Vrees voor glazen wietstad PZC bezoektijden PZC Actiecomité Westdorpe waarschuwt voor illegale hennepteelt agenda Wietteelt kerkdiensten lezers schrijven weekenddiensten 674500' zaterdag 10 december 2005 Zeeland Ziekenhuis Walcheren Koudekerkseweg 88, 4382 EE Vlissingen tel. (0118)425000 dag 15.00-20.00 uur Bezoek: Kinderafd. ouders gehele dag, overig bezoek 14,00-19.00 uur. afd. Psychiatrie dag 19.00-20.00 uur en woe, za en zo 14.00-16.30 uur afd. IC/CCU en Stroke Unit CVA dag. 15.00 -16.00 en 19.00-20.00 uur. Oosterscheldeziekenhuis 's Gravenpolderseweg 114, 4462 RA Goes, tel. (0113)234000 dag. 13.00-13 45 en 18 30-19.45 uur Afdeling A/B (kinder/kraamafdeling): dag. 14.30-19 30 uur Afdeling H (IC/MC); dag. 11.00-11.30, 14.00-14.30 en19.00-19.30 uur Afdeling F (neurologie): 14.00-20.00 uur. Max. 2 personen per patiënt. Lindenhof revalidatie 's Gravenpolderseweg 114, 4462 RA Goes, tel. (0113)236236 ma t/m vrij: 14.00-21.00 uur zat en zon: 12.00-21.00 uur Emergis Oostmolenweg 101 4481 PM Kloetinge, tel. (0113) 267000 woe, zat en zon 14.00-21.00 uur ma. di, do en vrij: 18.30-21.00 uur Zeeuws-Vlaanderen Locatie de Honte Wielingenlaan 2 4535 PA Terneuzen. tel. (0115) 688000 Afd. A1, A2, B1, B2, Cl. Obstetrie en Gynaecologie dag. 14.30-1600 en 18.30-20.00 uur; afd. Psychiatrie ma, di, do en vrij 18.00-20.00uur, woe, weekeinde, feestdagen 14.00-16.30 uur en 18 00-20.00 uur. afd. IC/CCU dag.14 30-15.15 en 19.00-20.00 uur Kinderafd. 14.00-19.00 uur Locatie Antonius Pastoor van Genklaan 6 4501 AJ Oostburg, lel. (0117) 459000 afd 2. 14 30-16.00/18.30-20 00 uur, afd 4-09.00-21.00 uur. Goeree-Overflakkee Ziekenhuis Dirksland Stationsweg 22 3247 BW Dirksland, tel. (0187) 607300 dag. 16.00-17 00 en 17.45-19.30 ui zo idem tot 20.00 uur Bergen op Zoom Ziekenhuis Lievensberg Boerhaaveplein 1 4624 VT Bergen op Zoom, tel. (0164) 278000 dag. 14.30-15.15 en 18.30-20.00 uur za en zo 14.30-16.00 en 18.30-20.00 GGZ Westelijk Noord-Brabant Hoofdlaan 8 4661 AA Halsteren, tel. (0164) 289100 woensdag, zaterdag en zondag 13.00-17.00 uur Rotterdam Erasmus MC (Dijkzigt) Dr Molewaterplein 40 3015 GD Rotterdam, tel. (010) 4639222 (voor inlichtingen bezoektij den van alle afdelingen) Erasmus MC Sophia Dr. Molewaterplein 60 3015 GJ Rotterdam, tel. (010) 4636363 Bezoektijden ouders: 07.00-12.00 uur Bezoektijden iedereen: 14.00-20.00 afd. Verloskunde: dag. 11.00-12.00 en 18.00-20.00 uur Voor partner/echtgenoot: 09.00-12,00 en 15.00-21.00 uur. Erasmus MC Daniël den Hoed Groene Hilledijk 301 3075 EA Rotterdam, tel. (010)4391911 dag. 16.00-20.00 uur België Algemeen Ziekenhuis Sint Jan Brugge Ruddershovelaan 10 tel. (0032)50 452111 dag. 14.00-20.00 uur (muv IC en hart- bewaklng) Algemeen Ziekenhuis Sint Lucas Brugge Sint Lucaslaan 29 tel. (0032)50 369111 dag. 14.00-20.00 uur (muv IC en hart- bewaking) Universitair Ziekenhuis Gent De Pintelaan 185 tel.(0032)9 2402111 dag. 14.30-20.00 uur Universitair Ziekenhuis Antwerpen Wilrijkstraat 10 2650 Edegem tel. (0032)3 8213000 Alg. bezoekuren: werkdagen 16.00-20.00 uur, weekeinde en feest dagen 14.00-20.00 uur Afd BI (cardiologie) dag. 16.00-17 30 en 18.30-20.00 uur. Afd. IC dag 14.00-14.30 en 19.00-19.30 De Provinciale Zeeuwse Courant - waarin opgenomen de Middelburg- sche, Vlissingsche.Goesche en Bres- kensche Courant, Vrije Stemmen en de Zierikzeesche Nieuwsbode - is een onafhankelijk dagblad, dat zich niet bindt aan levensbeschouwelijke en politieke opvattingen, stromin gen of partijen. BRONVERMELDING De redactie van de Provinciale Zeeuwse Courant maakt- naast de eigen nieuwsgaring gebruik van de volgende bron- Geassocieerde Pers Diensten (GPD), Algemeen Nederlands Persbureau (ANP), Bridge, Deutsche Presse Agentur DPS, Agence France Presse (AFP), Reu ters (RTR), Belga en European Press-Photo Agency (EPA). BEELDRECHT De publicatierechten van werken van beeldende kunstenaars aange sloten bij een CISAC-organisatie zijn geregeld met Beeldrecht te Amstel- door Wout Bareman De Zeeuwse gemeenten, poli tie, justitie en energieleve rancier Delta ondertekenen bin nenkort een convenant in de strijd tegen illegale wietteelt. Ook de woningcorporaties slui ten zich daarbij aan. Met z'n allen tegen de telers, is het mot to. Want illegale wietplantages vormen een gevaar voor de om geving. Tot nu toe werden ze voorname lijk ontdekt bij brand, door tips van achterdochtige buren of door wantrouwende medewer kers van Delta. Met het conve nant krijgt de aanpak meer structuur en groeit de pakkans, verwachten de samenwerkende instanties. Een mooie, grote klus voor ge meente, politie en justitie ligt over pakweg twee jaar in het verschiet, voorspelt het actieco mité De Groene Parel in West dorpe. Want de berichten uit den lande over glastuinders, die in slechte tijden snel overschake len op de teelt van wietstekjes is ook tot het Kanaalzonedorp doorgedrongen. De Groene Parel verzet zich al sinds de presentatie van de eer ste schetsen tegen de komst van 240 hectare kassen in de Koe gors-, Smidschorre- en Autriche- polder Voorzitter Gerrie de Braai wees de afgelopen tijd niet alleen bij herhaling op de gevreesde lichthinder, maar ook op stank- en geluidsoverlast, verkeershinder, een toeloop van illegale werknemers en een schrikbarende toename van de criminaliteit. Daar komt nu het aspect van de illegale wietteelt door de glastuinders bij. Familiebedrijfjes Burgemeester Jan Lonink van Temeuzen gelooft daar hele maal niets van. De structuur van de bedrijven die zich straks in de polder vestigen, is een heel andere dan die van de meesten tijds familiebedrijfjes, die nood gedwongen tot illegale praktij ken overgaan. En mocht de wiet teelt zich desondanks ook in de De Autriche- en Smidschorrepolder benoorden Westdorpe. waar de Zeeuws-Vlaamse glazen stad verrijst EVENEMENTEN ZATERDAG: DREISCHOR - Ned. Hervormde Kerk, 20.00 uur: Kerstconcert Chr. Gemengde Zangvereniging VZOS, St. Peter Claver Church Choir uit New Orleans en schoolkoor Sirjansland; GOES - Theater De Mythe, 20.00 uur: Moordspel, komische thriller met o.a. Mare Klein Essink; GRIJPSKERKE - Imkerij Poppendam- me, 13.00-17.00 uur: Christmas Fair - Fair Trade met om 13.00 uur optreden sambaband Obras de Lota; HEINKENSZAND De Stenge, 20.00 uur: De Sanserveria's met Extra Bele gen; KAPELLE - N.H. Kerk, 19.30 uur: Con certvan vier koren onder leiding van Paul Heijboer; MIDDELBURG - Zeeuwse Bibliotheek, 10.00 uur: Ensemble Flicorni met een tri bute aan de Beatles en John Lennon; Spiegeltheater, 20.00 uur. Theatergroep Duinart speelt Minous; De Drvkkery, 11.00 - 13.00 uur: Vier be kende Zeeuwen lezen verhalen voor over gewetensgevangen; 15.00 - 16.30 uur: Optreden Erik Vandenberge; OOSTBURG - Ledeltheater, 20.15 uur: Del Olvido door flamencogroep La Pri- mavera; TERNEUZEN Scheldetheater, 20.00 uur: Sweet Charity, musical met o.a. To ny Neef en Lone van Roosendaal; VLISSINGEN - Vestzak'99, 20.15 uur: De Zeeuwse Komedie speelt Boven het dal; De Piek, 22.00 uur: The Steel Breeze met tribute aan Pink Floyd; Sint Jacobskerk, 20.00 uur: Adventscon- cert Zeeuws Byzantijns Koor Srétenje en Hulster Gemengd Koor. YERSEKE - De Zaete, 20.00 uur: Caba retier Wim Helsen met zijn nieuwe pro gramma Bij mij zijt ge veilig. ZONDAG: BERGEN OP ZOOM - Schouwburg De Maagd, 14.30 uur: Hakim met De nieu we kleren van de keizer; GOES - Theater De Mythe, 14.00 uur The Celtic Tenors, van opera tot Ierse folk; 't Beest, 15.00 uur: Optreden Jsan The Analogue Sons; VEERE - De Protestantse Kerk, 15.00 uur: Traditioneel adventsconcert in En gelse stijl en traditie door Elancore; VLISSINGEN CineCity, 11.30 uur: Concert duo Chimaera, Sarah Vanden- driessche, gitaar en Annick Peeren, fluit; Arsenaaltheater, 15.00 uur: Fagan, Kerr New Scorpions band, folkconcert. STREEKACTIVITEITEN ZATERDAG AARDENBURG - Isabellahof, 8.30 - 18.00 uur: Kerst open deur; Gymzaal St. Bavostraat, 20.00 uur: Op treden Aardenburgsche Fanfaren; AXEL - Zorgcentrum De Vursche, 10.00-16.00 uur: Kerstmarkt; De Halle. 20.30 uur: Dansavond dans school Adrie Hamelïnk; BIERVLIET - N.H. kerk, 10.00 - 16.00 uur: Kerstmarkt; GRAAUW - Vanaf 8.30 uur: Ophalen oud papier; HULST Zwembad Reynaertland, 11 45 - 12.45 uur: Zwemmen voor ge handicapten; Den Dullaert, 20.00 uur. Rapalje 'Spel zonder regels'; ROC (zaal tabaksstraat). 19.30 uur Open Café voor mensen met verstande lijke beperking met optreden van zange res Sabrina; KOEWACHT - Brede school De Vlas wiek, 19.30 uur- Jeugdsoos; De Vlaschaard, 20.00 uur: Dansen; KLOOSTERZANDE - Ned. Hervormde Kerk. 19.30 uur. Kerstconcert Cantorij der Basiliek; NIEUW - NAMEN - Café St.Cecilia, glazen stad bij Westdorpe mani festeren, dan is de 'sterke arm' daar snel genoeg achter, voor spelt Lonink, die wijstop het succesvolle anti-drugsproject Houdgreep. De onrust bij de Groene Parel werd gewekt door berichten over grote wietplantages in kas- sengebied het Westland. Het Al gemeen Dagblad kopte: 'West- land massaal in hennep'. Onder zoek van politie en justitie bracht aan het licht dat in het grootste glastuinbouwgebied van Nederland massaal stekjes worden gekweekt, waarmee hon derden thuiskwekers hun voor deel doen. Van de 23 wietkweke- rijen die sinds vorig jaar in West-Nederland werden ont manteld, stonden er 15 in het Westland. En dat is, volgens jus titie, het topje van de ijsberg. 14.00 uur: Kaarten; Vanaf 8.30 uur: Ophalen oud papier; OOSTBURG - Centrum, 10.00 - 20.00 uur: Kerstmarkt; PERKPOLDER - Camping Perkpolder, 14.00 - 18.00 uur: Ambachtelijke kerst markt: SINT - JANSTEEN - Vanaf 8.30 uur: Ophalen oud papier; SLUISKIL - Meulengat, 20.00 uur: op treden Ambras; SPUI - De Drie Gehughten, 19.30 uur: Disco feest; TERNEUZEN - De Veste, 9.00 uur; Koersbal; Portaal van Vlaanderen, 13.30 uur: Rondleiding; Zaal Verberkmoes, 21.00 uur: Dans avond; 't Schelpenhoekje, 14.00 uur: Kaarten; 20.00 uur: Country line kerstdansavond; ZONDAG: AARDENBURG - Isabellahof, 13.00 - 18.00 uur: Kerst open deur; CLINGE - Café de Landbouw, 14.00 uur: Kaarten; HENGSTDIJK - Horecacentrum De Vo gel, 10.00 uur: Kaarten; HOEK - Restaurant de Braakman, 10.00 uur. Vleeskaarting; HULST - Den Dullaert, 14.00 uur; Dream time healing concert; De Lieve, 14.30 uur: Uit op zondag imita tie Dorus, NIEUW - NAMEN Café St. Cecilia, 14.00 uur. Bingo; 20.00 uur: Kaarten; OSSENISSE - Hof ter Nesse, 14.00 uur: Kerstviering 'rondom de kerststal'; PERKPOLDER Camping Perkpolder, 14.00 - 18.00 uur: Ambachtelijke kerst markt; SINT - JANSTEEN - De Warande, 9.00 uur: Bijeenkomst postzegelvereniging, biljarten; 12.30 uur: Dansschool Ver berkmoes; VOGELWAARDE Café Ons Vermaak, 11.00 - 17.00 uur: Kerst - en hobby- markt; WALSOORDEN - Cafe Rue du Nord, 14.30 uur: Schieting; IJZENDIJKE - Café Les Amies, 14.00 uur: Kaarten. FILMS BERGEN OP ZOOM - Cinemactueel, In Her Shoes: za 21 30, zo 18.30 en 21.15 uur; Het paard van Sinterklaas: za en zo 16.30 uur; Harry Potter 4 (nl): za 13.30 en 18.30, zo 13.30 uur; Harry Potter 4 (ov): za 15 15, 18.30 en 21.30, zo 15.15, 18.30 en 21.15 uur; Chicken Little: za en zo 13.30 uur; De Griezelbus: za 13.30, Volgens de Utrechtse crimino loog Frank Bovenkerk leggen veel meer kwekers zich toe op de illegale teelt. De stekjes wor den doorverkocht aan tussenper sonen (vaak growshops), die ze weer doorleveren aan thuiskwe- kers. Volgens het Openbaar Mi nisterie schakelen veel, voorna melijk kleindere tuinders uit geldnood over op de lucratieve teelt van wietstekjes. Dat wordt bevestigd door woordvoerders van de tuinders organisaties, die de illegale prak tijken afkeuren, maar er wel be- 16.00 en 18.30, zo 13.30 en 16.00 uur; Flightplan: za 21.30, zo 21.15 uur; Sop hie Scholl: zo 19,00 uur, HULST - De Koning van Engeland, Just Like Heaven: za 12.45, 19.30 en 22.00, zo 12.45 en 22.00 uur, In Her Shoes; za 19.15 en 22,00, zo 20.00 uur; Harry Pot ter 4 (ov): za 13.00, 14.30, 16.00, 19.00, 20.30 en 22,00, zo 13.00, 14.30, 16.00 en 20.00 uur; Flightplan: za 19.30 en 22.00, zo 20.00 uur; Pride and Prejudice: zo 20.00 uur; Four Brothers: za 22.00 uur; Griezelbus: za 14.00, 16.00 en 18.00, zo 14.00 en 16.00 uur; Harry Potter 4 (nl): za en zo 13.00 en 16.00 uur; Chicken Litt le (nl): za en zo 14.00 en 16.00 uur; Paard van Sinterklaas: za en zo 14.00 en 16.00 uur; Sophie Scholl: za 19.30, zo 20.00 uur; MIDDELBURG Schuttershof, Paradi se Now: za 19.30 uur; As it is in Heaven: za 22.00, zo 20.00 uur; OOSTBURG - Ledeltheater, De-Lovely. zo 20.00 uur; Millions: zo 13.30 en 15.30 VLISSINGEN - Cine City, Chicken little; za en zo 13.30 en 16.45 uur; De griezel bus: za en zo 13.45 en 16.15 uur; Domi no: za 21.30 en 0.00, zo 21.30 uur; Flight plan: za en zo 19.00 en 22.00 uur, za ook 0.15 uur; Harry Potter(ov): za 13.30, 15.00, 17.00, 18.45, 20.30 en 22.00, zo 13.30, 15 00, 17 15, 18.45 en 20.30 uur; Harry Potter(nl): za en zo 13.30,15.30 en 18.45 uur; Het paard van Sinterklaas, za 14.00, zo 11.00 en 14.00 uur; In her shoes- za en zo 13.30, 16.15, 19.00 en 21.45 uur; Just like heaven; za en zo 16.30, 19.00 en 22.00 uur; Lord of war za en zo 18.45 en 21.30, za ook 0.00 uur; Exorcism of Emily Rose: za 0.00, zo 22.00 uur; Legend of Zorro: za 0.00 uur; ZIERIKZEE FiZi, Sophie Scholl. za 20.30 uur. TENTOONSTELLINGEN BERGEN OP ZOOM - Galerie Stuart, za 12.00-17.00. zo 14.00 - 17.00 uur. Schilderijen en beelden van o.a. Corne lius, Quaedvlieg, Van Dort (t/m 24/12); BURGH-HAAMSTEDE - De Bewaer- schole. za 13.30-16.30 uur: Presentaties en projecten van Lauran Schijvens en Kamiel Verschuren (t/m 10/12); Galerie Jan Eikenaar. za 12.00-17.00 uur: Schilderijen, keramiek en collages van Ineke Streefland. Lei Hannen en Jan Eikenaar (7/1); Het oude raadhuis, za 13.00-17.00 uur: Francien van Poppel (t/m 31/12); DOMBURG Duingalerie, za en zo 12.00-17.00 uur: Winterexpositie; GOES - Galerie van den Berge, za grip voor hebben. De afgelopen jaren steeg bij veel tuinders het water tot aan de lippen. In tien jaar tijd daalde het aantal tuin ders met eenderde, van drie- naar tweeduizend. Volgens het Nationaal Netwerk Drugsexper tise draait de wietteelt in Neder land een jaaromzet van 1,4 mil jard euro. Logisch, dat de crimi naliteit dan heel dichtbij is. In de Kanaalzone zal het alle maal zo'n vaart niet lopen, voor spelt burgemeester Lonink. „Ik denk dat dit soort zaken eerder voorkomt bij kleine bedrijfjes, die het met een paar hectare nauwelijks nog bolwerken, dan bij de grote tuinders. Dan praat je toch over totaal verschillende structuren. Die grote onderne mers houden zich voornamelijk bezig met de teelt van één of twee producten op een grote op- 12.00-17 00 uur: Groepsexpostie met werk van 20 kunstenaars, Kunstuitleen (Cultuurhuis, Westwal) za 13.00-17.00 uur: Werken Reynier de Muynck (t/m10/12); GRIJPSKERKE - Boerderijgalerie De Osseberg, za 14.00-17.00 uur- Droomwe reld van het Dordts Ontwerpers Contact en gastexposanten (t/m 22/12); HEINKENSZAND - Binnenuit, za 9.30 - 16.30 uur: Binnenuit, 9.30 - 17.30 uur: Werken van fotogroep Goes (t/m31/12); 't Kunstuus, za 10.00 - 12.00 en 13.00-16.00 uur; Sieraden en schilde rijen van Gerjanne Wiersum-Huisman en Sandrien Wiersum (t/m 31/12); KAPELLE Fruitteeltmuseum, za 13.00-17.00 uur: Fruitreclames door de jaren heen; KERKWERVE Galerie Bellas, za 10.00-16.30 uur: Eindejaarsexpositie, beelden en schilderijen van diverse kun stenaars o.a. Jos Gielen, Bernadette Le- ijdekkers (t/m 30/12); MELISKERKE - Zijdemuseum, za 12,00-17.00 uur. 'Vier-zijdig' werk van textielkunstenares Hak Stam (t/m 7/1); MIDDELBURG - Centrum Beeldende Kunst, za en zo 13.00-17.00 uur: Zeeuw se Nieuwe, gezamenlijke presentatie van diverse kunstenaars (t/m 11/12); Ro nald de Ceuster. installatie (t/m 20/1); Galerie Caesuur, vensterpresentatie: De Scheiding, installatie van Ko de Jonge en Johan van Geluwe (t/m 20/12); De Cleene Houttuyn, za 13.00-17.00 uur: Leen van Duivendijk, schilderijen en Margareta van Acker, sieraden (t/m 17/12), De Drukkerij, za 9.00-17.00 uur: De direc tiekamer, van St. Anna ter Muiden tot Zoutelande, Zeeuwsche schilderijen (t/m 15/12) Bert Frijns, glazen schalen (15/1) Helene Briels, zeefdrukken) 15/1) Werken geinspireerd op de sprookjes van Andersen(t/m15/1); GHL- galerie, za 14.00-17.00, zo 13.00 - 17.00 uur Werk van Jan Zembsch, Gallery Maritime, za 12.00-17.00 uur: Oud en Nieuw, werk van Leendert v.d. Pool, Rijk Grisel, Jack Vreeke en Jan Ho- gendoorn (t/m 31/12); Galerie T. za 11.00-16.00 uur: Werk van Jacques Tange, Jeanne Beenackers, Loek den Hollander en Greet Lylkema (t/m 31/12); Galerie De vier gemeten, za 12 00-18 00 uur- Bootjes, van oud tot nieuw, werk van diverse kunstenaars (t/m 14/1); Zeeuws Archief, za 9.00-17.00 uur. My generation, '50 jaar jong in Zeeland' Zeeuwse Bibliotheek, za 10.00-13.00 uur; 50 jaar jong in Zeeland (t/m 31/12); Zeeuws Museum, dependance Bogard- Zaterdag 10 december en zondag 11 december 2005 Aardenburg Prot. Kerk 10.30 uur ds Bij man; Rooms-Kath Kerk zo 9.15 uur Axel Prot. kerk 10.00 uur ds Linde boom; Ger. Kerk Vrijgemaakt 9.30 uur ds Burger (HA). 15.00 uur ds Aan het Rot (HA) Leger des Heils: 16.00 uur; Rooms-Katholieke Kerk zo 11.00 uur past. v. Waterschoot; Biervliet Prot Kerk 9.30 uur ds Hoogendoorn. Rooms-Kath. Kerk za 19.00 uur; Bosch- kapelle Rooms-Kath.Kerk zo 10.30 uur; Breskens Prot. Kerk 9.30 uur ds v.d Beukei; Rooms-Kath. Kerk zo 9.15 uur; Cadzand Protestantse Kerk 9 30 uur ds Blanker!: Clinge Rooms-Katholieke Kerk za 19.00 uur, Eede Rooms-Katho lieke Kerk za 19.00 uur. Graauw Rooms-Katholieke Kerk zo 9.30 uur; Groede Prot. Kerk gez.dienst te Schoon- dijke; Heikant Rooms-Katholieke Kerk zo 9.00 uur; Hengstdijk Rooms-Katho lieke Kerk za 19.00 uur, Hoek Protes tantse Kerk 10.00 uur ds Hondius. 19.00 uur ds Hovinga; Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt 9.30 en 15.00 uur ds Jans sen; Rooms Katholieke Kerk zo 9.30 uur past. v.d. Wiele, Hoofdplaat Protestant se Kerk gez.dienst te Biervliet; Rooms-Katholieke Kerk za 17 00 uur; Hulst Protestantse Kerk gez dienst te Kloosterzande, Rooms-Katholieke Kerk za 19.00 uur; zo 10.30 uur. Christenge meente Capitol Hulst (Den Dullaert) 10 30 uur dienst: Kloosterzande Pro testantse Kerk 10.00 uur ds Overduin; Rooms-Katholieke Kerk za 18.30 uur, zo 10.30 uur; Antonius za 17.30 uur; Koe wacht Rooms-Katholieke Kerk zo 10.30 uur Lamswaarde Rooms-Katholieke Kerk zo 9.00 uur, Nieuw-Namen Rooms-Katholieke Kerk zo 11.00 uur. Nieuwvliet VEG Nieuwvliet c.a. Provin- cialeweg 2,10.00 uur 10.00 uur br. Boer (HA); Protestantse Kerk 10.00 uur dhr v.d. Bauwhede. Oostburg Protestantse Kerk 10.00 uur ds Ende; Gereformeerde Kerk 10.00 uur ds Hordijk; Ger. Gemeen te 10.00 en 15.30 uur leesdienst; Oud-Ger. Gemeente 9.30 en 14.30 uur leesdienst; Christengemeente De Hoek steen (Den Hoekzak) Jehova's Getui gen 10.00 uur en di 19.30 uur; Rooms-Katholieke Kerk zo 10.45 uur; Philippine Rooms-Katholieke Kerk zo 9 30 uur past. Erpelinck, Sas van Gent Rooms-Katholieke Kerk zo 11 00 uur past- Erpelinck, Schoondijke Protes tantse Kerk 10.00 uur ds Blom (HA); Rooms-Katholieke Kerk zo 9.15 uur; Sint-Anna ter Muiden Protestantse Kerk 11 00 uur ds Blankert; Sint-Jan steen Rooms-Katholieke Kerk za 19.00 uur: Sint-Kruis Protestantse Kerk 9.00 uur ds Bijman; Sluis Rooms-Katholieke Kerk zo 10.45 uur. Sluiskil Protestantse Kerk 10.00 uur ds v d Berg: Zevende Dags Adventisten (De Ark) za 10.00 uur dienst; Rooms-Katholieke Kerk zo 11.00 uur past v. Loveren; Stoppeldijk Rooms-Katholieke Kerk za 19.00 uur; Terhole Rooms-Kath. Kerk zo 9.00 uur; Terneuzen Opstandingskerk 10.00 uur ds Klap en ds v Herk (HA); Elimkerk 10.00 uur ds Gerritsen, 17.00 uur ds Voets, Goede Herderkerk 10.00 uur ds Smeets (HA); Hersteld Hervormde Kerk (De Levensbron) 12.00 uur dienst, 17.30 uur ds v Wijk; Ziekenhuis 'De Honte' 17.45 uur past. v. Herk-Berkhof; 'Ter Schorre' 10,30 uur past. Eggermont; Ge reformeerde Kerk Vrijgemaakt 9.30 en 15 00 uur ds Dunnewind (HA): Gerefor meerde Gemeente 10.00 en 15.30 uur leesdienst; Oud-Ger. Gemeente 10.00 en 17.00 uur leesdienst; Ger Gemeente in Nederland 9.30, 14.00 en 18.00 uur leesdienst; Evangelische Gemeente (De Kandelaarl 10.00 uur dhr Goudswaard. Pinkstergemeente Gebouw Bethel 10.00 uur dienst, Leger des Heils 10.00 uur kapt. Pronk Jehova's Getuigen 10.00 uur en di 19.30 uur; Volle Evange lie Gemeente (De Driehoek) zo 15.00 uur evangelisatiedienst; Rooms-Katho- lieke Kerk; Emmaüsparochie za 19.00 uur en zo 11.00 uur past. v.d. Wiele; Wa- terlandkerkje Prot Kerk gez.dienst te Schoondijke, Westdorpe Rooms-Ka tholieke Kerk za 19.00 uur past. v. Love ren; IJzendijke Prot. Kerk gez.dienst te Biervliet; Rooms-Kath. Kerk zo 10.45 uur. Zaamslag Ned. Hervormde Kerk 10.00 uur ds Koreneef, Ger. Kerk 10.00 uur ds Stap; Ger. Kerk Vrijgemaakt 9.30 en 15.00 uur ds Visser (HA): Christelijke Gereformeerde Kerk 10.00 en 15.00 uur ds Korving. Zandstraat Rooms-Katho lieke Kerk zo 9.30 uur past. v. Loveren; Zuiddorpe Rooms-Katholieke Kerk zo 9.30 uur past. v. Waterschoot. Deze rubriek is uitsluitend bestemd voor reacties op de indePtr schenen redactionele berichten, artikelen of commentaren. De t tijd beloopt uiterlijk 7 dagen. Plaatsing van bijdragen betekent^ de redactie de meningen en stellingen van de inzenders onderjeh'-^ Open brieven, oproepen, gedichten en anonieme inzendingen vt* niet geplaatst. Bijdragen mogen niet langer zijn dan 250 woord»"- redactie behoudt zich het recht voor inzendingen te bekorten. 0» weigerde brieven wordt niet gecorrespondeerd. foto Wim Kooyman pervlakte. Die zullen niet zo snel de illegaliteit induiken." Lo nink verwacht bovendien veel van het komende convenant. Ellende De Braai van De Groene Parel schampert: „Die bestuurders we ten er echt geen hout van. Wij hebben uit nauwe contacten met mensen in andere tuinders- gebieden begrepen dat je met die glastuinbouw enorm veel el lende op je nek haalt. Denk je eens in, 240 hectare kassen. Den ken ze echt dat ze dat nog kun nen overzien. Die illegale prak tijken vinden elders in het land plaats, waarom hier dan niet?!" Lonink tenslotte: „Ach, tegen de tijd dat die kassen er staan, is de wietteelt in ons land mis schien al gelegaliseerd." straat, z en zo 13.00-17.00 uur. Oog in oog, portretten uit Amerika (t/m 11/12); PHILIPPINE - Galerie Sia, za en zo 13.00-17.00 uur: Werken van Sia Braak- .man (t/m 30/12); TERNEUZEN Grote kerk, za 13.00-17.00 uur; Schilderijen en zwart-wit foto's (t/m 7/1); VLISSINGEN - deWillem3, za en zo 12.00-17.00 uur: Beroemd in Zeeland; Kwallen, juwelen van de Zee, fotografie Carla Kesteloo 8/1); Zeeuws Maritiem MuZEEum, za en zo 13.00-17.00 uur: Maritieme affiches uit vervlogen tijden; Hedendaagse foto's vanTobago van Lex de Meester; WESTDORPE Galerie 45, za en zo 13.00-17.00 uur: Sieraden, keramiek en schilderijen van o.a. Ria de Maat en Lin da Liket (t/m 18/12); WESTKAPELLE - Polderhuis, za en zo 11.00-17.00 uur: Dijkdichtingen op Wal cheren 1945 WISSENKERKE - Galerie De Praktijk, za 13.00 - 17 00 uur. Werk van Paul Jan sen, Berry Kuiper, L.J. Cornejo en Cas Donker (t/m 7/1); ZIERIKZEE - Kattenkunsthuïs Alexan dra, za 11.00-17.00 uur; Wisselende stockexpositie; Galerie Kos, za en zo 11.00 - 17.00 uur. Landschappen en sculpturen van diver se bekende Zeeuwse kunstenaars (t/m 22/1); Galerie De Vagher, za en zo 13.00-17.00 uur: Natures mortes, selectie werken Gerritvan der Ven(t/m 18/12). HULPCENTRA Alarmnummer: tel. 112. Centraal Meldpunt Milieuklachten Zee land. tel. 0118-412323. SOS Telefonische hulpdienst Zeeland, tel. 0118-615551 of 0900-0767. Stichting Blijf van m'n lijf Zeeland, tel. 0118-469869. Hulp- en advieslijn Blijf van m'n lijf Zee land, tel. 0118-467003 (ma t/m vr 9.00-17.00 uur). Kindertelefoon Zeeland, tel. 0800-0432 (gratis, dag. 14.00-20.00 uur) Advies Meldpunt Kindermishande ling, tel. 0900-1231230. Aids Infolijn, tel. 0118-638384. Ouders en verwanten van drugsgebrui kers (LSOVD), tel. 0900-5152244 (ma t/m vr 10.00-22.00 uur). Palazzoli Huis. Voor mensen met kan ker, tel.0118-413932 Dierenambulance/Dierenbescherming (24 uur bereikbaar), tel0900-7673437. Zorginfo Klaverblad Zeeland, tel. 0113-212783 (ma t/m vr 9.00-13.00 uur). Herceptin In de recente uitzending van Zembla en in het artikel in de PZC van woensdag 7-12 waarin collega van den Blink, medisch directeur van het Ziekenhuis Walcheren, aan het woord kwam, werd gesuggereerd dat in ons ziekenhuis het middel Herceptin niet meer verstrekt zou worden. Gezien de onrust die dat teweeg heeft gebracht bij onze borstkanker patiënten, willen ondergetekenden daar duidelijkheid over verschaffen. Alle patiënten die in aanmer king komen voor een behande ling met Herceptin zullen het middel zonder problemen toege diend krijgen. Onze collega's in Goes en Terneuzen hebben ons verzekerd dat hetzelfde geldt voor hun patiënten. De specialis ten van de drie Zeeuwse zieken huizen zullen zich voor 100% in zetten om deze topklinische voorziening voor hun patiënten te behouden. Namens de oncologiecommissie L.G.M. Kerkhofs, internist oncoloog, voorzitter M.F.H. Dielwart, radiotherapeut-oncoloog M. Reichart, chirurg. Ziekehuis Walcheren Koudekerkseweg 88 Vlissingen Polissen De aap is uit de mouw. De poli- sen van de zorgverzekeraars ko men binnen en de negatieve ge volgen voor de huishoudens wor den zichtbaar. Met dank aan Balkenende, Hoogervorst en hel pers voor dit kerstcadeautje. Ook dank aan de Heer Wiegel, deze gladjanus, die als voorzit ter van de Verzekeringen heeft meegewerkt aan dit asociale meesterwerk. Zelf strijkt hij meer dan 400.000 euro op voor zijn adviezen. Er is altijd ge zegd, dat dit nieuwe stelsel geen nadelige gevolgen voor de mini ma zou hebben. Vergeet het maar. De burger wordt blij ge maakt met een dode mus. Ieder een zal er meer dan 40 euro erop achteruit gaan. Binnenkort is het wachten op de rekeningen van het waterschap, ook hoger, de gemeentlijke belastingen en de verhoogde energierekeningen Jungle party in Lamswaarde LAMSWAARDE - De carna- vals-wagenbouwvereniging de Lamsoorse Jokers houdt zater dag 10 december een jungle par ty in café De Lamsoren. Diverse regionale carnavalsvere nigingen zijn aanwezig bij dit feest, waar alvast een voorproef je wordt genomen op het komen de zottenfeest. Het feestje begint om 21.00 uur. waarvan de rijksbelasting gas 40 en op stroom 27^ draagt.. Heeft Nederlanden gen gasveld, of niet? Defe volgen een eigen wet. ai". moet er meer betaald uu-L Waarom eigenlijk? Volgoj blad Elsevier hebben wor bouwcorporaties genoeg j De overheid is de grootste^ opdrijver. Daarnaast doe Gemeenten er ook graac- om alle diensten te verb 1 Een spiraal zonder einde noemen dat inflatiecone; Waar blijft deze correctie: ;i de burgers? Dit Balkenende leid kan en zal niet go lokt straks burgerlijke ongn 1 zaamheid uit. Klaus Bar, Margrietstn: J Xiev:; Kerstviering de Zonnebloem HULST - De afdeling Huler de Zonnebloem houdt mat; i 19 december een kerstrieris» i dienstencentrum De Liet: Hulst. De viering begint om 1! met een gebedsdienst. Hete. renkoor uit Clinge levert b aan een bijdrage. Zangavond Me Hart en Stem TERNEUZEN - De gentej zangvereniging Met Hart Stem uit Terneuzen houdt: s terdag 17 december haar ditionele kerstzangavond 12 Goede Herderkerk Koninginnelaan in Terneuiü Het koor gaat uit van Geé meerde Gemeente in Terou en telt momenteel zo'n nep leden in alle leeftijden. Aan deze kerstzangavond 1 leent jeugdkoor Benjamin Terneuzen haar medewet* Op het programma staag veel samenzang. De kerst- 1 avond begint om 19.30 urn Kerstdienst in Engelse traditie SAS VAN GENT - In dl Cl perskerk van Sas van Ga wordt zondag 18 december 1 Lessons Carols gehouden,e dienst van lezingen en liedti in de Engelse traditie. De traditie houdt in, datbff nen wordt met een proces waarin koor en voorgangen kerk inkomen met het liedOi in royal David's city. Kerstverhalen worden gel telkens afgewisseld met lid ren. Het Zeeuws-Vlaams Kas koor verzorgt de muziek. zaterdag 10 en zondag 11 december 2005 CENTRAAL ALARMNUMMER 112 Huisartsen Midden- en Oost- Zeeuws Vlaande ren (Terneuzen, Hoek, Philippine, Sluis kil, Sas van Gent, Axel, Zaamslag, Kloosterzande, Hulst, Koewacht, St. Jan steen en Clinge), vr. 17.00-ma. 08.00 uur: Voor dringende huisartsenzorg en huisbezoeken: Huisartsenpost De Hon te, bezoekadres Vlietstraat 12, Terneu zen (aan ziekenhuis De Honte) tel. 0115-643000 (altijd eerst bellen). West Zeeuws-Vlaanderen (Oostburg, Aardenburg, Zuidzande, Biervliet, Hoofdplaat, IJzendijke, Breskens, Groe de, Schoondijke, Sluis en Cadzand), vrij. 17.30-ma. 08.00 uur Voor dringen de huisartsenzorg en huisbezoeken. Huisartsenpost Antomusziekenhuis, Pastoor van Genklaan 6 ie Oostburg, tel. 0115-643000 (altijd eerst bellen). Tandartsen West Zeeuws-Vlaanderen: D. Verweire, Melkweg 1a Oostburg. tel. (0117)455092 Spreekuur: za en zo 12.00-12.30 uur; Oost Zeeuws-Vlaanderen: Otheense Kreek, J. van Galenstraat 1, Temeuzen, (0115)612685. Spreekuur: za en zo 12.00-12.30 uur; Apotheken Gemeente Terneuzen: Dienstapotheek Temeuzen, Van Steen bergenlaan 27. Temeuzen, tel 0115 626010. Voorspoedrecepten 24 uur be reikbaar. Hulst: Apotheek Reynaert. Steenstraat 7, tel. 0114-311156, zat. 10 00-17.00. zon. 13.00-17.00 uur. Voor spoedrecep- ten 24 uur bereikbaar. Apotheek Hulst, Dubbele Poort 7, tel. 0114-314255, zat 10.00-17.00, zon 12.00-17.00 uur. Voor spoedrecepten 24 uur bereikbaar Ook voor recepten van huisartsenpost Terneuzen/Hulst- Oostburg: Apotheek Oostburg, Burchstraat 16, tel. 0117-452170, zat 10.00-12 30 en 13 00-16.30 uur, zon- en feestdagen dienst via deurtelefoon apotheek. Breskens: Apotheek Breskens. Spuïplein 13a, tel 0117-380222, zat. 8.30-12 30 en 13.00-17.00 uur. zon- en feestdagen ge sloten, dienst via deurtelefoon Apo theek Oostburg Dierenartsen Terneuzen, Axel, Zaamslag, Hulst en Hengstdijk: Dierenkliniek J. Kop, Bastionstraat 3, t Axel, tel. 0115-561488. Spreeta.3 f' 11.00-12.00 uur. Hulst en Hengstdijk: R. T.Versol en J.C. Versol-ten Ho Hengstdijk, tel (0114) 682365. Ss* uur 13-14 uur. Plevierstraat 18,li dijk. IJzendijke: Dierenarts van de Vijver, tel. (011): 301388 bgg. 0117-348424 Spreste zat. 13.00 en zon. 12.00 uur indecs- renkliniek. Terneuzen: J. P. de Vos en A. Burm, dierenkhs j 'De Ottenhorst', Van Diemenstrss- tel. 0115-619628. Spreekuur zat *s 12.30-14.00 uur. Kliniek voor gezelschapsdieren 0: Steenberghe', Van Steenbergen^! Temeuzen. Dierenarts P. deVos-i* zon. uitsluitend behandelingvam patiènten na telefonische 0115-696425. Breskens, Aardenburg, Oostb-1 en Sluis: Dierenartsencentrum West, GAVU Bruijckere en E.G. van Brui senberg. Afspraken via telefoons 0117-454484. Oostburg: J P. J. v. d. Vijver, Sirius 1,Oos: tel 0117-452103. Sas van Gent: E O. M. David, Westdam 54, tel. 453800, spreekuur zat. 11.00-12®' jj St. Jansteen e.o. A E. de Bruyn, Brouwerijstraat^ pellebrug. tel. 0114-312701f 11.00 -12.00 uur. Dierenambulance Zeeuws-VI alarmnummer 0115- 442161 Thuiszorg Stichting Thuiszorg Zeeuws-V' deren, voor spoedgevallen dag/ nacht bereikbaar: West-Zeeu ws-Vlaanderen: Tas* nummer 0117-456500, Kanaalzone: Telefoonnummer Oost-Zeeuws-Vlaanderen: ies) nummer (0114) 383500. Stichting Provinciale Kraaiwtf Zeeland, kraamcentrum ZeeiMS^ Dj] deren, dag en nacht bereikbaar* 0113-224022. Pastorale dienst Oost-Zeeuws-Vlaanderen:*' ma. 24 uur. Bereikbaar via mot ?*- mer 06 22398801 West-Zeeuws-Vlaanderen: Een :f 0!" i 10.00-13.00 en 16.00-19-OOuM baar via mobielnummer Midden-Zeeu ws-Vlaanderen^ baar via mobiel nummer 06f

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2005 | | pagina 76