Vrees voor glazen wietstad PZC bezoektijden Actiecomité Westdorpe waarschuwt voor illegale hennepteelt lezers schrijven PZC agenda weekenddiensten kerkdiensten zaterdag 10 december 2005 blf Ziekenhuis Walcheren Koudekerkseweg 88, 4382 EE Vlissingen tel. (0118) 425000 dag.: 15.00-20.00 uur Bezoek: Kinderafd. ouders gehele dag, overig bezoek 14.00-19.00 uur. afd. Psychiatrie dag. 19.00-20.00 uur en woe, za en zo 14.00-16.30 uur. afd. IC/CCU en Stroke Unit CVA dag. 15.00 -16.00 en 19.00-20.00 uur. Oosterscheldeziekenhuis 's Gravenpolderseweg 114, 4462 RA Goes, tel. (0113)234000 dag. 13.00-13.45 en 18.30-19.45 uur Afdeling A/B (kinder/kraamafdeling): dag. 14.30-19.30 uur Afdeling H (IC/MC): dag. 11.00-11.30, 14.00-14.30 en 19.00-19.30 uur Afdeling F (neurologie): 14.00-20.00 uur. Max. 2 personen per patiënt. Lindenhof revalidatie 's Gravenpolderseweg 114, 4462 RA Goes, tel. (0113)236236 ma t/m vrij: 14.00-21.00 uur zat en zon: 12.00-21.00 uur Emergis Oostmolenweg 101 4481 PM Kloetinge, tel. (0113) 267000 woe, zat en zon: 14.00-21.00 uur ma, di, do en vrij: 18.30-21.00 uur Zeeuws-Vlaanderen Locatie de Honte Wielingenlaan 2 4535 PATerneuzen, tel. (0115) 688000 Afd. AlA2, B1B2, C1Obstetrie en Gynaecologie dag. 14.30-1600 en 18.30-20.00 uur; afd Psychiatrie ma, di, do en vrij 18.00-20.00uur, woe, weekeinde, feestdagen 14 00-16.30 uur en 18.00-20.00 uur, afd. IC/CCU dag.14.30-15.15 en 19.00-20.00 uur. Kinderafd. 14.00-19.00 uur Locatie Antonius Pastoor van Genklaan 6 4501 AJ Oostburg. tel. (0117) 459000 afd.2:14.30-16.00/18.30-20.00 uur; afd.4. 09.00-21.00 uur. Goeree-Overflakkee Ziekenhuis Dirksland Stationsweg 22 3247 BW Dirksland, tel. (0187) 607300 dag. 16.00-17 00 en 17.45-19.30 u< zo idem tot 20.00 uur Bergen op Zoom Ziekenhuis Lievensberg Boerhaaveplein 1 4624 VT Bergen op Zoom, tel. (0164) 278000 dag. 14.30-15.15 en 18.30-20.00 uur za en zo 14.30-16.00 en 18.30-20.00 GGZ Westelijk Noord-Brabant Hoofdlaan 8 4661 AA Halsteren, tel. (0164) 289100 woensdag, zaterdag en zondag 13.00-17.00 uur Rotterdam Erasmus MC (Dijkzigt) Dr. Molewaterplein 40 3015 GD Rotterdam, tel. (010) 4639222 (voor inlichtingen bezoektij den van alle afdelingen) Erasmus MC Sophia Dr Molewaterplein 60 3015 GJ Rotterdam, tel. (010) 4636363 Bezoektijden ouders: 07.00-12.00 uur Bezoektijden iedereen; 14.00-20.00 afd. Verloskunde: dag. 11.00-12.00 en 18.00-20.00 uur Voor partner/echtgenoot: 09.00-12.00 en 15.00-21.00 uur. Erasmus MC Daniël den Hoed Groene Hilledijk 301 3075 EA Rotterdam, tel. (010)4391911 dag. 16.00-20.00 uur België Algemeen Ziekenhuis Sint Jan Brugge Ruddershovelaan 10 tel (0032)50 452111 dag. 14.00-20.00 uur (muv IC en hart- bewaking) Algemeen Ziekenhuis Sint Lucas Brugge Sint Lucaslaan 29 tel. (0032) 50 369111 dag 14.00-20.00 uur (muv IC en hart- bewaking) Universitair Ziekenhuis Gent De Pintelaan 185 tel.(0032)9 2402111 dag. 14.30-20.00 uur Universitair Ziekenhuis Antwerpen Wilrijkstraat 10 2650 Edegem tel. (0032)3 8213000 Alg. bezoekuren: werkdagen 16.00-20.00 uur, weekeinde en feest dagen 14.00-20.00 uur Afd. BI (cardiologie) dag. 16 00-17.30 en 18 30-20.00 uur. Afd. IC dag. 14.00-14.30 en 19.00-19.30 De Provinciale Zeeuwse Courant - waarin opgenomen de Middelburg- sche, Vlissingsche,Goesche en Bres- kensche Courant, Vrije Stemmen en de Zierikzeesche Nieuwsbode - is een onafhankelijk dagblad, dat zich niet bindt aan levensbeschouwelijke en politieke opvattingen, stromin gen of partijen. BRONVERMELDING De redactie van de Provinciale Zeeuwse Courant maakt- naast de eigen nieuwsgaring gebruik van de volgende bron- Geassocieerde Pers Diensten (GPD), Algemeen Nederlands Persbureau (ANP), Bridge. Deutsche Presse Agentur DPS, Agence France Presse (AFP), Reu ters (RTR), Belga en European Press-Photo Agency (EPA). door Wout Bareman De Zeeuwse gemeenten, poli tie, justitie en energieleve rancier Delta ondertekenen bin nenkort een convenant in de strijd tegen illegale wietteelt. Ook de woningcorporaties slui ten zich daarbij aan. Met z'n allen tegen de telers, is het mot to. Want illegale wietplantages vormen een gevaar voor de om geving. Tot nu toe werden ze voorname lijk ontdekt bij brand, door tips van achterdochtige buren of door wantrouwende medewer kers van Delta. Met het conve nant krijgt de aanpak meer structuur en groeit de pakkans, verwachten de samenwerkende instanties. Een mooie, grote klus voor ge meente, politie en justitie ligt over pakweg twee jaar in het verschiet, voorspelt het actieco mité De Groene Parel in West dorpe. Want de berichten uit den lande over glastuinders, die in slechte tijden snel overschake len op de teelt van wietstekjes is ook tot het Kanaalzonedorp doorgedrongen. De Groene Parel verzet zich al sinds de presentatie van de eer ste schetsen tegen de komst van 240 hectare kassen in de Koe gors-, Smidschorre- en Autriche- polder. Voorzitter Gerrie de Braai wees de afgelopen tijd niet alleen bij herhaling op de gevreesde lichthinder, maar ook op stank- en geluidsoverlast, verkeershinder, een toeloop van illegale werknemers en een schrikbarende toename van de criminaliteit. Daar komt nu het aspect van de illegale wietteelt door de glastuinders bij. Familiebedrijfjes Burgemeester Jan Lonink van Terneuzen gelooft daar hele maal niets van. De structuur van de bedrijven die zich straks in de polder vestigen, is een heel andere dan die van de meesten tijds familiebednjfjes, die nood gedwongen tot illegale praktij ken overgaan. En mocht de wiet teelt zich desondanks ook in de é.+x-i De Autriche- en Smidschorrepolder benoorden Westdorpe, waar de Zeeuws-Vlaamse glazen stad verrijst BEELDRECHT De publicatierechten van werken van beeldende kunstenaars aange sloten bij een CISAC-organisatie zijn geregeld met Beeldrecht te Amstel veen. EVENEMENTEN ZATERDAG: DREISCHOR - Ned. Hervormde Kerk, 20.00 uur: Kerstconcert Chr. Gemengde Zangvereniging VZOS, St. Peter Claver Church Choir uit New Orleans en schoolkoor Sirjansland; GOES - Theater De Mythe, 20.00 uur: Moordspel, komische thriller met o.a. Mare Klein Essink; GRIJPSKERKE - Imkerij Poppendam- me, 13.00-17.00 uur: Christmas Fair - Fair Trade met om 13.00 uur optreden sambaband Obras de Lota; HEINKENSZAND De Stenge, 20.00 uur: De Sanserveria's met Extra Bele gen; KAPELLE - N.H. Kerk, 19.30 uur: Con certvan vier koren onder leiding van Paul Heijboer; MIDDELBURG Zeeuwse Bibliotheek, 10.00 uur: Ensemble Flicorni met een tri bute aan de Beatles en John Lennon; Spiegeltheater, 20.00 uur: Theatergroep Duinart speelt Minous; De Drvkkery, 11.00 - 13.00 uur: Vier be kende Zeeuwen lezen verhalen voor over gewetensgevangen; 15.00 - 16.30 uur. Optreden Erik Vandenberge; OOSTBURG - Ledeltheater, 20.15 uur: Del Olvido door flamencogroep La Pri- mavera; TERNEUZEN Scheldetheater, 20.00 uur. Sweet Charity, musical met o.a. To ny Neef en Lone van Roosendaal; VLISSINGEN Vestzak'99, 20.15 uur: De Zeeuwse Komedie speelt Boven het dal; De Piek, 22.00 uur: The Steel Breeze met tribute aan Pink Floyd; Sint Jacobskerk, 20.00 uur: Adventscon- cert Zeeuws Byzantijns Koor Srétenje en Hulster Gemengd Koor; YERSEKE - De Zaete, 20.00 uur: Caba retier Wim Helsen met zijn nieuwe pro gramma Bij mij zijt ge veilig. ZONDAG: BERGEN OP ZOOM Schouwburg De Maagd, 14.30 uur: Hakim met De nieu we kleren van de keizer; GOES - Theater De Mythe. 14.00 uur: The Celtic Tenors, van opera tot Ierse folk; 't Beest, 15 00 uur: Optreden Jsan The Analogue Sons, VEERE De Protestantse Kerk. 15.00 uur: Traditioneel adventsconcert in En gelse stijl en traditie door Elancore; VLISSINGEN CineCity, 11.30 uur Concert duo Chimaera, Sarah Vanden- driessche, gitaar en Annick Peeren, fluit; Arsenaaltheater, 15,00 uur: Fagan, Kerr New Scorpions band, folkconcert. STREEKACTIVITEITEN ZATERDAG BERGEN OP ZOOM COC-café, 22.00 Kerstmarkt Colijnsplaat COLIJNSPLAAT - De protes tantse gemeente in Colijnsplaat houdt volgende week zaterdag een kerstmarkt in het zaaltje van de kerk aan de Havelaar- straat. Van 10.00 tot 16.00 uur is er weer van alles te koop: kerst stukjes, kaarten, prullaria, pla ten, boeken, lekkere dingen en nog veel meer. De opbrengst is voor de kerk. glazen stad bij Westdorpe mani festeren, dan is de 'sterke arm' daar snel genoeg achter, voor spelt Lonink, die wijstop het succesvolle anti-drugsproject Houdgreep. De onrust bij de Groene Parel werd gewekt door berichten over grote wietplantages in kas- sengebied het Westland. Het Al gemeen Dagblad kopte: 'West- land massaal in hennep'. Onder zoek van politie en justitie bracht aan het licht dat in het grootste glastuinbouwgebied van Nederland massaal stekjes worden gekweekt, waarmee hon derden thuiskwekers hun voor deel doen. Van de 23 wietkweke- rijen die sinds vorig jaar in West-Nederland werden ont manteld, stonden er 15 in het uur: De Soos; GOES - Christelijk Gereformeerde Ma- ranathakerk, 10.00-13.00 uur: Open re giorepetitie HOLLAND-KOOR, Ambachtscentrum van de Hollandsche Hoeve, 13.00-16.30 uur: Demonstratie diverse ambachten,- GOES Buis Ballotcollege, 14.00 uur: Kerstviering bij het Leger des Heils mmv Interkerkelijk koor Vox Maris uit Yerseke, het korps en de zangbrigade van het Leger des Heils Goes; Kaarsenmakerij De Kaarsenvriend (Flui- tekruidstraat 100), 10.30 - 16.30 uur: Kerstmarkt; 's-GRAVENPOLDER Sporthal de Zwake, 10.00-13.00 uur: Spelmorgen voor pleegkinderen; Dorpshuis Ons Dorpsleven, Poelvoorde- straat 3, 20.00-24.00 uur Uitgaans avond met dans en bingo door de O V A: 's-HEER-HENDRIKSKIN DEREN 's-Heer Hendrikhuis, 10.00-12.00 uur.Vo- gelbeurs door Vogelvereniging De Vo gelvrienden uit Goes; KAPELLE Sportcomplex Groene Woud, 13.15 uur: Thuiswedstrijden BOK; Gebouw Ons Genogen, 119.30 uur: Sie- radenworkshop; KAMPERLAND Zeelandnet-studio, 13.00-17.00 uur: Kerstmarkt; KLOETINGE Emergis, 10.00-16.00 uur: Kerstmarkt; KRABBENDIJKE Gereformeerde kerk, 19.30 uur: Kerstzangavond; LEWEDORP - Café de Goede Verwach ting, 10.00-15.00 uur: Kerstmarkt door carnavalsvereniging De Kraaiepikkers; 21.00 uur: Decemberbal; 21.30 uur: Ver kiezing nieuwe jeugdgarde; Protestantse kerk, 20.00 uur: Kerstcon cert door muziekensemble Padovana uit Lewedorp en het dameskoor Con Grazia uit Terneuzen; KRUININGEN Dorpshuis, 14 00 uur: Zeeuwse Middag voor alle 55-plussers mmv Engel Reinhoudt en Rachel van de Vreede; NISSE De Akkerwinde, 11.00 - 16.00 uur: Wmterfair; OUD VOSSEMEER Sportpark, 10.30-15.00 uur: Kerstmarkt v.v Vos meer, RILLAND Gebouw De Levensbron, 10.00-16.00 uur: Kerstmarkt en boeken beurs; SINT-PHILIPSLAND Dorpshuis De wimpel, 14.00-20.00 uur. Kerstmarkt jon gerenwerk De Kelder; YERSEKE - Van Tienhovenstraat 10a, 15,30 uur. Duivententoonstelling An ders; Nederlands Hervormde kerk. 19.30 uur: Kerstconcert Woord en Daad. ZONDAG: BERGEN OP ZOOM Gertrudiskerk, 14.15 uur: Uitvoering van The Messiah van Handel door Oratoriumvereniging Hét Concertkoor; Stuart Galerie, Galerie Govert van Dijck, Arthotheek 18 en Galerie de Mollegan- gen: 14.00-17 00 uur: Galerie-zondag; BAARLAND - Schietterrein, 14.00 uur: Schieting liggendewip Soranus 2; ELLEWOURTSDIJK - 't Kerkje van El- lesdiek, 14.30 uur: Oecumenische bij eenkomst in Zeeuws dialect en zang door Maria Kosten; GOES Buurthuis de Pit, 12.00 uur: Kof fieconcert door het heren barbershop- koor de Gaggling Ganders. Bethelkerk. 18.30 uur: Advent zingen mmv het Zeeuws Mannenkoor, Het Proeflokaal, 19.00 uur: Optreden Ronnie Snipperdag; KLOETINGE - Geerteskerk, 14.00 uur Kerstconcert mmv vrouwenkoor Ca dans en het Zeeuws Mannenkoor FILMS BERGEN OP ZOOM Cinemactueel, In Her Shoes, za 21.30, zo 18.30 en 21.15 uur; Het paard van Sinterklaas: za en zo 16.30 uur, Harry Potter 4 (nl): za 13.30 en 18.30, zo 13.30 uur; Harry Potter 4 Westland. En dat is, volgens jus titie, het topje van de ijsberg. Volgens de Utrechtse crimino loog Frank Bovenkerk leggen veel meer kwekers zich toe op de illegale teelt. De stekjes wor den doorverkocht aan tussenper sonen (vaak growshops), die ze weer doorleveren aan thuiskwe kers. Volgens het Openbaar Mi nisterie schakelen veel, voorna melijk kleindere tuinders uit geldnood over op de lucratieve teelt van wietstekjes. Illegale praktijken Dat wordt bevestigd door woordvoerders van de tuinders organisaties, die de illegale prak tijken afkeuren, maar er wel be grip voor hebben. De afgelopen jaren steeg bij veel tuinders het (ov): za 15.15, 18.30 en 21.30, zo 15.15, 18.30 en 21.15 uur; Chicken Little: za en zo 13.30 uur; De Griezelbus: za 13.30, 16.00 en 18.30, zo 13.30 en 16.00 uur; Flightplan: za 21.30, zo 21.15 uur; Sop hie Scholl: zo 19.00 uur; HULST - De Koning van Engeland, Just Like Heaven, za 12.45, 19.30 en 22.00, zo 12.45 en 22.00 uur; In Her Shoes: za 19.15 en 22.00, zo 20.00 uur; Harry Pot ter 4 (ov): za 13.00, 14.30, 16.00, 19.00, 20.30 en 22.00, zo 13.00,14.30,16.00 en 20.00 uur; Flightplan: za 19.30 en 22.00, zo 20.00 uur; Pride and Prejudice: zo 20.00 uur; Four Brothers: za 22.00 uur; Griezelbus: za 14.00, 16.00 en 18.00, zo 14.00 en 16.00 uur; Harry Potter 4 (nl): za en zo 13.00 en 16.00 uur; Chicken Litt le (nl): za en zo 14.00 en 16.00 uur; Paard van Sinterklaas: za en zo 14.00 en 16.00 uur; Sophie Scholl: za 19.30, zo 20.00 uur; MIDDELBURG Schuttershof. Paradi se Now. za 19.30 uur; As it is in Heaven: za 22.00, zo 20.00 uur; VLISSINGEN - Cine City, Chicken linie: za en zo 13.30 en 16.45 uur; De griezel bus' za en zo 13.45 en 16.15 uur; Domi no. za 21.30 en 0.00, zo 21.30 uur; Flight plan: za en zo 19.00 en 22.00 uur, za ook 0.15 uur; Harry Potter(ov): za 13.30, 15.00, 17.00, 18.45, 20.30 en 22.00, zo 13.30, 15.00, 17.15, 18.45 en 20.30 uur; Harry Potter(nl): za en zo 13.30,15.30 en 18.45 uur, Het paard van Sinterklaas: za 14.00, zo 11.00 en 14.00 uur; In her shoes: za en zo 13.30, 16.15, 19.00 en 21.45 uur; Just like heaven: za en zo 16.30, 19.00 en 22.00 uur; Lord of war: za en zo 18.45 en 21.30, za ook 0.00 uur; Exorcism of Emily Rose: za 0.00, zo 22.00 uur; Legend of Zorro: za 0.00 uur; ZIERIKZEE FiZi, Sophie Scholl: za 20.30 uur TENTOONSTELLINGEN BERGEN OP ZOOM - Galerie Stuart, za 12.00-17.00. zo 14.00 - 17 00 uur: Schilderijen en beelden van o.a. Corne lius, Quaedvlieg, Van Dort (t/m 24/12), BURGH-HAAMSTEDE - De Bewaer schole, za 13.30-16.30 uur Presentaties en projecten van Lauran Scnijvens en Kamiel Verschuren (t/m 10/12); Galerie Jan Eikenaar, za 12.00-17.00 uur: Schilderijen, keramiek en collages van Ineke Streefland, Lei Hannen en Jan Eikenaar (7/1 Het oude raadhuis, za 13.00-17.00 uur: Francien van Poppel (t/m 31/12); DOMBURG - Duingalerie, za en zo 12.00-17.00 uur: Winterexpositie; GOES Galerie van den Berge, za 12.00-17.00 uur: Groepsexpostie met werk van 20 kunstenaars; Kunstuitleen (Cultuurhuis, Westwal) za 13.00-17.00 uur: Werken Reynier de Muynck (t/m10/12); GRIJPSKERKE Boerderijgalerie De Osseberg, za 14.00-17.00 uur: Droomwe reld van het Dordts Ontwerpers Contact en gastexposanten (t/m 22/12); HEINKENSZAND - Binnenuit, za 9.30 - 16.30 uur: Binnenuit, 9.30 - 17.30 uur werken van fotogroep Goes (t/m31/12); 't Kunstuus, za 10.00 - 12.00 en 13.00-16.00 uur: Sieraden en schilde rijen van Gerjanne Wiersum-Huisman en Sandrien Wiersum (t/m 31/12); KAPELLE Fruitteeltmuseum, za 13.00-17.00 uur. Fruitreclames door de jaren heen; KERKWERVE Galerie Bellas, za 10.00-16.30 uur Eindejaarsexpositie. beelden en schilderijen van diverse kun stenaars o.a. Jos Gielen, Bernadette Le idekkers (t/m 30/12); MELISKERKE Zijdemuseum, za 12.00-17.00 uur: 'Vier zijdig' werk van textielkunstenares Hak Stam (t/m 7/1 MIDDELBURG Centrum Beeldende Kunst, za en zo 13.00-17.00 uur: Zeeuw se Nieuwe, gezamenlijke presentatie van diverse kunstenaars (t/m 11/12); Ro water tot aan de lippen. In tien jaar tijd daalde het aantal tuin ders met eenderde, van drie- naar tweeduizend. Volgens het Nationaal Netwerk Drugsexper tise draait de wietteelt in Neder land een jaaromzet van 1,4 mil jard euro. Logisch, dat de crimi naliteit dan heel dichtbij is, In de Kanaalzone zal het alle maal zo'n vaart niet lopen, voor spelt burgemeester Lonink. „Ik denk dat dit soort zaken eerder voorkomt bij kleine bedrijfjes, die het met een paar hectare nauwelijks nog bolwerken, dan bij de grote tuinders. Dan praat je toch over totaal verschillende structuren. Die grote onderne mers houden zich voornamelijk bezig met de teelt van één of twee producten op een grote op- nald de Ceuster, installatie (t/m 20/1 Galerie Caesuur, vensterpresentatie De Scheiding, installatie van Ko de Jonge en Johan van Geluwe (t/m 20/12); De Cleene Houttuyn, za 13.00-17.00 uur: Leen van Duivendijk, schilderijen en Margareta van Acker, sieraden (t/m 17/12); De Drukkerij, za 9.00-17.00 uur: De direc tiekamer, van St. Anna ter Muiden tot Zoutelande, Zeeuwsche schilderijen (t/m 15/12) Bert Frijns, glazen schalen (15/1) Helene Briels, zeefdrukken(15/1) Werken geïnspireerd op de sprookjes van Andersen(t/m15/1 GHL- galerie, za 14.00-17 00, zo 13.00 - 17.00 uur: Werk van Jan Zembsch, Gallery Maritime, za 12.00-17.00 uur: Oud en Nieuw, werk van Leendert v.d. Pool, Rijk Grisel, Jack Vreeke en Jan Ho- gendoorn (t/m 31/12); Galerie T, za 11.00-16 00 uur: Werk van Jacques Tange, Jeanne Beenackers, Loek den Hollander en Greet Lylkema (t/m 31/12); Galerie De vier gemeten, za 12.00-18.00 uur. Bootjes, van oud tot nieuw, werk van diverse kunstenaars (t/m 14/1); Zeeuws Archief, za 9.00-17 00 uur. My generation, '50 jaar jong in Zeeland' Zeeuwse Bibliotheek, za 10.00-13.00 uur: 50 jaar jong in Zeeland (t/m 31/12); Zeeuws Museum, dependance Bogard- straat, z en zo 13.00-17.00 uur: Oog in oog, portretten uit Amerika (t/m 11/12); PHILIPPINE - Galerie Sia, za en zo 13.00-17.00 uur: Werken van Sia Braak man (t/m 30/12); TERNEUZEN Grote kerk, za 13.00-17.00 uur: Schilderijen en zwart-wit foto's (t/m 7/1 VLISSINGEN - deWillem3, za en zo 12.00-17.00 uur: Beroemd in Zeeland, Kwallen, juwelen van de Zee, fotografie Carla Kesteloo 8/1); Zeeuws Maritiem MuZEEum, za en zo 13.00-17.00 uur: Maritieme affiches uit vervlogen tijden; Hedendaagse foto's vanTobago van Lex de Meester; zaterdag 10 en zondag 11 december 2005 CENTRAAL ALARMNUMMER 112 Huisartsen Huisartsenpost De Bevelanden 's Gravenpolderseweg 114b, Goes, tel. 0900-1785 (geopend ma. t/m vr van 18.00 tot 8.00 uur, in weekeinde of tij dens feestdagen, spreekuur volgens af spraak) Heinkenszand e. o. vrij. 17.30-ma. 08.30 uur: Patiënten van huisartsenpraktijk dr. J.A. Fortrie en dr. Miermans, Zangvogelstraat 86, Heinkenszand. tel.: 0113-563074. Spoed: 0113-563110. Tholen/St. Phlipsland Van vrijdag 17.00 tot maandag 8.00 uur. Huisartsenpraktijk Bergen op Zoom, Pa- raselsuslaan 2, tel. 0164 273855. Tandartsen Noord- en Zuid-Beveland Dental Point, Kloetingseweg 48, Goes, tel. 06-53257131. Spreekuur 10.00-11.00 uur. Tholen en Bergen op Zoom (leden NMT): telefonisch contact opnemen met eigen tandarts. Apotheken Avond- en weekenddiensten wor den verzorgd door De Zeeuwse Apo theek, Stationspark 35, tel. (0113) 270620. Dierenartsen Dierenartsenpraktijk Mosselman, Verboom en Boer: Dierenartsenpraktijk Karelse, van Dijk, Stokman: H. van Dijk, Simonswei 2, Heinkens zand, tel. (0113) 561290 Praktijk voor gezelschapsdieren, L. Huiskes-Cornelisse en M. Berrevoets, Molenlaan 24, Yerseke, tel.( 0113) 572756. Spreekuur zat 9 30-10 uur. Dierenkliniek Goes, kliniek voor Ge zelschapsdieren, C.W. Dreesman en M.A.R. van den Boomgaard, 's Graven polderseweg 92, Goes, tel (0113) 270072 (24 uurs spoeddienst). Spreek uur zat. 10.00 tot 15.00 uur. Dierenambulance Dierenambulance Bevelanden, tel. 0623466221. Tholen W. Brons, tel. (0166) 612596. Weekend- spreekuur Poortvliet, Kalfsdamseweg 2, zat. van 8.30-9.00 uur en Tholen, Boter markt 10, zat.van 11.00-12,00 uur Wijkverpleging Allévo. tel. 10113)249111 Stichting Thuiszorg Nederland tel. (0113)229003 Stichting Woonzorg Bevelanden tel.(0113)218290 RST Zorgverleners tel. 0342-405454 Verloskundigen Verloskundige Maatschap Goes, vrij. 19.30-zon. 19.30 uur. M. Verschelling en W. Diteweg, tel. 0113 224099 Bij geen gehoor via alarmcentrale Vlissingen, 0118 414444. Deze rubriek is uitsluitend bestemd voor reacties op de in de P7r schenen redactionele berichten, artikelen of commentaren De tijd beloopt uiterlijk 7 dagen. Plaatsing van bijdragen betekent de redactie de meningen en stellingen van de inzenders ondersch - Open brieven, oproepen, gedichten en anonieme inzendinqen niet geplaatst. Bijdragen mogen niet langer zijn dan 250 wonrd"1^ redactie behoudt zich het recht voor inzendingen te bekorten Cl weigerde brieven wordt niet gecorrespondeerd. foto Wim Kooyman pervlakte. Die zullen niet zo snel de illegaliteit induiken." Lo nink verwacht bovendien veel van het komende convenant. De Braai van De Groene Parel schampert; „Die bestuurders we ten er echt geen hout van. Wij hebben uit nauwe contacten met mensen in andere tuinders- gebieden begrepen dat je met die glastuinbouw enorm veel el lende op je nek haalt. Denk je eens in, 240 hectare kassen. Den ken ze echt dat ze dat nog kun nen overzien. Die illegale praktijken vinden elders in het land plaats, waarom hier dan niet?!" Lonink tenslotte: „Ach, tegen de tijd dat die kassen er staan, is de wietteelt in ons land mis schien al gelegaliseerd." WESTDORPE Galerie 45, za en zo 13.00-17.00 uur: Sieraden, keramiek en schilderijen van o.a. Ria de Maat en Lin da Liket (t/m 18/12); WESTKAPELLE Polderhuis, za en zo 11.00-17.00 uur: Dijkdichtingen op Wal- WISSENKERKE - Galerie De Praktijk, za 13.00 - 17.00 uur: Werk van Paul Jan sen, Berry Kuiper, L.J. Cornejo en Cas Donker (t/m 7/1); ZIERIKZEE - Kattenkunsthuis Alexan dra, za 11.00-17.00 uur: Wisselende stockexpositie; Galerie Kos, za en zo 11.00 - 17.00 uur: Landschappen en sculpturen van diver se bekende Zeeuwse kunstenaars (t/m 22/1); Galerie De Vagher, za en zo 13.00-17.00 uur: Natures mortes, selectie werken Gerritvan derVen(t/m 18/12). HULPCENTRA Alarmnummer: tel. 112. Centraal Meldpunt Milieuklachten Zee land, tel. 0118-412323. SOS Telefonische hulpdienst Zeeland, tel. 0118-615551 of 0900-0767. Stichting Blijf van m'n lijf Zeeland, tel. 0118-469869. Hulp- en advieslijn Blijf van m'n lijf Zee land, tel. 0118-467003 (ma t/m vr 9.00-17.00 uur). Kindertelefoon Zeeland, tel. 0800-0432 (gratis, dag. 14.00-20.00 uur). Advies Meldpunt Kindermishande ling, tel. 0900-1231230. Aids Infolijn, tel. 0118-638384. Ouders en verwanten van drugsgebrui kers (LSOVD), tel. 0900-5152244 (ma t/m vr 10.00-22.00 uur). Palazzoli Huis, Voor mensen met kan ker, tel.0118-413932. Dierenambulance/Dierenbescherming (24 uur bereikbaar), tel. 0900-7673437. Zorginfo Klaverblad Zeeland, tel. 0113-212783 (ma t/m vr 9.00-13.00 uur). Herceptin In de recente uitzending van Zembla en in het artikel in de PZC van woensdag 7-12 waarin collega van den Blink, medisch directeur van het Ziekenhuis Walcheren, aan het woord kwam, werd gesuggereerd dat in ons ziekenhuis het middel Herceptin niet meer verstrekt zou worden. Gezien de onrust die dat teweeg heeft gebracht bij onze borstkanker patiënten, willen ondergetekenden daar duidelijkheid over verschaffen. Alle patiënten die in aanmer king komen voor een behande ling met Herceptin zullen het middel zonder problemen toege diend krijgen. Onze collega's in Goes en Terneuzen hebben ons verzekerd dat hetzelfde geldt voor hun patiënten. De specialis ten van de drie Zeeuwse zieken huizen zullen zich voor 100% in zetten om deze topklinische voorziening voor hun patiënten te behouden. Namens de oncologiecommissie L.G.M. Kerkhofs, internist- oncoloog, voorzitter M.F.H. Dielwart, radiotherapeut-oncoloog M. Reichart, chirurg. Ziekehuis Walcheren Koudekerkseweg 88 Vlissingen Polissen De aap is uit de mouw. De poli- sen van de zorgverzekeraars ko men binnen en de negatieve ge volgen voor de huishoudens wor den zichtbaar. Met dank aan Balkenende, Hoogervorst en hel pers voor dit kerstcadeautje. Ook dank aan de Heer Wiegel, deze gladjanus, die als voorzit ter van de Verzekeringen heeft meegewerkt aan dit asociale meesterwerk. Zelf strijkt hij meer dan 400.000 euro op voor zijn adviezen. Er is altijd ge zegd, dat dit nieuwe stelsel geen nadelige gevolgen voor de mini ma zou hebben. Vergeet het maar. De burger wordt blij ge maakt met een dode mus. Ieder- een zal er meer dan 40 euro erop Zaterdag 10 en zondag 11 december 2005 BEVELANDEN: Baarland Nederlandse Hervormde Kerk 10.00 uur dienst; Bergen op Zoom Gereformeerde Kerk Vrijge maakt (Evang.Luth.Kerk) 9.00 uur lees- dienst, 16.00 uur ds Pruijssen (HA); Bie- zelinge Nederlandse Hervormde Kerk 10.00 uur ds Hogeweg; Christelijke Ge reformeerde Kerk 10.00 en 17.00 uur ds Oosting, Borssele Protestantse Kerk 10.00 uur ds v. Oostende (HA), 14.30 uur ds Scholing (HA); Gereformeerde Gemeente 9.30, 14.00 en 18.00 uur lees- dienst; Colijnsplaat Protestantse kerk 10.00 uur ds Mesu, Driewegen Protes tantse Kerk 10.00 uur dienst, Geersdijk Protestantste Kerk 10.00 uur ds Zaads tra; Goes Protestantse Kerk Grote Kerk 10.00 en 17.00 uur ds N. v.d. Linden; Oosterkerk 9.30 uur ds E v.d Linden; De Hoogte 10.00 en 14.00 uur ds Job- sen; Oosterscheldeziekenhuis 10.00 uur past. v.d. Beukei; Gereformeerde Bond (De Levensbron) 10.00 uur (HA) en 17.00 uur ds Catsburg, Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt (Westerkerk) 9.30 uur en 16.30 uur ds Trimp (HA); Christelijke Gereformeerde Kerk 10.00 en 17.00 uur ds Last; Gereformeerde Gemeente 9.30, 14.00 en 18.00 uur leesdienst; Vrije Evangelische Gemeente 10.00 uur ds Bor (HA); Vrijzinnig Protestanten/ Doopsgezinde Gemeente 17.00 uur ds Rijken; Capitol Worship Centre, 10.00 uur dienst; Evangelische Gemeenschap Rafaël (Goese Lyceum) 10.00 uur sa menkomst; Rooms-Katholieke Kerk Pa rochiekerk za 19.00 uur liturgiegroep, zo 10.30 uur past. Brooijmans; 's-Graven- polder Protestantse Kerk 10.00 uur dienst; Gereformeerde Gemeente 9.30 en 18.00 uur ds Schipper, 14.00 uur lees dienst; Oud-Gereformeerde Gemeente 9.30, 14.00 en 18.00 uur dienst Hans- weert Nederlandse Hervormde Kerk 10.00 uur ds v.d. Vlugt; Rooms-Katholie ke Kerk zo 11.00 uur past. v.d. Par; 's-Heer Abtskerke Nederlandse Her vormde Kerk 10.00 uur dienst; 's-Heer Arendskerke Protestantse Kerk 10.00 uur dienst Klooster, 's-Heerenhoek Rooms-Katholieke Kerk zo 9 00 uur past. Buijssen, 's-Heer Hendrikskin deren Protestantse Kerk 10.00 uur dhr Sinke, Heinkenszand Rooms-Katholie ke Kerk za 19.00 uur past v d. Par, zo 9.00 uur past Brooijmans; Hoedekens- kerke Protestantse Kerk 10.00 uur dienst; Gereformeerde Gemeente 10.00 uur leesdienst, 14 00 uur ds Verweij; Kamperland Protestantse Kerk 9.30 uur ds v. Zoelen (HA), 17.00 uur ds Veer- man-Renkema; Gereformeerde Ge meente 10.00 en 17.00 uur leesdienst; Kapelle Nederlandse Hervormde Kerk 10.00 uur ds Deventer; Gereformeerde Kerk 10.00 uur ds Brand; Gereformeer de Gemeente 9.30 en 18.30 uur lees dienst, 14.30 uur ds v. Gelder; Katten- dijke Nederlandse Hervormde Kerk 10.00 uur ds Kamermans, Kloetinge Protestantse Kerk 10.00 uur ds Neven; Kortgene Nederlandse Hervormde Kerk 10.00 uur ds v. Vliet; Gereformeer de Gemeente 10.00, 14.30 en 18.30 uur leesdienst; Krabbendijke Ntïderlandse Hervormde Kerk 9.30 en 18.00 uur ds Boon (HA); Gereformeerde Kerk 9.30 en 14.30 uur uur ds v.d. Griend (HA); Gere formeerde Gemeente 9.30 en 18.00 uur (HD) ds Verschuure, 14.00 uur lees dienst; Hervormde Ontmoetings Ge meente 9.30 uur ds de Graaf; Kruinin- gen Protestantse Kerk (Johanneskerk) 10.00 uur dhr Schouwenaar; Hervorm de Gemeente i.h.v. (Ichthuskerk) 14.30 uur (HA) en 18.30 uur ds Joppe; Gerefor meerde Gemeente 9.30 uur ds Karens, 14.00 en 18.00 uur leesdienst; Gerefor meerde Gemeente in Nederland 9.30, 14.00 en 18.00 uur dienst Kwaden- damme Rooms-Katholieke Kerk zo 10.45 uur past. Buijssen; Lewedorp Protestantse Kerk 10.00 uur mevr. Breedijk; Rooms-Katholieke Kerk zo 10.30 uur liturgiegroep; Nieuwdorp Protestantse Kerk 10.00 uur mevr. v.d. Vlies-Takke; Gereformeerde Gemeente achteruil gaan. Binnenkort i het wachten op de reken», van het waterschap, ook ij de gemeentlijke belastingen! de verhoogde energiereken» waarvan de rijksbelastingen, gas 40 en op stroom draagt. Heeft Nederland te», gen gasveld, of niet? De volgen een eigen wet. elk n. moet er meer betaald war,» Waarom eigenlijk? Volgreij blad Elsevier hebben wo-i bouwcorporaties genoeg Z De overheid is de grootste k opdrijven Daarnaast doeij Gemeenten er ook graags om alle diensten te verhj Een spiraal zonder eindes noemen dat infiaoeooon. Waar blijft deze correct» i, de burgers? Dit Balkenend» leid kan en zal niet goedgaac- lokt straks burgerlijke ongehoz zaamheid uit. Margrietstrat!|( Werk moeder en dochter in 't Kunstuus HEINKENSZAND - Mredtu dochter Wiersum exposeren s men met sieraden en schili rijen lot 31 december in'(Kus uus in Heinkenszand. Gerjanne Wiersum maaktal; ren sieraden en schilderijs Voor haar sieraden gebruik; allerlei materialen. Haar sa ligt in galeries in binnen- en Iü tenland. Haar dochter Sandnen rié zich vooral op sieraden, maakt met name ringen s edelstenen. De expositie is op woei donderdag van 13.00 tot l!.|i uur te zien, op vrijdag van];! tot 18.00 uur en van Ma 21.00 uur en op zaterdag 10.00 tot 12.00 uur en 13*„-t 16.00 uur. 9.30 en 18.30 uur leesdienst 11.00 ds de Pater; Nisse Gereformeerd meente 9.30 uur leesdienst. 14.30 e ds Schipper; Oudelande Nedeto* Hervormde Kerk 10.00 uur dienst Oi zande Rooms-Katholieke Kerk zo l uur past. v.d. Par; Rilland-BathPrs tantse Kerk 10.00 uur dhr ten Kloca Gereformeerde Gemeente 9.30 e (HD) en 18.30 uur ds de Pater, 14,M» leesdienst; Vrije Evangelische Gera te 10.00 uur br. Jager; Rooms-W ke Kerk zo 9.30 uur past. Boekei» Scbore Nederlandse Hervormd; b 10.00 uur dhr de Visser, Waarde V* landse Hervormde Kerk 10.00 w Kroes; Gereformeerde Gemeenat en 18.00 uur ds Hofman, 14.00uuile dienst; Wemeldinge ProtestarBit 10.00 uur ds v.d. Maas; Vrije Evra sche Gemeente 10.00 uur br Smtl helminadorp Nederlandse Hen~ Kerk 10.00 uur dhr Dronkers; IKn kerke Protestantse Kerk gezdef Geersdijk, Wolphaartsdijk Press se Kerk 10.00 uur dhr Fluyt: tol meerde Gemeente 9.30,14 00 er uur leesdienst; Yerseke Nederlandse Hervormd-V 10.00 uur ds de Graaf, 17.00 uurdsi mersma; Hervormde Gemeente both 9.30 uur ds Maas, 17.001» Meijer; Gereformeerde Kerk 93 14.30 uur ds Zijlstra; Gereformeenki meente 9.30 uur (HA) en 18.00 «r Verweij, 14.00 uur leesdienst» Evangelische Gemeente 10.00 en uur br. v. Dorp; THOLEN: AnnaJ» bapolder Gereformeerde Kerk U uur ds Kakes; Oud-Vossemeerte landse Hervormde Kerk 10.00uurb Vastenhout, 18.30 uur ds Catsburg» reformeerde Kerk 10.00 uur dhr Gd Christelijke Gereformeerde Kefk U en 18.30 uur leesdienst, 14.30 uü! den Boer; Gereformeerde GemeW Nederland 10.00, 14.30 en 1833 leesdienst; Rooms-Katholieke Kf 9.30 uur; Poortvliet Hersteld Havï de Kerk 10.00 en 18 00 uurdsBw reformeerde Kerk 10.00 uurdsHa man. 14.30 uur ds Broere; Gereiome de Gemeente 10.00,14 30 en 183 leesdienst; Scherpenisse Neder» Hervormde Kerk 9.30 en 143 j kand. v. Leeuwen; Vrije Hervorm* meente 9.30 en 114 30 uur S Sleen; Gereformeerde Gemeera. en 18.30 uur (HD) ds Brugge leesdienst.' Sint-Annaland N se Hervormde Kerk 10.00 uur os' luis, 18.00 uur kand. Kruijmer; IW Hervormde Kerk (gebouw Gerewa de Gemeente) 11.00 en 16.00» Hoek; Gereformeerde Genieene en 18.00 uur leesdienst. 14 00 Brugge; Gereformeerde Gems* Nederland 9.45, 14.15 en 18.15»'' dienst; Sint-Maartensdijk Ha* Hervormde Kerk 9.30 en 14 30» Joppe; Hervormde Gemeente both 10,00 uur ds de Jong, 19.00» Markus; Gereformeerde GemH":' Nederland 9.30 en 18.30 uur leesdf Oud-Gereformeerde Gemeen»' 14.00 en 18.30 uur leesdienst,Sint' lipsland Nederlandse Hervorm» 9.30 uur ds Bakker (HA), 17 00» Beider; Gereformeerde GemMffl en 18.30 uur ds v. Dijk; OudWR meerde Gemeente 9.30 en v.d. Meer, 14.30 uur leesdienst nisse Nederlandse Hervo 10.00 uur ds v. Ginkel, Doorneweerd; Oud-Geref meente 9.30 en 18.30 uur 14.00 uur leesdienst; landse Hervormde Kerk 930 en 18.30 uur ds Vernooij; vormde Kerk (Calvijncolleg^ ds Gielen, 156.30 uur ds den T reformeerde Kerk 10.00 uur Christelijke Gereformeerde uur ds den Boer, 18.30 uur Gereformeerde Gemeente en 18.30 uur leesdienst; Vrijz meente NPB 10.30 uur Rooms-Katholieke Kerk zo Immanuël 10.00 uur r Christengemeente 10.00 Wiel, 19.30 uur gebedsdienst

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2005 | | pagina 62