Gaasterland scoort vier sterren D Tourist trap zaterdag 10 december 2005 Winters vertier, lekkernijen, nostalgie en dat 23 dagen lang. Zo omschrijft de Efteling de beken de Winter Efteling die vandaag van start gaat. Het attractiepark pakt weer flink uit om de be zoekers te vermaken en in een wintersfeertje te brengen. Zo is er onder meer een overdekte ijsbaan van 1200 vierkante meter, een langlaufbaan van 385 meter lengte, 24 verlichte attracties, 10 verras sende entertainacts en volop kampvuur, winters eten en versieringen. Nieuw dit jaar is een Oostenrijks minidorpje met hutten, folkloristische dans en muziek en kookdemonstraties. Op drie zaterdagen (7,14 en 21 januari) is het park tot 22.00 uur geopend. De Winter Efteling is open in de weekeinden van 10 en 11 en 17 en 18 december. Verder in de kerst vakantie (24 december tot en met 8 januari, m.u.v. 1 januari) en 14,15 en 21,22 januari. Toe gang kost 24 euro per persoon. www.eftelinq.com Kerstdiner voor dieren In safaripark Beekse Bergen worden de dieren al jaren getrakteerd op een heus kerstdiner. Ook dit jaar is er op tweede kerstdag weer een dagvul- lend programma waarbij de beesten, in etappes, hun feestdis krijgen voorgeschoteld. De leeuwen mogen om 11.30 uur als eerste aanvallen op hun kalkoenen, even later gevolgd door de hyena's, 's Middags rond 13.30 uur zijn de mantelbavia nen en olifanten aan de beurt. Zij krijgen in mooie schalen een vegetarisch me nu van groente en fruit voorgezet. Tot slot, om 14.30 uur, zijn de lippenberen en resusapen aan de beurt. Het publiek hoeft overigens geen hon ger te lijden want er is erwtensoep en glühwein. De kerstman trakteert de kinderen op cadeau tjes. Toegang kost 9,95 euro per persoon. www.safaripark.nl Gouda in het licht Gouda toont zich tijdens de feestdagen van zijn mooiste kant tijdens het evenement 'Gouda bij kunstlicht'. De aftrap wordt op 13 december ge geven als in de binnenstad duizenden kaarsjes branden tijdens de bekende Goudse Kaarsjes avond. Dit evenement, dit jaar voor de 50e keer gehouden, trekt elk jaar tienduizenden bezoe kers. Vorig jaar werd het sfeervolle feestje voor het eerst opgerekt met nog meer lichtspektakel in de dagen erna. En dat is nu wederom het ge val van 14 tot en met 24 december. Zo wordt het beroemde stadhuis elke dag tussen 16.30 en 24.00 uur op een bijzondere manier in hét licht gezet door projecties van kunstenaar Pa trice Warrener. Door de hele stad presenteren Goudse kunstenaars ook allerlei lichtkunst, va riërend van een 'glazen kerstboom' tot een blacklight autowrak. Verder is er een kerstmarkt en ijsbaan. www.qoudabiikunstlicht.nl Winter in museum In het Openluchtmuseum in Arnhem wordt het in december hoe dan ook heel erg winter. Mid den in een decor vol ijs, schaatsen, glühwein en oliebollen herleeft de winter van weleer. Vorig jaar trok het evenement 60.000 bezoekers. Dit keer is alles nog mooier, want er is meer licht in het park. Zo staan langs de hele parkroute licht jes en vuurtonnen. Dat wil niet zeggen dat het op de weg van ene naar de andere boerderij al leen maar licht en luchtig is. Rond het zogenoemde Witte Wievenpad zijn bij voorbeeld ook rare geluiden te horen en is het spannend. Nederlands Openluchtmuseum in wintersfeer duurt tot en met 15 januari. Het mu seum is dagelijks open van 12.00 tot 20.00 uur, behalve op eerste kerstdag en nieuwjaarsdag; op kerstavond en oudejaarsdag gesloten om 17.00 uur. www.openluchtmuseum.nl Vertier in Duinrell Attractiepark Duinrell heeft ook in de gaten dat rond de feestdagen mensen overal op zoek zijn naar vertier. Voor het eerst in de historie van het Wassenaarse park gaan de deuren tijdens de kerstperiode open en is het park, net als de Efte ling, in winterse sferen gehuld. Diverse attracties zijn speciaal opgetuigd en bij het restaurant komt een ijsbaan met koek en zo- pie-tent te liggen. Een hoop nepsneeuw. Ijspe gels en een kerstboom moeten het sfeertje com pleet maken. Winterpret in Duinrell is van 11.00 tot 17.00 uur te bezoeken in de weekeinden van 10 en 11,17 en 18 december en tijdens de kerst vakantie van 24 december tot en met 8 januari. Ook op de woensdagmiddagen 7,14 en 21 de cember is het park open (van 13.00 tot 17.00 uur). Toegang kost 6,50 euro. www.duinrell.nl De Stichting Natuur en Milieu heeft meer dan 100 natuurgebieden grondig verkend en daaruit de vijftig mooiste gekozen. Die werden met sterren beloond, van 1 tot en met 5. De Michelingids voor landschappen, onder de titel 'Mooi Nederland' zal elk jaar worden vernieuwd. Een streek waaraan vier sterren werden toegekend is Gaasterland in Zuidwest- Friesland. Eigenlijk een groot eiland, met voor Nederland en zeker voor Friesland heel aparte kenmerken, zoals heuvels en kliffen. tirlmrTHQM PUNKI Het landschap zetje op het verkeerde been, Limburg, Oost-Twente, Drente? Aan de horizon staan don kere bossen tegen de hemel en daar voor golven akkers en weiden. Wie zich omdraait ziet dijken en een groot glimmend water. Op een bordje staat: 'strandpaviljoen'. En dit moet Friesland zijn? Gaaster land is uniek, de zuidwesthoek van on ze platste provincie houdt zich aan geen enkele regel. Hier hebben de na tuurkrachten en later de menselijke hand heel diep ingegrepen en is een voor Nederland zeer eigenzinnig ge bied ontstaan. Op het Oudemirdumer Klif, meer dan tien meter boven het IJsselmeer staat een bord met de geschiedenis. Het ver wijst ook naar de meer dan tweehon derd vaak zeer zeldzame planten en dieren. Gaasterland werd gevormd in de voor laatste ijstijd. De gletsjertongen duw den en groeven en er ontstonden drie hoge zandruggen in het verder vlakke landschap. Ze brachten ook keileem, tot zeven meter dik. In de laatste ijs tijd dekten droge ijskoude winden heel Nederland toe met meters zand. En zo kwam deze streek aan zijn naam, want gaast betekent 'zandige hoogte'. Het Flevomeer werd ruim duizend jaar geleden Zuiderzee en tot 1932, toen de Afsluitdijk klaar was, knabbel de het zoute water aan het hoge zuideinde van Gaasterland. De steile kliffen ontstonden. Nadat ingenieurs de Zuiderzee hadden getemd tot IJssel meer stopte de vraatzucht van het wa Het lijkt Toscane wel in de ochtend. ter, kwam de begroeiing en daarmee die bijzondere biotoop van de Friese zuidwestkust. Zee Vlak bij het bord daar op het klif zit een buizerd op een paal, tussen sleedoorn en brem, eigenmachtig, on bevreesd voor de toerist op nog geen vijftien meter. Hij past in de toon en sfeer van deze natuur. Wat verderop is de mens nadrukkelijk aanwezig. 'De Hege Gerzen' is een dagrecreatie- terrein, een strand, met zwembad en paviljoen. Het strand kwam er door het leem en zand van de afkalvende kliffen. De inwoners van Oudemir dum en andere dorpen gingen en gaan hier pootjebaden en zoirpilcken: 'Wy geane hjoed nei sé'. Nog altijd hebben ze het in Gaasterland over de zee en niet over het meer. De gemeente Gaasterlan-Sleat (Sloten) dekt niet helemaal het gebied dat de geologen en biologen voor Gaaster land hanteren. In het voorlichtings centrum Mar en Klif (Meer en Klif) op de gezellige brink van Oudemirdum zeggen ze: 'Eigenlijk is Gaasterland een eiland. Je moet altijd een brug over om er in te komen, bij Tacozijl in het oosten, onder Stavoren in het wes ten en bij Woudsend naar boven toe.' De 'vleclce' - dus geen dorp en geen stad - Balk is de hoofdplaats. Het rivier tje de Luts door het centrum werd een strakke gracht en in het water spiege len de trapgevels van huizen van wel vaart. Boter, daar verdienden ze hier ooit hun geld mee. Wie de rust van Gaasterland en zijn plaatsen wil ademen moet eigenlijk de fiets pakken. Al bij binnenkomst na Lemmer loopt er een smalle weg grotendeels langs de dijk naar Stavo ren, rechts het IJsselmeer, wat pol ders en eindeloze vluchten vogels, rechts de akkers, weiden en bossen. Bosaanleg Na het Oudemirdumer Klif komt een zandstrand en binnenwaarts het Rijs- terbos. Ooit bedekten oerbossen dit landschap. Die verdwenen, maar gro te rijkdom bracht later weer groen in het landschap. Het Rijsterbos met lan ge rechte paden hoort namelijk bij Huis Rijs, dat ooit werd gekocht door een Amsterdamse regent. De Friese adel had geld nodig. De familie Van Swinderen, en vooral Jam bijgenaamd de God van Gaaster land, richtte veel later zeer bepalend het boslandschap in. Kaphout en ei- kenschil voor het looien werden ver kocht, verschaften arbeid op de dro ge, arme zandgronden. De bosakker- tjes werden in vierkanten toegewe zen voor de kap en op de hoek ston den 'nummerbomen', grote exempla ren met een plaatje erop. Wie rond trekt door de bossen van Gaasterland vindt ze nog steeds. Ot en Sien Terug naar de dijk met de Mimser Klif, vogelparadijs de Mokkebank en dan naar Laaxsum. Het kleinste vis sersdorp van Europa zeggen ze, een haventje voor enkele bootjes en een handjevol huizen. Op het grasveld lig gen fietsers uit te rusten. Het uitzicht brengt alles tot stilstand. Graaf Willem de 4de van Holland, kwam hier aan zeilen toen hij de Frie zen de les wilde lezen. Ietsje verder, bij het Rode Klif (genoemd naar het unieke rode keileem) is het altijd druk, daar staat het monument dat vertelt van de zeperd, die de graaf haalde. De slag bij Warns werd zijn on geluk en de fameuze Friese kreet: 'lea ver dea as sleaf is er altijd in geble ven. Via het wat sjielce Bakhuizen en piep klein Kolderwolde met de Fluessen op ruikafstand - soms schuiven witte zei len onbegrijpelijk door het groene laagland - brengt Elahuizen stilte en bezinning. Langs de prachtige NH-kerlc loopt een water naar het gro te meer en kieviten hoor je hier van heel ver. Onderweg stopt een boer met zijn werk. Hij is aan het eggen en zijn twee paardenkrachten hebben witte sokken en een gekamde staart; hallo Ot en Sien. Sloten Harich was ooit de plek waar het be stuur van Gaasterland huisde, nu rust het in de schaduw van Balk. Binnen de poorten van Sloten - ldein maar lief lijk - is het vol van toeristen. Langs de Lindengracht en op de hoek van de Voorsteek en Dubbelstraat klinken heel veel talen. De kleinste van de elf Friese steden is dan ook een plaatje, mooi gerestaureerd, alles in stijl en het water onder de Woudsender- of Snekerpoort is schoon. Onder de bo men langs Het Diep bloeien de terras sen. Buiten het stadje, in het Slotergat liggen slcütsjes, boord aan boord. Na Sondel waar een betonnen uitkijk toren uit de tijd van de Koude Oorlog overeind en open is gebleven, loopt een web van fietspaden door de vele boscomplexen met namen als de Bre mer Wildernis, Lycklamabos en de Nijemirdumerheide. Hier floreerde Informatie: WV De Friese Kusten, tel: 0900 - 5400001zie ook www.friese- kust.nl Het informatiecentrum Maren Klif, De Brink 4, 8567 JD, Oudemirdum, telefoon 0514 - 571777, www.marenklif.nl Hier verkrijgbaar de Gaasterlandse Bossen van Bauke Boersma, prijs: €5,95, Op het zelfde adres ook WV Gaasterland Sloten/Oudemirdum, tel: 0514-571767. ooit de lijsterjacht en ook de houtsnip pen vlogen zich vast om te eindigen in veelal Belgische en Franse keukens. Ze zijn nu net zo veilig als de reeën, de bijzondere vlinders, padden en kik kers, de vele vleermuizensoorten en natuurlijk de das. Deze zwart-witte graver is wel bijna het symbool van Gaasterland. Onge veer honderd dassenfamilies, die in hun burchten wonen, blijven goed overeind. De jonge aanwas en het ver lies aan autoverkeer houden elkaar in evenwicht. Tachtig jaar geleden was het met deze bosgraver gedaan, maar vier decennia jaar later werd de herin troductie een succes. De schuchtere nachtdieren passen in het wonder baarlijke landschap vol luie hellin gen, bos, weide- en akkerland en een unieke, on-Hollandse kust. Voor wie houdt van vergezichten en rust, mooie fietspaden en stille dor pen is Gaasterland een bestemming met voldoening, Als 's morgens om acht uur de heldere klank van de Oudemirdumer kerk klok de boeren in het achterland ver telt dat het melktijd is en op de Brink het dorpsleven kalmpjes begint, is jachtig Nederland heel ver weg. Rusten in Laaxum. Twee werelden. e bus is vol en gevuld met Romeinen op weg naar hun werk: het is nog vroeg en dat zie je aan de gezichten die in ruststand geen enkele moeite doen zich beter voor te doen dan ze zijn, Dan stappen er steeds meer nonnen in. Ik wist niet dat er zoveel fïonnensoorten bestonden: jong, oud, zwart, wit, Aziatisch, gekleed in het wit, zwart, grijs, licht blauw, beige, bruin. Bij de halte Sint Pieter zijn ze ineens allemaal verdwenen en de bus krijgt zijn stadse norsig- heid weer terug. Op de Piazza Venezia stappen we uit. Het is een ka- kofonisch plein waar monumenten uit meer dan driedui zendjaar Romeinse geschiedenis om aandacht wedijve ren met de over het hele gebied verspreide stadsbushal tes, rondrazende scooters, toeterende auto's, rennende voetgangers die een bus willen halen, bedelaars, rondhan gende buschauffeurs. We zien het protserige witmarmeren monument voorde eerste Italiaanse koning Vittorio Emanuele II, dat door de Romeinen liefkozend 'de typemachine' wordt genoemd, op weg naar onze bestemming, het Co losseum. Daar willen onze kinderen graag naartoe. Dan staat mijn zestienjange zoon, die verder nooit gefotografeerd wil worden, ineens gearmd te poseren met twee figuren die zo uit Asterix en Obelix en de Ro meinen lijken te zijn weggelopen: Gladiatoren, inclusief bepluimde helm,borstpantser, leren rokje en hoge Ro meinse sandalen waar stevige behaarde mannenbenen onder vandaan komen. Mijn zoon is een kop groter da de kleinste. De Romeinen lachen breed en geroutineerd, zwaaien met zwaarden en dolken, planten een helm grootmoedig op het hoofd van mijn nageslacht dat daarvoor, tot mijn diepe verwondering, afstand doet van zijn onafscheidelijke pet. Mijn zoon kan zijn trots net niet voldoende verbergen achtereen coole blik. Mijn zicht wordt er een beetje waterig van, van dit moment. Als we doorlopen vraagt de langste gladiator in uit stekend engels om tien Euro. Tien Euro! Voor tien secon den poseren! Ik beken: Ik ben te verbluft en nog te ont roerd om te onderhandelen en ik trek mijn portemon nee en betaal. Dan krijg ik meteen spijt. Ik ben er ge woon weer ingetuind, in deze tourist trap. Ik zal het nooit meer doen! We rusten uit op een muurtje met Colosseumuit- zicht en zien het toeristische gekrakeel aan. Dan zijn er weer twee gladiatoren, twee andere. Ik houd ze nauwge zet in de gaten want ik weet nu hoe het werkt, en ik zou die argeloze toeristen willen waarschuwen: niet doen! Deze twee zijn anders, bij nader inzien. Ze hebben ver draaid weinig gemeen met de heldenlijven uit de mozaïe ken in het Museo Borghese: Daar zag ik antieke gladiato ren met brede torso's, machtige kuiten, beendikke ar men en biceps van voetbalformaat. Deze gladiatoren zijn allebei mager, veel te mager. Ze hebben doorgroefde en doorrookte ingevallen oude- mannenbekkies en dunne spillenbeentjes onder versleten leren rokjes. Ik vermoed dat het pantser een ingevallen kippen borst verbergt en hun bovenarmpjes worden wijselijk be dekt door een ruime rode cape. Een van de twee heeft geen helm meer, maar dun geverfd blond haar. Ze roken onafgebroken. Ik heb een visioen van deze twee 's nachts in kartonnen dozen op straat. 'Don't be scared, I'm gay!' hoor ik ze minstens twin tigmaal geruststellend roepen wanneer ze proberen te po seren met jonge en oudefe vrouwen. Het helpt niet. Nie mand wil. Na dit een halfuur te hebben aangezien ben ik zo ver dat ik ze geld geef, zonder foto. Zal ook wel tourist trap worden genoemd, maar dat kan me niets schelen. LIZA VAN SAM BEEK

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2005 | | pagina 45