PZC G RIBKWONM BUIKSPEKUPPEH MERE VARKENSFILET 3.» F 1/2 KILO 4.39 5.99 1.99 fflfflfSfflSI#» 1.99 RUBBER RIR EYE 2.99 RURDER BIEFSTUK 2.99 RURUEBKUBELBIEI 2.99 mEKtUER PZC Het vervolg van de familieberichten van pagina 12 WESTEC VOF TROOSTWIJK COLLEC TANTEN mmmmn f 1/2 K 1/2K 1K IR 1/2R 1/4 KILO f.99 1/2 KILO 1 KILO Borsele GEEF U OP VOOR DE CURSUS REANIMATIE en/of AED IN KAPELLE ZOEKT DE PZC BEZORGERS! Melatomaiine Forte dinsdag 14 maart 2006 Heden is overleden onze moeder, schoonmoeder, oma en overoma Machalina Pieternella van der Hulle-Goudzwaard sinds 1981 weduwe van Christiaan van der Hulle 11 april 1914 f 11 maart 2006 Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen Bruinisse, Allévo "ln 't Opper" Correspondentieadres: C. van der Hulle Burg. van der Havestraat 41 4307 BB Oosterland De rouwdienst voor familie en belangstellenden zal D.V donderdag 16 maart om 13.15 uur gehouden worden in dorpshuis "Oosterhof", St. Joostdijk 27 te Oosterland. Aansluitend zal de begrafenis plaatshebben op de al gemene begraafplaats te Oosterland, omstreeks 14.30 uur. Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in dorpshuis "Oosterhof". Geen bloemen- Niemand staal stil bij het woord "samen maar het is een groot gemis als "samen uit je leven verdwenen is. Hierbij geven wij u kennis dat na een kortstondig ziekbed is overleden Cornelia Frederika Sterzenbach-Sehrier ~Cor~ sinds 16 april 1986 weduwe van Leonardus Petrus Sterzenbach in de leeftijd van 92 jaar. Uit aller naam: Riet en Jóep Christis-van Acker Vlissingen, 12 maart 2006 Coosje Buskenstraat 224 Correspondentieadres: Boulevard Bankert 392 4382 AC Vlissingen Er is gelegenheid om afscheid van haar te nemen op vrijdag 17 maart van 10.15 tot 10.45 uur in het rouwcentrum Overtoom-Groen, Van Dishoeckstraat 620 te Vlissingen. De Uitvaartdienst wordt aansluitend gehouden om 11.00 uur in de Onze Lieve Vrouwekerk, Singel te Vlissingen. Aansluitend zal omstreeks 12.30 uur de bijzetting plaatsvinden op de algemene begraafplaats te Vlis singen. Na de bijzetting is er een samenzijn in het rouwcen- trum Overtoom:Groen. Geen bezoek aan huis. Dankbetuiging In plaats van kaarten Voor de vele blijken van medeleven, zowel persoonlijk als schriftelijk, aan ons betoond na het overlijden van onze lieve moeder en oma Janna Cornelia Zuidweg-de Jonge betuigen wij u onze oprechte dank. Kinderen en kleinkinderen Krabbendijke, maart 2006 ONLINE PUBLIEK VERKOPING te houden in opdracht van de directie, wegens sluiting van de afdeling metaalbewerking van Albert Plesmanweg 1 - 4462 GC GOES H De Poel 1) Online zal verkocht worden o.a.: BINNENRONDSLIJPMACHINE WMW S116/ AS/NX 500, binnen o 20-400 mm, centerhoogte over tafel 355 mm, over vloer 1210 mm; PRECISIEVLAKSLIJPMA- CHINE "Kent" KGS 410 AH, werkoppervlak tafel 1060x 410 mm, max. 1100x420 mm, steen-o 305x38,1 x127 mm; UNIV. RONDSLIJPMACHINE 'TOS- Hostivar" 24DP2-1000, langsbeweging 1070 mm, centerhoogte 150 mm, steen-o 350x50x127 mm; komsteen slijpmachine "Sian"; 2 CENTERDRAAIBANKEN "Victor", cap. o 600x 2000 mm en "Gallicop" GP/KD, cap. o 415x750 mm; cen- termetaalopspuitbank; VERT./HORIZ. FREESMACHINE "Dah-Lih" DL-GH 950,2x ISO 40, x-y-z 950x350x450 mm; verdeelapparaat; verdeeltafel; bandzaagmachine "Bauer" G.260, zaagcap. 3660x25x0.9 mm; MEETGEREEDSCHAPPEN w.o. "Mitutoyo" en "Fine Crafts" micrometers, schuifmaten, groefmeters etc.; MACHINEGEREEDSCHAPPEN w.o. opspanplaten, klemmen, tap-/kotterkoppen; partij div. draaibeitels, boren, frezen, slijpstenen, o 65-610 mm etc,; slijpsteenbalanceerapparaat; 3 (suppórt)slijpmachines; kolomboormachine; spiebaan- steekmachine; onderdelenreiniger; straalcabinet "Normfinish"; lastransformator; bedrijfsstofzuiger; ijzerwerk; stellingen etc.; VORKHEFTRUCK "Hyster" H40F, 2000 kg x 3500 mm, LPG; 4-k garagehefbrug "Koni" ALH, cap. 3500 kg; 2 mobiele werkplaats-/portaalkranen, cap. 1000/600 kg; MOTORFIETS RACER (Superbike) "Ducati" Desmo- quattro 748S (1996); BIEDEN UITSLUITEND VIA INTERNET Sluitingsdatum: donderdag 23 maart 2006 om 16.00 uur BEZICHTIGING: woensdag 22 maart 2006 van 10.00 tot 16.00 uur www.troostwijkauctions.com DOLFIJNEN IN DE NOORDZEE?! Ja, dolfijnen komen voor in onze Noordzee. Stichting De Noordzee staat voor een gezonde en schone zee. Steun ons werk en help mee om vaker dolfijnen in de Noord zee te zien. CBF Word donateur via www.noordzee.nl of stort een gift op giro 3666563. VOOR GOEDE DOELEN Aangepaste vakanties en kuurreizen voor iedereen! De vakanties en kuurreizen vari het Reumafonds zijn voor iedereen die behoefte heeft aan een aangepaste vakantie tegen een betaalbare prijs. Nieuw: deikuurreizen naaf■- Duitsland; Oostenrijk eniSlowaklje. Bestelde vakantiegids Reizen 2006' via onze afdeling Reizen T-ozo 589:.. 64.85, of bekijk h'ecvakantieaanbpd; v.reumafonds.nl Steun ons en word nu donateur. Via giro 44 of ga naar www.greenpeace.nl SfteeNTS**- Het Astma Fonds zoekt voor de nationale collecte in mei M/V die in hun eigen buurt langs de deuren willen gaan. Het is een leuke manier om anderen te ontmoeten. En met uw hulp kunnen wij meer doen voor mensen met astma en C0PD (chronische bronchitis en longemfyseem). Interesse? Bel: 0800-2345777 of meld u aan op www.collecte.astmafonds.nl Dank u wel! Lucht voor Het Leven Gratis advertenti NIERSTICHTING Ze kennen elkaar door en door. Toch weten ze iets niet van elkaar. NIERDONOR JA/NEE GOURMET ZIE: WWW.MAROS.NL BREDA-TUINZIGTCypresstr.7w.centrumTuiiuigt WAALWIJK Crotestr.309 R00SENDAAL-00ST Voltastr. 9 MADE Den Deel 4 C0ES-00ST Kamperfoeliestr. 85 SCHIJNDEL Hoofdstr. 166 I 00STERH0UT-ZUID w.centrum Zuiderhout 13 Langs deze weg willen wij, liet bestuur van het Slichting Oranjecomite Goes-Zuid alle inwoners van de wijk berichten dat de Stichting ontbinden. We vinden dit natuurlijk een moeilijk besluit, maar gezien de bestuur lijke problemen van de laatste jaren kunnen we niets anders doen. Met geen gegadigden om in liet bestuur' plaats te nemen en een aan tal bestuursleden die vanwege allerlei redenen er mee op hielden, kunnen we niet verder. Wel willen we iedereen die ons zoveel jaren hebben gesteund, donateurs, sponsoren en anderen, bedanken voor hetgeen ze voor ons hebben gedaan. Na een laatste vergadering hebben we het besluit genomen dat de baten die er nog zijn voor dc Stichting evenredig worden over dc andere Oranjecomitees van de gemeente Goes. Het bestuur van Oranjecomitees Goes-Zuid Reclames geldig t/m zaterdag. gemeente Raadsvergadering 14 maart Uitnodiging tot het bijwonen van de raadsvergadering van de gemeenteraad van Borsele te houden op dinsdag 14 maart 2006 om 20.00 uur in de raadzaal 'tHof Stenevate te Heinkenszand. A. Opening. 1Spreekrecht publieke tribune. 2. Vaststelling van de agenda. 3. Orde van de vergadering. B. Besluitvorming. 1Notulen van de raadsvergadering van 2 maart 2006. 2. Onderzoek geloofsbrieven en toelating nieuw benoemde raadsleden. C. Vragenuurtje. D. Sluiting. Heinkenszand, 13 maart 2006 De heer E.J. Geiok, voorzitter van de raad De voorstellen zijn in te zien via internet (www.b6rsele.nl) of bij de griffier. Voor nadere informa tie kunt u oök bij de griffier terecht, telefoonnummer (0113) 238383. Als u morgen getuige bent van een hartstilstand, wilt u dan hulpeloos toeschouwer zijn of geoefend hulpverlener? Reanimatie is levensreddend, maar kan niet uit een boekje geleerd worden. Geef u op voor een praktische cursus die gemiddeld zo'n 4 tot 6 uur duurt. Toelatingseisen zijn er niet. Leren defibrilleren met de AED Reanimeren in combinatie met de AED maakt de overlevingskans van een slachtoffer groter. De AED of shockbox is een belangrijk apparaat dat de hartactie registreert, gesproken opdrachten geeft en op een veili ge en betrouwbare manier een stroomstoot kan geven, ledereen in het bezit van een geldig reanimatiediploma, kan leren defibrilleren in een cursus van circa 3 uur. Reanimatie en AED zijn voor iedereen belangrijk, maar vooral voor familieleden van hartpatiënten, brand weer, politie, portiers, sporttrainers, winkelpersoneel, mensen van het openbaar vervoer etc. Meer weten over een reanimatie en/of AED cursus in Zeeuws Vlaanderen? Neem contact op met dhr. T. de Witte, telefoon 0115 451040, e-mail tdewitte@zeelandnet.nl Voor andere plaatsen neem contact op met het Bureau Reanimatie van de Nederlandse Hartstichting, telefoon 0900 0400 020 (lokaal tarief), reanimatie@hartstichting.nl NederlandseM/ Hartstichting vrienden van de hartstichting Geld verdienen en de hele dag nog voor je hebben? Word dagbladbezorger van de PZC. Een goede bijbaan voor jong en oud! De PZC is op zoek naar enthousiaste, positief ingestelde mannen, vrouwen, jongeren (vanaf 15 jaar) die ervoor willen zorgen dat de ochtendkranten voor 07.00 uur bij de abonnees in de bus liggen. Momenteel zijn er nog enkele wijken in uw buurt vrij. Goede verdiensten en aantrekkelijke voorwaarden! Naast lichaamsbeweging en een vaste vergoeding zijn er veel extra's. Interesse? Bel gratis de afdeling Binnendienst.Distributie 0800 - 023 51 11 of kijk:op www deleukstebijbaan.nl het alfabet van Zeeland voor een gezonde nachtrust. Lekker slapen met melatonine én magnesium Bevordert een natuurlijke en gezonde slaap Helpt bij jet-lag en ploegendiensten Heeft een gunstige invloed op de slaapfunctie a verpakking Melatomatine voor 30 nachten lekker slapen AANBIEDING VAN DE WEEK 1 verpakking Melatomatine Forte® (60 st.) van voor 13,95 2 verpakkingen VOOF 25," Uw voordeel 10,90 Als u uw natuurlijke slaapritme wiltondei-1 steunen, kunt u Melatomatine proberen, j Melatomatine Forte bevordert de slaapb reidheid en geeft u extra steun voor ei goede nachtrust. Melatomatine Forte J bevat een goede dosering melatonine en magnesium. Melatonine is een lichaams- eigen stof die een natuurlijke en gezonde j slaap bevordert. Naarmate we ouder j worden, maakt ons lichaam minder mela tonine aan. Dit kunt u aanvullen met j Melatomatine Forte. Het ingrediënt magnesium heeft een ontspannende invloed en helpt de gezondheid te behouden. Voor meer informatie kijk op www.melatomatine.nl De kortingsbon kunt u inleveren bij: Goes: Drogisterij De Rode Pilaren, Lombardstraat 6 Kruiningen: Drogisterij de Esculaap, Hoofdstraat 69 PZC BEVELAND-THOLEN-Smf

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2006 | | pagina 28