Reclame beleggingen aan banden FACTORY OUTLET PZC 7 Werknemers ABN Amro houden premievrij pensioen AFM verbiedt vage en onverstaanbare teksten Kruidvat en Kwik-Fit stunten met autokeuring Siberisch gas naar Duitsland effectenbeurzen euronext wall street zaterdag 10 december 2005 Hoor Joke Licher AMSTERDAM - De werkne mers van ABN Amro hoeven ook de komende jaren geen pen sioenpremie te betalen. Dit zijn de vakbonden en de bank overeengekomen in de nieuwe CAO die loopt van janua ri 2006 tot januari 2008. In die periode krijgen de werknemers in totaal 3,5 procent meer loon. Per 1 januari 2006 gaan de lo nen 1,5 procent omhoog en per 1 januari 2007 2 procent. Boven dien ontvangen de 27.000 mede werkers in juli 2006 een eenmali ge uitkering van 0,5 procent van het salaris, De medewerkers van ABN Am ro konden al zelf 'shoppen' in het pakket arbeidsvoorwaar den. Maar de mogelijkheden daarvoor zijn nu uitgebreid, al dus H. Gorter van FNV Bondge noten. In plaats van eenmaal per jaar kunnen personeelsleden van ABN Amro nu elke maand keu zes maken en naar eigen inzicht in de 'arbeidsvoorwaardenwin- kel' een pakket samenstellen dat aansluit op hun privésitua- tie. Zij kunnen bijvoorbeeld extra vrije tijd kopen, maar ook vrije tijd die zij niet nodig heb ben inruilen voor geld. Er komt een nieuwe pensioenre geling. Daarbij geldt een voor waardelijke indexatie van het opgebouwde pensioen. Aanpassingen Dat betekent dat opgebouwde rechten in principe elk jaar wor den aangepast aan de inflatie. Maar die aanpassing wordt uit gesteld wanneer de financiële si tuatie van het pensioenfonds daartoe aanleiding geeft. Het blijft mogelijk dat mensen rond hun tweeënzestigste stoppen met werken. Vakbond De Unie is tevreden' over de nieuwe CAO. „Een goed pensioen, geen pensioenpremie en maatwerk in de arbeidsvoor waarden", reageerde J. Hof land. ANP door Sylvia Marmelstein DEN HAAG - Beleggingsfond sen mogen binnenkort niet meer zelf waarschuwingsteksten uit spreken in hun eigen radiorecla mes. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) stelt standaard teksten beschikbaar die reclame makers moeten gebruiken. Daar mee wil de financiële autoriteit een halt toeroepen aan creatieve reclamemakers die de tekst on verstaanbaar of vaag maken. Het gaat om de zin 'rendemen ten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst'. In de reclame voor de beleggings fondsen voor de Postbank wordt deze zin zo snel uitgesproken dat hij nauwelijks verstaanbaar is. En in de commercial van Ro- beco is de zin opgeknipt en ver werkt in een gesprek met een vraag en antwoord waardoor de boodschap onduidelijk is. Vanaf begin volgend jaar moe ten reclamemakers standaard teksten downloaden van de site van AFM. Deze zijn ingespro ken door een acteur en mogen niet worden veranderd. De tekst luidt: „Loop geen onnodig risi co. Lees de financiële bijsluiter. Hierin staat dat het risico van dit product groot is." Duurder De aanduiding groot kan afhan kelijk van de inhoud van de bij sluiter worden vervangen door zeer groot, klein of zeer klein. Omdat de nieuwe waarschu wingstekst langer is, wordt het voor beleggingsfondsen duurder om reclame te maken op de ra dio. De regels staan in de Nadere Re geling Financiële Dienstverle ning. Daarin zijn nieuwe regels voor zowel reclame als de finan ciële bijsluiter voor risicovolle fi nanciële producten opgesteld. Gisteren sloot de termijn waar binnen de aanbieders van deze producten konden reageren. Volgens de AFM zijn de menin gen over de standaardteksten voor commercials verdeeld. Een deel is blij dat er duidelijkheid komt en een deel vindt dat er sprake is van inbreuk op de ar tistieke vrijheid. GPD door Marcel Proos DEN HAAG - Na cd's, vlieg tickets en treinkaartjes is nu de periodieke keuring voor auto's aan de beurt voor stuntprijzen. Advertentie De winkelketen Kruidvat biedt de laatste twee weken van de cember apk-waardebonnen aan die klanten 30 euro korting ge ven op een keuring bij Kwik- Fit. Volgens een woordvoerder van Kwik-Fit komen er meer dan honderdduizend waarde bonnen beschikbaar. Daarmee kunnen automobilisten hun wa gen gedurende heel 2006 laten keuren. Zij moeten wel een maand van tevoren boeken. Ondanks de korting schieten bei de ondernemingen er niet finan cieel bij in. „Wij hebben goede afspraken gemaakt met Kruid vat", verklaarde de woordvoer der van Kwit-Fit gisteren. Vol gens K'uidvat maakt een aantal voorwaarden, zoals de verplich ting een maand van tevoren te boeken, de actie haalbaar. De -waardebon kost 9,95 euro. Nor maal gesproken kost een apk 39 euro bij Kwik-Fit. Kruidvat heeft eerder gestunt met trein kaartjes van de NS. Dirk van den Broek heeft onlangs zeer goedkope vliegreizen aangebo den. ANP BABAYEVO - De Russische premier Mikhail Fradkov zet zijn handtekening op een gaspijp- leiding. Gisteren werd in de buurt van de Russische stad Babayevo het officiële startsein gegeven voor de aanleg van de pijp. Het Russische gas bedrijf Gazprom gaat via de leiding Siberisch gas over de bodem van de Oostzee rechtstreeks naar Duitsland transporteren. foto Alexander Natruskin/RTR Twee consortia azen op VNU NEW YORK - Twee consortia bereiden een overnamebod voor op het informatieconcern VNU. Dat schreef de Ame rikaanse zakenkrant The Wall Street Journal gisteren. Het eerste consortium, waarin de investeringsmaatschap pijen Apax Partners, Blackstone, Carlyle, Kohlberg Kra- vis Roberts, Permira, Thomas H. Lee en Alplnvest vere nigd zijn, komt volgens de krant voor het eind van het jaar met een bod. Dat zou boven de marktwaarde van VNU van 7 miljard euro liggen. De tweede groep, bestaande uit de investeerders Bain Ca pital, Texas Pacific Group en Warburg Pincus, is volgens bronnen nog niet klaar om een bod uit te brengen. VNU staat al maanden onder druk van een groep aandeelhou ders. Door protesten van deze groep zag het concern zich genoodzaakt af te zien van de voorgenomen overname van IMS Health voor 7 miljard dollar. Dit besluit kostte VNU-topman Rob van den Bergh de kop. ANP Overname fabrikant gsm-spelletjes REDWOOD CITY - Electronics Arts (EA), 's werelds grootste gamesfabrikant, heeft voor 680 miljoen dollar (576 miljoen euro) een spelletjesfabrikant voor mobiele te lefoons gekocht. Het gaat om Jamdat Mobile, dat onder meer Tetris en Bejeweled in zijn portfolio heeft. EA is bekend van kaskrakers als Need for Speed, Madden NFL en FIFA Soccer. ANP Industrie produceert minder VOORBURG - De Nederlandse industrie heeft in oktober 1,2 procent minder geproduceerd dan in de maand sep tember. Dat heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek gisteren bekendgemaakt. Op jaarbasis bleef het productieniveau vrijwel onveran derd, terwijl de omzet met 7 procent steeg. Dat was voor al te danken aan hogere afzetprijzen. ANP Belgen troeven Heineken af AMSTERDAM - Heineken heeft de slag om een meerder heidsbelang in de Chinese brouwer Fujian Sedrin verlo ren van concurrent Inbev. De Belgische brouwer biedt 750 miljoen euro voor de op zeven na grootste brouwerij van China. Dit meldde de Amerikaanse krant The New York Times gisteren. Zowel Heineken als Inbev weigert commentaar te geven. Eerder deze week gaf Heineken-topman Jean-Frangois van Boxmeer aan interesse te hebben in een controlerend belang in Fujian, maar niet tegen elke prijs. ANP Darlin neemt belang in Besi AMSTERDAM - BE Semiconductor (Besi) heeft er een nieuwe aandeelhouder bij: participatiemaatschappij Dar lin. Darlin meldde gisteren een belang van 5 procent te hebben verworven. Besi maakt machines voor de halfge leiderindustrie, een markt die volgens Darlin momenteel weer aantrekt. De participatiemaatschappij ziet zichzelf als actieve belegger die in het algemeen participeert voor de lange termijn. Darlin, dat wordt bestuurd door F. van Beuningen, heeft belangen in Accell, Airspray, Eriks, ICT Automatisering, Kendrion, Nedap, Samas, Sligro en TKH Group. ANP (9,55 [424,50 (9,55 2(,5Ö van de Gruffer wonen diezijn fenoewefe 29 4331 IR Middelburg 0118615040 info@van de gruiterwonen.nl www.vandegruiterwonen.nl -AANDELEN AEX_ AANDELEN BINNENLAND- ABN Amro Hold, pref 23,95 Accell Group 20,35 AmsterdamCommodilies 3,40 AANDELEN EUROTOP 100_ 33,76 25,90 10,88 38,85 16,61 11,34 33,96 25,77 11,08 27,10 69,40 25,80 58,00 AANDELEN AMX_ 2,40 2.42 35,30 24,75 11,33 26,82 68,50 25,75 57,95 11,93 28,60 17,20 43,75 43,55 Air France-KLM 17,51 17,36 AM 9,99 9.99 ASM International 12,84 12,68 71,50 70,60 45,91 45,41 Corus Group 0,87 0,88 CSM 26,03 26,32 Heljmans 35,73 36,2') Hunter Douglas 46,50 46,16 2,89 LogicaCMG 2,48 2,46 Moolen Holding 4,83 4,84 Nutreco Holding 36,00 35,71 Oce 12,02 12,05 Randstad 35,85 Rodamco Europe 66,60 66,60 Stork 32,41 33,12 VastNed Retail 53,00 52,85 Vopak, Kon 25,13 Wereldhave 78,60 Wessanen, Kon. 12,20 12,20 Alanheri AND Intl Publishers Athlon Holding Baan Company Ballast Nedam BAM, Kon. Conv.pr.F 8AM, Kon. nletcnv.p Balenburg Beheer 8E Semiconductor Ind Begemann G.Kon.crt.B Begemann G.Kon.crt A Beter 8ed Bever Holding Binck Blue Fox Enterprises Blydenstein-Willink Boskalis Weslm.Kon. Brill, Kon. Brunei International BuhrmannNV pref. TenCate, Kon. Centric KSI Holding Crown van Gelder Ctac DBAABGLMULTSTR DB GROCI DB/Max. Alpha Bom De Nederlandse CMP De Vries Robbé Groep DICO International DOCdata DPA Holding Draka Holding DSM div 2004 Econosto, Kon. ENDEMOL Eriks Group Euronext j EVC International Exact Holding Exendis Fornix Biosciences FORTIS CAPCMP CL A Frans Maas Gr, Kon. Galapagos Gamma Holding Gamma 5P, Wd. Gouda Vuurvast Grolsch, Kon. Grontmy Groothandelsgebouwen HAL Trust Unit Heineken Holding HES Beheer HITT Holland Colours 34,75 73,00 25,10 42,60 Holland Fund 2 Holland Sel. Fnd 2 Van derHoop Bankiers Hunter Douglas Prf ICT Automatisering Imtech ING URIC BRIC 11 ING Uric USA 2 ING Postb China 2009 ING Groep eert. ING Top25 Garantie InnoConcepts IsoTis (nieuw) Jetix Europe Kardan Kas Bank Kendrion KPN Inkoop, Kon. Van Lanschot Macintosh Retail Gr. Magnus Management Share McGregor Fashion Grp Mittal Steel NWE NED AM HYP BK Nedap Nedschroef Hid, Kon. Neways Electronics Nyloplast OPG Groep Ordina PB RENTE GAR3 14 PB RENTEGARANT1 12 PB RENTE GAR2 12 PB RENTE GAR414 Pharming Group Porceleyne Fles 121,30 122,40 0,56 0,55 14,50 25,76 24,89 26,00 24,42 13,25 58,00 14,67 25,50 24,87 25.98 24,59 20,18 1050,00 32,00 AANDELEN NMAX_ Antonov 1,80 LB Icon 5,70 Punch Technix N.V. 10,56 Sopheon Pic 0,30 SpykerCars 10,15 NIET OFFICIEEI Ceteco DAF63/4 KPNQwest TILH SCHULDVORDRNG 0,04 0,04 61,50 _GOUD EN ZILVER- 10,70 10,70 Amsterdam Prijzen van 14.00 uur: Goud onbewerkt 13.973-14.427, vorige 13.830- 14 284, bewerkt 15.153 laten,vorige 15.010 laten, zilver onbewerkt 226-258, vorige 223- 255. bewerkt 276 laten,vorige 273 laten Priority Telecom Reesink Rood Testhouse Royal Dutch Shell B RSDB RT Company Samas-Groep Samas Groep bev. Schultema Seagull Simac Techniek Sligro Food Group Smit internationale SNSAEX Gar.Click SNS Azie GarantPlan SNS EuroGarantiePlan SNS EuropaGarantPlan SNS Internet G@arant SNS TopSectorWinstPI SNS TripleBest eert. SNS WrldGarPlan Stern Groep Tele Atlas Telegraaf Media Grp Tie Holding TomTom Tulip Computers Twentsche Kabel Hld. Unil.4Afl.C.Pr Unilever Unit 4 Agresso USG People Univar VastNed Offices Versatel Telecom Vla Networks VNU pref. 7 Wegener -INDEXEN- 97,75 100,00 98,25 97,75 112,00 101,50 101,50 31,00 31,00 23,50 23,65 18,25 18,25 36,61 34,52 57,95 37,00 35,00 57,95 13,46 13,51 34,30 34,20 I A P.Moller-Maersk-A A.P.Moller-Maersk-B Air Liquide Anglo American Plc AstraZeneca i AvivaPIc Barclays BASF Bayer Banco Bilb.VIz.-Arg. BHP Billiton Plc I Bayer. Mot. Werke BNP Paribas 1 BP British Am. Tobacco British Sky Broadcas BG Group Plc BT Group Plc Banco Sant.Central H Cadbury Schweppes Carrefour CreditAgricole CS Group DaimlerChrysler Danone Danske Bank A/S Deutsche Bank Deutsche Post Deutsche Telekom Diageo Plc E.On EADS Electrabel Endesa Enel SpA 62000.00 61200,00 63500,00 62900,00 158,70 159,00 125,46 125,40 1863,00 1903.00 2704,00 2724,00 683,50 683,00 26,57 26,54 600,50 598,50 63,10 63,10 34,35 34,06 14.65 14,70 889,00 891,50 37,42 37,62 67,65 67,05 651,00 640,00 1270,00 1274,00 494,00 493,00 550,50 550,00 216,50 216,50 10,73 10,74 551,50 551,00 37,62 38,02 26,76 26,90 67,10 67,00 43,08 43,18 89,10 89.45 211,50 211,75 84,05 83,53 19.30 19,35 14,05 14,02 18.90 18,87 849,00 844,00 21,56 21,47 ENI m BF A'dam AEX-index A'dam AMX-index All Share Index Brussel Bel-20 Dow Jones Euronext-100 Eurostoxx-50 Eurotop-100 Frankfort Dax-30 Hang Seng Londen FTSE-100 Madrid lbex-35 Milaan Mibtel-30 Nasdaq Composite Next-150 Nikkei-225 Parijs Cac-40 S&P500 Zurich SM 432,23 431,13 506,08 505,63 639,30 637,35 3456,40 3448,05 10755,12 10778,58 803,30 801,62 3510,38 3500,80 2739,66 2737,30 5286,75 5282,13 14879,16 14910,51 5531,10 5517,40 10495,80 10489,30 34922,00 34819,00 2246,46 2256,73 1366,91 1370,51 15183,36 15404,05 4669,93 4661.01 1255,34 1259,37 7560,02 7567,40 France Telecom Generali Assicur GlaxoSmithKline Hennes 8i Mauritz HBOSPIc HSBC Hldg Iberdrola InBev Banca Intesa SpA KBC Groep Lloyds-TSB Group Oreal (L) LVMH Munchner Ruckvers. National Grid Nestle N Nokia Oyj Nordea Bank AB Norsk Hydro Novartis N Prudential Reckitt Benckiser 23,61 27,80 25,90 21,39 27,22 37,02 36,36 61,70 75,15 114,50 548,00 393,75 15,41 544,50 393,50 15,17 1800,00 1791,00 Renault Repsol YPF Rio Tinto Roche Holding GS Royal Bank Scot. RWE Saint-Gobam San Paolo-IMI Sanofi-Aventis SAP Siemens Societe Generale Slatoil ASA Standard Chartered Suez Schw. Ruck N Swisscom Telecom Italia-RNC Telecom Italia SpA Telefonica TeliaSonera AB Tesco Total UBS AG Unlcredlto Italiano Unilever Vivendi Universal Vodafone Group Plc Zurich Fin, Services BANKPAPIER- 66,75 67,00 25,46 25,01 2484,00 2491,00 206,60 20510 1692,00 1684,00 58,68 49,61 12,97 71,25 155,22 66,87 102,60 157,00 49,61 12,84 70,70 155,00 67,80 102,10 157,50 1194,00 1203,40 24,75 24,65 96,25 96,50 411,00 412,00 2,15 2,15 2,46 2,47 12,50 12.55 42,30 319,00 219,20 126,40 5,30 69,00 327,50 217,00 125,90 5,33 566,00 25,13 128,50 DOW JONES- 3M Co ALCOA Ine j Altria Group Inc. Amer.Intl.Group Amer.Express i Boeing Co Caterpillar Ine Citigroup Ine Coca-Cola DuPont de Nemours ExxonMobil Corp General Electric General Motors Hewlett-Packard Home Depot Honeywell Int. IBM Intel Corp Johnson Johnson JPMorgan Chase 8r Co McDonald's Corp Merck Co Microsoft Corp Pfizer Ine Procter 8r Gamble AT&T Ine United Technologies Verizon Commun. Wal-Ma rt Stores Walt Disney Co k Nederlands AEX-fonds in de Eurotop 100 -OVERIGE AANDELEN VS_ 65,86 50,65 70,07 57,34 35,35 22.00 29,23 41.22 35,65 87,50 25,70 60,08 38,65 34,82 29.68 27.69 20,98 57.01 24,85 55,30 31.23 47.70 25,05 Van 09 dec (17.00 uur) tot 12 dec hanteert het GWK de volgende sen (kosten aankoop/verkoop to 2,25pct 2,25 euro, boven 22501 13,50 euro): 0,6384 8,0082 0,7079 17,6000 279,8800 10,1900 6,1300 152,5600 11,9400 8,5199 1,8870 4,2320 42,7900 31,2300 1,7492 euro/antill.gulden euro/austr.dollar euro/canadese dollar euro/cyprus pond euro/deense kroon euro/engelse pond euro/estlandse kroon euro/hong.forint euro/hongkong dollar euro/israel pond euro/japanse yen euro/marok.dinar euro/noorse kroon euro/nw-zeel.dollar euro/poolse zloty euro/slow, koruna euro/t|ech,koruna euro/turkse lira euro/z-afrlka rand 10,1130 ro 1,75pcl 1,1315 1,9800 1,4856 1,2916 0,5297 7,0398 0,6472 14,3200 238,9800 8,3600 4,9900 134,1100 10,2000 7.4896 1,5520 3,6140 34,8000 27,4600 1,4616 7,0060 8,8900 1,4780 STAATSLENINGEN- 2 1/2 grb 2 1/2 nl 04-08 2 3/4 nl 03-09 3 1/2 grb 3 3/4 nl 04-14 3 3/4 nl 99-09 3 grb 3 nl 03-06 3 nl 0407 3 nl 04-10 3.25 nl 05-15 4 1/4 nl 03-13 4 nl 05-37 5 1/2 nl 00-10 5 1/2 nl 98-28I-II 5 1/4 nl 98-08III 5 3/4 nl 97-07 5 nl01-11 5 nl 02 6 nl 96-061-11 71/2 nl 93-23 7 1/2 nl 95-10 8 1/2 nl 91-061-11 8 1/4 nl 92-071-11 8 1/4 nl 92-07I-II 8 3/4 nl 92-07 64,10 99,53 99,73 99,49 89,75 103,17 102,98 102,83 102,68 76,90 100.25 100,23 100,49 100,43 100,13 100,09 99,13 98,57 106,74 106,32 104.64 103,90 110.65 110,24 126,67 126,10 106,06 105,89 103,53 103,47 109,60 109,44 110,78 110,40 100,30 149,10 148,32 118,10 117,89 102.63 102,62 109.26 106,30 106,41 Apple Computer Bank of America Corp Chevron Corp Cisco Systems Coca-Cola DaimlerChrysler Dell Ine Dow Chemical Eli Lilly Ford Motor Goldman Sachs Group Goodrich Corp. Goodyear Tlre&Rubber PACCAR Ine Time Warner Ine Xerox Corp Yahool Ine 74,08 45,78 59,62 17.64 41,88 50.54 31.65 72,33 17,66 14.53 40,36 Stork Grontmy 8atenburg Beheer 0,30 0.31 3,33 0,30 0,31 3,33 4,25 4,39 3,29 10,15 10,40 2,46 8,16 8,35 2,33 32,41 33,12 2,19 60,20 61,50 2,16 42,60 43,43 1,95 HITT Punch Technix N.V. Kardan Centric KSI Holding AND Intl Publishers Magnus Ctac AEGON Nedschroef Hld. Kon. ASML Holding Heineken Holding Mittal Steel 437,60 t 57,05 108,60 43,95 62,15 56.35 56,85 53,70 53,65 48,55 48,44 42,30 42,30 31.84 32,24 88,50 89,15 118,20 117,90 47,75 49.85 49,85 22,45 23,15 26,73 25,24 36,04 102,50 103,30 13,17 23,19 31,70 15,02 44,25 67,40 86,40 75,35 48,00 23,05 47,65 33,65 67,25 12,75 14.25 14.26 14,31 13,58 22,53 31,17 15.04 44,40 67.05 86,75 75,55 48,15 22,95 47,75 33,60 67,40 12,86 CB Achmea Euro Fonds CBAchmea Euro Mix CB Achmea Euro Oblig CB Achmea Nederland CB Achmea Wereld Columbia Securities Corlo Delta Lloyd Dollar Delta Lloyd Donau Delta Lloyd Euro Cr Delta Lloyd Euro Fnd Delta Lloyd Investm, Delta Lloyd Jade Fnd Delta Lloyd Mix Delta Lloyd Nederl. Delta Lloyd Rente Delta Deelneming .Fnd Delta Lloyd Sel. Div Diamonds Trust DIM Vastgoed DresVPV HollandHaven DresVPV Income Fund 17,22 24,52 28,38 15,86 16,17 167,00 45,91 10,20 24,12 13,87 38,32 10,36 Credit H Fortis Credit Fi Forlis Europa SmCap2 42.46 32,53 37,75 10,25 203,90 203,10 28.47 28,40 19,80 26,06 14,39 14,27 29,32 28,79 16,12 17,29 25,23 76,70 37,15 104,50 108,70 108.90 42,61 32,60 37,00 17,30 25,26 78,10 37,80 BELEGGINGSFONDSEN- Fortis Europa Fd.2 Fortis Japan Fonds2 Fortis Nasdaq Fonds Fortis Nederl. Fd.2 Fortis Obam Fortis Obli.Divid 2 Fortis Pro.Ambitieus Fortis Pro.Neutraal Fortis Pro.Voorzicht Forlis Pro Defensief Fortis Pro.Offensief Fortis Vastgoed Fd Friesland Aandelen Friesland Eurorente Friesland Mix Fonds Gilissen QualityGrth Holland Amerika Fund Holland Europe Fund Holland EuroSelectie Holland Obl. Fonds Holland Pacific Fund Holland Selektie Fnd Holland Wereld Fund Holland Fund iShares Corp. Bond IdB Alchemy IdB Eq,Income IdB Glob Conv. IdB MM Emerging Comp IdB MM European Eq IdB MM Intl,Equity IdB MM Real Est.Eq. ING AEX Shadow ING Basic Materials ING Biotechnologie 311,80 313,00 69.20 70,50 46,50 46,60 641,00 641,50 111,00 111,30 267,10 266,20 145,90 145,20 145.10 145.70 1265,00 1270,00 139,80 140,80 156,70 156,30 181,50 182,00 24,17 23,77 27.21 27,16 22,12 22,09 11,06 11,03 18,20 18,20 61,90 61,90 29,00 29,00 69,20 69,25 62,00 62,15 79,05 79,00 31,25 31,25 77,50 77,50 126,30 126,20 32.20 43,50 46,20 43,50 35.00 58,30 88,00 43,50 43.75 43,39 43,84 17,99 17,99 ING Comm Tech Fonds ING Cont.Click Fd US ING Daily Con.Goods ING Dutch Fund ING Duurzaam Rend ING Emerg.East.Eur.F ING Energy Fund ING Europe Growth ING Euro Obligatie ING Europ.Small Caps ING Euro Credit ING Europe Fund ING Financials Fund ING Bank Geldmarkt ING Global Fund ING Global Growth ING Health Care Fund ING High Yield Obli. ING Hoog DivAandelen ING ConLCIick Euro ING Industrials Fund ING Intl.Oblirenle ING Internet Fund ING I.T.Fund serie l ING Japan Fund ING FirstClass Obli. ING Luxury Con.Goods ING North America ING Obligatie Fonds ING Onroerend Goed ING Premium Dividend ING Protected Mix 70 ING Protected Mix 80 ING Protected Mix 90 ING Telecom Services 4,98 26,76 34,40 61,00 17,20 59.75 50.50 19,91 34,26 26,76 34,76 61,10 17.04 60.05 50,65 20,15 34,14 41,51 28,16 28,19 24,41 23,28 33.67 55,70 18,45 28,28 27,54 28.43 27.68 40 12 67,90 14,37 35,12 14,65 25,87 35,11 22,03 14.79 72,70 25,81 25,00 26,16 27,02 29.80 24.54 23,33 33,67 55.55 18,58 28,51 27,55 28,45 27,75 40,48 68,05 ING Utilities Fund ING Verre Oosten Intereffekt Jap.Aand Intereffekt Jap.Warr Indocam Himalayan Fd iSh.FTSE 100 Fd iSh.FTSEurofirsl 100 iSh FTSEurofirst80 iSh.EurSTOXX50 oct.3 iSh,STOXX50 oct.3 iShares AEX iShares China 25 iShares DJ Midcap iShares DJ Smallcap iShares DJX GROWTH iShares DJX SELDIV iShares DJX VALUE iShares EUR INFLAT iShares Japan iShares MSCI BRASL iShares MSCI E EUR iShares MSCI EMMKT .SHARES MSCI FE EJ iShares MSCI KOREA iShares MSCI TAIWN iShares MSCI World iShares S&P 500 ISHARESFT/EP EURPR Japan Convertible Japan Fund Lanschot Dutch Eq Fd Lanschot Euro Credit Lanschot Europ.Eq.F. Lanschot Far East Eq Lanschot Glob.Bond 43,99 34,10 16,25 26,88 10,60 35.01 33,55 37,04 23,30 25,11 25,18 20,16 22.00 23,52 22,46 10,75 23,78 36,30 20,79 36,27 60,55 Leveraged Cap.HId.A Middle Europe Real E Nieuwe Steen Inv. OHRA Aandelen Fonds OHRA Care Fonds OHRA Comm Technol.Fd OHRA Internet Fonds OHRA Med.Techn.Fonds OHRA Milieutechn.Fd OHRA Multimedia Fd. OHRA New Energy Fds OHRA Oblig.Div.Fds OHRA Onroerend Goed OHRA Spaardlvidend OHRA Totaal Fonds Optimix Biotech. B Optimix Europe D Optimix Income C Optimix Mix Fund (E) Optimix Technology A Orange Deelnemingen Orange Eur Midcap Fd Orange Eur Property Orange Eur.Smallcap Orange Eur Largecap Orange Fund Orange La Orange St Orange Wine Fund Pacific Rim Conv.Fd Pan Global Conv.Fund Postbank Aandelen(1 Postbank Amerika (3) Postbank Beleg.fonds Postbank Biotec.(IO) Postbank Com Jechnol Postbank Duurz,A(11 Postbank Easy Blue Postbank Euro Aand. Postbank Euro ContCI Postbank Euro Oblig. Postbank Euro SmCps Postbank Farmaciefds Postbank Fin.Wrld(3) Postbank Hoog Div 6 Postbank Hoog DivObl Poslbank'Slnternetf. Postbank IT Fonds(1) Postbank Jap.Continu Postbank Multimed(4) Postbank Nederl.(2) Postbank Obligatie Postbank Opk.Land(4) Postbank Vastgoedfds Postbank Wereldm,(2) Robeco Balanced Mix Robeco Divirente Robeco Duurz.Aand A Robeco Dynamic Mix Robeco Euro Obl,Div. Robeco Growth Mix Robeco Hoog Dividend Robeco High Yld Obl. Robeco HollandsBezit Robeco Safe Mix Robeco Solid Mix Robeco Young Dynamic Robeco Private Eq. 10,07 20,94 24,36 24,90 27,80 39,36 22,50 22,41 21,56 29,05 29.01 6,63 6,63 37.76 23,09 28,57 39,42 30,61 49,89 22.77 49,75 43,40 25,29 54,15 25,61 39,06 30,32 50,50 22,77 49.84 43,55 25,19 54,25 25.60 Rodamco Europe Rolinco Rorento Select Winner Fund SNS Amerika Aand,Fds SNS Azie Aand.Fonds SNS Duurzaam Aandfds SNS Euro Aandelen SNS Euro Mixfonds SNS Euro Obligatief SNS Euro Vastgoedfds SNS Euro Liquiditeit SNS Hoogdividend SNS Inno Visiefonds SNS NedAandelenf. SNS Optimaal Geel SNS Optimaal Oranje SNS Optimaal Rood SNS Wereld Aand.Fds streotTRACKSSM AEX T&P 22,54 22,02 14,29 49,80 29,40 31,66 32,72 17,36 27,90 30,95 26,55 4,04 21,45 53,00 79,35 -NIET-EURONEXT GENOTEERDE FONDSEN- 26,57 33,67 43,90 34.53 26,64 90,52 37,61 26,43 56,23 15,52 18.54 19,17 robeco em mkts eq D robeco energy eq, D robeco europ.equit D robeco nn.equft. robeco it equities robeco north am eq D robeco telecom eq. snseuro-aand plusfd sns ned aand plusfd sns-obligatieplusfonds sns-spaarbewustfonds 82,53 26,30 106,00 68,86 48,08 53,92 76,34 93,98 92,78 35,97 54,11 36,11 42,38 44,69 32.97 4,10 3,30 19,51 7,16 6,81 4,89 27,48 26,65 3,02 10,56 10,25 2,94 5,10 4,98 2,35 2,95 2,89 2,03 7,95 7,80 1,89 0,56 0,55 1,79 2,32 2,28 1,72 13,98 13,74 1,72 2,95 2,90 1,69 30,50 30,00 1,64 16,86 16,61 1,48 25,05 24,68 1,48 23,95 23,61 1,42 66,60 23,66 42,65 20,50 21,89 24,94 10,97 11,38 170,90 172,70 59.20 59,20 23.21 23,03 27,36 30.70 26,45 4,20 21,40 52,85 78,60 82,35 25,80 105,00 68,72 48,04 54,13 76,75 93,24 94,08 36,16 54,13 36,01 42,39 44.51 32,84 AMSTERDAM - De Europe se effectenbeurzen zijn gis teren overwegend licht la ger gesloten. Dat kwam vooral door een stijging van de olieprijzen als ge volg van koud weer in de Verenigde Staten. Tot de weinige uitschieters be hoorde VNU. De koers van het informatieconcern steeg 4,9 procent door een bericht in de The Wall Street Journal dat twee groepen investerings maatschappijen werken aan een overnamebod op het be drijf, Op de beurs in Amster dam sloot de AEX-index van de hoofdfondsen met een ver lies van 1,10 punt ofwel 0,25 procent op 431,13 punten. Over de hele week ging het koersgemiddelde omhoog met 1,65 punt (0,4 procent). De FTSE-index in Londen daal de gisteren ook 0,25 procent. De Franse CAC-index verloor 0,2 procent en de Duitse DAX-index0,1 procent. In de AEX-index was Getro- nics op ruime afstand van VNU nummer twee met een koersstijging van 1,8 procent. De overige winnaars in het koersgemiddelde gingen min der dan 1 procent omhoog. Hekkensluiter in de AEX was verzekeraar Aegon met een verlies van 1,7 procent. Chip machinefabrikant ASML zakte 1,5 procent doordat zijn Ameri kaanse afnemer Intel donder dag na het slot van Wall Street met een aanpassing van zijn omzetprognose kwam. De Duitse chipfabrikant Infineon verloor daardoor op de beurs in Frankfurt 0,9 procent. ANP NEW YORK - De daling van de olieprijs met bijna 2 pro cent zette Amerikaanse be leggers gisteren aan tot ko pen. Financiële waarden waren in trek, in de Vere nigde Staten wordt gespe culeerd op een einde aan de reeks van renteverhogin gen. De Dow-Jonesindex won 0,2 procent en eindigde 23,46 pun ten in de plus op 10.778,58. De index van de technologie- beurs Nasdaq kreeg er 0,5 pro cent bij en steeg met 10,27 punten tot een stand van 2256,73. De goudprijs steeg gisteren tot 530,20 dollar (oun ce) en bereikte daarmee de hoogste prijs sinds april 1981. De olieprijs verloor terrein na enkele dagen van stijging. Het belangrijkste termijncontract verloor 1,16 dollar en eindigde op 59,50 dollar, onder de belangrijke psychologische grens van 60 dollar per vat (159 liter). De euro noteerde bij het slot van de Amerikaanse handel 1,1810 dollar, gelijk aan het slot in Europa. ANP

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2005 | | pagina 7