Verzet tegen onderkomen ouderen PZC PZC Weer drie medailles voor Branko open DELSCHER Dagen Ineens stond-ie voor de deur Het begon bij de padvinderij Omwonenden vrezen permanente bewoning bij Scheldemond .13 agenda Veere zwaait raadsleden uit Nieuwe directeur Goese Lyceum Bestuurder stapt even uit, auto weg Hoornbeek College in de prijzen Kansen groeien voor kaartspel uit Biezelinge jogrWRamakere nJSSINGEN - De bouwplan- voor tijdelijke huisvesting m,i bewoners van het verzor- „„.slehtiis Ter Reede op een Hand bij scholengemeen- jchap Scheldemond in Vlissin- »i stuiten op weerstand bij een aantal omwonenden. Zij vrezen (il hierdoor de weg wordt vrij- Waakt voor permanente be- louwing. Ook wordt over waar- Eamindering van hun huizen gesproken. iuwcJ de gemeente Vlissingen als directeur J. de Graaf van de Stichting Werkt Voor Ouderen zegt dat omwonenden niet hoe ven te vrezen dat de tijdelijke be woning drempelloos overgaat in permanente bewoning. Er is voor circa veertig units van drie woonlagen gekozen. Daarvoor zijn containerhuizen besteld, op het weiland in de buurt de Sloeweg geplaatst wor den. De units hebben een opper vlakte van tweeduizend vierkan te meter nodig. .Er is een vergunning van maxi mal vijf jaar verstrekt", verze- W. Vael van de gemeente „viuc6^ bleven deze com plexen weieens langer staan", er kent hij. „Maar die tijd is voor bij. De inspecteur van ruimtelij ke ordening houdt toezicht - is strenger geworden - en eist dat de wet nageleefd wordt." De Graaf zegt dat de huur van de containerhuizen duur is. „We willen ook uit financieel oog- dinsdag 14 maart 2006 STREEKACTIVITEITEN (Advertentie) BRAND COLIJN BELLEN 0113-213720 *erkei BEVEILIGINGSBEDRIJF Lewestraat 43 Goes/Kloetinge www.coliinbv.nl Bezorgklachten: 0800-0231 231 op maandag t/m vrijdag ge durende de openingstijden; zaterdags tot 12.00 uur redactie WALCHEREN Buitenruststraat 18 Postbus 8070 4330 EB MIDDELBURG Tel: 0118-493000 Pax: 0118-493009 E-mail: redwalch@pzc.nl Maurits Sep (chef) Nadia Berkelder Edith Ramakers Miriam van den Broek Selma Osman Wendy van den Hurk Koen de Vries (sport) centrale redactie Stationspark 28 Postbus 31 4460 AA goes Tel: (0113)315500 Pax: (0113)315669 E-mail: redactie@pzc.nl internet www.pzc.nl E-mail: punt voortmaken met de bouw." De tijdelijke verhuizing is in beeld gekomen doordat het ver pleeghuis van Ter Reede wordt opgeknapt. „Die opknapbeurt duurt hooguit twaalf tot veer tien maanden." De omwonenden spreken ook over bouwplannen van andere verzorgingshuizen van de stich ting, zoals de Zoute Viever en Scheldehof. „Daarover bestaat nog lang geen zekerheid en heb ben we nog niets op papier staan. Maar wat er ook gebeurt: we moeten ons aan de termijn van maximaal vijf jaar hou den", verklaart De Graaf. Volgens de gemeente hoeven de omwonenden niet te vrezen dat de tweeduizend vierkante meter definitief omgezet wordt in bouwgrond. „In Vlissingen staan enkele grote projecten op stapel. We hebben met onder meer het Scheldekwartier vol doende bouwmogelijkheden", zegt Vael. „Ik zie niet in waar om we dan ook bij Scheldemond zouden gaan bouwen." Een aantal omwonenden vraagt zich af of het wel de juiste ma nier is om 'ouderen te dumpen in containerwoningen'. Ze vin den dat de locatie, vlakbij Scho lengemeenschap Scheldemond, niet geschikt is. De ouderen en jongeren zouden elkaar tot over last zijn. De Graaf zegt dat goedkeuring van de rijksoverheid noodzake lijk is voor de tijdelijke huisves ting. En die heeft de stichting ge kregen. „Dit onderkomen is overal in het land gebruikelijk en komt veel voor. Wij hebben reden om aan te nemen dat oude ren deze woonruimte voor een overzichtelijke periode geschikt vinden." Hengstenshow VROUWENPOLDER - Bij Ma nege de Eendracht in Vrouwen polder wordt donderdag een hengstenshow en een verkoop avond gehouden. Er zijn verschillende paarden- en ponyrassen te bewonderen. Hengstenhouderij De Linge uit Oostkapelle houdt een show. Al le paarden worden vanaf 15.30 uur gekeurd door een dieren arts de verkoopavond begint om 19.00 uur. MIDDELBURG - Wijkcentrum Palet: 13.30-16 30: Seniorenciub, met oa.biljar- len, kaarten, koersbal en sjoelen; OOST-SOUBURG Palazzoli Huis, 11.00 uur: Yoga; RITTHEM - Sportzaal Korfbalvereni ging Atlas, 19.30 - 20.30 uur: Gym en trimmen vanaf 50 jaar. VLISSINGEN - Welzijnscentrum A. Coortelaan, 13.30 - 16.30 uur: Schaakso- ciëteit schaakclub Vlissingen; Open Hof, 16.15 uur: Power yoga; Open Hof, 20.15 - 21.30 uur: Oerdansles- Branko Puskaric toont zijn drie medailles in de drukkerij van Arduin. door Wendy de Jong VLISSINGEN - Branko Puskaric heeft in zijn loopbaan al heel wat prijzen in de wacht gesleept. Zijn kamer staat he lemaal vol met prijzen. „Hoeveel bekers heb ik?", vraagt Branko aan zijn moe der. „Een stuk of honderd." Puskaric (25) sleepte zondag tijdens de Vlaamse tafeltenniskampioenschappen voor gehandicapten weer drie medailles in de wacht. De Vlissinger werd eerste in zijn eigen klasse met enkel- en dub belspel en in de open klasse eindigde hij op de derde plaats. Hij is zowel geeste lijk als lichamelijk gehandicapt en hij is één van weinigen in Zeeland die de sport beoefent. Branko is aan de rechterkant van zijn lichaam verlamd, maar hij kan nog rede lijk goed lopen. Zijn batje houdt hij vast met zijn linkerhand en ook het bal letje gooit hij op met links. In zijn jonge jaren heeft Branko gevoet bald, maar toen hij een jaar of tien was, ontdekte hij tafeltennis. „Voetballen doe je met een groep. Ik vind tafeltennis leuker omdat je dat zelf moet doen en omdat ik nu overal kom." Drukkerij Branko werkt vijf dagen per week bij de drukkerij van Arduin in Vlissingen. Daarnaast traint hij twee avonden en hij speelt één keer per week competitie. Branko is lid van een tafeltennisvereni ging in Vlissingen en hij is lid van een vereniging voor minder validen in Sint- Niklaas. In België is de uitdaging voor Branko groter dan in Nederland, omdat hij het daar ook mag opnemen tegen kandidaten uit de hogere klassen. In Nederland kom je terecht in een be paalde klasse en daar kom je vervolgens niet meer uit. In België kun je, zolang je wint, klimmen naar hogere klassen. Ter voorbereiding ging Branko za terdagavond extra vroeg naar bed en liet zijn biertje staan. „Pas na de wed strijd heb ik weer een biertje gedron ken." Zondagochtend vroeg vertrok Branko samen met zijn broer en schoonzus rich ting Sint Niklaas in België voor de Vlaamse kampioenschappen. Hij speel- foto Lex de Meester de zeventien wedstrijden, waarvan hij er maar één verloor. Tijdens de open klasse moest hij het op nemen tegen een kampioene van de Pa ralympics. Dat was zwaar. Hij had van tevoren dan ook niet verwacht dat hij van haar zou winnen. Branko: „Zij zei steeds dat ik het goed deed en na de wedstrijd zei ze dat ik goed had ge speeld." Feest Veel tijd om feest te vieren was er niet. De medailles werden pas om half tien 's avonds uitgereikt en hij moest nog naar huis. Al met al was hij dan ook pas om twaalf uur thuis. Op 21 mei doet Branko mee aan de Bel gische kampioenschappen en in juni vin den de Nederlandse kampioenschappen plaats. Ook daar zal hij proberen om een medaille in de wacht te slepen. door Nadia Berkelder MIDDELBURG - Hij lijmde haar met ca deautjes en briefjes. Ruim een jaar later waren ze getrouwd. En dat zijn Chris en Nel Menig na zestig jaar nog steeds. „In september '44 ben ik in Temeuzen ge land", vertelt hij. „En ik heb hem in fe bruari '45 leren kennen via de overbu ren", zegt zij. Ze viel hem op toen ze ach ter het raam zat in de Noordstraat. „Ik deed alles om haar aandacht te krijgen." Hij stuurde haar een zakje met chocola de en een briefje erin. „En een paar da gen later stond-ie zelf voor de deur." Echt gek vonden ze het niet in Temeuzen dat ze met een Surinamer trouwde, ver telt Nel. „Er waren er wel meer. Daar hebben we het bekendste jazzcafé van Zeeland aan te danken." Ook de Suri naamse eigenaar van Porgy en Bess in Temeuzen kwam als bevrijder naar Ne derland. Chris Menig ging begin 1943 bij de mari niers. De dienst betekende het definitie ve vertrek uit zijn geboorteland. Zijn mi litaire carrière heeft hem de hele wereld rondgebracht. Nel en de kinderen bleven achter toen hij naar Indonesië en Nieuw-Guinea moest, maar ze gingen mee naar Curagao. „Daar hebben we twee keer drie jaar gewoond", vertelt Nel. „En iedere keer als ik terugkwam had ik er een kind bij." „Vruchtbare bo dem hè", lacht haar man. Na Temeuzen, Curagao, Breda, Maarn en nog een keer Curagao belandde het echtpaar in de jaren zestig in Middel burg. En daar wonen ze nog steeds, met hun vijf kinderen allemaal in de buurt. Chris en Nel Menig-Schalk hebben zeven kleinkinderen, een achterkleinkind, en een tweede achterkleinkind op komst. DOMBURG - Veere heeft gisteravond afscheid genomen van zeven raadsleden. Zij keren na de verkiezingen niet terug in de raad. Twee van hen, D. de Best van het CDA en C. de Visser van de SGP werden bij hun vertrek be noemd tot lid in de orcle van Oranje-Nassau. De Visser is in 1974 in de raad van de oude gemeente Veere gekomen en van 1997 tot 2002 was hij fractievoorzitter. Burgemees ter R. van der Zwaag betitelde hem gisteravond als een man van weinig woorden, maar met kennis van zaken. De Best kwam in 1994 in de raad van de voormalige gemeen te Domburg. Met de komst van vakantiepark Hof Dom burg, dat de gemeente in financiële problemen bracht, brak er een roerige tijd aan. Colleges kwamen en gingen en zo gebeurde het dat De Best nog tien maanden wethou der is geweest, tot aan de gemeentelijke herindeling in 1997. Ook van K. Ploumes (SGP) uit Westkapelle is af scheid genomen. Hij heeft 31 jaar in de gemeentepolitiek gezeten, waarvan vier jaar als wethouder in de huidige ge meente Veere en de laatste jaren als fractievoorzitter. De andere raadsleden die niet terugkeren zijn A. Schot (SGP), J. Reijnhoudt (CDA), J. Jobse (PvdA/GroenLinks) en G. Vader (WD). Zij zaten in de gemeenteraad vanaf 2002. Burgemeester R. van der Zwaag had naast de offi ciële geschenken, ook persoonlijke cadeaus met een knip oog, voor de vertrekkende politici. Zo kreeg Houmes die zich altijd hevig heeft verzet tegen een heggenlandschap op Walcheren, een snoeischaar. De Visser, die grote moei te had met de verkoop van de Campveerse Toren, ontving een bon waarmee hij bij de Campveerse Toren een kop koffie met gebak kan nuttigen en De Best, die het initia tief had genomen om het stookbeleid van de gemeente te verruimen, ontving tuinkaarsen. GOES - A. de Gans uit Sommelsdijk is per 1 juni be noemd tot directeur van de locatie Bergweg van Het Goe se Lyceum in Goes. Hij volgt L. de Kraker op, die per 1 maart is benoemd tot rector van de Nehalenniascholenge- meenschap in Middelburg. Op dit moment is De Gans di recteur van de Technische School in Middelharnis. TERNEUZEN - De eigenaar van een Mercedes heeft het lelijk moeten bekopen dat hij zondagavond zijn auto niet op slot had gezet terwijl hij even uit was gestapt om een pand aan de Nijverheidsstraat binnen te gaan. Toen hij te rugkwam, was de auto weg. GOES - Tien tweedejaars economie studenten van het Hoornbeeck College Goes hebben de tweede plaats vero verd op de Nationale Marktdag van de stichting Jong On dernemen met hun kindveilige deurkruk, SafetyKlick. Elk jaar organiseert de stichting Jong Ondernemen een competitie voor mbo- en hbo-studenten met als inzet: wie brengt het beste nieuwe product op de markt. Competi tie-onderdeel is de Nationale Marktdag waar 150 teams hun producten presenteren aan het winkelend publiek in winkelcentrum Hoog Catharijne te Utrecht. De tien stu denten van het Hoornbeeck College hebben een kindveili ge deurkruk ontwikkeld, die alleen geopend kan worden door het indrukken van een knop met veersysteem. Het diamanten echtpaar Menig-Schalk. foto Lex de Meester door Edith Ramakers VLISSINGEN - Han van der Harst en Francine de Dreu hebben elkaar door de padvinderij gevonden. „Ik was kabouter en Han voortrekker bij de verkenners. Hij viel mij op toen ik hem Engels hoorde praten. Hij was tolk voor Engelse padvin ders tijdens een jamboree", zegt Franci ne de Dreu. Het echtpaar vierde gisteren in Vlissingen zijn zestigjarige huwelijk. „We zijn Maeneblussers", zegt Francine Van der Harst-de Dreu. „Middelburgers dus. Tot onze trouwdag hebben we in Middelburg gewoond." Maar omdat Han van der Harst werk kreeg bij de Schelde- werf verhuisden ze naar Vlissingen. „Ik telde het geld bij de Schelde", zegt de ju bilaris lachend. „Ik werkte bij de finan ciële administratie." door Jan van Ommen DEN HAAG - De kans dat G. Korsuize uit Biezelinge alsnog toestemming krijgt voor het or ganiseren van een landelijk kansspel om geld is flink ge groeid, bleek gisteren tijdens een rechtszaak bij de Raad van State. Korsuize probéert al jaren een vergunning voor zijn Korpa Kaartspel te krijgen. Het kaart spel is vooral bedoeld voor sport verenigingen die met verkoop van het kansspel hun budget kunnen aanvullen. Korsuize kreeg van het ministerie van Jus titie, die over dergelijke vergun ning gaat, keer op keer nul op het rekest. In 1994 wees de Raad van State al een keer een verzoek van Kor suize af. De Raad van State nam destijds de argumenten van Jus titie over, die begin jaren negen tig Korsuizes verzoek afwees omdat het ministerie geen nieu we kansspelen wilde, onder meer om wildgroei en gokversla ving tegen te gaan. Tien jaar la ter is het aantal kansspelen enorm toegenomen. De Biezelin- ger kreeg weer hoop onder meer na de start het spel Dayzers van de Staatsloterij. Volgens Korsui ze is Dayzers een nieuw kans spel en daarom moet zijn kaart spel ook een kans krijgen. Uit spraak volgt over enkele weken. (Advertentie) Digitale telefonie.. DOE MEE, maar wel via de eerste, voordeligste en Zeeuwse telecom provider DSP! http://voip.dsp-nl.com (Advertentie) Het echtpaar Van der Harst-de Dreu is zestig jaar getrouwd. foto Lex de Meester Op deze feestelijke dag komt de oorlog ter sprake. „We konden in een wijnkel der van een drankenhandel aan de Lange Delft schuilen. Op een gegeven moment zaten er wel veertig mensen in de kelder. Ik hoor de kinderen soms nog gillen. Eng was dat. Maar wij zijn er nog. Onze bu ren, een joodse familie, is nooit terugge komen." Sinds een paar maanden wonen ze in een gloednieuw appartement aan de Vrede hoflaan op het terrein van Ter Reede. „Van hieruit zie je het stadhuis en de bou levardbebouwing. Prachtig." Ze verbleven een tijdje in een container woning, toen de woningen werden ge bouwd. „Ik had daar wel willen blijven wonen", zegt Van der Harst-de Dreu. „Want deze appartementen zijn zo groot", vindt ze. Het echtpaar is 88 jaar en heeft een zoon en kleinzoon. 'i maart roert zijn staart, aprilletje zoet, geeft nog wel eens ien witte hoed. Maar... bij DELSCHER schijnt altijd de zon. U bent van harte welkom tijdens de Van zaterdag 11 maart t/m zaterdag 18 maart. Voor iedere kopende klant ligt er een heerlijke verrassing klaar! Kortom: wij maken er een modefeestje van. Grote Markt 11-13 4461 AH Goes Telefoon: 01 13 227607

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2006 | | pagina 13