Aan alles wordt een kerstdraai gegeven Pimp mijn kerstboom! Wil Flexibel Kerstslips Huurboom Cadeautje Screwpull zaterdag 10 december 2005 Joho, joho. De kerstman swingt in de huiskamer, die zich langzaamaan ont popt tot poppenkast vol prullaria. Kerst is allang niet meer ba sic 'boom, ballen en stalle tje'. Het is anno 2005 een pop penkast vol prullaria. Struinend door Intratuin, Blokker en Leen Bakker kom je van alles tegen. De creativiteit met lichtslangen kent geen grenzen. Kometen, rendieren, arrensleeën, de tuin slang is gewillig. Met als voorlo pig hoogtepunt zo'n nep-vuur- korf met blokken hout erin en een flakkerend lichtsnoer. Glazen sneeuwbolletjes met win- tertafereel, stropdassen, nacht lampjes, aan alles wordt een kerstdraai gegeven. Een stalle tje-alleen lijkt heden ten dage wel erg minimaal. Complete dor pen moeten we verzamelen met huisjes, boerderijtjes, stationne tjes, heuveltjes en haventjes. Voor beginners zijn er verlichte, kant-en-klaar straatjes met een kerkje en Dickens-pandjes. De gevorderde neemt de flinke Sint Janskathedraal mee onder de arm naar huis. En vooral stuiten we op veel kerstmannen. Kerstmannen op sleetjes en kerstmannen aan een verlichte ladder, slang of touw of kerstmannen bungelend on der een paraplu aan het pla fond. Ze zingen uit volle borst als je langsloopt. 'Santa Claus is coming to town' en veel 'Jingle, jingle'. Ze dansen als je in de handen klapt. Het mooiste is die na een prik in de buikstreek lek ker snurkt. Leuk spul om vol verbazing naar te kijken en een prullaria top-3 te bedenken. Favoriet is het trappetje met kaarslampjes voor op de vensterbank, uitge groeid tot een klassieker. Goede tweede is de genoemde gezellig warme vuurkorf. In de top moe ten ook die twee hondjes eindi gen die 'I got you babe' zingen. Hang dan zo'n zingende Ru- dolph-kop mét hoedje en strik aan de muur. taarntjes. Meters slangverlich ting lopen richting dakgoot. Uit een bovenraam bungelt een kerstman. Achter het raam van haar rijtjeswoning heeft Henny een stellage met etages gebouwd om haar collectie uit te stallen. Bovenop de vier poppen, die haar het meest dierbaar zijn: kerstengelen, een beer en een kerstman. „Die vier vind ik echt apart", zegt ze. „Ik had altijd al kerstspulletjes. Drie, vier jaar geleden bedacht ik dat opmaken voor het raam mooi zou zijn. Het begon ooit al lemaal met een kerstman voor het raam en een sleetje met een hertje", vertelt ze. „Gaandeweg werd het meer." Medio oktober sjouwt ze alles van de zolder naar beneden. „Ik ben er een he le week mee bezig om te sjou wen en het netjes neer te zetten. En dan is er nog veel dat ik niet eens kwijt kan. Voor de kerst boom heb ik geen plek meer." In een hoek liggen wat stekker dozen. „Met één knop kan ik al les aan en uit zetten. Nee, dat kost niet veel stroom. Het is maar een paar Watt. Ik betaal toch 255 euro per maand, daar kan dit nog wel bij." Of er ook geluid uit die kerst mannen komt, informeren we. Henny klapt glunderend flink in de handen. „Santa Claus is co ming to town", schalt het. Een andere kerstman swingt erop los. En ook bovenop tv beweegt de kerstman in de slee mee. De collectie loopt uiteen van een Pimpen, het opleuken en per- sonaliseren van huis, tuin en auto is het helemaal dit mo ment. Het uit Amerika overge waaide fenomeen overschrijdt vaak de grenzen van de goede smaak, maar is misschien juist daarom wel zo populair. Bijen korf-styliste Femke Haan geeft wat tips voor het pimpen van de kerstboom. 'Pimp mijn kerstboom!' Het lek ker vet klinkende verzoek doet vergezichten opdoemen van een met gouden kettingen en ringen behangen kerstboom, met een tig-karaats diamant of een glin sterend fallussymbool als piek. Want is dat niet pimpen, het met veel chroom en glitter opleu ken van alles waarmee je jezelf wilt laten zien? Femke I-Iaan, styliste bij de Bijenkorf, breidt die wat beperkte opvatting van het begrip pimpen liever wat uit. Zij ziet het liever als 'niet-al- ledaags', bijzonder dus, anders dan anders. En dan gaat er een wereld van mogelijkheden open. Er zijn genoeg manieren om je kerstboom te pimpen zonder daar al te veel geld aan uit te ge ven. Je moet alleen met andere ogen kijken naar wat je alle maal in huis hebt. En dan zijn de mogelijkheden eindeloos", zegt ze. Glinsteren doen haar suggesties niet altijd, maar afwijken wel. Want wie heeft al eens eerder zijn kerstboom volgehangen met keukenbestek, of knuffels? Keuken en kinderkamer zijn bij uitstek plekken voor het vinden van kerstboomversiering. Haan: „Uiteraard moet je nog wel het kerstmaal kunnen opeten, maar het metaal van het bestek glimt je tegemoet als het in de kerst boom hangt. En op de kinderka mer zijn vaak genoeg knuffels om daar de boom mee te versie ren. Kinderen vinden het gewel dig als de boom vol hangt met knuffels, Barbiepoppen en Action Man. En als je er dan ook nog van die glazuren koek jes in hangt die ze op mogen eten zijn, ze helemaal tevre den." Met het pimpen hoeft de traditionele kerstversiering niet onmiddellijk bij het oud vuil te worden gezet. Integendeel zelfs, want ballen en kerstverlichting kunnen nog steeds dat beetje extra geven. „In een kinder boom horen gekleurde lampjes om het feest compleet te maken. Zorg er wel voor dat de verlich ting er netjes in wordt gedaan, want anders gaat het effect hele maal teniet", zegt Haan. Wereldmix Wie dat allemaal wat te kinder achtig vindt en er als kersvers pimper een wat volwassener tintje aan wil geven, zou een greep kunnen doen in de in la den en kasten wegkwijnende va kantiesouvenirs, suggereert Haan. Ze zijn vaak mooi van le lijkheid en in ieder geval opval lend. Haan suggereert 'een we reldmix'. „Mooie blikken orna mentjes uit Thailand of Mexico, prachtig gekleurde kettingen uit Afrika, leuke mini-skeletjes uit Mexico, plastic Mariabeeld- jes uit Lourdes en plastic dra ken uit China, als je het combi neert met gekleurde lichtjes heb je een prachtige boom", weet ze. Is de verzameling souvenirs be perkt, dan kan een bezoek aan toko's en wereldwinkels uit komst bieden, zegt ze. „Daar verkopen ze de leukste dingen voor een habbekrats! Bijvoor beeld mooie Chinese gelukspa- piertjes met gouden opdruk, voor een paar euro heb je er een stuk of honderd, je prikt er een kersthaakje in en heel je boom hangt vol met papiertjes vol van geluk, totaal anders dan anders", meent Haan. Maar eigenlijk kan alles in de kerstboom hangen, als er maar een beetje eenheid in zit, in kleur, vorm of thema. Verzame laars bijvoorbeeld zouden hun verzameling kunnen aanwenden voor een uitermate persoonlijke kerstboom. Haan: „Er zijn men sen die een enorme verzameling pin-up plaatjes uit de jaren vijf tig hebben waar ze helemaal niks mee doen. Prik er een gaat- De winkels liggen vol met kerstballen in alle soorten, maten en kleu ren, wat ze bij uitstek geschikt maakt voor het 'pimpen' van de boom. je in en hang ze in de boom, en het resultaat is prachtig. En als je geen gaatjes wilt prikken in die kostbare kaartjes dan leg je ze onder de kleurenprinter." Alles draait om het 'zien'. Het huishouden telt onnoemelijk veel artikelen die niet misstaan in de kerstboom. En eigenlijk, beweert Haan, is de kerstboom door de jaren heen altijd al ge- pimpt. Koekjes, gekleurd ca deaupapier, speelgoedpoppe tjes, gebruiksvoorwerpen in rood, goud en zilver, gezinnen stopten ze sowieso al in de kerst boom, gewoon omdat het zo leuk stond. Zelf wil ze toch nog wel even wijzen op de mogelijkheden van de aloude kerstbal. Die is er in zoveel verschijningsvormen, dat die zich bij uitstek leent voor pimpen. Het in de pimpwereld tamelijk gebruikelijke thema van 'old school' bijvoorbeeld, be doeld om het verleden op te roe pen, kan ook op de kerstboom worden losgelaten. „Veel men sen hebben nog ballen uit de ja ren vijftig op zolder liggen, die er totaal anders uitzien dan de ballen van nu. Zo'n nostalgische boom doet het heel goed." Maar dat geldt ook voor de hui dige kerstballen, vindt ze. „Over al waar je kijkt rond deze tijd, zijn prachtige versierselen te koop. Je kan kiezen voor glitter, maar ook voor heel sereen, of er een mix van maken. Wie er oog voor heeft, ziet ook in de win kels genoeg mogelijkheden de kerstboom te pimpen." Koos van Wees We kennen ze wel, die lichttrap- jes voor het raam. Niet echt ori gineel. Globe introduceert een alternatief: flexibel neon. Met dit buigbaar neonlicht zijn aller lei vormen te maken, van kerst man en ster tot rendier. Die blij ven ook 'staan', omdat er ijzer- draad in zit. Na de kerst hoeft het product niet per se de kast in. Dan maken we er gewoon een paddestoel van of een hart je. Het spul is een meter lang en kost 24,90 euro. Meer informatie: www.globe-gadgets.com In Zuid-Europese landen schijnt het gebruik te zijn dat geliefden elkaar met kerstmis rode lingerie cadeau geven. Wordt deze met de jaarwisse ling gedragen, dan brengt dat het hele jaar geluk. Ondermode- fabrikant Unno wil het lot nog een handje helpen door de felro de kerstcollectie te voorzien van teksten die het dragen met oud en nieuw nog wat vergemakkelij ken. 'Make a wish' en 'Your wish is my desire' staat er op de felrode slips. Ze kosten 11,95 eu ro voor haar en 19,95 euro voor hem. Verkoopinformatie: tel. 020 497 497 5. Op de keper beschouwd is het kopen van een kerstboom wegge gooid geld. In Utrecht kunnen bomen worden gehuurd. Ze ko men van een kwekerij op de Ve- luwe waar ze na gebruik weer de grond in gaan Elk jaar rei zen honderden bomen zo op en neer. Helaas redt de helft van al le huurbomen het toch niet. Een boom huren kost 15 euro plus 5 euro statiegeld. Het wachten is op navolging van dit natuur vriendelijke initiatief. Wie dat te lang vindt duren, kan ook een heel andere boom adop teren via de online winkel van Biologica. Een appelboom om precies te zijn, voor 29,50 euro per jaar. Aan de stam komt een persoonlijk bordje te hangen en in de herfst mag de bezitter ap pels plukken. Meer info over huren: www.ecoplantpartners.nl of tel. 030 24 00 959. Alles verschijnt tegenwoordig in limited editions, van vulpen nen tot flessen cognac. Hands- free specialist Jabra stopt onder die naam een kerstcadeau bij de Bluetooth-headset. Bij Jabra zien ze tevreden dat de draadlo ze techniek Bluetooth oprukt. Steeds meer mobieltjes hebben dat ingebouwd, pakweg 150 mil joen wereldwijd. En wat is dat cadeautje dan? Een autolader en/of telefoonhouder ter waarde van 25 euro. Decembermaand is bij uitstek een ontkurkmaand. Daar hoort goed gereedschap bij. Screwpull heeft, op dat vlak een naam hoog te houden, Twintig jaar geleden introduceerden zij het lever-mo del, gebaseerd op het hefboom principe. Dezer dagen komt de vierde generatie kurkentrekkers met hefboom op de markt. Daar mee moet nog makkelijker en ef ficiënter iedere echte en kunst stof kurk uit de fles getrokken kunnen worden. De spiraal is verbeterd en gaat niet meer hele maal door de kurk heen. De LM 400 is modern en strak, volgens de producent 'bijna ingetogen Hij kost wel een paar flessen wijn: 169 euro. Meer info: www.screwpull.com

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2005 | | pagina 39