen, import; 3. wandpilaster, verlangen, treu zelen; 4. zwart afzetsel, schaakstuk, leidsman; 5. kalmte, vis, lange winterjas; 6. niveau, open stadsruimte, smeerdopje; 7. rekening, vreemde munt, wat- tenprop; 8. voertuig, schrijfkosten, vreem de taal; 9. verfstof, rechtop zijn, mede mens; 10. god van de liefde, geur, om die reden. HORIZONTAAL: 3. Handen en benen (7); 6. Hij pie kert beetje voor beetje in de omwen teling (6); 8. Het vuur in Engeland (4); 10. Leesteken om moeder uit te nodigen (5); 12. Korting op een val letje (5); 13. Vanwege achter wezen (6). VERTICAAL: 1. Eén van de leden zit erin (4); 2. Frans is vrij om te biljarten (5); 4. Tweetonige rivier (4); 5. Delen van spetters (7); 7. Geluid in en bij Beieren (6); 9. Juist voor de vangst (3); 11. De halmen van een palm (4). 1 23456789 10 ©Toonder Studio's Extremen Nederland Extremen van 15 maart in De Bilt hoogste min. temperatuur 10,3°C in 2004 hoogste max. temperatuur 18,4°C in 1972 laagste min. temperatuur -5,7°C in 1987 laagste max. temperatuur 2,3°C in 1954 hoogste neerslagsom 15 mm in 1994 De heer Kreukniet had zich genoopt gezien Bommelstein overijld te verlaten door het raam van de eetkamer en snel de nu de heuvel af. „Dat is lelijk misgelopen", sprak hij hij gend tot zichzelf. „Magnificus caducus est, zoals klassieke hoofdambtenaren uitriepen als zij door de mand vielen. Ik heb dit spel te hoog gespeeld. Als ik genoegen had genomen met een eenvoudige afzetbelasting, zou ik nu tenminste een ontbijt kunnen nuttigen. Maar gelukkig staan mij nog ande re wegen open door het bezit van een theateruitrusting." Met deze gedachte bereikte hij het schuurtje, dat onderaan de heuvel lag, en verdween in het inwendige. Een poosje was het stil, doch toen klonk in de verte het ijle geluid van kinderstemmen en daar naderde een familiegroepje door de de zoontjes, die trouwe lezertjes zich nog wel zullen herin neren. Maar. de gestalte die uit de schuur kwam, had hen niet direct in de gaten. „Het moment is aangebroken om een privé-detective in de arm te nemen", mompelde hij, terwijl hij zijn pijp aanstak. „Beambten zijn tegenwoordig niet te vertrouwen, maar een beroemde speurder..." De knal van een klapbes onderbrak zijn overwegingen, en toen hij geschrokken omkeek, zag hij mevrouw Troggel ach ter zich staan. „Daar heb ik je", sprak het vrouwtje. „Als ik je nodig heb, kom ik je wel halen; dat zei ik al." De ontmoeting kwam de aangesprokene slecht gelegen, Waterstanden Hoog water Laag water I dinsdag uur cm uur cm uur cm uur (i Vlissingen 2.01 205 14.18 224 8.20 201 20.22 II Terneuzen 2.21 229 14.37 248 8.45 210 20.4915 Cadzand 1.39 190 13.56 209 7.58 196 19.591! Roompot Buiten 2.09 145 14.15 164 8.15 147 20.1511 Roompot Binnen 3.15 123 15.36 135 9.24 133 21.40 H Zierikzee 3.35 147 15.55 162 9.35 151 21.401! Krammersluizen West 3.47 157 16.06 173 9.29 155 21.4513 Hansweert 2.56 245 15.16 264 9.10 224 21.15 T. Stavenisse/Yerseke 3.35 151 15.56 165 9.36 152 21.46 II woensdag VM Vlissingen 2.27 218 14.45 234 8.50 209 20.5218 Terneuzen 2.48 242 15.06 258 9:19 218 21.221! Cadzand 2.06 203 14.22 219 8.26 204 20.32 Roompot Buiten 2.35 155 14.45 172 8.46 153 20.431! Roompot Binnen 3.40 129 15.59 139 9.44 135 21.54 1': Zierikzee 4.02 154 16.20 166 10.05 155 22.1013 Krammersluizen West 4.16 163 16.36 176 10.06 158 22.09 U Hansweert 3.26 256 15.42 273 9.39 230 21.40 2 Stavenisse/Yerseke 4.06 157 16.27 169 9.59 155 22.04 13 Europa vandaag DE VOLGENDE.. Wat is logischerwijs het volgende getal in deze reeks? 1 6 21 66 Oplossingen van gisteren: Kruiswoord-min-een Horizontaal: 1. Aar(d); 5. va(a)l; 7. (o)vertrek; 8. (t)wee; 9. (w)esp; 11. pa(n)ter; 14. (v)la; 16. n(e)t; 17. (z)aal; 18. no'e(n); 19. p(a)s; 20. l(o)t; 22. on(w)eer; 25. k(n)ap; 27. (r)oom; 29. (t)rechter; 30. een(d); 31. (s)tel. Verticaal: 2. (G)ave; 3. (g)reep; 4. st(o)ut; 5. ve(t)er; 6. (I)aks; 8. wal(s); 10. (sjpot; 12. alle(e)n; 13. einde(r); 15. (k)aas; 16. (k)nel; 19. (s)pek; 21. (s)tam; 22. op(e)en; 23. (r)echt; 24. roe(s)t; 26. (m)are; 28. (v)ore. Cryptogram: Horizontaal: 3. Mosterd; 6. echter; 8. nasi; 11. netel; 13. erven; 14. gepast. Verticaal: 1. Roet; 2. stern; 4. rats; 5. heenweg; 7. hittip; 9. Alva; 10. Inn; 12. lens. 6 3 5 2 1 8 4 9 7 1 2 9 6 4 7 8 3 5 4 8 7 3 9 5 6 2 1 2 9 3 4 5 6 1 7 8 8 7 6 1 3 2 9 5 4 5 4 1 8 7 9 3 6 2 9 1 2 5 8 3 7 4 6 3 6 4 7 2 1 5 8 9 7 5 8 9 6 4 2 1 3 Hans Belterman Weersverwachtingstabel D Puzzelland.com De saus bij deze kalfsoesters doet wat smaak betreft denken aan de Schotse likeur Drambuie. Of aan de 'oude wijven- koek' van Muntinga in het Drentse Valthe, waaraan geen druppel whisky te pas komt. Wel roggebloem, glucose en spece rijen. Hoofdgerecht voor twee personen: 4 kalfsoesters, elk 75 gram; zout; wit te peper; 75 gram boter; 2 eetl. whis ky, licht verwarmd; 3/4 eetl.)honing; 2 dl (kalfs)vieesfond, uit potje; 1 dl kookroom; 1 takje verse tijm en 1,5 theel. verse tijmblaadjes. Maak de oesters droog met keukenpapier en masseer ze twee minuten tussen duim en wijsvinger. Wrijf ze in met zout en pe per en bak ze in 40 gram boter in vier mi nuten aan beide kanten goudbruin. Ver wijder de bakboter, schep de whisky over de oesters en steek de alcoholdamp aan (wel eerst de afzuiger uitzetten). Laat de vlammetjes vanzelf doven. Verpak de oes ters in aluminiumfolie en laat ze 5 -10 mi nuten rusten. Blus de bakpan met 1 decili ter kokend water, roer de aanzetsels los en laat alles enkele minuten zachtjes ko ken. Schenk het residu door een zeefje in een pannetje. Roer de honing er door en voeg fond en kookroom toe. Breng alles al roerend aan de kook. Voeg het tijmtak je toe, zet het vuur laag en roer tot de saus gebonden is. Houd de saus warm, voeg zout en peper toe. Verwijder voor het opdienen het tijmtakje uit de saus. Presentatie: Leg de kalfsoesters midden op voorverwarmde borden. Roer de helft van de tijmblaadjes door de saus. Schep de saus over en rond de oesters. Strooi de rest van de tijmblaadjes over de ge rechten. Geef er broccoliroosjes of groe ne asperges en gegratineerde aardappe len bij. Plaats morgen overmorgen Plaats morgen Alicante 8 20 A 10 21 Mallorca 2 18 Athene A 8 15 A 7 15 Malaga 10 20 Barcelona A 7 16 A 9 15 Nice A 6 15 Berlijn JSL -6 1 A -5 2 Oslo A -7 0 Boedapest A -2 5 A -1 6 Parijs A 0 9 Bordeaux A 1 16 A 3 15 Praag -5 1 Brussel A -1 8 A -2 6 Rome 1 14 Faro A 12 19 A 12 18 Stockholm A -8 0 Genève A -4 8 A -2 8 Warschau <L -3 1 Hamburg A -10 3 A -3 2 Wenen A -5 3 Helsinki -6 0 A -5 2 Bangkolc- A 25 33 Heraklion A 10 15 A 10 15 Johannesburg A 14 23 Istanbul A 4 10 A 3 9 Los Angeles 9 17 Kopenhagen A -5 2 A -3 3 Melbourne A 10 21 Las Palmas 16 22 16 22 New York 3 9 Londen A 3 8 A 1 7 Peking 2 16 Luxemburg A -4 4 A -5 4 Tokyo A 5 14 6 '9 9 21 8 H 4 -6 J A-I 9 A-5 I A 1 H A-7 9 4-2 2 a.-4 5 *25# IS 21 10 17 *14 22 0 8 2 16 7 14

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2006 | | pagina 2