Dorpshuizen open voor kopers Drie uur zwoegen voor hartonderzoek PZC Boswachterij beter toegankelijk Staten houden vast aan groot hotelplan bij Zeelandbrug Spinmarathon voor Sophia Damhert excursies leeuwland vooralsnog enige overnamekandidaat (Advertentie) nieuwjaarsspecial! Op beide kerstdagen keuze uit: Begane grond: een heerlijk 7 gangen kerstdiner j_Q met tussendoor J-/, JU 2 live optredens www.hotelarion.nl0118 - 410 502 Spinning gebeurt op een fiets voorzien van een vliegwiel, zodat de trappers 'vanzelf' blijven doordraaien, wat het calorieverbruik versterkt. door Marcel Modde ZIERIKZEE - Een penetrante zweet- geur komt je tegemoet zodra de deur naar de sportzaal openzwaait. De vier graden Celsius koude buitenlucht stroomt aan de achterkant van de ruim te vrijelijk naar binnen, maar kan aller minst opboksen tegen de muur van warmte die de groep spinners van de Zierikzeese sportschool Take Care pro duceert. Een vette housebeat schalt uit de spea kers van de geluidsinstallatie. Trainer Steven Bekker voert het tempo flink op. Ook al loopt het lesuur bijna op z'n eind en hebben de deelnemers ongetwijfeld al heel wat kilometers in de kuiten zit ten, voor nóg een stevige sprint lopen ze niet weg. „Super! Kom op", perst Bek ker de laatste adem uit zijn klasje, om vervolgens over te schakelen naar een veel trager maar zeker zo opzwepend rocknummer dat het ritme voor de laat ste zware bergbeklimming die avond aangeeft. Een vergelijking met de trommelslager op een slavengaljoen is snel gemaakt. met het belangrijke verschil dat de spor ters van Take Care zich vrijwillig afbeu len. Twee keer per week trainen ze voor een drie uur lange spinningmarathon op 28 januari in het Rotterdamse Top- sportcentrum, ten bate van het Sophia Kinderziekenhuis. Het evenement wordt voor de vijftiende achtereenvol gende keer gehouden en oefent een onge kende aantrekkingskracht uit op de Ne derlandse spinners, constateren Daniëlle van Tongeren (tijdens de mara thon zelf één van de trainers) en Marcel Willemse. Kreeg Take Care vorig jaar bij wijze van experiment dertig leden zo gek mee te doen, dit keer reist de sportschool ze ventig man/vrouw sterk af naar de Maasstad. In hun midden ook Miss Zee land en Nederland 2004 Miranda Slab ber. Ze maken deel uit van in totaal 2400 deelnemers. Het deelnemersveld wordt geknipt in groepen van vierhon derd. Leerlingen van de sportopleiding Cios doen ook als collectief mee aan de actie, maar fietsen hun marathon op ei gen terrein in Goes, aldus Willemse. Doel is zoveel mogelijk geld op te halen voor wetenschappelijk onderzoek naar betere behandelmethoden van aangebo ren hartafwijkingen bij kinderen. Vorig jaar werd 165.000 euro bijeen gesprok keld. Willemse en Van Tongeren zijn er van overtuigd dat de teller dit keer door de magische grens van twee ton schiet. De Zierikzeese sportschool heeft zich zelf voor minimaal tienduizend euro op de lat gezet. „Daar gaan we dik over heen", rekent Willemse snel voor. De eerste 6500 euro aan sponsorbij dragen uit het Schouwen-Duivelandse bedrijfs leven is al binnen. Daarnaast wordt ook van de deelnemers verwacht dat ze een serieuze inspanning leveren om geld in te zamelen. Zo hebben de gemeente ambtenaren Pethy Maris en Jolanda Bruin met hun roze spaarvarkentje op één rustige vrijdagmiddag driehonderd foto Marijke Folkertsma euro opgehaald onder collega's. „En dan was lang niet iedereen meer aan het werk. Zoiets leeft echt." Willemse is zelf goed voor duizend euro, mits hij met de training en marathon tien kilo afvalt. De helft van dat gewicht is hij in twee maanden al kwijt. „Spinnen vreet calorieën, zeshonderd per uur als je het goed doet." Voldoening De combinatie van opzwepende muziek en het 'groepsgevoel' maakt de sport zo populair, ervaren Maris en Bruin. „De eerste keer dat ik meedeed, heb ik de boel genept door een lage weerstand in te stellen. Anders leek het me veel te zwaar. Maar daar heb je dan achteraf geen voldoening van. Als ik nu een uur bezig ben geweest, zit ik zo boordevol adrenaline, dat ik voor m'n gevoel nog wel een half uurtje zou kunnen door gaan", zegt Maris. Bruin gaat er dan ook vanuit dat de voorbereiding op de marathon goed genoeg is om de tijd straks vol te kunnen sprinten, jumpen en klimmen. „Wat ik me er van voor stel? Hetzelfde als bij de training, maar dan drie keer." zaterdag 10 december 2005 RJRGH-HAAMSTEDE Staatsbosbeheer houdt vandaag «n excursie naar de gebieden «aar damherten vrij leven in de dominiale bossen in Burgh- llaamstede. De tocht staat on- jn leiding van een deskundige pk Deelnemers wordt geadviseerd (Hopvallende kleding aan te trekken en een verrekijker mee fcaemen. Belangstellenden dienen zich raaf aan te melden bij de ÏÏVSchouwen-Duiveland, te lefoon 0900-2020233. De tocht begint vanmiddag om 3.30 uur. Staatsbosbeheer houdt woens dag 28 december nog een dam- rienexcursie. Bezorgklachten: 0800-0231231 opmaandag t/m vrijdag ge torende de openingstijden; zaterdags tot 12.00 uur REDACTIE SCHOUWEN-DUIVELAND Grachtweg 23a Postbus 80 '300 AB ZIERIKZEE Iel 0111-454647 Fax:0111-454657 E-mail: redzzee@pzc.nl Marcel Modde (chef) PietKleemans AEPankow Esme Soesman Melita Lanting Rudy Boogert (sport) centrale redactie Stationspark 28 Postbus 31 'WGO AA GOES Tet (0113)315500 f«: (0113)315669 Smail: redactie@pzc.nl 'Nternet vvvvwpzc.nl É'fail: web@pzc.nl Winkeldief krijgt boete MIDDELBURG - Een 55-jarige inwoner van Vlissingen ontkende gisteren op de zitting van de Middelburgse poli tierechter de winkeldiefstal te hebben gepleegd. Hij kwam daarmee terug op een eerdere bekentenis bij de po litie. Politierechter A. Gaakeer was er echter van over tuigd dat de verdachte 28 mei in de plaatselijke super markt een pot oploskoffie, ter waarde van 3,69 euro, niet had afgerekend. Eerder die week had de man bij dezelfde supermarkt een worst 'vergeten' af te rekenen, maar daar van werd door de winkelier nog geen aangifte gedaan. De Vlissinger zei dat de oploskoffie afkomstig was van een andere winkel, maar dat klonk volgens officier van justitie M. Overmeer volstrekt ongeloofwaardig. Zij eiste 185 euro boete, die door de politierechter werd overgeno men. Bezit wurgstokken bestraft MIDDELBURG - De Middelburgse politierechter A. Gaakeer veroordeelde gisteren een 23-jarige Vlissinger voor het bezit van drie wurgstokken conform de eis tot 130 euro boete. De wurgstokken werden 28 februari in zijn auto aangetroffen. De man zei bezig te zijn met een verhuizing. De wurgstokken werden verbeurd ver klaard. Boete voor verdedigen meisje MIDDELBURG - Een 22-jarige inwoner van Kloetinge is gisteren in Middelburg voor mishandeling veroordeeld tot een voorwaardelijke boete van 110 euro. In de strafmaat hield politierechter A. Gaakeer rekening met de omstandigheden van het incident. De man voelde zich 5 maart in Goes genoodzaakt om in te grijpen toen een zeventienjarig meisje in een discotheek klappen kreeg van een bezoeker. Op zijn beurt sloeg hij de man. „Ik zag het als een burgerplicht. Een meisje sla je niet", had de Kloetinger tegen de politie verklaard. Vriend asielzoeker ten einde raad VLISSINGEN - Vrienden van de Iraanse asielzoeker Meh- di Hooshyar hadden zijn actie niet zien aankomen. Ze zijn verbaasd en bezorgd. Eén van hen is ten einde raad. „Ik zit in een fuik", zegt Kees, die zijn achternaam niet in de krant wil. Hij is gevraagd om Hooshyar er binnen twee weken van te overtuigen dat het beter is om mee te wer ken aan zijn terugkeer. „Maar dat kan ik niet met hem be spreken. Als ik erover begin, sluit hij zich af, dan ver hardt hij in zijn standpunt Hooshyar is vandaag twee weken in hongerstaking. Hij heeft uit protest tegen zijn te rugkeer naar Iran zijn mond en oren dichtgenaaid. Kees is bang dat Hooshyar tot het bittere einde doorgaat. „Hij vertelde me eens hoe hij hier naartoe is gekomen, in een kartonnen doos in een vrachtwagen. Daar heeft hij acht dagen in geleefd. Toen hij uitgeprocedeerd was, zei hij: 'als ik nu terugmoet, ga ik in een kist'. Dat zei hij al lang voordat hij met zijn actie begon." Kees beschouwt zichzelf als Hooshyars tweede vader. Hij begrijpt niet dat de hongerstaking niet meer reacties op roept. „Ik heb het gevoel clat men vaak denkt: ach, het is maar een asielzoeker. Daar maken we ons niet druk over." Begrijpen doet hij het ook niet: „Ik weet niet wat er in dat koppie omgaat. Het blijft voor mij een beetje een moeilijke adoptie." door Esme Soesman WESTENSCHOUWEN - Het is een omslachtig karwei, maar het prachtige gebied maakt heel wat goed. In de Boswachterij Westenschouwen ontvouwt zich op de plek waar tot voor kort een hobbelig tegelpad toegang gaf tot het omvangrijke bos, nu meter voor meter een gloed nieuw betonnen fietspad. De betonpap staat klaar naast de excursieschuur, bij de ingang van de boswachterij. Van daar uit moet het spul met shovels het groen in worden gereden. In een dikke week tijd rijdt een spe ciale machine het vloeibare goedje in een vlakke baan uit. Een lang traject; vanaf de excur sieschuur een stuk met een leng te van 2200 meter. En dan een traject richting de parkeer plaats aan de Adriaan van de Weijdeweg, nog eens goed voor een pad van 1100 meter. Na elke betonaanvoering moet het par cours weer worden gladgestre ken. „Het is wat omslachtig, maar het prachtige gebied en het prachtige weer vergoeden veel", stelt beheerder K. van dei- Meer van Staatsbosbeheer Zee land vast. Met een beetje geluk wat het weer betreft, kan er vier- tot vijfhonderd meter per dag worden 'gelegd'. Die ingreep was dringend no dig. Het oude tegelpad was ver zakt door het graafwerk van mollen. „Het ligt er nu weer schitterend bij Eigenlijk een beetje té mooi voor die plek", constateert de beheerder - ver wijzend naar de omringende grillige natuur. Daar zal de tand des tijds ooit wel weer verande ring in brengen. „Als het maar niet weer mollen zijn." Het be tonnen pad zou, meer dan de oorspronkelijke tegels dat de den, hun graafactiviteit moeten kunnen weerstaan. Ongeveer de helft van het zes ki lometer lange pad wordt nu aan gepakt. Voor vernieuwing van de rest van het pad wordt nog naar geld gezocht. Zit het weer mee, dan kan het vernieuwde fietspad nog voor de kerst weer worden bereden, zegt Van dei- Meer. Na het uitrijden van het beton moet het materiaal nog een week uitharden. Het is niet de makkelijkste plek om een pad aan te leggen, maar het mooie weer helpt wel een beetje, foto Marijke Folkertsma door Rinus Antonisse MIDDELBURG - Een meerder heid van Provinciale Staten houdt vast aan bouw van een grote hotel- en congresvoor ziening aan de oostkant van de Zeelandbrug bij Colijnsplaat. Wel schoven de Staten gisteren een besluit over het zogeheten plan- Gé door naar juli volgend jaar. Volgens de huidige afspraken over het gebruik van de Zeeuw se ruimte is bouw van de voor ziening op de plek in de histori sche Oud-Noord-Bevelandpol- der niet mogelijk. Het is een aan tasting van de open ruimte, on der meer doordat langs de Delta weg een lange en hoge dijk wordt aangelegd. Een Statenmeerderheid vindt dat geen belemmering om het plan goed te keuren. De econo mie gaat voor. In diverse toon aai-den betoogden I. Vogelaar (VVD), P Hamelink (PvdA), H. Smits (Zeeuws Belang) en M. Faasse (CDA) dat het om een bijzonder plan gaat, dat zeer gunstig is voor de werkgelegen heid op Noord-Beveland. Welkom De terughoudende opstelling van het dagelijks provincie bestuur (de door de Staten zélf vastgestelde ruimtelijke regels staan bouw in de weg), kreeg kritiek. „Het is welkom in Zee land, maar niet voor onderne mers met durf", stelde Hame link. Er waren ook andere geluiden te horen. Met name G. van der Giessen (D66) en J. van Ginkel (Christenunie) wezen op het gro te gevaar van gelegenheidspoli- tiek. Omdat een plan er leuk uit ziet en werkgelegenheid ople vert, moeten niet ineens de ruim telijke uitgangspunten opzij ge zet worden, betoogden ze. Dat is uit oogpunt van rechtsze kerheid en gelijkheid'van bur gers verkeerd. „Volgende keer komt er iemand met geld, grond en een grote bek en wat doen we dan?", vroeg M. Wiersma (GroenLinks) zich af. Gedeputeerde H. van Waveren (CDA, ruimtelijke ordening) on derstreepte dat het dagelijks provinciebestuur plan-Gé heeft getoetst aan de geldende ruimte lijke spelregels en niet aan bij voorbeeld de gevolgen voor de economie. „We hebben feitelijk aangegeven waarom het plan niet past in het ruimtelijk be leid." Hij achtte het 'gebrek aan een rechte rug tonen' als ja wordt gezegd, terwijl het eigen lijk nee moet zijn. Openheid De gedeputeerde had heel graag andere mogelijkheden voor aan leg van het hotel en congrescen trum onderzocht. Daarbij wees hij op een plek meer aanslui tend aan Colijnsplaat, waarbij de openheid onaangetast blijft. „Er was geen bereidheid om naar alternatieven te kijken. He laas, anders had het hotel er al twee jaar kunnen staan." Het gemeentebestuur van Noord-Beveland wil het liefst dat de mogelijkheid om de voor ziening aan de oostkant van de Zeelandbrug te bouwen, in het nieuwe Omgevingsplan komt te staan. Dat wordt in juli 2006 vastgesteld Daar voelde een meerderheid wel voor; er is dan in elk geval sprake van een fat soenlijke procedure. joorMarcel_Modde «gUKZEE - Woningcorpora- lif Zecuwland is vooralsnog de (lige kandidaat voor overname ran de dertien dorpshuizen en ntff multifunctionele centra lufc) op Schouwen-Duiveland. fdhouder R. van der Wekken [fSt vooruitlopend op de opeu- Iare aanbesteding nog niet Khebben gehoord van ande re belangstellenden. Volgende „axnd houdt de gemeente twee bjkdagen voor kopers. De aanbesteding verloopt vol- &s de voorschriften op Euro pees niveau. Van der Wekken ierwacht nog voor de jaarwisse- Vjjgvan de Europese Commissie bericht terug of de procedure in öigkan worden gezet. Op ba ss daarvan wordt de adverten- ggepubliceerd waarin de vijf- jai accommodaties te koop wor- i aangeboden. Belangstellen- i j5 hebben bijna twee maanden ujd om te reageren. De ge- r ceente venvacht evenwel snel Bxen ie kunnen doen. want op inland zijn 10 en 11 januari «serveerd als kijkdagen. De {deling Samenleving heeft de Meerders een brief gestuurd, narin hen wordt gevraagd hun ^bouween ochtend of een mid- is open te stellen voor bezichti gd door potentiële kopers. Als asteis het dorpshuis in Renes- se aan de beurt. ïoigens Van der Wekken mag et het bezichtigingsschema niet Korden geconcludeerd dat er nu i grote belangstelling bestaat not overname van de dertien fcrpshuizen en twee mfc's (in iHuijbertstraat en aan het Jan- rfwekken) in Zierikzee. „We i hebben gewoon alvast twee data i ppnkt, zodat we zeker weten dit de accommodaties dan be schikbaar zijn voor bezichtiging zodra er zich straks kandidaten zouden melden. Niets meer en Éls minder." Onoverbrugbaar Zeuwland is tot dusver de eni genaam die bekend is als serieu- zeovemamekandidaat, aldus de wethouder. „Ik heb verder nog geen indicatie van andere par tijen die nu al in de markt zijn." Eerdere onderhandelingen tus sen corporatie en gemeente he pen in februari stuk op een on overbrugbaar verschil van in zicht over de waarden van de panden op langere termijn. De prijs die de gemeente vroeg, was Zeeuwland te hoog. De corpora tie betrok in haar (prijs)overwe- gingen ook de mogelijkheid voor woningbouw in de huursec tor na 10 tot 25 jaar, aldus toen malig directeur P. van Doorne. De gemeente besloot daarop (overigens in goed overleg met Zeeuwland) over te gaan tot openbare aanbesteding om zo de markt te laten bepalen welke prijs en voorwaarden redelijk zijn. Dat Zeeuwland zichzelf nog steeds een grote kans geeft, kan worden afgeleid uit het acti viteitenplan van de corporatie. Hoewel de gemeentelijke accom modaties nu Europees in de aan bieding worden gedaan, ligt het volgens Van der Wekken voor de hand dat de kopers uit de re gio komen. Dat heeft ook zijn voorkeur. De dorpshuizen gaan niet automatisch naar de hoog ste bieder. De kandidaat zal ook moeten aantonen dat hij aan de door de raad gestelde criteria kan voldoen. Daarvan is conti nuïteit van de bestaande activi teiten in de kernen de gewichtig ste eis. Wie ook de nieuwe eigenaar van de dorpshuizen en mfc's wordt, garandeert Van der Wekken, de contracten van de huidige be heerders veranderen daarmee niet. Zeven zijn er in dienst van de gemeente, acht bij een aparte stichting. „Het enige wat veran dert, is de eigendomssituatie. De gemeente verkoopt haar ac commodaties en zal die straks van de nieuwe eigenaar weer te- rughuren. En dan heb je net zo goed een beheerder nodig om ter plekke de zaak te runnen." l le etage: een heerlijk 5 gangen diner buffet dansant, met non stop live muziek van Ex-pose 49, bU

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2005 | | pagina 65