O APK 44.ü£> ■flB Who Killed Diana? 4 PAPIER IS GEDULDIG. PZC OPTIMALE SERVICE Bosch Car Service Daar kom je graag terug Ca^REF flying doctors Voor een Zorgzame Begeleiding Babv's leprapatiënten op da eboorte bij moeder weqqehaald! Gééf om lepra. LEPRA fieLambtothe Slaughter HI D D E N EVIDENCE Familieberichten vervolg van pagina 12 In Memoriam ,11-12-2004 11-12-2005 Marden Fierens Ik heb mijn Martien niet verloren daarvoor gaf hij mij te veel wat hij me zei, dat blijf ik horen van wal ik ben is hij een deel ik kom hem overal nog tegen in wat ik doe en wat ik laat hij was en blijft voor mij een zegen waarvan het spoor steeds verder gaat Hanneke Het is moeilijk te beschrijven want het is een groot gemis doorgaan met leven als je papa er niet meer is een plekje in ons hart, dat heb je voor altijd want we blijven van je houden ook al zijn we je nu kwijt Veel liefs, Kim en Sanjana In memoriam Jan Slothouber Je bent iedere dag in mijn gedachten. Elke Uitvaartverzorging Janneke den Besten dag nacht bereikbaar Londensekaai 9, Middelburg tel: 0118 623359 Begrafenis- en Crematieverzorging OVERTOOM-GROEN Kantoor en rouwcentrum: Van Dishoeckstraat 620 4382 XW Vlissingen Telefoon: 0118-413417 keuring pers. auto excl. 3-gas- en dieselroetmeting Drieschouwen Zuid 18, Telefoon 0115 - 56 20 45 Quistenburg 8, Telefoon 0113 - 35 15 51 Dijkwelstraat 59, Telefoon 0113 - 34 13 15 Karreveld 4, Telefoon 0118 - 55 19 91 Herculesweg 12a, Telefoon 0118 - 62 76 80 Gerbrandystraat 4, Telefoon 0118 - 46 46 44 Vrouwenpolderseweg 75, Telefoon 0118 - 59 15 24 Oostvoorstraat 23, Telefoon 0113 - 37 12 10 www.boschcarservice.nl HOUD AMREF FLYING DOCTORS IH DE LUCHT... Help Afrika om zelf een menswaardig bestaan op te bouwen. Giro 8829 in Leiden. Tel 071-576 94 76 of www.amref.nl 1 Selfsupporting Africa zaterdag 10 december 2005 Dag en nacht bereikbaar op (0111) 45 07 17 of (0111) 46 26 00 Alle voorzieningen om thuis op te baren Aandacht voor uw persoonlijke wensen Vraag om ons gratis informatiepakket! UITVAARTVERZORGING „SCHOUWEN-DUIVELAND" M. DE BRUIJNE J. C. HOEKMAN Werckendetstraat 4, Zierikzee Postbus 189, 4300 AD Zierikzee IWiW www.uitvaartzorgcentrum.nl P-cj- Geef weeskinderen zekerheid. De fiscus betaalt mee! Kinderen die er helemaal alleen voor staan... Wij kunnen meer kinderen helpen en hen een betere basis bieden als u uw bijdrage aan SOS-Kinderdorpen voor 5 jaar vastlegt. U kunt dan tot 52% belastingvermindering krijgen! Daar wilt u vast alles over weten. Stuur de bon in of bel (020) 408 01 90 of ga naar www.soskinderdorpen.nl j SOS-Kinderdorpen Want ieder kind verdient een thuis GIRO 2280 AMSTERDAM JA. duur mij meer informatie N.a.v. deze advertentie in: Naam: Adres: Postcode/plaats:_ Telefoon: @i MET VELE AWDEREN WERP ZE SEPWOW^ElV HAAK. VEKtERE LEVE KI OP €(l?Oor-CHAT(L-CIOM DctZR TE BREMZEN, MAAR dA, HET 1VAREH VAAK 0OM<qE MEWSEN EW ER WEKPEAJ OOK KUODERBU CSEBOREH MAAR I>E AW^ST VOOR BESMETT(AJ<qf WAS ZO c^RcoT PAT J>E MOEPERS HUW K/UP WIET ZELF MOOHTEW OP VOEDER). PE EERSTE T>A<5 AL WERP HEr B'J HEM WE^QEMOMER.. I Jan Kruis reisde voor de Leprastichting naar Suriname en ontdekte daar het geheim van de leprozerie I Groot-Chatillon: Moeders met lepra werden gedwongen hun baby op de dag van de geboorte af te staan. Deze maand verschijnt het stripalbum 'Jan, Jans en de kinderen in Suriname'. Een avontuurlijke jungle- I speurtocht leidt tot de ontroerende hereniging van zo'n ééndagsmoeder en haar baby. Geënt op het I ware verhaal van 'leprababy' Florine Vyent (42), die nu in Amsterdam woont. I Voorkom het leed, dat aan de onuitroeibare ziekte lepra kleeft en word donateur van de Leprastichting. JA, ik help de Leprastichting. Ik word structureel donateur en machtig u om tot wederopzegging per maand kwartaal halfjaar jaar af te schrijven van mijn bank/giro rekening. Als ik ten minste 30,- op jaarbasis doneer, ontvang ik een unieke, door Jan Kruis handgesigneerde kunstdruk van de omslag van 'Jan, Jans en de kinderen in Suriname'. Ik machtig u om eenmalig af te schrijven van mijn bank/girorekening. Gratis handgesigneerdi Rekeningnummer: kunstdruk van de omslagvan 'Jan, Jans en de kinderen in Suriname' van Jan Kruis alsunu structureel donateur wordt Album bestellen Naam: m V Bestel het album 'Jan, Jartscndt kinderen in Suriname' via Voorletters: Leeftijd: Leprastichting 020-59 50 500 Straat: Postcode: Plaats: Ingangsdatum: Handtekening: Vul de bon in en stuur hem op in een envelop naar: Leprastichting, Antwoordnummer 19353, 1000 WD Amsterdam. Postzegel hoeft niet. «*£1StuN Of geef u op via www.leprastichting.nl STICHMGl 1 lïflV ÏORK TIMES BESTSELLER Fhncess DSfiS How Mlfl ajid the CL\ were involved in the death of Princess Diana •ION KING JOHN BEVERIDGE Foreword by HUH Prince MhK»rl of Albaov Head of Britain'. Royal Hew of Slrwart. Fnridt« of lb. f.,rop,.„ iwl| (VWro Peter Hounam and Derek McAdam De mens is een nieuwsgierig beestje. We willen graag alles weten. En in die behoefte wordt meer dan voorzien. Daarbij zou je je kunnen afvragen of al dat grote nieuws het papier wel waard is waarop het gedrukt is. Maar maak je geen zorgen. Want papier iaat zich bijna onvermoeibaar op nieuw gebruiken. Voor geheime rapporten maar ook voor onthullingen. Voor stuiverromans maar ook voor wereldliteratuur. Voor kalenders en voor wc-papier. En voor de feestelijke verpakking van bloemen. Het geduld van papier is bijna eindeloos. Steeds weer plezier van karton en papier. en V* EEN PUBLICATIE VAN INFORMATIECENTRUM PAPIER EN KARTON. T (020) 654 30 43 WWW.PAPIERINFO.NL PARTICIPANTEN: STICHTING PAPIER RECYCLING NEDERLAND. VERENIGING VAN NEDERLANDSE PAPIER- EN KARTONFABRIEKEN. VERENIGING GOLFKARTON, KONINKLIJKE KVGO, NEDERLANDS UITGEVERSVERBOND

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2005 | | pagina 66