pzc College Hulst verdeeld over samenwerking Einde Pink Floyd-auto in IJzendijke PZC Kunst, voedsel en muziek in Hulst Plan VOOr drive-in Fracties willen cijfers over eigen leerlingenvervoer Meisje gewond bij aanrijding bloemenzaak in oud tankstation GroenLinks hamert op betrokkenheid burgers bij beleid :13 De Prutsers elf jaar oud Vertelavond in IJzendijk zaterdag 10 december 2005 ^orRenevanStee UrNEUZEN - Het leegstaan de tankstation aan de Guido Ge- bestraat in Terneuzen is al ja- itnlang een steen des aanstoots. Maar er gloort hoop, omdat eige- iaarDe Pootcr Olie het verzoek ieeft gekregen om in het verval en pand een drive-in bloemen zaak le mogen beginnen. doordat er een nieuwe winkel „ag komen, moet eerst eerst de «stemming van de benzine pomp worden veranderd in de- ailhandel. Net als LCF-raads- id C Freeke, die het college ,8n B en W een vraag heeft ge leld over de pomp, vinden di- ecteur M. de Pooter van De looter Olie en wethouder A. Waes (ruimtelijke orde dat er iets op die plek loe't gebeuren. Persoonlijk ben ik gechar- zeerd van de invulling die de in- iener van het verzoek eraan nl geven, maar het college ïoet er nog een besluit over ne- Meer kan ik er op dit mo- pent niet over zeggen", aldus fan Waes. Vervuild ahet kader van stads- en dorps- emieuwing staat de benzine- omp niet hoog op het prioritei- alijstje van het college van B W. Bovendien moet de ver- ilde bodem worden gesa- s«rd De Pooter is niet van fan hier in zijn eentje voor op tdraaien, omdat zijn bedrijf de lomp wel jarenlang heeft ver- uurd. maar de boel niet heeft avuild. Ook staat het nage- soeg vast dat de vervuiling zich rader uitstrekt op gemeente pond I De Pooter: „Ik wil de boel ook Kerstconcert AARDENBURG - Het jongeren- Lr Aardenburg verzorgt zater dag 17 december een kerstcon cert in de rooms-katholieke kerk van Aardenburg. Het con- om 19.30 uur. Bezorgklachten: 0800-0231231 op maandag t/m vrijdag ge durende de openingstijden; zaterdags tot 12.00 uur REDACTIE ZEEUWS-VLAANDEREN Willem Alexanderlaan 45 Postbus 145 4530 AC TERNEUZEIM Tel: 0115-645769 Fax:0115-645742 E-mail: redtern@pzc.nl René Hoonhorst (chef) Wout Bareman Raymond de Frel René van Stee F'its Bakker (sport) Baudeloo 16 Postbus 62 4560 AB HULST Tel: (0114)372776 Fax:(0114)372771 E-mail: redhulst@pzc.nl Sheila van Doorsselaer centrale redactie Postbus 31 4460 AA GOES Tel: <0113)315500 Fax 10113)315669 B-mail: redactie@pzc.nl 'nternet www.pzc.nl B-mail: web@pzc.nl best verkopen, maar dan moet de opbrengst voldoende zijn om de sanering te kunnen betalen." De bouw van kantoren op de grond van de benzinepomp en het naastgelegen parkeerterrein acht zowel De Pooter als Van Waes een onhaalbare kaart. In een eerder stadium was De Pooter al bijna rond met de pro jectontwikkelaar van de drie kantoorpanden, die even verder op op de plek van de voormalige garage van Jos Voet zijn ge bouwd. „Dat werd op het laatste mo ment afgeketst, onder meer om dat de klad in de kantoren- markt kwam", legt De Pooter uit. Van Waes denkt dat meer kantoorruimte lastig wordt, vooral omdat dienstverlenende bedrijven liever in de buurt van het stadscentrum zitten. door Sheila van Doorsselaer HULST - De fracties in de ge meente Hulst willen dat wordt berekend hoeveel financieel voordeel te behalen valt als Hulst het leerlingenvervoer zelf gaat uitvoeren. Die rekensom moet wel snel ge maakt worden, want voor 1 ja nuari moet Hulst beslissen of ze zich toch weer bindt aan het sa menwerkingsverband Collectief Vervoer, samen met Terneuzen en Sluis, of het leerlingenver voer (een onderdeel van het Col lectief Vervoer) zelf gaat uitvoe ren. Het Hulster college van burge meester en wethouders zit hier over niet op één lijn. De burge meester en drie wethouders wil weer in zee gaan met het samen werkingsverband, maar wethou der P. Weemaes stelt dat het veel beter is als Hulst het leerlin genvervoer zelf gaat uitvoeren. „Wij kunnen dat beter en goed koper", zegt Weemaes. In mei spiegelde Weemaes de fracties voor dat Hulst 45.000 euro kan besparen door het leer lingenvervoer voor eigen reke ning te nemen. Hij heeft dat be drag inmiddels bijgesteld tot 25.000 euro. „Maar dat is nog steeds een smak geld die we goed voor andere dingen kun nen gebruiken." Wethouder F. van Driessche vindt, net zoals de andere twee wethouders en de burgemeester, dat Hulst juist meer voordeel kan behalen door zich weer aan te sluiten bij het Collectief Ver voer, wat het leerlingenvervoer betreft. „Als je in het groot aan besteedt. dan is dat goedkoper. Daarnaast streven we naar meer samenwerking tussen de drie gemeenten. Dan moet je niet iets op je eentje willen doen, want dat staat weer lijn recht tegenover het samenwer- kingsprincipe." De fracties in Hulst willen nu duidelijkheid. Ze willen dat Weemaes het door hem becij ferde voordeel met cijfers on derbouwt. „Als het goedko per en beter kan, waarom doen we dat dan niet?", wilde M. de Burger namens Groot Hulst we ten. Volgens Van Driessche ziet het ernaar uit dat Hulst toch weer een contract sluit met het samen werkingsverband. De ambtena ren in het stadhuis adviseren dat aan het college. De gemeen teraad heeft echter het laatste woord en zal een beslissing ne men, mede aan de hand van de door Weemaes verstrekte cij fers. I Speuren naar zeemeermin in Cadzand :ADZAND - De VW in Cad- and begeleidt avonturiers op oek naar zeemeermin Alledes- ;t. Haar geest schijnt nog leeds rond te waren in de don- Me nachten van Cadzand. De speurtocht op woensdag 28 scember vertrekt om 19.00 uur maf het VW-kantoor aan Bou- sard De Wielingen in Cad- Bfld-Bad. De deelnemers vol- e onder begeleiding van een ds het dwaallichtje dat steeds «schijnt. Deelname kost 5,50 sro per persoon. Deelnemers «dt gevraagd zelf een zak- Enpmee te nemen of iets origi n's in elkaar te knutselen dat dit geeft. Aanmelden kan bij sWV Cadzand. Anton van Merode versierde de auto van zijn vrouw met een Pink Floyd-sticker. door Frank van Cooten UZENDIJKE - Vrijwel iedereen in IJ zendijke weet dat dorpsgenoot Anton van Merode fan is van Pink Floyd. Niet alleen draait hij muziek van deze Engel se formatie in de voetbalkantine van w IJzendijke waarvan hij bestuurslid is, op de motorkap van de Suzuki Alto van zijn vrouw Jos prijkt een enorme sticker van de band. Het karretje is echter zestien jaar oud en mag de weg niet meer op Volgende week gaat de auto, inclusief sticker, naar de sloop. „Mijn vriend die de sticker heeft ontworpen, gaf een garan tie van tien jaar. Nou, dat is gehaald", zegt Anton van Merode. In zijn woning hangen aan de muren posters van Pink Flovd, op de tafel üggen talloze langs peelplaten, cd's en dvd's van de band en concertkaartjes heeft hij allemaal nog. Toch wil hij niet als een verstokte Pink Floyd-fan die is blijven hangen in de ze ventiger jaren door het leven gaan. „Mijn muzieksmaak is heel breed. Luis ter ook graag naar U2 en Coldplay. Maar Pink Floyd blijft nog steeds iets bijzonders." Hij stopt intussen een solo-dvd van frontman Roger Waters in de speler. Even later klinkt de klassieker Pigs on the WingdooT de speakers, even later ge volgd door Shine on you crazy dia mond. „Van sommige nummers krijg ik nog steeds kippenvel." Het eerste concert van Pink Floyd zag zag hij in april 1971 in Rotterdam. Hij heeft een bootleg van dit optreden. De langspeler Ummagumma was net uit. „Het mystieke van de band spreekt me enorm aan." Toen zijn vrouw Jos in 1989 de Suzuki foto Peter Nicolai aanschafte, wilde ze daar geen enkel plakplaatje op. „Mijn vriend Philip van Hecke heeft een printbedrijf. Hij ont wierp een sticker van Pink Floyd voor op de motorkap. Ik dacht eerst dat ik de sticker er thuis gelijk weer af moest ha len, maar dat viel mee." De Suzuki ging in IJzendijke al snel door het leven als de Pink Floyd-auto. „Ach, op deze manier maak je met ieder een een praatje. Veel mensen hebben toch herinneringen aan Pink Floyd. De auto geeft altijd aanleiding tot verhalen over de band." Het einde nadert echter voor de oude Al to. Of op de volgende auto weer een Pink Floyd sticker komt, weet het echt paar Van Merode nog niet. door Jeanette Vergouwen HULST - Rond vijf uur was het triestig weer en hulde de toren van de basiliek in Hulst zich in mistflarden. Om zeven uur wa ren wind en mist verdwenen en warmde de bezoekers van de binnenstad van Hulst zich aan de vuurkorven. De kerstmarkt wordt in Hulst traditioneel op de tweede vrij dag van december gehouden. De kraampjes met een veelheid aan eetwaren, bier en glühwein ston den in de straten naar de Grote Markt. Op de Grote Markt, waar min der kramen dan voorgaande ja ren stonden, was een groot po dium waar Patrick van 't Feest de meezingsessie coördineerde. De Esta's van Scouting het Ja gertje zongen swingend Stille Nacht en de toehoorders zongen spontaan mee. In de Willibrordusbasiliek werd voortdurend gemusiceerd. Na Kinderkoor De Walnoten tra den Termenieke VOL(ob), Zang koor Mea Dolcea uit Roosendaal en de Koninklijke Stedelijke Harmonie op. De Jambeeband van Menno de Bruin verzorgde een ritmisch optreden voor 's Landshuis en later trokken de Een jonge bezoeker van de kerstmarkt in Hulst warmt zich aan een van de vuurkorven. foto Wim Kooyman trommelaars naar het podium op de Markt. In het Streekmuseum was een in teressante tentoonstelling te zien van iconen, gebeeldhouwde kerstgroepen en Byzantijnse kerststallen. Ook legde een icoonschilderes de belangstellen den de techniek en de betekenis van het schilderen van iconen uit. De hoofddeksels worden ieder jaar gekker. Behalve de vele ro de puntmutsen met flikkerende lichtjes, waren er ook mutsen met rendiergeweien, met of zon der verlichting. Het lopen van de Markt naar de Vismarkt, waar een levende kerststal was te zien, was een hachelijke on derneming vanwege de drukte. TERNEUZEN - Een zestienjarig meisje uit het Belgische Zelzate is gisteren aan het eind van de middag gewond ge raakt bij een ongeluk in Terneuzen. Het meisje werd op de kruising van de N61 met de Mr. J.F. Haarmanweg aan gereden door een bestelwagen, bestuurd door een 42-jari- ge inwoner van de gemeente Terneuzen. Het meisje raak te hierbij gewond aan haar hoofd en is naar het zieken huis overgebracht. Het was de politie gisteravond nog niet duidelijk hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. De kruising waar het ongeluk plaatsvond is afgelopen week beveiligd met stoplichten. Wagen klem in poort Zierikzee ZIERIKZEE - De Zuidhavenpoort in Zierikzee heeft gis terochtend aanzienlijke schade opgelopen toen rond acht uur de laadbak van een vrachtwagen volledig klem kwam te zitten onder de bint boven de poortdeuren. Chauffeur J. de Keijzer uit Rilland trachtte tegen de rijrichting in de stad binnen te komen. Toeleveringsbedrijven ondervin den vooral de laatste weken veel moeilijkheden bij de afle vering van vrachten in het centrum van Zierikzee. Dat heeft vooral te maken met gewijzigde routes als gevolg van de reconstructie Nieuwe Haven. De brandweer van de post Zierikzee moest eraan te pas komen om zowel de Zuidhavenpoort als de vrachtauto te ontzetten. „We heb ben daarbij de hulp ingeroepen van bouwbedrijf Quant, dat veel onderhoud aan dit monument verricht", zegt offi cier van dienst, J. Juffermans. Twee Zeeuwen in finale vakkanjers VLISSINGEN - John Tillema uit Zierikzee en Pieter Flik- weert uit Nieuwerkerk leerlingen van het ROC Zeeland) zijn samen met drie deelnemers uit overig Nederland doorgedrongen tot de finale CAD-tekenen van de nationa le beroepen wedstrijd Vakkanjers. De Zeeuwse techniekta lenten deden eind november mee aan de selectiewedstrij den. De 19-jarige John Tillema uit Zierikzee eindigde in de voorronde met het hoogste puntenaantal bij het wed strijdvak CAD-tekenen. De finale van de nationale beroe pen wedstrijden in de metaal en eiektro is van 14 tot 18 maart 2006 tijdens de Techni-Show in de Jaarbeurs Utrecht. De Vakkanjers - aanstormende talenten afkomstig van ROC's en van bedrijven - gaan voor eremetaal in zeven wedstrijd vakken: CAD-tekenen, CNC-draaien, CNC-fre- zen, machinebankwerken fijnmechanisch, lassen, onder- houdsmontage en plaatconstructiewerken. Van 23 tot en met 27 januari worden de volgende reeks selectiewedstrij den gehouden in de vijf andere disciplines: industriële au tomatisering, woninginstallaties, landbouwmechanisatie, robotica en mechatronica. De finales voor deze wedstrijd vakken zijn later in 2006. Brand op Vismarkt Middelburg MIDDELBURG - De overkapping van de Vismarkt in Middelburg is gisteravond beschadigd bij een brand. On der de overkapping lag rommel. Hoe groot de schade is, was gisteravond nog niet bekend. De brand is vermoede lijk aangestoken. „Het gaat niet zomaar broeien met dit weer", zei A. van Oosten, officier van dienst van de brand weer. „Maar iemand kan er ook achteloos een peuk in heb ben gegooid." KLOOSTERZANDE - Wagen bouwersvereniging De Prutsers viert zaterdag 17 december haar elfjarig bestaan. Met zeventien leden zijn De Prutsers al druk doende om tij dens het komende carnaval hun jubileum op te fleuren met een praalwagen. Ter gelegenheid van het jubileum pakken De Prutsers in café In den d'Waes aan Groenendijk eerst uit met een feest voor diverse wagenbou wersverenigingen en carnavals stichtingen uit de voormalige ge meente Hontenisse. IJZENDIJKE - In uitspanning Cadsandria aan de Waterpoort straat in IJzendijke wordt don derdag 22 december een vertel avond gehouden. De vertellers zijn Johan de Dreu, Jo Koeman, Rinus Willem- sen en Thea de Bruine. Zij vertel len hun verhaal in Zeeuws dia lect en ze worden muzikaal bege leid door Veerle Heyne. De aan vang is 20.00 uur. door René Hoonhorst TERNEUZEN - De gemeente Terneuzen is van en voor de bur gers. De inwoners moeten meer bij het beleid worden betrokken door gemeentelijke plannen en ontwikkelingen openlijk te be spreken. Als dat niet met indivi duele burgers kan, dan moeten bestuurders aan tafel gaan zit ten met wijk-, dorps- en stadsra den. Dat vindt de Terneuzense afde ling van GroenLinks. De afde ling presenteert haar officiële verkiezingsprogramma pas be gin volgend jaar 'op spectaculai re wijze', maar GroenLinks heeft al wel een lijst met negen speerpunten opgesteld Open heid en transparantie naar de burgers, staan bovenaan. Daar naast wil de partij zich inzetten voor behoud en uitbreiding van allerlei (zorg)voorzieningen. De gemeente moet wel zoeken naar goedkope en praktische ma nieren om voorzieningen te reali seren en op peil te houden. Be zuinigen mag daarbij geen doel stelling zijn. Zo moet het goede streekziekenhuis blijven be staan. „Bij fusie met ziekenhui zen aan de overkant worden de voorzieningen hier leeggezogen. De tunnel blijft een onzekere factor, hebben we laatst bij wat nachtvorst weer gezien. We moe ten dus vooral inzetten op de sa menwerking met België, tenslot te zitten we in een half uur in een academisch ziekenhuis", stelt raadslid P. Clijsen. GroenLinks maakt zich natuur lijk ook sterk voor duurzaam en zinvol werk; een mensvriendelij ke behandeling ('loketten voor mensen, niet voor nummers') van uitkeringsgerechtigden en een 'rijk en divers' landschap. Natuur- en milieuvriendelijk be heer moet volgens GroenLinks worden gezien als een 'preventie ve vorm van gezondheidszorg'. „Een mooi landschap heeft eco nomische meerwaarde, want is de moeite waard om in te wo nen", stelt de speerpuntenlijst. Temeuzenaren Sandra Dobbe laar (7) en Luciën Calle (14) zijn als medewerkers van de Stich ting Landschapsbeheer Zeeland (SLZ) blikvangers op de kies lijst van GroenLinks. De SLZ is echter niet geconfisceerd door GroenLinks. Voorzitter L. Cop- poolse is bijvoorbeeld een oud-gedeputeerde van het CDA Clijsen: „We zijn natuurlijk blij dat we deskundigen hebben op het gebied van natuur en land schap. Maar we hebben ook le den op de kieslijst staan die bij Yara, Dow en Sas Glas werken Daarnaast hebben we onder an deren een loods en een oud-dou anier op onze lijst. De te kiezen leden zijn dus in alle geledingen van de maatschappij terug te vinden." Kandidatenlijst GroenLinlcs: 1 Peter Clijsen; 2. Maurice Ver- eecken; 3. Anna van Oosten; 4 Henk Kruiwagen; 5, Joke van Driessen; 6. Mieke de Bruijn; 7. Sandra Dobbelaar; 8. Frans van KoLlem; 9. Envin de Bruijn; 10. Willem Sleijster Kerstzangavond TERNEUZEN - Zangvereniging Met Hart en Stem uit Terneuzen houdt zaterdag 17 december om 19.30 uur een kerstzangavond in de Goede Herderkerk. De zangr vereniging wordt bijgestaan door jeugdkoor Benjamin. Bel voor onze kerst en nieuwjaarsspecial! Spectaculair kerstfeest vieren op de boulevard in Vlissingen! Op beide kerstdagen keuze uit: Begane grond: een heerlijk 7 gangen kerstdiner j-q met tussendoor 59,5U 2 live optredens le etage: een heerlijk 5 gangen diner buffet dansant, met non stop live muziek van Ex-pose 49,50 www.hotelarion.nl 0118 - 410 502

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2005 | | pagina 73