Marc van Egmond spaart niemand I» Verrassende zege hockeysters Vlissingen IÖ fMHI .JÜlËffi Henk Zwartelé is beoogd voorzitter Goes Morres-volleyballer doet een boekje open over slechte seizoen van Hulster ploeg Tal van Zeeuwse turnsters naar landelijke finale uitslagen Topscorers laten geen treffers noteren topscorer Van Ulsen stopt met tafeltennis Winst Borsels elftal onder 23 jaar Vermunt wel boven 60 procent Ruime zege junioren BC Vlissingen Cue Action strandt in halve finale Turnsucces VTV Vlissingen !lIÏK«!i£f .SHiliBg door Peter van Kouteren HULST - Volleybalvereniging Morres/Hulst moet hopen dat met de degradatie van de sterk ste mannenploeg het eind van een vrije val in zicht is. De club beschikte vorig jaar nog over drie mannenteams, maar nu de tweede opeenvolgende degrada tie van het keurkorps een feit is, weet trainer Werner Tak dat de spoeling volgend seizoen dun is. Morres/Hulst beschikt dan nog over slechts één mannenteam. Dat 'keurkorps' wordt een men geling van aanstormende jeugd en van spelers die amper een jaar geleden nog in de tweede di visie aan het grote werk moch ten ruiken. Het staat nu al vast dat Sander Blommaert, Davy Hoffmann en Jos van de Zande aan het eind van dit seizoen ver trekken. Roy van Egmond is een vraagteken. Zijn broer Mare, die vorig jaar als spelverdeler in de tweede divisie zijn debuut maakte, is er vrijwel zeker van dat hij de club trouw blijft. De 26-jarige Marc van Egmond staat binnen de club bekend als een speler die zijn mening durft te verkondigen en daarbij nie mand spaart. „Er moet in het veld veel meer gepraat worden", vindt hij:. „Ik ben heel erg aan wezig, maar als er niks mee ge daan wordt, houd ik op den duur ook mijn mond. Ik zie soms dingen die structureel fout gaan. Ze hadden afgelopen za terdag zeven keer een bal moe ten blokken. Na afloop hadden ze het alleen maar over die twee ballen die ze hard op iemands voeten hadden geblokt. Dan vin den ze dat ze lekker gespeeld hebben. Ik vraag me dan af waar je volleybalintellect zit." Weinig progressie •Van Egmond is evenmin tevre den over zijn eigen bijdrage. „Ik heb vorig jaar een half seizoen in de tweede divisie in de basis gespeeld, maar dit jaar onder mijn niveau gepresteerd. We hebben het als groep te veel in wedstrijden waarin het erop aankwam laten afweten. In prin MAARHEEZE - De eerste lande- doof Rudy Boogert GOES - Henk Zwartelé keert hoogstwaarschijnlijk binnen en kele maanden terug in het Zeeuwse amateurvoetbal. De vorige week afgezwaaide huisarts uit 's-Heerenhoek is de beoogde voorzitter van voetbal club Goes. Vorig seizoen stopte cipe hadden we een ploeg om op de vijfde of zesde plaats te eindi gen, maar sommige spelers heb ben te weinig progressie ge maakt." Afgelopen zaterdag verving Van Egmond in de uitwedstrijd te gen Rijnmond de trainer. „Ik ben niet bang om tegen een spe ler te zeggen dat hij slecht speelt. Dan haal ik hem eruit, ook al is hij mijn beste vriend. Werner neemt zelf' ook geen blad voor de mond. Hij zegt het als het goed is, maar ook als het slecht is. Maar ja, voor veel spe lers moet je lief zijn." „Of Werner te lief is geweest? Ach, hij is in de krant nooit ie mand afgevallen, maar dat had hij wat mij betreft wel mogen doen hoor. Over ons spel is wei nig positiefs te melden geweest. Er zijn alleen jongens die zich niet meer kunnen concentreren als je tegen hen tekeer gaat. Hij had gerust, zonder namen te noe men, mogen zeggen dat op be paalde posities slecht was ge speeld. Dan hadden de betreffen de spelers geweten om wie het was gegaan. Maar hij heeft het altijd netjes gespeeld en in een besloten groep gezegd wat hij er van vond. En dan nóg waren ze verontwaardigd als er kritiek werd geuit. Dan denk ik: jij hebt wel lekker zitten slapen, zeg." Opleiding De kwalitatieve terugval is me de een gevolg van de opleiding van zijn medespelers, stelt hij vast. De Morres-schoo'l, geba seerd op bewegingsprincipes en een feilloze volleybaltechniek, is overal in het land een begrip. De belangrijkste oorzaak voor het verval ligt volgens Van Eg mond in het gebrek aan basis vaardigheden bij medespelers, die van andere verenigingen zijn gekomen. „We hebben spe lers die te beperkt zijn qua mo gelijkheden. Dan red je het niet op het niveau van de regiodivi sie. We hebben met jongens ge staan die geen bal pakten in de verdediging. Ik wil mijn teamge noten niet afvallen, maar ik zie bij veel spelers een gebrek aan techniek. Wilco Herrebout is Zwartelé na 23 jaar abrupt als voorzitter van buurvereniging Patrijzen. Verschillende toe komstvisies lagen destijds ten grondslag aan de breuk tussen Zwartelé en Patrijzen. Kort ge zegd had Zwartelé grotere ambi- van Scheldesport gekomen, Edo de Looff heeft bij Kwiek ge speeld, Davy Hoffmann komt uit België en Matthijs Wullems is op latere leeftijd begonnen. Jongens van het huidige tweede zijn wel iets kleiner, maar als volleyballer completer. Ze kun nen verdedigen, serveren en ook nog een bal passen. In ons team hebben ook maar weinig spelers inzicht. Er zijn dingen gebeurd waarbij ik me afvroeg: waarom doe je dat? Sommige spelers wil den een slechte set-up nog bin nen rossen, in plaats van ge tere ploeg. Marte Scholma teken de voor 1-7 en Madelief van Dui- vendijk bepaalde de eindstand op 2-8. Mannen Rapide-DES 4-1: Rapide begon onrustig en speelde lang zonder overleg. Toch kreeg de vierdeklasser kansen. Het was dan ook niet helemaal verras send dat het in de zevende mi nuut op 1-0 kwam na een fraaie solo van Koen Totté. DES bood ties dan de rest van de club. Na zijn terugtreden bij Patrijzen bleef het voetbal kriebelen, be kende de 66-jarige Zwartelé gis teren. De interesse van Goes raakte hem derhalve op een tere plek en de contacten worden in woon de bal in het spel te hou den en de aanval van de tegen partij af te wachten." Goed opgeleid „Ik ben vrij klein, maar als vol leyballer vrij compleet", ver volgt hij. „Jo en Ria Everaert, Mieke Pieterse en Jacques de Booij gaven vroeger -een uur lang training in het bovenhands spelen. Oefenstof werd tot in den treure herhaald, maar je werd er wel beter van. Wij moes ten een hele training lang een bal van de grond halen en zijde- echter goed tegenstand en kwam in de 24e minuut na slap verdedigen bij Rapide op gelijke hoogte. In de slotfase van de eer ste helft begon Rapide beter te draaien. Die lijn trok het ook in de twee de helft door. Al na vijf minuten werd het 2-1 via Jelle Inghels uit een strafcorner. Rapide kreeg daarna diverse strafcor- ners. Daaruit werd nog niet ge scoord. Een uitbraak zorgde ech ter wel voor 3-1. middels al enige tijd warm ge houden. Zwartelé: „We onder zoeken momenteel of Goes en ondergetekende bij elkaar pas sen. Iedereen binnen de club moet achter de persoon Zwar telé staan en achter wat hij lings oprollen. Spelers van mijn leeftijd die bij Morres hebben ge speeld, zijn wel goed opgeleid. Wij schreven met Peter-Paul de Gucht, Martin Ferket en mijn broer Frank bij buitentoer- nooien in op eredivisie- en eer- stedivisieniveau en verloren bijna geen wedstrijd. Wij waren geen spectaculaire volleybal lers, maar konden wel allemaal een balletje set-uppen, passen en goed"verdedigen." Met goed opgeleide spelers ziet Van Egmond op termijn weer wel mogelijkheden voor Morres/ De doorgebroken Koen Totté was niet zelfzuchtig en schoof oog in oog met de doelman de bal naar de mee opgekomen Jelle Inghels. Die kon simpel in een leeg doel scoren. Met een fraaie sleeppush bepaalde Jochem Beaart uit een strafcor ner de eindstand op 4-1. Made-Olympia 1-1: Olympia miste aanvoerde Gijs Schueler (één wedstrijd schorsing na drie gele kaarten) en stuwende kracht Arjan de Vries. Toch wil," En wat wil hij? „Ilt ben am bitieus. Als je naar de Zeeuwse top in het zondagvoetbal kijkt, speelt daarin geen enkele Beve- landse club. In dat vacuüm zou ik met Goes willen springen." Over enkele weken wil Zwartelé Hulst. „We hebben twee jaar achter elkaar bijna alles verlo ren. De motivatie om twee keer in de week te trainen en 's zater dags een hele dag weg te zijn, is dus niet zo groot meer. We moe ten volgend jaar weer eens een leuke competitie kunnen spelen. Dan ga je weer beter spelen. Er komt een groep talentvolle jon gens aan. We kunnen weer gaan bouwen aan een echt Mor- res-team, met jongens die ge traind zijn door echte Mor- res-mensen. Dat zal alleen nog een paar jaar duren." speelde het team, aangevuld met Toon Ververs en Ingvar Ne ve uit de jongens B, niet slecht. Via een frommeldoelpunt kwam de thuisploeg na een kwartier op 1-0. Olympia kreeg diverse kansen, maar stuitte steeds op de uitstekende Made-doelman. Pas halverwege de tweede helft moest de goalie capitu leren. Jeugdspeler Ingvar Neve liet toen de gelijkmaker note ren: nog gesprekken voeren met on der meer de technische commis sie en de sponsorstichting van de club. Als die op dezelfde lijn zitten als Zwartelé staat niets een benoeming tot voorzitter nog in de weg, menen betrokke nen. Daarmee zou Zwartelé een eerste vacuüm reeds gevuld heb ben, want Goes zit al anderhalf jaar zonder voorzitter. Westkapelle. Dressuurcompetitie om de Vroontrofee LR PC De Vroonruiters. Eindstand Vroontro fee paarden: 1. Valesca Lefeber, Mr Miami (Scheldestad) 66.06; 2. Marceele van der Ven, Rebelle (Gouwe Reyers) 63.17; 3. Ilona Maljaars, Baggo, 62.60; 4. Denise Klap, Flinstone, 62.31; 5. Mu riel Minderhoud, Ritchie (Vroonr.) 61.83..Pony's: 1. Yorick Faasse, Doortje (Vroonr.) 62.37; 2. Ester Ton, Shadow, 61.06; 3. Jeanine Nieuwenhuis, TDN's Beau, 60.96; 4. Amy Zoutendijk, Lady Dy, 60.92; 5. Emma Pirson, Menno (Vroonr.) 60.58. Lucky Day. 12-16-21-23-25-33-38-39-40-45-48-52- 53-58-59-60-68-70-74-78. (onder voorbehoud) Eerste divisie. Emmen-De Graafschap 2-2 (I-O). 42. Mghizrat 1-0, 66. Robbemond 1-1, 73. Karreman 1-2 (eigen doel), 81. El Khalifi 2-2. Scheidsrechter: Braamhaar. Toe schouwers: 2939. VVV Venlo-BV Veendam 1-1 (O-O). 65. Jans 1-0, 84. Wiekens 1-1. Scheids rechter: Blom. Toeschouwers: 2850. Ge le kaart: van Kouwen, Luizinho (VVV Venlo), Sahetapy, Slor, Loohuïs (BV Veendam). AGOVV-Excelsior 1-1 (O-O). 63. Ter Heide 1-0, 88. Holman 1-1. Scheidsrech ter: Liesveld. Toeschouwers: 1750. FC Omniworld-Haarlem 1-2 (O-O). 57. Ahahaoui 0-1, 65. L. Ten Heuvel 0-2, 82. Gouttebarge 1-2. Scheidsrechter: Steegstra. Toeschouwers: 1524. Gele kaart: Viedma Omniworld), A. Ten Heu vel, Verweij, Beelenkamp (Haarlem). Go Ahead Eagles-FC Den Bosch 0-1 (O-O). 59. Mihci 0-1. Scheidsrechter: Nij- huis. Toeschouwers: 1400. Gele kaart: Heije (Go Ahead Eagles), Cales (FC Den Bosch). Stormvogels/Telstar-FC Eindhoven 0-1 (O-I). 42. Barakat 0-1. Scheidsrech ter: Ter Brake. Toeschouwers: 1002. Ro de kaart: 13. Galata (Stormvogels/ Tel star). Gele kaart: Junqueira, Jansen, Bossman (Stormvogels/Telstar), Baas, van Leerdam (FC Eindhoven). Cambuur Leeuwarden-FC Volen- dam 2-1 (1-0). 23. Roosenburg 1-0, 58. Karim 2-0, 62. Dissels 2-1. Scheidsrech ter: van der Roest. Toeschouwers: 2869. Gele kaart: de Wagt (Cambuur). Helmond Sport-MW 2-0 (1-0). 34. Braber 1-0, 88. Bridji 2-0. Scheidsrech ter: van Dongen. Toeschouwers: 4050. Gele kaart: Braber (Helmond Sport),, Luijpers, Kienle (MVV). TOP Oss-FC Zwolle 2-1 (1-0). 40. Zafarin 1-0, 50. van Galen 2-0, 83. Kolk 2-1. Scheidsrechter: van Boekei.. Toe schouwers: 1143. Gele kaart: Kolsi (TOP Oss), Boer (FC Zwolle). Fortuna Sittard-FC Dordrecht 0-3 (0-2). 25. Putter 0-1, 30. Putter 0-2, 83. Kalisse 0-3. Scheidsrechter: Janssen. Toeschouwers: 1383. Gele kaart: van Driel (Fortuna Sittard), Putter, Nieuwen- burg (FC Dordrecht). ProTour. Tirreno-Adriatico. Zesde etappe, San Benedetto del Tronto-Torricella Sicura: 1. Ber- tagnolli (Ita) 179 km in 4.40.40, 2. Petac- chi (Ita), 3. Ricco (Ita), 4. Pozzato (Ita), 5. Astarloa (Spa), 6. Nocentini (Ita), 15. Thomas Dekker, 16. Kroon, 27. Boo- gerd, 34. Tankink, 79. Knaven 1.56, 84. De Jongh, 138. Schmitz 7.30, 153. De Groot 12.34. Opgave: o.a. Veneberg. Algemeen klassement: 1. Thomas Dekker 23.09.24, 2. Jaksche (Duï) 0.14, 3. Ballan (Ita) 0.20. Mannen. Eerste klasse: LifeDesign/ Delta Sport-Groene Ster 2 15-19, EMM-Tachos 2 20-17, Aristos-De Sprint 24-22, GHV-DESK 35-21, Bergeijk-D'n Boemelaer 21-20, White Demons 2-VHC 17-23, DOS' 80-Artemis 20-27. Tweede klasse: Avanti-GSC 29-19, PSV 2-Mixed Up 28-17,, Roef-Orion R 17-21, Witte Ster'75 2-Taxandria 20-20, Heerle 2-Tornado 20-23. Derde klasse: Blauw Wit 2-de Beuk 10-21, HMC 3-DubbelD 17-16.Vierde klasse: Handbal Bre- da-Olympus 27-16, Dongen 2-GSC 2 21-27. Vrouwen. Eerste klasse: EMM- Tachos 2 15-15, Aristos-HMC 16-21, PSV 2-Swift H 18-16, Tremeg-Els- hout 16-26, DOS'80-lnternos 2 26-12, Heerle-DESK 21-18.Tweede klasse; Olympus-RHV 8-13, EMM 2-HMC 2 20-20, GHV-Mixed Up 29-14, Arislos 3-Dongen 13-15, Tornado70'-Artemis 13-14, Blauw Wit-Wïtte Ster'7516-13. GOES - Eindelijk kwamen dit weekeinde bijna alle goalgetters weer eens in actie, maar tot ver anderingen in het topscorers klassement heeft dat niet geleid. Zowel Jari Vyane als zijn naaste volgers kwamen niet tot scoren, Van de bovenste zeven spelers verschenen alleen Dennie le Comte van Duiveland en Alex Meijer van Spui niet op het veld. De andere vijf speelden wel, maar maakten geen tref fers. JariVyane van HW'21 scoorde in zijn laatste twee duels niet, maar staat nog steeds op de eerste plaats. Hij maakte 18 doelpunten in 17 wed strijden en heeft als enige een ge middelde van meer dan één doel punt per wedstrijd. Evert van de'Berg was één van de weinige spelers die een plek je steeg. De aanvaller van HW'24 maakte de 1-0 tegen Aardenburg en heeft nu 13 doel punten achter zijn naam, Het Zeeuws topscorersklassement ziet er als volgt uit: l.'Jari Vyane (HW24) 18 doelpunten, 2. Dennie le Comte Duiveland16, 3, Dennis de Nooijer (RCS), Arjen Oostdf (Temeuzense Boys), Alex Meijer (Spui), Patrick Vinke (Axel) en Bart Felius (Walcheren) a^nJ°' 8. Christiaan Boon (SSV'65), Ven Eryürük (AZW) en Gert-JanU- rie (SKNWK) allen 14,11. Mam Hage (Zierikzee), Frank (Serooskerke), Dennis Bui] (Steen), Erik de Rechter (Hof plaat), Evert van de Berg (HVV& I en Erik de Groene (Luctorw allen 13, 17. Arjan Koopmns (SSV'65), Lars Steyn (Noad bh Mervin Niemantsverdriet (Vhssin- gen), Jelle de Vreeze (Aardenburgi allen 12,21. Peter Willemseen Ger ard. Vogel (beiden Bruse Boyl, Tom Nieuwelink (Veere) en Te Drumont (Clinge) allen 10. dinsdag 14 maart 2006 wb 18 Mannen Rapide bij hervatting competitie langs DES lijke krachtmeting voor de Zeeuwse turnsters is goed verlo pen. In Maarheeze kwalificeer de het gros van de turnsters zich voor de volgende plaatsingswed strijd, die moet leiden naar de landelijke finale. Delta Sport uit Zierikzee sloot hét toernooi in Maarheeze zelfs af met twee keer goud, voor Audrey Mol bij de junioren en Chayenne Bakker bij de pupil len 1. Eveneens was er winst voor Yarah Zandee van Turn school Zeeland bij de instap. Het succes van Delta Sport werd volledig door de bronzen plak voor Marika Padmos bij de pupillen 2 en een vierde plaats voor Sanne Tamerus bij de se nioren. Michelle Hollestelle van Atlas uit Pleinkenszand wérd vierde bij de junioren in niveau 6. Plaatsen bij de eerste tien wer den gehaald door Lisa Hendrik- se van Turnschool Zeeland/ Hygiëa bij de jeugd niveau 6 (ze vende), Charis van de Velde van MTV uit Middelburg bij de pu pillen 1 achtste) en Bonnie du Pon van. Turnschool Zeeland bij de pupillen 2 in niveau 7 (negen de). Ook Kaylee Janse en Kelly du Pon van Turnschool Zeeland zijn een ronde verder. ZOETERMEER - Opnieuw beëindigt een jonge tafeltennis- international haar carrière. Sigrid van Ulsen (19) maakte gisteren bekend met onmiddellij ke ingang te stoppen met top sport. Dé Groningse kampt met motivatieproblemen. De afgelo pen jaren keerden meerdere ta lenten het tafeltennis de rug toe. Kalun Yu (uit Middelburg), Jörg de Cock en recentelijk Daan Sliepen behoorden allemaal tot Oranje toen ze hun sportieve car rière beëindigden. ANP van onze sportredactie HULST - Drie Zeeuwse hockey teams hadden een voortvarende start na de winterstop. Bij de mannen won Rapide met 4-1 van DES. Bij de vrouwen ver sloeg Vlissingen het hooggeklas- seerde Shot met 3-2 Een klasse lager was Rapide te sterk (3-0) voor Reeuwijk. Vrouwen Vlissingen-Shot 3-2: Vlissingen speelde in het duel in de derde klasse met veel overtuiging. De thuisploeg deed niets onder voor de hoger geklasseerde bezoeksters. Na negen minuten opende Barbara Kouwijzer de score. Nog geen minuut latei- werd het al 1-1. Toch was .Vlissingen niet aangeslagen en kwamen drie minuten daarna via Iris Koole op 2-1. Op slag van rust werd het na een solo van Merel de Kam zelfs 3-1. Vrij snel na de doelwisseling kwam Shot op 3-2. Pas in de slotfase kon Shot druk uitoefenen. Het stuitte echter op een goed keep ende Mathilde Pop.. Rapide-Reeuwijk 3-0 (0-0): Vier deklasser Rapide had vrijwel de gehele wedstrijd een veld- overwicht. Desondanks lukte het Rapide pas na rust om te sco ren. Al vrij snel liet Liesbeth van Damme 1-0 aantekenen. Tien minuten na rust tekende Leonie de Bruijne voor 2-0. Daarmee was de wedstrijd be- slist. Zeker toen Elianne Totté uit een strafcorner van, Karin Martens met een tip-in 3-0 liet aantekenen. Middelburg-Tempo 2-8: Koplo per Tempo is ongenaakbaar in de vierde klasse. Het won tot nu toe alle wedstrijden en heeft na het duel met Middelburg een doelsaldo van 107-7. Voor rust liep een superieur Tempo uit naar 6-0. Na rust kon Middel burg meer tegenstand bieden, al was Tempo nog duidelijk de be- Rapide-hockeyer Yannick van Putte schiet naast in de wedstrijd tegen DES. Marc van Egmond: „In principe hadden we een ploeg om op de vijfde of zesde plaats te eindigen, maar sommige spelers hebben te weinig progressie gemaakt." foto Camile Schelstraete GOES - Het Borsels elftal onder 23 jaar heeft gisteravond een vriendschappelijk duel met Nieuwdorp onder 23 jaar met 1-0 gewonnen. Leon Bek, normaal voetballend voor Kwadendamme, maakte na een half uur het enige doe) punt. Daarvoor had Ewout de Graaf (SVD) al een straf" schop gemist. WANROIJ - De Zeeuwse ponykampioenen hebben tijdens het NK in Wanroij de verwachtingen niet kunnen inlos sen. Het was duidelijk: met een score beneden 60 procent heb je op een nationaal titelstrijd niets te zoeken. Janey Vermunt was met Prins Melride de enige Zeeuwse combinatie die boven deze score uitstak. De amazone uit Koewacht stuurde de twaalfjarige ruin met een totaal van 62,90 proeent in de klasse L2 pony's grote maat naar het brons. Jammer was dat de elfjarige amazone uit het Zeeuws-Vlaamse vlasserdorp de dupe werd van een bij vlagen toch wel falende jury. Voor Vermunt bedroeg het verschil tussen de twee juryleden maar liefst negentien punten. VLISSINGEN - Na twee weken rust moesten de jongens junioren van basketbalclub Vlissingen weer aan de slag De ploeg versloeg Barons: 85-68. In het eerste kwart scoorden de Vlissingers moeilijk en Barons bleef goed bij: 18-13. In het tweede kwart namen de gasten zelfs de lei ding, maar Vlissingen antwoordde met een strakke verde diging en leidde bij rust weer: 44-35. Na de pauze stelde coach Rakhis Angnoe zijn sterkste formatie op om de voorsprong te vergroten. Met succes. ROTTERDAM - De poolbiljarters van Cue Action uit Vlis singen hebben een sterke cyclus in het bekertoernooi afge sloten met een plaats in de halve finale van het districts- toernooi. De in Rotterdam gehouden eindstrijd verliep tol en met de kwartfinales soepel voor de Vlissingse forma tie. Overwinningen op Ozedi uit Leiden (3-2) en Distroj uit Roosendaal (3-1) bezorgden de Walchenaren een plaats in de halve finale. Daarin werd de opmars gestuit door aartsrivaal Pooltime Sharks uit Temeuzen: 1-3. AXEL - Tijdens de plaatsingswedstrijd voor de rëgiofina- le turnen in Axel hebben de turnsters van VTV Vlissingen hun visitekaartje afgegeven. Veel leden plaatsten zich voor de finale. Daarnaast werden 27 plaatsen voor d stelfinale behaald. Sophie Roland van VTV werd eerste in de categorie Instap NTS 13, terwijl haar clubgenote Renée Deijnen in dezelfde categorie derde werd. Bij de pu pillen 2 in niveau 11 was het opnieuw VTV die goud opeis te. Zilver was er voor Annabel Kuipers in niveau 10. VTV haalde goud en'brons met Monique van Belzen en Quin- chy Vroomen bij de jeugd in niveau 9. De tweede en plaats waren weggelegd voor Rosalie de Graaf van MTV Middelburg en Anette Baas van Astrow bij de junioren niveau 9. Bij de jeugd in niveau 10 was er zilver voor As trow-turnster Melanie Baas. 1 ,&'«W1SMW foto Camile Schelstraete

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2006 | | pagina 18