BBR daagt raadslid voor rechter PZC PZC Vader en kind uit brandend huis gered Komst nieuwe woonwijk Ovezande dichterbij Twintig jaar Omroep Tholen Goese vechtjas hoeft niet achter de tralies 13 i Kortlever zou partij nog zeshonderd euro schuldig zijn Kerstmarkt in Grote Kerk zaterdag 10 december 2005 den haag Ken 20-jarige GMStnaar is gisleren door het Saust gerechtshof in hoger Kr roep veroordeeld tot een nerkstraf van 2011 uur en twee maanden voorwaardelijke cri ant omdat hij met een groep vrienden diverse mensen op straat flink in dkaar heeft gcsla- In eerste instantie kreeg hij vier maanden gevangenisstraf opge legd. De man ging in beroep om dat hij niet achter de tralies wil de. De verdachte was in septem ber vorig jaar de leider van een knokploegje. Samen met een groep van vijf vrienden en een vriendin besloot hij regelmatig te 'rellen'. Steeds weer was er veel drank in het spel. De knokgroep sloeg op 11 september zomaar twee jongens in elkaar voor een café. Opnieuw zonder reden tuigden ze op 24 september een jongen af op de Oostsingel. Ze sloegen en schopten erop los, ook toen de slachtoffers weerloos op de grond lagen. Twee dagen later was iemand de dupe van de groep op de Zou- terij. De man uit Goes was zich er achteraf van bewust dat zijn gedrag niet goed viel te praten. Hij hoopte slechts dat hij niet naar de gevangenis hoefde. De meeste mededaders kregen im mers ook werkstraffen opge legd. Hofaanklager J. Wittop Koning betoogde twee weken geleden al dat het eerlijker was als deze verdachte een soortgelijke straf zou krijgen. Het OM eiste in be roep een werkstraf van 120 uur en twee maanden voorwaardelij ke celstraf. Het hof legde een ho gere straf op omdat de verdach te één van de grootste vechters bazen was geweest. In eerste in stantie vonniste de rechtbank overeenkomstig de eis van het OM. doorRobfaardekam KRONINGEN - De inmiddels uil de gemeenteraad verdwenen partij Bewoners Belangen Rei- merswaal (BBR) daagt haar voormalige raadslid A. Kortle ver, die nu op eigen titel in de raad zit, voor de rechter. Kortle ver zou de partij nog zeshon derdeuro schuldig zijn. De BBR had tot maart dit jaar twee zetels in de gemeenteraad. In die maand splitste Kortlever ach af, omdat collega-raadslid Kramer naar zijn mening te veel op eigen houtje opereerde. Toen diezelfde Kramer er een 'eenmaand later ook mee stopte, besloten de leden de partij op te heffen. Veel anders konden ze niet, omdat niemand die in 2002 i tT( Dertig tig hulporganisaties werken mee aan de markt. Ze geven on eer meer informatie over hun rojecten. De opbrengst van de erstmarkt komt ten goede aan 12egoede doelen. De leerlingen van de vierde klas Tan vmbo Sport, Dienstverle ningen Veiligheid van het Buys Ballot College in Goes helpen aan de organisatie van dit evenement. Burgemeester Van der Zaag zal Ce kerstmarkt om 10.00 uur ope nen De markt duurt tot 16.30 Bezorgklachten: 0800-0231231 op maandag t/m vrijdag gedurende de openingstij- den;zaterdags tot 12.00 uur REDACTIE bevelanden/tholen Stationspark 28 Postbus31 1460 AA goes Tel: 0113-315670 Fax:0113-315669 E-mail: redgoes@pzc.nl Frank Balkenende (chef) Cornelleke Blok Willem van Dam Miekevander Jagt Rob Paardekam Koen de Vries (sport) Harmen van der Werf centrale redactie Stationspark 28 Postbus 31 H60 AA goes Tel 10113)315500 Fax:(0113)315669 B-mail: redactie@pzc.nl 'nternet "wv.pic.nl E-mail: web@pzc.nl op de kandidatenlijst stond trek had om de vrijgekomen zetel in te nemen. Ruim een half jaar later is de partij nog altijd niet officieel op geheven. Dat komt omdat het be stuur, daarbij gesteund door en kele overgebleven leden, nog geld eist van Kortlever. Het was binnen de BBR gewoonte dat raadsleden elk jaar driehonderd euro van hun vergoeding afston den aan de partij, zodat er ge spaard kon worden voor de vol gende verkiezingen. Kortlever heeft nooit iets afgedragen en moet dat volgens de overgeble ven BBR-mensen alsnog doen. Hij zou een achterstand van zes honderd euro hebben. Kortlever noemt dat 'grote flau wekul'. Hij zegt dat niemand hem ooit iets heeft gezegd over het afdragen van een deel van zijn onkostenvergoeding. „Daar zijn ze achteraf mee gekomen", zegt hij. „Ik denk uit rancune. Ik heb in elk geval nooit ergens mijn handtekening onder ge zet." Kortlever ziet de rechtzaak met vertrouwen tegemoet en is niet van plan een cent te betalen. „Zeker niet aan een partij die ophoudt te bestaan. Wat willen ze nog met mijn geld?" Volgens voorzitter A. Deusing gaat het niet om het geld, maar is het een principekwestie. Daar om laat de partij het er niet bij zitten. Later deze maand dient de zaak voor de rechter. Als de partij op het moment van de op heffing nog geld over heeft, ligt het volgens Deusing voor de hand dat dat aan een goed doel gegeven wordt. Deusing wil niet dieper op de zaak ingaan en ook oud-frac- tieondersteuner R. Mieras, die de zaak namens de BBR afhan delt, wil niets zeggen en dus ook niet reageren op de uitspraken van Kortlever als zou die nooit geweten hebben over een af dracht aan de partijkas. „We wachten eerst de rechtsgang af", zegt hij. „Ik denk dat alles wat ik nu zeg onze zaak alleen maar kan schaden." Ambachten op kerstmarkt Goes GOES - In het Ambachtscen- Irum in Goes is zaterdag 17 en zondag 18 december een kerst markt. Op het versierde middenplein zijn verschillende gasten en pro ducten aanwezig: Groei en Bloei, een kaasboer, klassiek halenwerk, streekproducten, sieraden, handwerk uit. de Filip pijnen, een glasgraveerder en vo- gdvoederprodu eten Het Ambachtscentrum bevindt zich in het Hollandsche Hoeve- gebied. Kattendijksedijk 27 in Goes De kerstmarkt duurt op bade dagen van 13.00 tot 17.00 GOES - Comité Kerstmarkt Goes houdt eeli kerstmarkt in de Grote Kerk. Dinsdag vindt de markt voor de 15e keer plaats, Giel Nijsse (links) is na zijn reddingsactie weer gewoon aan het werk gegaan, samen met zijn collega D. Feij. door Mieke van der Jaqt GOES - Voor ons. normale stervelin gen, is er geen twijfel over mogelijk: Giel Nijsse is een held. Hij redde, tussen de bedrijven door, gisterenochtend een 30-jarige vader en zijn 3-jarige zoon uit een brandende woning aan de Schaep- manstraat, maar zelf vindt hij dat heel normaal. „Ik ben al twintig jaar bij de brandweer, dus het zou raar zijn als ik het niet had gedaan." Nijsse woont in 's-Heer Arendskerke en is ook lid van de vrijwillige brandweer- groep daar, die weer valt onder de Goe se brandweer. Hij werkt bij H4A-bouw en is momenteel bezig met de verbouw van de openbare basisschool de Twee master aan de De Kuiperlaan, die aan passingen behoeft om een brede school te worden. De brand ontstond in een wo ning, een paar blokken achter die aan de De Kuiperlaan. Net als anders ging Nijsse vrijdagoch- ten vroeg aan het werk. Tegen negen uur, toen hij wat uit de bus ging halen, zag hij een dun straaltje rook boven de daken uitkomen. „Het stonk. Ik dacht nog: wat stoken die lui hier voor viezig heid. Even later komt er een vrouw aan rennen. Of ik een telefoon had, want er stond een woning in brand. Ik ben met een in de richting van die rookpluim gaan rennen, want het kon nergens an ders wezen." Meteen toen hij bij de woning aan kwam, zag Nijsse dat de benedenverdie ping in lichterlaaie stond. „Als een haas ben ik langs achteren gerend en daar hing op de bovenverdieping een man uit het raam met een peuter. Gelukkig had de vader de moed om het kind, op mijn aanwijzing, naar beneden te gooien. Ik kon het goed opvangen en vervolgens uit een openstaand schuurtje verderop een trapje gaan gappen. Intussen kwam er ook al iemand met een ladder aan snellen, en de vader kon zo naar bene den klimmen." Behalve de twee geredde Goesenaren, zat er nog een hond in huis. Toen Nijsse zich dat realiseerde, hoorde hij de Goe se brandweer al aankomen met twee bluswagens en een ladderwagen. „Bij aankomst heb ik de Goese collegas met een bijgepraat en ik heb de slangen hel pen uitrollen. Als het een kind was ge weest, dat nog binnenzat, was ik wel zonder perslucht naar binnen gegaan, maar nu de brandweer er al aankwam liet ik het liever aan de collega's over, die standaard ademtucht bij zich heb ben." De vader is na de reddingsactie per am bulance overgebracht naar het zieken huis. Hij had rook ingeademd. De peu ter is bij buren uit de Karnebeekstraat opgevangen. De hond werd nog monter uit het brandende huis gehaald en over gedragen aan de dierenambulance. Bevelvoerder Rinus Joosse vermoedt dat de brand ontstaan is in de compu ter. „De technische recherche onder zoekt dat nog, maar het leek er wel heel erg op. Het hele huis is voorlopig onbe woonbaar, want de benedenverdieping is uitgebrand en de rest is zwart en het stinkt. De buren hebben gelukkig geen schade." De bevelvoerder roemt de inzet van Nijsse en wijst erop dat een goede trai ning van brandweermensen dus vruch ten afwerpt. Nou ja, zover wil Giel Nijs se dan zelf ook nog wel gaan: „Dat je je hoofd koel houdt, komt natuurlijk door foto Ronald den Dekker die training. En ook dat je kunt inschat ten wat de risico's zijn. Ik weet natuur lijk wel dat ik een kind van een hoogte van vier, vijf meter wel veilig kan op vangen. Wat je ook kunt leren is het ver trouwen en de rust uitstralen die zo'n vader ertoe kan brengen dat kind ook werkelijk uit het raam te gooien." Niet dat de adrenaline niet bij Nijsse door de aderen gierde. „Natuurlijk, ik ben een normaal mens." In al die bescheidenheid ging Nijsse dus, nadat hij zijn collega's op weg had geholpen, weer aan het werk aan de Tweemaster. „Ik denk niet dat de ge meente Goes, de opdrachtgever van de bouw, het erg vindt dat ik er even een uurtje tussenuit ben geweest. Als brand weerman ben ik per slot van rekening ook in dienst van de gemeente Goes." De politie maakte gisteravond bekend dat ook een 26-jarige rij-instructeur uit Goes en zijn 21-jarige leerling uit Zie- rikzee, die toevallig passeerden, een red dingsactie hadden ondernomen. Zij gooiden aan de voorkant van het huis een ruit in, toen Nijsse aan de achter kant de bewoners aan het redden was. De rij-instructeur en zijn leerling zijn toen het huis binnengegaan om te kij ken of er nog bewoners aanwezig wa ren. door Harmen van der Werf OVEZANDE - De komst van een nieuwe wijk bij Ovezande is een stap dichterbij gekomen. Het college van burgemeester en wethouders van Borsele heeft de ze week in principe besloten tot aankoop van het pand van gara ge Rijk aan de Hoofdstraat. De weg is daarmee geopend voor een goede ontsluiting van de nieuwbouw. Helemaal zeker is de transactie nog niet, beklemtoont eigenaar H. Rijk. Het bestemmingsplan voor de wijk ten zuidwesten van de Hoofdstraat, tussen de Groe- nedijk en Plataanweg, moet nog worden goedgekeurd door de provincie. „We hebben wel een soort overeenkomst", laat Rijk weten, „maar pas in juni of juli kan die definitief zijn. Zo is ver koop ook nog afhankelijk van eventuele bodemvervuiling." Op de locatie van de garage is overi gens al eens een bodemsanering uitgevoerd. Als Rijk uit Ovezande vertrekt, gaat een bedrijf weg met ge schiedenis. Het is begonnen als 'de smidse van De Jonge', dat in de loop der tijd uitgroeide tot een bloeiend landbouwmechani- satiebedrijf. Zeven mensen werkten er in de hoogtijdagen, in de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw. Rijk heeft de bakens op tijd verzet en zich toegelegd op auto's - nu van de merken Skoda en Daihatsu - met hoofdvestigingen in Goes en Vlissingen. In Ovezande is in 1994 de benzinepomp gesloten, waarbij pompbediende H. Mol naam maakte door op de laatste dag verkleed als sjeik benzine te verkopen. Mol is nog de enige werknemer van Rijk in Ovezan de. De activiteit die er plaats vindt, is het gereedmaken van auto's voor de verkoop. Dat de gemeente Borsele het ga ragebedrijf kan aankopen, komt als geroepen. De ontsluiting van de nieuwbouwwijk, waar veer tig woningen zijn gepland, was een moeilijk punt. Wethouder M. Vermue-Vermue (CDA, ruim telijke ordening) verwacht dat op de locatie van de garage enke le huizen extra kunnen worden gerealiseerd. De nieuwbouw achter de Hoofd straat is niet het enige wat Ove zande te wachten staat, zoals donderdag door de gemeente be kend is gemaakt. Een plan ligt ter tafel om in het hart van Ove zande een nieuwe school te bou wen en onder meer op de plek van de huidige school vier endertig zorgappartementen te ontwikkelen. Met dit project is al met 3,1 mil joen euro gemoeid en niet zoals gisteren gemeld 2,15 miljoen eu ro. Het laatste bedrag is gekop peld aan een ook bestudeerd voorstel, waarbij de school wordt verbouwd en woning bouw elders komt. Volgens het Borselse college van B en W ver dient dat niet de voorkeur, om dat het stedenbouwkundig geen meerwaarde heeft en de grondop- brengst ook veel minder zal zijn. bij nader inzien Het bericht over het afscheid van Mari- nus Vuijk als instructeur van de Leidse muziekvereniging K&G meldt, dat hij werd opgeleid bij de Marinierskapel. Dat moet zijn: bij de tamboers en pij pers van het Korps Mariniers. Steeds meer agrariërs stoppen SLUIS - Zeeuwse boeren en tuinders moeten meer gaan nadenken over hun eigen toekomst en die van hun be drijf. Door de afbouw van Europese subsidies, slechte prijsvorming door overaanbod en goedkoper aanbod uit derdewereldlanden groeit het aantal stoppers in Zeeland. De landelijke Stichting Zorg om Boer en Tuinder komt in actie met het projectplan 'Loopbaanplanning voor agra risch Zeeland', te beginnen in West- Zeeuws-Vlaanderen. Dit plan is gemaakt met partijen die betrokken zijn bij de agrarische sector. De initiatiefnemers willen aan de weet komen wat de boeren zelf willen. Winkeldief krijgt boete MIDDELBURG - Een 55-jarige Vlissinger ontkende giste ren op de zitting van de politierechter een winkeldiefstal te hebben gepleegd. Hij kwam daarmee terug op een eer dere bekentenis bij de politie. Politierechter A. Gaakeer was er echter van overtuigd dat de verdachte op 28 mei in een supermarkt een pot oplos- koffie niet had afgerekend. De Vlissinger zei dat de oploskoffie afkomstig was van een andere winkel, maar dat klonk volgens officier van justitie M. Ovenneer volstrekt ongeloofwaardig. Zij eiste 185 euro boete, die door de politierechter werd overgeno men. Vrouw gestraft voor mishandeling MIDDELBURG - Een 29-jarige vrouw uit Vlissingen is gisteren in Middelburg voor een mishandeling veroor deeld tot 220 euro boete. De verdachte reageerde op 5 mei dit jaar in Vlissingen tij dens het Bevrijdingsfeest op een duw van een wouw door haar te slaan. Keukenbrand in Wolphaartsdijk WOLPHAARTSDIJK - In een woning aan de Papeweg in Wolphaartsdijk brak vrijdag om kwart voor twaalf een keukenbrand uit. De brand ontstond in het gasfornuis en de bewoonster, een 42-jarige wouw, heeft geprobeerd de brand met een blusdeken te blussen. Door de brandweer werd de brand snel geblust. Boete voor vernielen ruit MIDDELBURG - De Middelburgse politierechter A. Gaakeer heeft gisteren een 36-jarige man uit Vlissin gen voor een vernieling 145 euro boete opgelegd. De man zocht op 26 april in Vlissingen zijn ex-vrouw op en ver nielde de ruit van de voordeur van de huurwoning. Doorrijden na aanrijding bestraft MIDDELBURG - De Middelburgse politierechter A. Gaakeer heeft gisteren een 28-jarige inwoner van Tho- len voor het doorrijden na een aanrijding veroordeeld tot 265 euro boete. De man reed op 16 mei in Tholen met zijn auto de spiegel van een andere auto eraf. Daarna reed hij door. Verdach te en slachtoffer kenden elkaar. door Cornelleke Blok THOLEN - Omroep Tholen is ja rig. Al twintig jaar houdt de om roep de Tholenaren op de hoog te van de gebeurtenissen op hun eiland. De jubilerende omroep pakt vandaag uit met een twin tig uur durende marathonuitzen- ding. Op 9 november 1985 was Om roep Tholen, die toen Stichting Lokale Omroep Tholen (Sloth) heette, voor de eerste keer offici eel op de radio te horen. „We zijn de oudste radiozender van Zeeland", zegt redactiemedewer ker Edwin Otto (27) trots. Maar dat was niet de enige pri meur: op 1 maart 1988 kreeg de omroep de allereerste zendmach tiging van Nederland, waardoor hij in de ether mocht uitzenden. In de loop van de tijd is er flink aan de weg getimmerd. Radio is nog steeds de hoofdacti viteit, maar er is inmiddels ook een website (www.omroeptho- len.nl) met nieuwsberichten en sinds een jaar bestaat Omroep Tholen TV. Otto: „Dat is eigen lijk gewoon een kabelkrant met berichten en foto's. In het voor jaar willen we beginnen met be wegende beelden." Doelgroep Met vijfentwintig vrijwilligers volgt de omroep het Thoolse nieuws op de voet. De omroep zendt alle Thoolse gemeente raadsvergaderingen recht streeks uit. Dat daar ook echt mensen naar luisteren bleek toen de omroep de vergadering een keer per ongeluk te woeg af brak. „Toen kregen we meteen een heleboel telefoontjes." De omroep wil een afspiegeling zijn van de Thoolse gemeen schap. „We hebben verschillen de doelgroepprogramma's. Op woensdagavond worden bijvoor beeld christelijke programma's met psalmen en gezangen uitge zonden en op zaterdag hebben we veel sport." Tussen de muziek door zijn er, vooral in het weekend, nieuws berichten en aankondigingen van Thoolse activiteiten. Het lo kale aspect is erg belangrijk. Ot to: „Ik zeg altijd: als je twee uur naar Omroep Tholen luistert, moet je niet het idee hebben dat je in Amsterdam zit." Subsidie Het had weinig gescheeld of de omroep had zijn twintigste ver jaardag nooit kunnen vieren. Vo rig jaar hing het voortbestaan aan een zijden draadje. De ge meente wilde geen subsidie meer toekennen, maar zegde de zesduizend euro per jaar uitein delijk toch toe. De komende vijf jaar heeft de omroep in ieder ge val bestaanszekerheid. „Zonder dat geld hadden we absoluut niet meer bestaan." Toen hij dreigde te verdwijnen merkten de medewerkers eigen lijk pas hoezeer de omroep leeft onder de Tholenaren. „We heb ben een handtekeningenactie ge houden en duizenden handteke ningen opgehaald." Ook heeft de omroep meer dan driehon derd particuliere donateurs uit de gemeente Tholen. Tijdens de jubileumuitzending, die vanochtend om 6.00 uur is begonnen, brengt de omroep mu ziek van de afgelopen twintig jaar ten gehore, afgewisseld met verhalen van 20 jaar Omroep Tholen en oude fragmenten. Ver schillende oud-medewerkers zul len de programma's presente ren. De radiouitzending duurt tol. 2.00 uur vannacht. nieuwjaarsspecial! Op beide kerstdagen keuze uit: Begane grond: een heerlijk 7 gangen kerstdiner met tussendoor J7/jU 2 live optredens le etage: een heerlijk 5 gangen diner buffet dansant, sssboss met non stop live .Q _n A^ion muziek van Ex-pose 4y, j(J www.hotelarion.nl 0118 - 410 502

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2005 | | pagina 59