PZC Vrolijke chaos in Gambia VakantieStunt Vakanties ai vanaf 99, www.vakantiestunt.nl Ontwikkelingsland mdatM bijlagen: 0U3-31568° www-pacnl E-mail: redactie@pzc.nl Postbus 314460 AA Goes Advertentie-exploitatie: Noord-en Midden-Zeeland: 0113-315520 7peuws-Vlaanderen: 0114-372770 Nationaal: 020-4562500 zaterdag 10 december 2005 Reizen ADVERTENTIE Als vakantiebestemming is Afrika's ster stijgende. Het oosten en zuiden zijn al populair,maar ook het westen krijgt steeds meer Nederlanders op bezoek. Gambia heeft het toerisme tot een van 's lands toekomstige pijlers gebombardeerd. Je kunt er op het strand liggen maar wij kozen voor een rondreis waarbij we en passant ook Senegal aandeden. Hnnr OFRARD CHFLI Het venijn zit in de staart. Een dag voor vertrek krij gen we dan toch knette rende ruzie. Waar wij de onbeschoftheid vandaan halen om zonder toestemming een foto te ma ken van Fort Bullen, een weinig spec taculair restant van de Engelse over heersing in Barra. Gids Momar, de hele week de rust zel ve, ontploft. Termen als grondwet en democratische rechten schieten als kogels langs de oude kanonnen. Onze tegenspeler druipt kankerend af. Z'n poging om wat te verdienen aan het fotograferen van een publiek monu ment is gestrand. Foto's maken ligt in dit land gevoelig. Zeker van personen en dus vragen wij steeds vooraf of het mag. Opval lend vaak niet, of er moet een hand vol dalasi's tegenover staan. Waar wij geen zin in hebben. Iets eten, drin ken, souveniertje, oké, maar geen geld voor een foto. Geen prent van die man op de markt achter z'n pinda molentje, maar weer wel van die houtskoolverkoopster met kind, die het vervolgens uitschatert wanneer ze zichzelf op het beeldschermpje te rugziet. 'No problems in The Gam bia!'. Wandelende geldboom Toerisme in Gambia. Belangrijk voor de economie, temeer daar er niet zo veel alternatieven zijn. Maar de Gam- bianen zullen zich dan wel nog een beetje moeten aanpassen. Vriende lijk zijn ze, gastvrij zeker, behulp zaam ook, maar iedere toerist wordt als een wandelende geldboom gezien en de godganse dag op z'n huid geze ten. Dat begint op den duur behoor lijk te irriteren. Al vijf jaar geleden werd er bij de regering op aangedron gen daar iets aan te doen. Tevergeefs. Maar liever vasthoudende souvenir verkopers dan jongens die achter je aan rennen en hun hand ophouden. 'Tien dollar voor een voetbal voor on ze club, sir". Of seks aanbieden, maar die richten hun pijlen op westers vrouwelijk schoon. Een fenomeen dat vooral op het strand heerst waar wij tijdens onze rondreis door Gam bia en Senegal niet zo vaak komen. Een rondreis die begint in hoofdstad Banjul in het bescheiden nationaal museum. Voor het gebouw de Kanku- rang, de gemaskerde duivelsuitjager, die in actie komt bij de besnijdenis van jongens (meisjes ondergaan dat lot overigens ook). Later zien we de Kankurang in het echt. Springend en zwaaiend rond kleine kereltjes, ge knield op de grond, hoofd tussen de benen. Onvoorwaardelijke gehoor zaamheid wordt hen bijgebracht en respect voor de voorvaderen. Krokodillenvijver Ooit een krokodil onder z'n oksels ge kieteld? Opvallend zacht vlees. Het Beest spert zijn bek open maar blijft roerloos liggen. Ook z'n collega's inte resseren zich geen moer voor al dat pubhek dat tussen hen door loopt. Of ze worden zo vet gemest dat ze geen - trek hebben, of ze zijn gedrogeerd. Gids Momar moet er om lachen, de dieren zijn zo van nature. In de heili ge krokodillenvijver Kachilkally in Ba- kau liggen er zo'n vijftig. De gehar naste krakers schijnen tam te zijn, dus stappen we de kuil in en aaien ze zoals thuis de hond. Aan deze plas Toerist wordt stevig op de huid gezeten worden mysterieuze krachten toege dicht. Al sinds mensenheugenis was sen onvruchtbare vrouwen zich met het water in een poging zwanger te ra ken. Bakau ligt aan de 'smiling' kant van Gambia, een kilometerslang uitge strekt kustgebied met stranden, ho tels, bars en restaurants. Vlakbij het stadje ligt het kruispunt met 's lands enige verkeerslichten. Onze chauf feur vindt het maar niks. Zoals hij af wijkend gedrag van medeautomobi listen ook niet echt op prijs stelt. 'No stress in The Gambia?' Dat wordt lachen in het drukke Bar re, waar we op de voorlaatste dag de - in Nederland gebouwde - pont terug nemen naar Banjul. Een knotsgekke, vriendelijke chaos, waar Afrika pa tent op heeft. Een bonte verzameling van mens en dier in allerhande kleu ren en geuren, dat zich allemaal tege lijk richting pont perst. Ertussendoor trachten lokale venters hun waren te slijten en proberen autoriteiten enige orde te scheppen. Primitieve luxe Het eerste bed buiten Banjul besla pen we in Tendeba Camp, logement met tientallen stenen huisjes, de meeste voorzien van ietwat geda teerd sanitair, op een heerlijk rustige plek langs de Gambia-rivier aan de ene en het Kiang West National Park aan de andere kant. Prima uitvalsba sis voor jeepsafari's naar apen, antilo pen en wilde zwijnen en tochten met de piroque, de fraai beschilderde vis sersboot. Ons bootje duikt hier en daar achter de dichte mangrovebos- sen diep de kreken in. Waar wij een magnifiek slikkenlandschap ervaren en daarachter boabab-, talo-, palm- en kapokbomen. We spotten onder meer pelikanen, visarenden, reigers, strandlopers, ijsvogels, kolibries, slijkspringers en varanen. Een kuilige weg, met opvallend veel gekantelde vrachtwagens, leidt ons de volgende dag naar Georgetown, voormalige handelsplaats voor sla senegai ven. Met beschamende restanten, zo als de slavenkelder, slavenpakhuizen en de 'running tree'. Een slaaf die zo'n boom wist te bereiken voordat ie door Engelse kogels werd getroffen, was vrij. Per boot, soms begeleid door krokodillen en nijlpaarden, gaan we naar Kuntaur en toeren via de oude steencirkels bij Wassu naar het ultra- drukke grensstadje Farafenni. Met de formaliteiten loopt het soepel en wor den wij een ervaring rijker als de chauffeur vraagt of wij het chassis nummer op willen schrijven. Rijbe wijzen kun je kopen, daar hoefje niet voor te kunnen schrijven, toch? Geld wisselaars sjouwen met dikke sta pels, kinderen offreren fruit, jongens blikjes westers fris en vrouwen wij zen ons op hun overheerlijke nootjes. Hier in Senegal loopt iedereen met ba- quettes, heet de politie Gendarmerie en nu eens geen Japanners als taxi maar Renaults en Peugeots. Houtskoolverkoopster met kind, die het uitschatert wan neer ze zichzelf op het beeldschermpje terugziet The Gambia ('The' hoort offi cieel bij de naam) is een ont wikkelingsland. Echte hon ger wordt er niet geleden, maar de levensomstandighe den zijn, zeker in het binnen land, uiterst primitief. Ge zondheidszorg is minimaal, menig Gambiaan heeft nog nooit een tandarts gezien, af val slingert overal rond en mens en dier leven broeder lijk samen. Nog steeds realise ren toeristen zich dat onvol doende en sommigen raken er behoorlijk ontdaan van wanneer ze daarmee worden geconfronteerd. Een goede voorbereiding is dan ook aan te raden. Officieel bedraagt het mini mumloon 1500 dalasi per maand (zo'n 45 euro), maar een kamermeisje in een hotel springt een gat in de lucht met 1000 dalasi en een gedi plomeerd gids of chauffeur met 2000. Niet zo verwonder lijk dat overal voortdurend om fooien wordt gevraagd: een tip van 50 dalasi (1,5 eu ro) komt overeen met een dag werken. (Kinder)sekstoerisme is ook in Gambia een negatief uit vloeisel van toenemend bui tenlands bezoek. Het zijn niet alleen meisjes die zich aanbieden, ook veel jongens laten zich door westerse da mes gebruiken. Info: www.ecpat.nl Een paar kilometer zuidelijker ma ken wij een excursie naar het reser vaat Fathala. Waar een vriendelijke ranger zich in het zweet werkt om ons giraffen, wilde zwijnen, antilo pen, buffels, apen en ander wild te la ten zien. En staan we plots oog-in-oog met twee luie neushoorns. Voor de kust ligt een omvangrijk del ta- en lagunegebied. Met talrijke ei landjes die je kunt bezoeken. Wij va ren naar Sipo waar je er niet aan ont komt als eerste madame Toure, de 85-jarige koningin van het eilandje, te begroeten. Het Begint een populair stekkie te worden en er is inmiddels een vast welkomstritueel vastgesteld. Wij de len geschenken uit waaronder een echte ronde Goudse. Die wordt in dank aanvaard, ter plekke gekeurd en goed bevonden. We krijgen drie dikke zoenen en mo gen het dorp bezoeken. HDeze reportage kwam tot stand op basis van een 8-daagse rondreis door Gambia en Senegal die on der meer wordt aangeboden door Olympia Vakan tiereizen Prijsindicatie, vanaf 938 p.p. all in, excl. servicepakket, drankjes, fooien e d www.olvm- pia.nl Voor meerdere aanbieders kijk onder meer op http://qambia.paqina.nl, http://seneqal.paqina.nl of informeer bij het reisbureau, Gambia (hoofdstad Banjul) ligt op zo'n 6 uur vliegen van Amsterdam en beslaat met meer dan een brede strook langs de gelijknamige rivier Het is het kleinste staatje van Afrika en kent slechts één buurland. Senegal. Tot 1989 waren beide landen verenigd in een confederatie, sindsdien gaan ze weer hun eigen weg Blijf je voor een korte vakantie dan heb je geen visum no dig. Wel inentingen en anti-malariatabletten www.lcr.nl Pinnen is onmogelijk en betalen met creditcards slechts in enkele gevallen en bovendien wordt meestal een forse toe slag berekend Euro's kun je overal inwisselen - en wor den hier en daar zelfs als betaalmiddel geaccepteerd, voor 1 euro krijg je zo'n 34-36 dalasi Mobieltjes werken met overal. Spreektaal is Engels, 80% van de bevolking is mos lim Het regenseizoen loopt van juni t/m oktober, in onze winter is het in West-Afrika gemiddeld zo'n 27 graden Reisgidsen van onder meer Domimcus, Elmar, Trotter en Lonely Planet (E) Zie ook Gambia/Senegal in de landen- reeks van KfT/Novib. www.visittheqambia.qm Bordspel in kerstvakantie Voor de feestdagen zijn bord spellen dit jaar niet aan te sle pen. Gezelligheid binnenshuis wordt belangrijk tijdens deze donkere dagen. Vooral de Kolo nisten van Catan gaan over de toonbank. Welk bordspel speelt u het liefst in de kerstvakantie? Stem mee in de Graadmeter. Ga naar de website van deze krant en klik op de rubriek Reizen. Caribische winterzon Alside kou in ons kikkerlandje door mefg en been gaat is er niets lekker der dan de zon opzoeken. En volgens de laatste graadmeter doet u dat het liefste op Curasao. De uitslag: Curasao 37% Thailand 18% <3> Spanje 14% Q Portugal 13% Sri Lanka 10% Turkije 8% Vraag antwoord Kan ik ondanks inentingen en tabletten toch nog ziek tes oplopen op reis? Directëtifen arts David Overbosch van het Ha venziekenhuis Rotterdam: 'De meest gangbare vaccinaties werken erg goed. De meeste inen tingen zijn bijna 100 procent effectief. Toch zijn er ziektes die niet met deze zekerheid be streden kunnen worden. Zo heeft de vaccinatie tegen tyfus maar een effectiviteit van ongeveer 60 procent, terwijl dit een zeer ernstige ziekte is. De mensen die wel zijn ingeënt kunnen het dus toch krijgen, maar zullen minder ernstig ziek worden.' Arnoud Aalbersberg van Tropenzorg: 'Malaria is een gecompliceerde ziekte om te bestrijden. Er zijn verschillende vormen van deze ziekte en dus ook verschillende tabletten. Wij advise ren om naast de malariatabletten ook antimug- genmiddelen te gebruiken, zoals geïmpregneer de muskietennetten en antimuggenspray. Het is echt zaak dat men geen muggenbeten krijgt in risicogebieden.' Heeft u ook een vraag? Mail naar redactie®weqenermultimedia.nl Voor meer vra gen en antwoorden: ga naar de website van de ze krant en klik op de rubriek Reizen. Reis in 5 clicks De donkerste dagen van het jaar zijn aangebro ken. Het is koud geworden. Om het warm-te krijgen gaan mensen steeds vaker naar de win terzon. Lekker een weekje of twee ertussenuit. Echt lekker warm in de zon liggen lukt alleen als dit continent verlaten wordt. Hoe meer zon, hoe verder weg. En hoe duurder het al snel wordt. In Noord-Afrika is Tunesië een goede optie. En dat hoeft dan ook niet zo gek veel te kosten. Voor iets minder dan 200 eu ro zit u daar een week lang in een viersterren hotel. Met een graadje of 28 wordt het pas echt lekker in Brazilië: vanaf 289 euro. Misschien nog wel meer zon is er op de Caribi sche eilanden. Het gaat dan wel iets meer kos ten. Tunesië: www.vakantiestunt.nl/ Brazilië: www.vakantiediscounter.nl/ vakanties/brazilie/ Curasao: www.qocuracao.nl Isla Margarita: www.isla-marqarita.nl Dominikaanse Republiek: www.lastminute.nl/aanbiedinq

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2005 | | pagina 43