0 f9 PZC zaterdag 10 december 2005 Sluitingstijden familieberichten: Overlijdens- en geboorteberichten: Aanleveren: maandag t/m vrijdag 08.30-17.00 uur, zondag 16.00-18.00 uur, plaatsing de volgende dag. Overige famiiieberichten: Voor de krant van maandag t/m vrijdag: twee werkdagen voor plaatsing 15.00 uur, zaterdag: woensdag 16.00 uur. Tel.nr. 076-5312550 Faxnr. 076-5312340 via e-mail: alléén in Wordbestand aangeleverde tekst: familieberichten@pzc.nl Geboren Dankbaar en blij vertellen wij dat geboren is onze zoon en broertje Arjen Adriaan Jan 7 december 2005 Ronnie. Helma. Suzanne en Niek Vermuë-joziasse Oude Schroeweg 124. 4339 PV Nieuw en Sint loosland Jubileum Vandaag is het 40 jaar geleden dat onze ouders en grootouders Jan Eggebeen Nellie Eggebeen-Berman in het huwelijk zijn verbonden. Wij hopen dat ze nog lang voor elkaar en voor ons gespaard mogen blijven. Wij wensen hun Gods zegen voor de toekomst. Yerseke: André en Marja Krabbendijke: Jeannet en Jan Arjan en Chantal 's-Gravenpolder: René en Leanne föhn Willem de Goedestraat 9,4431 BM 's-Gravenpolder Op vrijdag 16 december 2005 zijn wij 50 jaar ge trouwd. U bent van harte welkom op onze receptie in Brasserie "De Zeezot", Zuidstraat 101Westkapelle, op vrijdag 16 december 2005, van 18.30 uur tot 20.00 uur. Lou en Mientje Lous Zuidstraat 104 4361 AJ Westkapelle Op zaterdag 17 december zijn Frans en Saar Walhout 40 jaar getrouwd Wil je ons feliciteren kom dan tussen 15.00- 16.30 uur naar de Kwikstaart Nagelenburgsingel 2 Oost-Souburg Overleden Bo Isaksson 07-12-05* 07-12-051 Zoon en broertje van Denny, Esther en Romy Isaksson Geersdijkseweg 16,4494 NK Geersdijk We nemen in besloten kring afscheid van Bo. Mijn tijden zijn in Uw hand. Psalm 3116a Met diep verdriet maken wij u bekend dat na een zwangerschap van 24 weken in de moederschoot is overleden ons lief dochtertje en zusje Naomi Aamout en Christa Aalewijnse-Meulmeester Mirjam Judith 6 december 2005 Torenstraat 16 4353 AC Serooskerke De begrafenis heeft in besloten kring plaatsgevonden. Bedroefd dat hij van ons is heengegaan, onze broer, schoon broer en oom Jan OeCe We zulten je missen. Johan Kees en Riet Peter en Meta en hinderen "Lead me Lord" Met grote verslagenheid namen wij, tijdens onze oefenawnd, kennis van het overlijden van ons koorlid Jan OeCe Jan zal altijd een bijzondere plaats in ons koor blijven houden. We zullen zijn liefdevol, rechtvaardig en menselijk hart erg missen. Nooit vragend of klagend, maar altijd gevend en har telijk zullen wc ons hem herinneren. Hoewel hij nooit op de voorgrond trad was hij toch altijd duidelijk aanwezig. We hebben veel van hem geleerd en daar zullen we hem altijd dankbaar voor zijn. Wij wensen Dity en de kinderen heel veel sterkte toe. "One People", Zaamslag Bedroefd zijn wij door het overlijden van de vader en opa van onze vrienden Arian, Patrick Youp Truidus van der Klooster Wij wensen Arian, Patrick Youp, Corrie, Gerardus, Ellen Koen en verdere familie veel sterkte toe. Annette Arno, Anouk, Naomi Jolanda Gert-Jan, Ismay, Evie Miranda Robbin René, julia, Mirjam Wij zijn bedroefd door het overlijden van onze buur man Jan Schroevers Arjan, Marina, Mika en Finn van Heest Met veel verdriet hebben wij afscheid moeten nemen van mijn allerliefste man, onze lieve vader en opa Wolfgang Arnold Vogt Breslau, 25-11-1937 Goes, 8-12-2005 Goes: Corry Vogt-Leendertse Domburg: Manuela en Martin Naomi, Tristan Amersfoort: Robert en Lizzy Krabbendijke: Leonie en Andrew Nassaulaan 43 4461 ST Goes Wolf is thuis, waar u dagelijks tussen 14.00 en 17.00 uur afscheid van hem kunt nemen. De crematieplechtigheid, waarbij u wordt uitgeno digd. zal plaatsvinden op dinsdag 13 december om 14.00 uur in het crematorium, Westelijke Oude Ha- vendijk 3 te Middelburg. Na de plechtigheid is er gelegenheid om de familie te condoleren en elkaar te ontmoeten in de condolean ceruimte van het crematorium. Toch nog onverwacht namen wij kennis van het be richt van overlijden van W.A. Vogt echtgenoot van onze collega Corry Vogt Corry. wij wensen jou, de kinderen en verdere fami lie veel sterkte toe met dit grote verlies. Bestuur, directie en medewerkers GGD Zeeland Bedroefd, maar dankbaar dat hem een langer lijden bespaard is gebleven, geven wij u kennis dat van ons is heengegaan onze lieve vader, opa en broer Franciscus Hendricus Joseph Bogaert - Frans - op de leeftijd van 76 jaar. Scheveningen: Joëlle Bibin Haarlem: Charlotte en Jaap Tim, Bart Eindhoven: W. Sips-Bogaert Capellea/d IJssel: M. Eijsvoogel-Bogaert P. Eijsvoogel Middelburg: H. Bogaert A. Bogaert-Burgers Haarlem, 8 december 2005 Correspondentieadres: Hedastraat 36 2023 EW Haarlem Frans is overgebracht naar het uitvaartcentrum Mo- nuta De Voorzorg, Industrieweg 20 te Vlissingen. Er is gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren zondag 11 december van 15.00 uur tot 16.00 uur. De crematieplechtigheid zal plaatsvinden dinsdag 13 december in het crematorium Middelburg, Weste lijke Oude Havendijk 3 te Middelburg. Tijd van sa menkomst aldaar 10.45 uur. Na afloop is er gelegenheid tot condoleren in de ont vangkamer van het crematorium. Met verdriet hebben wij kennisgenomen van het overlijden van ons bestuurslid en biljartvriend Joop Holdorp Wij zullen hem in gedachten houden, door zijn clubliefde en als een enthousiaste biljartliefhebber. Wij wensen Tiny en de kinderen veel sterkte toe in deze moeilijke tijd. Biljartvereniging OBV Oostburg Met leedwezen hebben wij kennisgenomen van het overlijden van ons medebestuurslid en ex-penning meester Joop Holdorp Zijn kennis en vakmanschap van de biljartsport als mede zijn aanwezigheid samen met Tiny tijdens de wedstrijden van de ZVB zullen wij ten zeerste missen. Wij wensen Tiny, de kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe om dit verlies te kunnen dragen. Bestuur Zeeuws-Vlaamse Biljartbond Met droefheid hebben wij kennisgenomen van het overlijden van ons zeer gewaardeerd lid en biljart vriend Joop Holdorp We wensen Tiny, de kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe in deze moeilijke dagen. Biljartclub De Lovenhoek, Hoek Met verslagenheid hebben wij kennisgenomen van het overlijden van onze biljartvriend Joop Holdorp Wij wensen Tiny en de kinderen veel sterkte. Bestuur en leden Biljartvereniging NASA/Horemans Axel Na een leven dat gekenmerkt werd door eenvoud, bezorgdheid, goedheid, liefde en eerlijkheid is plot seling van ons heengegaan onze lieve vader en opa Adriaan Gerard Feijtel sinds 11 mei2005 weduwnaar van Hendrika Cornelia Feijtel-de Looff in de leeftijd van 78 jaar. Wissenkerke: Riaen DaafVersluis-Feijtel Ingrid en Chris Bergen op Zoom: Frans Feijtel Heinkenszand: Letty van der Kraan Veronique Stephanie Wissenkerke. 8 december 2005 Beatrixstraat 23 Correspondentieadres: Weststraat 8 4491 EX Wissenkerke Onze vader is thuis opgebaard. Gelegenheid tot afscheid nemen, na telefonisch over leg. op maandag 12 december. De begrafenis zal in besloten kring plaatsvinden. "Dapper tot het einde Na een arbeidzaam en zorgzaam leven is overleden onze lieve moeder, oma en overoma Pieternella Minnaar-van den Bos sinds 24 augustus 2004 weduwe van Johannis Marinus Minnaar Ellemeet, tGoes, 29 september 1926 8 december 2005 Kinderen Kleinkinderen en achterkleinkinderen Correspondentieadres: A. Minnaar. Buitenhovelaan 289,4337 HK Middelburg Dinsdag 13 december zal om 11.00 uur een afscheids- dienst worden gehouden in de 'Barbesteinkerk', Clara's pad 6 te Heinkenszand. Aansluitend zal de be grafenis plaatsvinden op de Algemene Begraafplaats aan de Noordlandseweg te Heinkenszand. Voor aanvang van de dienst is er van 10.15-10.45 uur gelegenheid om afscheid te nemen van onze moeder en oma in voornoemd kerkgebouw. Na de begrafenis is er in de "Barbesteinkerk" gele genheid tot condoleren. Eenieder die wij vergeten zijn een rouwbrief te sturen, gelieve deze advertentie als zodanig te beschouwen. Bedroefd omdat we hem moeten missen, maar dank baar voor alle liefde en zorg waarmee hij ons omring de, geven wij u kennis dat plotseling van ons is heen gegaan mijn lieve man, onze zorgzame vader en opa Marinus Minnaard in de leeftijd van bijna 80 jaar. Krabbendijke: A. Minnaard-Poortvliet Wemeldinge: Jan en Lia Minnaard-Hamelink Marco, Johnny Waarde: Marianne en Daan Verhulst-Minnaard Michelle, Mario Kloosterzande: Corine en Frank Ferket-Minnaard Mariska, Ronald, Daniëlle Goes: Jacqueline en Ron de Bondt-Minnaard Jaimie, Sharon Krabbendijke: Rinus Minnaard Wolphaartsdijk: Jacco Minnaard 9 december 2005 Oostweg 56,4413 BV Krabbendijke De afscheidsbijeenkomst wordt dinsdag 13 decem ber om 13.30 uur gehouden in dorpshuis "De Mei boom", Kerkpolder 30 te Krabbendijke. Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de Al gemene Begraafplaats te Krabbendijke. Vooraf is er vanaf 13.00 uur in "De Meiboom" gele genheid om afscheid te nemen. Na de begrafenis is aldaar gelegenheid tot condoleren. Mocht u door omstandigheden geen rouwbrief ont vangen hebben, dan verzoeken wij u deze adverten tie als zodanig te beschouwen. Lieve vader bedankt voor alles wat je voor ons hebt gedaan. We zullen je nooit vergeten. Jan, Marianne, Corine, Jacqueline, Rinus, Jacco Het laatste beetje is nu op, veel was er te verduren. Het kaarsje is nu opgebrand, gedoofd zijn alle vuren. Bedroefd maar met dankbare herinnering aan alles wat hij voor ons heeft betekend, geven wij u kennis dat na een liefdevolle verzorging in zorgcentrum "Bachten Dieke" onverwacht van ons is heengegaan, mijn lieve vader, schoonvader, onze opa, opaatje en mijn schoonbroer Piet Nagtegaal weduwnaar van Nel de Kraker in de leeftijd van 85 jaar. Temeuzen: Lia en Arie Molewijk-Nagtegaal Wendy en Richard Lars Stijn Saskia en Sven Axel: T. Haak-de Kraker Temeuzen, 9 december 2005 Correspondentieadres: Klaprooslaan 85 4537 CX Temeuzen De crematieplechtigheid, waarvoor u bent uitgeno digd, wordt gehouden dinsdag 13 december om 14.00 uur in crematorium "Temeuzen", Bellamy- straat 28c te Temeuzen. Gelegenheid tot condoleren na de plechtigheid in het crematorium. Zij die geen rouwbrief hebben ont vangen, gelieven deze advertentie als zodanig te beschouwen. Lieve opa nooit meer op bezoek bij jou we zullen je missen Wendy en Saskia Na een werkzaam leven is, omringd door degenen die hem lief waren, rustig van ons heengegaan mijn lieve man, onze lieve vader, groot- en overgrootvader Hubrecht Welleman echtgenoot van Dirktje Jacoba Bal in de leeftijd van 86 jaar. Nieuwdorp: D.J. Welleman-Bal Borssele: Dien en Gerrit Schipper-Welleman Deepali Nieuwdorp: Jo en Henk de Kok-Welleman Ronald en Jacquelien Deborah, Amy, Milan Sandra en Patrick Aline, Marilyn, Esmée Marjolein en Jasper Dauphin Lewedorp: Truus en Theo Vos-Welleman Marco Miranda en Jan Nieuwdorp: Dingeman en Yvonne Welleman-Hundersmarck Mirjam en André Ruud en Marije Kapelle: Rinus en Jeanette Welleman-Verhulst Liselot Rosalie 9 december 2005 Havenweg 62 4455 TH Nieuwdorp De begrafenis zal in besloten familiekring plaatsvinden. Onze dank gaat uit naar de Thuiszorg en verplegend personeel van Emergis (afd. Ouderenpsychiatrie) voor de goede verzorging. Bedroefd hebben wij kennisgenomen van het overlij den van onze zwager Hubrecht Welleman echtgenoot van Dirktje Jacoba Bal Lewedorp: Nico Bal t Werkendam: Wouter Bal Goes: Kees en Jo Bal Middelburg: Simon en Sjaan Bal Nieuwdorp: Jaap Bal Lewedorp: Ko Bal Kapelle: Cor en Trees Hollestelle-Bal 9 december 2005 In zijn zo geliefde Brazilië is na een intens geleefd leven op dinsdag 6 december 2005 overleden Theo Sarneel echtgenoot van Catherina Pedroza en vader van Paolo en Vivi op de leeftijd van bijna 82 jaar. In 1954 is hij vanuit Sas van Gent als Lazarist vertrokken naar Fortaleza, waar hij later zijn gezin heeft gesticht. Hij was als respect- en liefdevolle echtgenoot en vader zo trots op zijn vrouw en kinderen. Zijn leven stond in het teken van zorg en aandacht voor anderen. Zijn sociale betrokkenheid maakte hem tot een geliefd en gewaardeerd mens die vele obstakels in zijn leven heeft kunnen pareren. Velen mochten in zijn wijsheid delen. Theo is begraven in Fortaleza in Brazilië op woensdag 7 december 2005. U kunt uw condoleances sturen aan: M. Sarneel Reggestraat 12 4535 GH Temeuzen mathilda wisse Overledenenzorg met aandacht Basiscursus overledenenverzorging Deze cursus wordt gegeven begin februari in Goes, opgeven via www.overledenenzorg.net of; 0113-217060 of 06-24650772 Voor melding van overlijden, opgave cursus en algemene informatie (folder) Begrafenis- en Crematieverzorging OVERTOOM-GROEN Kantoor en rouwcentrum: Van Dishoeckstraat 620 4382 XW Vlissingen Telefoon: 0118-413417 Uitvaartverzorging Janneke den Besten dag nacht bereikbaar Londensekaai 9, Middelburg tel: 0118 623359 Er zijn geen woorden vooreen zieke van wie je weet, zij redt het niet. je streelt haar wang, je voelt haar handen je bent bevangen door verdriet. Toch ben je dankbaar voor haar einde dat na een moedig strijden kwam. Omdat het niet alleen haar leven, maar ook haar lijden overnam. Verdrietig om haar heengaan geven wij u kennis va het overlijden van onze lieve moeder, oma en oi Klara Verhage-Wouters weduwe van Leunis Verhage in de leeftijd van 88 jaar. Vlissingen: Pierreen Lien Verhage-Minderhoud Mare en Regine lort Lisette en John Yoeri, Ivar Grünenmatt (Ch.): Loura en Gottfried Aebischer-Verhage Erik en Yvonne René en Bettina Westkapelle: Corrie en Piet Minderhoud-Verhage Jeroen en Sonja Karin en Dimilri Marianne en Matthijs Christine en Eric Goes, 8 december 2005 Zuidstraat 21 4361 AA Westkapelle Er is gelegenheid om afscheid te nemen van moede op maandag 12 december a.s. van 13.00 tot 1530 uur in het Jeugdgebouw aan de Markt 65 te W&- kapelle. Hierna zal om 13.30 uur een korte ow denking worden gehouden in de Moriakerk. de geleid wordt door ds. Spaans. Aansluitend zal ce 14.30 uur de begrafenis plaatsvinden op de algeme ne begraafplaats te Westkapelle. Na de plechtighed is er gelegenheid de familie te condoleren in boven genoemd jeugdgebouw. Zij die geen rouwbrief hebben ontvangen, geliem deze advertentie als zodanig te beschouwen. Verdrietig zijn we na het overlijden van onze gezellige en meelevende buurvrouw Klara Verhage-Wouters Fam. W. Maranus Fam. Theelen-Jobse Na een leven dat gekenmerkt werd door eenvoud, bezorgdheid, goedheid, liefde en eerlijkheid isnaeen kortstondig ziekbed toch nog onverwachts van ons heengegaan Abraham IzaakTazelaar Bram weduwnaar van Anna Elizabeth Marsie 14 mei 1912 f 8 december2üüi te Groede te Vlisap Dankbaar zijn we voorde liefdevolle zorg die hij heeft mogen ontvangen van Zorgcentrum Scheldehof" en van zijn huisarts R.M. Thiadens, Familie en goede vrienden Correspondentieadres: Sleedoornlaan 10 4328 KZ Burgh-Haamstede De crematieplechtigheid zal plaatshebben op dins dag 13 december 2005 om 12.00 uur in het cremato rium, Westelijke Oude Havendijk 3 te Middelburg. Na de crematieplechtigheid is er gelegenheid tot con doleren in de ontvangstruimte van het crematorium, Mochten wij zijn vergeten u een rouwbrief te zenden, gelieve u deze advertentie als zodanig te beschouwen, Diepbedroefd, maar dankbaar om alles wat zij voor ons heeft betekend, is rustig ingeslapen na een liefde' volle verzorging in verpleeghuis "Ter Schorre" ona zorgzame moeder, schoonmoeder, oma en klein omaatje Catharina van Kerkvoorde weduwe van Cornelis Adriaan de Doelder *13-12-1910 f 9-12-2005 Terneuzen: A.J. van Hecke-de Doelder R.O. van Hecke Angelique en Mare Fleur, Romy Temeuzen: M. A. Verhelst-de Doelder J.G.C. Verhelst Roel en Valerie Annelieke en Joran Helmond: C. Meertens-de Doelder H.P. Meertens Miriam en Frank Isa, Eva, Donna Han en Marieke Arno en Margot Correspondentieadres: Parelmoerboog 36 4533 BC Temeuzen Onze mama en oma is opgebaard in het rouwca trum van Monuta, Rooseveltlaan 6, Temeuzen.war gelegenheid is om afscheid van haar te nemen cc maandag 12 december van 15.30 tot 16.00 uur. De samenkomst is op dinsdag 13 december m 14.00 uur in bovengenoemd rouwcentrum. Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op a Zuiderbegraafplaats te Temeuzen. Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in b> vengenoemd rouwcentrum. Zij die geen rouwbrief hebben ontvangen, gelieve deze advertentie als zodanig te beschouwen. Dankbetuiging Dankbetuiging Een hand, een woord, een gebaar doen zo goed, als je iemand die je lief hebt verliezen moet. Adrie Boonman Denk nog eens aan hem met een glimlach Jacqueline meisje 9 s'Heerenhoek, december 2005 Voor meer familieberichten zie pagina 14

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2005 | | pagina 72