SBS6 maakt reclame voor beroepsonderwijs PZC 8 zaterdag Jongerenprogramma UR brengt serie over vbmo'ers vandaag zaterdag radio Gouden alliance ringen met briljant |Have Juweliers televisie iRT1-7 I zaterdag zaterdag 10 december 2005 In UR, gepresenteerd door acteurs Terence Schreurs (De Band, All Stars) en Thomas Sykora (Zoop), worden steeds twee studenten onderworpen aan een opdracht van een bekende professional, foto GPD Elk heel uur en om 7.30, 8.30. 12.30, 13 30 en 17 30 Nieuws 7 07 NOS-Radio 1-Journaal. 8.33 TROS Nieuwsshow. 11 04 TROS Kamerbreed 12 07 NOS-Ra dio 1-Journaal. 13.33 Radio Bergeijk. 14.04 NOS-Langs de lijn. 17.07 NOS-Ra- dio 1-Journaal Elk heel uur en om 18.30 Nieuws. 18 07 NOSRadio IJour- naal, vervolg. 18.33 Kruispunt. 19.04 Opium. 20.04 NOS-Langs de lijn. 23.07 NOS-Met het oog op morgen. 0.02 Si- mek 's nachts. 1 02-7.00 AVRO Nacht dienst. radio 2 FM94.4MHZ en FM97 8MHz Elk heel uur Nieuws. 6.05 Plaza. 9.05 Cappuccino 12.05 Spijkers met kop pen. 14.05 Goudmijn. 16.05 TROS Mu ziekcafé. Elk heel uur Nieuws 18.05 American connection. 20.05 Easy liste ning. 23.05 For the record. 1.02-6 00 Ra dio 2 Muzieknacht. Elk heel uur en om 7 30 en 8 30 Nieuws. 7.06 Het huis van De Heer. 10.06 Dier op drie. 12 06 ZoeyZo. 15 06 Mega Top 50. Elk heel uur Nieuws 18 06 That's li ve 3FM 20 06-7.00 3FM BPM Met om: 20.06 Ministry of beats. 23.06 3VOOR12BPM 1 02 Los. 6.06-7 00 Total loss. radio 4 FM95,0MHz Om 6.00 en 12.00 Nieuws. 7.02 Opmaat van 4. 9.00 Een goedemorgen met... 11.00 De Top 50 op 4.13.00-17.00 Zater- dagMatinee, met om 13.03 Het eerste uur. 14.15 Zaterdagmatinee live Radio Kamer Filharmonie 17 00 Viertakt Om 19.00 Nieuws. 18.00 Ongehoord (licht-klassiek in bijzondere opnamen) Thema: Voor kleine bezetting NPS 19.02 NPS Opera live Verdi Un ballo in maschera. Koor en Orkest van Royal Opera House Covent Garden o.l.v Anto nio Pappano met solisten. 23.00 Senza parole. 0.00 De laatste jazz Jazz Em Agosto (5). 1.00-7.00 Euroclassic Nottur- 747 am AM747KHZ, 402m Elk heel uur t/m 15.00 Nieuws. 6.02 Stem in de stilte. Herh. 6.47 Corrie ten Boom. 7.02 Praise op zaterdag. 9.02 ManVrouw radio. 10.02 De muzikale fruitmand. 11.02 Vragen naar de weg. 11 15 Andries-radio. 12.02 EO.NL. 13.30 Nederland zingt met ds A. van der Veer. 14.02 Knetterende letteren. 15.02 RVU's Radiodocumentaire: Club- van100.nl. 15.40 Postbus 51. 15.55 Chi nees Weekmagazine. 16.30 Suara Malu ku 17 00 Zorg en hoop. Om 0.00 Nieuws. 18.00 Tambu. 18.30 Turks Weekmagazine. 19.10 Marokkaans Weekmagazine. 19.50 NIO Radio. 20.30 Nederland zingt. 20.45 Metterdaad. 21.00 Laat ons de rustdag wijden 21.38 Metterdaad. 21.40 Deze week 22.02 Kerk in beweging. 22.33 Zaterdagavond uur. 23.15 Stem in de stilte. 0.02 NOS-Met het oog op morgen. Herh. 1 00-6.00 Zie Radio 1 omroep zeeland FM87.9MHz en FM98,4MHz 8.05 Zeeuwse streken. 9.02 Kanaal straat 64. 11.05 Proats voor twee 12.02 Omroep Zeeland nieuws 12.15 Zeeuw se streken. 13.02 Weekendpeil 17 02 Omroep Zeeland nieuws 17.15-18.00 Sportclub Zeeland. door Dolf Rogmans HILVERSUM - Een taart bak ken voor het huwelijk van prins Floris, als automonteur mee draaien in het team van coureur Jeroen Bleekemolen, een skate- baan aanleggen in een achter standswijk of een diner berei den onder toeziend oog van tv-kok Ramon Beuk. Het is maar een kleine greep uit de uitdagingen die leerlingen uit het beroepsonderwijs aan gaan in het nieuwe jongerenpro gramma UR (spreek uit: You Are). Het SBS-programma is on derdeel van het gelijknamige multimediale platform dat het imago van het (v)mbo moet op opvijzelen. Onderwijsinstellingen en bran cheorganisaties hopen met UR de trend van hoge uitval en de geringe doorstroming van vmbo' ers naai' het mbo te keren. De ko mende vier jaar moet UR uit groeien tot een 'multimediale speeltuin voor de toekomst' voor en door leerlingen. Het be roepsonderwijs is hip, luidt de boodschap die wordt uitgedra gen op de internetsite, in het tv-programma en bij evenemen ten op scholen. Een magazine is aanstaande en ook msn en sms worden ingezet ter promotie van het mbo. „Eigenlijk is het imago van het mbo niet eens zo slecht Maar voor jongeren is het vaak lastig kiezen, er wordt van ze ver wacht dat ze op jonge leeftijd al een keuze maken die bepalend is voor hun toekomst", zegt Ta- be Ydo van USSR Media, het creatieve bedrijf achter UR. „Bo vendien willen we vooroordelen uit de weg ruimen door te laten zien dat het beroepsonderwijs bevlogen mensen aflevert, spe cialisten die echt wat kunnen, met passie voor hun vak De maatschappij is net een wespen nest: als de massa stopt met wer ken, gaat ook de koningin dood." Zo heeft UR het overstelpende aanbod van circa 300 opleidin gen teruggebracht tot vijftien cool klinkende interessevelden, zoals 'fashion', 'entertainment', 'design', 'nature', 'tech&science' en 'sports'. Iedere hoofdstroming heeft een eigen 'ambassadeur', iemand die in het laatste jaar van zijn of haar opleiding zit. In hippe overall, kek boswach tertenue of een strak gesneden verpleegstersuniform, uitdossin gen die op de catwalk niet zou den misstaan, moeten zij leef tijdgenoten warm maken voor hun vakgebied. In het tv-programma, gepresen teerd door acteurs Terence Schreurs (De Band. All Stars) en Thomas Sykora (Zoop), wor den steeds twee studenten on derworpen aan een praktijkop dracht van een bekende profes sional. Zo krijgt aspirant-ban ketbakker Monique in de eerste aflevering van koninklijk huis-patissier Jeroen Goossens de opdracht om een bruidstaart te maken voor het huwelijk van prins Floris en Aimée Söhngen. Aan modestudent Matteo de taak om in anderhalve dag twaalf straatjongeren te resty- len. In dertien afleveringen wordt zo het aanzien van de be roepsopleidingen opgekrikt. Ta- be Ydo: „Ik geef graag het voor beeld van de automonteur in MTV's Pimp my ride. Na zijn op leiding carrosserie is hij geen sukkelige autosleutelaar gewor den, maar 'pimpt' hij auto's van sterren als Paris Hilton." GPD UR, SBS6, zaterdag 17.30 uur, zondag 15.30 uur (herhaling). Internet: www.ur.tv L'AVARE Komedie van Jean Gïlrault en Louis de Funès, gebaseerd op het toneelstuk van Molière. Va der en zoon vallen voor dezelfde vrouw. Met De Funès, Frank Da vid. ÉÉN, 13.35 uur SILENT WATERS Debuutfilm van filmmaakster Sabiha Sumar over de opkomst van het moslimfundamentalis me in Pakistan. In 1979 raakt de jonge Aamir AU Malik in de ban van de radicale islam. In de film blijft onduidelijk waarom. NED. 3, 14.30 uur THE MOON IS BLUE Destijds gewaagde sekskomedie volgt een naïef meisje op vrijers voeten. Maggie McNamara kan niet kiezen tussen de charmante William Holden en de oudere aanbidder David Niven. Regie. Otto Preminger. BBC 2, 14.50 uur PLANES. TRAINS Terwijl reclameman Steve Mar tin op weg naar huis is voor Thanksgiving ontmoet hij steeds nieuwe obstakels. Niet in de laatste plaats door de luid ruchtige vertegenwoordiger John Candy. Amusante komedie van John Hughes. NET 5, 19.25 uur THE TRUTH ABOUT CATS De Onaantrekkelijke Janeane Garofalo laat zich na een per soonsverwisseling represente ren door de mooie, maar weinig snuggere Uma Thurman. RTL 5, 20.30 uur THE PARENT TRAP Zoete komedie voor de hele fami lie over een tweeling op zomer kamp die probeert gescheiden ouders Dennis Quaid en Natas- ha Richardson weer bij elkaar te krijgen. NET 5, 21.00 uur THE GLIMMER MAN Rechercheur Steven Seagal zoekt in deze saaie vechtfilm naar een seriemoordenaar in Los Angeles. Veronica, 22.05 uur THE EDGE Door een vliegtuigongeluk in de wildernis van Alaska zijn multi miljonair Anthony Hopkins en zelfingenomen fotograaf Alec Baldwin op elkaar aangewezen om te overleven. RTL 5, 22.20 uur THE STATEMENT Oorlogsmisdadiger Michael Cai- ne wordt veertig jaar later als nog achtervolgd door de politie en een befaamde nazi-jager. De ze thriller van Norman Jewison mist spanning door het voorspel bare verhaal. BBC 2, 22.40 uur MADHOUSE Slappe komedie van Tom Ropo- lewski, waarin het huis van het jonge stel John Larroquette en Kirstie Alley wordt bezet door een aantal familieleden. NET 5, 23.40 uur SATURDAY NIGHT FEVER Succesvolle muziekfilm van John Badham met John Travol ta als winkelbediende uit Brooklyn die alle heil in de dis co zoekt, maar gaandeweg gedes illusioneerd raakt. Met muziek van de Bee Gees. Veronica, 23.40 uur THE SEA CHANGE Arrogante beurshandelaar Sean Chapman moet binnen 24 uur zijn leven beteren om zijn zwan gere vriendin niet te verliezen. Romantische feelgood komedie. ÉÉN, 23.45 uur WING COMMANDER Sf-film in het B-genre van Chris Roberts, gebaseerd op het gelijk namige computerspel. In de 27ste-eeuw wordt de aarde be dreigd door het Kilrathi Empi re. Met Jurgen Prochnow. BBC 1, 0.50 uur MEISJE MET RODE HAAR Prima oorlogsdrama van Ben Verbong over verzetsstrijdster Hannie Schaft, bijgenaamd 'het meisje met het rode haar'. Met Renée Soutendijk, Peter Tuin man. NET 5, 1.00 uur THE GETAWAY Actieklassieker van Sam Peckin- pah met Steve McQueen en Ali McGfaw. Het echtpaar slaat op de vlucht na een mislukte bank overval. Duitsland 1, 1.10 uur (Advertentie) Bij ons nu super voordelig 1 steens 0.04 crt normaal 281,- nu 235,- 3 steens 0.12 crt normaal 536,- nu 399,- 5 steens 0 20 crt normaal 792,- nu 568,- 7 steens 0.28 crt normaal 1049,- nu 733,- er Diamant en S.eroden Juweliers - Diamantairs - Horloger I IRD Gecertificeerd Diamantair Nieuwe Burg 14 - 16. Middelburg Tel 0118-635275 radio 1 FM104.4MHZ radio 3 FM99.8MHz Fedja van Huêt (1) en Robert Low in de film Karakter. Het is de verfilming van Bordewijks klassie ker over een deurwaarder, gespeeld door Jan Decleir, die zijn bastaardzoon (Van Huêt) dwarszit. De ze film van Mike Diem is bekroond met een Oscar. foto GPD, Canvas, 23.20 uur nederland-1 9.00 EO 't Zal je maar gebeuren. 9.30 BOS Vensters naar de leegte. 10.00 OHM Chatney.nl. 10.30 NMO Meeting- point. 11.00 De heilige koran. 11.05 NIO NioScoop. 11.35 OMROP FRYS- LAN Oud directeur Jansma over Frys- ke Akademy. 12.05 TELEAC/NOT Bij ons thuis: Over opvoeding en onder wijs 12.55 NCRV Praatjesmakers. 13.35 VARA De wereld draait door. 14.30 LLiNK Mr. Kahoona Positive Happiness Show 15.05 AVRO Tussen kunst kitsch. 16.00 NOS Journaal. 16.10 NCRV Natuurlijk Nico 16.35 AVRO Hollands zicht. 17.00 Nieuw in Nederland 17.10 Museumgasten. 17.35 EO Wildlife Attenboroughs le ven van zoogdieren 18.27 SOCU- TERA Stichting Revalidatie Limburg - Hoensbroeck 18.30 EO Nederland zingt. 19.00 Een goed begin. Afl Families Nutma en Schuiling 19.30 Blauw bloed. Royalty 20.00 NOS Journaal. 20.30 NCRV Wedden dat..? Make a difference day en weddenschap pen 21.15 TV Toppers. Terugblik 22.30 KRO Detectives: The Com mander. Serie 23.45-0.30 NCRV/KRO Keyzer De Boer Advocaten. Serie nederland-2 7.00 NOS Tekst tv. 14.30 Studio Sport. 15.05 Schaatsen: Wereldbeker Turijn. 17.59 AVRO/TROS/NOS Twee Vandaag 18.00 Journaal. 18.20 Spor tjournaal. 18.25 Actualiteiten. 19.00 AVRO Heartbeat vips. Quiz 20.00 TROS Muziekfeest. 20.50 NOS Journaal. 21.00 TROS Dit was het nieuws. Sa- 21.40 NOS Studio Sport. 22.30 Journaal. 22.40 TROS Oberon. Spel 23.35 NOS Journaal. 23.45 Journaal, herh. van 20.00 uur. 00.15 AVRO/TROS Twee Vandaag. 00.45-7.00 NOS Journaal en Studio Sport. nederlann.3 6.50 TROS Kabouter Plop 6.55 Barba- papa 7.03 TELEAC/NOT Teletubbies. 7.30 Het zandkasteel 7.50 AVRO Pip- pt animatie. 8.10 KRO TIENPLUS!' 9.05 AVRO ZipZoo Coördinaat X 9.35 Museumbende 9 58 AVRO Kids uni ted 10.25 NCRV Willem Wever 10.50 NOS Jeugdjournaal 11.00 VPRO Te genlicht. Arabische vrouwen aan de top 11.50 VARA/NPS Zembla. 12.30 VARA Kinderen geen bezwaar. 13.00 NOS Journaal. 13.05 NPSA/PRO Ande re tijden 13.35 NPS Asmali Konak. 14.30 Wereldcinema Silent waters (Khamosh pani). 16.00 The Kumars at no. 42. 16.29 PP SP 16.31 NPS Planet Holland. 17.00 TROS Kabouter Plop. 17.05 De wereld van K3. 17.33 VPRO Pingu 17.40 NPS Sesamstraat. 17.58 VPRO Villa Achterwerk. 18.13 NCRV Willem Wever. 18.45 NOS Jeugdjour naal. 19.00 VARA Kassa. Consumentenma gazine 19.35 Kinderen geen bezwaar. 20.05 Mooi! Weer De Leeuw. 21.00 Vuurzee. Serie 22.00 NOS Journaal. 22.10 NPS/VARA/NOS Nova/Den Haag vandaag. 22.35 VARA Daar Vliegende Pan ters 23.05 Wim Helsen: Heden Soup. Theater 00.45 VPRO (Freek) kortgehouden. 01.15-6.48 NPS/VARA/NOS Nova Den Haag vandaag. rtl4 [j 6.50 Jacques Cousteau. 7.50 Cham pions of the wild 8.20 Monkey busi ness. 8.50 Verhuisbericht. 9.20-10.10 Life cooking 11.00 Cluereka' 12.00 Telegames 13.00 Woordzoeker. 14.00 Spotlight. 15.00 Telegames. 16.30 Onder controle?! 17.00 Autowe reld 17.30 Yacht vision 18.00 Nieuws. 18.05 Eigen huis tuin. 18.55 Campinglife. 19.30 Nieuws. 20.00 Idols. Zangauditie 21.05 Crime Scene Investigation. Serie 22.05 Idols, de uitslag. 22.25 Las Vegas. Serie 23.20 Nieuws. 23.35-1.10 Deceived by trust. Film rtl5I 6.30-8.00 Blik op Europa. 14.30 Twee vrouwen hun blad. 15.00 Thuis in Nederland. 16.00 Feyenoord TV, 16.30 Gek op wielen. 17.00 Je echte leeftijd: De marathon. 17.30 AutoXpe- rience. 18.00 Travel 19.00 Woon klusmagazine. 19.55 De bal en de liefde. 20.30 The truth about cats dogs. Film 22.20 The edge. Film 00.35-2.05 The collectors. Film sbs6 10.00 Shownieuws 11.00 Games 12.35 Hunter 13.30 Games. 14.35 Disney feest. 15.30 Games. 16.20 Truck- en Tractorpulling. 16.55 Snow magazine VIPS 17.30 UR- Jonge pro fessionals in actie! 18.00 De luinrui- mers. 19.00 Lachen om home video's. 20.00 Wegmisbruikers. 21.00 Lotto Weekend Miljonairs. 21.55 25 jaar Tineke Schouten. Se rie 22.30 Hart van Nederland. Nieuws 22.50 Shownieuws. 23.10 Numb3rs. Serie 00.05 Futuresport. Film 01.35 Game on en HotCity. 03.50 Luifel en Luifel. Serie 04.45 Wildschut De Vries. Serie 05.30 Luifel en Luifel. 06.20-7.00 Wildschut De Vries. 13.00 Hill Street blues. 13.55 Autowe reld. 14.20 Chirurgenwerk, 14.45 Ne derland in bedrijf 15.40 Leendesk Masters 2005. 17.00 Transportwereld. 17.30 A1 Grand Prix - Dubai. 19.00 Food fit. Culinaire rubriek 19.30 Mijn beroep. Serie 20.00 Stom, stommer, stomst! Amusement 20.30 Leendesk Masters 2005. 00.30-2.00 Nachtsuite. Talkshow talpa 18.00 Je leven in de steigers. 19 05 5 tegen 5. Spel 19.35 Vernieuwd en verbeterd: De leukste reclames. 20.35 Commissaris Rex. Serie 21.30 Slapen bij Frans Bauer. 22.30 De Wedstrijden: Eredivisie. 23.45 Kojak. Serie 00.35-1.15 5 tegen 5. omroep zeeland 09.00 Tekst-tv. 18.00 De Zeeuw van Vlaanderen. 18.15 De week. 18.40-9.00 Tekst-tv en herhaling. belgië één 9.00 Herfstbeelden 10.00 Donna op één 12.00 Herfstbeelden. 12.30 TV Brussel 13.00 Het journaal 13.30 Het weer. 13.35 L'avare, film 15.30 The nanny. 15.55 Dr Who 16.40 Clips 17.00 Gentse waterzooi 17.30 Neigh bours. 17.55 Kijk uit! 18.00 Het jour naal 18.10 Vlaanderen vakantieland. 19.00 Het journaal. 19.35 Man bijt hond. Compilatie 20.05 Joker- en lottotrekking. 20.10 F.C. De Kampioenen. Serie 20.45 1 jaar gratis. Quiz 21.34 Winstverdeling joker en lot to. 21.35 Chambre d'amis. Gesprek 22.20 Studio 1. Voetbalmagazine 23.18 KENO- en Euro millions-uit- 23.20 Het journaal laat. 23.39 Piek 3. 23.45 The sea change. Film 01.15-9.00 Het journaal laat en Stu dio 1, doorlopend. [canvas ketnet KETNET 7.00 Symfollies. 7.05 Hopla 7.10 Bumba. 7.15 Musti. 7.20 Lars, de klei ne ijsbeer. 7.25 Piet Piraat 7.35 Twee- nies. 7.55 De boomhut. 8.10 Samson Gert. 9.05 De troetelbeertjes. 9.25 Pippi Langkous. 9.55 Spring. 10.10 Pe- perbollen 10.35 De drie vrienden en Jerry 11.00 Tarzan in het Disney Festi val. 11.25 Ace Lightning. 11.50-12.00 Karrewiet. CANVAS 13.00-14.00 Plankenkoorts KETNET 15.30 Hopla 15.35 Bumba 15.40 Piet Piraat. 15.45 Tweenies. 16.05 Cir cus Hocus Pocus. 16.10 Bob de bou wer. 16.20 Samson soap. 16.45 Ket- netkroket. 16.50 De badbrigade. 17.05 Mickey Mouse in het Disney fes tival. 17.35 The worst witch 18 00 Griezelverhalen voor ettertjes 18.15 De week van Karrewiet. 18.30 Spring. 18.45 W817 19.00 Degrassi The next generation. 19.25 Boy meets world CANVAS 20.00 Terzake zaterdag. Nieuws en documentaire: Torture - We ha ve ways of making you talk 20.45 Dalziel Pascoe. Serie 22.30 Frontlijn. 23.20 Karakter. Film 01.20 De bende van Wim. Reisrepor tages 02.00-6.00 Terzake zaterdag, door lopend. [nickelodeon 5.55 Blues Clues. 6.25 Dora. 6.45 Jim my Neutron. 7.10 Fairly odd parents. 7.35 Rocket power. 8 05 At Nick 8.15 My life as a teenage robot 8.45 At Nick. 8.55 Spongebob squarepants. 9.20 At Nick. 9.35 Winx Club. 10.00 At Nick. 10.15 Danny Phantom. 10.40 At Nick 10.55 Lucky Luke. 11.20 As told by Ginger. 11.45 Flatmania. 12.10 Rocket power. 12.35 My life as a teena ge robot. 13.00 All grown up. 13.25 Jim my Neutron. 13.50 Girlstuff, boystuff. 14.10 As told by Ginger. 14.35 Flatma nia. 14.55 Rocket power. 15.20 Kuifje. 16.15 Lucky Luke. 1640 Winx club. 17.05 ZOOP 17 5018.00 Advent Kalen der cartoon: Rocket power 2 00 Nachttv net5 6.00-7.00 ER. 9.00 Roseanne 9 35 El len. 10.00-11.00 Games. 12.05 Rosean ne. 12.35 Games. 13.45 McLeod's daughters. 14.40 Games. 15.30 Samen- Wonen. 16.25 I feel good. 17 00 The Jennie Project, film (20011. 18.20 Het Blok. 19.25 Planes, trains and automo biles, film (1987). 21.00 The parent trap, film (1998). 23.25 Madhouse, film (1990). 1.00 Het meisje met het rode haar, film (1981). 3.00 Born2Cook. 5.00 Relax TV. veronica 18,00 Gammo update. 18 05 Tattoos en piercings. 18.35 Stargate SG-1. 19.30 Het beste idee van Nederland 20.15 Battlestar Galactica. 21.10 Fear Factor. 22,05 The glimmer man, film (1996). 23.40 Saturday night fever, film (1977). 2 00 Het beste idee van Nederland. 5.25-6.00 King of the air. rtbf-1 7.00 Nieuws. 9.05 Autovision. 9.30 Es capade gourmande. 10.00 Le coeur et I'esprit. 10.30 La féderation wallonne de I'agriculture. 11.05 Making of Just li ke heaven. 11.20 La clef des champs. 11 45 Une brique dans le ventre. 12.40 Air de familie. 12.42 Euro millions - uit slagen. 12.45 Nieuws 12,47 Questions d'argent. 12.55 Nieuws. 13.25 Cöté san- te. 13.35 Télétourisme. 14.05 La clef des champs. 14.30 C'est du beige. 14.50 La ligne. 14.55 llha des flores, film (1988). 15.15 Everwood. 16.05 Jo an of Arcadia. 16.55 Contacts. 17.05 The pretender. 17.50 Stargate. 18.40 Questions d'argent. 18.45 Génies en herbe. 19.30 Nieuws. 20.05 Joker- en lottotrekking. 20.15 Une brique dans le ventre. 20.45 Joseph, film (2005). 22.25 Joker- en lotto-uitslagen. 22.30 Basket 1. 22.45 Studio 1 23.50 Javas. 0.00 Con tacts. 0.10-2.10 Studio 1. frankrijk-2 6.10 CD2A. 7.00 Thé ou café. 7.50 TD2A. 8.45 KD2A. 11.15 Les Z'amours. 11.55 Face l'image. 13.00 Nieuws. 13.25 L'hebdo du mediateur. 13.55 Savoir plus santé. 14.50 Les grandes èmgmas de la science. 15.50 Rugby. 18 00 Le grand zapping de l'humour. 18.50 On a tout essaye... même le sa- medi 19 50 Samantha. 20.00 Nieuws. 20.55 Le plus grand cabaret du monde. 23.15 Tout le monde en parle. 1.35 Nieuws. 2.00-3.15 Amor, amor, con cert. tv5 6 00 Nieuws. 6.25 Zavevu. 7.30 Decou- verte. 8 00 Canadees nieuws. 8.25 7 jours sur la planète. 8.50 Paroles de clips. 9.00 Infos. 9.05 Le peuple des ro- seaux. 10.00 Nieuws. 10.15 Les Rita- liens, film (1999). 11.55 Mains et mer- veilles. 12.00 Infos. 12.05 Bibliothèque medicis. 13.05 Belgisch nieuws. 13.30 A bon entendeur. 14.00 Nieuws. 14.30 A vous de juger. 16.00 Nieuws. 16.15 TV5, l'invite. 16.30 Questions pour un Champion. 17.00 Infos. 17.05 Musiques au coeur. 17.55 Mondomix. 18.00 Nieuws. 18.25 PJ - Police judiciaire. 20.00 Infos. 20.05 Soluble dans l'air. 20.30 Frans nieuws. 21.00 Les heritiers de Champollion. 22.00 Nieuws. 22.25 Le miroir d'Alice (1/2), film (2002). 0.00 Zwitsers nieuws. 0.30 Afrikaans nieuws. 0.45 L'invité. 1.00 Face a l'ima ge. 2.00 Nieuws. 2.20-4.00 On ne peut pas plaire a tout le monde. arte 11.15 360° - Die Geo-Reportage. 11.40 Wie Baby die Welt sieht. 13.15 Die gros sen Sportduelle. 14.00 Blanca Li - Mein Leben 14.45 Kunstier hautnah. 15.15 Campagnes (4, 5, 6/6), film (2001) 16 40 Hab und Gut in aller Welt. 17.15 Absolut. 17.45 Tracks. 18.45 Mit offe- nen Karten. 19.00 Das Forum der Europaer. 19.45 Nieuws. 20.15 Henri Matisse - Eine filmische Reise. 20.40 Das verlorene Geheimnis von Kathari- na der Grossen 21.50 360' - Die Geo-Reportage. 22.45 Der Feuervogel. 23 35 Metropolis. 0.30 East of Paradise. 2.15-3.06 Sex 'n'Pop. duitsland-1 5.30 Die Brombeermause. 5.55 Blinky Bill. 6.20 Fix Foxi. 6.40 Tom, Jerry Co. 7.10 Gloria und ihre Familie. 7.35 Blaubar und Blód. 8.00 Wissen macht Ah! 8.30 Ein Fall für B.A.R.Z. 9.00 Tagesschau. 9.03 Tigerenten Club. 10.25 Willis VIPs. 10.50 Neun1/2. 11.00 Tagesschau. 11.03 Das fliegende Klas- senzimmer, film (1973). 12.30 Alfredis- simo! 13.00 Alida - Lust am Wohnen. 13.30 Höchstpersónlich: Roger Whitta- ker. 14.00 Tagesschau. 14.03 Sturm der Liebe. 15.00 Tagesschau. 15.05 Alles Samba, film (2004). 16.30 Europamaga- zin. 17.00 Tagesschau. 17.03 Ratgeber: Auto Verkehr. 17.30 Brisant. 18.00 Tagesschau 18.10 Sportschau: Voet bal. 19.50 Ziehung der Lottozahlen. 20.00 Tagesschau. 20.15 So weit die Füsse tragen, film (2001). 22.10 Tagest- hemen. 22.30 Das Wort zum Sonntag. 22.35 Sportschau live: Boksen. 1,00 Ta gesschau. 110 The getaway, film (1972). 3.05 Tagesschau. 3.10 The story of Louis Pasteur, film (1936). 4.30 Euro- pamagazin 5.00 Tagesschau. 5.05 Die schonsten Bahnstrecken Europas. [duitsland-2 1 5.30 Aspekte. 6.00 Die Mainzels. 6.05 Wickie... und die starken Manner. 6.30 Heidi. 6.50 Landmaus und Stadtmaus auf Reisen. 7.15 Tabaluga. 7.40 Briefe von Felix. 7.50 Golo, der Gartenzwerg. 8.00 Franklin - Eine Schildkröte erobert die Welt. 8.25 1, 2 oder 3. 8.50 Logo! - Nachrichten rund um die Welt. 9.00 SPORTextra: 9.00 Skiën. 9.50 Biatlon. 11.30 Skièn. 12.15 Biatlon. 13.50 Schansspringen. 15.35 Bobslee. 16.30 Rodelen. 17.05 Schaatsen. 18.00 Hallo Deutschland. 18.30 Leute heute. 19.00 Heute. 19.25 Hallo Robbie! 20.15 Wet ten, dass...? 22.30 Heute-journal. 22.45 Das aktuelle Sportstudio. 23.45 Heute. 23.50 Die Kuitnacht - Das Beste aus der 'Hitparade 2.20 Sjön. film (1999)). 3 50 Heute. 3.55 Blond am Freitag. 4.40 Rei- selust - Von Shanghai zum Jangtse. 5.10 Citydreams. engeland-1 7.00 Tikkabilla. 7 35 Pingu. 7 50 Brum 8.00 Tom and Jerry kids 8.25 Arthur. 8.50 Taz-mania. 9 10 Legend of the dra gon. 9.35 The Scooby and Scrappy show 10.00 Dick and Dom in da bunga low. 12.00 Top of the pops reloaded. 12 45 Sportsround. 13.00 Nieuws 13.10 Football focus. 14.00 Grand stand. 14.05 Wielrennen. 15.30 Around the grounds. 15.40 Snooker. 17.30 Fi nal score, 18.00 Final score. 18.15 Nieuws. 18.35 Weakest link. 19.25 Strictly come dancing. 20 40 The Natio nal Lottery: Millionaire manor. 21.20 Casualty. 22.10 Strictly come dancing. 22.40 Outtake TV. 23.10 Nieuws. 23.25 National Lottery update. 23.30 Match of the day. 0.50 Wing commander, film (1999). 2.30 Friday night with Jonathan Ross. 3.30 News 24. engeland-2 7 00 Breakfast, 10.00 Weekend 24 11.00 Saturday kitchen. 12.30 Rachel's favourite food for friends. 13.00 See hear. 13.45 The flying gardener. 14.00 The sky at night. 14.20 Film 2005.14.50 The moon is blue, film (1953). 16.25 The Rockford files. 17 15 Monk. 18.00 Flog it. 18.30 Snooker. 20.10 What the papers say 20.20 The tsunami child ren. 21.20 Dad's army. 21.50 Ausch witz- The nazis and the 'final solution 22.40 The statement, film (2003). 0.35 Never mind the Buzzcocks. 1 05 Snook er. 1.55 Snooker extra. 3.00 Learning zone. ngc 6.00 CNBC. 12.00 Explorations: Shatte red. 12 30 Demolition squad: High rise. 13.00 Golden Baboons 14.00 Marine machines: Ice. 15.00 Megastructures: Port of Rotterdam 16.00 Seconds from disaster The Bali bombing. 17.00 Se conds from death: The sinking of HMS Coventry/The eruption of Mount St He lens. 18.00 Penguin death zone. 19.00 Katrina- Unnatural disaster. 21.00 Se conds from death: Death at the air- show/The last flight of TWA 800. 22.00 Designer babies. 23.00 In the womb. 0.00 Skeleton Lake 1 00 Massacre at Punta Lobos. 2.00 Death at the air- show/The last flight of TWA 800, 3.00 Designer babies. 4.00 In the womb. 5.00 Penguin death zone. animal planet 6.00 The Jeff Corwin experience: Mexi co; The great snake hunt. 7.00 Growing up...: Baboon. 8.00 The planet's fun niest animals. 9.00 Crocodile hunter: Outback to Hollywood. 10.00 Monkey business. 10.30 Meerkat manor: The good, the bad and the desperate. 11.00 Big cat diary. 11.30 Predator's prey: Su per size. 12 00 The planet's funniest ani mals. 13.00 Miami Animal Police. 14.00 Greatest wildlife show on earth. 15.00 Making animal babies. 16.00 Monkey business. 16.30 The good, te bad and the desperate. 17.00 Big cat diary. 17.30 Super size. 18.00 Outback to Hollywood. 19.00 Britain's worst pet. 19.30 Animal Planet at the movies: On the set of Greyfriars Bobby. 20.00 The lost elephants of Timbuktu. 21.00 Face to face with the polar bear. 22,00 The bear whisperer. 23.00 Wolves at sea. White sharks. 0.00 Maneaters: Sharks. 0.30 Predator's prey; Speed. 1.00 Nachttv. cnn 6.30 World report. 7.30 Diplomatic li cense. 8.30 World business this week. 930 International correspondents. 10.30 World sport. 11.00 Larry King. 12.30 Next'eCNN. 13.30 International correspondents. 14.30 World sport. 15.30 World report. 16.30 Diplomatic li cense. 17.00 Prize for peace: Nobel 2005. 18.00 Prize for peace: Nobel 2005. 18.30 Inside Africa 19.30 Inside the Middle East. 20.30 Global office. 21.00 Prize for peace: Nobel 2005 22.30 World sport. 23.30 International correspondents. 0.30 World sport. 1.30 Inside Africa. 2.30 Diplomatic license. 3.00 Larry King weekend. 4.00 World business this week. 4.30 Global challen ges. 5.30-6.00 World report. mezzo 6.00 Sequences classic. 9.30 Mezzo mag 10.00 Les contes enchantés: L'ïle au trésor 11 00 Tour du monde: Saud Chraibi. Concert. 12.00 Sequences clas sic. 13.10 Mezzo mag 13.45 Fauré: Re quiem. Concert. 14.30 Quatuor Keiler - Cycle Haydn - Théatre du Chatelet. Con cert. 15.30 Stravinsky: Symphonie des Psaumes. Concert. 15.50 Maïa. Ballet. 17.20 Orchestre Philharmonique de Berlin Tokyo. Concert olv Claudio Ab- bado. 19.00 Sequences jazz. 20.00 Se quences classic. 20.15 Mezzo mag. 20.50 Monteverdi: II ritorno d'Ulise. Opera. 0.00 Seuqences jazz mix. 1.00 Angela McCluskey; Live au New Mor ning. 1.50 Shakti feat. John McLaug hlin et Zakir Hussain. 2.45 Chong Dong - Festival Mawazine. 3.35 Musiques ori- ginelles. Ballet Royal du Cambodge. 4.30 Ballet Royal du Cambodge - Festi val Mawazine. eurosport 8.30 Youth only zone magazine. 9.00 Top 24 clubs. 9.30 Bobsleeen. 10.30 Ski èn. 12.15 Biatlon 13.45 Schanssprin gen. 15.30 Bobsleeen 16.30 Biatlon. 17.30 Zwemmen. 19.00 Langlaufen. 20.15 Schansspringen. 20.30 Langlau fen. 21.15 Snooker. 23.30 Youth only zone magazine. 0.00-2.00 Fight club. discovery channel i 6 00 Extreme machines: Military pla nes. 7 00 Extreme engineering: To kyo s sky city. 8.00 Vanished: The pla ne that disappeared. 9.00 John Wilson's fishing safari: Namibia. 9.30 Mystery hunters: UFO crash/llkley Moor alien photo. 10.00 Battle of the beasts: Lion vs croc. 11.00 Anacondas with Nigel Marven. 12.00 Military pla nes. 13 00 Tokyo's sky city. 14.00 The plane that disappeared. 15.00 Mega builders: Spanning the Harlem (New York City) 16.00 American hotrod: Alu- mitub. 17.00 Lake escapes. 17.30 The caravan show. 18.00 Building the ulti mate: Artillery gun. 18.30 Massive ma chines: Cranes. 19.00 How it's made. 20,00 Khubilai Khan; Fall of the mongol hordes. 21 00 American chopper: Mili tary bike. 23.00 Rides: SUV from hell. 0.00 Trauma: Life in the ER: No place li ke home. 1.00 Murder re-opened: The seaside slayings. 2 00 Sex sense: Sex and disabilities/Sexpertise. 3.00 Nachttv.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2005 | | pagina 8