50% korting (EEKEED JAN WISSE ruimt op "wees er vlug bij!" PZC W2Ö Volop vakantievoorpret op Zeeuwse Vakantiebeurs op 17 december in Goes Giro 800 800 10 redenen om niet met de auto op wintersport te gaan. €29" 129, - 769 Let op dit keurmerk AUTOBEDRIJF www.autowisse.nl VRDE SCHOOL ZEELAND open morgen www.louwerse-mb.nl 'Z"" vanaf morgen (zo. I 1/12) - 12 uur op de gehele* wintercollectie *m.u.v. collectie "2006" en accessoires. zaterdag 10 december 2005 AMATEURTHEATERSCHOOL DE AMBITIE De nieuwe regieopleiding start op 10 januari 2006! Wiltu leren regisseren? Dan is DE KADEROPLEIDING VOOR AMATEURTHEATERREGISSEUR hèt antwoord. Het Zeeuws Centrum voor Amateurtheater - in nauwe samenwerking met SCOOP - staat garant voor de kwaliteit. nieuwsgierig? wilt u meer weten? dat komt goed uit! ER ZIJN INFORMATIEAVONDEN OP: maandag 12 december en donderdag 15 december aanvang 20.00 uur Achter de Houttuinen 8, Middelburg. U BENT VAN HARTE WELKOM! Of bel ons even tijdens kantooruren: 0118 - 682500 en vraag naar Ron Lubbersen. Weet u nog niet waar u de komende zomer uw vakantie gaat doorbrengen? Kom naar de eerste Zeeuwse Vakantiebeurs en raak helemaal in vakantiebestemming. VakantieXperts Rosa verzorgt de hele dag een spraakmakende Vakantiebeurs in de Grote Kerk in het centrum van Goes. De toegang is gratis! U bent van harte welkom!! Vakant'eXPerts°Rosa Klokstraat 1-3. Goes 0113-230999 Weslstraat 22. Kapelte. 0113-344622 Segeersstraat 24, Middelburg. 0118-650188 Dorpsstraat 40a, Heinkenszand. 0113-568999 www.reisburorosa.nl Leren zonder .afstand?. Let's learn together! Samen met u creëren wij een inspirerende leeromgeving van docenten en studiegenoten. Start in januari 2006 met een hoogwaardige en praktijkgerichte deeltijdopleiding: Hbo-bachelor SPD-Bedrijfsadministratie Leslocatie: Zoomvliet College in Roosendaal Enjoy our learning community! Heeft u interesse in deze opleiding? Neem voor meer informatie, een uitgebreide studiegids of een gesprek met de studieleider contact met ons op via telefoonnummer 0877 876 622. E-mail: bedrijfshogeschool@fontys.nl Internet: www.fontys.nl/bedrijfshogeschool .Fontys antwoordt.. the learning community to MENSEN IN NOOD/CORDAID. NEDERLANDSE RODE KRUIS. KERKINACTIE. STICHTING VLUCHTELING, TEAR FUND^J Help slachtoffers aardbeving! SH0 Den Haag www.giro800800.nl Al 30.000 doden in Pakistan, India en Afghanistan. Laten we weer helpen! Mi/aa» Venetie Barcelona qQ C jO oO, l Innsbruck Kijk op www.lransavia.com/mintersporl Vanaf januari 2006 kunt u bij ROC Zeeland starten in de onderstaande cursussen. Cluster Economie Telefoniste/Receptioniste (LSSO) 20 lesavonden Secretaresse (LSSO) 40 lesavonden Managementassistente (LSSO) 30 lesavonden Basiskennis boekhouden 13 lesavonden Middle Management Basis 14 lesavonden Nemas® Personeelsmanagement 15 cursusavonden Wilt u een leuke baan in de administratie maar heeft u niet de juiste opleiding? Informeer dan naar onze reïntegratie- trajecten: Telefoniste/receptioniste Secretaresse Administratief medewerker Financieel administratief medewerker Alle cursussen worden in Middelburg verzorgd. Voor meer informatie of inschrijving kunt u contact opnemen met Ellen Scherpenisse of Cobi van der Broek tel. 0118-558424. U kunt ook mailen naar tceconomie@roczeeland.nl Op 14 december 2005 gaat de Zeeuwse risicokaart on line. Deze risicokaart informeert u over eventuele risico's in uw omgeving. De laatste tijd is er veel aandacht voor de veiligheid van en in onze omgeving. Zo vraagt de overheid ook aan u als burger of u uw verantwoordelijkheid wilt nemen. Dan moet de overheid u wel van relevante informatie voorzien. De risicokaart is zo'n informatiebron. De Zeeuwse gemeenten en Provincie Zeeland werken nauw samen om u zo goed mogelijk te informeren. De risicokaart is gebruiksvriendelijk en voor iedereen toegankelijk. Als u nu al wilt weten wat de risicokaart inhoudt, surft u naar: www.risicokaart.nl s, Risicokaart V Zeeland Voor vragen over het CBF-Keur: Centraal Bureau Fondsenwerving Tel: 0900 202 55 92 0,35 p.m.) www.cbf.nl VOOR GOEDE DOELEN Mercedes S 500 Coupeonyxgnjs, 144 dkm 1995 full opt. Mercedes E 320 CDI Avant-Garde...zilvermet„ 245 dkm 2000 full opt. Mercedes E 200 CDI Classic zilvermetairco. 261 dkm 2000 Mercedes E 200 Classicgrijs 163 dkm 1996 full opt. [gen. elektrisch 'fflEUWSTAAT Mercedes A 140 Classic, lang ...grijs, airco, 67 dkm 2001 div. opties Mercedes A140 Classic, langzwart, airco, 53 dkm 2002 div opties Mercedes C 200 Kompressor zilvermet., airco, 46 dkm 2000 nieuwslaat Mercedes C 180 Elegance combigroenmet., 53 dkm 2001 nieuwstaat Mercedes C 220 Classic Combi....blauw, 270 dkm 1996 div. opties Mercedes C 250 TD Sportgroenmet203 dkm 1996 div. opties Mercedes C180 Espritbordeauxrood, 119 dkm 1996 div. opties Mercedes 200 E automaatbeigemet245 dkm 1986 div opties Mercedes 230 E automaatzwart, 222 dkm 1987 div. opties Mercedes 190 Eblauw, 220 dkm 1989 div. opties Nu ook bereikbaar via de nieuwe rotonde bij Total Middelburg Afslag Bossehaartsweg Alles inclusief 1 jaar APK-Keuring eventueel INRUIL EN GARANTIE Bossehaartsweg 4 RITTHEM (GEM. VLISSINGEN) TEL. 0651-323939 OF TEL. 0118-470850 Donderdag 15 december 2005 hebben wij weer onze In de kleuterklassen. U bent met uw Idnd van harte welkom van 8.45 uur tot 11.00 uur. Willem Arondeusstraat 59, Middelburg Tel 0118-612102 (wijk Klarenbeek) P. Louwerse BV De roterij 7 4328 BB Burgh-Haamstede Telefoon: 0111 - 654 292 verkoop@louwerse-mb.nl 24h per dag geopend op internet Het complete overzicht van alle auto's, zowel nieuw als gebruikt, altijd actueel. Kennisgeving ProvincieZeeland Ontwerp Omgevingsplan Zeeland Gedeputeerde Staten van Zeeland maken bekend dat zii oo 15 november 2005 het ontwerp omgevingsplan Zeeland hebben vastgesteld. Tevens hebben zij voorlopig vastge- I steld de Strategische Milieubeoordeling behorende bij het omgevingsplan Zeeland. Het ontwerp omgevingsplan Zeeland is een integr ziening van het streekplan Zeeland, het milieubeTe.„_M„ Groen Licht en het waterhuishoudingsplan Samen Slim met Water. Centraal uitgangspunt in het plan is duurzaam ont wikkelen. Als hoofddoelstellingen zijn geformuleerd: - Het faciliteren van de noodzakelijke en gewenste eco i nomische dynamiek; Het bevorderen van de sociaal-culturele dynamiek en het vasthouden aan een gematigde bevolkingsgroei Het versterken van de bijzondere Zeeuwse omgevin'gs- kwaliteiten. Deze hoofddoelstellingen worden in het plan uitgewerkt l voor de werkvelden ruimte, milieu en water. De strategische milieubeoordeling heeft plaatsgevonden op die onderdelen die een kader scheppen voor concrete MERTbeoordelings)plichtige activiteiten en/of die zaken waarvoor een passende beoordeling nodig is in het kader van de Vogel- en Habitatrichtlijn. In de Strategische Milieubeoordeling is een conceptversie van het omgevings plan Zeeland getoetst. De resultaten zijn meegenomen in het vastgestelde ontwerp omgevingsplan Zeeland. Het omgevingsplan Zeeland volgt de procedure zoals vast gelegd in de Wet op de ruimtelijke ordening, de Wet op de waterhuishouding en de Wet milieubeheer. Dit houdt onder andere in dat het ontwerp omgevingsplan Zeeland gedu rende zes weken ter inzage ligt. De provincie maakt dit mede namens de gemeenten bekend. Tijdens deze pe riode kan iedereen schriftelijk of mondeling een zienswijze over het ontwerp omgevingsplan Zeeland en/of de strate gische milieubeoordeling naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen kunnen ingebracht worden bij Gedeputeerde Staten van Zeeland, Postbus 165, 4330 AD Middelburg Voor het inbrengen van een mondelinge zienswijze kunt u terecht op Het Groenewoud 1 te Middelburg. U dient hiervoor van te voren een afspraak te maken (telefoon: 0118-631930). Het ontwerp omgevingsplan Zeeland en de resultaten van de strategische milieubeoordeling liggen ter inzage van 15 december 2005 tot 27 januari 2006, tijdens openings uren, op de volgende plaatsen: Provincie Zeeland, directe Ruimte, Milieu en Water, Het Groenewoud 1, Middelburg; Informatiecentrum van de provincie Zeeland, Nieuwe Burg 42, Middelburg; Gemeentehuizen van alle Zeeuwse gemeenten; Zeeuws Documentabecentrum in de Zeeuwse Bibliotheek, Kousteensediik 7, Middelburg en overige openbare bibliotheken in Zeeland. In de periode tussen Kerst en Nieuwjaar zijn het Provinciehuis en enkele gemeentehuizen gesloten. U kunt het ontwerp omgevingsplan dan in ieder geval inzien bij het Zeeuws Documentatiecentrum in de Zeeuwse Bibliotheek te Middelburg. Voor het inzien en het opvragen van het ontwerp omgevingsplan Zeeland en de resultaten van de strategi sche milieubeoordeling kunt u contact opnemen met het informatiecentrum van de provincie Zeeland (telefoon: 0118-631400). Uitnodiging Rondom het Veerse Meer De Stuurgroep Rondom het Veerse Meer vergadert op donderdag 15 december 2005 vanaf 09.00 uur inde grote zaal bij het Waterschap Zeeuwse Eilanden, Kanaalweg 1 te Middelburg. U bent van harte welkom deze vergadering bij te wonen. De onderwerpen die aan bod komen: Startnotitie MËR peilbesluit Veerse Dam Subsidie ondersteuning Oranjeplaat - Oranjepolder Eerste voortgangsrapportage over uitvoeringsprogramma en actieplan 2005-2006 Schenge De vergaderstukken liggen vanaf 9 december 2005 ter inzage op de volgende locaties: - Informatiecentrum van de provincie Zeeland (Nieuwe Burg 42) te Middelburg; - Gemeentehuis van de gemeente Veere (Traverse I) te Domburg - Gemeentehuis van Noord-Beveland (Voorstraat 31) te Wissenkerke - Publiekszaken Stadskantoor gemeente Goes (M.A. de Ruijterlaan 2) in Goes. Kijk voor meer informatie over het project op www.zeeland.nl/rondomhetveersemeer 12. f/e "Zwizanfleur" in Veere verkoopt prachtige damesmode van de merken Part Two, Josephine Co, the Barn en Baton Rouge Kaai 33,Veere.Tel. 01 18-501299. Open: 7 dagen per week van 12.00 - 17.00 uur. (vandaag (za. 10/12) gesloten)

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2005 | | pagina 48