Hiensch kan bijtekenen Respect is essentieel in de dojo m PZC Handbalsters zijn dicht bij volgende ronde op het WK Lekaj tevreden over de eerste competitiehelft Kloetinge heeft niks te verliezen bij koploper Rijnsburgse Boys Groenewold verder dan ze dacht uitslagen zaterdag 10 december 2005 -Wbl TERNEUZEN - Terneuzen sluit morgen de eerste competitie helft af met een thuiswedstrijd tegen Unitas. Bij winst nestelt de Zeeuws-VIaamse ploeg zich stevig in de middenmoot van de eerste klasse. „Ik ben tevreden over de eerste helft van het seizoen", zegt trai ner Ardian Lekaj. „We hebben de goede balans gevonden en de ploeg is naar elkaar toe ge groeid. Verder vind ik dat we goed voetballen." SSV'65 Tegenstander: Roda Boys (uit). Afwezig: Jaimy van Bloppoel (bovenbeenblessure) en Arno Melaard (geschorst voor twee duels). Bijzonderheden: Voor SSV:65 is het de laatste wedstrijd voor de winterstop. De koploper wil ook dit duel winnen om definitief een kloof te slaan met de achter volgers. Arnemuiden Tegenstander: WGZ (thuis). Afwezig: Jacco Moerdijk (kuit blessure), Ai-jen Kats (herstellen de van meniscusoperatie) en Marvin Meerman (geschorst). Oostkapelle Tegenstander: LRC (uit). Afwezig: Roel Latuheru (ge- schorst), Jaap Esser (nieropera- Lie), Ai-jen Pattenier (studie) en Matthijs Lugtenburg (knie). Bijzonderheden: Ronnie Cremer en Remon van Geersdaele heb ben deze week niet getraind, - maar zijn buiten de lijnen wel klaargestoomd voor vandaag. Terneuzen Tegenstander: Unitas (thuis). Afwezig: Tim Faassen, Erik-Jan Naudts, Sinan Coban (allen ge blesseerd). Bijzonderheden: Bij Terneuzen wordt voor een schorsing van Jorden Takiddine gevreesd. Hij zou tegen Blauw Geel'38 zijn vierde gele kaart hebben gekre gen. „Er is onduidelijkheid over het totale aantal", zegt trainer Lekaj. „We zijn in afwachting van een brief van de KNVB." Raymond Mohr blijft bij Heinkenszand HEINKENSZAND - Ra.v- mond Mohr is ook volgend voetbalseizoen trainer van Heinkenszand. De oefen- meester heeft voor een jaar bijgetekend. Mohr is nu aan zijn tweede seizoen be zig bij de zaterdag-derde klasser. Com Boys moet voor het nieuwe seizoen op zoek naar een andere trainer. De Sasse club en trainer An- toine van de Bossche hebben besloten aan het eind van het seizoen uit el kaar te gaan. Van de Bos sche is aan zijn tweede sei zoen bij de vijfdeklasser be zig. Ook Marien Schroevers van zaterdag-derdeklas ser Dauwendaele stopt aan het einde van het sei zoen. De oud-trainer van VCK en 's-Heer Arendsker- ke is aan zijn tweede jaar bezig bij de Middelburgse club. Van der Does kijkt uit naar librestrijd 's-HEERENHOEK - Voor John ny van der Does uit 's-Heeren- hoek breekt een belangrijk weekeinde aan. De negentienja rige biljarter van biljartvereni ging LBV neemt deel aan het Ne derlands kampioenschap libre vijfde klasse bij de jeugd. De ti telstrijd wordt in Lelystad ge houden. „Puntgaaf", noemt de jeugdbil- jarter de ervaring die hem te wachten staat. „Ik kijk er echt naar uit." De student aan het ROC is als zesde geplaatst, maar zal zich daar weinig van hoeven aan te trekken gezien de onder linge verschillen. Tussen de nummer één en de nummer acht bedraagt het verschil in moyen ne slechts 0.21. De leeftijdsver schillen lijken groter dan de ni veauverschillen. De jongste deel nemer (Luke Arends uit Henge lo) is 12 jaar. Van der Does is zes maanden jonger dan Ayrton Tieman uit Goor die de oudste deelnemer is. De partijlengte is 40 caramboles. Vandaag en mor gen wordt begonnen om 11.00 uur. door Jan Dagevos KLOETINGE - De staartploe- gen in de hoofdklasse A van het zaterdagvoetbal roeren zich. Hoek ontdeed zich enkele we ken geleden van trainer Eric Te- taert, ARC volgde deze week. Dennis van den IJssel vloog de laan uit. Bij Kloetinge, dat net als Hoek en ARC in de onderste regionen bivakkeert, blijft alles rustig. De positie van trainer Diederik Hiensch staat niet ter discussie. „Er is me juist contractverlen ging aangeboden", vertelt Hiensch. „Het bestuur en ik zijn met elkaar in gesprek en komen de week praten we verder." Hiensch heeft in het eerste on derhoud enkele wensen met be trekking tot het budget en de or ganisatie op tafel gelegd en hoopt dat deze ingewilligd kun nen worden. Daarnaast zal ook zijn eigen werk- en privésituatie meespelen bij het al dan niet ver lengen van de verbintenis. Hiensch is werkzaam op het cios in Goes. De trainer gaat vandaag met zijn ploeg op bezoek bij koplo per Rijnsburgse Boys. „We heb ben niks te verliezen en alles te winnen", vindt Hiensch. „De en tourage daar is fantastisch en dat moet elke voetballer inspire- reren." Kloetinge kan vandaag niet be schikken over Rien de Bruine (hamstringblessure), Johan de Goederen (heupkwetsuur) en Re- gilio Pinas (gehele week ziek ge weest). Daar staat de terugkeer van Emiel Dorst, Erwin van der Woerdt, Daan Esser en Niels Ko- le tegenover. De laatste liep vori ge week in de uitwedstrijd tegen Katwijk een hoofdblessure op, maar is hersteld. „De zwelling is weg, hij heeft alleen nog een blauw oog", stelt Hiensch. Rijnsburgse Boys en Kloetinge stonden zeven keer tegenover el kaar. De balans is in het voor deel van de Bevelandse forma tie: vier keer winst, eenmaal ge lijkspel en twee nederlagen. De laatste verliespartij dateert van 22 oktober. Op eigen veld werd Kloetinge onder de voet gelo pen: 1-5. Hoek Zo snel mogelijk wegraken van de laatste posities. Dat is de op dracht voor Hoek, maar ook voor ARC, dat vanmiddag in Hoek tegenstander is van de Zeeuws-VIaamse hoofdklasser. Hoe hoog de nood is, bleek voor al de laatste weken. Hoek stuur de eerst zijn trainer weg, ARC deed het deze week. Ruud Bröring komt alleen nog maar kijken De ex-trainer van FC Lisse begint pas op 1 januari bij ARC. Toch zal hij al nauw be trokken zijn bij de tactische be spreking en de opstelling. En net als Eddy Mestdagh bij Hoek wordt er verwacht dat hij een schokeffect teweeg zal brengen. Voor Mestdagh was de eerste op dracht al geslaagd. Hoek won za terdag thuis met 2-0 van Ter Leede en is klaar voor een op mars. „Met het systeem van drie punten sta je zo weer in de bo venste helft", beseft Mestdagh. „Daarom zullen we elke week voor de winst gaan, want met een punt schiet je niets op." Het duel van de twee laatste clubs van de ranglijst is de eer ste van de nieuwe ronde. Hoek begon destijds met de uitwed strijd tegen ARC. Het verloor met 4-0 van een tegenstander die fris speelde en de indruk wekte dit jaar voor het kam pioenschap te kunnen gaan. Dat pakte later wel anders uit. Hoek speelt vrijwel in dezelfde opstelling als vorige week. Al leen staat Jeroen van de Broeke, terug van een schorsing, op de positie van Thomas Ragut, die nu een straf uitzit. Met de bles sures gaat het beter bij Hoek. Roy Hendriksen oogt iets fitter, Wilco de Valk trainde volop mee. Charly Okonedo, die een verrekking achterin zijn kuit heeft opgelopen, mag volgende week weer voorzichtig trainen. Jonathan Constancia heeft zijn eerste week in Hoek achter de rug. De spits zal er vandaag bij zijn, maar niet om te spelen. Mestdagh: „Het zal pas na 1 ja nuari zijn dat hij speelgerech tigd is." Richard Pluijgers: „Karate kan een boost voor het zelfvertrouwen zijn. Je wordt er weerbaarder van, maar leert ook met discipline om te gaan." Vlissinger Richard Pluijgers neemt karateschool over foto Ruben Oreel door Job van den Enk VLISSINGEN - „Je komt niet naar de training om iemand eens even lekker in elkaar te trappen, juist niet." Richard Pluijgers wil direct het vooroor deel over de karatesport wegne men. De 42-jarige Vlissinger neemt begin volgend jaar afde ling Zeeland van karateschool Umo over. In januari is het exact 25 jaar ge leden dat Pluijgers met karate begon. Een mooier cadeau, een eigen karateschool, kan hij zich voor zijn jubileum dan ook niet wensen, Hij neemt de school over van zijn leermeester Jan Knobel. Pluijgers geeft al vijf tien jaar les, maar deed dit on der supervisie van Knobel. On langs slaagde hij voor zijn vier de dan-examen, waardoor hij zelfstandig mag lesgeven. De school is aangesloten bij de JKA, Japan Karate Association. Deze houdt naar eigen zeggen de originele waarden, gebruiken en tradities van de sport in ere. Jan Knobel is de Europese spil van de federatie. „De tradities vinden wij erg belangrijk. Dat zie je ook terug in de dojo (oefen zaal). Eerst groeten de leerlin gen de dojo, daarmee tonen ze respect aan de dojo. Daarna gaan ze in volgorde van grada tie staan. Ze groeten de sensei (leraar) en uiteindelijk elkaar, dit alles in het Japans." Gradaties Bij karate werkt men met grada ties om de vorderingen te belo nen. Dit begint met verschillen de kleuren banden. Een leerling start met wit en eindigt als het goed is bij zwart. „We geven die gradaties zeker niet weg. Daar wordt heel streng op toegezien. Je moet ze wel verdienen", zegt Pluijgers. Bij het behalen van de zwarte band verdient de leerling tegelij kertijd de titel eerste dan. Bij de examens voor de eerste tot en met de vijfde dan draait het om het uitvoeren van de combinatie technieken. Daarnaast moet de leerling ook uit kunnen leggen wat hij doet. Na het behalen van de derde dan wordt er missiona- riswerk verwacht. „Je wordt dan de sportschool uitgetrapt om het karate te verspreiden", lacht Pluijgers. Pluijgers is overdag manager transport en expeditie, twee avonden in de week geeft hij les in de Louise de Colignyschool aan de Alexander Gogelweg. Hij wil zijn lessen samenvoegen op een avond. Hij wil zijn leerlin gen opdelen in drie groepen. De voormalig Nederlands kam pioen karate geeft les aan zowel kinderen als senioren. „De jong ste kinderen zijn zeven jaar. Dat begint spelenderwijs, maar ze moeten wel direct overal aan mee doen. We starten met de ba sistechnieken, stoten, trappen en afweren. Langzaam gaan we dan combinaties van de technie ken oefenen." De oefeningen worden elke week iets uitgebouwd. Pluijgers werkt volgens een vast patroon. „Zo hebben de kinderen duide lijkheid. Dat is heel belangrijk op die leeftijd." Een belangrijk onderdeel van de trainingen is de kata, het schijn gevecht. Pluijgers staat op en laat in zijn huiskamer een voor beeld zien. Met zijn linkerarm weert hij een klap af en direct stoot hij met zijn rechter. Hij draait 180 graden en weert zijn andere tegenstander af, „Een ka ta is een schijngevecht tegen meerdere personen. Je combi neert de verschillende technie ken. Het zijn vaste vormen, als ik bijvoorbeeld nummer twee zeg, weet iedereen wat ik be doel." Pluijgers erkent dat vechtsport een slechte naam heeft. „De naam, vechtsport, is natuurlijk al negatief. Dat is echt onte recht, het geeft juist de mogelijk heid om de agressie op een lega le manier kwijt te raken." Karate draait volgens de Vlissin ger om weerbaarheid, respect, discipline, zelfvertrouwen en fit heid. „Mijn eerste advies aan mijn leerlingen is weg te lopen als ze zich bedreigd voelen. Pas als het niet anders kan, moet je overgaan tot zelfverdediging." Misbruik van karate wordt dan ook niet getolereerd door Pluij gers. Ik heb het gelukkig nog door Ger Lammerink TURIJN - Na een nogal desas treus begin van het seizoen stond Renate Groenewold gister avond bij de wereldbekerwed strijden schaatsen in Turijn op de 1500 meter dan toch weer op het podium. Brons (1.58,40), ach ter Anni Friesinger (1.57,32) en Cindy Klassen (1.57,62). „Dit had ik ook niet verwacht." Groenewold begon rampzalig in Calgary en herstelde hooguit licht in Salt Lake City. Ze stap te even van het ijs en op de fiets. In Thialf gaf ze vorige week al aan dat het de goede kant op ging. „Dat gevoel zette de afgelo pen dagen door. Ik wist dat het er zat aan te komen." Het ijs van de Lingotto Oval noemde ze in haar voordeel. „Plet is heel zwaar. Geeft niks mee. Daar door kan ik op deze afstand in het laatste rondje het nodige te rugpakken. Snel is het allemaal niet hier. Dat wisten we eigen lijk na de eerste trainingen al." Uit het niets werd ze ineens weer genoemd als kandidate voor een Olympische medaille. „Misschien", zei de wereldkam- Renate Groenewold pioene allround van 2004. „Ik heb altijd gezegd dat de derde plaats op de 1500 mogelijk is, mits ik een zeer goede dag heb. Friesinger en Klassen zijn de specialisten bij uitstek, daar kom ik niet aan." Paulien van door Bauke Boersma SINT PETERSBURG - Voor af verwachtte de buitenwe reld dat het duel met Japan een heet potje zou worden. De coach van de tegenstander heet immers Bert Bouwer, ex-opperhoofd van de Oran- je-handbalsters. Maar het Ice Palace stond gisteren allesbe halve in vuur en vlam. Neder land speelde zich zakelijk naar de derde zege (35-27) tij dens het WK in Sint Peters burg. Ook Debbie Klijn, die in de tijd van Bouwer nimmer werd geselecteerd voor het Nederlands team en het daar destijds moeilijk mee had, nam geen wraakgevoelens mee het veld op. „Dat boek heb ik drie jaar terug al dicht geslagen", zei de keepster van de Frankfurter HC onder koeld. „Ik zie die man eigen lijk niet eens meer staan. En zijn aanwezigheid bij Japan was echt niet de reden waar om ik zo sterk begon aan de wedstrijd." Wilhelmus Ook Bouwer zei geen last te hebben gehad van bui tenproportioneel vreemde gevoelens. „Ja, bij het Wilhelmus. Toen was het vreemd om aan de andere kant te staan. Verder is het me erg meegevallen, ik had ge dacht dat het me meer zou doen." Maar, zo raakte Bouwer de kern van de zaak, alle voorpublicaties over de onderlinge wrevel tussen de coach en de Oranje-hand- balsters sinds de scheiding van enkele jaren terug, haal den voor beide partijen de druk al grotendeels van de ke tel. Bouwer: „Er werd de laatste tijd zoveel over gesproken en geschreven, dat je er zelf ook veel over nadenkt. En alshf dan eenmaal zover is, blij) dat je het allemaal wel'opee rijtje hebt." Zo zal het de Nederlands speelsters ook zijn vergaai Van overdreven animosité was in het Ice Palace niets t bespeuren, van zakelijkhei des te meer. De ploeg van bondscoad Sjors Röttger, waar Peaj van der Wissel acht kee scoorde en de pas achttienjah ge Miranda Robben haar eer ste speelminuten tijdens h; WK opfleurde met hte goals, had razendsnel voorsprong van zes doelpun ten. Rond dat aantal schor melde de marge steeds, waa na Oranje bij een verschil va acht naar de douche ka 35-27. „We hebben het al met a goed gedaan, al waren a mindere fases bij", valt Debbie Klijn het eenzijdig potje treffend samen. „Tod was het best moeilijk spelei Japan probeert razendsnel s handballen, maar maak daardoor ook de mees vreemde capriolen met d bal. Dan is het oppassen ge blazen." Het duel, zo zei de keepster was een goede oefening voo: de ontmoeting van vandaaj tegen China. „We hebbei ervaring opgedaan met he Aziatische handbal, nie onbelangrijk met het ooj op de laatste groepswed strijd." Onderling doelsaldo Die mag Nederland met drie goals verschil verliezen zonder de plek in de tweed; poulefase te verkwanselen.!: dat geval eindigt Oranje:; punten gelijk met Kroatië e China, maar kunnen Aziatische handbalsters na huis op basis van te slechtste onderlinge doek- do. Deutekom, debutante in het cri- cuit, werd zesde in 1.59,48. On getwijfeld goed voor een olympi sche nominatie. Marianne Timmer eindigde op de 500 meter verdienstelijk op de vijfde plaats. ANP maar twee keer mee gemaakt. Die jongens heb ik uitgelegd wat echt karate inhoudt. Daar na heb ik de ouders ingelicht en heb ik ze weggestuurd. Dat is misbruik, dat kan niet." Pluijgers is druk bezig om kara te te promoten. Ik heb voor zes basisscholen een introductieles gegeven. Als je dat enthousias me ziet, dat is prachtig." Hij wil dit dan ook vaker gaan doen. Na tuurlijk wil hij graag leerlingen werven, maar dat is niet het eni ge. „Normen en waarden, ge weld, maar ook het pesten, dat is een hot item. Karate kan daar bij helpen. Het kan een boost voor het zelfvertrouwen zijn. Je wordt er weerbaarder van, maar leert ook met discipline om te gaan." Agressie Pluijgers kan er over meepra ten. Hij was vroeger het levende voorbeeld van het onzekere, ge peste jongetje. „Ik heb een ver haal te vertellen en kan me ver plaatsen in die kinderen. Dat spreekt ze aan. Ik werd door ka rate veel rustiger. Ik raakte er al mijn frustratie en agressie mee kwijt." Pluijgers wil een persoonlijk tintje aan de oefenstof toevoe gen. „Ik wil gaan trainen op het strand. Dat doe ik zelf ook veel, dat is echt mijn ding. Vechten te gen de natuur." Nu hij zijn ei gen karateschool krijgt, rest er nog een droom. „Ik wil nog een keer trainen in een echte tradi tionele Japanse dojo." Bart Veldkamp niet naar Spelen TURIJN - Bart Veldkamp neemt in februari volgend jaar niet deel aan de Olympische Spelen. De voor België schaatsende Ha genaar slaagde er gisteren bij wereldbekerwedstrijden in Tu rijn niet in zich te kwalificeren. Veldkamp kondigde aan nog deel te nemen aan de Europese titelstrijd in januari. Dan stopt hij er mee. ANP Turijn. Wereldbeker. Vrouwen. 500 m: 1. Manli Wang (Chn) 38,25, 2. Yoshii (Jap) 38,36, 3. Okazaki (Jap) 38,57, 5. Timmer (Ned) 38,68. WB-stand: 1Man- li Wang 380, 2. 8eixing Wang 330, 3. Wolf 222. 1500 m: 1. Friesinger (Dui) 1.57,32, 2. Klassen (Can) 1.57,62, 3. Groenewold (Ned) 1.58,40 WB-stand: 1. Friesinger 380, 2. Klassen 320, 3. Groves 236,4. Groenewold 154. Mannen. 500 m: 1. Yu (Chn) 35,19, 2. Lee (ZKo) en Kato (Jap) 35,23. WB-stand: 1. Lee 410, 2. Wotherspoon 360, 3. Kato 326. 5000 m: 1 Hedrick (VSt) 6.20,29, 2. Ervik (Noo) 6.23,93, 3. Fabris (Ita) 6.26,27. 4. Verheijen (Ned) 6.27,68. WB-stand: 1. Hedrick 350, 2. Verheijen 320,3. Ervik 270. Chanti-Mansisk. Wereldbeker. Vijf de ronde, eerste partij: Barejev (Rus) - Ponomariov (Oek) 0,5-0,5, Roeblevski (Rus) - Bacrot (Fra) 0,5-0,5, Aronian (Arm) - Goerevitsj (Bel) 0,5-0,5, Gelfand (Isr) - Grisjoek (Rus) 1-0. Om de plaat sen 9 t/m 16: Vallejo Pons (Spa) - Van Wely (Ned) 0,5-0,5, Carlsen (Noo) - Lau- tier (Fra) 0,5-0,5, Kamsky (VStF- Sakajev (Rus) 1-0, Malakhov (Rus) - Drejev (Rus) 1-0. Islamabad. WK teams i Groep D: Australië - Finland 3-0, Neder land - Verenigde Staten 2-1; Hoeven- aars - Gordon 9-1 8-10 4-9 9-6 0-9, Anje- ma - Quick 9-5 9-2 9-2, Bennett - llling- worth 1-9 9-4 9-5 3-9 9-5. Stand: 1. Australië 2-4 (6-0), 2. Neder land 2-4 (4-2), 3. Verenigde Staten en Finland 2-0 (1-5). Australië en Neder land naar volgende ronde. Eredivisie. Roda JC - NEC 0-1 (O-O). 72. Boutahar 0-1. Scheidsrechter: Kuipers. Aantal toe schouwers: 12.500. Roda JC: Kujovic; Kah, Vicelich en Lachambre; Bodnar, Leemans, Sergio, Van Dijk en Bodor (80. Cristiano); Oper en Cissé, NEC: Babos; Wisgerhof, Olsson en Lei- wakabessy; Barreto, Takak (27. Nalban- toglu); Wielaert, Boutahar en Tininho; Denneboom en Worm (59. Niedzielan). Stand: PSV 14-35, AZ 14-32, Feyenoord 14-32, NEC 15-27, Vitesse 14-23, RKC 14-23, FC Utrecht 13-21, Ajax 14-21, Hee renveen 14-21, Groningen 14-20, FC Twente 14-17, NAC 14-16, Roda JC 15-16, Heracles 14-15. Sparta 14-12, ADO Den Haag 14-12, Willem II 13-8, RBC 14-4 Gouden Gids Divisie. De Graafschap - Haarlem O-O. Scheidsrechter: Steegstra. FC Volendam - FC Zwolle 1-1 (O-O). 62. Hooiveld 0-1, 74. Kwakman 1-1. Scheidsrechter: Liesveld. Gele kaart: Ketting, Wijker (FC Volendam), Hooi veld (FC Zwolle). FC Den Bosch - Emmen 2-2 (1-1). 33. Valeev 0-1, 45. Haemhouts 1-1, 53. Po- wel 2-1 (strafschop), 71. Mghizrat 2-2. Scheidsrechter: Van Sichem. Gele kaart: Schoenmakers (Emmen). AGOVV - MVV 2-1 (O-O). 58. Ter Heide 1-0, 66. Brncic 1-1, 71. Monteiro 2-1. Scheidsrechter: Van der Roest. Gele kaart: Akhamrane (AGOVV), Castelana (MVV). Go Ahead Eagles - Fortiina Sittard 1-1 (1-0). 21. Brugge 1-0, 82. Taiwo 1-1. Scheidsrechter: Winter. Gele kaart: Akerboom, Van Driel (Fortuna Sittard). Excelsior - Cambuur Leeuwarden 4-0 (1-0). 22. Hertog 1-0 (strafschop), 58. Brack 2-0 (eigen doel), 80. Holman 3-0,84. Otten 4-0. Scheidsrechter: Jans sen. Rode kaart: 22. Krijger (Carr.b Leeuwarden), Gele kaart: Sprockel.C huizen (Excelsior), Pique, Herder (0 buur Leeuwarden). FC Dordrecht - TOP Oss 1-0 |l 37. Dagher 1-0. Scheidsrechter:Sltj Gele kaart: Van Muyen (FC Dordred Zschusschen (TOP Oss). BV Veendam - FC Omniworldl (O-O). 63. Hamming 1-0, 68. Ham 2-0. Scheidsrechter: Ter Brake. 0 kaart: Schaken (BV Veendam), W (FC Omniworld). Stormvogels/Telstar - VW Vu 0-1 (O-O). 71. Luizinho 0-1 Scheid?*: ter: Van Dongen. Gele kaart Junqie (Stormvogels/Telstar). FC Eindhoven - Helmond SportO Scheidsrechter: Van Huiten. Bijzow heid: 35e minuut wedstrijd gestaakin wege dichte mist. Excelsior 22 14 4 4 46 W V 21 13 6 2 45 23 Emmen 21 13 3 5 42 6 Volendam 21 11 6 4 3S 3* FC Zwolle 22 11 6 5 39 f Helmond S. 21 11 3 7 36 X Den Bosch 21 9 8 4 35 S-j Graafschap 21 9 5 7 32 MW 22 8 7 7 31 7 AGOW 21 9 2 10 29 Dordrecht 22 7 8 7 29 27 Veendam 22 8 5 9 29 2 Haarlem 22 7 5 10 26 26-1 TOP 21 6 7 8 25 26-! GA Eagles 21 5 7 9 22 26-1 Stormv. 22 5 7 10 22 Cambuur L 21 3 9 9 18 'S-1 Eindhoven 20 4 4 12 16 21 i Omniworld 22 3 5 14 14 2' Fortuna S. 22 1 7 14 10 21 St. Petersburg. WK vrouwen. Gich A: Nederland - Japan 35-27 (M Doelpunten: Van der Wissel 8, Burge 7, Pusic 6, Roelofsen, Lamein 3, Mcda Hilster, Robben 2, Groot, VisserU» land - Kroatië 29-28, Uruguay Cta 18-45. Stand: 1. Rusland 4-8,2. Nf? land 4-6, 3. China 4-4, 4. Kroatië44. Japan 4-2, 6. Uruguay 4-0. Groep B: Angola - Australië Cj Zuid-Korea - Hongarije 29-42, Slovï'f Noorwegen 22-29. Stand: 1. Hongri 4-7, 2. Noorwegen 4-6, 3. Slovene 4. Zuid-Korea 4-4, 5. Angola 4-2, -J stralié 4-0. Groep C: Polen - Ivoorkust 31-26, land - Brazilië 32-24, Denemarken W tenrijk35-42. Stand: 1. Duitsland^- Denemarken 4-6, 3. Oostenrijk 4e Brazilië 4-4, 5. Polen 4-2. 6. Ivt>:rd 4-0. Groep D: Macedonië - K Kamert 44-24^ Oekraïne - Argentinië 34-17. menie - Frankrijk 28-26. Stand: 'J menië 4-8, 2. Frankrijk 4-6, 3 Ma® nië 4-5, 4. Oekraïne 4-5, 5. Argr"- 4-0,6. Kameroen 4-0. Triëst. EK kortenbaan Vrouw" 100 m vrij: 1. Veldhuis (Ned) 5^-^ Seppala (Fin) 53,36, 3. Dallmanr Popchanka (Fra) beiden 53,56. »w vrij: 1. Manaudou (Fra) 8.11,251»*® record), 2. Ivanenko (Rus) 8 14.5' gamonti (Zwi) 8.20,32. 4x50 m vn' tafette: 1Nederland (Schreuder. ker, Groot, Veldhuis) 1.36,27 (wot* cord), 2. Zweden 1.36,75, 3. Du't>- 1.38,90. 200 m school: 1. PolesM- 2.23,06, 2. Dulian (Pol) 2.23,24,3 -■ giatto (Ita) 2.23,40, 50 m vlinde Kammerling (Zwe) 26,05, 2. u (Ned) 26,20,3. Nadarajah (Oos)40A Mannen: 100 m vlinder: 1. W' (Dui) 50,55, 2. Korotisjin (Rus)5U Mankoc (Slv) 51,47. 400 m wisse' Cseh (Hon) 4.00,37 (wereldrecorai;- Marin (Ita) 4.02,88, 3. Bogg«B® 4.06,38.50 m rug: 1. R"PP'f, 23,57, 2. Vijatsjanin (Rus) 23,9b, J cock (GBr) 24,06.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2005 | | pagina 18