GROEfRlK Wagen klem in Zuidhavenpoort Een ander helpen is ook gewoon gezellig bin nsn uit Kerstbomen Vrijwilligerswerk? Dat doe je gewoon! de Jonge Hoek van Dijke s www.familievermaak.nl DIGITALE FOTO'S AFDRUKKEN VOOR EEN LAGE PRIJS ct per foto www.goedkopefotos.nl Misrekening bij sluiproute Zierikzee in Distributienet krijgt spontaan vorm „...*0113-315649 S5ctie@pzc.nl 31, 4460 AA Goes SS'Sm'-Zeelandt 0113-315520; Steenderen: 0114-372770; Sm1:020-4662500. zaterdag 10 december 2005 waarin opgenomen de Zierikzeesche Nieuwsbode 1844-1998 editie Schouwen-Duiveland Genieten komt van Binnenuit. Beide- kerstdagen serveren wij een 5-gangen keuzemenu* 53,- p.p. Tijdens het aperitief stelt u uw eigen menu santen Telefoon: 0118-591900 Giïfèg sturen wij u ons kersmenu 2005 me VOOR EEN LEUKE PRIJS ZIT U GOED BIJ JORI Promotieactie: van 15 oktober tot 15 december 2005 modern living easy living U vindt ons aan de Schouwersweg 7 (ind. terr. Noordzak) Heinkenszand, Tel. 0113 561482. Openingstijden: maandag gesloten, dinsdag t/m vrijdag 9.30-17.30 uur, vrijdagavond is onze vaste koopavond tot 20.30 uur, zaterdag 9.30-16.30 uur. www.binnenuit.nl (Advertentie) zeeuwsenieuwe.nl 89ÏELIJKE .EINDEXPOSITIE ll,(Jec..'JpJ.Goörislraat LAATSTE 2 DAGEN! Geopend t/m zo van 12-1 door Ali Pankow ZIERIKZEE - Krista Vaes en Rosanne Bouw doen om de week op vrijdagmiddag de bood schappen voor het seniorenecht- (Advertentie) Alle soorten uit binnen- en buitenland. Nobilis, Nordmann, Servische Spar etc..... Gratis thuisbezorgd vanaf 15,- Gratis stam op maat gemaakt Gratis Pokon kerstboomvoeding :lburgMortiereboulevard 2 tel.OI IS - 470400 www.groenrijk.nl Zondag geopend 11.00 - 17.00 uur paar Grauenkamp in Zierikzee. De meisjes zitten beiden in 4-vwo bij Scholengroep Pontes locatie Pieter Zeeman in Zierik zee en krijgen studiepunten voor deze vorm van vrijwilligers werk. „Daar doen we het niet alleen voor hoor, want het is ook ge woon gezellig", haast Krista zich te zeggen. Volgens beide jonge meiden is vrijwilligers werk van groot belang binnen de hedendaagse samenleving. Ze kunnen zich dan ook best voorstellen dat er op landelijke schaal veel aandacht voor wordt gevraagd. De manifestatie Make a Difference Day (MADD) giste ren en vandaag is daar een voor beeld van. In het kader van MADD werkt koningin Beatrix vandaag (zaterdag) als vrijwil ligster in een zorgcentrum en kookt premier Balkenende voor gasten van De Zonnebloem. Maar dat doen ze maar voor één dag. Heeft dat nou zin? Krista en Rosanne vinden van wel. „De koningin en Balkenende doen normaal heel ander werk, dus is het goed dat ze zelf eens ervaren hoe het is vrijwilligerswerk te verrichten. Bovendien geven ze anderen misschien een voor beeld", zegt Rosanne. „Als alle inwoners van Nederland één dag vrijwilligerswerk zouden doen, kom je nog een heel eind", denkt Krista. Zelf zijn ze hun boodschappen dienst enkele weken geleden be gonnen via bemiddeling van coördinatrice W. Jansen van de Vrijwillige Thuiszorg. Veel meer Pontes-leerlingen toonden bij de start van het schooljaar be langstelling voor een activiteit in de hulpverlening. Uiteinde lijk is slechts een handjevol mid delbare scholieren ook echt iets gaan doen. Naast de boodschap- penservice van Rosanne en Kris ta, betreffen dat hulp aan oude ren bij het bedienen van de com puter en spelactiviteiten met een kind dat extra aandacht no dig heeft binnen een druk gezin. „Ik vind het zelf zo vervelend bij anderen om hulp aan te klop pen, maar mijn doortastende dochter heeft er zeer op aange drongen dat we gebruik gingen maken van een vrijwillige bood schappendienst", zegt mevrouw J. Grauenkamp-Nieuwveld (83). Haar dochter brengt met regel maat wat zwaardere boodschap pen mee, maar zij woont in Ba- rendrecht en heeft zelf een gezin en een parttime-baan. Bescheiden „Sinds mijn man geen auto meer mag rijden, is het gewoon moei lijker om de dagelijkse bood schappen in huis te krijgen", zegt Grauenkamp-Nieuwveld. Het is haar eigen keus slechts op bescheiden wijze gebruik te ma ken van de vrijwillige inzet van de twee Pontes-leerlingen. Om de week belt ze op donderdag middag het boodschappenlijstje door aan Rosanne. Direct uit school gaan de meisjes op vrij dagmiddag de boodschappen ha len bij de supermarkt en de sla ger. Ze betalen even vooruit en krijgen dat bij aflevering direct terugbetaald. Een prima rege ling, vinden beide leerlingen, want dat scheelt een onnodig rit je fietsen. Ze zetten de boodschappen in de koelkast en drinken tot slot nog even een kopje thee met het echtpaar. „Als het dan ineens vroeg donker wordt, moppert meneer Grauenkamp op z'n wouw dat ze ons te lang op houdt. Maar dat is natuurlijk niet erg, want we zijn gewend in het donker te fietsen", lacht Rosanne. m' zeeuwse almanak Poezen De Temeuzenaar vertelde zijn vriendin tijdens het avondmaal over een poezen boot, een varend opvangcen trum voor katten dat deze week van Rijkswaterstaat niet in Zeeuws-Vlaander en mocht aanmeren. Hij hoefde haar echter niets meer te ver tellen, ze wist alles al. „Het is ook altijd wat hè, met die abortusboot!" POWERED BY ^VERSCHOORE Scholieren doen boodschappen voor ouderen Krista Vaes (rechts) en Rosanne Bouw verlenen boodschappenservice voor het echtpaar Grauenkamp. foto Marijke Folkertsma VANDAAG KIJKDAG van 10.00 - 16.00 uur. KUNST ANTIEK Twee Zeeuwen in finale vakkanjers Een vrachtwagen met drank kwam vroeg in de ochtend muurvast te zitten onder de deuren van de his torische Zierikzeese poort. foto Marijke Folkertsma door Esme Soesman nu de Nieuwe Haven is afgesloten - kan hebben. „Dat soort praktische oplossingen zie je inder daad ontstaan", bevestigt projectleider herinrich ting Nieuwe Haven P. van Tuil van de gemeente. Net als collega verkeerszaken P. de Winter ziet hij (nog) geen vaste uitwijkplekken waar goederen standaard uitgewisseld worden. Daarvoor is de tijd nog te kort. Maar, zegt Van Tuil: „Hierdoor zul je in elk geval iets meer te weten komen over hoe groot het probleem nu eigenlijk is." Na drie weken omleiding zijn beide betrokkenen tevreden over de gang van zaken, die in nauwe sa menwerking met de politie tot stand is gekomen. Er treedt gewenning op, prangende knelpunten zijn ondervangen en er is zelfs sprake van een ze kere verruiming van de verkeersmaatregelen. Zo kan er weer - beperkt - in de Sint Domusstraat en Karsteil worden geparkeerd. ZIERIKZEE - Doosjes wijn overladen op 't Sas. Door omleidingen in en rond het Zierikzeese cen trum, krijgt een nooddistributienet spontaan vorm. Wellicht als voorbode voor de toekomst. In 2006 wordt de haalbaarheid van een distributie centrum aan de rand van de stad onderzocht. Chris Grinwis laadt de flessen over van vracht wagen naar bestelbus. Tijdens de winterborrel in zijn galerie Kos houdt hij samen met zijn dochter - waarmee hij Grinwis Grinwis Wijn kopers vormt - wijnproeverijen. De chauffeur van de wijnleverancier geeft voor de Zeelandbrug te lefonisch een seintje, waarna Grinwis naar de afgesproken overhevelplek op 't Sas toe komt. Want de vrachtwagen kan de stad niet in. Die wagen is veel te groot voor wat Zierikzee - zeker VLISSINGEN - John Tillema uit Zierikzee en Pieter Flik- weert uit Nieuwerkerk (beiden leerlingen van het ROC Zeeland) zijn samen met drie deelnemers uit overig Neder land doorgedrongen tot de finale CAD-tekenen van de na tionale beroepen wedstrijd Vakkanjers. De Zeeuwse tech niektalenten deden eind november mee aan de selectie wedstrijden. De 19-jarige John Tillema uit Zierikzee ein digde in de voorronde met het hoogste puntenaantal bij het wedstrijdvak CAD-tekenen. De finale van de nationa le beroepenwedsti'ijden in de metaal en elektro is van 14 totl8 maart 2006 tijdens de Techni-Show in de Jaarbeurs Utrecht. De Vakkanjers - aanstormende talenten afkomstig van ROC's en van bedrijven - gaan voor eremetaal in zeven wedstrijdvakken: CAD-tekenen, CNC-draaien, CNC-fre- zen, machinebankwerken fijnmechanisch, lassen, onder- houdsmontage en plaatconstructiewerken. Probleem Lisiduna opgelost BURGH-HAAMSTEDE - Manege Lisiduna in Burgh- Haamstede krijgt een tijdelijke vergunning voor paarden- boxen. Hiermee zijn de problemen tussen de gemeente en de manege uit de wereld. In mei van dit jaar legde de ge meente nog drie dwangsommen aan het bedrijf op. De problemen tussen de gemeente en de directie van de manege gingen over de inrichting van het buitenterrein. De buitenbakken en het parkeerterrein lagen op plekken waar dat volgens het bestemmingsplan niet was toege staan. Ook de paardenboxen moesten worden verplaatst. Inmiddels zijn de buitenbakken helemaal verdwenen en zijn de parkeerplaatsen verplaatst naar het voormalige midgetgolfterrein, meldt eigenaar S. Blom van Lisiduna. Voor de paardenboxen in containers heeft het college een tijdelijke vergunning verleend. „Dan heeft de manege de tijd om nieuwe plannen te maken", zegt W. van Brouwers haven van de gemeente Schouwen-Duiveland. Dit bete kent dat de containers voorlopig kunnen blijven staan. In tussen proberen eigenaar Blom en de gemeente over eenstemming te bereiken over nieuwe plannen. Steeds meer agrariërs stoppen SLUIS - Zeeuwse boeren en tuinders moeten meer gaan nadenken over hun eigen toekomst en die van hun be drijf. Door de afbouw van Europese subsidies, slechte prijsvorming door overaanbod en goedkoper aanbod uit derdewereldlanden groeit het aantal stoppers in Zeeland. De landelijke Stichting Zorg om Boer en Tuinder komt in actie met het projectplan 'Loopbaanplanning voor agra risch Zeeland', te beginnen in West- Zeeuws-Vlaanderen. Dit plan is gemaakt met partijen die betrokken zijn bij de agrarische sector. De initiatiefnemers willen aan de weet Komen wat de boeren zelf willen. (Advertentie) Week van de vrijwilliger 7 t/m 14 december 2005 Informatie: www.servz.nl Volgende week veiling Herengracht 74, 4331 PX, Middelburg, Tel. 0118 - 650 680 www.zceuwsveilinghuis.nl (Advertentie) De campagne is mogelijk gemaakt door financiering van provincie Zeeland (Advertentie) (Advertentie) J HnnrAli Pankow ZIERIKZEE - De Zuidhaven poort in Zierikzee heeft gister ochtend aanzienlijke schade op gelopen toen rond acht uur de laadbak van een vrachtwagen volledig klem kwam te zitten on der de bint boven de poortdeu ren. Chauffeur J. de Keijzer uit Rilland trachtte tegen de rijrich ting in de stad binnen te komen. Toeleveringsbedrijven ondervin den vooral de laatste weken veel (noeilijkheden bij de aflevering yan vrachten in het centrum van Zierikzee. Dat heeft vooral Ie maken met gewijzigde routes Sis gevolg van de reconstructie Nieuwe Haven. Sommige vracht- fhauffeurs en ondernemers be sluiten tot omslachtiger, maar doeltreffender alternatieven loor de aflevering en ontvangst jangoederen dan de transpor- leur uit Rilland. 'Debrandweer van de post Zie rikzee moest er gisterochtend jan te pas komen om zowel de Zuidhavenpoort als de vrachtau to te ontzetten. „We hebben ijaarbi] de hulp ingeroepen van bouwbedrijf Quant. Dat ver- jjchtveel onderhoud aan dit mo- 1 hument en is goed bekend met i'Pe constructie", zegt officier van dienst J. Juffermans. Medewerkers van het bouwbe drijf verwijderen met assisten tie van de brandweerlieden de grote balk boven de doorgang. Vervolgens moeten de poortdeu ren worden gestut om de vracht wagen te kunnen ontzetten. De chauffeur die het euvel heeft veroorzaakt, staat er in de tus sentijd wat gelaten bij. Hij is zelf mede-eigenaar van het Ril- landse transportbedrijf vof De Keijzer. Hij erkent ruiterlijk: „Ja, ik ben bekend met de ver keerssituatie hier in Zierikzee en ja, ik wist dat ik tegen de rij richting in reed. Maar dat had ik al twee keer eerder gedaan deze week met een wat kleinere wa gen. Ik dacht dat het nu, nog vrij vroeg in de ochtend, ook nog wel even zou gaan. Het is zo moeilijk om op een andere manier Zierik zee in te komen. Ik heb zes pal lets drank bij me voor de slijterij op het Kraanplein." Sloop Hij zucht eens en kijkt naar zijn klem zittende laadbak. „Die kan meteen naar de sloop." De Keijzer heeft inmiddels de hulp van zijn broer ingeroepen. Die komt met een iets kleinere vrachtwagen ter plaatse om de lading over te nemen en alsnog op het Kraanplein af te leveren. Loco-burgemeester A. Croné kijkt toe hoe de poortdeuren worden gestut. „Zwaar vracht verkeer in een historische bin nenstad is één van de proble men waar we mee te maken heb ben. Zeker nu de Nieuwe Haven voor een deel is afgesloten we gens renovatie", constateert hij samen met de politie, die alle be langstellenden op afstand houdt. Spanjaarden Sommige toeschouwers vrezen dat de Zuidhavenpoort onher stelbare schade heeft opgelo pen. Brandweerofficier Juffer mans relativeert: „Die poort heeft wel meer meegemaakt in de loop der eeuwen. De Span jaarden hebben er destijds veel harder op staan rammen." Hij verwacht overigens wel dat het herstel van de schade aardig in de papieren zal lopen. Een in dicatie kan Juffersmans nog niet geven, maar hij acht het aannemelijk dat het een flink bedrag wordt. De - vanuit de stadskant gezien - linker poort deur blijkt ook beschadigd en is meegenomen voor herstel. De an dere deur kan volgens Juffer mans ter plekke worden gerepa reerd,-- Originals co™..

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2005 | | pagina 63