pzc Kalou houdt zicht op WK Marleen Veldhuis breekt de ban Je moet consequent zijn Zeeuws Tourcomité is klaar voor een doorstart Koeman benieuwd naar lange termijn Koné en Cocu zijn vraagtekens bij PSV 19 Rechter fluit Verdonk terug Wielerronden niet verder met ProTour zaterdag 10 december 2005 ïïjpnn7fi sportredactie BOTTERDAM - Feye- noord-spits Salomon Kalou mag blijven hopen dat hij vol gend jaar met het Nederlands elftal aan het wereldkampioen- <thap voetbal kan meedoen. De rechtbank in Rotterdam heeft minister Verdonk van vreemde lingenzaken opgedragen haar besluit om hem niet te naturalis eren, te heroverwegen. Verdonk wees de aanvraag tot bet Nederlanderschap tot twee maal toe af, maar volgens de rechter is dat 'onzorgvuldig ge beurd en zonder een deugdelijke motivering'. De bewindsvrouw moet nu binnen zes weken een nieuwe beslissing nemen. De Rotterdamse rechtbank ver wees vrijwel alle argumenten van Verdonk om de Ivoriaan geen Nederlands paspoort te ge ren naar de prullenbak. Zo is Kalou, die zelf niet in de rechts zaalaanwezig was, volgens rech ter A. van 't Laar wel degelijk voldoende ingeburgerd en be heerst hi] voldoende de Neder landse taal. Hij verwees daarbij ondermeer naar een positief ad vies van de gemeente Rotterdam aan de Immigratie- en Naturalis atiedienst. Ook zette Van 't Laar een streep door het argu ment dat Kalou geen inburge- nngstoets heeft afgelegd. Vol gens de rechter hoeft Kalou daar. vanwege een uitzondering inde wet, niet aan te voldoen. Artikel 10 Ook het verweer van Verdonk dat Kalou nog maar twee jaar in Nederland verblijft en nog jong genoeg is om te wachten tot 2008, totdat hij aan de reguliere voorwaarden voldoet om Neder lander te worden, haalde de rechter onderuit. „Artikel 10 in de Rijkswet op het Nederlander schap is juist bedoeld om in het geval van topsporters van de re- PARIJS - De scheiding tussen de drie grote wielerronden en de organisatoren van de ProTour is definitief. De organisaties ach- lerde Ronde van Frankrijk, Ita lië en Spanje hebben besloten de ProTour in 2006 links te la- len liggen. De drie rittenkoersen hebben dat gisteren na een overleg in Pa laten weten. Ze nemen de stap omdat de internationale rielrenunie UCI geen aanpassin gen in het concept van de ProT- [our (25 wedstrijden) wil aan- ;n. Ook de aan de ronden gebeerde koersen als Parijs-Rou- Milaan-SanRemo, de e Pijl en Luik-Bastena- iken-Luik verdwijnen uit de Pro- Tour. De drie grote meerdaagse wiel- erevenementen zetten voor 2006 «n eigen minicompetitie op, de Grand Tour Trofee. De teams die deelnemen krijgen 100.000 «no. Het totale prijzengeld be draagt 2 miljoen euro, met 500000 euro voor de beste ren ner over de drie ronden de beslissing hebben de drie ronden een bom gelegd on der de ProTour, die in 2005 van jing naar een idee van de mmiddels vertrokken UCI-voor ster Hein Verbruggen. Aan staande maandag voeren de 00, een aantal sponsors en de managers van de ProT- our-teams overleg in Brus- *1 Eerder dit jaar bleven de wie- «ploeg eensgezind op het mo ment dat de drie organisaties AS0, Unipublic en RCS Sport) pe ProTour voor het eerst in de ^n deden Toen kwam op het Ingres van de UCI alles nog Enkele maanden later zege zonder waarde. AVP guliere voorwaarden af te wij ken", aldus Van 't Laar. Jelle Kroes, de advocaat van de Feye- noord-speler, toonde zich tevre den met de uitspraak. Hij hoopt dat Verdonk terugkomt op haar besluit en Kalou alsnog een Ne derlands paspoort geeft. Kalou spande de rechtszaak aan omdat zijn aanvraag tot versnel de naturalisatie tot tweemaal toe door Verdonk werd afgewe zen. Tijdens de zitting twee we ken geleden kreeg hij steun van bondscoach Marco van Basten, die hem alvast een plek in zijn WK-selectie in het vooruitzicht stelde. Van Basten reageerde gis teren verheugd op de uitspraak. „Ik ben blij voor Salomon dat hij zijn wens om voor het Neder lands elftal te spelen in vervul ling kan laten gaan. Ik hoop dat ik hem begin maart, wanneer we de eerstvolgende oefeninter land spelen, al bij de groep kan hebben." Het ministerie van justitie wilde gisteren niet inhoudelijk op de uitspraak reageren. „Er zijn nu twee mogelijkheden: een nieuwe beslissing nemen of in hoger be roep gaan", aldus een woord voerder. „Maar daarvoor moe ten we eerst de uitspraak bestu deren." GPD door Frits Bakker GOES - De kandidatuur voor een Zeeuwse etappe in de Tour de France is nog niet van de baan. Pieter Stoter en zijn comité blijven in stilte meedin gen naar de organisatie van één of twee etappes. De Tour organisatie in Parijs wil begin van volgend jaar een gesprek over de kansen voor Zeeland. „Het is niet bekend voor welk jaar we in aanmerking komen, maar ze willen ons er graag bij houden", verzekert Stoter. Het Zeeuwse comité, dat voor eind van dit jaar zou beslissen over doorgaan of stoppen, blijft in dezelfde samenstel ling beschikbaar. Stoter: „We hebben de teleurstelling over het afwijzen van een etappe voor 2006 verwerkt, maar we komen voorlopig niet bij el kaar. Het is even afwachten wat de Tour ons kan bieden. Als ze garanties geven dat we kandidaat zijn voor de komen de jaren, zullen we een door start moeten maken." Het besluit om het Tourcomité in stand te houden, is geno men na overleg met de provin cie. „Om een garantie hebben we niet gevraagd, maar ze vin den het goed dat we in de race blijven. Het zou ook zonde zijn om al het voorwerk weg te gooien en alles af te blazen. Als je de lange bestaansge- schiedenis van Zeeland be kijkt, maken één of twee jaar toch ook niet meer uit." Mocht de Tour opnieuw plan nen met Zeeland hebben, dan moet naar een ander traject worden uitgekeken. Voor vol gend jaar was een etappe van Valkenburg naar Neeltje Jans voorzien, die vanuit Limburg over België, via Genk, Geel, Herenthals, Brasschaat en Hoogerheide naar Zeeland zou koersen. Voor 2007 is Londen een se rieuze kandidaat voor de start van de Tour. Het Zeeuwse co mité heeft al voorzichtig gefilo sofeerd over het vervolgtra ject: een overtocht naar Zee land en één of twee etappes op Zeeuws grondgebied. „We re kenen voorlopig nergens op", zegt Stoter. „Want we weten nu wel dat Tourplannen nooit vaststaan voordat ze officieel zijn." En dat is twee! Na haar individuele gouden medaille op de 100 meter vrije slag behaalde Marleen Veldhuis niet veel later nog 'ns goud met het estafetteteam op de 4x50 meter vrije slag. foto Giampiero Sposito/RTR door Harry Arts TRIËST - Voor zwartkijkers valt er best het een en ander op af te dingen. Het is 'maar' kortebaan en haar grootste con currente was er niet bij. Toch was Mar leen Veldhuis dolgelukkig dat ze einde lijk bij een internationaal kampioen schap goud te pakken had op het konin- ginnennummer van het zwemmen. „In mijn rijtje van successen schaal ik deze ti tel erg hoog in." Het goud voor Veldhuis was het hoogte punt van een mooi dagje Oranje-zwem men, want er waren meer successen. Een halfuur na haar gouden race viste Veld huis nóg een gouden plak op in het snelle bad in Triëst. Als slotzwemster in de 4x50 meter vrij estafette raffelde ze haar twee baantjes af in 23.42. Samen met Hinkelien Schreuder, Inge Dekker en Chantal Groot bleef ze onder het oude wereldrecord dat de ploeg van de Univer sity of Georgia vorig jaar vestigde. Twee jaar geleden, bij het EK in Dublin, verbe terde de Oranje-estafetteploeg tot twee maal toe ditzelfde wereldrecord. Toen was de Bressiaanse Annabel Kosten één van de vier zwemsters. Het Nederlandse succes werd gisteren he lemaal compleet doordat Inge Dekker het zilver pakte op de 50 meter vlinder slag. Met haar tijd (26.20) bleef de Frie zin slechts een fractie achter bij de win nares van het goud, de Zweedse An- na-Karin Kammerling. Marleen Veldhuis deed geen enkele moei- Het Nederlandse kwartet dat gisteren goud won in een wereldrecordtijd op de 4x50 meter vrije slag. Van links naar rechts: Marleen Veldhuis, Chantal Groot Inge Dek ker en Hinkelien Schreuder. foto Robert Vos/ANP te om te verbergen dat er een zware last van haar af was gevallen. De afgelopen jaren ging het als gevolg van de stress tel kens fout als er geoogst moest worden op het klassieke zwemonderdeel. Met name het echec tijdens het WK van afgelopen zomer in Montreal bezorgde haar een klein trauma. Ze raffelde toen in de fina le de eerste vijftig meter af in een tijd die meer dan een seconde onder het wereldre cord lag. In het tweede deel van de race klapte ze echter volledig in elkaar en fi nishte slechts als vijfde. Veldhuis besloot lering te trekken uit het debacle. Aangespoord door trainer Fedor Hes voerde ze haar trainingsarbeid nog wat verder op. Bovendien kwam ze tot de conclusie dat ze de internationale con currentie moest gaan opzoeken om 'wedstrijd-hardheid' op te doen. De af gelopen maand trok ze de halve wereld over (Zuid-Afrika, Australië en Zuid- Korea). In het wereldbekercircuit boekte ze een paar mooie successen, maar ze kreeg ook een flink pak slaag van Libby Lenton, de Australische wereldkampioe ne. Ongenaakbaar „Geen probleem, hoor", lachte Veldhuis. „Dat gat met Lenton is wel groot, maar dat prikkelt me alleen om er nóg harder tegenaan te gaan." In de finale van de Eu ropese kampioenschappen kortebaan in Triëst was de Twentse gisteren ongenaak baar. Voor het eerst bleef ze op de 100 meter vrije slag onder de 53 seconden (52,84). Met die krachtsexplosie hield ze de Finse nummer twee Hanna-Maria Sep- pala meer dan een halve seconde achter zich. Toch zwom Veldhuis gisteren bepaald geen vlekkeloze race, vond ze zelf. „Vooral de keerpunten waren niet om over naar huis te schrijven. Daarbij ver loor ik telkens behoorlijk wat terrein op die Finse. Met het feit dat Malia Metella (de Franse titelhoudster) er niet bij was, kan ik niet zo veel. Wie er niet is, heeft geen recht van spreken. Bovendien zit ik met deze winnende tijd nu onder haar persoonlijk record. Dus wie zegt dat ik niet gewonnen had als ze er wel bij was geweest?" GPD Ij en voornaam sportverslaggever *^van Zeeuwse bodem had er nooit ®>n moeite mee: „Waar staat geschre- lfn aat je consequent moet zijn?", lroeghij als hij zijn eigen mening weer P°s "ad laten inhalen door een andere, was een vrolijke collega die een n«je met het zinnetje: je moet conse- op een prikbord bevestigde ,n 2,]n chef daarmee confronteerde, "toardaar had de man lak aan. ^waarom ook niet? Op verhalen met steeds dezelfde mening en steeds dezelf de strekking raakt een lezer snel uitge keken. Hetzelfde proces geldt voor ac tieve sporters. Een voetballer die de bal altijd breed legt en nooit een tegenstan der passeert, zal weinig waardering van het publiek krijgen. Andersom werkt het met enige vertraging natuur lijk net zo, al was het maar omdat de formule van zo'n voetballer snel ontra feld wordt. Toch mag er zo hier en daar wel om eni ge rechtlijnigheid gevraagd worden in het wereldje dat niets om het lijf heeft, maar wel bijzonder interessant is. Neem PSV en Ajax. Deze twee Neder landse voetbalploegen hebben zich ge plaatst bij de laatste zestien van de Champions League. Het is een groot sportief en financieel succes, maar op dat laatste gebied zijn beide Nederland se clubs niet tevreden. De 1,2 miljoen euro premie die de ploegen voor plaat sing krijgen is mooi meegenomen, maar de extra afdrachten voor de tv-gelden vinden Ajax en PSV een schijntje. En dat is het ook in vergelijking met het geld dat ploegen die hetzelfde pres teerden krijgen, maar toevallig uit lan den als Duitsland, Engeland, Italië of Spanje komen. Alleen omdat er daar meer mensen wonen en dus meer kij kers voor Champions Leaguewedstrij den hebben. PSV en Ajax gaan deze on rechtvaardigheid binnenkort weer eens aankaarten bij de Europese voetbal bond Uefa, onder het motto gelijke monniken gelijke kappen. Het is te hopen dat ze nul op rekest krij gen. In Nederland willen ze namelijk precies hetzelfde als de grote clubs van Europa. Als het om tv-afdrachten van Neder landse wedstrijden gaat, denken PSV en Ajax recht te hebben op een grotere bijdrage uit de tv-pot dan kleine clubs als RKC en RBC. Waar staat geschre ven dat je consequent moet zijn? Nou, voor deze speciale gelegenheid, hier: JE MOET CONSEQUENT ZIJN! Koen de Vries Seizoen voor Zenden voorbij LIVERPOOL - Voor Boudewijn Zenden is het seizoen waarschijnlijk voorbij. De middenvelder van Liverpool heeft een kruisband gescheurd. Hij wordt volgende week in de Verenigde Staten geopereerd. Zenden raakte ruim twee weken geleden tijdens het duel in Champions Lea gue met Betis Sevilla geblesseerd. De Limburger hield lang rekening met een lichte blessure. Zenden komt waarschijnlijk ook niet meer in aanmerking voor de selectie van het Nederlands elftal voor het WK in Duitsland. De middenvelder werd nog nooit door bonds coach Marco van Basten opgeroepen. Hij hoopte nog wel op een kans. ANP Maduro maand uit roulatie AMSTERDAM - Trainer Danny Blind van Ajax kan dit jaar waarschijnlijk niet meer over Hedwiges Maduro be schikken. De middenvelder raakte woensdag tegen Ar senal aan zijn rechterenkel geblesseerd. Onderzoek in het ziekenhuis leerde dat de banden in het bewuste gewricht verrekt zijn. Maduro mist waarschijnlijk de wedstrijden van Ajax te gen Vitesse, NAC, Eindhoven (beker), FC Groningen en Heerenveen. Zdenek Grygera ontbreekt alleen morgen te gen Vitesse. De Tsjech blokte tegen Arsenal een schot van Thierry Henry met het hoofd. Hij heeft een hersenschud ding. ANP Lou Reed treedt op bij Spelen TURIJN - De Amerikaanse rockster Lou Reed treedt op tijdens de Olympische Spelen in Turijn. Hij geeft in fe bruari een concert op Piazza Castello (Medal Plaza) waar elke avond de huldiging van de medaillewinnaars plaats heeft. Ook de popartiesten Avril Lavigne en Andrea Bocel- li geven een openluchtconcert in het historische centrum van Turijn. Het stadbestuur en het organisatiecomité van de Winterspelen hopen ook de Rolling Stones te contracte ren. GPD Gelfand neemt optie op halve finale CHANTI-MANSISK - Boris Gelfand heeft gisteren in de eerste partij van de kwartfinale van de wereldbeker scha ken in Chanti-Mansisk als enige een winstpartij geprodu ceerd. De Israëlische grootmeester versloeg met wit Aleks- andr Grisjoek. Het was de eerste nederlaag van de Rus in Siberië. De overige partijen waren in evenwicht. Loek van Wely strijdt een niveau lager om de negende tot en met de zestiende plaats, vooral interessant om het prijzen geld (21.000 dollar voor nummer zestien, oplopend tot 35.000 voor de negende plek). De Tilburger hield met zwart de Spanjaard Vallejo Pons op remise, 25 zetten in een Engelse partij. ANP IOC-Iid Drut geschorst LAUSANNE - Het Internationaal Olympisch Comité heeft gisteren het Franse lid Guy Drut geschorst wegens betrokkenheid bij corruptie. De oud-olympisch kampioen hordenlopen werd in oktober in Frankrijk veroordeeld tot vijftien maanden voorwaardelijke gevangenisstraf plus een boete van 50.000 euro wegens illegale financiële handelingen. ANP vol belangrijke spelers draait PSV tot nu toe weer naar beho ren. „PSV zit opnieuw redelijk stabiel in elkaar. Er is een aan tal spelers vertrokken, maar PSV heeft ook aardig wat be langrijke spelers weten te behou den. De selectie is veranderd en die frisheid werkt tot nu toe po sitief." Van zijn eigen ploeg weet de trainer nog niet echt waar die staat. „We doen het niet onaardig, maar de grote vraag is of we dit vol kunnen houden. Ik weet wel dat wij gewoon van PSV kunnen winnen. Ik zou er ook niet mee kunnen leven, als we net als Ajax nu blij zouden zijn met de vijfde plaats, omdat we dan de Champions League nog kunnen halen. Een dergelijke gedachte is niet ge zond." Tegen koploper PSV kan Koe man naast langdurig geblesseer den als Alfred Schreuder, Nicky Hofs en Shinji Ono ook niet be schikken over Romeo Castelen (hamstring), pagina 21 vier keer spelen voor Feyenoord en je naam is gevestigd door Barry van der Hooft ROTTERDAM - Erwin Koeman is erg benieuwd naar de verrich tingen van Feyenoord morgen in de topper legen PSV. De Rotter dammers lieten zaterdag dure punten liggen in Roosendaal (2-2 tegen RBC) en kijken tegen een achterstand van drie punten aan op PSV en AZ. Winnen lijkt het enige devies voor Feyenoord. „Wij leven naar deze wedstrijd toe, met de intentie na afloop op de eerste plaats in de eredivisie te staan", zei Koeman gisteren. Dat zijn ploeg een lastige klus te wachten staat weet de trainer maar al te goed. Koeman werkte tussen 2001 en 2004 als assis tent van Guus Hiddink in Eindhoven. Hij heeft een hoge pet op van zijn voormalige 'leer meester'. „Guus is een man van de wereld, die altijd - in zijn ogen - goede mensen om zich heen verzameld. Hij geeft mensen vertrouwen, kent het klappen van de zweep en wordt niet meer warm of koud van welke wedstrijd dan ook." On danks het vertrek van een hand- van onze sportredactie EINDHOVEN - PSV kampt voor de topper tegen Feyenoord morgen met personele proble men. Ibrahim Afellay ontbreekt sowieso, de liesblessure die hij dinsdag opliep, is niet hersteld. DaMarcus Beasley en John de Jong zijn al langer geblesseerd. Ook over Arouna Koné bestaan zorgen. Hij verdraaide vorige week tegen NAC zijn knie en werd gisteren in het ziekenhuis onderzocht. Vandaag beslist de medische staf of hij inzetbaar is, maar assistent-trainer Fred Rut ten vreest dat het duel te vroeg komt voor Koné. Farfan trainde niet en is onzeker voor morgen. En dan was daar nog Cocu. Nor maal gesproken de man die het minste voelt als het om pijn gaat. „Maar zoals ik me nu voel, kan ik zondag absoluut niet spe len", zei de aanvoerder, die de training al heel vroeg verliet. Hij kwam eveneens in botsing met een Turkse speler en heeft last van vocht rond de knie. Co cu: „Ik had er tijdens de wed strijd tegen Fenerbahce al last van, maar als je eenmaal bezig bent ga je niet zo vlug van het veld. Nu vraag ik me af: is het wel verstandig om tegen Feye noord te spelen? Ik wil niet het risico lopen dat ik langer buiten spel kom te staan." Verschil Voor PSV komt het er morgen op aan de voorhoede van Feye noord zover mogelijk van het doel te houden. Rutten liet door schemeren dat de Eindhovena- ren met een versterkt midden veld zullen aantreden. „Erwin Koeman heeft bij Feyenoord een goede organisatie neergezet. Dat is het grootste verschil met vorig seizoen", aldus Rutten. GPD

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2005 | | pagina 19