Franz Ferdinand is niet stem van een generatie Je klem zuipen op het internet Van kindsterretje tot professioneel dj 13 The Darkness fascineert SlPserf U Ygdrassil weinig origineel Jonnson breekt poolijs zaterdag 10 december 2005 Hun debuut ging drieën eenhalf miljoen keer over de toonbank, ze toer den een jaar lang non-stop en worden beschouwd als vaandeldragers van de ar- trock. Wat de Schotse band Franz Ferdinand betreft, is het met de in oktober uitge brachte cd You Could Have It So Much Better afgelo pen. Morgen treedt Franz Ferdinand op in de Hei- neken Music Hall in Amster dam. Toen ze begin 2004 op het Eu- rosonic Festival in Gronin gen speelden, waren ze al een hy pe in Engeland. Maar dat ze daarna wereldwijd zouden uit groeien tot de hotste gitaarband sinds Nirvana, hadden de vier vrienden uit Glasgow nooit ver wacht. En dat ze de gillende meisjes, de mediagekte en de overvolle tourschema's eerder hebben ervaren als 'a lot of fun' dan als een stressvolle aangele genheid, heeft volgens gitarist/songschrijver Nick Mc Carthy vooral te maken met hun Schotse nuchterheid. „We staan met beide benen op de grond. Ei genlijk zijn we ook helemaal niet geïnteresseerd in roem." Begin dit jaar nam de band zijn intrek in de nieuwe thuisstudio van zanger Alex Kapranos om te gaan werken aan de opvolger van het succesvolle debuutal bum. Tijdens het toeren hadden ze in de dode uurtjes wel een paar songs of eerste aanzetten daartoe geschreven. Maar in Glasgow viel alles op zijn plaats, aldus McCarthy, en werd duidelijk wat het 'algemene ge voel' van de nieuwe plaatrm'oest worden. Dat kwam vooral door de oude, vertrouwde manier van werken. „We hadden besloten dat we weer songs gingen schrij ven zoals we 'dat in het begin de den. Gewoon bij elkaar thuis een beetje naar muziek luiste ren, lekker eten, goed glas wijn erbij en dan de inspiratie laten komen. Puur om te kijken of we het nog konden." Het is ze uitste kend bevallen. „Het leek wel va kantie!" Hoe goed hij de songs van het vorige album ook vindt, over de productie is hij niet zo tevreden meer. Het klinkt hem allemaal De Schotse formatie Franz Ferdinand moet niets hebben van etiketten als 'artrock' en 'punkfunk'. „We wilden gewoon mooie nummers schrijven en zien hoever we konden komen." foto GPD te koud, te afstandelijk. De nieu we plaat moest daarom warmer, echter, meer alsof ze live aan het spelen zijn. „We wilden de opwinding die er is als we met ons vieren in een ruimte zijn, zien vast te leggen. Ook moest er meer variatie in de muziek en wilden ze af van de typerende hoekige gitaarsound. Niet in de laatste plaats om de etiketten 'artrock' en 'punk funk' - McCai-thy spuugt de woorden bijna uit - af te schud den. „We zijn nooit van plan ge weest de vaandeldragers van een zogenaamde nieuwe bewe ging te worden. Of erger nog, de stem van een generatie. We wil den gewoon mooie nummers schrijven en zien hoever we kon den komen." You Could Have It So Much Bet ter heeft hier en daar nog wel een beetje die staccato jaren- tachtig-sound waarmee Franz Ferdinand een trend zette. Maar er zijn deze keer ook invloeden uit de jaren zestig te ontdekken. Ze hebben het afgelopen jaar dan ook veel naar Bob Dylan ge luisterd, verklaart hij. Ook zo iemand die het haatte om de stem van een generatie genoemd te worden, weet hij. „The Fallen heeft een beetje een Dylanvorm. Het is een omstandig verhaal over een outsider, dat wel wat heeft van The Ballad Of Billy The Kid. En Fade Together is in derdaad geïnspireerd door de Beatles, terwijl Evil And A Heat hen zo ongeveer een rockabilly- nummer is. „We zijn eigenlijk beïnvloed door de jaren vijftig, zestig, zeventig én tachtig." Hij lacht. „Maar met die laatste pe riode moet je tegenwoordig voor zichtig zijn." Zelf vindt hij het nieuwe album zowel ruiger, als losser en war mer. „Ik vind het een vreselijke term, maar zou bijna zeggen: bluesy. We zijn natuurlijk geen fucking bluesband. Maar ik denk dat we vooral een bétere band zijn geworden, de afgelo pen anderhalf jaar. We hebben zoveel gespeeld dat we ons to taal op ons gemak voelen met el kaar. Iedereen weet precies wat de ander doet. Op een bepaalde manier speel je dan veel intuïtie ver." Rob Broere Franz Ferdinand speelt 11 de cember in de Heineken Music Hall in Amsterdam. Eerst was er dat jochie uit Het Zakmes. Nu is Olivier Tuinier dj O.Boogie. Met film heeft hij niets meer te maken, met muziek des te meer. Wie denkt aan Seattle, denkt aan de grunge, een muziekstijl die opkwam in de jaren negen tig als reactie op de materialisti sche en muzikaal armoedige ja ren tachtig. Wijlen Kurt Co- bain, zanger van Nirvana en ko ning van de grunge, woonde er. Seattle is dit jaar ook de stad van de Music Academy. Deze maand staat de stad in het te ken van deze jaarlijkse interna tionale muzikale broedplaats. Dj's, muzikanten en producen ten, talent en oude rotten uit de hele wereld worden twee weken bij elkaar gebracht om muzika le kennis, ideeën en technieken uit te wisselen, ieder jaar in een andere stad. Uit duizenden aanmeldingen zijn zestig muzikale talenten uit 23 landen geselecteerd die zich, verdeeld over twee periodes van veertien dagen, mogen onder dompelen in muziek. Overdag krijgen de studenten colleges. Tussen de lessen door wordt er geëxperimenteerd, 's Avonds staan de jonge dj's achter de draaitafels in lokale clubs en discotheken om te laten zien wat ze kunnen. De Amsterdamse dj en produ cent O.Boogie zit op een bank in de collegezaal samen met zijn Ierse collega Ishfaq. Beiden turen naar het computerscherm van een laptop waarop streep jes en lijntjes bewegen. „We ma ken een edit van een nummer van Michael Jackson. Daar gaat dj Sister Soul uit Parijs dan overheen zingen als ze moet draaien in een van de clubs hier." Dj O.Boogie heet eigenlijk Oli vier Tuinier (23). Muziek maken en draaien is niet zijn eerste car rière. Als jongetje van acht jaar debuteerde hij als acteur in de televisieserie De kinderen van Waterlandonder regie van Ben Sombogaart. Die vroeg hem ver volgens voor de hoofdrol in zijn De vroegere hoofdrolspeler in de film Het Zakmes, Olivier Tuinier (links), is tegenwoordig succesvol dj in Seattle. foto GPD speelfilm Het Zakmes. De film won een Gouden Kalf voor bes te film, niet in de laatste plaats door de acteerprestaties van de kleine Tuinier, die met zijn gro te bruine ogen en zijn trommel tje een even verpletterende als vertederende indruk achterliet. De Shirley Temple van Neder land was opgestaan, zogezegd. Niet dat Tuinier daar nou di rect op zat te wachten. „Ik was gewoon aan het spelen bij een vriendje, wiens moeder de schmink deed voor De kinderen van Waterland. Zij nam ons mee naar de audities en ik werd eruit gepikt." Na Het Zakmes volgden meer films met Tuinier als het hartveroverende kind sterretje, zoals De kleine blonde dood. In zes jaar tijd speelde hij in zes films, daarna werd het stil en verdween Tuinier uit het zicht. „Ik had er geen zin meer in", zegt Tuinier. „Ik werd ontzet tend gepest op school, jongens stonden me op te wachten om de hoek van de school of mijn huis, omdat ze me in elkaar wil de slaan. Op die leeftijd wil je erbij horen en geen buitenbeen tje zijn. Het was niet dat ik acte ren niet leuk vond, maar de be kendheid en de publiciteit vond ik echt verschrikkelijk." Verkeerd begrepen Na zijn middelbare school ging hij naar de kunstacademie in Breda. Hij bleef er maar ander half jaar omdat hij zijn stad Am sterdam te veel miste. „Mensen begrijpen mij wel vaak verkeerd, ook in Neder land", vervolgt Tuinier. „Zelfs bij simpele dingen, zoals een broodje bestellen, kan het al misgaan. Mensen denken ook vaak dat ik arrogant ben, ter wijl dat echt niet zo is. Ik ben eerder naïef." Tuinier inmiddels allang profes sioneel, als producent en dj. Hij draait op vaste avonden in club Panama in Amsterdam, maakte een plaat onder zijn persoonlij ke label DrieKeerRaden, gedis tribueerd door het prestigieuze Rush hour. Verder wordt hij ge regeld gevraagd als gast-dj op te treden in New York. Wat het dan ook precies mag zijn, in Seattle wordt zijn mu ziekstijl gewaardeerd. Een Por tugese deelnemer van de Music Academy kwam hem na een paar dagen uitzinnig van vreug de een plaat laten zien die hij had gevonden in een platenwin kel in Seattle. Het bleek Tui niers eigen plaat te zijn. „Hoe vet is dat?" Els Quaegebeur Doedelzakken, glamrock en oosterse melodieën, de combinatie is nauwelijks voor stelbaar. Er is maar één band die dat schaamteloos kan bren gen: The Darkness is terug. Met een nummer, Hazel Eyeszo ver bijsterend wanstaltig dat het fas cineert. En met een album, One Way Ticket To Hell ...And Back, dat helaas niet consequent zo'n inno vatieve slechte smaak ten toonspreidt. The Darkness is iets vlakker en flauwer dan op het succesvolle debuut Permission To Land, en probeert te veel verschillende stijlen te integreren in het on miskenbare Darkness-oeuvre. Maar het trucje blijft leuk, om dat The Darkness niet alleen grappig is, maar ook akelig aan stekelijke melodieën schrijft en Justin Hawkins als glamrocker in de 21ste eeuw geen concurren tie kent. Maaike Borst The Darkness: One Way Ticket To Hell ...And Back - Atlantic, 35.11 min. Puur, sober, echt. Al die kwa lificaties zijn van toepas sing op Ygdrassil, het Groningse folkduo dat met Easy Sunrise zijn vijfde cd in twaalf jaar heeft afgeleverd. In de (bijna) vier jaar tussen voorganger Nice Days Under Darkest Skies en hun nieuwe easy sunrise plaat lijkt er voor Annemarieke Coenders en Linde Nijland nau welijks iets veranderd. De altijd ingetogen en meestal tweestemmig gezongen liedjes liggen in de lijn van het eerdere werk. De samenzang is vlekkeloos en prachtig, maar na al die ja ren ontbreekt de echte verras sing. Ook de keuze van enkele covers - van onder anderen Sandy Den ny en Neil Young - ligt te zeer voor de hand, al worden ze smaakvol ingekleurd door top- muzikanten als Rens van der Zalm en Bert Ridderbos. Martin Groenewold Ygdrassil: Easy Sunrise - Roun der Europe/Munich, 46.37 min. Jazeker, ook in Zweden wordt Americana gemaakt. De jon geman die het daar doet heet Thomas Denver Jonsson. Hij doet het alsof het de gewoonste zaak van de wereld is. Jonsson zou dan ook zo kunnen door gaan voor de zoveelste Ameri kaanse liedjesschrijver met een hang naar alternatieve country en folk. Hij verdient met Barely Tou ching It het voordeel van de twij fel. Een vleugje van Palace Brother Will Oldham hier, wat flarden Jay Farrar (Son Volt) en Jeff Tweedy (Wilco) daar. Deze tweede cd mag wat moei zaam op gang komen, bij de sa men met Nina Kinert gezongen nümmers breekt het Zweedse poolijs. Er schuilt warmte in de mooie melancholieke kampvuur liedjes, die zowel in bandvorm als in kleinere bezetting over eind blijven. Thomas Denver Jonsson treedt op 12 januari op tijdens EuroSonic in Gronin gen. Peter van der Heide Thomas Denver Jonsson 'Barely Touching It' (Kite/Sonic Rende zvous) Speelduur: 49.35 min. Een café binnenlopen, aan de bar gaan zitten, veel bier en andere drankjes bestellen en maar eens kijken wat er ge beurt. Jongeren kunnen op de website www.mazzle.nl virtueel spelen met de gevolgen van alco holgebruik. In een spel op de jongerenwebsi- te www.mazzle.nl kan de bezoe ker een virtuele stapavond bele ven. Je bestelt een drankje aan een bar en kan het op een zui pen zetten. Binnen vijf minuten kan de speler de status van dron kenschap behalen. Dansen gaat niet meer en ver sierpogingen zijn zonder resul taat. De speler valt na nog een laatste drankje neer, en dan is het 'game over'. Wetenschappelijk onderzoek naar het effect van alcoholvoor lichting aan jongeren heeft aan getoond dat de traditionele cam pagnes zoals het bekende 'Drank maakt meer kapot dan je lief is' niets hebben uitge haald. De traditionele voorlich ting veranderde wel de houding tegenover alcohol bij jongeren maar had geen invloed op het ge bruik van alcohol Stichting Maatschappij en On derneming (SMO) en een aantal grote alcoholproducenten sta ken daarom de koppen bij el kaar en bedachten een nieuwe formule, „niet met de middelen van gisteren, maar met die van vandaag zoals internet en ga mes", zegt Jeroen Duijvestijn van SMO. Mazzle wil jongeren door het spel het inzicht geven dat zij zelf bepalen hoe hun stapavond eruit ziet. „Zestienjarigen die vijftien gla zen bier drinken op een avond zijn geen uitzondering", weet Duijvestijn. „De vraag is of ze dat zelf wel zo leuk vinden. Via het spel kunnen zij ook eens pro beren hoe het is om uit te gaan met een paar glazen bier min der." Realiteit Aan het eind van het spel wor den de spelers geconfronteerd met foto's uit de realiteit die ver band houden met wat ze in het spel hebben gedaan. Heb je bij voorbeeld (virtueel) veel gedron ken, dan zie je iemand die met zijn hoofd in zijn eigen kots ligt. De website is bedoeld voor jon geren tussen de twaalf en twin tig jaar. Twaalf jaar is jong, vindt ook Duijvestijn. „De site is ook bedoeld om jongeren voor te bereiden op het uitgaan en de daarmee gepaard gaande alco holconsumptie. Jongeren begin nen vaak op hun dertiende al voorzichtig met drinken. Van de vijftienjarigen drinkt 90 pro cent al in meer of mindere mate. Bovendien zijn jongeren van eer jaar of zestien al moeilijker te beïnvloeden", denkt hij. Elske Minnenu

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2005 | | pagina 41