Vrees voor glazen wietstad PZC Omroep Tholen vierl twintigjarig jubileum bezoektijden Actiecomité Westdorpe waarschuwt voor illegale hennepteelt agenda kerkdiensten lezers schrijven weekenddiensten zaterdag 10 december 2005 Ziekenhuis Walcheren Koudekerkseweg 88, 4382 EE Vlissingen tel.(0118)425000 dag.: 15.00-20.00 uur Bezoek: Kinderafd. ouders gehele dag, overig bezoek 14.00-19.00 uur. afd. Psychiatrie dag. 19.00-20.00 uur en woe, za en zo 14.00-16.30 uur. afd. IC/CCU en Stroke Unit CVA dag 15.00 -16.00 en 19.00-20.00 uur. Oosterscheldeziekenhuis 's Gravenpolderseweg 114, 4462 RA Goes, tel. (0113)234000 dag. 13.00-13.45 en 18.30-19.45 uur Afdeling A/B (kinder/kraamafdeling): dag. 14.30-19.30 uur Afdeling H (IC/MC): dag. 11.00-11.30, 14.00-14.30 en19.00-19.30 uur Afdeling F (neurologie): 14.00-20.00 uur. Max. 2 personen per patiënt. Lindenhof revalidatie 's Gravenpolderseweg 114, 4462 RA Goes, tel. (0113)236236 ma t/m vrij: 14.00-21.00 uur zat en zon: 12.00-21.00 uur Emergis Oostmolenweg 101 4481 PM Kloetinge, tel. (0113) 267000 woe, zat en zon: 14.00-21.00 uur ma, di, do en vrij: 18.30-21.00 uur Zeeuws-Vlaanderen Locatie de Honte Wielingenlaan 2 4535 PA Terneuzen, tel. (0115) 688000 Afd. Al. A2. B1, B2, Cl, Obstetrieen Gynaecologie dag 14.30-1600 en 18.30-20.00 uur; afd. Psychiatrie ma, di, do en vrij 18.00-20.00uur. woe, weekeinde, feestdagen 14.00-16.30 uur en 18.00-20.00 uur; afd. IC/CCU dag.14.30-15.15 en 19.00-20.00 uur. Kinderafd. 14.00-19.00 uur Locatie Antonius Pastoor van Genklaan 6 4501 AJ Oostburg, tel. (0117)459000 afd.2:14.30-16.00/18.30-20.00 uur; afd.4: 09.00-21.00 uur. Goeree-Overflakkee Ziekenhuis Dirksland Stationsweg 22 3247 BW Dirksland, tel. (0187) 607300 dag. 16.00-17.00 en 17.45-19.30 uur, zo idem tot 20.00 uur Bergen op Zoom Ziekenhuis Lievensberg Boerhaavepleïn 1 4624 VT 8ergen op Zoom. tel. (0164) 278000 dag. 14 30-15.15 en 18.30-20.00 uur za en zo 14.30-16.00 en 18.30-20.00 GGZ Westelijk Noord-Brabant Hoofdlaan 8 4661 AA Halsteren, tel. (0164) 289100 woensdag, zaterdag en zondag 13.00-17.00 uur Rotterdam Erasmus MC (Dijkzigt) Dr. Molewaterplein 40 3015 GD Rotterdam, tel. (010) 4639222 (voor inlichtingen bezoektij den van alle afdelingen) Erasmus MC Sophia Dr Molewaterplein 60 3015 GJ Rotterdam, tel. (010) 4636363 Bezoektijden ouders: 07.00-12.00 uur Bezoektijden iedereen: 14.00-20.00 uur afd. Verloskunde: dag. 11.00-12.00 en 18.00-20.00 uur Voor partner/echtgenoot: 09.00-12.00 en 15.00-21.00 uur. Erasmus MC Daniël den Hoed Groene Hilledijk 301 3075 EA Rotterdam, tel. (010)4391911 dag. 16.00-20.00 uur België Algemeen Ziekenhuis Sint Jan Brugge Ruddershovelaan 10 tel.(0032)50 452111 dag 14.00-20.00 uur (muv IC en hart- bewaking) Algemeen Ziekenhuis Sint Lucas Brugge Sint Lucaslaan 29 tel. (0032)50 369111 dag. 14 00-20.00 uur (muv IC en hart- bewakmg) Universitair Ziekenhuis Gent De Pintelaan 185 tel. (0032)9 2402111 dag. 14.30-20.00 uur Universitair Ziekenhuis Antwerpen Wilrijkstraat 10 2650 Edegem tel.(0032)3 8213000 Alg. bezoekuren: werkdagen 16.00-20.00 uur, weekeinde en feest dagen 14.00-20.00 uur Afd. B1 (cardiologie) dag. 16.00-17.30 en 18.30-20.00 uur. Afd. IC dag. 14.00-14.30 en 19.00-19.30 PZC De Provinciale Zeeuwse Courant - waarin opgenomen de Middelburg- sche, Vlissingsche,Goesche en Bres- kensche Courant, Vrije Stemmen en de Zierikzeesche Nieuwsbode - is een onafhankelijk dagblad, dat zich niet bindt aan levensbeschouwelijke en politieke opvattingen, stromin gen of partijen. BRONVERMELDING De redactie van de Provinciale Zeeuwse Courant maakt- naast de eigen nieuwsgaring gebruik van de volgende bron nen; Geassocieerde Pers Diensten (GPD), Algemeen Nederlands Persbureau (ANP), Bridge, Deutsche Presse Agentur DPS, Agence France Presse (AFP), Reu ters (RTR), Belga en European Press-Photo Agency (EPA). BEELDRECHT De publicatierechten van werken van beeldende kunstenaars aange sloten bij een CISAC-organisatie zijn geregeld met Beeldrecht te Amstel veen. door Wout Bareman De Zeeuwse gemeenten, poli tie, justitie en energieleve rancier Delta ondertekenen bin nenkort een convenant in de strijd tegen illegale wietteelt. Ook de woningcorporaties slui ten zich daarbij aan. Met z'n allen tegen de telers, is het mot to. Want illegale wietplantages vormen een gevaar voor de om geving. Tot nu toe werden ze voorname lijk ontdekt bij brand, door tips van achterdochtige buren of door wantrouwende medewer kers van Delta. Met het conve nant krijgt de aanpak meer structuur en groeit de pakkans, verwachten de samenwerkende instanties. Een mooie, grote klus voor ge meente, politie en justitie ligt over pakweg twee jaar in het verschiet, voorspelt het actieco mité De Groene Parel in West dorpe. Want de berichten uit den lande over glastuinders, die in slechte tijden snel overschake len op de teelt van wietstekjes is ook tot het Kanaalzonedorp doorgedrongen. De Groene Parel verzet zich al sinds de presentatie van de eer ste schetsen tegen de komst van 240 hectare kassen in de Koe- gom-, Smidschorre- en Autriche- polder. Voorzitter Geme de Braai wees de afgelopen tijd niet alleen bij herhaling op de gevreesde lichthinder, maar ook op stank- en geluidsoverlast, verkeershinder, een toeloop van illegale werknemers en een schrikbarende toename van de criminaliteit. Daar komt nu het aspect van de illegale wietteelt door de glastuinders bij. Familiebedrijfjes Burgemeester Jan Lonink van Terneuzen gelooft daar hele maal niets van. De structuur van de bedrijven die zich straks in de polder vestigen, is een heel andere dan die van de meesten tijds familiebedrijfjes, die nood gedwongen tot illegale praktij ken overgaan. En mocht de wiet teelt zich desondanks ook in de zonden en op zaterdag we veel sport." Tussen de muziek dooraia» vooral in het weekend. nie*. berichten en aankondigt van Thoolse activiteiten. Hetk kale aspect is erg belangrijk to: „Ik zeg altijd: als jetweet naar Omroep Tholen luister De Autriche- en Smidschorrepolder benoorden Westdorpe, waar de Zeeuws-Vlaamse glazen stad verrijst glazen stad bij Westdorpe mani festeren, dan is de 'sterke arm' daar snel genoeg achter, voor spelt Lonink, die wijstop het succesvolle anti-drugsproject Houdgreep. De onrust bij de Groene Parel werd gewekt door berichten over grote wietplantages in kas- sengebied het Westland. Het Al gemeen Dagblad kopte: 'West- land massaal in hennep'. Onder zoek van politie en justitie bracht aan het licht dat in het grootste glastuinbouwgebied van Nederland massaal stekjes worden gekweekt, waarmee hon derden thuiskwekers hun voor deel doen. Van de 23 wietkweke- rijen die sinds vorig jaar in West-Nederland werden ont manteld, stonden er 15 in het EVENEMENTEN ZATERDAG: DREISCHOR - Ned. Hervormde Kerk, 20.00 uur: Kerstconcert Chr. Gemengde Zangvereniging VZOS, St. Peter Claver Church Choir uit New Orleans en schoolkoor Sirjansland; GOES - Theater De Mythe, 20.00 uur: Moordspel, komische thriller met o.a. Mare Klein Essink; GRIJPSKERKE Imkerij Poppendam- me, 13.00-17.00 uur: Christmas Fair - Fair Trade met om 13.00 uur optreden sambaband Obras de Lota; HEINKENSZAND De Stenge, 20.00 uur: De Sanserveria's met Extra Bele gen; KAPELLE - N.H. Kerk, 19.30 uur: Con certvan vier koren onder leiding van Paul Heijboer; MIDDELBURG Zeeuwse Bibliotheek. 10.00 uur: Ensemble Flicorni meteen tri bute aan de Beatles en John Lennon; Spiegeltheater, 20.00 uur: Theatergroep Duinart speelt Minous; De Drukkery, 11.00 - 13.00 uur: Vier be kende Zeeuwen lezen verhalen voor over gewetensgevangen; 15.00 - 16.30 uur: Optreden Erik Vandenberge; OOSTBURG - Ledeltheater, 20.15 uur. Del Olvido door flamencogroep La Pri- mavera; TERNEUZEN - Scheldetheater, 20.00 uur. Sweet Charity, musical met o.a. To ny Neef en Lone van Roosendaal; VLISSINGEN - Vestzak'99, 20.15 uur: De Zeeuwse Komedie speelt Boven het dal; De Piek, 22.00 uur: The Steel Breeze met tribute aan Pink Floyd; Sint Jacobskerk, 20.00 uur: Adventscon- cert Zeeuws Byzantijns Koor Srëtenje en Hulster Gemengd Koor; YERSEKE - De Zaete, 20.00 uur: Caba retier Wim Helsen met zijn nieuwe pro gramma Bij mij zijtge veilig. ZONDAG: BERGEN OP ZOOM - Schouwburg De Maagd, 14.30 uur: Hakim met De nieu we kleren van de keizer; GOES - Theater De Mythe, 14.00 uur: The Celtic Tenors, van opera tot Ierse folk; 't Beest, 15.00 uur: Optreden Jsan The Analogue Sons; VEERE - De Protestantse Kerk, 15.00 uur: Traditioneel adventsconcert in En gelse stijl en traditie door Elancore; VLISSINGEN CineCity, 11.30 uur Concert duo Chimaera, Sarah Vanden- driessche, gitaar en Annick Peeren, fluit; Arsenaaltheater, 15.00 uur: Fagan, Kerr New Scorpions band, folkconcert. STREEKACTIVITEITEN ZATERDAG: BROUWERSHAVEN - Sint Nicolaas- kerk, 10.00 - 16.00 uur: Kerstmarkt met orgelbespeling en optreden Juliana's Ensemble; BURGH-HAAMSTEDE Restaurant Molenbuerg, 10.00-15.00 uur: Glazen- fair; KERKWERVE t Kerkerf, 9.30 - 15.30 uur: Kerstmarkt protestantse gemeente; NOORDGOUWE - Dorpshuis, 10.30 uur -16.00 uur: Kerstmarkt: RENESSE - De Stulp, 14.00 - 16.00 uur: Kinderdisco; Pinky, vanaf 22.00 uur: Her opening met The Partysquad; ZIERIKZEE - De Harmonie, 10.00-16.00 uur, kerstmarkt; Nieuwe kerk, 19.00 uur, concert van or ganisten in opleiding; Brogum, 21.00 uur, Salsa avond mmv Dj one-two en dansgroep bailadores; SEROOSKERKE - Parkeerterrein onder aan dijk bij Inlaagweg/Hoosjesweg, 13.30 uur: Start excursie Turengluren. j STREEKACTIVITEITEN ZATERDAG AARDENBURG - Isabellahof, 8.30 - 18.00 uur: Kerst open deur; Gymzaal St. Bavostraat, 20.00 uur: Op treden Aardenburgsche Fanfaren; AXEL - Zorgcentrum De Vursche, 10.00-16.00 uur: Kerstmarkt; De Halle, 20.30 uur: Dansavond dans school Adrie Hamelink; BIERVLIET - N.H. kerk, 10.00 - 16.00 uur: Kerstmarkt; GRAAUW - Vanaf 8.30 uur: Ophalen oud papier; HULST Zwembad Reynaertland, 11.45 - 12.45 uur: Zwemmen voor ge handicapten; Den Dullaert, 20.00 uur: Rapalje 'Spel zonder regels'; ROC (zaal tabaksstraat). 19.30 uur. Open Cafe voor mensen met verstande lijke beperking met optreden van zange res Sabrina; KOEWACHT - Brede school De Vlas wiek, 19.30 uur: Jeugdsoos; De Vlaschaard, 20.00 uur: Dansen; KLOOSTERZANDE - Ned. Hervormde Kerk, 19.30 uur: Kerstconcert Cantorij der Basiliek; NIEUW - NAMEN - Cafe St.Cecilia, 14.00 uur: Kaarten; Vanaf 8.30 uur: Ophalen oud papier; OOSTBURG - Centrum, 10.00 - 20.00 uur: Kerstmarkt; PERKPOLDER Camping Perkpolder, 14.00 - 18.00 uur: Ambachtelijke kerst markt; SINT - JANSTEEN - Vanaf 8.30 uur: Ophalen oud papier; SLUISKIL - Meulengat, 20.00 uur: op treden Ambras; SPUI - De Drie Gehughten, 19.30 uur: Disco feest; TERNEUZEN - De Veste, 9.00 uur: Koersbal; Portaal van Vlaanderen, 13.30 uur: Rondleiding; Zaal Verberkmoes, 21.00 uur: Dans avond; 't Schelpenhoekje, 14.00 uur: Kaarten; 20.00 uur: Country line kerstdansavond; ZONDAG: AARDENBURG - Isabellahof. 13.00 - 18.00 uur: Kerst open deur; CLINGE - Café de Landbouw, 14.00 uur: Kaarten; HENGSTDIJK - Horecacentrum De Vo gel, 10.00 uur: Kaarten; HOEK - Restaurant de Braakman. 10.00 uur: Vleeskaarting; HULST - Den Dullaert, 14.00 uur: Dream time healing concert; De Lieve, 14.30 uur: Uit op zondag imita tie Dorus; NIEUW - NAMEN - Café St. Cecilia, Westland. En dat is, volgens jus titie, het topje van de ijsberg. Volgens de Utrechtse crimino loog Frank Bovenkerk leggen veel meer kwekers zich toe op de illegale teelt. De stekjes wor den doorverkocht aan tussenper sonen (vaak growshops), die ze weer doorleveren aan thuiskwe kers. Volgens het Openbaar Mi nisterie schakelen veel, voorna melijk kleindere tuinders uit geldnood over op de lucratieve teelt van wietstekjes. Illegale praktijken Dat wordt bevestigd door woordvoerders van de tuinders organisaties, die de illegale prak tijken afkeuren, maar er wel be grip voor hebben. De afgelopen jaren steeg bij veel tuinders het 14.00 uur: Bingo; 20.00 uur: Kaarten; OSSENISSE - Hof ter Nesse, 14.00 uur: Kerstviering 'rondom de kerststal'; PERKPOLDER - Camping Perkpolder, 14.00 - 18.00 uur: Ambachtelijke kerst markt; SINT - JANSTEEN - De Warande, 9.00 uur: Bijeenkomst postzegelvereniging, biljarten; 12.30 uur: Dansschool Ver berkmoes; VOGELWAARDE - Café Ons Vermaak, 11.00 - 17.00 uur: Kerst - en hobby- WALSOORDEN - Café Rue du Nord, 14.30 uur: Schieting; IJZENDIJKE - Café Les Amies, 14.00 uur. Kaarten. FILMS BERGEN OP ZOOM - Cinemactueel, In Her Shoes: za 21.30, zo 18.30 en 21.15 uur; Het paard van Sinterklaas: za en zo 16.30 uur; Harry Potter 4 (nl): za 13.30 en 18.30, zo 13.30 uur; Harry Potter 4 (ov): za 15.15, 18.30 en 21.30, zo 15.15, 18.30 en 21.15 uur; Chicken Little: za en zo 13.30 uur; De Griezelbus: za 13.30, 16.00 en 18.30, zo 13.30 en 16.00 uur; Flightplan: za 21.30, zo 21 15 uur; Sop hie Scholl: zo 19.00 uur; HULST - De Koning van Engeland, Just Like Heaven: za 12 45, 19.30 en 22.00, zo 12.45 en 22.00 uur; In Her Shoes: za 19.15 en 22.00, zo 20.00 uur; Harry Pot ter 4 (ov): za 13.00, 14.30, 16.00, 19.00, 20.30 en 22.00, zo 13.00, 14.30, 16.00 en 20.00 uur; Flightplan: za 19.30 en 22.00, zo 20.00 uur; Pride and Prejudice: zo 20.00 uur; Four Brothers: za 22,00 uur; Griezelbus: za 14.00, 16.00 en 18.00, zo 14.00 en 16.00 uur; Harry Potter 4 (nl): za en zo 13.00 en 16.00 uur; Chicken Litt le (nl): za en zo 14.00 en 16.00 uur; Paard van Sinterklaas: za en zo 14.00 en 16.00 uur; Sophie Scholl. za 19,30, zo 20.00 uur; MIDDELBURG - Schuttershof, Paradi se Now: za 19.30 uur; As it is in Heaven: za 22.00, zo 20.00 uur; OOSTBURG - Ledeltheater, De-Lovely: zo 20.00 uur; Millions: zo 13.30 en 15.30 VLISSINGEN - Cine City, Chicken little: za en zo 13.30 en 16.45 uur; De griezel bus: za en zo 13.45 en 16.15 uur; Domi no: za 21.30 en 0.00, zo 21.30 uur; Flight plan: za en zo 19.00 en 22.00 uur, za ook 0.15 uur; Harry Potter(ov): za 13.30, 15.00, 17.00, 18.45, 20.30 en 22.00, zo 13.30, 15.00, 17.15, 18.45 en 20.30 uur; Harry Potter(nl): za en zo 13.30,15.30 en 18.45 uur; Het paard van Sinterklaas: za 14.00, zo 11.00 en 14.00 uur; In her shoes: za en zo 13.30, 16.15, 19.00 en 21.45 uur; Just like heaven: za en zo 16.30, 19.00 en 22.00 uur; Lord of war: za en zo 18.45 en 21.30, za ook 0.00 uur; Exorcism of Emily Rose; za 0.00, zo 22.00 uur; Legend of Zorro: za 0.00 uur; water tot aan de lippen. In tien jaar tijd daalde het aantal tuin ders met eenderde, van drie- naar tweeduizend. Volgens het Nationaal Netwerk Drugsexper tise draait de wietteelt in Neder land een jaaromzet van 1,4 mil jard euro. Logisch, dat de crimi naliteit dan heel dichtbij is. In de Kanaalzone zal het alle maal zo'n vaart niet lopen, voor spelt burgemeester Lonink. „Ik denk dat dit soort zaken eerder voorkomt bij kleine bedrijfjes, die het met een paar hectare nauwelijks nog bolwerken, dan bij de grote tuinders. Dan praat je toch over totaal verschillende structuren. Die grote onderne mers houden zich voornamelijk bezig met de teelt van één of twee producten op een grote op- TENTOONSTELLINGEN BERGEN OP ZOOM - Galerie Stuart, za 12.00-17.00. zo 14.00 - 17.00 uur. Schilderijen en beelden van o.a. Corne lius, Quaedvlieg, Van Dort (t/m 24/12); BURGH-HAAMSTEDE - De Bewaer- schole, za 13.30-16.30 uur: Presentaties en projecten van Lauran Schijvens en Kamiel Verschuren (t/m 10/12); Galerie Jan Eikenaar, za 12.00-17.00 uur: Schilderijen, keramiek en collages van Ineke Streefland, Leï Hannen en Jan Eikenaar (7/1); Het oude raadhuis, za 13.00-17.00 uur: Francien van Poppel (t/m 31/12); DOMBURG - Duingalerie, za en zo 12.00-17.00 uur: Winterexpositie; GOES - Galerie van den Berge, za 12.00-17.00 uur: Groepsexpostie met werk van 20 kunstenaars; Kunstuitleen (Cultuurhuis, Westwal) za 13.00-17.00 uur: Werken Reynier de Muynck (t/m10/12); GRIJPSKERKE - Boerderijgalerie De Osseberg, za 14.00-17.00 uur: Droomwe reld van het Dordts Ontwerpers Contact en gastexposanten (t/m 22/12); HEINKENSZAND Binnenuit, za 9.30 - 16.30 uur: Binnenuit. 9.30 - 17.30 uur: Werken van fotogroep Goes (t/m31/12); 't Kunstuus, za 10.00 - 12.00 en 13.00-16.00 uur: Sieraden en schilde rijen van Gerjanne Wiersum-Huisman en Sandrien Wiersum (t/m 31/12); KAPELLE Fruitteeltmuseum, za 13.00-17.00 uur. Fruitreclames door de jaren heen; KERKWERVE - Galerie Bellas, za 10.00-16.30 uur: Eindejaarsexpositie, beelden en schilderijen van diverse kun stenaars o.a. Jos Gielen, Bernadette Le- ijdekkers (t/m 30/12); MELISKERKE - Zijdemuseum, za 12.00-17.00 uur: 'Vier-zijdig' werk van textielkunstenares Hak Stam (t/m 7/1); MIDDELBURG - Centrum Beeldende Kunst, za en zo 13.00-17.00 uur: Zeeuw se Nieuwe, gezamenlijke presentatie van diverse kunstenaars (t/m 11/12); Ro nald de Ceuster, installatie (t/m 20/1); Galerie Caesuur, vensterpresentatie: De Scheiding, installatie van Ko de Jonge en Johan van Geluwe (t/m 20/12); De Cleene Houttuyn, za 13.00-17 00 uur: Leen van Duivendijk, schilderijen en Margareta van Acker, sieraden (t/m 17/12); De Drukkerij, za 9.00-17.00 uur: De direc tiekamer, van St. Anna ter Muiden tot Zoutelande, Zeeuwsche schilderijen (t/m 15/12) Bert Frijns, glazen schalen (15/1) Helene Briels, zeefdrukken(15/1) Werken geïnspireerd op de sprookjes van Andersen(t/m15/1); GHL- galerie, za 14.00-17.00, zo 13.00 - 17.00 uur: Werk van Jan Zembsch; Gallery Maritime, za 12.00-17.00 uur: Oud en Nieuw, werk van Leendert v.d. Pool, Rijk Grisel, Jack Vreeke en Jan Ho- gendoorn (t/m 31/12); Galerie T, za 11.00-16.00 uur: Werk van Jacques Tange, Jeanne Beenackers, Loek den Hollander en Greet Lylkema (t/m 31/12); foto Wim Kooyman pervlakte. Die zullen niet zo snel de illegaliteit induiken." Lo nink verwacht bovendien veel van het komende convenant. De Braai van De Groene Parel schampert: „Die bestuurders we ten er echt geen hout van. Wij hebben uit nauwe contacten met mensen in andere tuinders- gebieden begrepen dat je met die glastuinbouw enorm veel el lende op je nek haalt. Denk je eens in, 240 hectare kassen. Den ken ze echt dat ze dat nog kun nen overzien. Die illegale praktijken vinden elders in het land plaats, waarom hier dan niet?!" Lonink tenslotte: „Ach, tegen de tijd dat die kassen er staan, is de wietteelt in ons land mis schien al gelegaliseerd." Galerie De vier gemeten, za 12.00-18.00 uur: Bootjes, van oud tot nieuw, werk van diverse kunstenaars (t/m 14/1); Zeeuws Archief, za 9.00-17 00 uur: My generation, '50 jaar jong in Zeeland' Zeeuwse Bibliotheek, za 10.00-13.00 uur: 50 jaar jong in Zeeland (t/m 31/12); Zeeuws Museum, dependance Bogard- straat, z en zo 13.00-17.00 uur: Oog in oog, portretten uit Amerika (t/m 11/12); PHILIPPINE - Galerie Sia, za en zo 13.00-17.00 uur: Werken van Sia Braak man (t/m 30/12); TERNEUZEN Grote kerk, za 13.00-17.00 uur: Schilderijen en zwart-wit foto's (t/m 7/1 VLISSINGEN - deWillem3, za en zo 12.00-17.00 uur: Beroemd in Zeeland; Kwallen, juwelen van de Zee, fotografie Carla Kesteloo 8/1 Zeeuws Maritiem MuZEEum, za en zo 13.00-17.00 uur: Maritieme affiches uit vervlogen tijden; Hedendaagse foto's vanTobago van Lex de Meester; WESTDORPE Galerie 45, za en zo 13.00-17.00 uur: Sieraden, keramiek en schilderijen van o.a. Rïa de Maat en Lin da LikeKVm 18/12); WESTKAPELLE - Polderhuis, za en zo 11.00-17.00 uur: Dijkdichtingen op Wal cheren 1945 WISSENKERKE - Galerie De Praktijk, za 13.00 -17.00 uur: Werk van Paul Jan sen, Berry Kuiper, L.J. Cornejo en Cas Donker (t/m 7/1); ZIERIKZEE - Kattenkunsthuis Alexan dra, za 11.00-17.00 uur: Wisselende stockexpositie; Galerie Kos, za en zo 11.00 - 17.00 uur: Landschappen en sculpturen van diver se bekende Zeeuwse kunstenaars (t/m 22/1): Galerie De Vagher, za en zo 13.00-17.00 uur: Natures mortes, selectie werken Gerritvan derVen(t/m 18/12). HULPCENTRA Zondag 11 december 2005 SCHOUWEN-DUIVELAND Brouwershaven Gereformeerde Kerk 10.00 uur past. Mulder; Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt 9.30 en 17.00 uur ds v. Hoek (HA); Bruinisse Nederlandse Hervormde Kerk 10.00 uur ds de Boo, 14.30 uur ds v.d. Ploeg; Gereformeerde Kerk 10.00 uur ds Vermeulen; Gereformeerde Ge meente in Nederland 10.00 en 17.00 uur ds Schultink; Burgh Protestantse Kerk 10.00 uur ds Leydens; Dreischor Protestantse Kerk 10.00 uur ds Visser; Haamstede Nederlandse Hervormde Kerk 10,00 uur ds v. IJssel- dijk; Gereformeerde Kerk 10.00 uur prof. Holtrop; Christelijke Gereformeer de Kerk 10.00 en 18.30 uur ds Boogaard (HA); Gereformeerde Gemeente 10.00 en 18.30 uur leesdienst; Rooms-Katho- lieke Kerk 11.00 uur past. v. Brakel; Kerkwerve Protestantse Kerk 10.00 uur dhr Lemsom; Christelijke Gerefor meerde Kerk 10.00 uur ds Uitslag, 18,00 uur ds den Boer; Nieuwerkerk Protes tantse Kerk 10.00 uur ds Klein; Gerefor meerde Gemeente 9,30 en 15.30 uur ds Gunst; Gereformeerde Gemeente in Ne derland 9.45 en 15.30 uur leesdienst; Noordwelle Protestantse Kerk 11,00 uur ds Goodijk (HA); Oosterland Pro testantse Kerk 10.00 uur ds v.d. Schee (HA), 18.00 uur ds v.d. Woestijne; Gere formeerde Gemeente 10.00, 14,30 en 18.30 uur leesdienst; Ouwerkerk Protestantse Kerk 10.00 uur past. Breugem, Renesse Protestant se Kerk 9.30 uur ds Goodijk (HA); Serooskerke Protestantse Kerk 10.00 uur ds Bos; Scharendijke Protestantse Kerk 10.00 uur ds Trouwborst; Sirjans land Protestantse Kerk 10,00 uur kand. Bok, 18.30 uur ds Maas; Zierikzee Gast- huiskerk (gewone wijk) 9.30 uur ds Kie vit, 18.30 uur ds de Graaf; Vrijzinnige ge meente (Gasthuiskerk) 11.00 uur mevr. v. Hemsbergen; Corneliastichting 10.15 uur ds Schaap; Gereformeerde Kerk 10.00 uur (HA) en 18.30 uur ds de Zeeuw; Christelijke Gereformeerde Kerk 10.00 en 18.00 uur ds Bos; Oud-Ge reformeerde Gemeente in Nederland 10.00 en 18.00 uur leesdienst; Leger des Heils 10.00 uur samenkomst; Pinkster gemeente 10.00 uur samenkomst; wo 20.00 uur samenkomst; Evangelisch Lu therse Gemeente 10.00 uur dhr Fran- cke; Christengemeente 10.00 uur dhr Wisse; Rooms-Katholieke Kerk 9.30 uur past. v. Brakel; Zonnemaire Protestant se Kerk 10.00 uur dr Wals. door Cornelleke Blok THOLEN - Omroep Tholen is ja rig. Al twintig jaar houdt de om roep de Tholenaren op de hoog te van de gebeurtenissen op hun eiland. De jubilerende omroep pakt vandaag uit met een twin tig uur durende marathonuitzen- ding. Op 9 november 1985 was Om roep Tholen, die toen Stichting Lokale Omroep Tholen (Sloth) heette, voor de eerste keer offici eel op de radio te horen. „We zijn de oudste radiozender van Zeeland", zegt redactiemedewer ker Edwin Otto (27) trots. Maar dat was niet de enige primeur: op 1 maart 1988 kreeg de om roep de allereerste zendmachti ging van Nederland, waardoor hij in de ether mocht uitzenden. In de loop van de tijd is er flink aan de weg getimmerd. Radio is nog steeds de hoofdactiviteit, maar er is inmiddels ook een website (www.omroeptholen.nl) met nieuwsberichten en sinds een jaar bestaat Omroep Tholen TV. Otto: „Dat is eigenlijk ge woon een kabelkrant met berich ten en foto's. In het voorjaar wil len we beginnen met bewegende beelden." Doelgroep Met vijfentwintig vrijwilligers volgt de omroep het Thoolse nieuws op de voet. „Er kan niets gebeuren op het eiland, waar we geen aandacht aan besteden," beweert Otto. Ieder jaar doet de omroep onder meer rechtstreeks verslag van de braderie in Tho len en de taptoe in Oud-Vosse- meer. „We houden erg van li ve-uitzendingen." De omroep zendt alle Thoolse gemeente raadsvergaderingen recht streeks uit. Dat daar ook echt mensen naar luisteren bleek toen de omroep de vergadering een keer per ongeluk te vroeg af brak. „Toen kregen we meteen een heleboel telefoontjes." De omroep wil een afspiegeling zijn van de Thoolse gemeen schap. „We hebben verschillen de doelgroepprogramma's. Op woensdagavond worden bijvoor beeld christelijke programma's met psalmen en gezangen uitge- moet je niet het idee hebben^ je in Amsterdam zit." i Subsidie Het had weinig gescheeld o! 4 omroep had zijn twintigste vc. jaardag nooit kunnen vieren rig jaar hing het voortbestac aan een zijden draadje De'' meente wilde geen subsi® meer toekennen, maar zegde» zesduizend euro per jaar uitev delijk toch toe. De komenden jaar heeft de omroep in iedere val bestaanszekerheid. nZo£ dat geld hadden we abso':- niet meer bestaan." Toen hij dreigde te verdwijn merkten de medewerkers lijk pas hoezeer de omroep !«j onder de Tholenaren. „We b© ben een handtekeningenacties houden en duizenden haódtés ningen opgehaald." Ook fceé de omroep meer dan driefe derd particuliere donateurs de gemeente Tholen. Tijdens de jubileumuitzenfc die vanochtend om 6,00 uurj begonnen, brengt de omroep® ziek van de afgelopen twrt jaar ten gehore, afgewisseld verhalen van 20 jaar Omrc« Tholen en oude fragmenten, V® schillende oud-medewerkersri len de programma's presen'j. ren. De radiouitzending di tot 2.00 uur vannacht. Kerstzangavond BRUINISSE - Onder de tite! '4 Heiland is geboren' word! 7, \rij dag 16 december een ke- zangavond gehouden in de hc vormde kerk in Bruinisse. Mei werking verlenen de christehjb gemengde zangvereniging lis Deo in Bruinisse, kinderkari Sjofar uit Zierikzee en heti? vormd kerkkoor Bruinisse. Dominee A. van der Ploegt:.-, zorgt een korte meditatie k- vang 20.00 uur. Deze rubriek is uitsluitend bestemd voor reacties op de in de PZC v«- schenen redactionele berichten, artikelen of commentaren. Dereactif tijd beloopt uiterlijk 7 dagen. Plaatsing van bijdragen betekent niet de redactie de meningen en stellingen van de inzenders onderschrijft Open brieven, oproepen, gedichten en anonieme inzendingen wordt niet geplaatst. Bijdragen mogen niet langer zijn dan 250 woorden, redactie behoudt zich het recht voor inzendingen te bekorten. Overg» weigerde brieven wordt niet gecorrespondeerd. Alarmnummer; tel. 112. Centraal Meldpunt Milieuklachten Zee land, tel. 0118-412323. SOS Telefonische hulpdienst Zeeland, tel. 0118-615551 of 0900-0767. Stichting Blijf van m'n lijf Zeeland, tel. 0118-469869. Hulp- en advieslijn Blijf van m'n lijf Zee land, tel. 0118-467003 (ma t/m vr 9.00-17.00 uur). Kindertelefoon Zeeland, tel. 0800-0432 (gratis, dag. 14.00-20.00 uur). Advies Meldpunt Kindermishande ling, tel. 0900-1231230. Aids Infolijn, tel. 0118-638384. Ouders en verwanten van drugsgebrui kers (LSOVD), tel. 0900-5152244 (ma t/m vr 10.00-22 00 uur). Palazzoli Huis, Voor mensen met kan ker, tel.0118-413932. Dierenambulance/Dierenbescherming (24 uur bereikbaar), tel. 0900-7673437. Zorgmfo Klaverblad Zeeland, tel. 0113-212783 (ma t/m vr 9.00-13.00 uur). Herceptin In de recente uitzending van Zembla en in het artikel in de PZC van woensdag 7-12 waarin collega van den Blink, medisch directeur van het Ziekenhuis Walcheren, aan het woord kwam, werd gesuggereerd dat in ons ziekenhuis het middel Herceptin niet meer verstrekt zou worden. Gezien de onrust die dat teweeg heeft gebracht bij onze borstkanker patiënten, willen ondergetekenden daar duidelijkheid over verschaffen. Alle patiënten die in aanmer king komen voor een behande ling met Herceptin zullen het middel zonder problemen toege diend krijgen. Onze collega's in Goes en Terneuzen hebben ons verze kerd dat hetzelfde geldt voor hun patiënten. De specialisten van de drie Zeeuwse ziekenhui zen zullen zich voor 100% inzet ten om deze topklinische voor ziening voor him patiënten te be houden. Namens de oncologiecommissie L.G.M. Kerkhofs, internist oncoloog, voorzitter M.F.H. Dielwart, radiotherapeut-oncoloog M. Reichart, chirurg. Ziekehuis Walcheren Koudekerkseweg 88 Vlissingen Polissen De aap is uit de mouw. De poli- sen van de zorgverzekeraars ko men binnen en de negatieve ge volgen voor de huishoudens wor den zichtbaar. Met dank ai Balkenende, Hoogervorst en li- pers voor dit kerstcadeau!)) Ook dank aan de Heer Wied deze gladjanus, die als voorzit ter van de Verzekeringen h« meegewerkt aan dit asoci meesterwerk. Zelf stnjkt meer dan 400.000 euro op v zijn adviezen. Er is altijd gezegd, dat dit ni we stelsel geen nadelige se volgen voor de minima zou!» ben. Vergeet het maar. De ie ger wordt blij gemaakt mei dode mus. Iedereen zal er s dan 40 euro erop achteri gaan. Binnenkort is het wachz op de rekeningen van het wan schap, ook hoger, de gemeeS- lijke belastingen en de verhaf de energierekeningen waant j de rijksbelastingen op gas en op stroom 27% bedrag- Heeft Nederland een eigens* veld, of niet? De huren volg een eigen wet, elk jaar moe! meer betaald worden. Waar» eigenlijk? Volgens het bkt Elsevier hebben woningbouw corporaties genoeg ge overheid is de grootste prijsojt drijver. Daarnaast doen de Ge meenten er ook graag mee om'i le diensten te verhogen Een spi raal zonder einde. Zij noema dat inflatiecorrectie. Waar bh; deze correctie voor de burges Dit Balkenende-beleid kan a zal niet goedgaan en lokt strab burgerlijke ongehoorzaam!»* uit. Klaus Bartrt Margrietstmd zaterdag 10 en zondag 11 december 2005 CENTRAAL ALARMNUMMER 112 Huisartsen Schouwen-Duiveland Huisartsenpost Schouwen-Duiveland Kon. Gustaafweg 2, Zierikzee tel. 0900-1585 (geopend ma. t/m vr. var 18.00 tot 8.00 uur, in weekeinde of tij dens feestdagen) Tandartsen Schouwen-Duiveland Spreekuur 16.30 -17.00 uur. tel. 06-53737162. Apotheken Apotheek "Zierikzee", Dam 18, tel. (0111412906, geopend za. 09 0CM2* uur en 16.30-17.30 uur. Zo. 1ZOO-U* uur en 18.00-18.30 uur. Wijkverpleging Allévo. Schouwen-Duiveland tel. (01131 249111. Dierenartsen Weekenddienstartsen Schouwen-!» land voor spoedgevallen bereikbaa telefoon 412180. Spoedgevallen spreekuur voor ge zelschapsdieren zaterdag 13.00-u- uur, Grevelingenstraat 17 te Zien*- Dierenambulance Stichting Dierenvrienden Schouw Duiveland, tel. (0111406111.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2005 | | pagina 68